Wandelen op Erfgoeddag, 23 april 2017

By | 11 maart 2017

Vorige eeuw organiseerden de pastoors van Eizer jaarlijks een groepsbedevaart van Eizer naar Jezus-Eik. Talloze pelgrims trokken hier sinds midden 17e eeuw naartoe, in de hoop op genezing of om Maria te danken voor een voorspoedige afloop van kwalen en ziekten. De graaf de Marnix de Sint-Aldegonde opende hiertoe telkens zijn mooie domein, zodat de Eizerse dorpelingen via de kortste weg vlot op hun bestemming raakten.

De Dorpsraad van Eizer organiseert dit jaar in samenwerking met de Beierij van IJse een wandeling langsheen dit aloude bedevaarttraject, door het Marnixbos, via het brongebied van de Eysernelle en het kasteel de Marnix, naar de kerk van Jezus-Eik. Dit met de bereidwillige instemming van de huidige eigenaars van het domein de Marnix. In de kerk van Jezus-Eik zal Carine Willaert, voorzitter van de Beierij, deskundige uitleg geven over dit pelgrimsoord en de vele votiefschilderijen.

Wanneer? Op zondag 23 april 2017.

Vertrek om 14u aan de kerk van Eizer. Voor wie niet te voet kan of wil terugkeren naar Eizer, wordt er vanuit Jezus-Eik vervoer voorzien. De wandelaars zijn nadien welkom in Wijkcentrum De Fraat voor versnaperingen en een drankje.

 

Archief M.T.

                            Kasteel de Marnix, Overijse – Archief M.T.