De Kelle 1977-2011

kelle

Inventaris van het ledenblad “Beiersblad – De Kelle” vanaf de eerste jaargang in 1977:

Alleen nummers waarin relevante informatie staat zijn opgenomen. Het aantal nummers per jaargang verschilde in de eerste jaren (afhankelijk van ijver en godsvrucht…) Nummers zonder link zijn nooit verschenen, of bevatten geen belangrijke informatie.

Beiersblad 1977 nr.3c

Wie heeft het slot van kasteel Isque dat door Gaston Stroobants aan de Beierij geschonken werd op 24-9-77?

Beiersblad 1978 nr.1 januari

Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen: Hof te Reutenbeek, of Paradijshof

Beiersblad 1978 nr.2

Rentmeesters, familiestudie door Jules Rentmeesters (boekbespreking).

Tombeek en zijn trek: een poëtische bijdrage door R. Borremans.

Justus Lipsius woonde eens op het Hof Tenrode; speelberg, Terdek, Ter Dekt

Beiersblad 1978 nr.3

Wie waren de Lustige Zeveraars?

Gildenhuis, toneelvoorstellingen, onderpastoor Van Aken.

Beiersblad 1978 nr5

Gedicht opgedragen aan de “Lustige Zeeveraars” door R. Borremans

Kostbare schat ontdekt te Overijse (bericht in de krant “Postrijder van Antwerpen”): in het huis van brouwer Van Billoen werd “eenen pot met 1500 muntstukken gevonden van de XIIIe, XIVe en XVe eeuw

vrijheidscamme, kerkhofmolen

Beiersblad 1979 nr 2, april

Ingegraven steen gevonden in huis in de Bergstraat door Mathieu Steensels, met tekst verwijzend naar de moord op 7-9-1835 op Franciscus Grovens, zoon van Joannes Baptista en Catharina Delvaux.

Het hart van Philips Graaf van Horne in de kerk van Weert.

Eerste telefoonaansluiting in Overijse. Eerste auto in Overijse.

Facteurs en postbodes.

Beiersblad 1979 nr3, mei

Grafsteen van de zuster van Justus Lipsius: Maria Lips, in de kerk van Sint-Martinus

kapellekerk, Lipsius, Horne

Philips van Surgel (Surpel), grote brand van 1692

Beiersblad 1979 nr6

Notice sur la famille van Zurpele de Diest, H. van den Hove d’Ertsenrijck.

Beiersblad 1980 nr.1

Dominiek Lenseclaes: Jezus-Eik, 150 jaar kavelgeschiedenis

Beiersblad 1980 nr.2

Gedenkfeest voor Justus Lipsius op 25 juni 1860.

Philips van Surpel en de brand van 1692; genealogische schets van het echtpaar Van Sulper x Magdalena Erickx.

Genealogische gegevens Ulens – Ubens – Vlens.

Genealogische gegevens Mertens – Vanderborght (Van der Borght).

radio en telefoongeschiedenis: eerste auto, eerste radio: poste à galène.

Beiersblad 1980 nr.5

Wie was David Lipsius Iscanus?

Beiersblad 1980 nr.6

Het pensionaat van Terhulpen (Maleizen) en de meisjesschool van Maleizen. Klooster van Terhulpen (La Hulpe), Burggravin Marie vilain XIV, kasteelvrouw van Bazel.

Maleizen: over de Vuurpoel en de kam (camme)

Beiersblad 1981 nr.2

Sprokkels uit 16e en 17e eeuwse kookboeken:

Historisch Beiersdiner

Beiersblad 1981 nr.4

Gelegenheidsvondst: drama in een steengroeve?
Op 21 april 1734 stierven 3 Overijsenaren de verstikkingsdood in eenzelfde put:

De waarde van de Overijsese vlaktematen

1 overijsese voet = 275,75mm

Beiersblad 1981 nr.5-6

De Keizer Karel van Tombeek en het geslacht Vandenschrick

Gelegenheidsvondst: De Cluyse functioneerde nog echt in 1813. kluis, dreef, hermitage, lijkenhuis, lijkschrobber.

Eerste Keizer Karel folkoreprijs aan meester Kumps met een gedicht van dorpspoëet Robert Borremans

Beiersblad 1982 nr.1

V.SWERTS De bevolking van Overijse in 1693.5-7

De bevolking van volgende wijken werd toen geteld: Binnenwyck, Naest den Binnenwyck, Stokhem, Laenen, Tombeecke, Reutenbeecke, Spelbergh, Marleysen, Baekenbosch, Hinxtenbergh-Vlierbeecke en Eyser

V.SWERTS Van Sulper
Bijkomende gegevens over de familie Van Sulper, Van Sulpen.

R.DENAYER Hoe zat het met die “schroomelijke aertbevinghe” van 1692?
Na de brand van 28 april 1692 komt op 18 september 1692 een aardbeving.

Ook nog nieuws over het overlijden van Ann VANDE CALSTER, echtgenote en weduwe van Justus Lipsius

R.DENAYER Het gebeurde 100 jaar geleden.De Provinciegouverneur weigert het gemeentehuis als schoolgebouw wegens ongeschikt

Beiersblad 1982 nr.2

Albert CLABOTS
Levering van witte steen en arduin voor de pastorie (15-16)
Akte van bestelling voor notaris Judocus De Wint op 27 oktober 1792 van stenen en ander materiaal te leveren door Pier MARCHAL

R.DENAYER
Keizer Karel fanfare “De Lanezonen” (17-18)
Ledenlijst anno 1881 van de “Fanfare St.Bernard du hameau de Tombeck fondée en 1869”

(26-30) Volkstelling 1693: de gehuchten Tombeek, Reutenbeek, Maleizen, Stokkem (vervolg uit 1982.1)

Beiersblad 1982 nr.3

R.DENAYER
Toespraak n.a.v. het schuttersfestijn (41-44)

Over de ooit beroemde “Schuttersgilde van den Edelen Ridder en Heyligen Martelaer Sebastiaen binnen Overijse” en met wetenswaardigheden over Prinses Maria Theresia van Horne.

(45-46) Varia: Terlanen – Tuurluut
Het vakantieoord “La vie heureuse” of Home la Lasne te Terlanen.

(50-52)Vervolg volkstelling: Hengstenberg – Vlierbeek, Bakenbos

Beiersblad 1982 nr.4

(71-74) vervolg volkstelling 1693: Terlanen, Eizer

Beiersblad 1982 nr.5

M.P.DANHIEUX
Schuttersfestijn(81-85)
Over tafelmanieren, eten in vroegere tijden én de recepten van het Schuttersfestijn:

 • een Renaissance-soep “potage aux légumes”
 • poulet aux crevettes
 • citroentaart

Andreas Michiels
Een verdwenen wijk.(88-90)
De volledige tekst van drie liederen gemaakt door A.BELANG ter gelegenheid van de Leegheidsfeesten op 11, 12 en 13 augustus 1956:”Bij ons in de Leegheid”, “Lied van de Leegheid” en “Leegheid 1956”

(91-94) vervolg volkstelling 1693: Naast de Binnenwijk,

Beiersblad 1982 nr.6

Marcel Hemeleers
Dodelijk ongeval door stormwind in de Huldenbergse Dreef (101)
Louis Paternoster (14j.) verongelukt onder een omvallende boom, Eugeen Wargee werd gewond.

Jozef VAN AKEN
Vervolg op “De Doodskist van Jan Neys (1838-1938) (102-109)
Verslag van de viering van de honderdjarige Jan Neys, en verder over de grote brand te Overijse in 1910 in de stal van de koster van Tombeek Jef Vandooren

(116) Dodenregister uit 1857 in Terlanen: namenlijst van overledenen tijdens de epidemie van “den rooden loop”

Beiersblad 1983 nr.1

(13-22) vervolg en einde Volkstelling 1693: Binnenwijk

Beiersblad 1983 nr.2

M.P.Danhieux
Verslag en recepten van de vastenmaaltijd in de “IJse-abdij”

 • Solaet van caroten en ajuin
 • Stuer van Uccle
 • Zalmpasteye
 • Tailles
 • Hypocras

 

Beiersblad 1983 nr.3

Raymond DENAYER
Het huiveringwekkend Picpuskerkhof te Parijs. (59-64)
De orde van de Picpussen maakte zicht te Parijs verdienstelijk met het verzorgen van pestlijders. 1794: de tijd dat menig hoofd rolde onder de guillotine. Overijse kwam via Maria-Theresia van Horne in handen van Salm-Kyrburg: Frederik-Otto, die echter eveneens te Parijs het hoofd verloor. Het massagraf waarin hij terecht komt wordt later “Sépulture de la maison Salm-Kyrburg”. Prinses Amelie van Hohenzollern-Simaringen, geboren Salm-Kyrburg is de overgrootmoeder van koning Albert I.

Beiersblad 1983 nr.4

Raymond DENAYER
Het Iers geweld (83-86)
Over de zonen van koning Karel I van Engeland die naar Brussel vluchtten en in het Hornehotel verbleven. De doortocht door Overijse van de troepn van Willem III in 1672

(89-90) Over Hannekens, Annegijs en Kanduyt (Canduyt) en Stichelenweg of Stichellekensweg

Beiersblad 1983 nr.5

Raymond DENAYER
Annegijsbos – Hannekensbos(114-115)
Annegijsbos – Heyn Gijsbosch – Heynegeysbosch

Beiersblad 1984 nr.1

M.P.D.
Suikerbonen (10-12)
Overoorsprong en betekenis van suikerbonen bij een geboorte.

Beiersblad 1984 nr.2

(53-56) Recepten van het historisch ridderfeest

Beiersblad 1984 nr.5

Mathieu STEENSELS
Gedenkpenning Keizer Karel en de Trek van Tombeek (105)
Bij de uitgifte van een gedenkpennig.

Beiersblad 1985 nr.2

M.P.DANHIEUX
Recepten Romeinde feestmaaltijd (21-24)

Beiersblad 1985 nr.5

Guy VANDE PUTTE
Het geslacht VAN OPHEM te Overijse (79-85)
Genealogische bijdrag over van Ophem ( Oppem )

R.DENAYER
Addenda en Corrigenda op de klappers (86-91)
In boek 2 werd D560 twee keer afgedrukt ten nadele van D562, dat hierbij afgedrukt wordt.
Het betreft doopakten voor

 • Wittebols – Waerseggers, 1700-1713
 • Wouters – Alsteens, 1684-4689
 • Wouters – Bauwens, 1713-1725
 • Wouters – Bergiers, 1648-1661
 • Wouters – Caron,
 • Wouters – Coosemans, 1669-1672

Verder ontbreken doopakten die hier afgedrukt worden voor:

 • Magdalena GOOSSENS
 • Marianna VAN BILOEN
 • Petrus VAN DORNECK
 • Laurentius KUMPS
 • Jacobus KUMPS

Verder nog correcties in gezinsamenstelling voor volgende gezinnen, die hier ok gegeven worden:

 • Sterckx Matheus – Vanden Waeyenbergh catharina
 • Stuckens Franciscus – Vanden waeyenbergh Catharina
 • Van Sulper Franciscus – Ottermans Anna
 • Van Sulper Petrus – Ottermans Catharina

Nog bedenkingen bij de gebruikte standaardnamen dat soms te ver ging; wie één van deze namen zoekt kan ook bijhorende varianten consulteren:

 • Tessens Thijs
 • Puttemans Vandenput
 • Vanderveken Vanderbeken
 • Vanderletten Bautrelez
 • Struelens Spreutels
 • Hernalsteen Alsteen
 • Vanden Eynde Van Ingelant
 • Callon Caron
 • Vanderaert De Raedt
 • De Dion De Jonghe
 • Mans Maes Moons Smeyers
 • De Wint Swinnen Switten Duwingh Dewitte Dewinne De Winter
 • Fossé Forton Delfos Davau Delvaux Depauw

Tenslotte een opmerking over familieverenigingen, raadpleeg dit nummer dus ook voor families met volgende namen:

 • De Vleeschauwer Nieulant
 • Demuylder Callewaert en Demuyter Callaert
 • Lestraet
 • Mertens
 • Deboth
 • Min
 • Streutens
 • Smeyers
 • Vleminckx
 • Rees
 • Thijs
 • Vandenschriek
 • Caron
 • Cumps
 • Van Obbergen

Carine Willaert Glossarium van Latijnse en Nederlandse kerkelijke termen (93-98)
Een verklarende lijst van veel voorkomende woorden in oude teksten.

Carine Willaert Glossarium van Latijnse en Nederlandse kerkelijke termen (93-98)
Een verklarende lijst van veel voorkomende woorden in oude teksten.

Beiersblad 1985 nr.6

R.DENAYER
Vijftig jaar geleden overleed Emile Francqui (107-109)Onderluitnant in dienst van de Onafhankelijke Kongo Vrijstaat, nam Katanga in bezit, verdrijft de Arabische Mahdisten uit Uele, ziet de hoofdplaats na Kasaï naar hem genoemd: Port Francqui. Hij leefde sinds 1917 te Overijse en stierf er in 1935.

Francis STROOBANTS
Was Ferdinand de Marnix de Ste-Aldegonde een Overijses senator? (110-111)
Ere-voorzitter Depre werd verkozen tot kamerlid, maar was senator Ferdinand de Marnix de Ste-Aldegonde van Overijse of van Bornem?

R.DENAYER
Delsaerdt (118-119)Meer over Robertus Delzaert en Anna_Catharina Vanderbeken

Delsaert, Hannecart

Beiersblad 1986 nr.1

Roger DEHAEN, Februari; p.4

Wetenswaardigheden over de sprokkelmaand.

R.DENAYER, Mysterie in het kwadraat; p.6

Verslag van de lezing over de Tempeliers, en het wonderlijke verhaal van de hovenier van het kasteel van Gisors.

Marcel HEMELEERS en Chrétien DANHIEUX,p.8-9

Détails over Justus Lipsiusplein, nl. eigendommen van gemeentesecretaris Pierre Bouffé, Goossens en Danhieux, La Maison Haute.

R.DENAYER Toespraak gehouden bij de inhuldiging van de Lipsiussteen; p.10

De steen werd geplaatst op het bijgebouw van wat het Justus Lipsius huis is, dit verkrotte gebouwtje werd, steen incluis, afgebroken als vorm van “restauratie”. In de toespraak worden enkele gegevens ter staving opgesomd. Op p.21 een foto van de plechtigheid.

Beiersblad 1986 nr.2

R.DENAYER, Wat houdt Sint Martinus in de rechterhand? p.31

Waarom het een palmtak is en geen boek

R.DENAYER, Het kanon; p.33

Naar aanleiding van een vraag in vorig nummer, staat hier een foto van het gemeentehuis met kanon. Ook een oude waterpomp is er nog te zien.

Marcel Hemeleers en Raymond Denayer, Lindenlyriek; p.36

Over enkele al dan niet verdwenen lindebomen.

M.P.DANHIEUX, Feestmaaltijd met Justus Lipsius; p.44

Pottagie van visch
Hinne opse spaens
Taerte van dadels
Candeelsoppe

R.DENAYER, De Fratsen van de Godseput; p.51

De Stationsstraat werd tegenover de Pastoriestraat vroeger geregeld geteisterd door opwellend water van de bron genaamd Godseput of Duivelsput.

Beiersblad 1986 nr.3

R.DENAYER, De Stevenssteen; p.65

Naar aanleiding van een brief om inlichtingen wordt een verdwenen glasraam geschonken door Henricus Stevens afgebeeld, evenals een deel van een grafsteen van priester Stevens, waarschijnlijk pastoor te Overijse rond 1556. Verder wordt nog uitgeweid over E.H. Verhoeven, pastoor in 1616 en in 1623, wiens grafsteen in de Hornekelder zou bevinden (vroeger er bovenop); en E.H. Meeus Henrick, pastoor, gestorven 30-12-1532.

Robert DANHIEUX, Een klokketoren vol; p.70

Het werk van de Martinusklok, Mariaklok en Jozefklok in de kerktoren: luiden voor de mis, bij een overlijden, tampen voor het angelus; de laatste klokkeluidster Nie de smet (echtg. Pierre Lahaye alias Pie de smet); de twee grote klokken werden in 1943 weggehaald door de duitsers, en pas in 1953 vervangen. Robert Danhieux was de laatste opwinder van het torenuurwerk.

R.DENAYER, De “vreedzame dood” van Sint Martinus; p.79

Rechtzetting i.v.m. de afbeelding op een glasraam in de kerk, en hoe Sint Martinus stierf.

René JANSSENS, Het kanon; p.80

Nog meer over het kanon aan het gemeentehuis, en over commissaris Vandekelder, Jeannette Vandermeeren en andere wetenswaardigheden al dan niet op de eerder gepubliceerde foto van het kanon, zoals de verdwenen pomp, de arduinen palen, het klein kadoinke (klein kardaan).

Beiersblad 1986 nr.4

Laurent HUYSEGOMS, De Beierijreis; p87

Verslag van de reis met toch enkele wetenswaardigheden, zoals in Mariemont (Morlanwez) een bezoek aan het park en ru�ne van het kasteel van Maria van Hongarije, zuster van Keizer Karel, met enkele kunstwerken van Rodin; verder het doel van de reis; Bancigny, oorsprong van de graven Horne in Overijse.

R.DENAYER Terugkeer van een verloren schaap; p.104

De vlag van de oude Sint-Sebastiaansgilde terug in Overijse, “Confrerie d’Archers d’Over-Yssche”

A.CLABOTS en Vic SWERTS, Het kanon; p.106

Enkele genealogische rechtzettingen over Vandermeeren, Clabots.

Vermelding van een brief over de klokken van de firma MICHIELS uit Mechelen

Beiersblad 1987 nr.2

R.DENAYER, Oude Gloriën; p.28

Interssant voor de bijgaande foto waarop een nog vrijwelintakt Jachtpaviljoen in de IJskelderstraat, nog voor de klassering, en het intussen ook reeds lang verdwenen kapelletje van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën; andere oude gloriën op de foto zijn de athleten Marcel Van De Wattijne en Lucien Theys.

Beiersblad 1987 nr.4

M.P.DANHIEUX, De Feestmaaltijd, de recepten; p.86

La Cuisinière Bourgeoise:

Potage à la vierge

Langue de beoef au gratin

canard en hauchepot

L’assiette de fruits: Pomme à la Portugaise

Eugène de LELYS, Een overijsenaar in de Garde Imperiale; p.91

Overgenomen uit het VVF-INFO ledenblad; betreft Jean-Baptiste VANDOOREN

R.DENAYER, Grafsteen van pastoor Meeus; p94

De grafsteen zit onder het koorgestoelte,dateert van 1531.

Katrien HOFKENS, een waar gebeurd verhaal; p.104

Op de vluct in 1940: baby vergeten…

R.DENAYER, Welke dekens visiteerden de Overijsese kerken? p.106

Dekens en vistiaties in de 19e eeuw.

NAMEN in dit nummer:

Mgr DE RAM, Mgr LADEUZE, Ludovicus Julius BRAFFORT, Josephina Ghislena DE LE HOYE, Emilius Victor DE LE HOYE, Joanna Maria VAN ELDER, FAVRESSE, Maria VERHAEGHE, Nestor ROWIE, Isidoor TAYMANS

Beiersblad 1988 nr.1

Op de lugubere toer, p.8

Vraag i.v.m. een oud lied dat hier afgedrukt wordt over “Het vreselijk gezinsdrama te Overijssche”

R.DENAYER Wie wordt hier begraven? p.13

Bewijzen over hetgraf van prinses Paulina van Arenberg, begraven 9 juli 1921 te Maleizen.

R.DENAYER Het nieuwe kerkglasraam, p.14

Beschrijving van het glasraam

Vic SWERTS Maigret genealogie Het belang van Limburg, p.18

Overname van een artikel in Het Belang van Limburg over de familie MAIGRET

Beiersblad 1988 nr.2

R.DENAYER Zoniën en de “Société Générale”, p.29

Geschiedenis over de kaalkap die ontstond nadat koning Willem I van Nederland zijn domein van het zoniënwoud gebruikte bij de oprichting van de Generale;

Vic SWERTS,De Azoren of Vlaamse Eilanden, p.33

De kilonisatie van deze eilanden door Vlamingen, met enkele plaatselijke familienamen methun Vlaamse oorsprongsnamen.

Vic SWERTS, Overijsenaars in de nationale politiek, p.36

Resultaat voor de verkiezingen van 13 december 1987.

F. VAN DOORNICK, PRIMES – SINT MICHIEL – BRUXELLES, p.40

De oprichting van verzekeringsmaatschappij “Compagnie de Bruxelles” in 1819, en de oorsprong van loden platen .

R.DENAYER, Vraagbaak, p42

Het droeve verhaal van Gustaaf Carels, die twee keer een zwaar ongeluk had en zijn broer Emiel die sneuvelde bij Diksmuide.

R.DENAYER, Het gevan VANDENESSE, p.45

Hypothese over de familieverwantschap van de Vandenesse uit Overijse met Niklaas, uitgeweken naar Amsterdam.

Beiersblad 1988 nr.3

M.P.DANHIEUX, Bruiloft in de hogere burgerij anno 1900, p.55

Verslag van historische maaltijd, met menu en recepten voor russische soep, cotelettes de crevettes, gibelotte op zyn parysch en pudding torero

René JANSSENS, Frans Deveen, p.58

Gedicht ter gelegenheid van de historische maaltijd.

Marcel HEMELEERS, Emiel CARELS, p.80

Een getuigenis over de dood van Emiel Carels.

R.DENAYER, Nieuws uit Amerika, p.61

Bericht overlijden Joseph DANHIEUX in Amerika, afkomstig uit Overijse.

R.DENAYER, In memoriam deken Taverniers, p.63

Laurent HUYSEGOMS, Druivenstreek ziet toekomst somber in; p.70

Bedreiging en teloorgang van de druiventeel onder glas.

Carine WILLAERT, Pirrevissen ontmoeten Pirrevissen in Eizer, p.74

Verslag van familiefeest van de familie VANDERLINDEN, afstammelingen van “Pirre Vis” alias “Pirre Kat”, op 26 maart 1988.

REné VAN HAESEBROUCK, De Stamlijn “Van Haesebrouck”; p.76

Vijftien generaties Van Haesebrouck, uit achtereenvolgens Bellegem, Harelbeke, Deerlijk, Otegem, Heestert, Moeskroen, Ottenburg en Overijse.

 

Beiersblad 1988 nr.4

R.DENAYER, Het verschil van de differentie, p.91

De zevendelige reeks van Hervé DOUXCHAMPS over de afstammelingen van Rubens, waarvan er ook in Overijse rondlopen.

R.DENAYER, Nieuws over Anna Vandecalster, p.106

Een bewijs dat Anna Vandecalster bij haar man Justus Lipsius begraven werd.

R.DENAYER, De Godseput, p.110

Over de ligging en met een foto van de huidige afloop naar de Bruffaerts vijver.

Beiersblad 1988 nr.5

Vic SWERTS, Jozef Simonsjaar; p.114

Herdenkingsjaar, en enkele genealogische gegevens van de afstammelingen VERHEYEN Franciscus x RUTTEN Joanna Elisabeth;
en zijn band met de “Villa des Roses”, alias “Het Toreken”.

François VAN DOORNICK, Van Dornick, mijn voorouder te Overijse, p.117

Uitgebreide genealogie met Van Dornick, De Dion, Min, Vande Nesse, Godtschalkx, Spyskens

Carine WILLAERT,Familienamen, p.125

Over schrijfwijzen, met voorbeeld kwartierstaat Dehertog – Foucaer

Vic SWERTSWaarschuwing tegen klakkeloos overnemen van gepubliceerde gegevens, p.129

Voorbeeld uit “Genelogie de la famille Taymans” van Julien Cuypers, betreft huwelijk van Martin Taymans met Jeanne Stoefs.

Beiersblad 1988 nr.6

R.DENAYER, Het handteken van Lijsbet de Rieu (Justus Lipsius’ moeder); p.156

Een afdruk met omzetting naar leesbaar schrift van een kwijting geschreven door Lipsius’ moeder.

R.DENAYER,70 jaar later, 11 november 1918; p.159

Een interview met oud-strijder Jules MICHIELS

Kersdtlied uit 1914, bezorgd door mevr. DEcoster-Vandenwayenberg; p.167

Beiersblad 1989 nr.1

R.DENAYER,Wie was burgemeester van Overijse in 1815? p.8

Was STRENS Johannes een (Nederlandse) burgemeester alhier?

Beiersblad 1989 nr.2

Guy VANDE PUTTE,Van een waalse burgemeester van Overijse die een Hollander zou zijn: Julien STRENS; p.20

Uitgebreid artikel waaruit blijkt dat de familie STRENS in de streek Genval – Rixensart thuis is; J.STRENS werd benoemd als burgemeester op 20 april 1814 en woonde toen te Overijse. De naam is verwant met STREYNS, STREYEN

R.DENAYER, Omtrent Strens, p.29

Nog meer over het burgemeesterschap van Strens, Poot en Crabeels.

R.DENAYER, Luppe van de Met; p.31

Bedenkingen bij gelijknamig toneelstuk van Piet D’Havé, en afdruk van de verzen van Prudens Van Duyse, voorgedragen bij de inhuldiging van het standbeeld van Justus Lipsius in 1854.

R.DENAYER, Een slachtoffer van de omwenteling van 1830? p.35

Joannes Franciscus KUMPS overleed te Gent in het militair hospitaal.

Beiersblad 1989 nr.3

M.P.DANHIEUX, Het bourgondisch feestmaal; p.46

De recepten van vermelde feestdis: cretonnée de lart, brouet de canelle, lapereaux au saupiquet, perdriaux au sucre, chapons farcis dedans de cresme, pastés de pyjons, chevrotz à la cameline, poires à l’ypocras, leches dorées, gelée, cresme blanche

p.58 e.v. geboorte in het gezin Guillielmus TAYMANS – Joanna Daverkerken (verschrijving voor Van Overkerke?);
onwettige geboorten in 1815, de stichter van het Stevenisme, Cprnelius Stevens, peter van Cornelius Franciscus Julianus Crabeels; kinderlijkje gevonden te Maleizen.

Beiersblad 1989 nr.4

B.DE TROEYER, Arnoldus ab Ischa; p.66

Voordracht gehouden op 16/04/1989

R.DENAYER, De brief van Lipsius aan Arnoldus ab Ischa; p.75

Latijnse tekst met vertaling van een brief.

R.DENAYER,Ditjes en Datjes; p.83

Overlijdensbericht van begijntje Margarita DENS; de afschaffing van het kerkhof rond de kerk en inwijding van het nieuwe op Solheide 16/11/1825.
en p.88: de inventaris van het gemeentehuis in 1836

R.DENAYER, Was het Overijses gemeentehuis gesloten op 24 september 1830? p.87

Anna-Maria DEKOCK kon niet trouwen in 1861 omdat ze niet… geboren was, d.w.z. niet werd ingeschreven.

Beiersblad 1989 nr.5-6

R. DENAYER,De Beierij van IJse, p.95

Gedicht ter aansporing om het lidgeld te betalen.

Guy VANDE PUTTE, Overijsenaars in Kongo; p.96

Over Nestor ROWIES en Pater Isidoor TAYMANS en hun straten.

R. DENAYER Maleizeniana; p.107

Maleizen, correcties op het Maleizennummer van Zoniën: kermis in november; huwelijk van dr. Nelis en Thérèse Kumps; het Hof Terholst; promotie van druiven in het Duitse Pesch.

R. DENAYER, E.H. Bernard VAN REETH; p.113

Onthullingen over deze priester wiens graf op Solheide ligt. Hij trok naar Amerika in 1844 voor de “American Missions Etrangères”, en was er in Saratoga Springs, Cohoes N.Y. en vertrok in 1858 naar Burton Park, Petworth, Sussex in Engeland, en tenslotte in Christchurch tot 1871. Dit verhaal leidt ook naar het “klooster in de Leegheid” dat vooraf lijkt te gaan aan het klooster op de Drogenberg.

R. DENAYER Ditjes en datjes, p.120

Joanna Daverkerken is geen verwante van generaal Van Overkerke, maar van wie dan wel weten we niet. Haar vader Thomas Haverkerck is van onbekende ouders.
Er waren geen prindselijke huwelijken alhier in het Ancien Régimeé, wel daarna: Guilelmus Désiré Polydoor prins van Loos-Corswarem met Eugenia Angelina Joanna O’Sullivan, de O’Sullivans woonden op Terdek.
De grote brand vanOverijse vond plaats op 28 april 1692 (in de Geschiedenis der Oude Vrijheid en Heerlijkheid van Overyssche” van E. RIGAUX staat verkeerdelijk 1682).

Beiersblad 1990 nr.1

René JANSSENS De Bruesseler Traubenanlagen; p.7

Alfons VANDENHOUTEN vertrok naar Duitsland rond 1900 om er een serrebrijf te beginnen voor de kweek van druiven, eerst te Reith, daarna te Kleinenbroich. Hij kweekte Frankenthal, Black, Royal, Colman en perzikken. Het gezin kwam terug naar Overijse in 1924; oom Viktor bleef en schakelde over op bloemen.

Guy VANDE PUTTE, Historisch verantwoorde straatnaam in wijk Lotharingenkruis; p.10

Uitleg over de namen Lotharingenkruis, Roekloosborre, Bakengat, de geslachte Bake en Roekeloos

Guy VANDE PUTTE, De Fraat te Eizer; p.14

Oorsprong van de naam “Fraat” gegeven aan het ontmoetingscentrum: freyte, freijt, fraict, freyt, fraet, fraut, frait, , floreyt, floreit, freyte.

R. DENAYER, Ditjes en datjes; p.16

O.a. de doortocht van het leger van de prins van Chimay te Overijse

R. DENAYER Kuierend doorheen de overlijdensregisters (1833-1842); p.20

Interessant voor een aantal plaatsnamen; ook i.v.m. drie moorden: Catharina DELVAUX, Michael CLABOTS en Laurentius DEFAQUE, en twee zelfmoorden: Petrus TAYMANS en Maria-Gertrudis BOUDART. En J-B VAN GEND werd dood gebliksemd.

Guy VANDE PUTTE Pater Isidoor Taymans; p.23

Uittreksel uit de “Bibliographie coloniale belge” over het verblijf van pater Isidoor Taymans in Congo.

R. DENAYER,De familie van Pater Isidoor Taymans; p.24

genealogische gegevens Taymans, Latine Michiels, Coeckelbergs, Kumps, Mommaerts, Frans,

R. DENAYER,Reacties; p.26

Correcties op een prinselijk huwelijk: de LOOZ-CORSWAREM, de NUE.
Verder gissingen over de doodsoorzaak van pater Isidoor Taymans; en nog een uit Overijse naar Afrika vertrokken: MICHIELS Jean-Joseph (dit Isidore)

Beiersblad 1990 nr.2-3

M.P. DANHIEUX, Menu van de feestmaaltijd “De gekroonde Hoofden”; p.36

Eerste keer was 1980, hier volgt menu en recepten: Potage aux laitues eminences, triute à la gantoise, horly de poulets, timbales de macaroni, pigeon roti aux haricots à la purée d’oignons, petits pots de creme au café vierge.

Carine WILLAERT, Van Rank tot Drank, 2000 jaar handel in wijn.; p.43

Naar aanleiding van een bezoek aan een tentoonstelling, een overzicht van de druivenkweek en wijnproductie in o.a. Brabant.

R. DENAYER, De orkaan van 1716; p.49

Enkele winterstormen: januari 1990, november 1940, november 1983, de “windhoos” van 10 juni 1716 waarvan het plaatselijk verslag afgedrukt wordt, met de vernielingen op hof ten Bisdomme, hof Ter Geyten, Brunsdellebos, hof te Stokkem.

Guy VANDE PUTTE Wie was dokter Verluyten? p.52

Over de oorsprong van Guilielmus-Henricus en Joannes-Baptista Verluyten uit Overijse, maar afkomstig uit Mechelen.

R. DENAYER De ongelooflijke kindersterfte; p.56

In de periode 1833-1842 overlijen 350 kineren jonger dan 15 jaar, of 40% van het totaal. Lijst van 1835 is afgedrukt.

R. DENAYER, E.H. Van Reeth; p.60

Correctie op geboortedatum: 12-06-1815, en foto’s van de grafsteen.

Beiersblad 1990 nr.4-5

Albert CLABOTS, Brand te Eizer in 1715, p.67

de “petite histoire” genoteerd door griffier Judocus-Thomas DE WINT, de brand had plaats op 6 april rons één uur ‘s middags op het pachthof Henrieck VAN DEUREN te Lindael, ook het huis vanPeter CHRISTIAENS ging in de vlammen op en Gile CHRISTAENS (11j) liet er het leven bij.

Guy VANDE PUTTE, Van Overijse naar de Nieuwe Wereld en retour, p.69

Verre familie op bezoek, verwanten van Bruffaerts, Vanderwegen, Klubertanz, met afstammingslijnen van Belgische en Amerikaanse tak.

R. DENAYER, Wie was Jennie VANDENHOUTEN? p.76

Eugenia, jongste dochter van Giullaume Vandenhouten en Petronilla Vanderveken.

Albert CLABOTS,Kapel wordt school te Maleizen, p.78

De vrije school onder meester Guillaume DE BECKER wordt door de gemeente overgenomen in 1867

R. DENAYER, Ditjes en datjes, p.80

Wat bepaalde de graad van behoeftigheid? Een voorbeeld van Jan-Baptist TRENTEL en Joanna HALSTEEN.

Albert CLABOTS, Grensperikelen te Eizer, p.82

Problemen met de “gemene” of gemeynte” weide op de grens te Eizer tussen Hendrieck De Romme en Peeter Van Pee pachter van hey hof Pipenpoij (of Pipenpij).

R. DENAYER, Bouwstoffen voor een medische geschiedenis van Overijse, p86

Over Dr. Gaspar-Amoysius VERLUYTEN, Sebastiaan PEETERS, zelfmoord van dr. Jozef VERLINDEN, en een lijstje van telefoonnummers van dokters in 1949 en 1990 te Overijse

R. DENAYER,Een Overijsenaar in hetleger van Keizer Maximiliaan van Mexico; p.90

Jan-Baptist De Coster, soldaat in het regiment van keizerin Charlotte.

Marcel HEMELEERS, Druiventeelt; p.96

Colman: van de Krim over Engeland naar Hoeilaart.

Beiersblad 1990 nr.6

Albert CLABOTS;Overijse zegt neen aan de middelbare school; p.108

Op een vraag van de gouverneur wordt negatief geantwoord.

R.DENAYER; In de leer bij Zonnestraal; p.113

Een lied van Victor Michiels over de straten van Overijse.

Albert CLABOTS; Meier Crabeels versus griffier Devis; p.116

Advies van Strens voor de Raad van Brabant.

Broeder Eugeen Breedstraet; Begin van het noviciaat te Overijse; p.118

Tengevolge van de “pensioenwet van 65” bleven meer oude mensen in de familiekring, en moest het mannenhospice sluiten; in de plaats verhuisde het klein noviciaat uit Kaprijke naar Overijse.

R.DENAYER;Omtrent Lipsius’ iconografie p.120

Over portretten van Lipsius.

Beiersblad 1991 nr.1

R.DENAYER; Over tweelingen; p.7

Tussen 1861 en 1870 werden te Overijse 16 tweelingen gedoopt o.a. in de gezinnen KUMPS, DE COSTER, DEWAET

Beiersblad 1991 nr.2

Albert CLABOTS; Ruzie tussen Meier Crabeels en burgemeester Mertens; p.17

Crabeels had ruzie met pastoor Vercammen, de heer Van Lint, de administrateur van de Prins van Salm, met griffier Devis, burgemeester Mertens en schepen Sterckx. Hier verslag over de geschillen met beide laatste.

Beiersblad 1991 nr.3

Marie-Paule DANHIEUX; Tafelen met Keizer Karel; p.41

De recepten van de historische maaltijd van 1991: PAREYE, GHECLOVEN NONNEN, CALFVLEESCH ENDE KIEKENEN MET EEN GRUEN SAUSSE DAERTOE, ROFFIOELEN.

Albert CLABOTS; Op de “Vrijheijts Mert” te Overijse in 1683 p.47

Reglement en verplichtingen van pachters en kopers op de markt ten jare 1862.

R.DENAYER; De puntjes op de IJ p.49

Vlaams soldaat “VAN DIJON” (Zoniën-Beiersblad 1989 nrs 5 & 6) blijkt Petrus-Joseph VAN DIJCK te zijn, soldaat 5e Linieregiment, begraven te Terhulpen.

Beiersblad 1991 nr.4-5

P. SCHUERWEGEN; Twee straatnamen; p.61

Rue Pierre Van Dijck en Jozef Kumps straat, genaamd naar twee gesneuvelden in de Westhoek.

Guy VANDE PUTTE; Een amerikapionierster uit Tombeek gekiekt; p.71

Emigranten Helen Vanderwegen uit de stam Bruffaerts en Eugenia “Jennie” Vanderhouten.

R. DEHAEN; Ontmoeting met de H. Gertrudis in het hoge noorden. p.73

Tijdens een verblijf in Stockholm vindt de schrijver een 16e eeuws kerk opgericht ter ere van “St. Getrude van Nivelles”.

A. CLABOTES; Anonieme aanklacht tegen de dynastie die wint. p.76

Aanklacht uit begin 18e eeuw tegen griffier DE WINT; betrokken personen: Judocus Thomas De Wint, Jan De Wint, Judocus De Wint, Guillam Vandenesse, Ferdinant De Wint, Wayenberge; met koret stamboom De Wint.

R. DENAYER;Mooie huizen bouwen; p.80

Beiersblad 1991 nr.6

R.DENAYER; Politieagent TAYMANS; p.100

Kort overzicht van dit Overijses geslacht sinds de XVe eeuw.

R.DENAYER; Bayer de Boppard; p.103

Nog een artikeltje over Beiers en Bayers.

R.DENAYER; Oorlogsgraf Commonwealth War Grave; p.104

Het graf op het kerkhof Solheide en het overlijdensregister van J.MC.K. Sinclair, Seaforth Highlanders. John Sinclair overleed te Overijse 20 januari 1919; register getekend door sergeant Agnus Macleod en korporaal Henry Laird.

R.DENAYER; De Schuilkelder op het Lipsiusplein; p.108

Meer vragen dan antwoorden bij deze schuilkelder die er al voor 1940 was.

Beiersblad 1992 nr.1

Paul SCHUERWEGEN;Ciudich’n rich; p.5

Uitleg bij deze spreuk op het graf van korporaal Mac Sinclair, zie Beiersblad 1991-6.

R.D. p.14: Een beetje genealogie over families Stas, Vanderkelen, Michiels, Van Essche en Van Beethoven

R.DENAYER;Russische toestanden te Overijse in 1797 p.14

Een merkwaardige doop in 1797 van een owettig kind Petrus van Lodewijk-Jozef Prevoteau en Maria-Anna-Josepha-Victoria Tourtren.

R.DENAYER; De doopakt van Leonard p.24

Het Leonardkruispunt, maar wie was Leonard? Hij werd geboren op 24 oktober 1842 als zoon van Joannes Baptista Boon.

Beiersblad 1992 nr.2

M_P DANHIEUX;Mozartfestijn; p.33

De recepten van de historische maaltijd: Potage de marrons, dindon à l’escalope, epaule d’agneau à le Turque met oignons blancs, charlotte de pommes.

Guy VANDE PUTTE; Van Beethovens in het land van IJse en Lane; p.40

Benoni Van Beethoven in Rosières

R. DENAYER; Wat gebeurde er op 20 april 1875 op Zavelenborre? p.42

Die dag overleden op hetzelfde uur drie personen uit dezelfde familie: Guillaume, Jan-Frans en Antoon Debroux

Albert Clabots; Een schooltje te Jezus-Eik in de 18e eeuw; p.44

Eerste onerwijzer was Joannes Goosssens, tevens koster, 10 jaar later Sebastianus Stas.

R.DENAYER;Rechtzetting (i.v.m. Russische toestanden Beiersblad 1992-1); p.46

in verband met de ondertekening van doopakten.

R.DENAYER;>ie was pater Courtois? p.48

Deze benediktijn, Jezus-Eikenaar, monnik te Affligem was de zoon van de rijkswachtcommandant te Overijse

Beiersblad 1992 nr.3

R.DENAYER; Wie was wie een eeuw geleden? p.62

Lijst van personen en hun beroep

Beiersblad 1992 nr.4

R.DENAYER;Het geval Vanderkelen; p.100

Vanderkelen uit Australië en Overijse

Albert CLABOTS; Jan en Maria trouwden tweemaal met elkaar; p.102

Jan Goossens en Maria Anna Groevens blijken verwanten te zijn, na reeds getrouwd te zijn zonder dispensatie, dus ongeldig, en trouwen opnieuw – met dispensatie.

Beiersblad 1992 nr.5-6

Marcel Hemeleers; Herinneringen aan de lente van 1944; p.124

Bombardement op Limal – Ottignies op 20 april 1944; met foto’s van vernielde serren.

Beiersblad 1993 nr.1

Guy VANDE PUTTE; Van Beethovenvaria bis; p.4

Nog meer Van Beethovens uit Leefdaal, Tervuren, Vossem, Neerijse en de “Stammsitz”(?) van Ludwigs betovergrootvader: Bertem.

R.DENAYER; Portland in Oregon U.S.A.; p.9

Eerste van een reeks artikels in verband met de gedenksteen voor Portland aan de gemeenteschool.

R.DENAYER; Nieuwtjes allerhande; p.14

De H. Gertrudis in Stockholm;
het coninckxhuis als bezit van de prins van Horne;
pastoor Peremans van Maleizen;
Notre-Dame-au-Bois te Bruille-Saint-Amand;
de prijs van steeksla;
Vlaamse uitwijkelingen in Leiden.

R. DENAYER;Een vraagteken minder? p.17

Op de kist van Ambroise-Joseph de Hornes staat “Berutthem(?)”, wat waarschijnlijk “Bernshem” of Bernissem zou zijn.

Beiersblad 1993 nr.2-3

R. DENAYER; Maleizen II; p.39

Dokter Guillaume Nelis en de parochie Maleizen.

R. DENAYER; Soeur Hélène, p.43

27e burgerlijk slachtoffer van de vlucht in mei 1940

Jozef DEPRé Volksontwikkeling in 1924

Afdruk van documenten over de “Voklksontwikkeling”

Marcel HEMELEERS;Gemeentegetuige J-B Van Loo; p.51

Korte informatie over Van Loo, Hemeleers, Bauwens, Renier, Brankaer.

R. DENAYER; Een ongewoon doodsprentje; p.52

Zuster Norbertina van de heilige Philomena, geboren Joanna Van Der Maeren (ook Vandermaelen, Vandermoeren).

Michel GOOSSENS; Flor Peeters speelde hetkloosterorgel in! p.54

Eerste concert op 28 april 1935 op het orgel van het pensionaat op de Brusselse steenweg, orgel van Emile Kerckhoff; samenstelling van het orgen en het feestprogramma.

Beiersblad 1993 nr.4

M-P DANHIEUX;Carpe Diem; p.62

Alle recepten van de historische romeinse maaltijd: komkommers, speenvarken, kip op de wijze van Varda, kikkererwten met ei, abrikozenschoten, mosselen, tongschotel, prei, wortelen, gepeperde zoetigheid, gevulde dadels, hapjes van Hubelius.

M. SOCQUET; Terlanen en de leprozerie van Terbank; p.67

600 jaar oud charter.

Guy VANDE PUTTE; Sint-Joost, Architect Spaak en deken Aertssens; p.70

pastoor Egidius en Deken Jozef Aertssens, en de bouw van de kerk van Maleizen.

Albert CLABOTS; Een anonieme dichter uit Overijse met een hulde aan Lipsius; p.72

Over een brochure waarin o.a. een gedicht bij de inhuldiging van het borstbeeld.

R. DENAYER; Een lettersteen ontcijferd; p.76

Een steen, waarvan afbeelding, verwijst naar J-B Poot en Maria-Anna Weemaels

R. DENAYER; Nog over Guillaume Nelis; p.78

De stichting van de parochie Maleizen en de echtgenoten Nelis – Kumps.

Beiersblad 1993 nr.5

R. DENAYER;De Tour in de Druivenstreek; p.96

Doortochten van de Ronde van Frankrijk in de Druivenstreek.

Albert CLABOTS; Een onwettige schakel in de Lipsius-genealogie; p.100

Op 7 juli 1500 werd de geboorte genoteerd van Joes Lips,natuurlijke zoon van Gheerts Lips.

R. DENAYER; Een belangrijke rechtzetting in verband met “De Vita Sua” p.102

De tekst bevat een correctie van Prof. Tournoy op de vertaling van “a carceribus” in de autobiografische brief van Lipsius.

R. DENAYER; Een geschiedenisvervalsing of niet? p.103

Het Sint Rochuskapelletje op de hoek van de Tenrode en Hagaardstraat kreeg verkeerdelijk als jaartal 1966; dit moet 1866 zijn, jaar van een cholera-epidemie.

Beiersblad 1993 nr.6 en 6bis (twee nummers)

M. ERKENS; Nestor Rowies; p.107
Levensloop van deze Overijsenaar die naar Congo trok.

R. DENAYER;Wie was “Lamme van de Camme”? p.109
Lamme van de Camme uit een oud versje is waarschijnlijk Guillaume van Billoen, brouwer en jarenlang eerste schepen, hierbij enige genealogische gegevens.

Marcel HEMELEERS; De band tussen de St. Martinusharmonie en de eedaflegging van Koning Albert II; p.112
Louis GASIA, dirigent van de St. Martinusharmonie, componeerde de mars die bij “Onbekende soldaat” het eerst gespeeld werd. Na de tweede oorlog componerde hij als lid van de zeemacht kapel de mars “March van de Zeemacht”.

Guy VANDE PUTTE; In memoriam René Timmermans (1912-1993); p.124
Bijgevoegd is een genealogie vanaf 1730.

R. DENAYER; In memoriam Albert Coomans (1907-1993) p.129

R. DENAYER; Henri Siret; p.134
Een beroemd archeoloog begraven te Maleizen.

Soeur Hélène p.136
Een brief uit Dieppe bevestigd haar overlijden in 1940.

Een kras besluit van de Overijses gemeenteraad op 12/02/1918 p.137
Reactie op de onafhankelijkheidsverklaring door de “Raad van Vlaanderen.

R. DENAYER;Thadeus Spaeninck p.138
Geboren in Tombeek, priester en leraar in Hoogstraten, ijverde voor beschaafd Nederlands en vervlaamsing van het Middelbaar Onderwijs.

Beiersblad 1994 nr.2

R. DENAYER;Van de tram die er ooit was … en van degene die er nooit kwamen; p.17
Verslag van de inhuldiging van de stoomtram op 15 juli 1894, door Moeder Overste Danhieux; en geplande maar nooit aangelegde tramlijnen.

R. DENAYER; In memoriam E.H. Albert Mommaerts, pastoor van Eizer; p.22

R. DENAYER; In memoriam Deken Mariën; p.26

A. CLABOTS; De “Kelle” werd eeuwen geleden ook reeds hersteld; p.28
In 1432 en 1609 werden ook herstellingen uitgevoerd. De wapens op de huidige steen die van 1609 moet dateren zouden van Gerard van Horne en Honorina van Wittem zijn, volgens het volgende artikel van R. Denayer

Beiersblad 1994 nr.3

M-P DANHIEUX; Festijn der Sansculotten; p.38
De recepten van de historische maaltijd: Poularde aux Moules, Côte de boeuf au vin de Malaga, pommes de terre à la Lyonnaise, gelée au muscat.

Guy VANDE PUTTE; De doelen van de Overijsese schuttersgilde; p.49
Enkele plaatsen waar ooit de wip van de schuutersgilde zou gestaan hebben.

Beiersblad 1994 nr.4

R. DENAYER;Nabeschouwiongen bij het in Memoriam Frederik-Ottp van Salm-Kyrburg; p.69

R. DENAYER; In memoriam Adrien Vande Putte; p.72
Gevolgd door een gedicht in het Frans, met Nederlandse vertaling, van de overledene.

Marcel HEMELEERS; Hoe de dood van prins Frederik-Otto bijdroeg tot de economische ontwikkeling van Overijse; p.84
In de nalatenschap bevond zich de watermolen van Tombeek die door Stevens aangekocht werd; een nazaat bouwde later de Vuurmolen

Beiersblad 1994 nr.5

Herdenking van de 50ste verjaardag van de bevrijding van Overijse door Willem Romanus;

Toespraak gehouden door de heer Lionel R. Kitchingman uit Norton bij de opening van de bevrijdingstentoonstelling en verslag van zijn huwelijk te Overijse;

Toespraak gehouden bij de inhuldiging van de Kellebron door R. DENAYER;

Toespraak gehouden door Guy Vande Putte in de Raadzaal n.a.v. de voorstelling van zijn boek “Herken je Overijse nog?”

Toespraak bij dezelfde gelegenheid door R. Denayer met een overzicht van 20 jaar Beierij

Beiersblad 1994 nr.6

René JANSSENS;Toespraak gehouden op de Bevrijdingstentoonstelling; p.128

A. CLABOTS; Terlanenaar opgeëistals gids; p.131
Het gebeurde in 1690, Lamberecht Clabots moet drie soldaten “gidderen.

Emmy DE LEERSNIJDER en Paul SCHUERWEGEN; De grote was; p.132
Hoe de wasweek verliep in grootmoeders tijd; met intussen in onbruik geraakte voorwerpen zoals waskot, doets, zink, kellebak, tobbe, wasplank, blauwsel, mangel, blijk…

A. CLABOTS; Leerling-landmeters te Overijse; p.134
Opleiding tot landmeter in de 16e en 17e eeuw te Overijse.

Beiersblad 1995 nr.2

R. DENAYER; De bliksem en de boksboom; p.16
Op 19 augustus 1994 werd de sequoia in de Lipsiustuin door de bliksem getroffen, wat overbleef werd afgezaagd.

R. DENAYER; Het Portlandgeheim; p.18
Hopeloze opzoekingen en nog steeds meer vragen dan antwoorden.

Beiersblad 1995 nr.3

M-P DANHIEUX;Met Breugel aan tafel; p.31
De recepten van de laatste historische maaltijd waar opgediend werd: Capuynpasteyen, Pameye, Verckensbille ende voghelen in een goede sause, Goet rijs samen met gouwieren op tafel.

J.P. VAN BINNEBEEK; De familie Van Binnebeek, een merkwaardige stamboom; p.40
400 jaar Van Binnebeek in de Druivenstreek.

R. DENAYER; enkele korte bijdragen:
p.48: herdenkingsstoet van100 jaar onafhankelijkheid;
p.49: Bouwstenen voor de begijnhofgeschiedenis met een afdruk uit een boekje gedrukt in 1731;
p.50: Het belangrijke De Madrid artikel;
p.53: Het missiekruis van 1895

Beiersblad 1995 nr.4

R. DENAYER; Het tachtigjarig jubileum van Albert Clabots; p.58
Toespraak van R. Denayer.

A. CLABOTS; Nog over het wapen van Overijse; p.79
Over de patentbrief van 15/09/1819 en diploma van 30/01-1840betreffende het wapen.

Lea BORREMANS; Frans Borremans; p.84
Herinneringen aan Frans Borremans, en gedicht naar aanleiding van zijn onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontfice”;

Beiersblad 1995 nr.5-6

Leo EVERAERT; Jezus-Eik, een twistappel tussen Tervuren en Overijse; p.90
Wie heeft recht op de inhoud van de offerblok van dit bedevaartsoord?

Beiersblad 1996 nr.1

R. DENAYER; In memoriam François Doornick; p.4

Leo EVERAERT; De staatsfinanciën ten tijde van de Jezus Eik; p.12
Ook de vorsten moesten een aanvraag doen om bomen te kappen; en ook de administratieve implicaties bij de bouw van de kerk in Jezus-Eik.

Beiersblad 1996 nr.2

Leo EVERAERT; Een blik op de administratie van drie eeuwen terug; p.26
Pastoor Assels van Tervuren neemt offerblok in Jezus-Eik in beslag; en de bouw van een voorlopige kapel.

R. DENAYER; Veel herrie om niets? Van Sulper; p.29
Zoektocht naar Philips Van Surpel in wiens huis de grote brand van 1692 begon.

A. CLABOTS; De “Warande” van Overijse in 1525; p.30
Uit het archief van de schepenbank; Claes Cuppens huurde van Philips van Berssel (Wittem of Wittham), met de grenzen van de warande.

A. CLABOTS; Strafbedevaarten te Overijse; p.32
De veroordeling van Hendrick Commenaerts.

Beiersblad 1996 nr.3

Clabots-Berghmans; Tweehonderd jaar rijkswacht te Overijse; p.38
Van de stichting in 1796, de Brigands, Charlepoeng, en de verschillende locaties van de rijkswachtkazerne, met foto’s

Beiersblad 1996 nr.4

Toespraken en recepten van toch nog een historische maaltijd:
p.69: toepsraak vanR. Denayer,
p.72: toepsraak van Guy Vande Putte over Jozef Prémont, die Mariëndal bouwde;
p.77: de recepten: Potage à la Tapioca, bouchées aux crevettes, aspic à la provençale, côtelettes d’agneau à la jardinière, Charlotte Russe met gelée aux oranges.

Beiersblad 1996 nr.5

R. DENAYER; De rijkswachttenrtoonstelling in den Bonten Os; p.102
Met vooral de vraag: waar in de Heuvelstraat was ooit d e rijkswachtkazerne? Oplossing met foto.

Leo EVERAERT; De twee herdenkingstenen van 1650; p.109
Leopold van Oostenrijk plaatste de eesrte steen van de kerk van Jezus-Eik.

Beiersblad 1997 nr.1

Zuster Lea Borremans; Inhuldiging H.Hartbeels in 1927; p.2
Tekst van het lied dat bij de inhuldiging gezongen werd.

Beiersblad 1997 nr.6

R. DENAYER; Sint Martinus; p.57
Levensverhaal van de heilige met lokale foto’s.

R. DENAYER; Toespraak bij de heropening van Den Bouw, voormalig gebouw van de vereniging “Genootschap van de H. Vincentius a Paulo”, voormalige bibliotheek, voormalige school, en woning van koster Thaelemans en koster Seghers p.63

R. DENAYER; Homilie voor Albert Clabots; p.72

P. SCHUERWEGEN; Een Romeinde muntenschat te Overijse; p.75
In 1932 zou een brocanteur munten te koop aangeboden hebben, gevonden door een landbouwer te Overijse, de munten dateren uit de periode 272 en 273 n.C.

De Kelle – Beiersblad 1998 nr.2

Guy VANDE PUTTE; Beierij en Beiers aan de eer; p.23
Jean Michiels kreef de “Levenslange titel en Verdienstelijk Erelid en de Zilveren Palm vande Beierij vanIJse voor zijn werk als fotograaf van onze heimat”; hij kreeg eveneens dePrijs van de Folkore van de gemeente Overijse.

M-P DANHIEUX;Het doopfeest van Joost Lips p.27
Recepten van weer eens een historische maaltijd in het teken van Joost Lips: Solaet vanlactouwe, solaet van caroten, solaet van ayiuyn, pottagie van visch, hateleiten, ghebraeden kiecken opt roomeyns, palincpasteye, een sause vanprumen van Demast opt rooms, suker confijt, quecruyt, candeel, nieuwelen.

R. DENAYER;Het Portland mysterie: p.44
De dank van Overijse tegenover de Amerikaanse stad Portland in Oregon; een paar tips kwamen binnen, en hierbij een foto met kinderen die de naam van geleverde eetwaren op een bordje tonen.

De Kelle – Beiersblad 1999 nr.1

Guy VANDE PUTTE; Nogmaals Maleizen; p.11
Briefwisseling over de naam Maleizen – Marleizen – Malaze.

In Memoriam: Leon Hendrickx (p.20); Maurice De Frenne (p.21); Leo Everaert (1926-1999) (p.28).

De Kelle – Beiersblad 1999 nr.2

R. DENAYER; Een belangrijk schilderij bij de Zusters van Overijse-Mechelen; p.36
Het betreft het schilderij van Kardinaal Willem van Enkenvoirt.

R. DENAYER; Het Portlandmysterie; p.38
Opgedoken is een affiche over deVaderlansche Eeuwfeesten van 18 mei 1930, waarbij ook de gedenksteen nin de Heuvelstraat onthuld wordt.

Paul SCHUERWEGEN; Waar lag Malaze? p.50
Liep de romeinse weg Boulogne-sur-Mer naar Keulen door Maleizen, alias Mala Asia?

R. DENAYER; De Boerenkrijg en Overijse;
Afdruk van een verslag van de “Administration municipale du canton d’Yssche” uit 1798.

De Kelle – Beiersblad 1999 nr.3

Guy VANDE PUTTE; Scoop: Bommelding in Mariëndal na W.O. I; p.70
Over Oorlogsschade en een niet ontplofte bom in de tuin van de Mamerkes.

De Kelle – Beiersblad 1999 nr.4

R. DENAYER; Een onbekend werk vanLipsius; p.78
Een onafgewerk boek over O.-L.-Vrouw van Leuven, over de bekende Sedes Sapientiae, verzeilde in het erfdeel van Willem De Greve, en nawerd in 1752 door de universiteit van Leiden gekocht, wordt in Latijns-Engelse versie uitgegeven; hierin staat de bekende lofzang op Overijse.

In memoriam Maurits DEROM; p.84.

De Kelle – Beiersblad 2000 nr.1

In memoriam Vic Swerts; p.2

De Kelle – Beiersblad 2000 nr.4

Marcel HEMELEERS; Als afscheid aan een veroordeeld gebouw; p.46
Notarisakte en afbeelding van het Vandevelde kasteel, intussen rusthuis Mariëndal

De Kelle – Beiersblad 2000 nr.5

R. DENAYER; De inhuldiging van het H.Hartbeeldte Overijse op zondag 31 juli 1927; p.61
Met uitgebreid fotoverslag

De Kelle – Beiersblad 2001 nr.1

R. DENAYER; De inhuldiging van het H.Hartbeeldte Overijse op zondag 31 juli 1927; p.61
Deel twee, met talrijke afbeeldingen van documenten en stichtingsfoto.

Marcel HEMELEERS; Herinneringen aan mijn schoolreizen; p.13

De Kelle – Beiersblad 2001 nr.3

R. DENAYER; Het kruisbeeld van Zavelborre; p.39
De geschiedenis van het kruisbeeld.

De Kelle – Beiersblad 2001 nr.4

R. DENAYER; Varia; p.56
Een chirurgijn van Overijses komaf te Braine l’Alleud: Jean-Baptist Van De Velde; een choleralijdster uit Terlanen verzorgd te Leuven: Suzanne Boon.

De Kelle – Beiersblad 2001 nr.5

In memoriam Marcel hemeleers; p.62

R. DENAYER; De bijbel van Terhulpen; p.63
Bij de voorstelling van het boek “La Hulpe – Moisson d’Histoire”, enkele bedenkingen over Bakenbos – Stoefs (Stoufs of Stouffs) met genealogie; Rouge Cloitre – Roekeloos Auguste-Lambert Nieuwenhuys; pastoor Depauw.

De Kelle – Beiersblad 2002 nr.3

R. DENAYER – Louis DEWILDER; De rijkswachtgevangenis te Overijse en haar bevoorrading; p.22
Met brieven uit het gemeentearchief; verantwoordelijke Boeljaer in 1832; commandant Courtois;

Guy VANDE PUTTE; De sibbe Steeno; p.27

De Kelle – Beiersblad 2002 nr.4

Piet VAN SAN; Sinte Metten, de patroonheilige van Overijse; p.4
Het leven van Sint Martinus, de relikwie van de heilige in Overijse.

De Kelle – Beiersblad 2003 nr.1

In memoriam prietser Jozef Van Aken (1913-2003); p.5

De Kelle – Beiersblad 2003 nr.2

R. DENAYER; Niet begraven te Overijse; p.33
Overlijdensbericht uit Ebersdorff in 1809 van Jean-Baptiste Delrosé of Delrongé en een uittreksel uit het dagboek van Willem Kenis uit Loenhout die de Napoleontische oorlogen overleefde.

De Kelle – Beiersblad 2003 nr.3

In memoriam Jozef Depré; p.43

Roger DEHAEN; Het Gildenhuis; p.54
Herinneringen aan het gilenhuis, nu parochiecentrum Ter IJse

R. DENAYER; Een schot in de roos; p.58
De installatie van het schoepenwiel voor aandrijving van een generator, aan de (voormalige) watermolen op de IJse.

De Kelle – Beiersblad 2003 nr.4

In memoriam Louis Dewilder; p.72

De Kelle – Beiersblad 2004 nr.1

Wim Arckens; Beierij digitaal: een webstek in de digitale wereld. p.2

R. DENAYER; Nog een boeiende geschiedenis van Overijses XIXe eeuw; p.9
Een zuster schreef een geschiedenis van 1830 tot 1930; heel wat interessante informatie over beroepen, aanleg van steenweg, druivenkweek…

De Kelle – Beiersblad 2004 nr.2

Guy VANDE PUTTE; Het Overijses geslacht Van Lier en de Brabantse geschiedenis; p.24
Beatrijs Van IJse, het geslacht Van Lier, Stoefs of Stouffs.

De Kelle – Beiersblad 2004 nr.3

In memoriam Willem Romanus; p.50

De Kelle – Beiersblad 2004 nr.4

R. DENAYER; De laatste zusters verlaten Overijse; p.70

R. DENAYER; Reactie op de rondvrag omtrent de schuilkelder op het Lipsiusplein; p.77
Niet deze maar die op ‘t Roth op de Nijvelse baan komt hier ter sprake, met bouwgegevens.

De Kelle – Beiersblad 2005 nr.1

Piet VAN SAN; Joodser kinderen verborgen in Overijse gedurende de tweede wereldoorlog?; p.11

R. DENAYER; Groothertogin Joséphine-Charlotte en Overijse; p.20
Burgemeester Heylen stond het gezelschap op te wachten tijdens de doortocht in Overijse, wegens te veel vertraging reden ze echter door.

De Kelle – Beiersblad 2005 nr.3

Roger DEHAEN; In memoriam Dr; Raymond Denayer; p.42

René JANSSENS; De reuzen van Overijse; p.44
John Colman, Mieke Muscat, Pitje Royal en Cambrinus.

Wim ARCKENS; Het graf van priester Leyten hersteld; p.52

René COOPMANS; De Welfen te Overijse; p.55
Een Duits vorstelijk geslacht op Terdeck.

De Kelle – Beiersblad 2004 nr.4

Piet VAN SAN; Herstelling aan de Goitsputborre; p.66
Rekening van F. Guiot in 1823 voor deze beruchte bron met namen als Godsput, Duivelsput, Goidtsput, Godsputbron…

Beiersblad 2006 nr.1

Roger DEHAEN, Pasen – Toen…, p.3

Enkele gebruiken uit de paastijd vroeger: palm ronddragen, eieren rapen, biechten… en uitgaan.

Wim ARCKENS, Gimp voor heemkundigen en genealogen, p.6

Tips over het gebruik van het programma Gimp voor bewerking van te publiceren documenten.

Piet VAN SAN, Reactie Goidtsputborre, p.15

Bijkomende informatie over de vermoedelijke ligging.

Dirk VANDER HULST, Op zoek naar informatie over een noodlanding van een B-17, p.16

Kort verhaal van een bemanningslid, met verzoek om meer informatie.

Wim ARCKENS, Contrast, p.20

Cursiefje over de afbraak van het vermoedelijke geboortehuis van Justus Lipsius.

De Kelle – Beiersblad 2006 nr.2

M-P DANHIEUX; De recepten van de Lipsiusmaaltijd; p.22
Potagie met bloemcoolen, groene tourte uyt Cremona, eieren gevult, capoenen opt Hongaars, raepen ghevult, solaet van tartouffels, toomsche soetigheit, frituur van vijgen, marmelaeten.

Theo ROSSAERT; De vlucht; p.28
Herinneringen aan de vlucht in 1940.

René JANSSENS; Wijwater, productie en gebruik; p.35
Gebruiken rondom Pasen en wijwater.

Piet VAN SAN;Nog een ractie op de bijdragen over de Goitsputborre; p.38
met nog een andere naam: goeidseput.

Piet VAN SAN; Het afsterven van deken Aertssens van Overijse; p.39
Overlijden en begrafenis.

Wim ARCKENS; Rondom de Vuurmolen; p.40
Wat extra naar aanleiding van het artikel over de Vuurmolen in Zoniën.

De Kelle – Beiersblad 2006 nr.3

Roger DEHAEN; Exit “Au Casino”; p.47
Herinneringen aan het voormalig café met danszaal.

In memoriam Romain Vangrunderbeek; p.50

Wim Arckens; Familiekwesties; p.53
Genealogische tips.

Piet VAN SAN; Herstelling van de uurwijzers op de Sint-Martinustoren in 1823; p.58
Rekening van E.J. Vander Linden.

De Kelle – Beiersblad 2006 nr.4

Academische hulde voor Raymond Denayer, voorstelling van het boek “De Beierij van Hysca”; toespraken van Carine Willaert, Piet Van San en Leo Verhoeven; p.64

Piet Van SAN; Herbert Hoover and the Commission for releief in Belgium; p.83
Een tentoonstelling waar Overijse prominent aanwezig is.

Beiersblad 2007 nr.1

M. DENAYER Childeric achterna; p1
Over de schat in het graf van Childeric in Doornik, en wat er mee gebeurde.

Carine WILLAERT Suske Tast uit Eizer; p.7
Franciscus Tastenoye.

Frans DEMOL de Bisdom, beelden uit mijn kinderjaren; p.8
leven en bewoners in de wijk De Bisdom tijdens het interbellum.

Beiersblad 2007 nr.2

René HEMELEERS: Een Overijsenaar werkte mee aan de Vuurmolen, p.24
Petrus Hemeleers werkte als timmerman mee aan de bouw van de Vuurmolen.

Bouchespel, p29
Spelregels van het spel met bouche en sollen, zoals nog eens gedemonstreerd tijdens de erfgoeddag.

Wim ARCKENS, familiekunde: Het nut van peters en meters in de genealogie; p32

Beiersblad 2007 nr.3

THeo ROSSAERT Langs trage wegen
De ligging van buurtweg 100 en 105 langs de Kardaan (Kadoinke), Braffortlaan, IJskelderlaan, Kalvarieberg, Kroendaalplein,Kouterstraat, Puttestraat, Borstelke, Koningsbos, Souffraanstraat, Walravenbosstraat, Groeneweg.
P.33

René HEMELEERS Een Overijsenaar werkte mee aan de afwerking van de Vuurmolen
P.40

Beiersblad 2007 nr.4

Roger WILLAERT Onbekende kunstenaars te Overijse
De restauratie van de lambrisering van de Sint-Martinuskerk door Emile Hemeleers en Cyriel Demol; en hoe de houtzwam aangepakt werd.
P.54

Carine WILLAERT De geschiedenis van Overijse en Corbie
Kort overzicht uit “De Beierij van Hysca”, gevolgd door een uitgebreid reisverslag van de Beierijreis naar Corbie, Amiens, Cambrai door Piet Van San en Roger Dehaen.
P.55

Beiersblad 2008 nr.1

Piet VAN SAN
Kasseistenen tussen de gemeentepomp en de Brusselse steenweg, en herstelling aan de gemeentepomp aan de kerk.
p2

Piet VAN SAN
Het strooiwiske te Overijse
p3

Piet VAN SAN
Het paard van Buffalo Bill en dokter Wargé.
p5

Piet VAN SAN
Wist u dat…
Over: Jean Baptiste Blanpain; de “Internationale vlucht op Barcelona” voor duiven; Henri Van Dyck en zijn kareeloven; Marie Thérèse Houwaert, kabarethoudster.
p11

Beiersblad 2008 nr.2

Carine WILLAERT
Gegevensupdate in Archiefbank
Informatie i.v.m. Archiefbank Vlaanderen;
p17

Carine WILLAERT
Gemeentebestuur beslist: maximum snelheid wordt 20km
Wegen en verkeer gezien door de zusters in Overijse;
p18

Piet VAN SAN
Een werkbezoek van de Beierij aan de restauratiewerken van het Justus Lipsiusgebouw
Plaatsbeschrijving van de huidige toestand;
p23

Beiersblad 2008 nr.3

Roger DEHAEN
Lucien Theys: een Overijsenaar nam deel aan twee Olympiaden.
Legendarische verhalen van toen.
p39

Carine WILLAERT
Prijsuitdeling in de Gemeentelijke Basisschool van Overijse
De winnaars van onze quiz.
p43

Wim ARCKENS
Leegheidsfeesten 2008: eerbetoon aan “Dikke Julia”
(Zeer) kort verslag.
p45

Philip BRANKAER
Vandaag WNT en VMNW
Woordenboeken op internet.
p46

Wim ARCKENS
Duivenmelker dr. Poot
…en de winnaar is…
p50

Beiersblad 2008 nr.4

Erik Vanfroyenhoven
Terugblik op de Open Monumenten Dag
Korte geschiedenis van de wijk en overzicht van villa’s;
p57

Roeland Gillis
In de marge van een wandeling op de Open Monumenten Dag
Vader en dochter Maisky;
p70

René Mat
Nieuwsgierige Beiers op bezoek bij de buren
Een impressie over de Beierijreis van 4 oktober 2008;
p72

Roger Dehaen
Het meer van Genval
Herinneringen aan waterpret en echte winters;
p74

martinus_raam2.jpg 115x87
 

martinus_raam3.jpg 116x83

martinus_raam4.jpg 115x89