Militairen 1914-1918

Een gezicht voor de soldaten uit Overijse in de Grote Oorlog

1.Inleiding

Op 11 november 2008 is het negentig jaar geleden (1918) dat de Eerste Wereldoorlog tot een einde kwam. Vanaf 4 augustus 1914 volgden vier verschrikkelijke jaren van oorlog voeren, vooral in de loopgraven achter de IJzer. Uit Overijse vertrokken meer dan 200 vooral jonge mensen naar het front. Velen keerden vier jaar later zwaar verminkt terug. Twaalf onder hen sneuvelden en keerden niet meer terug naar huis. Anderen dan weer werden jaren geïnterneerd in het neutrale Nederland of vertoefden in krijgsgevangenschap in Duitse kampen. Enkelen van de zwaarst verminkten werden jaren in Zwitserland verzorgd. Sommige Overijsenaren gingen in dienst als oorlogsvrijwilliger of werden als politiek gevangene voor lange tijd in gevangenschap naar Duitsland gestuurd.

Deze bijdrage probeert, als ultiem eerbetoon aan deze Overijsenaren, tenminste de naam van al deze mensen op te lijsten en hen zo aan de vergetelheid te ontrukken. Waar we konden, gaven we extra informatie mee over hun militaire loopbaan en een stukje van hun levensloop na de oorlog. Dit artikel handelt dus niet over de Eerste Wereldoorlog maar wil, opnieuw na zoveel jaren, een gezicht geven aan al de hoger genoemde mensen. Onze lijst gaat iets verder dan de officiële lijst van de soldaten in de Grote Oorlog die ons gemeentebestuur na het einde van de oorlog liet opstellen. Zo namen we ook de oorlogsvrijwilligers op, mensen die in Duisburg woonden maar in Eizer maatschappelijk functioneerden, etc. Over het verloop van en de impact van de Eerste Wereldoorlog op Overijse verwijzen we naar ons boek Overijse in de Grote Oorlog, 1914 – 1918, waarvan nog enkele exemplaren beschikbaar zijn.

U zal merken dat we van heel wat soldaten uit Overijse in de Grote Oorlog alleen de naam kennen. Het zou mooi zijn als we de volgende jaren, dank zij uw medewerking, extra informatie konden verzamelen. In 2014, honderd jaar na het begin van de gruwelijke Eerste Wereldoorlog, willen we namelijk een verbeterde (en) volledige versie van deze bijdrage publiceren. Bij deze dus een warme oproep om ons bijkomende gegevens te bezorgen.

2.De Overijsenaren in de Oorlog

ABS, Guillaume, werd geboren in Maleizen op 10 juni 1858 en is er overleden op 20 juni 1941. Hij werd, onder andere, onderscheiden met de Medaille voor moed en zelfopoffering. De enige vermelding van deze aard die we voor Overijse konden terugvinden.

ABS, Ernest, geboren in Overijse op 15 februari 1890 overleden in Ukkel op 20 juli 1964, was de echtgenoot van Rosalie Verhoeven. Hij werd onderscheiden met verscheidene militaire eretekens.

ARBYN, Petrus, werd in onze gemeente geboren op 19 december 1885 en overleed er op 28 december 1955. Hij werd onderscheiden als Ridder in de Kroonorde van Leopold II. Hij was ook lid van de fanfare ‘De Vrije Burgers’.

BARTHOLOMEUS, Jules, was afkomstig uit Tombeek. Hij staat vermeld op de lijst van pastoor Meeus maar niet op de lijst van de gemeente Overijse. Hij werd nochtans geboren in Tombeek op 10 augustus 1893 en overleed er op 2 december 1970. Zelf speelde hij voor de ‘Koninklijke Fanfare de Lanezonen’. Zijn roepnaam was ‘Juul van de champetter’.

BAUWENS,Arthur, had zijn militaire postcode bij de derde legerdivisie C1. Hij was in dezelfde eenheid gelegerd als Albert Michiels en Henri Flion. Hij werd geboren in Overijse op 26 april 1882 en overleed er op 11 juni 1937. Hij was de echtgenoot van Marie Clemence Vandervorst.

BEERNAERTS, Remi, verbleef samen met zijn buurman Gustaaf Wargee gedurende de oorlog als krijgsgevangene in het kamp van Soltau. Van daaruit werden ze in de loop van 1915 samen bij een boer in Oldenburg tewerkgesteld.

BELANG, Gustaaf, geboren in Overijse op 15 november 1886 en overleden op 17 mei 1947, werd in de loop van de oorlog tot korporaal bevorderd. Hij vocht bij het Tweede Linie regiment. Zijn militaire postcode was C345. Hij werd onderscheiden met heel wat militaire eretekens en niet minder dan acht frontstrepen.

BERGHMANS, Dominique, Alfons, Geboren op 25 oktober 1870 en overleden op 10 april 1949, was de bevelhebber van de Rijkswacht in Overijse. Hij trok met het Belgisch leger mee en vervulde zijn dienst verder in Le Havre in Frankrijk. Na vier jaar kwam hij met de fiets terug naar huis. Hij werd onder andere onderscheiden als Ridder in de Kroonorde. Zijn hele oorlogsverhaal kan je er op nalezen in ons boek Overijse in de Grote Oorlog, 1914-18.

BERGIERS, Jean, Arthur, was afkomstig uit Tombeek. Hij werd geboren op 12 oktober 1890 en overleed op 3 december 1973. Zijn roepnaam was ‘Tuur van Watsje’. Hij werd onderscheiden met diverse eretekens, waaronder het Oorlogskruis met Palm. Hij was de echtgenoot van Marie Dermé, lid van verscheidene muziekverenigingen en gemeenteraadslid.

BERGIERS, Félicien, werd geboren in Overijse op 21 september 1886 en sneuvelde te Kaaskerke bij Diksmuide op 18 november 1916. Naar hem werd een straat genoemd in Overijse. Hij was de (aangenomen?) zoon van Jean Baptist en Maria Theresia Michiels en echtgenoot van A. Cordemans.

BERGIERS, Guillaume, werd geboren op 9 juli 1893 en overleden op 9 juli 1974, was de echtgenoot van Clementine Philips. Hij werd onderscheiden als vuurkruiser, Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden,Oorlogskruis met Palm, Militair Herinneringsteken en nog acht frontstrepen.

BLANCKAERT, Jules, werd geboren in Oostvleteren op 11 november 1892 en overleed in Overijse op 12 mei 1976. Hij was in Overijse vijftig jaren lang gelukkig gehuwd met Marie Vermote en werkte sinds 12 mei 1937 als pachter van Terdeck. Hij was lid van de kerkfabriek van Sint-Martinus Overijse. Op zijn doodsprentje staat vermeld Vlaams Oud-strijder 1914 – 18. Het is één van de weinige doodsprentjes met deze Vlaamse vermelding.

BOGAERTS, Albert, geboren in Overijse op 3 november 1888 en er overleden op 25 mei 1962. Hij werd ondermeer onderscheiden als Ridder in de Kroonorde met zwaarden en Ridder van de Kroonorde van Leopold II.

BOMBAERTS, Henri, werd in Overijse geboren op 12 maart 1887 en overleed op 20 maart 1973. Hij was de weduwnaar van Mathilde Degreef. In 1917 werd hij geseind als vluchteling in Frankrijk. Hij werd onderscheiden met tal van militaire eretekens.

BOMBAERTS, Jules, was sergeant bij het 13e linieregiment (derde compagnie). Nadere gegevens ontbreken.

BRANKAER, Frans, geboren in Overijse op 19 oktober 1893 en overleden op 11 februari 1930. Zijn echtgenote was Pauline Debecker. In 1917 werd hij geseind met de militaire postcode B183, 73ste compagnie. Hij werd zwaar verminkt gedurende de oorlog en later vereerd met verscheidene militaire eretekens.

BRANKAER, François, werd geboren in Overijse op 14 juli 1880 en overleed op 4 oktober 1965. Hij was weduwnaar van Marie Kumps en werd vereerd met vele militaire eretekens.

BREEDSTRAET, Eugeen, was afkomstig uit Terlanen en stond voor de oorlog voor de klas in Willebroek. Als brancardier maakte hij het offensief mee in 1914 en de gevechten aan de IJzer in oktober 1914. Hij werd krijgsgevangen gemaakt in de streek rond Nieuwpoort in 1915 of 1917. Op 6 november 1918 werd hij als Rode Kruissoldaat uitgewisseld en naar Zwitserland teruggebracht. Op 11 november 1918 bij de wapenstilstand was hij alweer aan het front. Hij kreeg een maand herstelverlof en spoedde zich naar huis. In Oudergem kon hij meerijden met dokter Dieudonné, die hem in Jezus-Eik een kriek betaalde. Twee en een half uur later was hij thuis. Ook hij was meer dan vier jaar onderweg geweest!

BELLICOURT Jan Arthur, BERGIERS Jan Baptiste en BOMBAERTS Guillaume worden vermeld op de lijst van Overijse, maar we beschikken over geen informatie over hen.

CAMMAERTS, Germain, Joseph, René, werd geboren in Jezus-Eik op 22 maart 1893 en overleed op 18 februari 1897, onderscheiden als Ridder in de Kroonorde, Ridder in de Leopold II orde, vereerd met het Vuurkruis, acht frontstrepen, etc. Hij was rustend hoofdonderwijzer van de gemeenteschool in de Heuvelstraat.

CARELS, Emile, sneuvelde in Diksmuide op 25 januari 1916. Hij werd dodelijk getroffen tijdens een wachtbeurt die hij van een kameraad had overgenomen. Hij ligt begraven op het oorlogskerkhof van Diksmuide. Naar hem werd in Overijse een straat genoemd.

CAPPUYNS, Marcel, geboren in Gent op 10 oktober 1894 en overleden in Overijse op 2 januari 1969, was de echtgenoot van Victorine Dewaet. Onder andere onderscheiden als Ridder in de Orde van Leopold II met Palm, Vuurkruis, Oorlogskruis, etc.

CARON, Frans, was afkomstig uit Jezus-Eik. Geen verdere gegevens over hem zijn ons bekend.

CEUPPENS, Theophiel, werd geboren in Duisburg op 17 april 1889 en is overleden in Vlierbeek-Overijse op 24 juli 1942. Hij werd onderscheiden met tal van militaire eretekens.

CHARLIER Jan, Jozef, geboren in Maleizen op 21 maart 1878 en overleden op 22 april 1965. Hij was de echtgenoot van Catherine Mees. Geen verdere gegevens bekend.

CHARLIER Jules, werd geboren in Terhulpen op 5 mei 1893 en is overleden in Maleizen op 4 november 1952. Hij was de echtgenoot van Sophie Crockaerts. Ridder in de Kroonorde van Leopold II met zwaarden, Oorlogskruis met Palm, Vuurkruis, medaille van de IJzer, etc.

COOLS, Renier, werd geboren in Herk de stad op 21 mei 1898 en overleed in Overijse op 20 maart 1974. Hij was de echtgenoot van Maria Roelandt. Hij was oorlogsvrijwilliger 1914 – 18. Hij werd onderscheiden als Vuurkruiser, met het Kruis van Officier in de Leopoldsorde en de Leopold II Orde met Zwaarden, etc. Hij was erevoorzitter van de Onafhankelijke Middenstand van Overijse, gemeenteraadslid en lid van de toenmalige C.O.O. (nu O.C.M.W.).

CORDEMANS, Guilelmus (Guillaume), werd geboren op 20 januari 1891 en overleed op 12 september 1957. Zijn bidprentje vermeldt dat hij oudstrijder 1914- 1918 is, maar geen eretekens. Hij was eveneens lid van de Bond van het Heilig Hart.

CLERENS Jozef, COLLIER Florent, CRAPS Jan Baptist, CUMPS Jozef, worden vermeld op de lijst van de gemeente Overijse. We hebben echter niet meer gegevens over hen.

DANHIEUX, Emile, was in 1917 soldaat bij het negende linieregiment ( vierde compagnie). Er zijn geen verdere gegevens over hem bekend.

DE BACKER, Leopold, geboren in Watermaal-Bosvoorde op 3 juli 1887 en overleden in Maleizen op 27 december 1948. Hij was de echtgenoot van Marie-Thérèse Léonard. Hij werd onderscheiden met tal van militaire eretekens.

DEBECKER,Emile, geboren in Hoeilaart op 6 januari 1891 en overleden op 25 januari 1973, was weduwnaar van Louise Brankaer. Zijn bidprentje vermeldt enkel dat hij oudstrijder 1914-18 is, maar geen eretekens.

DEBECKER, Victor, afkomstig uit Tombeek, werd in 1914 krijgsgevangen gemaakt. Hij bleef na de oorlog zelfs een tijdje lang vermist maar kwam uiteindelijk toch terecht.

DEBROUX, Josse, geboren in Overijse op 4 september 1891 en overleden op 17 juni 1963. Hij was de weduwnaar van Henriette Goossens. Hij werd onderscheiden als Ridder in de Kroonorde met Zwaarden, Oorlogskruis, Vuurkruis, etc. Hij was rustend politieagent in Overijse.

DECOSTER, Jan-Frans, werd geboren in Overijse op 20 juli 1893. Hij overleed schielijk na een ongeval in Brussel op 8 juni 1949. Hij was de echtgenoot van Trinette Verbeek. Zijn militaire postcode C44, tweede compagnie. Hij werd vereerd met het Vuurkruis, Oorlogskruis met Palm, etc.

DE CRAEYE, Theophile, was afkomstig uit Denderwindeke, waar hij op 18 december 1882 werd geboren. Hij overleed in Overijse op 19 augustus 1966. Hij was de weduwnaar van Jeanette Keuterinckx. Hij werd onderscheiden met verscheidene militaire eretekens. Hij was ook lid van de Bond van Het Heilig Hart.

DEREE, Joseph, staat vermeld op de lijst van pastoor Meeus van Tombeek en de lijst van de gemeente Overijse. Zijn Franstalig bidprentje vermeldt dat hij op 29 juni 1893 werd geboren en op 21 april 1976 in Tombeek overleed, als echtgenoot van Anna Lorge. Hij werd onderscheiden met verschillende militaire eretekens.

DE GREEF, Pierre, wordt zowel op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik als op de lijst van de gemeente Overijse vermeld. Verdere gegevens over hem ontbreken ons echter.

DE HERTOGH, Louis, werd geboren in Jezus-Eik op 11 augustus 1888 en is daar ook gestorven op 17 maart 1967. Weduwnaar van Mathilde Van Campenhoudt. Hij werd vereerd met tal van militaire eretekens betreffende de Eerste Wereldoorlog, maar ook met de medaille van weerstander gedurende de Tweede Wereldoorlog.

DE HERTOGH, Joseph, geboren in Eizer op 7 oktober 1885 en overleden op 18 juli 1964. Hij hield tussen 20 augustus 1914 en 20 mei 1915 een dagboek bij, dat door René Janssens jaren geleden in Zoniën al gepubliceerd werd. Het is het verhaal van één lange vlucht vanuit de omgeving van Antwerpen, via Stekene, Gent, Nieuwpoort, Oostende en Adinkerke naar Marquise (Frankrijk). Hij was weduwnaar van Elisabeth Vanderperren en ontving ook de Medaille voor de Weggevoerden in de Tweede Wereldoorlog.

DEKELVER, Edmond, geboren op 22 februari 1893 en overleden op 13 mei 1964, was de echtgenoot van Julie Stas. Hij was lid van het Broederschap van het Missiehuis en van het werk De voortplanting van het geloof en ook lid van Eendracht maakt macht.

DE KERK, Elie, Alfons, afkomstig uit Tombeek, geboren op 19 februari 1886 en overleden in Ukkel op 6 april 1966. Hij was de echtgenoot van Marie Theresia Derie. Hij vocht bij de artillerie en werd in 1914 krijgsgevangen gemaakt. Hij ontving verschillende militaire eretekens, waaronder deze van Ridder in de Kroonorde met zwaarden. Hij kreeg acht frontstrepen.

DE KEYSER, Alfons, geboren in Overijse op 23 februari 1887, sneuvelde op 5 september 1914 in Willebroek. Hij overleed daar in het klooster aan zijn verwondingen. Er zijn geen verdere inlichtingen over dit overlijden bekend. Naar hem werd in Overijse een straat genoemd. Voor hem werd een plechtige ‘jonkheidsmis’ opgedragen op 23 februari 1915.

DE KEYSER, Jean Baptist, verdween in augustus 1914 in Boncelles. Er zijn geen nadere inlichtingen over zijn verdwijning bekend. Naar hem werd een straat genoemd in Overijse.

DEKEYSER, Joseph, werd geboren op 5 maart 1892 en overleed op 7 februari 1948 en was echtgenoot van Coeckelberghe Aline. Hij was soldaat bij het 14e Linieregiment, elfde compagnie. Er zijn ons geen verdere gegevens over hem bekend.

DEKOCK, Frans, zijn militaire postcode was C96. Er zijn geen verdere gegevens over hem bekend.

DE MAN, Petrus, Cornelius (roepnaam Pierre), werd geboren in Lebbeke op 16 november 1893 en overleed in Maleizen op 9 juni 1959. Hij trad in dienst op 1 augustus 1914, werd gekwetst op 23 augustus 1914 en als krijgsgevangene naar Duitsland afgevoerd. Hij werd pas op 19 januari 1919 gerepatrieerd en had dus bijna vijf jaar in krijgsgevangenschap gezeten. Hij was voorzitter van de kerkfabriek van Maleizen, medestichter en ijveraar van de ‘Bond van het Heilig Hart’, lid van het ‘Sint-Ceciliakoor’, vereerd met het Gouden kruis van Sint-Rumoldus, lid van de fanfare ‘De Vrije Burgers’, kassier van de Raffeisenkas, lid van de ‘Boerengilde’.

DEMOL, Hector, wordt vermeld op de lijst van de gemeente Overijse. Er zijn ons echter geen verdere gegevens over hem bekend.

DEMUYLDER, Gaston, geboren in Overijse op 18 september 1899 en er overleden op 6 december 1979, was weduwnaar van Marie Vankeerbergen. Zijn bidprentje vermeldt dat hij oud-strijder 1914 – 18 is, echter geen eretekens.

DEMULDER, Germain, geboren in Overijse op 20 april 1886 en overleden op 30 januari 1972. Hij was de echtgenoot van Marie Verheyden. Hij werd onderscheiden met verscheidene militaire eretekens.

DEPRE, Guillaume, werd geboren in Overijse op 13 september 1885 en overleed er op 8 december 1974, echtgenoot van Eleonora Mombaerts. Hij was tijdens de Eerste Wereldoorlog politiek gevangene. Hij is gewezen burgemeester van Overijse en werd vereerd met vele onderscheidingen.

DEPRE, Jan, Frans, werd geboren in Eizer op 25 juli 1891 en overleed in april 1961. Hij was lid van de Koninklijk Harmonie Eendracht maakt Macht.

DEPRINS, Felix, Victor, Frans, geboren in Hever op 7 juni 1885 en overleden in Overijse op 11 mei 1957. Hij was de echtgenoot van Maria Catharina Hemeleers en werd vereerd met tal van militaire eretekens.

DERAYMAECKER, Jozef, wordt zowel vermeld op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik als op de lijst van de gemeente Overijse. Hij werd geboren in Jezus-Eik op 4 mei 1890 en overleed er op 1 januari 1957. Hij was de echtgenoot van Theresia Adams.

DERME, André, geboren in Overijse op 27 november 1891 en overleden op 20 januari 1972, was de echtgenoot van Florence Nedergedaelt. Hij werd onderscheiden als Ridder in de Kroonorde, Ridder in de Leopold II orde met Zwaarden, Vuurkruis, acht frontstrepen etc. Maar ook met de ‘Vrijwilliger- -Overwinning – en Herinneringsmedailles’, wat ons doet besluiten dat André Dermé ook oorlogsvrijwilliger was.

DEROM, Edouard, geboren in Eizer-Duisburg op 1 juni 1886 en overleden op 13 augustus 1948. Hij werd onderscheiden met tal van eretekens. Hij was krijgsgevangene gedurende het grootste gedeelte van de oorlog.

DEWAET,Leopold, in Overijse geboren op 19 oktober 1890 en overleden op 20 september 1973. Hij was de weduwnaar van Verhoeven Josephine. Hij vervulde in de plaats van zijn jongere broer zijn legerdienst en bleef niet minder dan 75 maanden in militaire dienst. Hij werd, na de val van de vesting Antwerpen op 10 oktober 1914, geïnterneerd in Harderwijk in Nederland. Hij was na de oorlog lid van de Bond van de Gepensioneerden en de Koninklijke Harmonie Justus Lipsius. Hij werd met tal van militaire eretekens onderscheiden.

DEWAET, Modest, werd geboren in Overijse op 2 december 1879 en overleed op 30 november 1962. Zijn militaire postcode was C72, 46ste compagnie. Hij werd vereerd met verscheidene burgerlijke en militaire eretekens. Zo was hij onder andere Ridder in de Kroonorde en Ridder in de Orde van Leopold II. Hij was voorzitter van de maatschappij “De Gewezen Soldaten” en lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus.

DEVEEN, Theodoor, werd in Overijse geboren op 29 januari 1879 en overleed op 23 oktober 1963. Hij was de echtgenoot van Marie Wobke. Hij werd in 1917 in een frontblaadje geseind als krijgsgevangene en onderscheiden met tal van militaire eretekens. Zijn roepnaam was ‘Dorre’. Hij was gedurende 70 jaar spelend lid van de Koninklijke Harmonie Justus Lipsius. Hij was erevoorzitter van de Oud-strijdersbond van Overijse en medestichter van de maatschappij Onscheidbaar – De gewezen Soldaten.

DEWILDER, Vital, geboren in Overijse op 30 november 1885 en overleden op 11 november 1981. Hij was de weduwnaar van Valentine Louage. Hij werd gedurende de oorlog geïnterneerd in Harderwijk in Nederland. Zijn dagboek over deze periode wordt in het familie archief bewaard. Hij was ook gewapend weerstander in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Hij werd onderscheiden met tal van militaire eretekens en was ook erevoorzitter van de Koninklijke Harmonie Eendracht maakt Macht, uit Eizer.

DEWULF, Henri, werd geboren in Ruiselede op 27 november 1888 en overleed in Maleizen op 12 maart 1979. Hij was de echtgenoot van Hélène Bergiers. Nadere gegevens ontbreken.

DIEUDONNE, Emiel, werd in 1917 als krijgsgevangene geseind in een frontblaadje. Hij was dit waarschijnlijk al sinds 1914. Hij kwam thuis in de loop van september 1918. Hij werd gerepatrieerd via Zwitserland, wat erop wijst dat hij zwaar gekwetst en/ of verminkt is geweest, zo dat het onmogelijk geacht werd dat hij nog frontdienst kon verrichten.

DRIJBERG, Henri, Hij was soldaat bij het 14de Linieregiment. Er zijn ons geen verdere gegevens over hem bekend.

DANHIEUX Paul, DEBOTH Jozef, DECAT Josse, DELCHAMBRE Frans, DEGREEF Louis, DEKENS Frans, DEKEYZER Guillaume, DERMÉ Jean, De VROEDE François, D’HOOGE Jan, DONNE August, DUBOIS Ferdinand, DUBOIS Jozef, DUBOIS Maurice, worden eveneens vermeld op de lijst van de gemeente Overijse, maar verdere gegevens over hen ontbreken.

EGGERICKX, Jean, wordt vermeld op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik en op de lijst van de gemeente Overijse. Verdere gegevens ontbreken over hem.

EGGERICKX, François, wordt zowel op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik als op de lijst van de gemeente Overijse vermeld, maar verdere gegevens ontbreken .

EGGERICKX, Karel, werd geboren in Overijse op 21 oktober 1883. Hij was soldaat bij het tweede regiment lansiers. Zijn doodsprentje vermeldt dat hij eerlijk sneuvelde voor het vaderland in Sint-Katelijne Waver. Hij sneuvelde daar in de redoute van het fort Midzele. Raymond Denayer toonde al aan dat de overlijdensdatum op het doodsprentje (21 oktober 1914) niet klopt en eigenlijk op 20 oktober 1914 moet worden vastgelegd. Op dinsdag 4 mei 1915 liet de familie een mis voor zijn gedachtenis opdragen. Ook de naam van Karel ontbreekt op het oorlogsgedenkteken van Overijse. Hij was getrouwd met Maria Scheepmans.

FAVOREEL, Romanus, Adolf, Frederik, Jozef (1868-1949), echtgenoot van Maria Theresia Julia Kumps, oorlogsvrijwilliger en werd vereerd met verscheidene eretekens.

FAVOREEL, Charles, Er zijn ons geen verdere gegevens over hem bekend.

FAVOREEL, Jules, werd geboren in Heist-op-den- Berg op 12 maart 1894 en overleed in Overijse op 17 april 1949. Hij was de echtgenoot van Elisa Vanloo. Hij werkte bij de sectie van de militaire spoorwegen in Onbezet België. Hij werd vereerd met heel wat militaire eretekens.

FLION, Joseph, werd geboren in Tombeek op 9 november 1889 en overleed er op 22 oktober 1975. Zijn roepnaam was ‘Jef Krijt’, dekker van serren, waardoor zijn handen steeds vol krijt hingen. Zijn militaire postcode bij de derde legerdivisie was C1. Hij zat in dezelfde eenheid als Albert Michiels en Arthur Bauwens.

GEENS, Stanislas, geboren in Overijse op 16 maart 1886 en overleden op 28 oktober 1958, was de echtgenoot van Ida Tielemans en werd onderscheiden met acht frontstrepen. Hij werd geridderd in de Orde van Leopold II met zwaarden, IJzermedaille, Overwinningsmedaille, etc.

GERARD, Julius, Pieter, Jozef, verdween op 7 oktober 1914. Waarom hij geen straatnaam kreeg zoals zijn collegae, hoewel hij als gesneuvelde erkend werd door de gemeente Overijse, toch, net als de andere gesneuvelden, bleef voor ons een raadsel.

GODEFROIDT, Hector, (Overijse 1886-1973), was de echtgenoot van Carolina Van Sweevelt en titularis van verscheidene militaire eretekens.

GUNS, Albert, diende bij de ‘Derde Jagers te Voet’. Er zijn ons geen verdere gegevens over hem bekend.

GOOSSENS, Jean, was afkomstig uit Jezus-Eik. Geboren op 9 november 1886 en overleden op 30 januari 1958. Zijn echtgenote was Theresia Everaert. In 1917 diende hij bij de legereenheid met postcode B116, derde compagnie. Hij werd onderscheiden als Ridder in de Kroonorde van Leopold II met Zwaarden, oorlogskruis met Palm, etc.

GUNS, Eugeen, geboren in Overijse op 12 juli 1892 en overleden op 19 december 1966, was de echtgenoot van Jeanne Vanschoubroeck. Bij het begin van de oorlog was hij verbonden aan het eerste bataljon carabiniers wielrijders. Op 12 augustus 1914 vocht hij mee in de bekende slag van de zilveren helmen te Haelen. Hij werd zwaar gekwetst en verbleef achtereenvolgens in de ambulance Vaxelaire te Antwerpen (september 1914), in oktober 1914 in de ambulance Continental in Blankenberge op 13 oktober 1914 in Essex (Engeland), op 12 december 1914 in het krijgshospitaal van Colchester. Op 15 december 1914 werd hij overgebracht naar Ipswich, waar hij verbleef tot 13 april 1915. Hij hield er uiteindelijk een stijf been aan over en kon geen echte frontdienst meer doen. Vanaf 1 december 1915 werd hij tewerkgesteld als geleider bij het voedingsmagazijn van de eerste ruiterij afdeling in Gravelines. In 1916 werd Eugeen bevorderd tot korporaal en werd vervolgens benoemd tot maréchal het logies en archivaris van het voedingsmagazijn. Hij bleef er in dienst tot in 1919. Hij werd nog kortstondig opgenomen in het hospitaal in Woluwe voor hij definitief naar huis terug kon. Hij werd onderscheiden met tal van militaire eretekens. Na de oorlog bekende hij zich als Vlaams fontsoldaat, zie ons boek ‘Overijse in de Grote Oorlog 1914-1918’.

GUNS,Louis, werd geboren in Jezus-Eik op 19 mei 1893. Hij was soldaat bij het derde regiment Karabiniers, eerste compagnie. Hij overleed op het einde van de oorlog op 28 september 1918 in Westrozebeke en was dus één van de Overijsenaren die niet levend weerkeerde uit de strijd aan de IJzer. Naar hem werd een straat in Overijse genoemd.

GUNS, Henri, was afkomstig uit Jezus-Eik . Hij werd er geboren op 23 september 1895 en overleed op 24 februari 1919. Hij werd in Bergen begraven. Hij was soldaat bij het negende regiment van de Genie.

Ook de soldaten GAUCHIER Jan, Baptist, GILLIJNS Cornelius, GUNS, Jan, Baptist, GUNS Vital, worden vermeld op de lijst van de gemeente Overijse, maar verdere gegevens over hen ontbreken ons.

HEMELEERS, Gustaaf, werd geboren in Overijse op 13 juli 1890 en overleed er op 1 november 1975. Zijn echtgenote was Mathilde Wargée. Hij werd ingedeeld bij de Vijfde Legerdivisie. Hij werd door zijn moeder in augustus 1914 naar de tram gebracht en vertrok voor vier jaar naar de oorlog. Hij wist toen niet dat hij haar nooit meer zou terugzien, want zij overleed in de loop van de oorlog. In 1915 werd hij zwaar gewond aan de arm en verbleef hij maanden in het hospitaal. Daarna werd hij in Parijs tewerkgesteld tot hij in 1919 terug naar huis mocht. Hij was voorzitter van de Oud-strijdersbond 1914-18. Hij stierf thuis op 11 november 1975 aan een hartstilstand terwijl in de Sint-Martinuskerk in Overijse het Te Deum voor zijn strijdmakkers uit 1914-18 werd gespeeld. Symbolischer kan haast niet. Zijn hele oorlogsverhaal is bekend, dankzij zijn bewaard gebleven briefwisseling in het familie archief.. U kan dit verhaal in detail nalezen in ons boek Overijse in de Grote Oorlog, 1914-18. Hij was voorzitter van de Oud-strijdersbond 1914-1918, Ridder in de Leopoldsorde, Vuurkruiser, etc.

HEMELEERS, Pierre, werd in 1917 geseind met de militaire postcode B72. In 1917 hoorde hij bij het departement van de Réformés Belges.

HENDRICKX, Jozef, werd geboren in Huldenberg op 25 november 1890 en overleed in Overijse op 4 april 1964. Hij was de echtgenoot van Hélène Meysmans en werd vereerd met vele militaire eretekens.

HERNALSTEEN, Frans, geboren in Tombeek op 5 oktober 1880 en overleden op 10 februari 1962, had als roepnaam François. Hij was de echtgenoot van Hortense Caluwaert.

HEYNSMANS, Joseph, werd geboren in Overijse op 19 mei 1893 en overleed er op 27 juni 1963. Zijn echtgenote was Theresia Vanderperren. Hij was lid van de Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht, het Broederschap van het Heilig Missiekruis en van het werk Voortplanting van het Geloof.

HEYVAERT, Julien, sneuvelde in Diksmuide op 6 juni 1916. Zijn lichaam werd op 17 augustus 1923 overgebracht naar Jezus-Eik, waar het werd bijgezet in de grafkelder van de familie. Julien was één van de weinige Overijsenaren die midden in de oorlog sneuvelde, terwijl de meeste Belgen en Overijsenaren sneuvelden bij het begin of het einde van de oorlog.

ISTAS, Leopold, was afkomstig van Jezus-Eik. Er zijn geen verdere gegevens over hem bekend.

ISTAS, CAMILLE, afkomstig van Jezus-Eik. Er zijn geen verdere gegevens over hem bekend.

ISTAS, Jules, afkomstig van Jezus-Eik. Er zijn geen verdere gegevens over hem bekend.

JACOBS, Josse, geboren in Jezus-Eik op 22 april 1899 en overleden op 14 september 1962, was de echtgenoot van Elisabeth Abeloos. Hij was oorlogsvrijwilliger 1914-18, oorlogsinvalide 1940-45, lid van de gewapende weerstand en van de inlichtingen en actiedienst. Hij werd vereerd met de Medaille van de weerstand en de Herinneringsmedaille 1940 – 1945. Hij onderscheidde zich dus in beide wereldoorlogen.

JACOBS, Leopold, Jacques werd geboren op 23 februari 1891 en overleed op 1 oktober 1971.Hij was de weduwnaar van Maria Heris en werd onderscheiden met verscheidene diverse militaire eretekens.

JANSSENS, Charles, was afkomstig van Jezus-Eik. Geboren op 21 augustus 1883 en overleden op 11 januari 1921. Hij huwde met Philomena Janssens.

JOSEPH, Theophiel. geboren in Overijse op 8 mei 1891 en overleden op 12 juni 1943, onderhield tijdens zijn internering briefwisseling met zijn kameraad Frans Tastenhoye uit Eizer die geïnterneerd was in Oldenbroek (Nederland). Hij werd vereerd met onder andere het Oorlogskruis met Palm, IJzerkruis, Vuurkruis, etc. Hij was eveneens lid van de Bond van het Heilig Hart.

JOSEPH, Louis, zijn militaire postcode was B 115 bij de 3de compagnie. Geen verdere gegevens over hem zijn ons bekend.

JOSPEH, Théophile, A. vocht bij de Tweede Grenadiers, vergaarde er acht frontstrepen. Hij werd met verscheidene militaire eretekens onderscheiden na de oorlog.

JULIUS, Gerard, verdween op 7 oktober 1914.

Ook de namen van JACOBS Alfred, JACOBS Frederik, JANSSENS Charles, staan op de lijst van de gemeente Overijse. Over hen weten we echter niets.

KEPPENS, Jozef, Geboren in Overijse op 8 maart 1893 en overleden op 6 april 1969, was de echtgenoot van Catharina Schauwers. Hij werd vereerd met Palm – IJzer – Overwinning en Herinneringsmedailles.

KESTERS, Victor, werd geboren in Tombeek op 24 december 1896 en overleed er op 24 oktober 1957 Zijn echtgenote was Colette Vandamme. Hij werd in 1914 krijgsgevangene gemaakt en later vereerd met heel wat militaire eretekens.

KUMPS, Modest, werd geboren in Terlanen op 20 maart 1889; Hij was de echtgenoot van Maria Theresia Verheyden. Hij diende bij de 1ste Karabiniers, tweede bataljon, en sneuvelde op 30 oktober 1914 aan de IJzer, op het ogenblik dat hij boodschappen overbracht naar zijn overste. Hij overleed op de steenweg van Oud-Stuivekenskerke naar Pervijze, waar hij ook begraven werd. Een andere bron vermeldt dan weer dat hij in Oud-Stuivekenskerke overleed op 1 november 1914. Hij wordt in Overijse op geen enkel herinneringsprentje of gedenkteken vermeld. Zijn plechtige uitvaartmis werd in Terlanen gevierd op 21 februari 1916.

KUMPS, François, was afkomstig uit Jezus-Eik. Ook over hem zijn verder geen gegevens bekend.

KUMPS of Cumps (2 schrijfwijzen), Joseph, Hij werd geboren in Overijse op 2 november 1893 en overleed in Ukkel op 26 maart 1956. Hij is één van de weinig oud-strijders met een Franstalig doodsprentje. Hij was gehuwd met Jeanne Knop en werd met verschillende militaire eretekens onderscheiden.

KUMPS, Jan, Baptist, geboren in Maleizen op 2 december 1887 en overleden op 26 mei 1970, was de echtgenoot van Maria Laffut.

KUMPS, Louis, werd geboren op 23 mei 1893 en overleed op 15 januari 1971. Hij was de echtgenoot Van Campenhoudt.

KUMPS, Guillaume en KUMPS Petrus, komen eveneens voor op de lijst van de gemeente Overijse, zonder dat we iets meer over hen weten.

LAMAL, Ferdinand, diende in de koninklijke compagnie. Hij werd geboren op 2 augustus 1885 en overleed op 4 mei 1930. Zijn echtgenote was Irma Van Caudenberg.

LAMAL, Pierre, Joseph, werd geboren in Overijse op 2 februari 1881 en overleed op 31 januari 1950. Hij was de echtgenoot van Emerence Coomans en was lid van de Bond van het Heilig Hart.

LEFEVER, Albert, was afkomstig uit Jezus-Eik. Geen verdere gegevens over hem zijn ons bekend.

LEFEVER, Alphonse, geboren in Jezus-Eik op 13 december 1877 en er overleden op 24 mei 1943. Hij was de echtgenoot van Maria Vanderhofstadt.

LEFEVER, Laurent, was eveneens afkomstig uit Jezus-Eik. Geen verdere gegevens over hem zijn ons bekend.

LEOPOLD, Jacques, Geboren in Overijse op 23 februari 1891 en er overleden op 1 oktober 1971 was de echtgenoot van Maria Heris. Hij werd onderscheiden met verscheidene militaire eretekens. We kennen van hem ook zijn militaire postcode namelijk C136.

LESKENS, Joannes, Felix, geboren in Overijse op 15 augustus 1891 en overleden op 4 april 1965, was de echtgenoot van Ida Philips. Ridder in de Kroonorde en in de Orde van Leopold II. Vuurkruis, oorlogskruis met palm en IJzerkruis.

LOUF, Jules, werd geboren in Brielen bij Ieper op 28 mei 1891 en overleden in Overijse op 29 januari 1964. Hij was de echtgenoot van Julie Vandeput, bestuurslid van F.C Overijse en lid van de Koninklijke Harmonie Justus Lipsius.

LOITS, Jozef, geboren in Overijse op 24 november 1892 en overleden op 24 maart 1986, was de echtgenoot van Mathilde Permel. Zijn bidprentje vermeldt dat hij oud-strijder 1914-18 en veteraan van Koning Albert I was.

LABBÉ Eugène, LAIRIN Aimé, LAMAL Guillaume, LAUWERS Anton, LEBLICQ Florent, LECLERCQ Charles, worden eveneens vermeld op de lijsten van de gemeente Overijse, maar verdere gegevens over hen ontbreken.

MAES, Louis-Victor, in Overijse geboren op 14 augustus 1884 en overleden op 22 september 1954, was de echtgenoot van Irma Van Caudenberg en werd onderscheiden met tal van militaire eretekens.

MARCHAND, Frans, in Overijse geboren op 13 februari 1893, was soldaat milicien in 1913, bij het Vijfde Linie. Geen verdere gegevens zijn ons bekend.

MARIENS, Gustaaf, werd geboren in Overijse op 15 april 1889 en overleed in Maleizen op 2 oktober 1950. Hij was weduwnaar van Henriette Knops en echtgenoot van Stephanie Abs. Hij werd onderscheiden met tal van militaire eretekens. Hij ligt begraven op het kleine kerkhof van Maleizen.

MEEUS, Frans of François (1887 – 1921), wiens ouders afkomstig waren uit Genval, wordt in het overlijdensregister van Jezus-Eik vermeld op 3 januari 1921. Hij was vier jaar krijgsgevangen geweest in Pruisen.

MICHIELS, Albert, zijn militaire postcode was C1, bij de derde legerdivisie. Hij zat in dezelfde eenheid als Henri Flion en Arthur Bauwens.

MICHIELS, Julius, geboren in Overijse op 19 juli 1893 en overleden op 25 mei 1986, was de weduwnaar van Lydie Wittebols. Hij vocht bij het 13de Linieregiment en behaalde acht frontstrepen. Hij werd onderscheiden als officier in de Leopoldsorde en was, bij zijn overlijden, de laatste in leven zijnde oud-strijder van Overijse .

MICHIELS, LEON, Overijse geboren op 1 augustus 1883 en overleden op 24 november 1958, onderscheiden met tal van militaire eretekens en was lid van de Fanfare Sint-Michaël.

MICHIELS, Petrus, Arthur, was soldaat bij het 12de Linieregiment. Hij werd in Terlanen geboren op 3 april 1887 en sneuvelde op 4 of 12 november 1914 in Pervijze. Hij had de dag van zijn overlijden nog deelgenomen aan een stormloop en werd bij zijn terugkeer in de loopgraven in volle borst getroffen door een kogel. Pas in 1916 vernam zijn familie zijn overlijden. Bij de onafhankelijkheidsfeesten in 1930 droeg zijn vader nog fier, de postuum toegekende, eretekens van zijn zoon. Naar hem werd een plaats genoemd in Overijse, de Arthur Michiels-plaats.

MICHIELS, Pierre, Joseph, was slotenmaker van beroep, soldaat bij de Genie. Geboren in Tombeek op 23 december 1893. Hij werd bij het begin van de oorlog geïnterneerd in Nederland en verdronk jammerlijk in Zwolle (Nederland) op 23 augustus 1918. Hij werd ter plekke begaven en in 1962 opnieuw begraven in De Panne.

MICHIELS, Victor, werd gedurende lange tijd geïnterneerd in Jouxtens bij Lausanne in Zwitserland, vanwaar hij op 9 december 1915 een prentbriefkaart schreef naar de familie Rigaux. Zijn internering in Zwitserland duidt erop dat hij zwaar gekwetst (verminkt) was. Wij veronderstellen dit want de Duitse autoriteiten lieten slechts zwaar gekwetsten op transport naar het neutrale Zwitserland toe, als ze overtuigd waren dat deze mensen na genezing (?), niet meer, op actieve wijze, opnieuw konden deelnamen aan de gevechten.

Daarnaast vermeldt de lijst, die op het gemeentebestuur bewaard wordt, ook nog MICHIELS Frans en MICHIELS, Guillaume, over wie we geen nadere details over terugvonden.

MINNOYE, Frans, Overijse 2 juli 1886 en er ook overleden op 15 juli 1940, was de echtgenoot van Julia Van Pee. Hij wordt in 1917 vermeld als horende bij de 11e eenheid, met als militaire postcode B211, batterij 57.

MOMMAERTS, Pierre, Jozef, werd geboren in Maleizen op 7 januari 1881 en overleed er op 20 juli 1952. Hij was de echtgenoot van Maria Josephina Erix. Hij was ondervoorzitter van de fanfare ‘De vrije Burgers’, lid van de Koninklijke Harmonie Malaise La Hulpe en bestuurslid van de ‘Bond van Druiven, Bloemen en Groenteteelt in Overijse’.

MINET Joseph, Ernest, Ghislain. Hij werd in Maleizen geboren op 6 augustus 1887 en overleed te Ukkel op 19 december 1968. Als groot oorlogsverminkte werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Leopold II met Palm, het Oorlogskruis met Palm, Officier in de Kroonorde met Palm en het Kruis der veteranen van Koning Albert I. Hij was tevens voorzitter van de Oud-strijdersbond van Maleizen.

NEDERGEDAELD (soms met een letter ’t’, al naargelang de bron) Frans, werd geboren op 17 mei 1893 en overleed op 9 maart 1950. Hij was de echtgenoot van Julienne Blanpain, werd onderscheiden met tal van militaire eretekens.

NEDERGEDAELD (soms met een letter ’t’ al naargelang de bron), Louis, Zijn militaire postcode was B206, derde compagnie. Verdere gegevens ontbreken ons.

OLIESLAGERS, Joseph, was afkomstig uit Jezus-Eik. Hij wordt vermeld op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik, maar niet op de lijst van de gemeente Overijse. Hij werd geboren in Hoeilaart op 13 oktober 1889 en overleed er op 28 september 1953. Hij was de echtgenoot van Joanna De Valck.

PARON, Modest (Hendrik), werd geboren in Overijse op 30 januari 1887 en overleed in Diksmuide op 23 april 1918. Hij was soldaat tweede klasse, vrijwilliger met premie 1908. Hij diende bij het 2e Jagers te Voet, 2de compagnie mitrailleurs. Hij was de echtgenoot van Catharina Parmentier.

PATERNOSTER, Ferdinand, in Overijse geboren op 11 december 1890 en overleden op 30 april 1957. Hij werd onderscheiden met tal van militaire eretekens volgens zijn Franstalig en Nederlandstalig (afzonderlijk) overlijdensprentje. Hij was weduwnaar van Jeanette Manquoi en echtgenoot van Bernardine Boddaer.

PATERNOSTER, Petrus, Joseph, roepnaam Jozef, werd in Overijse geboren op 4 december 1891. Hij was soldaat bij het Negende Linieregiment. Hij sneuvelde in Aarschot op 19 augustus 1914 bij het begin van de oorlog. Zijn oorspronkelijke begraafplaats (bron het Flanders Fields Museum in Ieper) was op de Rodenberg in Aarschot, graf 513. ‘Mortuus in Bello’ schreef deken Cooreman van Overijse in het overlijdensregister. Zijn overlijdensakte dateert van 26 juli 1915. In het al enkele keren geciteerde frontblaadje uit het jaar 1917 wordt vermeld dat hij in Aarschot zou geëxecuteerd zijn geweest in het verlengde van de begane wreedheden door de Duitse troepen. Een gegeven waarvan we geen enkele bevestiging konden vinden. Zijn naam staat niet op de gedenksteen op het Justus Lipsiusplein en evenmin werd naar hem een straat genoemd in Overijse. Wellicht doordat hij voor de oorlog naar Etterbeek was verhuisd. Hij kreeg op 22 december 1914 wel een plechtige uitvaart in de Sint-Martinuskerk in Overijse. Meer uitvoerige gegevens over zijn overlijden vindt u terug in ons boek Overijse in de Grote Oorlog, 1914-1918 (bladzijde 30).

PATERNOSTER, Victor, wordt in 1917 vermeld bij het 13 de Linie, hospitaal ‘Bon le Cours’ in Rouen. Verdere gegevens ontbreken.

PATERNOSTER, Pierre, werd geboren in Maleizen op 9 augustus 1888 en overleed in Brussel op 29 maart 1961, hij was de echtgenoot van Marie Wargé. Hij werd onderscheiden met verscheidene militaire eretekens.

POELLAER, Joseph, Maurice, (met roepnaam Maurits) was korporaal bij het Tweede Linie. Hij werd gewond in het eindoffensief bij de bevrijding en overleed in De Panne op 22 oktober 1918.

PELLIGRIM, Jean – Baptist, was afkomstig uit Jezus-Eik. Hij wordt vermeld op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik, maar niet op de lijst van de gemeente Overijse.

PIRQUIN, Ernest, Jean Baptist, werd geboren in Overijse op 10 mei 1886 en is overleden in Maleizen op 10 januari 1967. Hij was groot oorlogsverminkte en werd met tal van eretekens onderscheiden.

PIRQUIN, Remy, werd geboren in Overijse op 3 november 1880 en is er overleden op 22 mei 1964; hij was echtgenoot van Rosalie Olieslager. Hij werd onderscheiden met tal van militaire eretekens.

POOT, Camiel, wordt in 1917 geseind als gekwetst. Hij verbleef in het hospitaal Cabourg in Adinkerke en ontmoette daar zijn toekomstige echtgenote, de Hollandse verpleegster Berry van Puyenbroek. Na de oorlog werd hij huisdokter in Overijse. Hij werd onderscheiden als Officier in de Leopoldsorde, Vuurkruis etc. en was erevoorzitter van de kerkfabriek Sint-Martinus. Ook op kerkelijk vlak ontving hij de hoogste onderscheidingen met de medailles Pro Ecclesia et Pontifice en het Kruis van Sint-Rumoldus.

Ook PARIJS Emile en POELS Camille worden op de lijst van de gemeente Overijse vermeld. Over hen ontbreken ons echter verdere gegevens.

RENDERS, Frans (16 juni 1890 – 5 augustus 1971), echtgenoot van Maria Uyttebroeck, was soldaat bij het Negende Linie, eerste compagnie in het Hospitaal l’Océan in De Panne. Hij werd onderscheiden als officier in de Orde van Leopold II, Ridder van de Leopoldsorde met Zwaarden, Ridder van de Kroonorde met Zwaarden, Oorlogskruis, Vuurkruis, IJzerkruis, etc. Hij was tevens erevoorzitter van de Oud-strijdersbond in Overijse.

RENARD, August, werd geboren op 13 juni 1881 en overleed op 31 januari 1950. Hij wordt vermeld op de lijst van de gemeente Overijse, en was krijgsgevangene in Duitsland gedurende de oorlog. Hij werd onderscheiden met de Zege, Herinnering en Vrijheidsmedaille.

ROMANUS, Josef, Hij werd geboren op 7 april 1889 en overleed op 26 mei 1969. In 1917 wordt hij geseind in postcode C9, derde batterij. Onderscheiden als Ridder in de Orde van Leopold met zwaarden, als Ridder in de Kroonorde met zwaarden, Oorlogskruis met Palm, Vuurkruis militaire medaille maar ook de Herinneringsmedaille van de slag van de Zilveren Helmen. Hij was de echtgenoot van Marie Parduyns.

SCHEERS, Ferdinand (16 december 1884 – 8 februari 1959), echtgenoot van Mathilde Leskens, werd onderscheiden als Ridder in de Kroonorde met Zwaarden, Ridder in de orde van Leopold II, Vuurkruis, Oorlogskruis, etc.

SLIEPERS, Viktor, uit Tombeek (17 juli 1893 – 19 augustus 1945). Hij werd vereerd met het Oorlogskruis, en diverse andere medailles.

SORET, Pierre (uit Jezus-Eik), wordt vermeld op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik, maar niet op de lijst van de gemeente Overijse. Verdere gegevens over hem ontbreken echter.

STAS, Eugène-Joseph (16 april 1887 – 30 juli 1950), echtgenoot van Antoinette Lamal, was groot oorlogsinvalide. Hij werd vereerd als Officier van de Orde van Leopold II, kreeg 8 frontstrepen, Vuurkruis, etc. Hij wordt nergens vermeld op officiële lijsten in Overijse. We bezitten echter een bidprentje van hem, waaruit we deze gegevens geput hebben.

STERCKX, Jules (29 november 1891 – 31 december 1965), was vuurkruiser en ontving het oorlogskruis. Hij was echtgenoot van Malvina Demol.

STERCKX, Felix, werd geboren op 27 juni 1893 en overleed op 1 januari 1956. Hij was de echtgenoot van Anny Van Haaren en werd onderscheiden met verscheidene militaire eretekens. Hij was lid van de Bond van Het Heilig Hart en de Koninklijke Harmonie ‘Eendracht maakt Macht’.

STOUFFS, Emiel (30 april 1893 – 11 maart 1961), echtgenoot van Maria Joanna Lebrun. Een van de weinige dingen die we van hem kennen, is zijn militaire postcode C44, tweede compagnie. Hij was na de oorlog lid van de Koninklijke Fanfare ‘Les Enfants de la Fôret’ en van de Boeren -en Serristengilde.

De lijst van de gemeente Overijse vermeldt eveneens nog volgende namen waarvan we zonder nieuws zijn: SMETS Théophile, SMITS Guillaume, SPREUTELS Jan Baptiste, SPREUTELS Petrus, STERCKX Jan Philip, STERCKX Jozef, STERCKX Théophile, STEVENART Paul, SUYS Pieter Jozef.

TASTENOYE, (Frans), Guillaume, werd geboren op 20 maart 1891 en overleed op 31 augustus 1963. Zijn roepnaam was ‘lamme tast’. Hij was echtgenoot van Celina Cockaerts. Hij werd gedurende de Eerste wereldoorlog geïnterneerd in Oldenbroek (Nederland). Hij werd tewerkgesteld bij de firma Strijkers in Tiel. Hij was ‘radenmaker’ van beroep en afkomstig uit Eizer. In Oldenbroek speelde hij in een muziekharmonie opgericht door de Belgische geïnterneerden aldaar. Uit een prentbriefkaart die op 22 mei 1915 uit Eizer naar hem werd gestuurd vernemen we dat ’tontje van de pastoor ging trouwen met Fiene van Wiske van nevens’. Of met andere woorden, oorlog of niet, het leven ging verder. Na de oorlog was hij lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Rochus.

TAYMANS, Jozef, geboren in Overijse op 24 mei 1884 en overleden op 1 november 1972, was de echtgenoot van Maria Bauwens. Onderscheiden met tal van militaire eretekens, erevoorzitter van de NSB, afdeling Overijse.

TESTAERT, Bartholomeus, wordt vermeld op de lijst van pastoor Hoefnagels uit Jezus-Eik en op de lijst van de gemeente Overijse. Er zijn ons verder geen gegevens over hem bekend.

THEYS, Gustaaf (Ottenburg 6 december 1893 – 26 maart 1967 Maleizen), echtgenoot van Maria Debrouwer, werd vereerd met tal van militaire eretekens. Hij komt niet voor op de officiële lijst van de gemeente Overijse. Gustaaf Theys is de grootvader van Beierijlid Marleen Hemeleers en schoonvader van wijlen Beierij bestuurslid Marcel Hemeleers.

TRAPPENIERS, Ludovicus, Alfons (Vossem 6 november 1892 -Eizer 28 januari 1952), was echtgenoot van Maria Cesarina Dehertogh. Hij was lid van de Bond van het Heilig Hart, van de Koninklijke Harmonie Sint-Catharina in Duisburg. Hij behaalde 8 frontstrepen en werd onderscheiden met tal van militaire eretekens.

TROMPENEERS, J.B., werd geboren in Overijse op 29 oktober 1882 en is er overleden op 29 september 1948. Hij huwde met Marie Rogiers. Hij was soldaat bij de Derde Legerdivisie, Genie, eerste compagnie. Hij werd onderscheiden in de Orde van Leopold II met zwaarden. Hij ontving het IJzerkruis, Vuurkruis, Oorlogskruis met palm, etc.

Ook TERLAEKEN Alfons, THEUWISSEN Theodore en THILLE Maurice komen voor op de lijst van de gemeente Overijse, zonder dat we iets meer over hen konden vernemen.

VAN AERSCHOT, Guillaume, (Duisburg 9 juli 1884 – 11 oktober 1930), werd vereerd met het Oorlogskruis met Palm. Hij werd begraven in Eizer, waar hij schoolhoofd was. Hij wordt niet op de officiële lijsten van Overijse vermeld.

VAN BEVER, Frans, had als militaire postcode C208. Er zijn ons echter geen verdere gegevens over hem bekend.

VAN BILLOEN, Viktor (21 april 1892 – Overijse 2 september 1918), soldaat tweede klasse bij de Tiende Linie, student aan de Universiteit van Leuven.

VANBINNEBEEK, Felix, Emile, wordt zowel op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik als op de lijst van de gemeente Overijse vermeld. Er zijn ons verder geen gegevens over hem bekend.

VANCRANENBROECK, Frans, werd geboren in Duisburg op 20 maart 1883 en overleed in Overijse op 8 oktober 1939. Hij was echtgenoot van Florentina Goossens en Maria Debecker. Ridder in de Kroonorde met Zwaarden, Ridder in de Orde van Leopold II met Zwaarden, ontving de gouden medaille Leopold II Orde.

VANDAM Pierre-Emiel, geboren op 3 september 1884 en overleden op 17 november 1969, echtgenoot van Rosalie Delange, vereerd met tal van militaire eretekens. Hij wordt nergens vermeld op de officiële lijst van de gemeente Overijse.

VANDAELE, Henri, werd geboren in Sint-Andries (Brugge) op 11 december 1878 en overleed in Maleizen op 13 mei 1963. Hij was echtgenoot van Leonie Allemeersch. Hij werd vereerd met tal van eretekens. Hij wordt niet vermeld op de officiële van de gemeente Overijse.

VANDEKELDER, Marcel (Geluwe op 15 november 1893 – Overijse 30 november 1974), echtgenoot Emma Tialans. Vuurkruiser, onderscheiden met vele eretekens. Hij was ook ere politiecommissaris.

VANDENBERGEN, Jean, uit Tervuren (22 februari 1885), overleed in Jezus-Eik op 5 juni 1957, Zijn echtgenote was Felicie Deschuyter. Hij werd Ridder in de Kroonorde en de Orde van Leopold II met Zwaarden, Vuurkruis, Oorlogskruis met twee palmen etc.

VANDENBERGHE, Cyriel, werd geboren in Sint Rijkers (West-Vlaanderen) op 2 mei 1890 en overleed in Overijse op 4 december 1952. Hij was echtgenoot van Mathilde Romanus. Hij kwam verminkt terug uit de oorlog. Hij werd vereerd met het Oorlogskruis, het Vuurkruis, werd Ridder in de Orde van Leopold II, etc.

VANDENHOUTEN, Jules, (1 mei 1886 – 14 maart 1964), werd vereerd met verscheidene militaire eretekens.

VANDENBERGEN, Jan Baptist (roepnaam Jean, sic), geboren op 22 februari 1885 maar woonde in Jezus-Eik. Vocht van 4 augustus 1914 tot 10 oktober 1914 (Val van Antwerpen) met de vestigingsartillerie. Hij vocht van maart 1915 tot 6 januari 1916 met 120 mm kanonnen aan de IJzer. Vervolgens werd hij gedetacheerd bij de zware artillerie en vanaf 26 december 1916 bij het eerste regiment artillerie. Vuurkruiser, onderscheiden met tal van militaire eretekens. Hij overleed op 5 juni 1957. Hij was weduwnaar van Felicie Deschuyter.

VANDENDAEL, Laurent (Huldenberg 10 augustus 1893 – Overijse 1 januari 1954). Hij was echtgenoot van Bertha Poot. Hij werd vereerd met 8 frontstrepen, Oorlogskruis, Vuurkruis, Ridder i n de Kroonorde met zwaarden, Ridder in de orde van Leopold II met zwaarden etc.

VANDENPUT, Karel, (Brussel 20 november 1876 – Overijse 4 januari 1961), weduwnaar van Marie-Octavie Stas. Vereerd met de gouden palmen van de Kroonorde, etc. Hij was ook erevoorzitter van de gewezen soldaten van Eizer, lid van de Koninklijke Harmonie de IJsegalm van Huldenberg, lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Rochus van Eizer. Hij komt niet op de officiële lijst van de gemeente Overijse voor.

VANDERGOTEN, Petrus, Edmundus (roepnaam Edmond of me van Clemence sjet mie de plakker), 15 december 1881-19 mei 1956. Hij was gehuwd met Clemence Poche. Hij werd vereerd met tal van militaire eretekens. Hij was ook trommelaar bij de fanfare ‘de Lanezonen’.

VANDERHOFSTADT, Albert, wordt zowel vermeld op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik als op de officiële lijst van de gemeente Overijse. Verdere gegevens ontbreken echter.

VANDER LINDEN, Edouard, wordt zowel vermeld op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik als op de officiële lijst van de gemeente Overijse. Verdere gegevens ontbreken echter.

VANDER LINDEN, Charles, Hij wordt zowel vermeld op de lijst van pastoor Hoefnagels van Jezus-Eik als op de officiële lijst van de gemeente Overijse. Verdere gegevens ontbreken echter.

VANDERLINDEN, Emilius, Henricus, werd geboren op 24 april 1887 en overleed op 12 oktober 1947. Hij was gehuwd met Rosalia De Muylder. Hij ontving acht frontstrepen en werd vereerd met het Oorlogskruis met Palm, het Vuurkruis, etc.

VANDERLINDEN, Jean Baptist, werd geboren op 4 mei 1884 en overleed op 3 januari 1933 Hij was gehuwd met Delphina Van Nielandt. Hij was oorlogsinvalide en bij zijn overlijden gepensioneerd kantonnier. Hij werd onderscheiden met het Oorlogskruis met Palm, de Zegenmedaille, de Eeuwfeestmedaille en het Militair ereteken tweede klas.

VANDERMEERSCHEN, Gustaaf, afkomstig uit Tombeek, geboren op 20 juni 1886 en overleden op 29 mei 1944. Hij was gehuwd met Sylvie Kumps en werd onderscheiden met tal van eretekens.

VANDERWAEVEN,Henri (Overijse 1 april 1883-11 april 1962), was de echtgenoot van Theresia Panneels. Hij werd vereerd met het Oorlogskruis met Palm, het IJzerkruis, etc.

VANDEUREN, Louis (2 februari 1891 – 1 augustus 1969), was echtgenoot van Elisabeth Wauters. Hij werd Officier en Ridder in de Orde van Leopold II, Ridder in de Kroonorde, Vuurkruis, Oorlogskruis etc. Hij was rustend politieagent van Overijse.

VAN DIJCK, Petrus – Joseph (roepnaam Pieter Jozef) werd geboren in Herselt op 21 maart 1893, maar woonde in Terlanen (Bakenbos). Hij was soldaat bij het Vijfde Linieregiment en sneuvelde in Ramscapelle, waar hij werd begraven op 30 oktober 1914. Naar hem werd in Terhulpen een straat genoemd.

VAN ELSEN, Charles, was soldaat bij het Vijfde Genie. Zijn roepnaam was Karel. Hij overleed op 10 november 1918 om 15 uur 15′, één dag voor het einde van de oorlog! Hij werd oorspronkelijk begraven op de militaire begraafplaats van Brugge (graf nummer 439) op 12 november 1918. Waarom hij, een door Overijse erkende gesneuvelde van de Grote Oorlog, geen straatnaam kreeg en de andere gesneuvelden wel, blijft ons een raadsel.

VAN HOEGAARDEN, Guil-laume, werd geboren in Overijse op 9 september 1882 en overleed op 28 juli 1951. Hij was de echtgenoot van Josephine Mertens. Hij werd onderscheiden met de Overwinningsmedaille en de Gouden Medaille van de Orde van Leopold II.

VAN HOOLANT, Emile (1889 – 1951), werd onderscheiden met tal van militaire eretekens en werd begraven op het kerkhof van Maleizen.

VAN MOER, Felix, was afkomstig uit Eizer. Hij werd geboren op 8 januari 1881 en overleed op 8 april 1955.

VANLOO, Guillaume (21 december 1885 – 22 mei 1971), was echtgenoot van Maria Bergiers, lid van de fanfare De Vrije Burgers en werd vereerd met verschillende eretekens.

VAN LOO, Jean Joseph, werd in Overijse geboren op 10 januari 1885 en overleed op 11 augustus 1956, volgens zijn Franstalig bidprentje. Hij was de echtgenoot van Josephina Marie Kumps.

VAN OPHEM, Clement, was soldaat bij het 11 de Linie, derde compagnie en verdween op de eerste dag van de oorlog, op 4 augustus 1914. Naar hem werd een straat genoemd in Overijse.

VAN OPHEM, Felix, werd geboren op 7 februari 1879 en overleed op 19 februari 1964. Hij was de echtgenoot van Catharine Devroye en werd vereerd met tal van militaire eretekens.

VANPEE, Joannes, werd geboren op 13 mei 1892 en overleed er op 16 maart 1934. Zijn roepnaam was ‘Tist va Mattheus’ uit Tombeek. Hij werd in 1914 ook krijgsgevangen gemaakt. Hij was de echtgenoot van Maria Goossens.

Von STOCKHAUSEN, Clément, werd geboren op 14 oktober 1875 als zoon van één van onze toenmalige dorpsdokters (met praktijk in de Heuvelstraat). Hij sneuvelde als kapitein commandant aan de IJzer op 22 oktober 1914 tijdens een stormloop aan het hoofd van zijn manschappen. Hij diende op dat ogenblik in het regiment van de Grenadiers. Zijn naam komt wel voor op het bidprentje voor de gesneuvelden van Overijse in 1919, echter niet op het monument van de gesneuvelden op het Justus Lipsiusplein of op de gedenksteen in de Sint-Martinuskerk. Dit laatste waarschijnlijk omwille van zijn woonplaatsverandering voor de oorlog. Hij woonde dus, op het ogenblik dat hij sneuvelde, officieel niet meer in Overijse, wat normaal was voor een officier die woonplaats moest kiezen bij de standplaats van zijn eenheid. Op deze wijze geraakte de naam van de enige officier uit ons dorp die sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog in de vergetelheid. Geen plaats voor hem op onze gedenkstenen of in onze straatnamen, zoals voor al de andere gesneuvelden uit Overijse. Wordt het niet tijd dit recht te zetten na negentig jaar? Gelukkig komen zijn naam en foto wel voor in het officiële gedenkboek voor de gesneuvelden, uitgegeven door de Belgische overheid na de oorlog. Ridder Von Stockhausen werd onderscheiden met tal van eretekens, te veel om ze hier op te noemen.

VEILLER, Joseph, werd geboren in Huldenberg op 31 juli 1890 en overleed in Overijse op 31 januari 1948. Hij was de echtgenoot van Julia Keyaerts, werd Ridder in de Leopoldsorde, Oorlogskruis met Palm, Vuurkruis, etc. Hij was tevens groot oorlogsverminkte en lid van de oud-strijdersbond van Overijse. Bij het begin van de oorlog in 1914 was hij loodgieter werd hij, omwille van zijn verminking, omgeschoold tot schoenlapper.

VERBEECK, Frans, sneuvelde in Berlaar op 7 oktober 1914. Zijn graf is tot op heden onbekend gebleven. Naar hem werd in Overijse een straat genoemd.

VERCAIGNE, Ernest, werd geboren in Arendonk op 4 september 1886 en overleed in Leuven op 1 mei 1949. Hij was de echtgenote van Josephina Van Loon, het echtpaar woonde in Jezus-Eik. Hij werd onderscheiden met het Oorlogskruis met Palm en ontving de Herinnering, Zege en Nijverheidsmedaille tweede klas.

VERDOOD, Petrus-Jozef (Tombeek 26 november 1886 – 23 mei 1959), was de echtgenoot van Clemence Hernalsteen en A.J. Goossens. Hij was Ridder in de Kroonorde en in de Orde van Leopold II met Zwaarden, Vuurkruis, Oorlogskruis, etc.

VERDOOD, Guillaume ( Overijse 18 april 1894 – 29 oktober 1969), was de echtgenoot van Maria Gents. Zijn roepnaam was ‘Jan Tip’.

VERHEYDEN, Ferdinand, werd geboren op 19 oktober 1880 en overleed in Tervuren op 13 april 1959. Hij was de echtgenoot van Joanna Catharina Decoster.

VERHOEVEN Henri. Hij was soldaat bij het 14e linie, de tweede compagnie. Geen verdere gegevens bekend.

VERHOEVEN, Frans, werd geboren op 5 januari 1886 en overleed op 1 maart 1970. Hij was gehuwd met Jeanne Van Pee en werd vereerd met diverse eretekens.

VLEMINCKX, Pierre, werd geboren in Jezus-Eik op 13 januari 1893 en is overleden op 16 december 1950. Zijn echtgenote was Irma Goossens. Hij werd Ridder in de Orde van Leopold II en ontving het IJzerkruis, het Vuurkruis, etc.

Op de lijst van de gemeente Overijse komen nog de volgende namen voor waarover we geen verdere gegevens konden vernemen: VALCK Petrus, VANBILLOEN Leon, VAN CRAENENBROECK Jozef en Louis, VANDENDAEL Emile, VANDENSCHRICK Clement, VANDEPUT Alfons, VANDENPUT Jean Baptist, VANDERLINDEN Désiré, VANDERLINDEN Jean Frans, VANDERLINDEN Jozef, VANDEVELDE Frans, VANDRIES Georges, VANLOO Jan Baptist, VAN LOOCK Jan Frans, VERHAEGHE Cyrille, VERHEYDEN Louis.

WARGEE, Gustaaf, geboren op 30 januari 1892 en overleden op 6 maart 1976. Hij was de echtgenoot van Rosine Sterckx. Hij was bij het begin van de oorlog met zijn eenheid gelegerd rond Luik. Zijn eenheid leed zware verliezen en werd gedecimeerd. Gustaaf overleefde het en werd krijgsgevangen gemaakt. Hij verdween tot na de oorlog in Soltau, één van de grootste krijgsgevangenkampen voor Belgen in Duitsland. In 1915 schreef hij dat hij door Russische krijgsgevangenen helemaal naakt werd geschoren om het ongedierte op zijn lichaam te verdelgen. Hij kreeg nieuwe kleren en werd, samen met zijn buurman Remi Beernaerts die hij in Soltau tegen het lijf was gelopen tewerkgesteld bij een landbouwer in Oldenburg . Hij kreeg tal van militaire eretekens en was na de oorlog ook lid van de Koninklijke Harmonie De Ysschegalm.

WARGE, Eugène ( 27 december 1893 – 28 juni 1975), was de echtgenoot van Maria Bellicourt. In 1917 werd hij geseind met militaire postcode B205. Onderscheiden als Vuurkruiser, met het Oorlogskruis met Palm, etc. Hij was ook erelid van de Koninklijke Harmonie Justus Lipsius.

WILLEMS, Ferdinand en WAUTERS, Jozef, worden ook nog vermeld op de officiële lijst van de gemeente Overijse, zonder dat we meer over hen konden vernemen.

  1. Bibliografie.

Van San P., Overijse in de Grote Oorlog, 1914 – 18, Overijse, 2004, pp.107

Livre d’Or de la Carte du Feu, maison J. Rosez, Bruxelles 1934 – 1935, pp.663

Voor de Beierij van IJse,

Piet VAN SAN

met medewerking van Mathieu STEENSELS, herfst 2008.