De Kelle – vanaf 1977

Inventaris van het ledenblad “Beiersblad – De Kelle” vanaf de eerste jaargang in 1977:

Alleen nummers waarin relevante informatie staat zijn opgenomen. Het aantal nummers per jaargang verschilde in de eerste jaren (afhankelijk van ijver en godsvrucht…) Nummers zonder link zijn nooit verschenen, of bevatten geen belangrijke informatie.

Publicatie Auteur Artikel
De Kelle 1977-3 De Redactie Wie heeft het slot van kasteel Isque dat door Gaston Stroobants aan de Beierij geschonken werd op 24-9-77?
Wie heeft het slot van kasteel Isque dat door Gaston Stroobants aan de Beierij geschonken werd op 24-9-77?
De Kelle 1978-1 De Redactie Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen: Hof te Reutenbeek, of Paradijshof.
Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen: Hof te Reutenbeek, of Paradijshof.
De Kelle 1978-2 De Redactie Rentmeesters, familiestudie door Jules Rentmeesters (boekbespreking).
Rentmeesters, familiestudie door Jules Rentmeesters (boekbespreking).
De Kelle 1978-2 Borremans, R Tombeek en zijn trek: een poëtische bijdrage.
Tombeek en zijn trek: een poëtische bijdrage.
De Kelle 1978-2 De Redactie Justus Lipsius woonde eens op het Hof Tenrode; speelberg, Terdek, Ter Dekt.
Justus Lipsius woonde eens op het Hof Tenrode; speelberg, Terdek, Ter Dekt.
De Kelle 1978-3 De Redactie Wie waren de Lustige Zeveraars?
Wie waren de Lustige Zeveraars?
De Kelle 1978-3 De Redactie Gildenhuis, toneelvoorstellingen, onderpastoor Van Aken.
Gildenhuis, toneelvoorstellingen, onderpastoor Van Aken.
De Kelle 1978-5 Borremans, R Gedicht opgedragen aan de “Lustige Zeeveraars”.
Gedicht opgedragen aan de “Lustige Zeeveraars”.
De Kelle 1978-5 De Redactie Kostbare schat ontdekt te Overijse (bericht in de krant “Postrijder van Antwerpen”): in het huis van brouwer Van Billoen werd “eenen pot met 1500 muntstukken gevonden van de 13e, 14e en 15e eeuw.
Kostbare schat ontdekt te Overijse (bericht in de krant “Postrijder van Antwerpen”): in het huis van brouwer Van Billoen werd “eenen pot met 1500 muntstukken gevonden van de 13e, 14e en 15e eeuw.
De Kelle 1978-5 De Redactie Vrijheidscamme, kerkhofmolen.
Vrijheidscamme, kerkhofmolen.
De Kelle 1979-2 De Redactie Ingegraven steen gevonden in huis in de Bergstraat door Mathieu Steensels, met tekst verwijzend naar de moord op 07/09/1835 op Franciscus Grovens, zoon van Joannes Baptista en Catharina Delvaux.
Ingegraven steen gevonden in huis in de Bergstraat door Mathieu Steensels, met tekst verwijzend naar de moord op 07/09/1835 op Franciscus Grovens, zoon van Joannes Baptista en Catharina Delvaux.
De Kelle 1979-2 De Redactie Het hart van Philips Graaf van Horne in de kerk van Weert.
Het hart van Philips Graaf van Horne in de kerk van Weert.
De Kelle 1979-2 De Redactie Eerste telefoonaansluiting in Overijse. Eerste auto in Overijse.
Eerste telefoonaansluiting in Overijse. Eerste auto in Overijse.
De Kelle 1979-2 De Redactie Facteurs en postbodes.
Facteurs en postbodes.
De Kelle 1979-3 De Redactie Grafsteen van de zuster van Justus Lipsius: Maria Lips, in de kerk van Sint-Martinus.
Grafsteen van de zuster van Justus Lipsius: Maria Lips, in de kerk van Sint-Martinus.
De Kelle 1979-3 De Redactie Kapellekerk, Lipsius, Horne.
Kapellekerk, Lipsius, Horne.
De Kelle 1979-3 De Redactie Philips van Surgel (Surpel), grote brand van 1692.
Philips van Surgel (Surpel), grote brand van 1692.
De Kelle 1979-6 De Redactie Notice sur la famille van Zurpele de Diest, H. van den Hove d’Ertsenrijck.
Notice sur la famille van Zurpele de Diest, H. van den Hove d’Ertsenrijck.
De Kelle 1980-1 Lenseclaes, Dominique Jezus-Eik, 150 jaar kavelgeschiedenis.
Jezus-Eik, 150 jaar kavelgeschiedenis.
De Kelle 1980-2 De Redactie Gedenkfeest voor Justus Lipsius op 25 juni 1860.
Gedenkfeest voor Justus Lipsius op 25 juni 1860.
De Kelle 1980-2 De Redactie Philips van Surpel en de brand van 1692; genealogische schets van het echtpaar Van Sulper x Magdalena Erickx.
Philips van Surpel en de brand van 1692; genealogische schets van het echtpaar Van Sulper x Magdalena Erickx.
De Kelle 1980-2 De Redactie Genealogische gegevens Ulens – Ubens – Vlens.
Genealogische gegevens Ulens – Ubens – Vlens.
De Kelle 1980-2 De Redactie Genealogische gegevens Mertens – Vanderborght (Van der Borght).
Genealogische gegevens Mertens – Vanderborght (Van der Borght).
De Kelle 1980-2 De Redactie Radio en telefoongeschiedenis: eerste auto, eerste radio: poste à galène.
Radio en telefoongeschiedenis: eerste auto, eerste radio: poste à galène.
De Kelle 1980-6 De Redactie Wie was David Lipsius Iscanus?
Wie was David Lipsius Iscanus?
De Kelle 1980-6 De Redactie Het pensionaat van Terhulpen (Maleizen) en de meisjesschool van Maleizen. Klooster van Terhulpen (La Hulpe), Burggravin Marie Vilain XIV, kasteelvrouw van Bazel.
Het pensionaat van Terhulpen (Maleizen) en de meisjesschool van Maleizen. Klooster van Terhulpen (La Hulpe), Burggravin Marie Vilain XIV, kasteelvrouw van Bazel.
De Kelle 1980-6 De Redactie Maleizen: over de Vuurpoel en de kam (camme).
Maleizen: over de Vuurpoel en de kam (camme).
De Kelle 1981-2 De Redactie Sprokkels uit 16e en 17e eeuwse kookboeken.
Historisch Beiersdiner.
De Kelle 1981-4 De Redactie Gelegenheidsvondst: drama in een steengroeve?
Op 21 april 1734 stierven 3 Overijsenaren de verstikkingsdood in eenzelfde put.
De Kelle 1981-4 De Redactie De waarde van de Overijsese vlaktematen.
1 Overijsese voet = 275,75mm.
De Kelle 1981-5 & 6 De Redactie De Keizer Karel van Tombeek en het geslacht Vandenschrick.
De Keizer Karel van Tombeek en het geslacht Vandenschrick.
De Kelle 1981-5 & 6 De Redactie Gelegenheidsvondst: De Cluyse functioneerde nog echt in 1813.
Gelegenheidsvondst: De Cluyse functioneerde nog echt in 1813. Kluis, dreef, hermitage, lijkenhuis, lijkschrobber.
De Kelle 1981-5 & 6 De Redactie Eerste Keizer Karel folkoreprijs aan meester Kumps met een gedicht van dorpspoëet Robert Borremans.
Eerste Keizer Karel folkoreprijs aan meester Kumps met een gedicht van dorpspoëet Robert Borremans.
De Kelle 1982-1, p. 5-7 Swerts, Vic De bevolking van Overijse in 1693.
De bevolking van volgende wijken werd toen geteld: Binnenwyck, Naest den Binnenwyck, Stokhem, Laenen, Tombeecke, Reutenbeecke, Spelbergh, Marleysen, Baekenbosch, Hinxtenbergh-Vlierbeecke en Eyser.
De Kelle 1982-1 Swerts, Vic Van Sulper.
Bijkomende gegevens over de familie Van Sulper, Van Sulpen.
De Kelle 1982-1 Denayer, Raymond Hoe zat het met die “schroomelijke aertbevinghe” van 1692?
Na de brand van 28 april 1692 komt op 18 september 1692 een aardbeving.
De Kelle 1982-1 De Redactie Ook nog nieuws over het overlijden van Ann VANDE CALSTER, echtgenote en weduwe van Justus Lipsius.
Ook nog nieuws over het overlijden van Ann VANDE CALSTER, echtgenote en weduwe van Justus Lipsius.
De Kelle 1982-1 Denayer, Raymond Het gebeurde 100 jaar geleden.
De Provinciegouverneur weigert het gemeentehuis als schoolgebouw wegens ongeschikt.
De Kelle 1982-2, p. 15-16 Clabots, Albert Levering van witte steen en arduin voor de pastorie.
Akte van bestelling voor notaris Judocus De Wint op 27 oktober 1792 van stenen en ander materiaal te leveren door Pier MARCHAL.
De Kelle 1982-2, p. 26-30 De Redactie Volkstelling 1693.
De gehuchten Tombeek, Reutenbeek, Maleizen, Stokkem (vervolg uit 1982.1).
De Kelle 1982-3, p. 41-44 Denayer, Raymond Toespraak naar aanleiding van het schuttersfestijn.
Over de ooit beroemde “Schuttersgilde van den Edelen Ridder en Heyligen Martelaer Sebastiaen binnen Overijse” en met wetenswaardigheden over Prinses Maria Theresia van Horne.
De Kelle 1982-3, p. 45-46 De Redactie Varia: Terlanen – Tuurluut.
Het vakantieoord “La vie heureuse” of Home la Lasne te Terlanen.
De Kelle 1982-3, p. 50-52 De Redactie Vervolg volkstelling: Hengstenberg – Vlierbeek, Bakenbos.
Vervolg volkstelling: Hengstenberg – Vlierbeek, Bakenbos.
De Kelle 1982-4, p. 71-74 De Redactie Vervolg volkstelling 1693: Terlanen, Eizer.
Vervolg volkstelling 1693: Terlanen, Eizer.
De Kelle 1982-5, p. 81-85 Danhieux, Marie-Paule Schuttersfestijn.
Over tafelmanieren, eten in vroegere tijden én de recepten van het Schuttersfestijn: een Renaissance-soep “potage aux légumes”, poulet aux crevettes, citroentaart.
De Kelle 1982-5, p. 91-94 Michiels, Andreas Een verdwenen wijk.
De volledige tekst van drie liederen gemaakt door A. BELANG ter gelegenheid van de Leegheidsfeesten op 11, 12 en 13 augustus 1956: “Bij ons in de Leegheid”, “Lied van de Leegheid” en “Leegheid 1956”.
De Kelle 1982-6, p. 101 Hemeleers, Marcel Dodelijk ongeval door stormwind in de Huldenbergse Dreef.
Louis Paternoster (14 jaar) verongelukt onder een omvallende boom, Eugeen Wargee werd gewond.
De Kelle 1982-6, p. 102-109 Van Aken, Jozef Vervolg op “De Doodskist van Jan Neys (1838-1938).
Verslag van de viering van de honderdjarige Jan Neys, en verder over de grote brand te Overijse in 1910 in de stal van de koster van Tombeek, Jef Vandooren.
De Kelle 1982-6, p. 116 Van Aken, Jozef Dodenregister uit 1857 in Terlanen.
Namenlijst van overledenen tijdens de epidemie van “den rooden loop”.
De Kelle 1983-1, p. 13-22 De Redactie Vervolg en einde Volkstelling 1693: Binnenwijk.
Vervolg en einde Volkstelling 1693: Binnenwijk.
De Kelle 1983-2 Danhieux, Marie-Paule Verslag en recepten van de vastenmaaltijd in de “IJse-abdij”.
Solaet van caroten en ajuin, Stuer van Uccle, Zalmpasteye, Tailles ,Hypocras.
De Kelle 1983-3, p. 59-64 Denayer, Raymond Het huiveringwekkend Picpuskerkhof te Parijs.
De orde van de Picpussen maakte zicht te Parijs verdienstelijk met het verzorgen van pestlijders. 1794: de tijd dat menig hoofd rolde onder de guillotine. Overijse kwam via Maria-Theresia van Horne in handen van Salm-Kyrburg: Frederik-Otto, die echter eveneens te Parijs het hoofd verloor. Het massagraf waarin hij terecht komt wordt later “Sépulture de la maison Salm-Kyrburg”. Prinses Amelie van Hohenzollern-Simaringen, geboren Salm-Kyrburg is de overgrootmoeder van koning Albert I.
De Kelle 1983-4, p. 83-86 Denayer, Raymond Het Iers geweld.
Over de zonen van koning Karel I van Engeland die naar Brussel vluchtten en in het Hornehotel verbleven. De doortocht door Overijse van de troepen van Willem III in 1672.
De Kelle 1983-4, p. 89-90 Denayer, Raymond Over Hannekens, Annegijs en Kanduyt (Canduyt) en Stichelenweg of Stichellekensweg.
Over Hannekens, Annegijs en Kanduyt (Canduyt) en Stichelenweg of Stichellekensweg.
De Kelle 1983-5, p. 114-115 Denayer, Raymond Annegijsbos – Hannekensbos.
Annegijsbos – Heyn Gijsbosch – Heynegeysbosch.
De Kelle 1984-1, p. 10-12 Danhieux, Marie-Paule Suikerbonen.
Over oorsprong en betekenis van suikerbonen bij een geboorte.
De Kelle 1984-2, p. 53-56 Danhieux, Marie-Paule Recepten van het historisch ridderfeest.
Recepten van het historisch ridderfeest.
De Kelle 1984-5, p. 105 Steensels, Mathieu Gedenkpenning Keizer Karel en de Trek van Tombeek.
Gedenkpenning Keizer Karel en de Trek van Tombeek.
De Kelle 1985-2, p. 21-24 Danhieux, Marie-Paule Recepten Romeinse feestmaaltijd.
Recepten Romeinse feestmaaltijd.
De Kelle 1985-5, p. 79-85 Vande Putte, Guy Het geslacht VAN OPHEM te Overijse.
Genealogische bijdrag over van Ophem (Oppem).
De Kelle 1985-5, p. 96-91 Denayer, Raymond Addenda en Corrigenda op de klappers.
In boek 2 werd D560 twee keer afgedrukt ten nadele van D562, dat hierbij afgedrukt wordt. Het betreft doopakten voor: Wittebols – Waerseggers, 1700-1713 / Wouters – Alsteens, 1684-1689 / Wouters – Bauwens, 1713-1725 / Wouters – Bergiers, 1648-1661 / Wouters – Caron / Wouters – Coosemans, 1669-1672. Verder ontbreken doopakten die hier afgedrukt worden voor: Magdalena GOOSSENS / Marianna VAN BILOEN / Petrus VAN DORNECK / Laurentius KUMPS / Jacobus KUMPS. Verder nog correcties in gezinsamenstelling voor volgende gezinnen, die hier ok gegeven worden: Sterckx Matheus – Vanden Waeyenbergh catharina / Stuckens Franciscus – Vanden waeyenbergh Catharina / Van Sulper Franciscus – Ottermans Anna / Van Sulper Petrus – Ottermans Catharina. Nog bedenkingen bij de gebruikte standaardnamen dat soms te ver ging; wie één van deze namen zoekt kan ook bijhorende varianten consulteren: Tessens Thijs / Puttemans Vandenput / Vanderveken Vanderbeken / Vanderletten Bautrelez / Struelens Spreutels / Hernalsteen Alsteen / Vanden Eynde Van Ingelant / Callon Caron / Vanderaert De Raedt / De Dion De Jonghe / Mans Maes Moons Smeyers / De Wint Swinnen Switten Duwingh Dewitte Dewinne De Winter / Fossé Forton Delfos Davau Delvaux Depauw. Tenslotte een opmerking over familieverenigingen, raadpleeg dit nummer dus ook voor families met volgende namen: De Vleeschauwer Nieulant / Demuylder Callewaert en Demuyter Callaert / Lestraet / Mertens / Deboth / Min / Streutens / Smeyers / Vleminckx / Rees / Thijs / Vandenschriek / Caron / Cumps / Van Obbergen.
De Kelle 1985-5, p. 93-98 Willaert, Carine Glossarium van Latijnse en Nederlandse kerkelijke termen.
Een verklarende lijst van veel voorkomende woorden in oude teksten.
De Kelle 1985-6, p. 107-109 Denayer, Francis Vijftig jaar geleden overleed Emile Francqui.
Onderluitnant in dienst van de Onafhankelijke Kongo Vrijstaat, nam Katanga in bezit, verdrijft de Arabische Mahdisten uit Uele, ziet de hoofdplaats na Kasaï naar hem genoemd: Port Francqui. Hij leefde sinds 1917 te Overijse en stierf er in 1935.
De Kelle 1985-6, p. 110-111 Stroobants, Francis Was Ferdinand de Marnix de Sainte-Aldegonde een Overijses senator?
Ere-voorzitter Depre werd verkozen tot kamerlid, maar was senator Ferdinand de Marnix de Sainte-Aldegonde van Overijse of van Bornem?
De Kelle 1985-6, p. 118-119 Denayer, Raymond Meer over Robertus Delzaert en Anna-Catharina Vanderbeken. Delsaert, Hannecart.
Meer over Robertus Delzaert en Anna-Catharina Vanderbeken. Delsaert, Hannecart.
De Kelle 1986-1, p. 4 Dehaen, Roger Februari.
Wetenswaardigheden over de sprokkelmaand.
De Kelle 1986-1, p. 6 Denayer, Raymond Mysterie in het kwadraat.
Verslag van de lezing over de Tempeliers, en het wonderlijke verhaal van de hovenier van het kasteel van Gisors.
De Kelle 1986-1, p. 8-9 Hemeleers, Marcel & Danhieux, Chrétien Details over Justus Lipsiusplein.
Namelijk eigendommen van gemeentesecretaris Pierre Bouffé, Goossens en Danhieux, La Maison Haute.
De Kelle 1986-1, p. 10 Denayer, Raymond Toespraak gehouden bij de inhuldiging van de Lipsiussteen.
De steen werd geplaatst op het bijgebouw van wat het Justus Lipsius huis is, dit verkrotte gebouwtje werd, steen incluis, afgebroken als vorm van “restauratie”. In de toespraak worden enkele gegevens ter staving opgesomd. Op p.21 een foto van de plechtigheid.
De Kelle 1986-2, p. 31 Denayer, Raymond Wat houdt Sint Martinus in de rechterhand?
Waarom het een palmtak is en geen boek.
De Kelle 1986-2, p. 33 Denayer, Raymond Het kanon.
Naar aanleiding van een vraag in vorig nummer, staat hier een foto van het gemeentehuis met kanon. Ook een oude waterpomp is er nog te zien.
De Kelle 1986-2, p. 36 Hemeleers, Marcel & Denayer, Raymond Lindenlyriek.
Over enkele al dan niet verdwenen lindebomen.
De Kelle 1986-2, p. 44 Danhieux, Marie-Paule Feestmaaltijd met Justus Lipsius.
Pottagie van visch, Hinne opse spaens, Taerte van dadels, Candeelsoppe.
De Kelle 1986-2, p. 51 Denayer, Raymond De Fratsen van de Godseput.
De Stationsstraat werd tegenover de Pastoriestraat vroeger geregeld geteisterd door opwellend water van de bron genaamd Godseput of Duivelsput.
De Kelle 1986-3, p. 65 Denayer, Raymond De Stevenssteen.
Naar aanleiding van een brief om inlichtingen wordt een verdwenen glasraam geschonken door Henricus Stevens afgebeeld, evenals een deel van een grafsteen van priester Stevens, waarschijnlijk pastoor te Overijse rond 1556. Verder wordt nog uitgeweid over E.H. Verhoeven, pastoor in 1616 en in 1623, wiens grafsteen in de Hornekelder zou bevinden (vroeger er bovenop); en E.H. Meeus Henrick, pastoor, gestorven 30-12-1532.
De Kelle 1986-3, p. 70 Danhieux, Robert Een klokkentoren vol.
Het werk van de Martinusklok, Mariaklok en Jozefklok in de kerktoren: luiden voor de mis, bij een overlijden, tampen voor het angelus; de laatste klokkenluidster Nie de smet (echtg. Pierre Lahaye alias Pie de smet); de twee grote klokken werden in 1943 weggehaald door de duitsers, en pas in 1953 vervangen. Robert Danhieux was de laatste opwinder van het torenuurwerk.
De Kelle 1986-3, p. 79 Denayer, Raymond De “vreedzame dood” van Sint Martinus.
Rechtzetting in verband met de afbeelding op een glasraam in de kerk, en hoe Sint Martinus stierf.
De Kelle 1986-3, p. 80 Janssens, René Het kanon.
Nog meer over het kanon aan het gemeentehuis, en over commissaris Vandekelder, Jeannette Vandermeeren en andere wetenswaardigheden al dan niet op de eerder gepubliceerde foto van het kanon, zoals de verdwenen pomp, de arduinen palen, het klein kadoinke (klein kardaan). Vermelding van een brief over de klokken van de firma MICHIELS uit Mechelen.
De Kelle 1986-4, p. 87 Huysegoms, Laurent De Beierijreis.
Verslag van de reis met toch enkele wetenswaardigheden, zoals in Mariemont (Morlanwez) een bezoek aan het park en ruïne van het kasteel van Maria van Hongarije, zuster van Keizer Karel, met enkele kunstwerken van Rodin; verder het doel van de reis; Bancigny, oorsprong van de graven Horne in Overijse.
De Kelle 1986-4, p. 104 Denayer, Raymond Terugkeer van een verloren schaap.
De vlag van de oude Sint-Sebastiaansgilde terug in Overijse, “Confrerie d’Archers d’Over-Yssche”.
De Kelle 1986-4, p. 106 Clabots, Albert & Swerts, Vic Het kanon.
Enkele genealogische rechtzettingen over Vandermeeren, Clabots.
De Kelle 1987-2, p. 28 Denayer, Raymond Oude Gloriën.
Interessant voor de bijgaande foto waarop een nog vrijwel intact Jachtpaviljoen in de IJskelderstraat, nog voor de klassering, en het intussen ook reeds lang verdwenen kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën; andere oude gloriën op de foto zijn de atleten Marcel Van De Wattijne en Lucien Theys.
De Kelle 1987-4, p. 86 Danhieux, Marie-Paule De Feestmaaltijd, de recepten.
La Cuisinière Bourgeoise: Potage à la vierge, Langue de beoef au gratin, canard en hauchepot, L’assiette de fruits: Pomme à la Portugaise.
De Kelle 1987-4, p. 91 de Lelys, Eugène Een Overijsenaar in de Garde Imperiale.
Overgenomen uit het VVF-INFO ledenblad; betreft Jean-Baptiste VANDOOREN.
De Kelle 1987-4, p. 94 Denayer, Raymond Grafsteen van pastoor Meeus.
De grafsteen zit onder het koorgestoelte dateert van 1531.
De Kelle 1987-4, p. 104 Hofkens, Katrien Een waar gebeurd verhaal.
Op de vlucht in 1940: baby vergeten.
De Kelle 1987-4, p. 106 Denayer, Raymond Welke dekens visiteerden de Overijsese kerken?
Dekens en vistiaties in de 19e eeuw. Mgr DE RAM, Mgr LADEUZE, Ludovicus Julius BRAFFORT, Josephina Ghislena DE LE HOYE, Emilius Victor DE LE HOYE, Joanna Maria VAN ELDER, FAVRESSE, Maria VERHAEGHE, Nestor ROWIE, Isidoor TAYMANS.
De Kelle 1988-1, p. 8 De Redactie Op de lugubere toer.
Vraag in verband met een oud lied dat hier afgedrukt wordt over “Het vreselijk gezinsdrama te Overijssche”.
De Kelle 1988-1, p. 13 Denayer, Raymond Wie wordt hier begraven?
Bewijzen over het graf van prinses Paulina van Arenberg, begraven 9 juli 1921 te Maleizen.
De Kelle 1988-1, p. 14 Denayer, Raymond Het nieuwe kerkglasraam.
Beschrijving van het glasraam.
De Kelle 1988-1, p. 18 Swerts, Vic Maigret genealogie Het belang van Limburg.
Overname van een artikel in Het Belang van Limburg over de familie MAIGRET.
De Kelle 1988-2, p. 29 Denayer, Raymond Zoniën en de “Société Générale”.
Geschiedenis over de kaalkap die ontstond nadat koning Willem I van Nederland zijn domein van het zoniënwoud gebruikte bij de oprichting van de Generale.
De Kelle 1988-2, p. 33 Swerts, Vic De Azoren of Vlaamse Eilanden.
De kolonisatie van deze eilanden door Vlamingen, met enkele plaatselijke familienamen met hun Vlaamse oorsprongsnamen.
De Kelle 1988-2, p. 36 Swerts, Vic Overijsenaars in de nationale politiek.
Resultaat voor de verkiezingen van 13 december 1987.
De Kelle 1988-2, p. 40 Van Doornick, François PRIMES – SINT MICHIEL – BRUXELLES.
De oprichting van verzekeringsmaatschappij “Compagnie de Bruxelles” in 1819 en de oorsprong van loden platen.
De Kelle 1988-2, p. 42 Denayer, Raymond Vraagbak.
Het droeve verhaal van Gustaaf Carels, die twee keer een zwaar ongeluk had en zijn broer Emiel die sneuvelde bij Diksmuide.
De Kelle 1988-2, p. 45 Denayer, Raymond Het geval VANDENESSE.
Hypothese over de familieverwantschap van de Vandenesse uit Overijse met Niklaas, uitgeweken naar Amsterdam.
De Kelle 1988-3, p. 55 Danhieux, Marie-Paule Bruiloft in de hogere burgerij anno 1900.
Verslag van historische maaltijd, met menu en recepten voor Russische soep, cotelettes de crevettes, gibelotte op zyn parysch en pudding torero.
De Kelle 1988-3, p. 58 Janssens, René Frans Deveen.
Gedicht ter gelegenheid van de historische maaltijd.
De Kelle 1988-3, p. 80 Hemeleers, Marcel Emiel CARELS.
Een getuigenis over de dood van Emiel Carels.
De Kelle 1988-3, p. 61 Denayer, Raymond Nieuws uit Amerika.
Bericht overlijden Joseph DANHIEUX in Amerika, afkomstig uit Overijse.
De Kelle 1988-3, p. 63 Denayer, Raymond In memoriam deken Taverniers.
In memoriam deken Taverniers.
De Kelle 1988-3, p. 70 Huysegoms, Laurent Druivenstreek ziet toekomst somber in.
Bedreiging en teloorgang van de druiventeel onder glas.
De Kelle 1988-3, p. 74 Willaert, Carine Pirrevissen ontmoeten Pirrevissen in Eizer.
Verslag van familiefeest van de familie VANDERLINDEN, afstammelingen van “Pirre Vis” alias “Pirre Kat”, op 26 maart 1988.
De Kelle 1988-3, p. 76 Van Haesebrouck, René De Stamlijn “Van Haesebrouck”.
Vijftien generaties Van Haesebrouck, uit achtereenvolgens Bellegem, Harelbeke, Deerlijk, Otegem, Heestert, Moeskroen, Ottenburg en Overijse.
De Kelle 1988-4, p. 91 Denayer, Raymond Het verschil van de differentie.
De zevendelige reeks van Hervé DOUXCHAMPS over de afstammelingen van Rubens, waarvan er ook in Overijse rondlopen.
De Kelle 1988-4, p. 106 Denayer, Raymond Nieuws over Anna Vandecalster.
Een bewijs dat Anna Vandecalster bij haar man Justus Lipsius begraven werd.
De Kelle 1988-4, p. 110 Denayer, Raymond De Godseput.
Over de ligging en met een foto van de huidige afloop naar de Bruffaerts vijver.
De Kelle 1988-5, p. 114 Swerts, Vic Jozef Simonsjaar.
Herdenkingsjaar, en enkele genealogische gegevens van de afstammelingen VERHEYEN Franciscus x RUTTEN Joanna Elisabeth en zijn band met de “Villa des Roses”, alias “Het Toreken”.
De Kelle 1988-5, p. 117 Van Doornick, François Van Dornick, mijn voorouder te Overijse.
Uitgebreide genealogie met Van Dornick, De Dion, Min, Vande Nesse, Godtschalkx, Spyskens.
De Kelle 1988-5, p. 125 Willaert, Carine Familienamen.
Over schrijfwijzen, met voorbeeld kwartierstaat Dehertog – Foucaer.
De Kelle 1988-5, p. 129 Swerts, Vic Waarschuwing tegen klakkeloos overnemen van gepubliceerde gegevens.
Voorbeeld uit “Genelogie de la famille Taymans” van Julien Cuypers, betreft huwelijk van Martin Taymans met Jeanne Stoefs.
De Kelle 1988-6, p. 156 Denayer, Raymond Het handteken van Lijsbet de Rieu (Justus Lipsius’ moeder).
Een afdruk met omzetting naar leesbaar schrift van een kwijting geschreven door Lipsius’ moeder.
De Kelle 1988-6, p. 159 Denayer, Raymond 70 jaar later, 11 november 1918.
Een interview met oud-strijder Jules MICHIELS.
De Kelle 1988-6, p. 167 Denayer, Raymond Kerstlied uit 1914, bezorgd door Mevrouw Decoster-Vandenwayenberg.
Kerstlied uit 1914, bezorgd door Mevrouw Decoster-Vandenwayenberg.
De Kelle 1989-1, p. 8 Denayer, Raymond Wie was burgemeester van Overijse in 1815?
Was Johannes STRENS een (Nederlandse) burgemeester alhier?
De Kelle 1989-2, p. 20 Vande Putte, Guy Van een waalse burgemeester van Overijse die een Hollander zou zijn: Julien STRENS.
Uitgebreid artikel waaruit blijkt dat de familie STRENS in de streek Genval – Rixensart thuis is; Julien STRENS werd benoemd als burgemeester op 20 april 1814 en woonde toen te Overijse. De naam is verwant met STREYNS, STREYEN.
De Kelle 1989-2, p. 29 Denayer, Raymond Omtrent Strens.
Nog meer over het burgemeesterschap van Strens, Poot en Crabeels.
De Kelle 1989-2, p. 31 Denayer, Raymond Luppe van de Met.
Bedenkingen bij gelijknamig toneelstuk van Piet D’Havé, en afdruk van de verzen van Prudens Van Duyse, voorgedragen bij de inhuldiging van het standbeeld van Justus Lipsius in 1854.
De Kelle 1989-2, p. 35 Denayer, Raymond Een slachtoffer van de omwenteling van 1830?
Joannes Franciscus KUMPS overleed te Gent in het militair hospitaal.
De Kelle 1989-3, p. 46 Danhieux, Marie-Paule Het bourgondisch feestmaal.
De recepten van vermelde feestdis: cretonnée de lart, brouet de canelle, lapereaux au saupiquet, perdriaux au sucre, chapons farcis dedans de cresme, pastés de pyjons, chevrotz à la cameline, poires à l’ypocras, leches dorées, gelée, creme blanche.
De Kelle 1989-3, p. 58 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Geboorte in het gezin Guillielmus TAYMANS – Joanna Daverkerken (verschrijving voor Van Overkerke?); onwettige geboorten in 1815, de stichter van het Stevenisme, Cornelius Stevens, peter van Cornelius Franciscus Julianus Crabeels; kinderlijkje gevonden te Maleizen.
De Kelle 1989-4, p. 66 De Troeyer, B. Arnoldus ab Ischa.
Voordracht gehouden op 16/04/1989.
De Kelle 1989-4, p. 75 Denayer, Raymond De brief van Lipsius aan Arnoldus ab Ischa.
Latijnse tekst met vertaling van een brief.
De Kelle 1989-4, p. 83 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Overlijdensbericht van begijntje Margarita DENS; de afschaffing van het kerkhof rond de kerk en inwijding van het nieuwe op Solheide 16/11/1825.
De Kelle 1989-4, p. 88 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
De inventaris van het gemeentehuis in 1836.
De Kelle 1989-4, p. 87 Denayer, Raymond Was het Overijses gemeentehuis gesloten op 24 september 1830?
Anna-Maria DEKOCK kon niet trouwen in 1861 omdat ze niet geboren was, dit wil zeggen niet werd ingeschreven.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 95 Denayer, Raymond De Beierij van IJse.
Gedicht ter aansporing om het lidgeld te betalen.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 96 Vande Putte, Guy Overijsenaars in Kongo.
Over Nestor ROWIES en Pater Isidoor TAYMANS en hun straten.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 107 Denayer, Raymond Maleizeniana.
Maleizen, correcties op het Maleizennummer van Zoniën: kermis in november; huwelijk van dr. Nelis en Thérèse Kumps; het Hof Terholst; promotie van druiven in het Duitse Pesch.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 113 Denayer, Raymond E.H. Bernard VAN REETH. (1/2)
Onthullingen over deze priester wiens graf op Solheide ligt. Hij trok naar Amerika in 1844 voor de “American Missions Etrangères”, en was er in Saratoga Springs, Cohoes N.Y. en vertrok in 1858 naar Burton Park, Petworth, Sussex in Engeland, en tenslotte in Christchurch tot 1871. Dit verhaal leidt ook naar het “klooster in de Leegheid” dat vooraf lijkt te gaan aan het klooster op de Drogenberg.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 120 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Joanna Daverkerken is geen verwante van generaal Van Overkerke, maar van wie dan wel weten we niet. Haar vader Thomas Haverkerck is van onbekende ouders. Er waren geen prindselijke huwelijken alhier in het Ancien Régimeé, wel daarna: Guilelmus Désiré Polydoor prins van Loos-Corswarem met Eugenia Angelina Joanna O’Sullivan, de O’Sullivans woonden op Terdek. De grote brand van Overijse vond plaats op 28 april 1692 (in de Geschiedenis der Oude Vrijheid en Heerlijkheid van Overyssche” van E. RIGAUX staat verkeerdelijk 1682).
De Kelle 1990-1, p. 7 Janssens, René De Bruesseler Traubenanlagen.
Alfons VANDENHOUTEN vertrok naar Duitsland rond 1900 om er een serrebrijf te beginnen voor de kweek van druiven, eerst te Reith, daarna te Kleinenbroich. Hij kweekte Frankenthal, Black, Royal, Colman en perzikken. Het gezin kwam terug naar Overijse in 1924; oom Viktor bleef en schakelde over op bloemen.
De Kelle 1990-1, p. 10 Vande Putte, Guy Historisch verantwoorde straatnaam in wijk Lotharingenkruis.
Uitleg over de namen Lotharingenkruis, Roekloosborre, Bakengat, de geslachte Bake en Roekeloos.
De Kelle 1990-1, p. 14 Vande Putte, Guy De Fraat te Eizer.
Oorsprong van de naam “Fraat” gegeven aan het ontmoetingscentrum: freyte, freijt, fraict, freyt, fraet, fraut, frait, , floreyt, floreit, freyte.
De Kelle 1990-1, p. 16 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Onder andere de doortocht van het leger van de prins van Chimay te Overijse.
De Kelle 1990-1, p. 20 Denayer, Raymond Kuierend doorheen de overlijdensregisters (1833-1842).
Interessant voor een aantal plaatsnamen; ook in verband met drie moorden: Catharina DELVAUX, Michael CLABOTS en Laurentius DEFAQUE, en twee zelfmoorden: Petrus TAYMANS en Maria-Gertrudis BOUDART. En J-B VAN GEND werd dood gebliksemd.
De Kelle 1990-1, p. 23 Vande Putte, Guy Pater Isidoor Taymans.
Uittreksel uit de “Bibliographie coloniale belge” over het verblijf van pater Isidoor Taymans in Congo.
De Kelle 1990-1, p. 24 Denayer, Raymond De familie van Pater Isidoor Taymans.
Genealogische gegevens Taymans, Latine Michiels, Coeckelbergs, Kumps, Mommaerts, Frans.
De Kelle 1990-1, p. 26 Denayer, Raymond Reacties.
Correcties op een prinselijk huwelijk: de LOOZ-CORSWAREM, de NUE. Verder gissingen over de doodsoorzaak van pater Isidoor Taymans; en nog een uit Overijse naar Afrika vertrokken: MICHIELS Jean-Joseph (dit Isidore).
De Kelle 1990-2 & 3, p. 36 Danhieux, Marie-Paule Menu van de feestmaaltijd “De gekroonde Hoofden”.
Eerste keer was 1980, hier volgt menu en recepten: Potage aux laitues eminences, triute à la gantoise, horly de poulets, timbales de macaroni, pigeon roti aux haricots à la purée d’oignons, petits pots de creme au café vierge.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 43 Willaert, Carine Van Rank tot Drank, 2000 jaar handel in wijn.
Naar aanleiding van een bezoek aan een tentoonstelling, een overzicht van de druivenkweek en wijnproductie in onder andere Brabant.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 49 Denayer, Raymond De orkaan van 1716.
Enkele winterstormen: januari 1990, november 1940, november 1983, de “windhoos” van 10 juni 1716 waarvan het plaatselijk verslag afgedrukt wordt, met de vernielingen op hof ten Bisdomme, hof Ter Geyten, Brunsdellebos, hof te Stokkem.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 52 Vande Putte, Guy Wie was dokter Verluyten?
Over de oorsprong van Guilielmus-Henricus en Joannes-Baptista Verluyten uit Overijse, maar afkomstig uit Mechelen.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 56 Denayer, Raymond De ongelooflijke kindersterfte.
In de periode 1833-1842 overlijden 350 kinderen jonger dan 15 jaar, of 40% van het totaal. Lijst van 1835 is afgedrukt.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 60 Denayer, Raymond E.H. Bernard VAN REETH. (2/2)
Correctie op geboortedatum: 12/06/1815, en foto’s van de grafsteen.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 67 Clabots, Albert Brand te Eizer in 1715.
De “petite histoire” genoteerd door griffier Judocus-Thomas DE WINT, de brand had plaats op 6 april 1715 rons één uur ’s middags op het pachthof Henrieck VAN DEUREN te Lindael, ook het huis van Peter CHRISTIAENS ging in de vlammen op en Gile CHRISTAENS (11j) liet er het leven bij.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 69 Vande Putte, Guy Van Overijse naar de Nieuwe Wereld en retour.
Verre familie op bezoek, verwanten van Bruffaerts, Vanderwegen, Klubertanz, met afstammingslijnen van Belgische en Amerikaanse tak.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 76 Denayer, Raymond Wie was Jennie VANDENHOUTEN?
Eugenia, jongste dochter van Giullaume Vandenhouten en Petronilla Vanderveken.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 78 Clabots, Albert Kapel wordt school te Maleizen.
De vrije school onder meester Guillaume DE BECKER wordt door de gemeente overgenomen in 1867.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 80 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Wat bepaalde de graad van behoeftigheid? Een voorbeeld van Jan-Baptist TRENTEL en Joanna HALSTEEN.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 82 Clabots, Albert Grensperikelen te Eizer.
Problemen met de “gemene” of gemeynte” weide op de grens te Eizer tussen Hendrieck De Romme en Peeter Van Pee pachter van hey hof Pipenpoij (of Pipenpij).
De Kelle 1990-4 & 5, p. 86 Denayer, Raymond Bouwstoffen voor een medische geschiedenis van Overijse.
Over Dr. Gaspar-Amoysius VERLUYTEN, Sebastiaan PEETERS, zelfmoord van dr. Jozef VERLINDEN, en een lijstje van telefoonnummers van dokters in 1949 en 1990 te Overijse.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 90 Denayer, Raymond Een Overijsenaar in het leger van Keizer Maximiliaan van Mexico.
Jan-Baptist De Coster, soldaat in het regiment van keizerin Charlotte.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 96 Hemeleers, Marcel Druiventeelt.
Colman: van de Krim over Engeland naar Hoeilaart.
De Kelle 1990-6, p. 108 Clabots, Albert Overijse zegt neen aan de middelbare school.
Op een vraag van de gouverneur wordt negatief geantwoord.
De Kelle 1990-6, p. 113 Denayer, Raymond In de leer bij Zonnestraal.
Een lied van Victor Michiels over de straten van Overijse.
De Kelle 1990-6, p. 116 Clabots, Albert Meier Crabeels versus griffier Devis.
Advies van Strens voor de Raad van Brabant.
De Kelle 1990-6, p. 118 Breedstraet, Eugeen (broeder) Begin van het noviciaat te Overijse.
Tengevolge van de “pensioenwet van 65” bleven meer oude mensen in de familiekring, en moest het mannenhospice sluiten; in de plaats verhuisde het klein noviciaat uit Kaprijke naar Overijse.
De Kelle 1990-6, p. 120 Denayer, Raymond Omtrent Lipsius’ iconografie.
Over portretten van Lipsius.
De Kelle 1991-1, p. 7 Denayer, Raymond Over tweelingen.
Tussen 1861 en 1870 werden te Overijse 16 tweelingen gedoopt onder andere in de gezinnen KUMPS, DE COSTER, DEWAET.
De Kelle 1991-2, p. 17 Clabots, Albert Ruzie tussen Meier Crabeels en burgemeester Mertens.
Crabeels had ruzie met pastoor Vercammen, de heer Van Lint, de administrateur van de Prins van Salm, met griffier Devis, burgemeester Mertens en schepen Sterckx. Hier verslag over de geschillen met beide laatste.
De Kelle 1991-3, p. 41 Danhieux, Marie-Paule Tafelen met Keizer Karel.
De recepten van de historische maaltijd van 1991: PAREYE, GHECLOVEN NONNEN, CALFVLEESCH ENDE KIEKENEN MET EEN GRUEN SAUSSE DAERTOE, ROFFIOELEN.
De Kelle 1991-3, p. 47 Clabots, Albert Op de “Vrijheijts Mert” te Overijse in 1683.
Reglement en verplichtingen van pachters en kopers op de markt ten jare 1862.
De Kelle 1991-3, p. 49 Denayer, Raymond De puntjes op de IJ.
Vlaams soldaat “VAN DIJON” (Zoniën-Beiersblad 1989 nrs 5 & 6) blijkt Petrus-Joseph VAN DIJCK te zijn, soldaat 5e Linieregiment, begraven te Terhulpen.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 61 Schuerwegen, Paul Twee straatnamen.
Rue Pierre Van Dijck en Jozef Kumps straat, genaamd naar twee gesneuvelden in de Westhoek.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 71 Vande Putte, Guy Een amerikapionierster uit Tombeek gekiekt.
Emigranten Helen Vanderwegen uit de stam Bruffaerts en Eugenia “Jennie” Vanderhouten.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 73 Dehaen, Roger Ontmoeting met de Heilige Gertrudis in het hoge noorden.
Tijdens een verblijf in Stockholm vindt de schrijver een 16e eeuws kerk opgericht ter ere van “Sainte Getrude van Nivelles”.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 76 Clabots, Albert Anonieme aanklacht tegen de dynastie die wint.
Aanklacht uit begin 18e eeuw tegen griffier DE WINT; betrokken personen: Judocus Thomas De Wint, Jan De Wint, Judocus De Wint, Guillam Vandenesse, Ferdinant De Wint, Wayenberge; met koret stamboom De Wint.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 80 Denayer, Raymond Mooie huizen bouwen.
Mooie huizen bouwen.
De Kelle 1991-6, p. 100 Denayer, Raymond Politieagent TAYMANS.
Kort overzicht van dit Overijses geslacht sinds de 15e eeuw.
De Kelle 1991-6, p. 103 Denayer, Raymond Bayer de Boppard.
Nog een artikeltje over Beiers en Bayers.
De Kelle 1991-6, p. 104 Denayer, Raymond Oorlogsgraf Commonwealth War Grave.
Het graf op het kerkhof Solheide en het overlijdensregister van J.MC.K. Sinclair, Seaforth Highlanders. John Sinclair overleed te Overijse 20 januari 1919; register getekend door sergeant Agnus Macleod en korporaal Henry Laird.
De Kelle 1991-6, p. 108 Denayer, Raymond De Schuilkelder op het Lipsiusplein.
Meer vragen dan antwoorden bij deze schuilkelder die er al voor 1940 was.
De Kelle 1992-1, p. 5 Schuerwegen, Paul Ciudich’n rich.
Uitleg bij deze spreuk op het graf van korporaal Mac Sinclair, zie Beiersblad 1991-6.
De Kelle 1992-1, p. 14 Denayer, Raymond Een beetje genealogie over families Stas, Vanderkelen, Michiels, Van Essche en Van Beethoven.
Een beetje genealogie over families Stas, Vanderkelen, Michiels, Van Essche en Van Beethoven.
De Kelle 1992-1, p. 14 Denayer, Raymond Russische toestanden te Overijse in 1797.
Een merkwaardige doop in 1797 van een onwettig kind Petrus van Lodewijk-Jozef Prevoteau en Maria-Anna-Josepha-Victoria Tourtren.
De Kelle 1992-1, p. 24 Denayer, Raymond De doopakte van Leonard Boon.
Het Leonardkruispunt, maar wie was Leonard? Hij werd geboren op 24 oktober 1842 als zoon van Joannes Baptista Boon.
De Kelle 1992-2, p. 33 Danhieux, Marie-Paule Mozartfestijn.
De recepten van de historische maaltijd: Potage de marrons, dindon à l’escalope, epaule d’agneau à le Turque met oignons blancs, charlotte de pommes.
De Kelle 1992-2, p. 40 Vande Putte, Guy Van Beethovens in het land van IJse en Lane.
Benoni Van Beethoven in Rosières.
De Kelle 1992-2, p. 42 Denayer, Raymond Wat gebeurde er op 20 april 1875 op Zavelenborre?
Die dag overleden op hetzelfde uur drie personen uit dezelfde familie: Guillaume, Jan-Frans en Antoon Debroux.
De Kelle 1992-2, p. 44 Clabots, Albert Een schooltje te Jezus-Eik in de 18e eeuw.
Eerste onderwijzer was Joannes Goosssens, tevens koster, 10 jaar later Sebastianus Stas.
De Kelle 1992-2, p. 46 Denayer, Raymond Rechtzetting (in verband met Russische toestanden Beiersblad 1992-1).
In verband met de ondertekening van doopakten.
De Kelle 1992-2, p. 48 Denayer, Raymond Wie was pater Courtois?
Deze benediktijn, Jezus-Eikenaar, monnik te Affligem was de zoon van de rijkswachtcommandant te Overijse.
De Kelle 1993-3, p. 62 Denayer, Raymond Wie was wie een eeuw geleden?
Lijst van personen en hun beroep.
De Kelle 1992-4, p. 100 Denayer, Raymond Het geval Vanderkelen.
Vanderkelen uit Australië en Overijse.
De Kelle 1992-4, p. 102 Clabots, Albert Jan en Maria trouwden tweemaal met elkaar.
Jan Goossens en Maria Anna Groevens blijken verwanten te zijn, na reeds getrouwd te zijn zonder dispensatie, dus ongeldig, en trouwen opnieuw – met dispensatie.
De Kelle 1992-5 & 6, p. 124 Hemeleers, Marcel Herinneringen aan de lente van 1944.
Bombardement op Limal – Ottignies op 20 april 1944; met foto’s van vernielde serren.
De Kelle 1993-1, p. 4 Vande Putte, Guy Van Beethovenvaria bis.
Nog meer Van Beethovens uit Leefdaal, Tervuren, Vossem, Neerijse en de “Stammsitz”(?) van Ludwigs betovergrootvader: Bertem.
De Kelle 1993-1, p. 9 Denayer, Raymond Portland in Oregon, USA.
Eerste van een reeks artikels in verband met de gedenksteen voor Portland aan de gemeenteschool.
De Kelle 1993-1, p. 14 Denayer, Raymond Nieuwtjes allerhande.
De Heilige Gertrudis in Stockholm. Het Coninckxhuis als bezit van de prins van Horne. Pastoor Peremans van Maleizen. Notre-Dame-au-Bois te Bruille-Saint-Amand. De prijs van steeksla. Vlaamse uitwijkelingen in Leiden.
De Kelle 1993-1, p. 17 Denayer, Raymond Een vraagteken minder?
Op de kist van Ambroise-Joseph de Hornes staat “Berutthem(?)”, wat waarschijnlijk “Bernshem” of Bernissem zou zijn.
De Kelle 1993-2 & 3, p. 39 Denayer, Raymond Maleizen II.
Dokter Guillaume Nelis en de parochie Maleizen.
De Kelle 1993-2 & 3, p. 43 Denayer, Raymond Soeur Hélène.
27e burgerlijk slachtoffer van de vlucht in mei 1940.
De Kelle 1993-2 & 3 Depré, Jozef Volksontwikkeling in 1924.
Afdruk van documenten over de “Volksontwikkeling”.
De Kelle 1993-2 & 3, p. 51 Hemeleers, Jozef Gemeentegetuige J-B Van Loo.
Korte informatie over Van Loo, Hemeleers, Bauwens, Renier, Brankaer.
De Kelle 1993-2 & 3, p. 52 Denayer, Raymond Een ongewoon doodsprentje.
Zuster Norbertina van de heilige Philomena, geboren Joanna Van Der Maeren (ook Vandermaelen, Vandermoeren).
De Kelle 1993-2 & 3, p. 54 Goossens, Michel Flor Peeters speelde het kloosterorgel in!
Eerste concert op 28 april 1935 op het orgel van het pensionaat op de Brusselsesteenweg, orgel van Emile Kerckhoff; samenstelling van het orgen en het feestprogramma.
De Kelle 1993-4, p. 62 Danhieux, Marie-Paule Carpe Diem.
Alle recepten van de historische romeinse maaltijd: komkommers, speenvarken, kip op de wijze van Varda, kikkererwten met ei, abrikozenschoten, mosselen, tongschotel, prei, wortelen, gepeperde zoetigheid, gevulde dadels, hapjes van Hubelius.
De Kelle 1993-4, p. 67 Socquet, Marcel Terlanen en de leprozerie van Terbank.
600 jaar oud charter.
De Kelle 1993-4, p. 70 Vande Putte, Guy Sint-Joost, Architect Spaak en deken Aertssens.
Pastoor Egidius en Deken Jozef Aertssens, en de bouw van de kerk van Maleizen.
De Kelle 1993-4, p. 72 Clabots, Albert Een anonieme dichter uit Overijse met een hulde aan Lipsius.
Over een brochure waarin onder andere een gedicht bij de inhuldiging van het borstbeeld.
De Kelle 1993-4, p. 76 Denayer, Raymond Een lettersteen ontcijferd.
Een steen, waarvan afbeelding, verwijst naar J-B Poot en Maria-Anna Weemaels.
De Kelle 1993-4, p. 78 Denayer, Raymond Nog over Guillaume Nelis.
De stichting van de parochie Maleizen en de echtgenoten Nelis-Kumps.
De Kelle 1993-5, p. 96 Denayer, Raymond De Tour in de Druivenstreek.
Doortochten van de Ronde van Frankrijk in de Druivenstreek.
De Kelle 1993-5, p. 100 Clabots, Albert Een onwettige schakel in de Lipsius-genealogie.
Op 7 juli 1500 werd de geboorte genoteerd van Joes Lips, natuurlijke zoon van Gheerts Lips.
De Kelle 1993-5, p. 102 Denayer, Raymond Een belangrijke rechtzetting in verband met “De Vita Sua”.
De tekst bevat een correctie van Prof. Tournoy op de vertaling van “a carceribus” in de autobiografische brief van Lipsius.
De Kelle 1993-5, p. 103 Denayer, Raymond Een geschiedenisvervalsing of niet?
Het Sint Rochuskapelletje op de hoek van de Tenrode en Hagaardstraat kreeg verkeerdelijk als jaartal 1966; dit moet 1866 zijn, jaar van een cholera-epidemie.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 107 Erkens, Michel Nestor Rowies.
Levensloop van deze Overijsenaar die naar Kongo trok.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 109 Denayer, Raymond Wie was “Lamme van de Camme”?
Lamme van de Camme uit een oud versje is waarschijnlijk Guillaume van Billoen, brouwer en jarenlang eerste schepen, hierbij enige genealogische gegevens.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 112 Hemeleers, Marcel De band tussen de Sint-Martinusharmonie en de eedaflegging van Koning Albert II.
Louis GASIA, dirigent van de Sint-Martinusharmonie, componeerde de mars die bij “Onbekende soldaat” het eerst gespeeld werd. Na de tweede oorlog componeerde hij als lid van de zeemacht kapel de mars “March van de Zeemacht”.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 124 Vande Putte, Guy In memoriam René Timmermans (1912-1993).
Bijgevoegd is een genealogie vanaf 1730.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 129 Denayer, Raymond In memoriam Albert Coomans (1907-1993).
In memoriam Albert Coomans (1907-1993).
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 134 Denayer, Raymond Henri Siret.
Een beroemd archeoloog begraven te Maleizen.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 136 De Redactie Soeur Hélène.
Een brief uit Dieppe bevestigd haar overlijden in 1940.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 137 De Redactie Een kras besluit van de Overijses gemeenteraad op 12/02/1918.
Reactie op de onafhankelijkheidsverklaring door de “Raad van Vlaanderen.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 138 Denayer, Raymond Thadeus Spaeninck.
Geboren in Tombeek, priester en leraar in Hoogstraten, ijverde voor beschaafd Nederlands en vervlaamsing van het Middelbaar Onderwijs.
De Kelle 1994-2, p. 17 Denayer, Raymond Van de tram die er ooit was … en van degene die er nooit kwamen.
Verslag van de inhuldiging van de stoomtram op 15 juli 1894, door Moeder Overste Danhieux; en geplande maar nooit aangelegde tramlijnen.
De Kelle 1994-2, p. 22 Denayer, Raymond In memoriam E.H. Albert Mommaerts, pastoor van Eizer.
In memoriam E.H. Albert Mommaerts, pastoor van Eizer.
De Kelle 1994-2, p. 26 Denayer, Raymond In memoriam Deken Mariën.
In memoriam Deken Mariën.
De Kelle 1994-2, p. 28 Clabots, Albert De “Kelle” werd eeuwen geleden ook reeds hersteld.
In 1432 en 1609 werden ook herstellingen uitgevoerd. De wapens op de huidige steen die van 1609 moet dateren zouden van Gerard van Horne en Honorina van Wittem zijn, volgens het volgende artikel van Raymond Denayer.
De Kelle 1994-3, p. 38 Danhieux, Marie-Paule Festijn der Sansculotten.
De recepten van de historische maaltijd: Poularde aux Moules, Côte de boeuf au vin de Malaga, pommes de terre à la Lyonnaise, gelée au muscat.
De Kelle 1994-3, p. 49 Vande Putte, Guy De doelen van de Overijsese schuttersgilde.
Enkele plaatsen waar ooit de wip van de schuutersgilde zou gestaan hebben.
De Kelle 1994-4, p. 69 Denayer, Raymond Nabeschouwingen bij het in Memoriam Frederik-Otto van Salm-Kyrburg.
Nabeschouwingen bij het in Memoriam Frederik-Otto van Salm-Kyrburg.
De Kelle 1994-4, p. 72 Denayer, Raymond In memoriam Adrien Vande Putte.
Gevolgd door een gedicht in het Frans, met Nederlandse vertaling, van de overledene.
De Kelle 1994-4, p. 84 Hemeleers, Marcel Hoe de dood van prins Frederik-Otto bijdroeg tot de economische ontwikkeling van Overijse.
In de nalatenschap bevond zich de watermolen van Tombeek die door Stevens aangekocht werd; een nazaat bouwde later de Vuurmolen.
De Kelle 1994-5 De Redactie Herdenking van de 50ste verjaardag van de bevrijding van Overijse door Willem Romanus.
Herdenking van de 50ste verjaardag van de bevrijding van Overijse door Willem Romanus.
De Kelle 1994-5 De Redactie Toespraak gehouden door de heer Lionel R. Kitchingman uit Norton bij de opening van de bevrijdingstentoonstelling en verslag van zijn huwelijk te Overijse.
Toespraak gehouden door de heer Lionel R. Kitchingman uit Norton bij de opening van de bevrijdingstentoonstelling en verslag van zijn huwelijk te Overijse.
De Kelle 1994-5 Denayer, Raymond Toespraak bij de inhuldiging van de Kellebron.
Toespraak bij de inhuldiging van de Kellebron.
De Kelle 1994-5 Vande Putte, Guy Toespraak gehouden in de Raadzaal naar aanleiding van de voorstelling van zijn boek “Herken je Overijse nog?”.
Toespraak gehouden in de Raadzaal naar aanleiding van de voorstelling van zijn boek “Herken je Overijse nog?”.
De Kelle 1994-5 Denayer, Raymond Toespraak met een overzicht van 20 jaar Beierij.
Toespraak met een overzicht van 20 jaar Beierij.
De Kelle 1994-6, p. 128 Janssens, René Toespraak gehouden op de Bevrijdingstentoonstelling.
Toespraak gehouden op de Bevrijdingstentoonstelling.
De Kelle 1994-6, p. 131 Clabots, Albert Terlanenaar opgeëist als gids.
Het gebeurde in 1690, Lamberecht Clabots moet drie soldaten “gidderen”.
De Kelle 1994-6, p. 132 De Leersnijder, Emmy & Schuerwegen, Paul De grote was.
Hoe de wasweek verliep in grootmoeders tijd; met intussen in onbruik geraakte voorwerpen zoals waskot, doets, zink, kellebak, tobbe, wasplank, blauwsel, mangel, blijk.
De Kelle 1994-6, p. 134 Clabots, Albert Leerling-landmeters te Overijse.
Opleiding tot landmeter in de 16e en 17e eeuw te Overijse.
De Kelle 1995-2, p. 16 Denayer, Raymond De bliksem en de boksboom.
Op 19 augustus 1994 werd de sequoia in de Lipsiustuin door de bliksem getroffen, wat overbleef werd afgezaagd.
De Kelle 1995-2, p. 18 Denayer, Raymond Het Portlandgeheim.
Hopeloze opzoekingen en nog steeds meer vragen dan antwoorden.
De Kelle 1995-3, p. 31 Danhieux, Marie-Paule Met Breugel aan tafel.
De recepten van de laatste historische maaltijd waar opgediend werd: Capuynpasteyen, Pameye, Verckensbille ende voghelen in een goede sause, Goet rijs samen met gouwieren op tafel.
De Kelle 1995-3, p. 40 Van Binnenbeek, J.P. De familie Van Binnebeek, een merkwaardige stamboom.
400 jaar Van Binnebeek in de Druivenstreek.
De Kelle 1995-3, p. 48 Denayer, Raymond Herdenkingsstoet van 100 jaar onafhankelijkheid.
Herdenkingsstoet van 100 jaar onafhankelijkheid.
De Kelle 1995-3, p. 49 Denayer, Raymond Bouwstenen voor de begijnhofgeschiedenis met een afdruk uit een boekje gedrukt in 1731.
Bouwstenen voor de begijnhofgeschiedenis met een afdruk uit een boekje gedrukt in 1731.
De Kelle 1995-3, p. 50 Denayer, Raymond Het belangrijke De Madrid artikel.
Het belangrijke De Madrid artikel.
De Kelle 1995-3, p. 53 Denayer, Raymond Het missiekruis van 1895.
Het missiekruis van 1895.
De Kelle 1995-4, p. 58 Denayer, Raymond Toespraak: Het tachtigjarig jubileum van Albert Clabots.
Toespraak: Het tachtigjarig jubileum van Albert Clabots.
De Kelle 1995-4, p. 79 Clabots, Albert Nog over het wapen van Overijse.
Over de patentbrief van 15/09/1819 en diploma van 30/01/1840 betreffende het wapen.
De Kelle 1995-4, p. 84 Borremans, Lea Frans Borremans.
Herinneringen aan Frans Borremans, en gedicht naar aanleiding van zijn onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontfice”.
De Kelle 1995-5 & 6, p. 90 Everaert, Leo Jezus-Eik, een twistappel tussen Tervuren en Overijse.
Wie heeft recht op de inhoud van de offerblok van dit bedevaartsoord?
De Kelle 1996-1, p. 4 Denayer, Raymond In memoriam François Doornick.
In memoriam François Doornick.
De Kelle 1996-1, p. 12 Everaert, Leo De staatsfinanciën ten tijde van de Jezus Eik.
Ook de vorsten moesten een aanvraag doen om bomen te kappen; en ook de administratieve implicaties bij de bouw van de kerk in Jezus-Eik.
De Kelle 1996-2, p. 26 Everaert, Leo Een blik op de administratie van drie eeuwen terug.
Pastoor Assels van Tervuren neemt offerblok in Jezus-Eik in beslag; en de bouw van een voorlopige kapel.
De Kelle 1996-2, p. 29 Denayer, Raymond Veel herrie om niets?
Zoektocht naar Philips Van Surpel in wiens huis de grote brand van 1692 begon.
De Kelle 1996-2, p. 30 Clabots, Albert De “Warande” van Overijse in 1525.
Uit het archief van de schepenbank; Claes Cuppens huurde van Philips van Berssel (Wittem of Wittham), met de grenzen van de warande.
De Kelle 1996-2, p. 32 Clabots, Albert Strafbedevaarten te Overijse.
De veroordeling van Hendrick Commenaerts.
De Kelle 1996-3 Clabots-Berghmans Tweehonderd jaar rijkswacht te Overijse.
Van de stichting in 1796, de Brigands, Charlepoeng, en de verschillende locaties van de rijkswachtkazerne, met foto’s.
De Kelle 1996-4, p. 69 Denayer, Raymond Toespraken en recepten van toch nog een historische maaltijd.
Toespraken en recepten van toch nog een historische maaltijd.
De Kelle 1996-4, p. 72 Vande Putte, Guy Toespraak over Jozef Prémont die Mariëndal bouwde.
Toespraak over Jozef Prémont die Mariëndal bouwde.
De Kelle 1996-4, p. 77 De Redactie De recepten.
Potage à la Tapioca, bouchées aux crevettes, aspic à la provençale, côtelettes d’agneau à la jardinière, Charlotte Russe met gelée aux oranges.
De Kelle 1996-5, p. 102 Denayer, Raymond De rijkswachttentoonstelling in den Bonten Os.
Met vooral de vraag: waar in de Heuvelstraat was ooit de rijkswachtkazerne? Oplossing met foto.
De Kelle 1996-5, p. 109 Everaert, Leo De twee herdenkingstenen van 1650.
Leopold van Oostenrijk plaatste de eerste steen van de kerk van Jezus-Eik.
De Kelle 1997-1, p. 2 Borremans, Lea Inhuldiging Heilig Hartbeeld in 1927.
Tekst van het lied dat bij de inhuldiging gezongen werd.
De Kelle 1997-6, p. 57 Denayer, Raymond Sint-Martinus.
Levensverhaal van de heilige met lokale foto’s.
De Kelle 1997-6, p. 63 Denayer, Raymond Toespraak bij de heropening van Den Bouw.
Voormalig gebouw van de vereniging “Genootschap van de H. Vincentius a Paulo”, voormalige bibliotheek, voormalige school, en woning van koster Thaelemans en koster Seghers.
De Kelle 1997-6, p. 72 Denayer, Raymond Homilie voor Albert Clabots.
Homilie voor Albert Clabots.
De Kelle 1997-6, p. 75 Schuerwegen, Paul Een Romeinse muntenschat te Overijse.
In 1932 zou een brocanteur munten te koop aangeboden hebben, gevonden door een landbouwer te Overijse, de munten dateren uit de periode 272 en 273 n.C.
De Kelle 1998-2, p. 23 Vande Putte, Guy Beierij en Beiers aan de eer.
Jean Michiels kreef de “Levenslange titel en Verdienstelijk Erelid en de Zilveren Palm vande Beierij van IJse voor zijn werk als fotograaf van onze heimat”; hij kreeg eveneens de Prijs van de Folkore van de gemeente Overijse.
De Kelle 1998-2, p. 27 Danhieux, Marie-Paule Het doopfeest van Joost Lips.
Recepten van weer eens een historische maaltijd in het teken van Joost Lips: Solaet vanlactouwe, solaet van caroten, solaet van ayiuyn, pottagie van visch, hateleiten, ghebraeden kiecken opt roomeyns, palincpasteye, een sause vanprumen van Demast opt rooms, suker confijt, quecruyt, candeel, nieuwelen.
De Kelle 1998-2, p. 44 Denayer, Raymond Het Portland mysterie.
De dank van Overijse tegenover de Amerikaanse stad Portland in Oregon; een paar tips kwamen binnen, en hierbij een foto met kinderen die de naam van geleverde eetwaren op een bordje tonen.
De Kelle 1999-1, p. 11 Vande Putte, Guy Nogmaals Maleizen.
Briefwisseling over de naam Maleizen – Marleizen – Malaze.
De Kelle 1999-1, p. 20 De Redactie In Memoriam Leon Hendrickx.
In Memoriam Leon Hendrickx.
De Kelle 1999-1, p. 21 De Redactie In Memoriam Maurice De Frenne.
In Memoriam Maurice De Frenne.
De Kelle 1999-1, p. 28 De Redactie In Memoriam Leo Everaert.
In Memoriam Leo Everaert (°1926 – †1999).
De Kelle 1999-2, p. 36 Denayer, Raymond Een belangrijk schilderij bij de Zusters van Overijse-Mechelen.
Het betreft het schilderij van Kardinaal Willem van Enkenvoirt.
De Kelle 1999-2, p. 38 Denayer, Raymond Het Portlandmysterie.
Opgedoken is een affiche over deVaderlansche Eeuwfeesten van 18 mei 1930, waarbij ook de gedenksteen in de Heuvelstraat onthuld wordt.
De Kelle 1999-2, p. 50 Schuerwegen, Paul Waar lag Malaze?
Liep de romeinse weg Boulogne-sur-Mer naar Keulen door Maleizen, alias Mala Asia?
De Kelle 1999-2, p. – Denayer, Raymond De Boerenkrijg en Overijse.
Afdruk van een verslag van de “Administration municipale du canton d’Yssche” uit 1798.
De Kelle 1999-3, p. 70 Vande Putte, Guy Scoop: Bommelding in Mariëndal na W.O. I.
Over Oorlogsschade en een niet ontplofte bom in de tuin van de Mamerkes.
De Kelle 1999-4, p. 78 Denayer, Raymond Een onbekend werk van Lipsius.
Een onafgewerk boek over Onze-Lieve-Vrouw van Leuven, over de bekende Sedes Sapientiae, verzeilde in het erfdeel van Willem De Greve, en nawerd in 1752 door de universiteit van Leiden gekocht, wordt in Latijns-Engelse versie uitgegeven; hierin staat de bekende lofzang op Overijse.
De Kelle 1999-4, p. 84 De Redactie In memoriam Maurits Derom.
In memoriam Maurits Derom.
De Kelle 2000-1, p. 2 De Redactie In memoriam Vic Swerts.
In memoriam Vic Swerts.
De Kelle 2000-4, p. 46 Hemeleers, Marcel Als afscheid aan een veroordeeld gebouw.
Notarisakte en afbeelding van het Vandevelde kasteel, intussen rusthuis Mariëndal.
De Kelle 2000-5, p. 61 Denayer, Raymond De inhuldiging van het Heilig-Hartbeeld te Overijse op zondag 31 juli 1927.
Met uitgebreid fotoverslag.
De Kelle 2001-1, p. 61 Denayer, Raymond De inhuldiging van het Heilig-Hartbeeld te Overijse op zondag 31 juli 1927.
Deel twee, met talrijke afbeeldingen van documenten en stichtingsfoto.
De Kelle 2001-1, p. 13 Hemeleers, Marcel Herinneringen aan mijn schoolreizen.
Herinneringen aan mijn schoolreizen.
De Kelle 2001-3, p. 39 Denayer, Raymond Het kruisbeeld van Zavelborre.
De geschiedenis van het kruisbeeld.
De Kelle 2001-4, p. 56 Denayer, Raymond Een chirurgijn van Overijses komaf te Braine l’Alleud.
Jean-Baptist Van De Velde; een choleralijdster uit Terlanen verzorgd te Leuven: Suzanne Boon.
De Kelle 2001-5, p. 62 De Redactie In memoriam Marcel hemeleers.
In memoriam Marcel hemeleers.
De Kelle 2001-5, p. 63 Denayer, Raymond De bijbel van Terhulpen.
Bij de voorstelling van het boek “La Hulpe – Moisson d’Histoire”, enkele bedenkingen over Bakenbos – Stoefs (Stoufs of Stouffs) met genealogie; Rouge Cloitre – Roekeloos Auguste-Lambert Nieuwenhuys; pastoor Depauw.
De Kelle 2002-3, p. 22 Denayer, Raymond & Dewilder, Louis De rijkswachtgevangenis te Overijse en haar bevoorrading.
Met brieven uit het gemeentearchief; verantwoordelijke Boeljaer in 1832; commandant Courtois.
De Kelle 2002-3, p. 27 Vande Putte, Guy De sibbe Steeno.
De sibbe Steeno.
De Kelle 2002-4, p. 27 Van San, Piet Sinte Metten, de patroonheilige van Overijse.
Het leven van Sint Martinus, de relikwie van de heilige in Overijse.
De Kelle 2003-1, p. 5 De Redactie In memoriam priester Jozef Van Aken (°1913 – †2003).
In memoriam priester Jozef Van Aken (°1913 – †2003).
De Kelle 2003-2, p. 33 Denayer, Raymond Niet begraven te Overijse.
Overlijdensbericht uit Ebersdorff in 1809 van Jean-Baptiste Delrosé of Delrongé en een uittreksel uit het dagboek van Willem Kenis uit Loenhout die de Napoleontische oorlogen overleefde.
De Kelle 2003-3, p. 43 De Redactie In memoriam Jozef Depré.
In memoriam Jozef Depré.
De Kelle 2003-3, p. 54 Dehaen, Roger Het Gildenhuis.
Herinneringen aan het gildenhuis, nu parochiecentrum Ter IJse.
De Kelle 2003-3, p. 58 Denayer, Raymond Een schot in de roos.
De installatie van het schoepenwiel voor aandrijving van een generator, aan de (voormalige) watermolen op de IJse.
De Kelle 2003-4, p. 72 De Redactie In memoriam Louis Dewilder.
In memoriam Louis Dewilder.
De Kelle 2004-1, p. 2 Arckens, Wim Beierij digitaal: een webstek in de digitale wereld.
Beierij digitaal: een webstek in de digitale wereld.
De Kelle 2004-1, p. 9 Denayer, Raymond Nog een boeiende geschiedenis van Overijses 19e eeuw.
Een zuster schreef een geschiedenis van 1830 tot 1930; heel wat interessante informatie over beroepen, aanleg van steenweg, druivenkweek.
De Kelle 2004-2, p. 24 Vande Putte, Guy Het Overijses geslacht Van Lier en de Brabantse geschiedenis.
Beatrijs Van IJse, het geslacht Van Lier, Stoefs of Stouffs.
De Kelle 2004-3, p. 50 De Redactie In memoriam Willem Romanus.
In memoriam Willem Romanus.
De Kelle 2004-4, p. 70 Denayer, Raymond De laatste zusters verlaten Overijse.
De laatste zusters verlaten Overijse.
De Kelle 2004-4, p. 77 Denayer, Raymond Reactie op de rondvraag omtrent de schuilkelder op het Lipsiusplein.
Niet deze maar die op ’t Roth op de Nijvelse baan komt hier ter sprake, met bouwgegevens.
De Kelle 2005-1, p. 11 Van San, Piet Joodse kinderen verborgen in Overijse gedurende de tweede wereldoorlog?
Joodse kinderen verborgen in Overijse gedurende de tweede wereldoorlog?
De Kelle 2005-1, p. 20 Denayer, Raymond Groothertogin Joséphine-Charlotte en Overijse.
Burgemeester Heylen stond het gezelschap op te wachten tijdens de doortocht in Overijse, wegens te veel vertraging reden ze echter door.
De Kelle 2005-3, p. 42 Dehaen, Roger In memoriam Dr. Raymond Denayer.
In memoriam Dr. Raymond Denayer.
De Kelle 2005-3, p. 44 Janssens, René De reuzen van Overijse.
John Colman, Mieke Muscat, Pitje Royal en Cambrinus.
De Kelle 2005-3, p. 52 Arckens, Wim Het graf van priester Leyten hersteld.
Het graf van priester Leyten hersteld.
De Kelle 2005-3, p. 55 Coopmans, René De Welfen te Overijse.
Een Duits vorstelijk geslacht op Terdeck.
De Kelle 2005-4, p. 66 Van San, Piet Herstelling aan de Goitsputborre.
Rekening van F. Guiot in 1823 voor deze beruchte bron met namen als Godsput, Duivelsput, Goidtsput, Godsputbron.
De Kelle 2006-1, p. 3 Dehaen, Roger Pasen – Toen.
Enkele gebruiken uit de paastijd vroeger: palm ronddragen, eieren rapen, biechten… en uitgaan.
De Kelle 2006-1, p. 6 Arckens, Wim Gimp voor heemkundigen en genealogen.
Tips over het gebruik van het programma Gimp voor bewerking van te publiceren documenten.
De Kelle 2006-1, p. 15 Van San, Piet Reactie Goidtsputborre.
Bijkomende informatie over de vermoedelijke ligging.
De Kelle 2006-1, p. 16 Vander Hulst, Dirk Op zoek naar informatie over een noodlanding van een B-17.
Kort verhaal van een bemanningslid, met verzoek om meer informatie.
De Kelle 2006-1, p. 20 Arckens, Wim Contrast.
Cursiefje over de afbraak van het vermoedelijke geboortehuis van Justus Lipsius.
De Kelle 2006-2, p. 22 Danhieux, Marie-Paule De recepten van de Lipsiusmaaltijd.
Potagie met bloemcoolen, groene tourte uyt Cremona, eieren gevult, capoenen opt Hongaars, raepen ghevult, solaet van tartouffels, toomsche soetigheit, frituur van vijgen, marmelaeten.
De Kelle 2006-2, p. 28 Rossaert, Theo De vlucht.
Herinneringen aan de vlucht in 1940.
De Kelle 2006-2, p. 35 Janssens, René Wijwater, productie en gebruik.
Gebruiken rondom Pasen en wijwater.
De Kelle 2006-2, p. 38 Van San, Piet Nog een reactie op de bijdragen over de Goitsputborre.
Met nog een andere naam: goeidseput.
De Kelle 2006-2, p. 39 Van San, Piet Het afsterven van deken Aertssens van Overijse.
Overlijden en begrafenis.
De Kelle 2006-2, p. 40 Arckens, Wim Rondom de Vuurmolen.
Wat extra naar aanleiding van het artikel over de Vuurmolen in Zoniën.
De Kelle 2006-3, p. 47 Dehaen, Roger Exit “Au Casino”.
Herinneringen aan het voormalig café met danszaal.
De Kelle 2006-3, p. 50 De Redactie In memoriam Romain Vangrunderbeek.
In memoriam Romain Vangrunderbeek.
De Kelle 2006-3, p. 53 Arckens, Wim Familiekwesties.
Genealogische tips.
De Kelle 2006-3, p. 58 Van San, Piet Herstelling van de uurwijzers op de Sint-Martinustoren in 1823.
Rekening van E.J. Vander Linden.
De Kelle 2006-4, p. 64 De Redactie Academische hulde voor Raymond Denayer, voorstelling van het boek “De Beierij van Hysca”.
Toespraken van Carine Willaert, Piet Van San en Leo Verhoeven.
De Kelle 2006-4, p. 83 Van San, Piet Herbert Hoover and the Commission for relief in Belgium.
Een tentoonstelling waar Overijse prominent aanwezig is.
De Kelle 2007-1, p. 1 Denayer, Raymond Childeric achterna.
Over de schat in het graf van Childeric in Doornik, en wat er mee gebeurde.
De Kelle 2007-1, p. 7 Willaert, Carine Suske Tast uit Eizer.
Franciscus Tastenoye.
De Kelle 2007-1, p. 8 Demol, Frans De Bisdom, beelden uit mijn kinderjaren.
leven en bewoners in de wijk De Bisdom tijdens het interbellum.
De Kelle 2007-2, p. 24 Hemeleers, René Een Overijsenaar werkte mee aan de Vuurmolen.
Petrus Hemeleers werkte als timmerman mee aan de bouw van de Vuurmolen.
De Kelle 2007-2, p. 29 De Redactie Bouchespel.
Spelregels van het spel met bouche en sollen, zoals nog eens gedemonstreerd tijdens de erfgoeddag.
De Kelle 2007-2, p. 32 Arckens, Wim Familiekunde: Het nut van peters en meters in de genealogie.
Familiekunde: Het nut van peters en meters in de genealogie.
De Kelle 2007-3, p. 33 Rossaert, Theo Langs trage wegen.
De ligging van buurtweg 100 en 105 langs de Kardaan (Kadoinke), Braffortlaan, IJskelderlaan, Kalvarieberg, Kroendaalplein,Kouterstraat, Puttestraat, Borstelke, Koningsbos, Souffraanstraat, Walravenbosstraat, Groeneweg.
De Kelle 2007-3, p. 40 Hemeleers, René Een Overijsenaar werkte mee aan de afwerking van de Vuurmolen.
Een Overijsenaar werkte mee aan de afwerking van de Vuurmolen.
De Kelle 2007-4, p. 54 Willaert, Roger Onbekende kunstenaars te Overijse.
De restauratie van de lambrisering van de Sint-Martinuskerk door Emile Hemeleers en Cyriel Demol; en hoe de houtzwam aangepakt werd.
De Kelle 2007-4, p. 55 Willaert, Carine De geschiedenis van Overijse en Corbie.
Kort overzicht uit “De Beierij van Hysca”, gevolgd door een uitgebreid reisverslag van de Beierijreis naar Corbie, Amiens, Cambrai door Piet Van San en Roger Dehaen.
De Kelle 2008-1, p. 2 Van San, Piet Kasseistenen tussen de gemeentepomp en de Brusselsesteenweg, en herstelling aan de gemeentepomp aan de kerk.
Kasseistenen tussen de gemeentepomp en de Brusselsesteenweg, en herstelling aan de gemeentepomp aan de kerk.
De Kelle 2008-1, p. 3 Van San, Piet Het strooiwiske te Overijse.
Het strooiwiske te Overijse.
De Kelle 2008-1, p. 5 Van San, Piet Het paard van Buffalo Bill en dokter Wargé.
Het paard van Buffalo Bill en dokter Wargé.
De Kelle 2008-1, p. 11 Van San, Piet Wist u dat.
Over: Jean Baptiste Blanpain; de “Internationale vlucht op Barcelona” voor duiven; Henri Van Dyck en zijn kareeloven; Marie Thérèse Houwaert, kabarethoudster.
De Kelle 2008-2, p. 17 Willaert, Carine Gegevensupdate in Archiefbank.
Informatie in verband met Archiefbank Vlaanderen.
De Kelle 2008-2, p. 18 Willaert, Carine Gemeentebestuur beslist: maximum snelheid wordt 20km.
Wegen en verkeer gezien door de zusters in Overijse.
De Kelle 2008-2, p. 23 Van San, Piet Een werkbezoek van de Beierij aan de restauratiewerken van het Justus Lipsiusgebouw.
Plaatsbeschrijving van de huidige toestand.
De Kelle 2008-3, p. 39 Dehaen, Roger Lucien Theys: een Overijsenaar nam deel aan twee Olympiaden.
Legendarische verhalen van toen.
De Kelle 2008-3, p. 43 Willaert, Carine Prijsuitdeling in de Gemeentelijke Basisschool van Overijse.
De winnaars van onze quiz.
De Kelle 2008-3, p. 45 Arckens, Wim Leegheidsfeesten 2008: eerbetoon aan “Dikke Julia”.
(Zeer) kort verslag.
De Kelle 2008-3, p. 46 Brankaer, Filip Vandaag WNT en VMNW.
Woordenboeken op internet.
De Kelle 2008-3, p. 50 Arckens, Wim Duivenmelker dr. Poot.
En de winnaar is.
De Kelle 2008-4, p. 57 Vanfroyenhoven, Erik Terugblik op de Open Monumenten Dag.
Korte geschiedenis van de wijk en overzicht van villa’s.
De Kelle 2008-4, p. 70 Gillis, Roeland In de marge van een wandeling op de Open Monumenten Dag.
Vader en dochter Maisky.
De Kelle 2008-4, p. 72 Mat, René Nieuwsgierige Beiers op bezoek bij de buren.
Een impressie over de Beierijreis van 4 oktober 2008.
De Kelle 2008-4, p. 74 Dehaen, Roger Het meer van Genval.
Herinneringen aan waterpret en echte winters.
De Kelle 2012-1, p. 4 Davidsfonds Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds.
Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds.
De Kelle 2012-1, p. 5 De Redactie We gaan op reis – Mededeling.
We gaan op reis – Mededeling.
De Kelle 2012-1, p. 6 De Redactie Dagboeknotities van Achiel Lefever 1914-1918.
Dagboeknotities van Achiel Lefever 1914-1918.
De Kelle 2012-1, p. 1 Parmentier, Yves Archief en de werkruimte van De Beierij.
Archief en de werkruimte van De Beierij.
De Kelle 2012-1, p. 8 De Redactie Tervuren, zijn waardevolle architectuur en landschappen – Lezingenreeks.
Tervuren, zijn waardevolle architectuur en landschappen – Lezingenreeks.
De Kelle 2012-2, p. 9 Parmentier, Yves Beierijreis naar Antwerpen op 2 juni 2012.
Beierijreis naar Antwerpen op 2 juni 2012.
De Kelle 2012-2, p. 12 Willekens, Sven Opening van Dru!f.
Opening van Dru!f.
De Kelle 2012-2, p. 15 Willaert, Carine Verslag erfgoeddag 22 april 2012.
Verslag erfgoeddag 22 april 2012.
De Kelle 2012-2, p. 17 De Boeck, Ivo 1914-2014. De ‘Grote Oorlog’ herbeleefd? – Een oproep.
1914-2014. De ‘Grote Oorlog’ herbeleefd? – Een oproep.
De Kelle 2012-2, p. 19 Stroobants, Francis Vrijwilligers ‘kerkwachters’ gezocht.
Vrijwilligers ‘kerkwachters’ gezocht.
De Kelle 2012-2, p. 21 De Redactie Heemkunde Vlaanderen, hou ze aan boord – Mededeling.
Heemkunde Vlaanderen, hou ze aan boord – Mededeling.
De Kelle 2012-2, p. 22 Dehaen, Roger Het zal je kind maar wezen.
Het zal je kind maar wezen.
De Kelle 2012-2, p. 23 Vande Putte, Guy Die van Eizer zijn daar.
Die van Eizer zijn daar.
De Kelle 2012-2, p. 28 De Redactie Documentatiecentrum Vlaams-Brabant – Medeling.
Documentatiecentrum Vlaams-Brabant – Medeling.
De Kelle 2012-3, p. 29 Dehaen, Roger De stad aan de stroom.
De stad aan de stroom – Verslag van de reis naar Antwerpen.
De Kelle 2012-3, p. 32 Arckens, Wim ’t Zal je DNA maar wezen – Wat er allemaal te lezen valt in ons DNA.
’t Zal je DNA maar wezen – Wat er allemaal te lezen valt in ons DNA.
De Kelle 2012-3, p. 34 Van den Cloot, Marc DNA ontrafeld.
De verschillende ontdekkingen die tot onze huidige kennis leidden, en een uitleg hoe men genetische informatie uit het DNA haalt.
De Kelle 2012-3, p. 40 De Redactie Statuten van de vzw De Beierij van IJse.
Statuten van de vzw De Beierij van IJse.
De Kelle 2012-3, p. 49 De Redactie Convenant tussen de Gemeente Overijse en de Beierij van IJse vzw.
Convenant tussen de Gemeente Overijse en de Beierij van IJse vzw.
De Kelle 2012-3, p. 56 Willaert, Carine Koninklijke Harmonie Sint-Martinus vierde 190 jaar bestaan.
Koninklijke Harmonie Sint-Martinus vierde 190 jaar bestaan.
De Kelle 2012-3, p. 58 Willaert, Carine Open Monumentendag op zondag 9 september in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Jezus-Eik.
Open Monumentendag op zondag 9 september in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Jezus-Eik.
De Kelle 2012-3, p. 60 De Redactie Algemene Vergadering.
Algemene Vergadering.
De Kelle 2012-4, p. 61 De Redactie Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering – Mededeling.
Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering – Mededeling.
De Kelle 2012-4, p. 68 Van Binnenbeek, J-P & De Volder, Yolan Aankondiging boek: Bijnamen in Groot-Huldenberg.
Aankondiging boek: Bijnamen in Groot-Huldenberg.
De Kelle 2012-4, p. 70 Caluwaert, Jan De Brabantse voorouders van Hendrik Conscience.
De Brabantse voorouders van Hendrik Conscience.
De Kelle 2013-1, p. 1 De Redactie Algemene Vergadering.
Algemene Vergadering.
De Kelle 2013-1, p. 2 Davidsfonds Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds.
Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds.
De Kelle 2013-1, p. 3 Dehaen, Roger In memoriam René Hemeleers.
In memoriam René Hemeleers.
De Kelle 2013-1, p. 6 De Redactie Erfgoedweekend op zaterdag 20 en zondag 21 april – Mededeling.
Erfgoedweekend op zaterdag 20 en zondag 21 april – Mededeling.
De Kelle 2013-1, p. 7 Willaert, Carine & Goedhuys Domini Inschrijven voor de Beierijreis van zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013.
Inschrijven voor de Beierijreis van zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013.
De Kelle 2013-1, p. 9 De Redactie De Beierij van IJse anno 2013 – Mededeling.
De Beierij van IJse anno 2013 – Mededeling.
De Kelle 2013-1, p. 10 De Redactie Onze ereleden 2012 – Mededeling.
Onze ereleden 2012 – Mededeling.
De Kelle 2013-2, p. 13 Van San, Piet Ici Paris – Reisverslag van de Beierijreis naar Parijs op 25 mei – 26 mei 2013.
Ici Paris – Reisverslag van de Beierijreis naar Parijs op 25 mei – 26 mei 2013.
De Kelle 2013-2, p. 28 Van San, Piet Toespraak Erfgoeddag april 2013.
Toespraak Erfgoeddag april 2013.
De Kelle 2013-2, p. 31 Willaert, Carine De Heemkundige Kring Het Glazen Dorp viert feest!
De Heemkundige Kring Het Glazen Dorp viert feest!
De Kelle 2013-2, p. 32 Van San, Piet Oproep herdenking WOI.
Oproep herdenking WOI.
De Kelle 2013-2, p. 33 Willaert, Carine & Brankaer, Filip Verslag Statutaire Algemene Vergadering vzw De Beierij van IJse 12 maart 2013.
Verslag Statutaire Algemene Vergadering vzw De Beierij van IJse 12 maart 2013.
De Kelle 2013-2, p. 24 Timmermans, Djamila Timmermans Djamila.
Timmermans Djamila.
De Kelle 2013-3, p. 37 Van San, Piet In memoriam voor Wim Arckens.
In memoriam voor Wim Arckens.
De Kelle 2013-3, p. 40 Timmermans, Djamila Op zoek naar de vluchtelingen van Halluin uit 1914-1918.
Op zoek naar de vluchtelingen van Halluin uit 1914-1918.
De Kelle 2013-3, p. 41 Willaert, Carine Parlement keurt onroerend erfgoeddecreet goed.
Parlement keurt onroerend erfgoeddecreet goed.
De Kelle 2013-3, p. 42 Willaert, Carine Herinnering aan Jan Roegiers.
Herinnering aan Jan Roegiers.
De Kelle 2013-3, p. 43 Walterus, Jeroen Digitalisering Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog.
Digitalisering Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog.
De Kelle 2013-3, p. 45 Timmermans, Djamila Nieuw! Het boek “Keltisch Isca, een milieugeschiedenis”.
Nieuw! Het boek ‘Keltisch Isca, een milieugeschiedenis’.
De Kelle 2013-3, p. 46 Vanfroyenhoven, Erik Open Monumentendag 2013.
Open Monumentendag 2013.
De Kelle 2013-4, p. 49 Willaert, Carine Voorstelling ‘Keltisch Isca, een milieugeschiedenis’.
Voorstelling ‘Keltisch Isca, een milieugeschiedenis’.
De Kelle 2013-4, p. 50 Willaert, Carine Promotekst Cult ’14.
Promotekst Cult ’14.
De Kelle 2013-4, p. 51 Willaert, Carine Nacht van de geschiedenis: WOI en Overijse.
Nacht van de geschiedenis: WOI en Overijse.
De Kelle 2013-4, p. 52 Willaert, Carine Zwarte Piet, immaterieel cultureel erfgoed?
Zwarte Piet, immaterieel cultureel erfgoed?
De Kelle 2013-4, p. 56 Van San, Piet Herdenking ‘De Groote Oorlog’.
Herdenking ‘De Groote Oorlog’.
De Kelle 2013-4, p. 62 Willaert, Carine De Groote Oorlog, boeken die je niet mag missen.
De Groote Oorlog, boeken die je niet mag missen.
De Kelle 2013-4, p. 68 Willaert, Carine Lokale wegen digitaal ontsloten.
Lokale wegen digitaal ontsloten.
De Kelle 2014-1, p. 3 Van San, Piet Uitnodiging.
Uitnodiging.
De Kelle 2014-1, p. 4 De Redactie Cultuur om 14u met bezoek aan het archief van onze kring.
Cultuur om 14u met bezoek aan het archief van onze kring.
De Kelle 2014-1, p. 5 Van San, Piet Giften en bruikleen voor de tentoonstelling van de Beierij Bij het herdenken van de ‘Groote Oorlog’ in 2014 (11 april – 18 mei).
Giften en bruikleen voor de tentoonstelling van de Beierij Bij het herdenken van de ‘Groote Oorlog’ in 2014 (11 april – 18 mei).
De Kelle 2014-1, p. 6 Willaert, Carine Algemene vergadering.
Algemene vergadering.
De Kelle 2014-1, p. 7 Willaert, Carine Cultuurprijzen Overijse 2013.
Cultuurprijzen Overijse 2013.
De Kelle 2014-1, p. 9 Willaert, Carine Allerlei over ‘De Groote Oorlog’.
Allerlei over ‘De Groote Oorlog’.
De Kelle 2014-2, p. 20 Van San, Piet Literatuur over de Eerste Wereldoorlog.
Literatuur over de Eerste Wereldoorlog.
De Kelle 2014-2, p. 34 Timmermans, Djamila Postkaarten WOI, het dagelijkse leven in Overijse.
Postkaarten WOI, het dagelijkse leven in Overijse.
De Kelle 2014-2, p. 15 Timmermans, Djamila Openingsavond tentoonstelling, In de Gloed van de Grote Oorlog.
Openingsavond tentoonstelling, In de Gloed van de Grote Oorlog.
De Kelle 2014-3, p. 35 Willaert, Carine Beierijreis 2014.
Beierijreis 2014.
De Kelle 2014-3, p. 39 Van San, Piet Literatuur over de Eerste Wereldoorlog.
Literatuur over de Eerste Wereldoorlog.
De Kelle 2014-3, p. 44 Willaert, Carine & Brankaer, Filip Verslag van de Statutaire Algemene vergadering van 15 april 2014.
Verslag van de Statutaire Algemene vergadering van 15 april 2014.
De Kelle 2014-3, p. 49 Put, Eddy Vrijwilligers verwerken 300.000 huwelijksakten of 3 miljoen persoonsvermeldingen in zoekrobot Rijksarchief.
Vrijwilligers verwerken 300.000 huwelijksakten of 3 miljoen persoonsvermeldingen in zoekrobot Rijksarchief.
De Kelle 2014-3, p. 50 Willaert, Carine Activiteiten van de heemkundige kring op 11 november 2014.
Activiteiten van de heemkundige kring op 11 november 2014.
De Kelle 2014-4, p. 51 Timmermans, Djamila Terugblik op de Beierijreis 2014.
Terugblik op de Beierijreis 2014.
De Kelle 2014-4, p. 56 Van San, Piet Literatuurlijst Wereldoorlog I en II.
Literatuurlijst Wereldoorlog I en II.
De Kelle 2014-4, p. 63 Van San, Piet Vrijwilligers gevraagd!
Vrijwilligers gevraagd!
De Kelle 2014-4, p. 66 Van San, Piet Een nieuw boek.
Een nieuw boek.
De Kelle 2014-4, p. 68 Van San, Piet Evaluatie project Groote Oorlog van de Beierij van IJse in 2014.
Evaluatie project Groote Oorlog van de Beierij van IJse in 2014.
De Kelle 2014-4, p. 80 Willaert, Carine Overlijden van Lady Mary Soames-Churchill.
Overlijden van Lady Mary Soames-Churchill.
De Kelle 2014-4, p. 83 Willaert, Carine Dankwoord vanwege de Beierij van IJse.
Dankwoord vanwege de Beierij van IJse.
De Kelle 2014-4, p. 85 Willaert, Carine De Beierij van IJse wint cultuurprijs 2014 en andere gelukkigen.
De Beierij van IJse wint cultuurprijs 2014 en andere gelukkigen.
De Kelle 2015-1, p. 3 Willaert, Carine Algemene vergadering en lezing.
Algemene vergadering en lezing.
De Kelle 2015-1, p. 3 Willaert, Carine Familiekunde Vlaanderen viert 50-jarig jubileum met tweedaags evenement.
Familiekunde Vlaanderen viert 50-jarig jubileum met tweedaags evenement.
De Kelle 2015-1, p. 4 Willaert, Carine Interessante cursussen voor vrijwilligers.
Interessante cursussen voor vrijwilligers.
De Kelle 2015-1, p. 5 Willaert, Carine Erfgoeddag in Overijse: Maleizen erft!
Erfgoeddag in Overijse: Maleizen erft!
De Kelle 2015-1, p. 6 Willaert, Carine Nacht van de geschiedenis: Landbouw in Overijse.
Nacht van de geschiedenis: Landbouw in Overijse.
De Kelle 2015-1, p. 9 Van San, Piet Literatuur Wereldoorlog I en II.
Literatuur Wereldoorlog I en II.
De Kelle 2016-1, p. 3 Willaert, Carine Algemene vergadering en lezing.
Op 15 maart 2016 houdt de Beierij van IJse vzw haar jaarlijkse statutaire vergadering. Na de vergadering volgt een lezing door Piet Van San met als titel ‘Anders kijken naar je familiedocumenten’.
De Kelle 2016-1, p. 4-5 De Redactie Erfgoeddag en opening toeristisch seizoen Overijse in teken van rituelen.
Op zondag 24 april 2016 is er traditionele kerkdienst met Latijnse gezangen gevolgd door een traditionele processie rond het Justus Lipsiusplein met in de namiddag geleide themawandelingen.
De Kelle 2016-2, p. 15-20 Willaert, Carine & Brankaer, Filip Verslag van de Statutaire Algemene vergadering van 15 maart 2016.
Verslag van de Statutaire Algemene vergadering van 15 maart 2016.
De Kelle 2016-2, p. 21 Willaert, Carine Zin in een stukje expertise over jouw oude familiedocumenten?
Op zaterdag 1 oktober 2016 kan je tussen 9 en 12 uur in ‘Den Bonten Os’ terecht bij bestuurslid Piet Van San voor meer informatie over familiearchiefdocumenten zoals briefomslagen, postkaarten, brieven, foto’s, akten, etc. en dit op de zolder, in de archiefruimte van de Beierij.
De Kelle 2016-2, p. 22 Daenen, Roel Gezocht: volkswijsheden.
Oude uitspraken over persoonlijke, familiale enz. wijsheid kunnen ingegeven worden tot 15 oktober 2016 op de site www.onsmoederzeialtijd.be. In het voorjaar van 2017 verschijnt dan het boek “Ons moeder zei altijd” bij de Uitgeverij Thomas Rap.
De Kelle 2016-2, p. 23-24 Willaert, Carine Update parochieregisters: 1472 registers toegevoegd.
De afgelopen jaren heeft het Rijksarchief meer dan 27.000 parochieregisters gedigitaliseerd en online gezet. Zie de site http://search.arch.be.
De Kelle 2016-2, p. 25-26 Willaert, Carine Nieuwe inventaris van de Raad van Brabant: processen van particulieren, 1771-1796.
Archivarissen van het Rijksarchief zijn samen met enthousiaste vrijwilligers al jaren bezig met de ontsluiting van de procesdossiers van de Raad van Brabant. De nieuwe inventaris beschrijft 3132 dossiers, die een zeer levendige beeld schetsen van het dagelijks leven in late 18e eeuw.
De Kelle 2016-2, p. 27-28 Willaert, Carine Tentoonstellingsbezoek exclusief voor onze leden : De school van Tervuren. Pupillen en epigonen.
De tentoonstelling ‘De School van Tervuren Pupillen en epigonen’ loopt van vrijdag 22 april tot en met zondag 25 september 2016 in het Museum ‘Hof van Melijn’.
De Kelle 2016-2, p. 29 Willaert, Carine Activiteiten van De Beierij van IJse tijdens de druivenfeesten.
De Beierij zal aanwezig zijn op de verenigingsmarkt op zaterdag 20 augustus 2016 en organiseert tevens om 14 uur een ‘Bisdomwandeling’ met Ivo als gids en om 14.30 uur de ‘Aparte druivenwandeling met privé bezoek’.
De Kelle 2016-2, p. 30-31 Willaert, Carine Op reis met de Beierij van IJse.
De jaarlijkse reis voert ons op zaterdag 24 september 2016 naar de waterburcht Anholt in het Duitse Nordrhein-Westfalen. De waterburcht heeft voor Overijse echter een bijzondere betekenis. Maria Theresia van Horne, (1725-1783) laatste kasteelvrouwe van Overijse, was gehuwd met Filips Jozef van Salm-Kyrburg waardoor het archief van de prinsen van Salm ook zeer waardevol is voor de geschiedenis van onze gemeente.
De Kelle 2016-2, p. 32-34 Van Laerhoven, Nicholas Terugblik op de Erfgoeddag 2016.
Op 24 april 2016 kende een intensieve voorbereiding van de viering van het 40-jarig bestaan van de Beierij haar hoogtepunt in een geslaagde Erfgoeddag, die gecombineerd werd met de opening van het toeristisch seizoen. Dit jaar stond de Erfgoeddag in het teken van rituelen. De Beierij koos ervoor om christelijke, ‘alledaagse’ rituelen en tradities in herinnering te brengen om de kloof te dichten tussen heden en verleden. Alle kerkraden, gemeente en verenigingen, zetten hun beste beentje voor om de processie na zo veel tijd opnieuw te laten uitgaan in Overijse-centrum. Na de processie namen de Beierijbestuursleden met ongebreideld enthousiasme een aantal energieke wandelaars mee op een historische wandeling doorheen het centrum van Overijse.
De Kelle 2016-3, p. 35-37 Willaert, Carine De Beierijreis van 2016, niet te missen.
Intro – Programma.
De Kelle 2016-3, p. 38-39 Willaert, Carine Op zoek naar Utopia: een uitnodigend tentoonstellingsconcept.
De heemkundige kring De Beierij van IJse organiseert op zaterdag 19 november 2016 een geleid bezoek (1,5 uur) aan de tentoonstelling ‘Op zoek naar Utopia’ in Museum M te Leuven.
De Kelle 2016-3, p. 39-40 Willaert, Carine Meer dan 6000 foto’s over de ‘de Groote Oorlong’ online!
Het Rijksarchief heeft meer dan 6000 – vaak onuitgegeven – foto’s over de Eerste Wereldoorlog online gezet. Alle aspecten van ‘de Groote Oorlog’ komen erin aan bod: de invasie, de militaire operaties aan het IJzerfront, de Belgische regering in Sainte-Adresse, de collaboratie- en weerstandsnetwerken, de bevrijding, de overwinningsceremonies en de eerbetuigingen aan de oorlogsmartelaren, enz.
De Kelle 2016-3, p. 41-42 Willaert, Carine De controlediensten tijdens de bezetting, 1940-1944.
De Duitse invasie in mei 1940 vernietigde het normale economische leven. Om aan een hongersnood en tekorten aan levensnoodzakelijke producten te ontsnappen, werden productie en handel in toenemende mate gereglementeerd. Het resultaat was een groeiende zwarte markt. Om de sluipende ondermijning van de samenleving tegen te gaan, werd een legertje controleurs op pad gestuurd. De personeelsdossiers van de controlediensten die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief waren, zijn geïnventariseerd. De administratie richtte deze controlediensten op in het bezette België om d.m.v. fraudebestrijding het economische leven en de voedselbevoorrading te beschermen. De personeelsdossiers (1940-1951), samen ruim 70 strekkende meter archief, hangen een beeld op van de bezettingsadministratie en haar rekruteringspolitiek.
De Kelle 2016-3, p. 42 Willaert, Carine Nieuwe wind door Leuvense Universiteitsbibliotheek.
Het gebouw van de Leuvense Universiteitsbibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein is alom bekend. Minder geweten is dat er sinds enige tijd achter de schermen gewerkt wordt aan de reorganisatie van de diensten die in dit gebouw gehuisvest zijn. Dit leidde in december 2015 tot de oprichting van Artes, een fusie van de collecties en de werking van de faculteitsbibliotheek Letteren en de moderne collecties die in het bibliotheekgebouw op het Mgr. Ladeuzeplein worden bewaard. In mei 2016 werden twee andere diensten boven de doopvont gehouden: Bijzondere Collecties en Kunst & Erfgoed.
De Kelle 2016-4, p. 43 Van San, Piet Boekenbeurs in de Warande.
Op zaterdag 15 oktober 2016 nam de Beierij deel aan de Boekenbeurs ingericht door ‘Cultuur in je buurt (Overijse)’ samen met en op initiatief van het ‘Buurtcomité de Warande’.
De Kelle 2016-4, p. 44 Timmermans, Djamila De Beierij op Marktendag.
Op zaterdag 20 augustus stelde de Beierij haar activiteiten voor op het Begijnhof tijdens de Marktendag.
De Kelle 2016-4, p. 45-48 Timmermans, Djamila Den Bisdom’ in de kijker op de Open Monumentendag.
Op zondag 11 september 2016 was het Open Monumentendag. Met behoorlijk grote groepen werd iedereen vakkundig naar het domein van kasteel den Bisdom geleid.
De Kelle 2016-4, p. 49-54 Parmentier, Yves De Beierij op reis naar de Waterburcht in Anholt, familiedomein van de familie Salm-Salm.
Reisverslag van de jaarlijkse reis van de Beierij die plaats vond op 24 september 2016.
De Kelle 2016-4, p. 55-56 Willaert, Carine Verslag tentoonstellingbezoek.
Verslag van het bezoek op zaterdag 10 september 2016 door enkele Beierijleden aan de tentoonstelling ‘De School van Tervuren, Pupillen en Epigonen’.
De Kelle 2016-4, p. 57-59 Willaert, Carine Het Algemeen Rijksarchief blijft investeren in 1914-1918.
Het Algemeen Rijksarchief blijft onverminderd investeren in de ontsluiting en valorisatie van zijn Eerste Wereldoorlog archief. Vluchtelingen – Oorlog in beeld – Nieuwe bronnen over de weerstanders van de Eerste Wereldoorlog – Herdenking van de 100ste verjaardag van de deportaties van 1914-1918.
De Kelle 2016-4, p. 60-61 Vanthienen, Annemie Koninklijke Bibliotheek krijgt gloednieuwe handschriftengalerij.
Vanaf september 2019 heeft Brussel er een nieuwe topbezienswaardigheid bij: De Librije van de Hertogen van Bourgondië. Deze multimediale galerij komt in het hart van de Koninklijke Bibliotheek van België, op de Kunstberg, en wordt volledig opgebouwd rond de unieke handschriftencollectie van de bibliotheek.
De Kelle 2016-4, p. 61 Van San, Piet Expertisedagen op het Beierij archief.
In oktober jongstleden werd op de openingsdag van ons archief (elke eerste zaterdag van de maand in de voormiddag) een eerste mogelijkheid gegeven tot expertise van oude documenten, foto’s, boeken, affiches etc. uit eigen familiearchief. Er werden ons een tiental akten voorgelegd uit de periode 1560-1760 m.b.t. Huldenberg, Ottenburg, Neerijse, enz. met ergens ook nog een verband met de geschiedenis van Overijse.
De Kelle 2016-4, p. 62 Willaert, Carine Nieuws voor genealogen.
Begin 2015 publiceerde Familiekunde Vlaanderen regio Leuven ‘de volkstelling van 1702 in Oostelijk Vlaams-Brabant’. Een werkgroep transcribeerde deze belangrijke volkstelling van niet minder dan 166 gemeenten – waaronder Overijse en Jezus-Eik (!) – in een leesbare tekst.
De Kelle 2017-2, p. 21-24 Willaert, Carine Willaert & Brankaer Filip Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van de vzw De Beierij van IJse 14 maart 2017.
Goedkeuring verslag algemene vergadering 15 maart 2016 – Goedkeuring rekening en financieel verslag 2016 – Goedkeuring begroting 2017 – Goedkeuring werkingsverslag 2016 – Aankondiging activiteiten werkjaar 2017 – Aanduiding nieuwe werkende leden en herbevestiging bestuur – Varia – Lezing door gastspreker en Beierijlid Herman Swinnen: Vertrokken met de Oost-Indische Compagnie.
De Kelle 2017-2, p. 25-28 Timmermans, Djamila & Van San, Piet Erfgoeddag 2017.
Op zondag 23 april 2017 werd in Vlaanderen opnieuw Erfgoeddag georganiseerd. Erfgoeddag 2017 stond in het teken van Zorg. In Overijse werden twee mooie initiatieven geprogrammeerd waarover we hierna kort verslag uitbrengen. Het OCMW van Overijse bracht een stukje geschiedenis van de lokale zorg in beeld middels postkaarten en enkele panelen, ter beschikking gesteld door de Beierij, met de geschiedenis van Mariëndal. De dorpsraad van Eizer, onder impuls en kundige leiding van Jean- Louis Tastenhoye nam een heel ander initiatief. Na intensief overleg deze winter kreeg ze de toelating om de aloude processie van Eizer naar bedevaartoord Jezus-Eik, dwars doorheen het privédomein van de graven Marnix van Sinte Aldegonde en een stukje Zoniënbos, opnieuw te organiseren.
De Kelle 2017-2, p. 29-30 Tastenoye, Jean-Louis Pezzedorp.
Eizer had destijds ook veel serren maar had meer perzikkenteelt dan druiventeelt.
De Kelle 2017-2, p. 30 Van San, Piet Zoekertjes.
Informatie gezocht over de familie Mees.
De Kelle 2017-3, p. 31-33 Het Beierijbestuur Beierijreis 2017, een kastelentocht.
Op zaterdag 30 september 2017 vindt de jaarlijkse Beierijreis plaats. Dit jaar trekken we naar Bornem naar de roots van de familie Marnix van Sint-Aldegonde.
De Kelle 2017-3, p. 34 Van San, Piet De erfenis van de zusters.
De zusters van Overijse-Mechelen liggen aan de basis van de opvang- en tewerkstellingsmogelijkheden voor heel wat personen met een beperking in de Druivenstreek. In en rond het klooster aan de Drogenberg ontstonden een beschutte werkplaats, een gezinsvervangend tehuis en een dagcentrum. Hoog tijd om het klooster en omgeving met een historische bril te bekijken door een wandeling, (i.s.m. met de heemkundige kring De Beierij van IJse), met Erik Vanfroyenhoven als gids, rond het klooster van de zusters en hun nalatenschap. Vertrek om 14.00 en 15.30 uur, deelname gratis, inschrijven ter plaatse.
De Kelle 2017-3, p. 35-36 Willaert, Carine De wieg van de Tweede Wereldoorlog. Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn.
In de loop van en kort na de Tweede Wereldoorlog werden in België kinderen geboren uit relaties van Belgische vrouwen met Duitse militairen. Wie waren deze ouders? Hoe ontmoetten ze elkaar? Een nieuw boek van Gerlinda Swillen, als onderzoeker verbonden aan het CegeSoma én zelf een ‘oorlogskind’, bestudeert deze relaties en hun gevolgen.
De Kelle 2017-3, p. 36-39 Willaert, Carine Nieuws van het Rijksarchief.
Akkoord over overbrenging van historisch archief Buitenlandse Zaken naar Rijksarchief – Wat raadpleegbaar was, blijft raadpleegbaar – De verhuis van het Rijksarchief te Brussel: een update – Waarom is een verhuis noodzakelijk? – Sluiting van de leeszaal? Aanvraag reproducties? – De nieuwe locatie? – Een nieuwe naam.
De Kelle 2017-3, p. 40-42 Willaert, Carine Vijf nieuwe inventarissen van procesdossiers van de Raad van Brabant.
Procesdossiers uit de vroegmoderne periode zijn een erg rijke bron, die veel prijsgeeft over het dagelijks leven van onze voorouders. Tussen de 15e en de 18e eeuw was de Raad van Brabant de belangrijkste rechtbank in het Hertogdom Brabant.
De Kelle 2017-3, p. 43-44 Willaert, Carine 35 meter archief van Winterhulp (arrondissement Leuven, 1940- 1949) geïnventariseerd.
In het Rijksarchief te Leuven is het archief van het arrondissementscomité Leuven en de plaatselijke comités van het arrondissement Leuven van Winterhulp geïnventariseerd. Winterhulp was een liefdadigheidsorganisatie die op 29 oktober 1940, tijdens de bezetting, werd opgericht door de secretarissen-generaal – Geschiedenis en structuur van Winterhulp in het Leuvense – De inventaris – Mogelijkheden voor onderzoek?
De Kelle 2017-3, p. 45-46 Put, Eddy Vrijwilligerswerk in het Rijksarchief: historische sensatie aan de bron.
Ook in de archiefwereld heeft crowdsourcing zijn intrede gedaan. Professionele archivarissen blijven verantwoordelijk voor de basisinventarisatie, maar daarnaast worden meer en meer vrijwilligers ingezet in de nadere ontsluiting en indexering van diverse soorten archieven. Het Belgische Rijksarchief heeft op dit vlak al heel wat expertise opgedaan. De rijksarchieven van Kortrijk en Leuven werken daarnaast ook aan de nadere ontsluiting van notariaatsarchief in het kader van het project Notarius. Wie interesse om als vrijwilliger mee te werken kan zich kandidaat stellen bij het Belgische Rijksarchief.
De Kelle 2017-3, p. 47-50 Willaert, Carine Heemdag 2017: Klant is Koning. Handel en marktwezen in het verleden.
Handel lijkt ingebakken in onszelf. Wie wisselt nu geen goederen uit? Dat verliep in het prille begin van de mensheid niet zo vanzelfsprekend. Het gebruik van geld of krediet maakten handel tot een dagdagelijkse praktijk. Door de globalisering staan ons vandaag goederen uit heel de wereld ter beschikking. Je kan in de supermarkt de meest diverse producten vinden. Maar het is duidelijk dat hieraan een hele evolutie vooraf ging. De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar plaats in Sint-Niklaas op 7 oktober 2017.
De Kelle 2017-3, p. 50-52 Timmermans, Djamila As ge goeste’n èt ve te goe wandele’ met de Beierij …
De Beierij zal aanwezig zijn op de Marktdag van zaterdag 19 augustus 2017 tijdens de Druivenfeesten. Twee van onze heemkundigen zullen historische wandelingen gidsen doorheen het dorp. Zo stippelde Beier Erik Vanfroyenhoven voor u een mooi en boeiend traject uit langs pittoreske hoekjes en verdwenen monumenten in de Leegheid en de Dreef. Het notariskasteel, een ziekenhuis en een hoveniershuisje zullen voor even opnieuw hun plek in het landschap veroveren. De wandeling brengt u vervolgens naar een serre in de Kouterstraat, waar wordt teruggeblikt op de druiventeelt in Overijse. Met Ivo De Boeck kunt u vleermuizen ontdekken op een verborgen plek met een geschiedenis, i.s.m. Natuurpunt Druivenstreek.
De Kelle 2017-3, p. 53-54 Debecker, Lynn Open monumentendag.
Op zondag 10 september 2017 is het Open Monumentendag in Eizer (Overijse). De smaakvolle tafeldruif ken je ongetwijfeld, maar ook perziken werden in Eizer ‘in de watten gelegd’. In 1895 startte pionier Felix Charlier (Feike Wit) met perzikenteelt onder glas. Ontdek samen met de gids de rijke geschiedenis van dit landelijke gehucht en verken enkele authentieke serristenwoningen.
De Kelle 2017-4, p. 55-63 Dehaen, Roger Zweedse Rapsodie.
De tragische gebeurtenissen begin april in de Drotninggatan te Stockholm haalden heel wat bijna vergeten herinneringen boven bij Roger Dehaen die destijds in de Belgische vestiging van een Zweedse firma werkte. In de loop van de maand augustus 1974 maakte hij deel uit van een delegatie die door het moederbedrijf te Stockholm uitgenodigd waren ter gelegenheid van de viering van de honderdste verjaardag van de stichting. Een verslag van de reis.
De Kelle 2017-4, p. 64-65 Van San, Piet Een mooie uitnodiging voor een bijzondere nocturne.
Van zondagnamiddag 21 januari 14 uur tot en met zaterdag 27 januari 2018 kan je de glorietijd van de perzikteelt herbeleven. De dorpsraad, de Beierij van IJse en de Landelijke Gilde Eizer slaan namelijk de handen in elkaar voor een unieke ‘Pezze’ tentoonstelling waaraan gedurende het hele jaar 2017 werd gewerkt. De verhalen van de oude rakkers, uniek archiefmateriaal, voorwerpen, materialen en zelfs de geur van de perzikbloesems komen aan bod. De tentoonstelling vindt plaats met de steun van de gemeente Overijse.
De Kelle 2017-4, p. 66 Willaert, Carine Klapzoen.
Dichter Geert Vanhassel en het Anemos Saxofoonkwartet hebben samen een dichtbundel en cd uitgebracht onder de naam ‘Klapzoen’. Daarin staan de emoties van de Eerste Wereldoorlog centraal en wordt uitgedrukt hoe de gewone kleine man een marionet werd in de Groote Oorlog.
De Kelle 2017-4, p. 67-69 Willaert, Carine Online tentoonstelling over Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens Eerste Wereldoorlog.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten tienduizenden Belgen naar Engeland. Om hun verhaal niet te vergeten, creëerde Amsab-ISG een online tentoonstelling over de verschillende aspecten van de vluchtelingenstroom. Op de website www.belgianrefugeesl4-18.be vind je de link naar de tentoonstelling.
De Kelle 2017-4, p. 69-70 Willaert, Carine Universiteit Antwerpen onthult bijzondere collectie devotieprenten.
Omvangrijk en fragiel – Collectie Thijs.
De Kelle 2017-4, p. 71-73 Willaert, Carine Lancering website Belgium WWII.
Op 27 september werd Belgium WWII (www.belgiumWWll.be), in aanwezigheid van de pers en een talrijk publiek, gelanceerd.
De Kelle 2017-4, p. 73-74 Vanthienen, Annemie Zusters en Broeders brengt verhalen van religieuzen.
‘Met Zusters en Broeders – Stem van het religieuze leven in Vlaanderen’ lanceert Kerknet een crossmediaal journalistiek platform rond (herinnerings) verhalen van religieuzen. Het resultaat vindt u op www.zustersenbroeders.be.
De Kelle 2017-4, p. 75-77 Vande Putte, Guy Rubriek Overijses dialect (1/2).
Naar aanleiding van het overrompelend succes van de Dialectavond van zaterdag 18 november in Ter Lise, blijkt de belangstelling voor het “plat Vloms van Uiveres” ongemeen groot. De Beierij vindt het dan ook gepast hier te starten met een rubriek, die verschillende aspecten van het Overijses dialect (met inbegrip van de gehuchten) zou belichten, ook in historisch perspectief.
De Kelle 2018-1, p. 3-5 Van San, Piet In Memoriam Ivo De Boeck.
Op 24 januari 2018 overleed na een ongeval in Tenerife (Spanje) Ivo De Boeck, bestuurslid van de Beierij. In een overvolle Sint-Martinuskerk in Overijse centrum werd op zaterdag 3 februari afscheid genomen van Ivo. Namens de Beierij nam Piet Van San het woord. Hierna de integrale tekst van zijn hommage.
De Kelle 2018-1, p. 5 Willaert, Carine Het Rijksarchief verwelkomt de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers.
Op 8 september 2017 zette de Ministerraad het licht op groen voor de overheveling, op 1 januari 2018, van de opdrachten van Directie-generaal (DG) Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst en naar het Algemeen Rijksarchief.
De Kelle 2018-1, p. 6 Willaert, Carine Algemene vergadering en lezing.
Op dinsdag 13 maart 2018 houdt De Beierij van IJse vzw haar jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering – Programma.
De Kelle 2018-1, p. 7-8 Willaert, Carine Familiekunde Vlaanderen Congres 2018: het onverwachte in de rechtsbronnen.
Op zaterdag 17 maart 2018 heeft het 53ste Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen plaats in het Heilig Hartinstituut te Heverlee (Naamsesteenweg 355). Het congres heeft plaats in het Helleputtegebouw van de campus, genoemd naar architect Joris Helleputte en erkend als bouwkundig erfgoed. Het congresthema dit jaar is ‘Een zwart schaap in de familie? Het onverwachte in de rechtsbronnen.’
De Kelle 2018-1, p. 9-10 Van San, Piet Pezze tentoonstelling in de Fraat.
Tussen 21 en 27 januari 2018 vond in de Fraat in Eizer een kleine tentoonstelling plaats over de teloor gegane perzikteelt in Eizer (Overijse) in de voorbije eeuw. Meer dan 1000 bezoekers op een week tijd, een toffe sfeer, een ruime persbelangstelling met niet alleen interviews in de lokale pers maar ook radioreportages voor Radio 2 Brabant en een televisiereportage op Ring TV. Piet Van San mocht namens de Beierij ook een woordje zeggen op de openingsreceptie van de tentoonstelling. Hierna de tekst van zijn korte toespraak.
De Kelle 2018-1, p. 10 Willaert, Carine Davidsfonds Overijse – “Nacht van de geschiedenis: Religie”.
Op dinsdag 20 maart 2018 om 19u houdt Carine Willaert in de polyvalente zaal van Den Blank een lezing over hoe rituelen vroeger werden gebruikt en hoe deze veranderden doorheen de eeuwen. Van waar komt het gebruik van doopsuiker, van bewieroken, van doopvonten, enz.? En welke sporen uit het verleden zien we nog in de kerken van Overijse.
De Kelle 2018-1, p. 11-12 Willaert, Carine Kan ik als genealoog notarisakten raadplegen?
Notarisakten worden niet louter opgevraagd als bewijsstuk. Genealogen kunnen via onder meer notarisakten hun stamboom uitbouwen tot een familiegeschiedenis met een rijke historische context. De raadplegingsvoorwaarden – Onderzoeksmogelijkheden.
De Kelle 2018-1, p. 12-14 Van San, Piet Oproep voor onze leden.
In 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat de Tweede Wereldoorlog een einde nam (10 mei 1945). Wereldwijd zal dit op grote schaal herdacht worden. Ook uw heemkundige kring startte vorig jaar al met de eerste voorbereidingen om ook in Overijse deze herdenkingsfeesten te kunnen ondersteunen en of organiseren op een historisch correcte wijze. Voor haar werking is de Beierij is op zoek naar foto’s, documenten, getuigenissen enz.
De Kelle 2018-1, p. 14-16 Willaert, Carine Erfgoeddag 2018: Kiezen voor iemand.
Op zondag 22 april 2018 is het weer Erfgoeddag. Die staat dit keer in het teken van ‘Kiezen’, en in Overijse wordt dat ‘kiezen voor iemand’. De expo ‘Vrijen en trouwen door de eeuwen heen’ in Bezoekerscentrum Dru!f legt de geschiedenis van het lokale liefdesleven bloot.
De Kelle 2018-1, p. 16-17 Willaert, Carine De napoleontische oorlogen in soldatenbrieven.
Het Rijksarchief bewaart talrijke brieven en duizenden doodsberichten van soldaten die waren ingelijfd in de legers van Napoleon. Op basis van een aantal van deze bronnen werd een nieuw boek uitgebracht over de veldtochten van Napoleon. Het Rijksarchief bewaart eveneens ettelijke duizenden doodsberichten van soldaten uit de Franse departementen. Vrijwilligers hebben deze documenten geanalyseerd en de data ingegeven in de zoekrobot Zoeken naar personen.
De Kelle 2018-1, p. 17-18 Olbrechts, Anne-Cathérine Gevaarlijk erfgoed.
België was ooit de grootste ontginner van uraniumerts. In die tijd geloofden we dat radioactiviteit heel wat voordelen had. Zo bestonden er medicijnen en hydraterende crèmes, maar ook bijvoorbeeld radioactief brood, radioactief water en zelfs radioactieve mannenonderbroeken en condooms. Toen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) het Gentse MIAT screende op radioactief materiaal, waren de medewerkers verrast door het feit dat een aantal porseleinen kommetjes (glazuurlaag) en gloeikousjes radioactieve straling vrijgaven. Het FANC is op zoek naar voorbeelden uit de erfgoedsector om een procedure uit te werken voor zowel radioactief materiaal uit de natuur als voor materiaal dat bewust radioactief is gemaakt, beide bewaard in collectiebeherende erfgoedorganisaties. Op 28 maart organiseren FARO, het MIAT en ETWIE in het Gentse MIAT een studiedag over gevaarlijk erfgoed.
De Kelle 2018-2, p. 19-24 Willaert, Carine & Brankaer, Filip Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van de vzw De Beierij van IJse 13 maart 2018.
Verwelkoming door de voorzitter – Goedkeuring verslag algemene vergadering 14 maart 2017 – Goedkeuring rekening en financieel verslag 2017 – Goedkeuring begroting 2018 – Goedkeuring werkingsverslag 2017 – Aankondiging activiteiten werkjaar 2018 – Aanduiding nieuwe werkende leden – Aanduiding dagelijks bestuur – Varia – Lezing door gastspreker en ondervoorzitter van de Beierij, Piet Van San: Collecties van de Beierij, een stand van zaken (lezing afgelast).
De Kelle 2018-2, p. 25-26 Van San, Piet Een boek over het begijnhof van Overijse, met zijn kapel of kerk, mulières religiosae en armenzorg, 1264-2018.
Piet Van San, bestuurslid van de heemkundige kring de Beierij van IJse vzw, onderzocht de voorbije 11 jaren minutieus de geschiedenis van begijnen en hun begijnhof (met de kapel) in Overijse. Hij schreef hierover een toegankelijk boek dat als het 30e nummer verschijnt in de reeks van de geschiedenis van het Land tussen Lane en Lise. Het boek neemt u gepassioneerd mee doorheen de, meer dan 750 jaar omvattende, geschiedenis van Overijse en haar begijnhof, kapel, religieuzen en armenzorg tussen 1264 en 2018.
De Kelle 2018-2, p. 27 Van San, Piet Aankondiging uiteenzetting over de Stand van zaken van de Archiefwerking Beierij.
Op zaterdagnamiddag 2 juni 2018 op de zolder van den Bonte Os (archief van de Beierij) zal Piet Van San zijn uiteenzetting vooralsnog presenteren. Er zijn voorlopig twee sessies om 13 uur 30 en om 15 uur.
De Kelle 2018-2, p. 27-28 Willaert, Carine Op reis met de heemkundige kring.
Onze jaarlijkse excursie gaat door op zaterdag 1 september 2018 en voert ons naar de abdij van Ter Kameren, het kasteel van Beersel en het kasteel van Gaasbeek.
De Kelle 2018-2, p. 29-30 Willaert, Carine Koninklijke Bibliotheek start restauratieprogramma voor 10.000 prenten.
In 2018 worden in de Koninklijke Bibliotheek van België 10.000 prenten uit de 16e en 17e eeuw gerestaureerd. De prenten van belangrijke meesters uit de Nederlanden, Duitsland en Frankrijk worden bewaard in het Prentenkabinet.
De Kelle 2018-2, p. 31 Willaert, Carine Verslag erfgoeddag 2018.
De rode draad in deze editie van Erfgoeddag was ‘Kiezen’. Deze werd in Overijse ingevuld als ‘Kiezen voor iemand’ concreet uitgewerkt tot de geschiedenis van het huwelijk. De heemkundige kring De Beierij van IJse en de gemeente Overijse bouwden in bezoekerscentrum Dru!f een fraaie tentoonstelling op. Talrijke foto’s toonden de evolutie van de trouwmode. Feestmenu’s, bruidsjurken en trouwkostuums, een feesttafel, een gedroogd trouwboeket, telegrammen, huwelijksakten en allerlei snuisterijen wisten zo’n 650 bezoekers te bekoren.
De Kelle 2018-2, p. 32-33 Willaert, Carine Nieuw uit het rijksarchief: Grote update van de online registers van de burgerlijke stand.
De rijksarchieven zijn eind maart 2018 gestart met een reeks updates van de online registers van de burgerlijke stand. Omdat het om een enorm volume aan digitale beelden gaat, worden de updates verspreid over enkele weken.
De Kelle 2018-2, p. 34-38 Vande Putte, Guy Rubriek Overijses dialect (2/2).
Van de Heuvelstraat naar de Overstraat en retour.
De Kelle 2018-3, p. 39-41 Het Beierijbestuur Beierijreis 2018: De historische band tussen Overijse, Ter Kameren en Beersel.
Op zaterdag 1 september 2018 vindt de jaarlijkse Beierijreis plaats. Dit jaar trekken we naar de abdij van Ter Kameren en naar Beersel.
De Kelle 2018-3, p. 42 Willaert, Carine De Beierij van IJse tijdens de druivenfeesten.
Op zaterdag 25 augustus 2018 vindt de markten dag in het kader van de Druivenfeesten plaats. In tegenstelling tot vorige edities kan je De Beierij van IJse niet vinden op het marktenplein, maar in de begijnhofkapel.
De Kelle 2018-3, p. 42 Willaert, Carine Tentoonstelling ‘Terugblik op 125 jaar Eendracht maakt Macht’.
Deze tentoonstelling vormt een onderdeel van de viering naar aanleiding van het 125ste verjaardag van de Koninklijke Harmonie Eendracht maakt Macht.
De Kelle 2018-3, p. 42-43 Willaert, Carine Herdenking De Groote Oorlog 1914-1918.
In het najaar zal ook in Overijse het einde van de Groote Oorlog herdacht worden. In samenwerking met de gemeente Overijse, Cultuurcentrum Den Blank en De Beierij van Lise wordt een verrassend programma uitgewerkt.
De Kelle 2018-3, p. 44-46 Willaert, Carine Proeven van het Rijksarchief: workshops over minder bekende archiefbronnen.
In het Rijksarchief zit veel ongekend bronnenmateriaal uit de negentiende eeuw met een schat aan informatie voor lokaal historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. Met een enquête peilden Heemkunde Vlaanderen en het Rijksarchief naar de interesses van heemkundigen en lokale erfgoedwerkers. De bronnen die hen het meest interesseerden, kan je nu via deze workshopreeks in het Rijksarchief leren kennen.
De Kelle 2018-3, p. 47-52 Willaert, Carine Nieuws uit het Rijksarchief.
Gratis lezerskaart voor iedereen – Nieuw online raadpleegbaar – Werd één van jouw voorouders gedoopt in Brussel? Ontdek het online – Rijksarchief publiceert akten van Internationaal Archiefsymposium (2017) over Bezetting – ‘Everyone leaves traces’: individuals in Belgian archives during both world wars.
De Kelle 2018-3, p. 52-55 Willaert, Carine Open Monumentendag te Overijse: Tombeekheyde, het paleis op de heide.
In Tombeek ligt een modernistische parel die zich met gemak kan meten met het Flagey-gebouw in Brussel en het Casino Kursaal in Oostende. Het gebouw werd in 1936 neergezet als sanatorium voor tuberculosepatiënten. Toen de tbc-epidemie afnam werd het sanatorium geleidelijk aan omgevormd tot verzorgingstehuis. In 1987, bij een besparingsronde in de zorgsector, gingen de deuren dicht. Na jaren van leegstand en renovatie heropende het vorig jaar de deuren als Residentie Tombeekheyde, een woonzorgcentrum met 127 rusthuiskamers en 24 assistentiewoningen. Tombeekheyde is privéterrein, maar het park rond de residentie is vrij te bezoeken.
De Kelle 2018-3, p. 56 Brankaer, Filip Nieuwsbrief herdenking WO II.
Dit najaar plant onze kring de lancering van een elektronische nieuwsbrief rond de herdenking van WO II. Schrijf je in via de site.
De Kelle 2018-3, p. 57 Brankaer, Filip Privacyverklaring.
Op 25 mei de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) in werking in alle lidstaten van de EU. De impact voor de Beierij en haar leden.
De Kelle 2018-3, p. 57-58 Van San, Piet Wist U dat?
Een aantal weetjes allerhande over wat ooit gebeurd is in Overijse.
De Kelle 2018-4, p. 59-61 Willaert, Carine Bezoekersfaciliteiten van het Archief van het Koninklijk Paleis gemoderniseerd.
Tijdens het eerste halfjaar van 2018 heeft het Rijksarchief verder meegewerkt aan een modernisering van de faciliteiten voor de bezoekers: de leeszaal beschikt nu over een informaticaterminal, de bezoekers hebben er toegang tot alle digitale diensten van het Rijksarchief, er werd wifi geïnstalleerd in de leeszaal en vanaf 1 juli 2018 kan het aanwezige personeel van het Rijksarchief dat instaat voor de communicatie met het publiek worden gecontacteerd via een officieel e-mailadres van het Rijksarchief, namelijk arch.pal@arch.be. Hiermee vervolledigt het Rijksarchief de dienstverlening aan onderzoekers, de digitale leeszaal van het Rijksarchief en het uitzonderlijke bronnenmateriaal dat in het Koninklijk Paleis wordt bewaard – Het restauratieatelier van het Algemeen Rijksarchief.
De Kelle 2018-4, p. 62-70 Parmentier, Yves Verslag van de Beierijreis van 1 september naar Ter Kameren en Beersel.
Verslag van de Beierijreis van 1 september naar Ter Kameren en Beersel.
De Kelle 2018-4, p. 71-72 Dehaen, Roger Enkele wetenswaardigheden over ons streekdialect.
Een paar interessante verschillen tussen het centrum en de gehuchten.
De Kelle 2018-4, p. 73-77 Folder 100 jaar Groote Oorlog.
Activiteiten in Overijse in het kader van de herdenking.
De Kelle 2018-4, p. 78 Familiekunde Vlaanderen De volkstelling van 1702 in Brussel en omgeving.
Een gezamenlijke groep vrijwilligers van de Brusselse en Leuvense afdeling van Familiekunde Vlaanderen heeft de volkstelling van 1702 in Brussel en omliggende dorpen getranscribeerd. Zij geeft een beeld – enkele jaren na de brand van 1695 – van de inwoners hun gezinssamenstelling, hun welstand, hun woonplaats, hun beroep.
De Kelle 2019-1, p. 3 Willaert, Carine Algemene vergadering en lezing.
Op dinsdag 12 maart 2019 houdt De Beierij van IJse vzw haar jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering.
De Kelle 2019-1, p. 4-5 Willaert, Carine Erfgoeddag 2019: Van druif tot wijn.
Hoe maakt u het? Dat is het theam van Erfgoeddag op zondag 28 april. In GC De Bosuil toont Pips Luppens hoe in Overijse al jaren wijn wordt gemaakt. De tentoonstelling loopt van 13 april tot en met 5 mei.
De Kelle 2019-1, p. 6 Willaert, Carine Hoekje van genealogen: Bronnenpublicatie.
Heel wat notarisarchieven uit het Ancien Régime werden reeds ingescand en zijn te vinden op de website van het Rijksarchief.
De Kelle 2019-1, p. 6 Willaert, Carine Informatie gevraagd.
Informatie gezocht over het vliegveld van Maleizen.
De Kelle 2019-1, p. 7-8 Willaert, Carine Nieuws uit het Rijksarchief.
Oorkondenschat van de Brabantse hertogen ontsloten tot het jaar 1500.
De Kelle 2019-1, p. 9-10 Van San, Piet Nieuwsbrief nummer twee van de Beierij.
Beierijreis 2019 – Algemene vergadering Beierij in 2019 – Voorbereidingnen herdenken van het einde Wereldoorlog II, 75 jaar geleden in 2020 – Nieuwe aanwinsten voor het Beierij archief de voorbije weken – De intrede van de digitale revolutie in de Beierij.
De Kelle 2019-2, p. 11-16 Willaert, Carine & Brankaer, Filip Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering van de vzw De Beierij van IJse 12 maart 2019.
Verwelkoming door de voorzitter – Goedkeuring verslag algemene vergadering 13 maart 2018 – Goedkeuring rekening en financieel verslag 2018 – Goedkeuring begroting 2019 – Goedkeuring werkingsverslag 2018 – Aankondiging activiteiten werkjaar 2019 – Aanduiding nieuwe werkende leden – Aanduiding dagelijks bestuur – Varia.
De Kelle 2019-2, p. 17 De Redactie Logo project Wereldoorlog II in 2020.
Het logo is geïnspireerd op het logo dat werd gebruikt voor WO I.
De Kelle 2019-2, p. 18-19 De Redactie De Beierijreis op zaterdag 21 september 2019!
Op zaterdag 21 september gaat de Beierij op reis naar Mechelen – boottocht – Bourgondische wandeling – Sint-Janskerk – Hof van Buysleyden.
De Kelle 2019-2, p. 20-21 De Redactie Een tentoonstelling over drie generaties kunstschilders in de familie Rigaux.
Tussen 15 september en 5 oktober 2019 loopt in Den Blank een tentoonstelling over leven en werken van drie generaties artiesten uit de Rigaux familie. Met name Louis, zijn neef Jean en diens dochter Isabelle.
De Kelle 2019-2, p. 20 De Redactie Onze Nieuwsbrief!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
De Kelle 2019-2, p. 22 De Redactie Ref. X’: Getuigenissen over de Duitse concentratiekampen en gevangenissen nu beter doorzoekbaar.
Rijksarchief: getuigenissen van 1969 personen werden ingevoerd in de databank en zijn nu beter doorzoekbaar.
De Kelle 2019-2, p. 23-24 De Redactie Oorlog – Bezetting – Bevrijding: een nieuw boek over België in de Tweede Wereldoorlog.
Op 9 mei 2019 openende in het Legermuseum/War Heritage Institute de nieuwe permanente tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Bij die tentoonstelling hoor een begeleidend boek dat de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende perspectieven bekijkt.
De Kelle 2019-2, p. 25-26 De Redactie Oorlog – Bezetting – Bevrijding: een nieuwe permanente tentoonstelling.
Op 9 mei 2019 openende in het Legermuseum/War Heritage Institute de nieuwe permanente tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Met meer dan 1000 collectiestukken verspreid over bijna 1500m² brengt de nieuwe expositie een overzicht van de meest beladen periode uit de Belgische geschiedenis.
De Kelle 2019-2, p. 26-30 De Redactie Plan voor digitalisering ten behoeve van de publiekswerking van de Beierij van IJse vzw dankzij Cera foundation.
Project 1: Een gezicht voor onze soldaten – Project 2: Digitaliseren klappers, familiedossiers, ledenlijsten verenigingen.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 31 De Redactie Inleiding.
Het bestuur van de Beierij van IJse vzw wenst haar leden een voorspoedig nieuw jaar 2020.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 31-33 De Redactie Memento Mori Roger Willaert.
Op 12 oktober 2019 overleed onze ere-penningmeester en lid van het eerste uur Roger Willaert. Tekst gelezen door Piet Van San tijdens de begrafenis.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 33-35 De Redactie Memento Mori Freddy Schauwers.
Tekst gelezen door Piet Van San tijdens de begrafenis.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 35-38 De Redactie Save the date(s) – manifestaties Herdenken einde WO II 75 jaar geleden in 2020.
Intro – Gazet van Overijse – Openingsevenement van de herdenkingen – Slotevenement op 15 november 2020.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 39-40 De Redactie Aankondigen van een boek: Overijse 1944-1945, Moeilijke tijden – Onvermoed Verleden.
Een nieuw boek van Piet Van San dat handelt over de bevrijdingsjaren 1944-1945 in Overijse en de sterke emoties die toen tot uiting kwamen.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 40 De Redactie Een oproep voor vrijwilligers om toezicht te houden in de tentoonstelling in de Vuurmolen tussen 10.4 en 13.9.2020.
Een oproep voor vrijwilligers om toezicht te houden in de tentoonstelling in de Vuurmolen tussen 10.4 en 13.9.2020.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 40 De Redactie Een nieuw driedimensionaal filmpje van Mark Pieters.
Het Jachtpaviljoen in 3D.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 41 De Redactie Verslag van de lezing over het Interbellum confr WO II in den Blank op 15.11.2019.
62 aanwezigen luisterden, gedurende twee uur, gedisciplineerd naar de uiteenzetting van Erik Van Froyenhoven en Piet Van San over de politieke toestand in ons land en in Overijse in het interbellum (1920-1940).
De Kelle 2019-3 & 4, p. 42 De Redactie Een lezing over het begijnhof van Overijse in 2020.
Lezing door Piet Van San over het begijnhof van Overijse.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 42-44 De Redactie Verslag van de Beierijreis 2019.
Op 21 september 2019 ging de Beierijreis naar Mechelen – Verslag van die dag.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 44 De Redactie Een vraag over een loden plaat in het archief van de gemeente.
Een vraag over een loden plaat in het archief van de gemeente.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 44 De Redactie Schenkingen.
Schenking van het Davidsfonds van Overijse en dossiers van wijlen dr Ryamond Denayer.
De Kelle 2019-3 & 4, p. 45-46 De Redactie Nieuws uit het Rijksarchief.
Feestnummer van het BTNG over 75 jaar geschiedenis van WOII – De website van CegeSoma in een nieuw kleedje – Archief van de Orde der Geneesheren en van de Orde der Apothekers raadpleegbaar.
De Kelle 2020-1, p. 1-3 De Redactie Herdenken van het einde van WOII, 75 jaar geleden in Overijse.
Vrijdagavond 10 april 2020 om 20 uur in den Blank – Alle Beiers naar het openingsevenement van de start van de herdenkingen in Overijse van het einde van WOII.
De Kelle 2020-1, p. 4 De Redactie Tentoonstelling Marysia de Pourbaix.
Tentoonstelling in C.C. den Blank van 6 februari tot 26 februari.
De Kelle 2020-1, p. 4 De Redactie Algemene vergadering en lezing.
Algemene vergadering op 9 maart 2020.
De Kelle 2020-1, p. 5 De Redactie Meewerken aan het volgend project van Familiekunde Vlaanderen.
Transcriberen van een register uit 1668.
De Kelle 2020-1, p. 6-7 De Redactie Beierijwerking, hoe kan u uw steentje bijdragen?
Vrijwilligers welkom – wat/wie we zoeken en wat dit concreet betekend.
De Kelle 2020-1, p. 8 De Redactie LORD: Lordship and State Formation in the Country of Flander, 15th-18th century.
LORD is een vierjarig project (2020-2024) van het BRAIN-be 2.0 programma van de POD Wetenschapsbeleid. Het gaat om een samenwerking tussen het Rijksarchief en de Universiteit Gent.
De Kelle 2020-2, p. 13 De Redactie Inleiding.
Verstoring van de Beierijwerking als gevolg van Corona.
De Kelle 2020-2, p. 14-17 De Redactie Uit het leven gegrepen, bestuursvergadering Beierij van 10 maart jongstleden.
Project herdenking Wereldoorlog II – Zoniën 2020 nummer één – Catalogus tentoonstelling – Boek Overijse 1944-45 – Familienieuws.
De Kelle 2020-2, p. 18-24 Willaert, Carine & Brankaer, Filip Verslag statutaire jaarvergadering van 10 maart jongstleden.
Verwelkoming door de voorzitter – Goedkeuring verslag algemene vergadering 12 maart 2019 – Goedkeuring rekening en financieel verslag 2019 – Goedkeuring begroting 2020 – Goedkeuring werkingsverslag 2019 – Aankondiging activiteiten werkjaar 2020 – Aanduiding nieuwe werkende leden – Aanduiding dagelijks bestuur – Varia.
De Kelle 2020-2, p. 24 De Redactie Aflassing van erfgoeddag.
De erfgoeddag die gepland was op zaterdag 25 en zondag 26 april 2020 is afgelast door Corona.
De Kelle 2020-3, p. 27-30 De Redactie Hoe gaat het met u?
Intro.
De Kelle 2020-3, p. 30-57 De Redactie Getuigenissen.
Yves Parmentier – Ann Guns – Filip Brankaer & Leen Gillis – Piet Van San – Roger Ghysens – Priester Elia – David Rosier – Ewout Van San – Nicholas Van Laerhoven – Stefan Vanderlinden – Josepha Artoos – Francis Stroobants – Isabelle Rigaux – Bart Baus – Djamila Timmermans – Philippe Beullens.
De Kelle 2020-3, p. 58-59 De Redactie R.A.F. Speciaal bier is beschikbaar.
Geschiedenis van het bier.
De Kelle 2020-4, p. 62-63 De Redactie Nieuws vanwege het Beierijbestuur.
Het niet (her)openen van ons archief in ‘den Bonten Os’ – Schenkingen – Memento Mori, Elvire Vlasselaer.
De Kelle 2020-4, p. 64-65 De Redactie Vragen aan Beiers.
Een vraag over een paardenkerkhof op den Bisdom? – Een vraag over een KSA afdeling in Overijse?
De Kelle 2020-4, p. 66-70 Doesselaere, Ellen Nieuws van het Rijksarchief.
Het project DEMOGEN – Meer dan 1000 inventarissen opgeladen tijdens de lockdown – Fanfarecultuur en molenaarsambacht erkend als immaterieel erfgoed.
De Kelle 2020-4, p. 71-73 De Redactie Boeken- en Biernieuws.
De ‘Kinders van den IJzer’, de aankondiging van een bijzonder nieuw boek, met voorwoord door bestuurslid Piet Van San – Een herhaalde oproep rond het RAF bier dat bijzonder gebrouwen werd voor de herdenking van de bevrijding van Overijse 75 jaar geleden.
De Kelle 2020-4, p. 74-75 De Redactie Project herdenken WO II.
Wandelen op Terlanenveld – Virtuele wandelingen (filmmateriaal) doorheen de geschiedenis van WO II in Eizer, Jezus-Eik, Maleizen, Terlanen en Tombeek.
De Kelle 2020-4, p. 76-77 Pennie, Germaine Corona.
Germaine Pennie. Een coronagetuigenis van één onze leden dat door omstandigheden niet gepubliceerd raakte in juni jongstleden.
De Kelle 2020-4, p. 78-82 Stroobants, Francis De S-bocht.
Francis Stroobants brengt ons zijn kijk op de S-boch van Overijse.
De Kelle 2020-4, p. 83-91 Parmentier, Yves Wereldoorlog II.
Hoe een onwaarschijnlijke band is ontstaan tussen Overijse en Ardooi via E.H. Gilbert Parmentier, onderpastoor te Ardooie tijdens deze Wereldoorlog.
De Kelle 2020-4, p. 92-93 De Redactie De Beierij, mee met zijn tijd.
Facebookpagina en groepen.
De Kelle 2020-5, p. 95-96 De Redactie Woordje van de bestuursploeg van de Beierij.
Attentie voor de Beierijleden – telefonische babbel in deze Coronatijden.
De Kelle 2020-5, p. 97-98 De Redactie Eramus Rigaux, postmeester in 1914, volgde de regels strikt op.
Werking van de post in WO I.
De Kelle 2020-5, p. 98 De Redactie Partiturenbibliotheek.
Intiatief van de gemeenten Overijse en Tervuren.
De Kelle 2020-5, p. 99 De Redactie Glazeniersatelier Capronnier.
Bescherming van het archief van glazeniersbedrijf Capronnier door minister van cultuur.
De Kelle 2020-5, p. 100 De Redactie Privacy termijnen.
Wetswijziging.
De Kelle 2020-5, p. 101 De Redactie Een bericht van het Rijksarchief.
Stadsrekeningen online – 9476 stadsrekening staan online, goed voor meer dan 700.000 digitale beelden.
De Kelle 2020-5, p. 102 De Redactie Schenkingen.
Korte opsomming van de ontvangen voorwerpen en documenten.
De Kelle 2020-5, p. 103 De Redactie Waar was wat?
Brussels toponiemen van de middeleeuwen tot 1830.
De Kelle 2020-5, p. 104-106 Timmermans, Djamila Het boek ‘Isca, een dorp uit de ijzertijd’.
Het boek ‘Isca, een dorp uit de ijzertijd’.
De Kelle 2020-5, p. 107 Pieters, Mark Hoeilaart en Overijse in de pers 1914-1940.
Pas verschenen boek, vervolg op het boek ‘Hoeylaert & Overyssche in oude persberichten.
De Kelle 2020-5, p. 107 De Redactie Een bierflesje uit 1880 uit Overijse?
Wie heeft meer informatie over dit flesje?
De Kelle 2020-5, p. 108-113 Parmentier, Yves De Beierij ontvangt een gift.
Schilderij van de Tombeekse hoeve Coosemans door kunstschilder Adrien Van de Putte.
De Kelle 2020-5, p. 114 De Redactie Reactie van Dominique Vanpée over het paardenkerkhof.
Reactie van Dominique Vanpée over het paardenkerkhof.
De Kelle 2020-5, p. 115 De Redactie In Memoriam Dominique Vanpée.
Op 3 november 2020 overleed plots Dominique Vanpée. Hij was vele jaren erfgoeddeskundige in de gemeente Huldenberg en een expert van de lokale geschiedenis.
De Kelle 2021-1, p. 1-2 De Redactie Voorwoord.
Wat komt er allemaal in 2021.
De Kelle 2021-1, p. 3-4 De Redactie Wist u dat?
Weetjes allerlei.
De Kelle 2021-1, p. 4-5 De Redactie Schenkingen.
Opsomming schenkingen.
De Kelle 2021-1, p. 5 De Redactie Enkele vragen van onze leden.
Broekbos aan het meer van Genval – kapel op de hoek van de Lanestraat en de Waversesteenweg – Natuur en Bos heeft plannen om dodenhuisje aan het sanatorium in Tombeek te herstellen.
De Kelle 2021-1, p. 6-8 Van San, Piet De heer M.C. Mestdagh en de druiventeelt in Overijse.
M.C. Mestdagh was een gediplomeerd boomteeltdeskundige eerste klas uit Etterbeek en hoofdinspecteur voor het lager onderwijs, later ook cantonnaal inspecteur. In 1902 gaf hij een boekje uit met 15 lessen over boomkwekerij. In 1906 organiseerde hij een lessenreeks in Overijse. Het zijn deze lessen die mee de basis vormden van de verdere ontwikkeling van de druiventeel in de daarop volgende decennia.
De Kelle 2021-1, p. 9 De Redactie Een bierflesje uit 1880 uit Overijse?
Uitleg over het flesje vermeld in De Kelle 2020-5.
De Kelle 2021-1, p. 10-11 Van San, Piet Florimond Grammens en het Davidsfonds Overijse
Florimond Grammens en het Davidsfonds Overijse
De Kelle 2021-1, p. 11-12 Willaert, Carine Het archief van de Dijle-prefectuur: een onmisbare bron voor de geschiedenis van de Franse tijd.
Het Rijksarchief te Brussel bewaart 2015 strekkende meter archief van de Dijle-prefectuur, de latere provincie Brabant.
De Kelle 2021-1, p. 13-15 De Redactie De database van de Zuidelijke-Nederlandse Dialecten.
De database bevat zo’n 500.000 dialectwoorden uit de Zijdelijk-Nederlandse dialecten.
De Kelle 2021-1, p. 15-16 De Redactie Nagekomen bericht van het Rijksarchief, februari 2021.
Het laatste dubbelnummer van het Belgisch Tijdschrijft Nieuwe Geschiedenis is net verschenen.
De Kelle 2021-1, p. 16-17 De Redactie Nieuws van FV Leuven.
Alle studenten van de oude universiteit – ancien régime dus – werden bij hun aankomst in Leuven ingeschreven in de matrikels – Project transcriptie.
De Kelle 2021-1, p. 18 De Redactie Tentoonstelling: Oog in oog met de Romeinen.
Expositie 6 februari tot 1 augustus 2021.
De Kelle 2021-1, p. 19 De Redactie Beierij nu ook op Instagram.
Volg de Beierij: Beierij_van_ijse .
De Kelle 2021-1, p. 20-21 De Redactie Facebookgroep ‘Van Overyssche tot Overijse’.
Een paar post uit de Facebookgroep.
De Kelle 2021-2, p. 21 De Redactie Voorwoord.
Voorwoord.
De Kelle 2021-2, p. 22-26 De Redactie Berichten van het Rijksarchief van België.
Archief van de Rijkswacht – De inventaris – Archief Personeelsdienst NMBS uit WO II en vlak erna – De inventaris – De digitalisering en ontsluiting van de burgerlijke stand: een langverwacht Koninklijk Besluit. En nu? – Registers in twee exemplaren – Raadpleging – Helpende handen – In een notendop.
De Kelle 2021-2, p. 26-27 Willaert, Carine De bibliotheek van Lydia Chagoll.
De bibliotheek van Lydia Chagoll.
De Kelle 2021-2, p. 28-30 Van San, Piet Spaargezelschap De Lustige Kaartspelers.
Intro – Het reglement van de Lustige kaartspelers – Lokaal ‘Café des Sports’ – Tot slot.
De Kelle 2021-2, p. 31 Van San, Piet De Kapel van Tombeek.
Informatie over de kapel die de ingang van Tombeek siert.
De Kelle 2021-2, p. 32 De Redactie Schenkingen.
Correctie – Schenking archief van Marcel van Billoen.
De Kelle 2021-2, p. 33-41 Vande Putte, Guy Nogmaals Van Billoen en Charliers.
Van de ene Charlierstak op de andere en zo naar de Van Billoenstam – Van de ene villa Charliers naar de andere – Odette Charliers en de Britse Bevrijdingstroepen op ‘den Busdum’ – Van Billoennieuws vanuit Amerika.
De Kelle 2021-2, p. 42-46 Parmentier, Yves Genealogische opzoeking met verrassende wendingen, bevindingen en territoriale vertakkingen.
Genealogische opzoeking met verrassende wendingen, bevindingen en territoriale vertakkingen.
De Kelle 2021-2, p. 47-48 De Redactie Adrien Van de Putte (1911-1994). Topograaf van de verbeelding.
Tentoonstelling in het Rood Klooster van 15 mei tot 18 juli 2021.

Nieuwsbrief 2019/4 Oktober

In deze Nieuwsbrief vindt u 

 • Een uitnodiging voor een lezing op 15 november 2019 over het Interbellum (1920-1940) waarbij we op zoek gaan naar een verklaring (en) van de ‘Moeilijke Tijden – het Onvermoed Verleden van Overijse’ in de bevrijdingsjaren 1944-1945.  De lezing is gratis maar exclusief voor leden van de Beierij! Opgelet: inschrijven is verplicht (zie verder)!
 • Verslag van de Beierijreis in september 2019
 • Brochure bij de Rigaux tentoonstelling
 • Onze Nieuwsbrief

 

Moeilijke Tijden – een onvermoed verleden – Overijse in het Interbellum (1920-1940)

Een uitnodiging

(klik om te vergroten)

Inhoudelijk
In een eerste gedeelte van ongeveer 50 minuten analyseert Erik Van Froyenhoven de internationale politieke ontwikkelingen tussen 1920 en 1940, het voorspel tot de Tweede Wereldoorlog.

In het tweede gedeelte, met eveneens een duurtijd van ongeveer 50 minuten, analyseert Piet Van San,  met de pas opgedane kennis, wat we hiervan op politiek vlak ook kunnen terugvinden in Overijse.

Het wordt een nooit geziene trektocht door een onvermoed verleden van Overijse. Hierna een greep uit een aantal gebeurtenissen uit de jaren 1920-40 in Overijse. Wist U zo dat:

 

 • Activisten die de Belgische Onafhankelijkheid uitriepen in 1918 een wervende vergadering in Overijse organiseerden – het gemeentebestuur daar krachtig tegen in ging?
 • De 240 oud-strijders uit Overijse van de Grote Oorlog (14-18) in 1919 toetraden tot de lokale  VOS afdelingen – het gemeentebestuur diploma’s en medailles uitreikte op hun bijeenkomsten?
 • Er vanaf 1929, om ideologische redenen in Overijse grote moeilijkheden kwamen tussen de oud-strijders van VOS en NSB?
 • In 1930, bij de eeuwfeesten van de Belgische Staat (1830-1930) er grote moeilijkheden ontstonden tussen Vlaams en Belgisch gezinden in Overijse?
 • In 1930 in Overijse het Davidsfonds heropgericht werd door Flor Grammens, de taalactivist.
 • In 1934 er ongeregeldheden plaatsvonden in Overijse bij het overlijden van Koning Albert I ?
 • De lokale Rex afdeling in 1936 een plaats opeisten in het ‘Te Deum’ in de Sint-Martinuskerk?
 • Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1938, een op de negen Overijsenaren voor Rex stemden?

Inzicht in deze feiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen tussen 1920-1940 zijn nodig om inzicht te verwerven van wat er in Overijse in de moeilijke bevrijdingsjaren van 1944-1945 plaatsvond. Met deze lezing willen we de Beierij leden van Overijse op weg helpen om goed onze initiatieven (tentoonstelling, infoborden, een boek, lezingen, lessen in de scholen, fietstochten, ondersteuning van dorpsraden en verenigingen, etc…) in 2020 te begrijpen en vooral ook ze te steunen. Het bestuur van de Beierij rekent er ook op dat onze leden ook voor deze initiatieven onze eerste ambassadeurs zullen zijn. Onze leden zijn alvast de eersten die zo'n grondige voorinformatie ontvangen. We hopen op een talrijke opkomst van de Beiers!.

 

Verslag van de Beierijreis 2019 naar Mechelen

Op 21 september 2019, om stipt acht uur ’s morgens, vertrok een autocar met 41 Beiers richting Mechelen voor de Beierijreis 2019. In laatste instantie toch nog enkele spijtige afmeldingen wegens ziekte. Ook voorzitter Carine Willaert was wegens dringende familiale omstandigheden verhinderd. Niet zonder enige moeite, manoeuvreerde onze chauffeur (Kai) ons in de nauwe straatjes van de Mechelse binnenstad, tot op de Lamotsite waar een bootje ons opwachtte.

Om negen uur startte een boottochtje met de Beiers op de Dijle. Geen tien graden warm en een frisse bries waren geen belemmering voor een gesmaakte start van onze uitstap. Mechelen bekeken vanop het water, het was voor ieder van ons een aangename verrassing met loften aan het water, herstelde of omgevormde oude (gloriën) bedrijfsgebouwen, parken en sluizencomplexen die aan ons gezichtsveld voorbijtrokken.

Na de boottocht wandelden we, langs de zaterdagse markt naar het ‘Oude Schepenhuis’ waar wat later onze gidsen ons oppikten voor een wandeling langs de mooiste Bourgondische relicten van Mechelen. De gevels langs de IJzerenleen, het Oude Schepenhuis, den Beiaard (nu postgebouw), het marktplein het paleis van Margaretha van York, het paleis van Maria Van Oostenrijk, het marktplein, de Sint-Romboutskerk etc. kregen onze aandacht. Vanaf 11 uur was er een stralende blauwe hemel en tegen de middag een ferme 24 tot 25 graden Celsius die deze lentedag zeer aangenaam maakten.

Het middagmaal in zaal Theatrum, recht tegenover de Sint-Romboutstoren, was eenvoudig maar lekker. Soep met daarna kabeljauw of Mechelse koekoek als hoofdgerecht gevolgd door een ijsje en een koffie brachten iedereen nog verder in een opperbeste stemming.

Omstreeks half drie, na een korte wandeling langs het aartsbisschoppelijk paleis en het Klapgat bezochten we de volledig gerestaureerde (binnen -en buiten) kerk van Sint-Jan met o.a. het prachtige Rubens altaarstuk, sporen van muurschilderijen en prachtig religieuze kunstvoorwerpen als relicten van leden van de ‘Grote Raad’ die deze kerk een warm hart toedroegen. Daarna bezochten we het ‘Hof van Busleyden’ een stadspaleis uit de 15e-16e eeuw dat we te danken hebben aan Hiëronymus van Busleyden, en nu omgevormd is tot een modern stadsmuseum. Focus van de huidige werking van dit stadsmuseum is het Bourgondische tijdvak. Werkelijk het allermooiste uit de Mechelse stadscollecties wordt hier aan het publiek voorgesteld. Hierbij wordt, naar de nieuwste normen van onze tijd en (verrassend) gebruik van de modernste multi -media middelen, een enig mooie ervaring voor de bezoeker gecreëerd.  Verbluffende panelen over de werking van de begijnhoven, fantastische tijdsdocumenten, schilderijen en voorwerpen met het grote getijde boek van Margaretha van Oostenrijk als een van de grote blikvangers. Werkruimtes voor bijzondere doelgroepen, met aandacht voor de allerkleinsten onder ons, maken het concept van dit moderne museum volledig. De enthousiaste reacties van de Beiers na dit bezoek en de verzekering van vele dat ze nog eens op eigen houtje opnieuw het ‘Hof van Busleyden’ wilden bezoeken, maakten ons duidelijk dat dit bezoek een voltreffer van formaat was en het hoogtepunt van onze Beierijreis 2019 vormde. Omstreeks 17 uur was ook dit mooie liedje uitgezongen.

We wandelden, op verzoek van enkele Beiers nog met een gedeelte van onze groep naar het Paleis van Margaretha van York en Margaretha van Oostenrijk. Daarna konden we, onder een zalige herfstzon, nog met zijn allen en verspreid over de terrassen van de ‘Grote Markt’ nog een uurtje genieten van een der lokale geneugten. Omstreeks zeven uur vertrok onze bus aan de Sint-Romboutstoren en parkeerde omstreeks half acht aan de ‘Markthallen in Overijse’. Een handdruk, een tot weerzien en al eens een zoen, te midden van niets dan tevreden gezichten, maakten ons duidelijk dat de Beierijreis 2019 voorbij was.

 

Terugblik op de tentoonstelling over drie generaties kunstschilders in de familie Rigaux

Tussen 15 september en 5 oktober 2019 vond  in ’den Blank’ een meer dan geslaagde tentoonstelling plaats over leven en werken van drie generaties artiesten uit de Rigaux familie. Met name Louis, zijn neef Jean en diens dochter Isabelle Rigaux. De afwezigen hadden weer eens ongelijk. Bij deze gelegenheid kwam ook een prachtige brochure uit over Louis Rigaux  zijn werk, zijn leven in Overijse. Dit met uitzonderlijke foto’s uit het familie archief Rigaux. Deze brochure is nog verkrijgbaar aan 12 euro het stuk via een eenvoudige vraag op rigauxexpo@gmail.com

 

Onze Nieuwsbrief! 

Al geabonneerd op de elektronische nieuwsbrief van de Beierij? Neen? Gewoon surfen  naar www.beierij.be en je opgeven als geïnteresseerde is voldoende om deze in de toekomst te ontvangen. Aarzel niet uw vrienden en kennissen met onze nieuwsbrief te laten kennismaken.

Zoniën – vanaf 1977

Onze Tijdschriften:

Zoniën

In samenwerking met de Heemkundige Kring van Hoeilaart “Het Glazen Dorp” wordt het tijdschrift Zoniën per kwartaal uitgegeven. U kunt hieronder per nummer een korte inhoud bekijken.

De Kelle

Eveneens per kwartaal wordt voor de leden van Overijse “De Kelle – Beiersblad” uitgegeven, met verenigingsnieuws en extra wetenswaardigheden. De naam “De Kelle” verwijst naar de bron die door de muur van het kasteel “Isque” (nu staatsschool) stroomt in de wijk “Leegheid”. De betekenis van Kelle is koud, koel.

Inventaris tijdschrift Zoniën vanaf de eerste jaargang in 1977

Publicatie Auteur Artikel
Zoniën 1977-1, p.1-3 Vande Putte, Guy ‘k Hoore tuitend HOORNEN en ZONIEN is nabij voor mij …
Het eerste editoriaal, waarin de stichter-voorzitter van de “Beierij van IJse” en medestichter van Zoniën – via een parafrase van Gezelle – de band legt met De Horen, het tijdschrift van de Heemkundige Kring van Tervuren (als inspirerende publikatiekracht) en de stoomtram doorheen de beide Druivengemeenten aan de zoom van hetZoniënbos, terwijl hij het Hornejaar 1977 aankondigt.
Zoniën 1977-1, p.5-8 Versluys, Luc Een nieuwe geboorte.
De stichter-voorzitter van “Het Glazen Dorp” en medestichter van Zoniën schetst bondig de geschiedenis en de activiteiten van de Hoeilaartse Heemkring sinds 1963 en benadrukt de binding met Overijse via IJse en ijzerenweg, terwijl hij dit eerste themanummer, volledig gewijd aan de tram Groenendaal-Overijse, aankondigt.
Zoniën 1977-1, p.9-23 Bockstal, Stefaan Hoe het groeide en bloeide.
Een evocatie van de tramlijn Groenendaal-Overijse van 1888 tot 1902. Beschrijving van de toestand vóór de oprichting van de tramlijn, de moeilijkheden rond de oprichting ervan, de uitbating, het reizigersverkeer, het goederenverkeer.
Zoniën 1977-1, p.24 De redactie Bibliografie stoomtram Groenendaal-Overijse.
Bibliografie stoomtram Groenendaal-Overijse.
Zoniën 1977-1, p.25-26 Stroobants, Francis Gesprek met oudgediende van de tram, Modest Stouffs.
Modest Stouffs, meester-brigadier van de tramlijn Groenendaal-Overijse van 1920 tot 1955, haalt herinneringen op aan die periode.
Zoniën 1977-1, p.30-34 Denayer, Raymond Herinneringen uit “verreden” tijden.
Een aantal anekdoten die de auteur met de tram heeft meegemaakt, worden aangehaald. Hij lanceert ook een oproep om een aantal resten ervan (b.v. de locomotief die zich te Schepdaal bevindt in het Trammuseum), terug naar Hoeilaart of Overijse te brengen.
Zoniën 1977-1, p.36-37 De redactie De elektrieke tram.
Tekst van het lied “De elektrieke tram” uit de revue “De tijd vliegt snel, gebruik hem wel”, geschreven door Victor GOOSSENS, opgevoerd in de winter van 1931-1932 door de Hoeilaartse toneelkring “Jong maar moedig”.
Zoniën 1977-1, p.38-40 Hemeleers, Marcel Wat ik allemaal heb horen vertellen en persoonlijk weet over de “tramstatie” van Overijse.
Herinneringen aan ROMANUS, stationschef in het begin van de 20e eeuw en aan het aanleggen van het tramstation aan de IJseboorden, tussen Begijnhof en Watermolen.
Zoniën 1977-1, p.41-48 Bockstal, Stefaan Het rollend materieel van de tramlijn Groenendaal-Overijse.
Historiek van de verschillende locomotieven gebruikt voor de tramlijn Groenendaal-Overijse + afbeeldingen + tabel met nummer, type, begin en einde van de dienst van de verschillende locomotieven.
Zoniën 1977-2, p.2-3 Versluys, Luc Editoriaal.
Opzet van de heembeoefening is voortaan zich niet meer blindstaren op de geschiedenis van de druiventeelt onder glas maar de vorming van het Hoeilaartse “heem” op te sporen.
Zoniën 1977-2, p.4-6 Janssens, Guy Overijsese volkstypes. Een beruchte Overijsese braconnier: schets van een stroperstype.
Het verhaal van de overgrootvader van de auteur Charles BELLICOURT (1871-1947), beter bekend als “Charel van den trot”, braconnier “uit pure passie”, en o.m. van een tragisch ongeluk tijdens Wereldoorlog I.
Zoniën 1977-2, p.7-14 Vande Putte, Guy Boekbespreking. Landelijk Tervuren, door J.E. DAVIDTS.
J.E. DAVIDTS schetst in zijn werk het ontstaan en de ontwikkeling van de talrijke pachthoven met hun goederen van (het nog niet gefusioneerde) Tervuren (met het gehucht Moorsel): ontleding van hun bezit + geschiedenis van de opeenvolgende eigenaars. Er wordt eveneens een korte historiek gegeven van de voornaamste woningen met hun specifieke naam. De recensent heeft vooral aandacht voor veelvuldige hoofdzakelijk onomastische parallellismen met Overijse.
Zoniën 1977-2, p.15-18 Versluys, Luc Beroepen die verdwijnen. De Ratter of “Boschratter”: een oude figuur uit het Hoeilaartse volksleven.
Informatie wordt gegeven over het beroep van “boschratter”. In de vorige eeuw werd door sommige mensen hout gesprokkeld in het Zoniënwoud om het nadien in Brussel te gaan verkopen.
Zoniën 1977-2, p.18 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst in het Kerkarchief van Overijse.
In de rekeningen van de Heilige Geest van Overijse voor het jaar 1735 is er sprake van de school van Hoeilaart.
Zoniën 1977-2, p.19-22 Nagels, Jean-Paul Hoeilaartse volkstypes. Was Het een monster van wreedheid? (1/2)
Het verhaal van Jean-Baptist, die zich als beenhouwer in Hoeilaart vestigde rond het begin van de 19e eeuw en die zich aan talrijke kleine misstappen bezondigde.
Zoniën 1977-2, p.22-23 Erkens, Michel Een staaltje dorpspolitiek uit de 19e eeuw. Het einde van een “liberaal” pastoor: Emile GOUFFAUX (1899).
Verslag van de moeilijkheden tussen pastoor Emile GOUFFAUX en het katholieke gemeentebestuur in verband met de kerk, de begroting voor pastoor en onderpastoor, vooral tijdens de jaren 1898-1899 en de toekenning van de wedden.
Zoniën 1977-2, p.34-36 Vande Putte, Guy Aanlopertje tot het Hornejaar. Verantwoordingstekst voor de historische postzegeluitgave naar aanleiding van het Hornejaar.
Beknopte historiek van de erflanden en de heerlijkheden van IJssche en Evere die in 1677 door Karel V tot prinsdom werden verheven onder de naam van Horne.
Zoniën 1977-2, p.39-47 Denayer, Raymond Onze bijdrage tot het Rubensjaar. Van Rubens over Woverius naar Justus Lipsius en diens geboortehuis.
Poging van de auteur om aan de hand van verschillende bronnen het eigenlijke geboortehuis van Justus Lipsius op te sporen.
Zoniën 1977-2, p.48-51 Vande Putte, Guy De Schuttersgilde van Overijse.
De Schuttersgilde van Overijse.
Zoniën 1977-3, p.102-104 Vande Putte, Guy Editoriaal. Waarom een Hornejaar te Overijse.
Waarom een Hornejaar te Overijse, zo stelt de auteur, die een parallellisme maakt met het Rubensjaar.
Zoniën 1977-3, p.106-114 Erkens, Michel Uit onze middeleeuwse geschiedenis. Pogingen om het kasteel van de kasteleinen van Brussel te situeren. (1/2)
Onderzoek naar de plaats waar “huis en hof” van de heerlijkheid Hoeilaart stond, in het bezit van de kasteleinen van Brussel. De auteur geeft de stand van het onderzoek en poogt aan de hand van een 19e-eeuws document een eerste mogelijke lokalisering van het kasteel te geven: Marcel Félicéstraat – Gemeenteplein.
Zoniën 1977-3, p.115-127 Muyldermans, Jean-Paul In het kader van drie eeuwen Prinsdom Overijse. Drie eeuwen muziek te Overijse.
De geschiedenis van de Overijsese zangverenigingen n.a.v. 10 jaar Sint-Ceciliaviering, evenals van de orgels van de Sint-Martinuskerk te Overijse.
Zoniën 1977-3, p.128-129 Depré, Jozef De Beierij-excursie op 26 juni 1977. 50 beiers op speurtocht naar geschiedenisbronnen in het Hornejaar 1977.
Verslag van de reis die 50 leden van de “Beierij van IJse” naar het Westduitse stadje Anholt ondernamen, waar de Fürst von SalmSalm het Salmarchief beheert en zodoende heel wat Overijses Kasteelarchief, afkomstig van de Prinsen van Salm-Kyrburg, als erfgenamen van de Hornes.
Zoniën 1977-3, p.130-132 Janssens, Guy Over stroperstaal.
Enige toelichting over de stroperstaal van Hoeilaart en Overijse, samengesteld op basis van het plaatselijk dialect en weliswaar n.a.v. het verschijnen van zijn boek over Jagerstaal ’s Gravenhage-Antwerpen, 1977).
Zoniën 1977-3, p.133-136 Denayer, Raymond Hornegeschal allerlei. En laat de vrijheidsklokken maar luiden …
Korte historiek van het geslacht van Horne, prinsen van Overijse. Verwijzing naar Jaarboek III van de Beierij van IJse voor verdere informatie.
Zoniën 1977-3, p.137-141 Versluys, Luc Oorsprong van de befaamde “Côte à l’os” te Hoeilaart.
In de 19e en begin 20e eeuw telde Hoeilaart een groot aantal beenhouwers die naar Brussel hun waren gingen verkopen. Later kwamen de kopers zelf naar Hoeilaart.
Zoniën 1977-3, p.142-144 Vande Putte, Guy Naar aanleiding van de Hornefeesten op 25 september 1977 – Verbroedering tussen de Beierij van IJse en de Heemkundige Studiekring voor Boxtel en omgeving.
Verslag van een bezoek aan het Nederlandse Boxtel, waar de Hornes baronnen waren gedurende drie generaties. Tevens enige uitleg over de banden met Hoogstraten (voormalig Sa1mgraafschap).
Zoniën 1977-3, p.144 De redactie Laatste bericht. Koninklijke belangstelling voor 300 jaar Prinsdom te Overijse.
Melding dat de heer VANDEWOUDE, archivaris van het Paleis, en de heer LIEBAERS, groothofmaarschalk en gewezen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, zullen aanwezig zijn op de academische zitting van 24 september 1977.
Zoniën 1977-4, p.146-149 Versluys, Luc Editoriaal. Groenendaal als vrijetijdsbesteding ten tijde van Alexandre Dubois.
Beknopte biografie van Alexandre DUBOlS, directeur-generaal van Waters en Bossen, overleden in 1908.
Zoniën 1977-4, p.150-156 Danhieux, Marie-Paule Naar aanleiding van de opening van de Hornegrafkelder. Het ontstaan van kerkhoven.
Poging tot het geven van een antwoord op de volgende vragen: Hoe zijn de kerkhoven rond de kerk ontstaan? Waarom vindt men opvallend veel bronnen of “heilige” bomen bij bedevaartsoorden? + lijst van de grafstenen rond en in de Sint-Martinuskerk van Overijse, die nog overgebleven zijn (najaar 1977).
Zoniën 1977-4, p.157-175 Erkens, Michel Uit onze middeleeuwse geschiedenis. Pogingen om het kasteel van de kasteleinen van Brussel te situeren. (2/2)
Aan de hand van middeleeuwse documenten komt men tot de volgende conclusies: Het kasteel van de kasteleinen van Brussel bevond zich achter de huidige kerk naar de Marcel Félicéstraat toe. De hertogen van Brabant lieten op hun goed de eerste kerk van Hoeilaart bouwen.
Zoniën 1977-4, p.176-184 Vande Putte, Guy Terugblik op de Hornefeesten.
Toespraak van Beierijvoorzitter Guy VANDE PUTTE op de academische Hornezitting ten gemeentehuize van Overijse op 24 september 1977 – Met de daarbij behorende illustraties op p. 167 en 170. – Schets van het opzet van het Hornejaarboek: een nieuwsgierige maar tevens zeer kritische blik, geworpen in het verleden, een peiling naar een geschiedenis die tot nog toe in de IJsegemeente onvoldoende gekend is + een overzicht van de activiteiten van de Hornefeesten.
Zoniën 1977-4, p.185-189 Nagels, Jean-Paul Hoeilaartse volkstypes. Was Het een monster van wreedheid? (2/2)
Nog enkele feiten worden vermeld uit de beruchte levensloop van Jean-Baptist en van zijn spitsbroeder Gabriël tijdens de eerste helft van de 19e eeuw.
Zoniën 1977-4, p.190-192 Vande Putte, Guy Er zijn Hornes en Horens.
N.a.v. het Sint-Hubertusjaar wordt een overzicht gegeven van de Sint-Hubertusviering te Tervuren en wordt melding gemaakt van de aandacht die Tervuren heeft geschonken aan de Hornefeesten.
Zoniën 1978-1, p.@@@ Vande Putte, Guy Editoriaal. Welkom Huldenberg en deelgemeenten.
Beknopt overzicht van het ontstaan en de activiteiten van “De Beierij van IJse” en van de samenwerking met Hoeilaart. Voorstelling van de belangrijkste Huldenbergse auteurs die voortaan hun medewerking aan Zoniën zullen verlenen.
Zoniën 1978-1, p.7-12 Denayer, Raymond Gebeier tussen Overijse en Huldenberg of de klokken van Horneville.
De bewogen geschiedenis van vijf Overijsese klokkengeneraties (1ste generatie gesmolten door kerkbrand in 1488 of 1489; 5de generatie ingewijd in 1953). Een aantal notabelen uit Huldenberg werden aangezocht om in 1812 peter of meter van deze voorlaatste generatie klokken te worden.
Zoniën 1978-1, p.13-17 Erkens, Michel & Stroobants, Francis Hoeilaart-Overijse-Huldenberg op de Ferrariskaart.
Korte historiek van de Ferrariskaart, voor onze regio reeds opgetekend rond 1770. Enkele boeiende details over de dorpen uit de Druivenstreek, die af te leiden zijn uit een kritische studie van deze kaart.
Zoniën 1978-1, p.19-22 Rentmeesters, Jules Terug naar het land van Huldenberg.
Enkele notities omtrent de Huldenbergkern van de familie RENTMEESTERS, die de auteur op het spoor kwam na een onderzoek van de talrijke oorspronkelijke documenten over Huldenberg en deelgemeenten, bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Zoniën 1978-1, p.23-29 Vanhoren, Jozef Hoe Huldenberg aan een gemeenteplein kwam.
Aan de hand van een aantal documenten, wordt een beeld geschetst van de “Plaetse ofte merkt”, thans gemeenteplein, bekomen op 29 september 1681 door ruiling van goederen. Hierdoor bekwam Huldenberg een geschikte plaats tot het oprichten van een schietboom of wip voor de schuttersgilde. Beschrijving van het uitzicht van het plein tot rond 1787.
Zoniën 1978-1, p.30-32 Vanhoren, Jozef De Doelhof van de Huldenbergse schuttersgilde.
De ruilingsakte van 1681 en de kaart van C. EVERAERT (1756) toont ons dat de Doelhof gelegen was langs de straat van Huldenberg naar Namen, nu Elzasstraat, voorbij de rechteroever van de IJse in de Mottenbeemd. Men schoot op de doelen in de richting van Loonbeek.
Zoniën 1978-1, p.33-40 Martens, Erik Het “dispuet der twee pachthoven”, tussen Huldenberg en Loonbeek.
Relaas van het dispuut tussen twee pachthoven, Hof ten Berghe en Hof Spitsberg , gelegen tussen Huldenberg en Loonbeek aan de weg, nu geheten Spitsberg, in de 17e en 18e eeuw. De aanleiding tot deze twist was een belastingskwestie. De oorzaken zijn echter moeilijk te achterhalen.
Zoniën 1978-1, p.41-47 Versluys, Luc Hoeilaart of “het onverwoestbare dorp”.
Enkele belangrijke gegevens over de geschiedenis van Hoeilaart uit de 15e, 16e en 17e eeuw: inlichtingen omtrent demografie, stabiliteit van geslachten, namen, wijken, gehuchten.
Zoniën 1978-2, p.50-53 Versluys, Luc Editoriaal. Een derde lustrum gevierd.
De voorzitter van de Heemkundige en Toeristische Kring “Het Glazen Dorp” V.V.V. schetst het doel, de activiteiten en de plannen van deze vereniging naar aanleiding van de viering van het 3e lustrum.
Zoniën 1978-2, p.54-59 Denayer, Raymond Soldaat van Oranje.
Verhaal van een soldaat in dienst van het leger van Willem III, de latere koning van Engeland, die in Maleizen verzeild geraakt in november 1672. Deze man nam deel aan een ruiterexpeditie met het doel Charleroi, de Franse operatiebasis van waaruit de Noordelijke Nederlanden werden aangevallen, af te snijden.
Zoniën 1978-2, p.60-66 Vande Putte, Guy De Schaveien, typische plaatsnamen van bij ons.
Etymologische verklaring van het woord met beschrijving van de vier gekende schaveien in Overijse. Het artikel behandelt verder het ontstaan en de functie van de holle wegen.
Zoniën 1978-2, p.67-73 Redactie & De Smet, A De Ferrariskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778).
Verslag, door de redactie opgesteld, van de heemkundige avond die op 14 april 1978 door de Beierij werd ingericht te Huldenberg, waarop verschillende voordrachten werden gegeven onder andere door de heer A. DE SMET, ereconservator van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, over het ontstaan van de Ferrariskaart in het algemeen en van de Neerijsemap in het bijzonder. Beknopte bibliografie.
Zoniën 1978-2, p.74-77 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode leent bij de Zusters Annunciaten.
In januari 1749 verkeert Sint-Agatha-Rode in moeilijkheden vanwege de oorlogsbelastingen (naar aanleiding van de Oostenrijkse Successieoorlog hadden de Fransen van 1745 tot 1748 de Zuidelijke Nederlanden veroverd en bezet). Op verzoek van drie schepenen van Rode sluit de gemeente een lening af met de Zusters Annunciaten van Leuven, die zich vanaf 1877 te Huldenberg (Keyhof) zouden komen vestigen.
Zoniën 1978-2, p.78-87 Vanhoren, Jozef Het Gemeenteplein te Huldenberg.
Analyse van een deelstuk uit de kaart van het gemeenteplein van Huldenberg, getekend door Jan-Baptist MANS (° Huldenberg 1753, † Overijse 1810). De aandacht wordt getrokken op de rechtspleging, de schandpaal op het plein en de enige verplichte overgang met paard en kar over de IJsebrug.
Zoniën 1978-2, p.88-94 Erkens, Michel De mogelijke bescherming van twee oude huizen aan het Dumbergplein.
Oproep tot het beschermen van een woning aan het Dumbergplein, interessant uit architectonisch standpunt, met een bewogen sociale geschiedenis; waardevolle vertegenwoordiger van gewone landwoningen uit de 18e en 19e eeuw. Historiek van deze woning.
Zoniën 1978-2, p.95-96 Nagels, Jean-Paul Jan-Baptist Lauwers. Onze loteling.
Verslag van de viering die volgde op de uitloting van Jan-Baptist Lauwers in 1898 voor de legerdienst. De heer Lauwers zou in 1978 100 jaar worden.
Zoniën 1978-3, p.98-100 Vande Putte, Guy Editoriaal.
Editoriaal – De voorzitter van “De Beierij van IJse” kondigt het verschijnen van een aantal publikaties aan over de geschiedenis van het IJse- en Laneland. Tevens vestigt hij de aandacht op de historische tentoonstelling “WATERMAAL TUSSEN BOSVOORDE EN OUDERGEM”, waarin ook enkele aspecten van de geschiedenis van Hoeilaart en Overijse worden belicht.
Zoniën 1978-3, p.101-107 Vanhoren, Jozef Een bruine pater te Overijse.
Analyse van 2 notarisakten van 1707, opgemaakt voor HENDRICK VANDEN BROECK, een Overijsenaar die kapucijn wilde worden. Testament met alle afstand van tijdelijke goederen en in geval van overlijden gingen zijn bezittingen naar zijn erfgenamen. Het getuigschrift geeft aan de voorwaarden in ’t begin van de 18e eeuw tot opneming in de kloosterorde.
Zoniën 1978-3, p.108-116 Martens, Erik Het klooster van Sint-Geertrui en de tienden te Ottenburg.
Historiek van het begevingsrecht van de kerk van Ottenburg met de tienden en andere kerkelijke inkomsten die in 1208 door de Brabantse hertog Hendrik I aan de proostdij van Sint-Geertrui te Leuven werden geschonken, als een middel om de invloed van de Luikse prinsbisschop in het hertogdom Brabant te beknotten.
Zoniën 1978-3, p.117-119 De redactie Watermaal tussen Bosvoorde en Oudergem.
Aankondiging van de historische tentoonstelling “Watermaal tussen Bosvoorde en Oudergem”, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Collège Saint-Hubert. Bespreking van enkele tentoongestelde voorwerpen, nl. afkomstig uit Huldenberg en Tervuren.
Zoniën 1978-3, p.120-124 Stroobants, Francis Oude persknipsels : Het Bericht, De Gazet van Overyssche en zijne omliggende gemeenten, Annoncenblad van Overyssche. (1/2)
Enkele nummers van de voornoemde streekkranten worden doorgenomen. Hierbij toont de auteur aan dat geschreven pers en dus ook streekkranten een grote bijdrage leveren tot het schrijven van recente streekgeschiedenis.
Zoniën 1978-3, p.125-126 Dewilder, Louis 100 jaar tafeldruif te Overijse.
Geschiedenis van de druiventeelt in Overijse, vanaf het ontstaan in 1878 (gebroeders DANHIEUX) tot heden, naar aanleiding van het werk “5000 jaar druif-100 jaar tafeldruif in Overijse” door Albert MICHIELS.
Zoniën 1978-3, p.127-128 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst. Edward van Billoen was niet republikeinsgezind.
Edward van Billoen, brouwer-landbouwer, werd in 1799 tot 3 dagen dwangarbeid veroordeeld door de Franse bezetter omdat hij de opgelegde rustdag niet eerbiedigde op de stichtingsdatum van de republiek.
Zoniën 1978-3, p.128 De redactie Over Yssche verleden Overijse heden.
Aankondiging van het verschijnen van het prentenboek Over Ysscheverleden Overijse heden, samengesteld door Henri VANDENBOSCH.
Zoniën 1978-3, p.129-133 Denayer, Raymond De cholera van 1866 te Hoeilaart.
Tijdens de choleraepidemie van 22 augustus tot 23 oktober 1866, vonden 128 Hoeilanders de dood. Vermelding van de gezinnen die het zwaarst werden getroffen + afdruk van een oud recept.
Zoniën 1978-3, p.134-136 Erkens, Michel Volksgebruiken. Meiboomplanting anno 1880.
Verhaal van een bewogen meiboomplanting in 1880: een boom werd in de straat voor het huis van de onderpastoor gezet.
Zoniën 1978-4, p.138-140 Vande Putte, Guy Oude maten, gewicht en munten.
Editoriaal – De uittredende Beierij-voorzitter Guy VANDE PUTTE, die opgevolgd wordt door Dr. Roger DENAYER, schetst in het kort de activiteiten tijdens het jaar 1978 van de beide heemkundige kringen en doet een oproep tot het werven van nieuwe leden.
Zoniën 1978-4, p.141-145 Raussens, Paul Overzicht van de gebruikte lengte- en inhoudsmaten en munten in Overijse.
In vroegere jaren: voor het nu alom gebruikte metriek stelsel had immers elke streek zijn eigen maten en gewichten; ze verschilden van stad tot stad en de aanwezigheid van een openbare markt was vaak bepalend voor plaatselijke maten en gewichten.
Zoniën 1978-4, p.146-150 Vanhoren, Jozef Grensgeschillen.
In de 14e eeuw bestond er geen duidelijke grenslijn tussen Overijse en Huldenberg met als gevolg menig geval van betwisting over beemden, weiden en velden. Rond 1681 werd een minnelijke schikking tussen de regeerders van de vrijheid van Overijse en de heerlijkheid van Huldenberg getroffen. In 1811 legde de Franse republiek de grenzen vast.
Zoniën 1978-4, p.150 De redactie Uit het verleden van de gemeente Huldenberg.
Aankondiging van het verschijnen van het werk “Uit het verleden van de gemeente Huldenberg”, geschreven door Erik MARTENS. als Bijdrage IV tot de Geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland.
Zoniën 1978-4, p.151-157 Erkens, Michel Hoe de overblijfselen van de haras te Groenendaal ontdekt werden.
Verslag van het begin van de opgravingen naar de haras (paardenstoeterij) van Groenendaal. Dit gebouw werd meer dan 250 jaar geleden afgebroken of vernield. Deze opgravingen worden uitgevoerd door de Heemkundige Kring van Hoeilaart.
Zoniën 1978-4, p.158 Vande Putte, Guy Wie was beier Arnold van IJse?
Enkele biografische gegevens over ARNOLD VAN IJSE, die in 1284 door Jan I de wacht van Aken werd toevertrouwd en later amman van Brussel werd.
Zoniën 1978-4, p.159-165 Denayer, Raymond De conscriptie te Overijse.
Op 3 september 1796 werden in Overijse de doopregisters opgeëist door het Frans bestuur onder verantwoordelijkheid van notaris CRABEELS, voorzitter van de kantonraad van Overijse, met het inzicht troepen te kunnen lichten.
Zoniën 1978-4, p.166-169 Versluys, Luc Grote trekken van Hoeilaarts ambachtelijk verleden in liedjesvorm.
4 liederen uit “De Tijd vliegt snel, gebruik hem wel”, geschreven door Victor GOOSSENS in 1931. Deze liederen hebben betrekking op beroepen die in een bepaalde periode door Hoeilanders werden uitgeoefend: tot 1812 ijzersteenschazers, kolenbranders; 18e eeuw marktvrouwen (boter en eieren); 19e eeuw beenhouwers.
Zoniën 1978-4, p.170 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst. Een Overijsese onderpastoor uit Bosvoorde afkomstig.
Oproep tot het verstrekken van nadere gegevens over onderpastoor VAN RILLAERT, afkomstig uit Bosvoorde, in de 18e eeuw onderpastoor te Overijse.
Zoniën 1978-4, p.171 De redactie Watermael entre Boisfort et Auderghem.
Voorstelling van dit werk, samengesteld door het Beierij-team Guy VANDE PUTTE en André VANDERBORGHT, dat belangrijke gegevens bevat over de geschiedenis van het Zoniënwoud.
Zoniën 1978-4, p.172-175 Rentmeesters, Jules Grasduinen in de oude parochieregisters van Ottenburg. (1/2)
Enkele uittreksels uit de oude parochieregisters van Ottenburg, waarin de pastoor een zeer nauwkeurig overzicht geeft van de gebeurtenissen in Ottenburg, in tegenstelling met vele andere parochieregisters, waarin men zeer beknopt was.
Zoniën 1978-4, p.176 De redactie Vragenbus.
V1.F. VAN DOORNICK vraagt bijzonderheden over de familie MIN(NE) + V2.E. MARTENS vraagt naar de betekenis van woorden in een recept anno ca 1800.
Zoniën 1978-4, p.177-183 Martens, Erik Neerijse leeft.
Verslag van het heemkundig weekeinde te Neerijse (28-29 oktober 1978, naar aanleiding van het Jaar van het Dorp. Beschrijving van een aantal gebouwen, die belangrijk zijn voor de plaatselijke geschiedenis: kasteel, kerk, pastorie, kapellen, hofsteden, brouwerijen, scholen enz.
Zoniën 1979-1, p.2-11 Versluys, Luc Een kwestie van eenvoud.
De voorzitter van “Het Glazen Dorp” schetst het belang van de uitgave van een speciaal nummer, gewijd aan de Zusterschool te Hoeilaart en geeft een korte historiek van het ontstaan en de groei van de congregatie van de Zusters van Liefde van St-Vincentius a Paulo en de stichting van de school te Hoeilaart door deze congregatie.
Zoniën 1979-1, p.12 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Historische draaglijn. (1/6)
De auteur geeft een overzicht van de archieven die hij gebruikte voor het schrijven van de geschiedenis van de Zusterschool.
Zoniën 1979-1, p.13-18 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Het prille begin. (2/6)
Geschiedenis van de stichting van de congregatie van Sint-Vincentius a Paulo, Dienstmaagden der Armen, in België. Enkele zusters van deze congregatie richten een school op te Hoeilaart in 1829, die van in het begin vele leerlingen aantrekt.
Zoniën 1979-1, p.19-27 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: De verhouding tussen school en gemeente. (3/6)
Zoals in het parlement een hevige schoolstrijd wordt gestreden in de loop van de 19e eeuw, zo zijn er ook op gemeentelijk vlak regelmatig spanningen binnen het bestuur in verband met het subsidiëren van het onderwijs in de gemeente.
Zoniën 1979-1, p.28-45 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Tussen geest en materie. (4/6)
Historiek van de gebouwen; evolutie van het aantal leerlingen in het lager onderwijs en de zondagsschool; een overzicht van het tewerkgesteld personeel.
Zoniën 1979-1, p.46-52 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Van de dingen die nimmer voorbijgaan. (5/6)
Enkele markante details uit het leven van de zusters tijdens een aantal voor Hoeilaart zeer moeilijke jaren en uit het schoolleven vroeger: de vakanties, de schooluitstappen, examens en prijsuitdeling.
Zoniën 1979-2, p.58-61 Denayer, Raymond Editoriaal.
De voorzitter ad interim van “De Beierij van IJse” geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de heemkundige kringen van Hoeilaart, Overijse en Huldenberg.
Zoniën 1979-2, p.62-66 Vanhoren, Jozef De Billoensweide of Van Billoen te Sint-AgathaRode.
Beschrijving van het wapen of familieteken van de Leuvense tak van de professoren- en patriciërsfamilie Van Billoen, namelijk het geslacht van Philip Van Billoen, bezitter van het spleet leen , de hoeve van Klabbeek met goederen te Sint-Agatha-Rode.
Zoniën 1979-2, p.67-68 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Onze jarige Zusterschool. (6/6)
Verslag van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Zusterschool te Hoeilaart. De auteur vernam nog een aantal interessante details in verband met de geschiedenis van de Zusterschool die een aanvulling vormen op het Jubileumnummer Zusterschool (zie Zoniën, jg. 111 (1979), nr. 1).
Zoniën 1979-2, p.69-74 Dekock A. (Zuster Firmine) Herinnering aan mijn schoolleven.
Herinneringen van een oud-leerlinge van de Sint-Clemensschool aan haar schooltijd aldaar, in het bijzonder aan de twee leerkrachten Zuster Regis en Zuster Majella.
Zoniën 1979-2, p.75-83 Vande Putte, Guy Klim in je stamboom op te Overijse.
Verslag van een genealogische avond, door de Beierij georganiseerd op 20 februari 1979, met voordrachten over het wat en het waarom van de familiegeschiedenis, over de soorten bronnen die dienen aangeboord bij het opzoeken van een stamboom. Enkele nuttige gegevens en adressen van personen die zich bezig houden met genealogie. Summiere toelichting bij de kwartierstaat van de auteur, Guy VANDE PUTTE.
Zoniën 1979-2, p.84-86 Hemeleers, Marcel Overijse na de meidagen 1940.
Herinneringen van de auteur aan de gebeurtenissen in Overijse, die volgden op de inval van het Duitse leger in mei 1940.
Zoniën 1979-2, p.86 De redactie Brieven van Justus Lipsius.
Aankondiging van de uitgave van de Iusti Lipsi Epistolae door de professoren A. GERLO (V.U.B.), M.A. NAUWELAERTS (K.U.L.) en H.O. VERVLIET (U.I.A.).
Zoniën 1979-2, p.87-94 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode. Rooise pastoralia uit de 18e eeuw. (1/4)
“Wie het altaar dient, leeft ervan”. Relaas van de financiële moeilijkheden van Dominicus VRINDTS, pastoor van Sint-Agatha-Rode op het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw, gebaseerd op stukken uit het parochiearchief, door pastoor DE PROFT gevonden op het einde van de zeventiger jaren.
Zoniën 1979-2, p.95-96 De redactie Vragenbus.
Antwoorden – Al. R. DENAYER over de familie MIN(NE) + A2. R. DENAYER over woordtoelichtingen bij een recept ca. 1800 + V3. R. DENAYER over het Hornewapenschild en de TV-bewerking van “Maria Spermalie” .
Zoniën 1979-2, p.97-104 Stroobants, Francis Oude persknipsels : Het Bericht, De Gazet van Overyssche en zijne omliggende gemeenten, Annoncenblad van Overyssche. (2/2)
Korte historiek van drie tijdschriften die rond de eeuwwisseling verschenen onder de naam Het Zoniënblad. Analyse van de publiciteit in Het Zoniënblad. Wekelijksche Gazet van het kanton Elsene.
Zoniën 1979-3, p.106-108 Versluys, Luc Editoriaal. Een stille wenk… maar een vurige oproep!
Aankondiging door de voorzitter van “Het Glazen Dorp” dat in 1981, ter gelegenheid van het feit dat JAN VAN RUUSBROEC 600 jaar geleden overleed, een tentoonstelling zal worden gehouden, gewijd aan deze beroemde Vlaamse mysticus. Oproep aan allen die op een of andere wijze willen meehelpen aan de totstandkoming hiervan.
Zoniën 1979-3, p.109-113 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode. Rooise pastoralia uit de 18e eeuw. (2/4)
Verslag van de materiële moeilijkheden van Petrus LOOTS, pastoor van Sint-Agatha-Rode in het begin van de 18e eeuw. Korte historiek van het leven van pastoor Henricus VAN BAELEN, die in de dertiger jaren van de 18e eeuw in Sint-Agatha-Rode werd benoemd. De auteur maakt gebruik van stukken uit het parochiearchief, door pastoor DE PROFT gevonden op het einde van de zeventiger jaren.
Zoniën 1979-3, p.114-118 Denayer, Raymond Peeter Deveen, Overijsese loteling onder Napoleon, en voorouder van staatssecretaris Lydia DEPAUW-DEVEEN.
Afdruk van een brief, geschreven door Peeter DEVEEN, die in 1813 aan een veldtocht deelnam, als loteling van Napoleon. Enkele biografische gegevens van deze Deveen en van enkelen van zijn nakomelingen.
Zoniën 1979-3, p.119-128 Erkens, Michel Familie Vanderperren. Genealogische schets.
Een deel van de stamboom van de familie VANDERPERREN, te beginnen bij Martinus VAN DER PERRE (begin 18e eeuw), afkomstig uit Zaventem en ingeweken te Huldenberg. Een weliswaar nog onafgewerkt stramien dat verder moet uitgewerkt worden.
Zoniën 1979-3, p.129-132 Van Aken, Jozef Een wassen kelk en een spookverhaal. (1/2)
Het verhaal van een wassen kelk die in juli 1941 uit een witstenen graf, rechts naast het altaar in de Overijsese Begijnhofkapel, opgegraven werd.
Zoniën 1979-3, p.134-136 Stroobants, Francis Een Hoeilaarts-Overijsese duiventandem.
Analyse van enkele nummers van Een weekblad voor duivenliefhebbers van Vlaamsch-Brabant, waarvan het eerste nummer verscheen in april 1892 en dat uitgegeven werd door Jozef VANDER PERREN uit Overijse.
Zoniën 1979-3, p.137-140 Rentmeesters, Jules Grasduinen in de oude parochieregisters van Ottenburg. (2/2)
Enkele interessante gegevens over de geschiedenis van Ottenburg, geput uit een onderzoek van de oude dorpsarchieven, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. in de verzameling Archieven van de Heerlijkheden, Dorpen en Schepenbanken van de kantons Leuven, bundels nr. 1265 tot en met 1348 – periode 17e en 18e eeuw.
Zoniën 1979-3, p.141-147 Vanhoren, Jozef Benoeming van een nieuwe meier en drossaard te Loonbeek.
Een overzicht van de wijze van aanstelling en van de bevoegdheden van meier en drossard. Situatie in Loonbeek op het einde van de 18e eeuw.
Zoniën 1979-3, p.148 De redactie Groots Brabants Volksfeest “De Zevenster”.
Aankondiging van de feestviering ter gelegenheid van het jubileum van 7 Overijsese verenigingen. Feestprogramma.
Zoniën 1979-4, p.150-152 Denayer, Raymond Editoriaal.
Verslag van “De Zevenster” van 30 september 1979, het feest van 7 jubilerende Overijsese verenigingen. Overzicht van de veranderingen bij de Beierij van IJse voor het komende jaar.
Zoniën 1979-4, p.152 Van Aken, Jozef Een wassen kelk en een spookverhaal. (2/2)
Rechtzetting van een naamverwisseling (kunstsmeden Jules DANHIEUX / Frans STOUFFS), in het artikel Een wassen kelk en een spookverhaal op p. 131 van Zoniën, jg. 111 (1979), nr. 3.
Zoniën 1979-4, p.153-160 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode. Rooise pastoralia uit de 18e eeuw. (3/4)
Enkele aspecten uit het beleid van pastoor Joannes-Nicolaas MERTENS, pastoor van Sint-Agatha-Rode tijdens de 2e helft van de 18e eeuw, een man met doorzicht en ondernemingsgeest, die bovendien begrip had voor de geest van zijn tijd.
Zoniën 1979-4, p.161-166 Vande Putte, Guy Het hotel van Salm te Parijs. Portret van laatste prins van Overijse ontdekt.
Geschiedenis van het PALAIS DE SALM, thans Musée de la Légion d’Honneur in de Rue de Bellechasse te Parijs, opgetrokken door Frederik III-Jan-Otto-Frans van Salm-Kyrburg (1745-1794), de laatste prins van Overijse.
Zoniën 1979-4, p.166 De redactie Vragenbus.
V4. E. MARTENS over “Ste eewauts in alsaten”.
Zoniën 1979-4, p.167-171 Vanhoren, Jozef De eed van de dienaar te Loonbeek.
Beschrijving van de taken, de verplichtingen en de eed van de “dienaar” in 1748 te Loonbeek.
Zoniën 1979-4, p.172-176 Vande Putte, Guy Onze bijdrage tot het jaar van het kind. Devotieve kinderportretten in de kerk van Jezus-Eik.
Beknopte studie van de 13 devotieve kinderportretten die zijn opgehangen in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw te Jezus-Eik en die door de ouders of naaste familieleden werden geofferd van bij het begin van de Mariacultus ter plaatse.
Zoniën 1979-4, p.177-180 Nijsthoven Maria (Zuster Marie-Jean-l’Evangéliste) Kroning van het wonderbaar Mariabeeld van Jezus-Eik.
Verslag van de kroning van het wonderbaarlijk Mariabeeld van Jezus-Eik op Hemelvaartdag 1924 in het park van het kasteel van Graaf de Meeüs.
Zoniën 1979-4, p.181-184 Erkens, Michel De Afbraak van het Hoeilaartse schepenhuis.
Beschrijving van het Hoeilaartse schepenhuis dat zich op het huidige Gemeenteplein bevond en tot het voormalig kasteel van Hoeilaart moet behoord hebben. Dit gebouw werd in het begin van de 20e eeuw afgebroken.
Zoniën 1979-4, p.185-188 Hemeleers, Marcel Een dorpsfiguur van vroeger: Jom Guit.
Enkele anekdoten uit het leven van Jom Guit (Guillaume SCHUYKENS, 1876-1953), een zonderling figuur uit Overijse, die al bedelend door het leven kwam.
Zoniën 1980-1, p.2-8 Versluys, Luc Editoriaal.
Aankondiging van een tentoonstelling, opgebouwd met postkaarten, die tijdens het Druiven- en Wijnfestival zal plaatsvinden en die als doel zal hebben de betekenis van al wat er in en rond het Zoniënwoud geschiedde op het einde van de vorige eeuwen in het begin van deze eeuw tot rond de jaren 1920, in het daglicht te stellen. Korte historiek van de communistische commune van Stokkel, in het begin van de 20e eeuw.
Zoniën 1980-1, p.9-11 Denayer, Raymond Een minder gekend aspect van Justus Lipsius: zijn achting en liefde voor zijn moedertaal.
In 1599 verscheen het Etymologicum Teutonicae Linguae, geschreven door Cornelius KILIAAN, met een voorwoord van de hand van JUSTUS LIPSIUS, waaruit duidelijk de liefde voor zijn moedertaal, het Nederlands, blijkt.
Zoniën 1980-1, p.12-16 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode. Rooise pastoralia uit de 18e eeuw. (4/4)
Een overzicht van de bestaansmiddelen van Arnoldus-Hyacintus STEEMANS, pastoor van Sint-Agatha-Rode op het einde van de 18e eeuw.
Zoniën 1980-1, p.17-26 Vande Putte, Guy Overijse in 1830. Een staaltje van indrukwekkend-probate dorpskernhernieuwing.
Een overzicht van de geslaagde campagne van dorpskernhernieuwing (het aanleggen van de S-bocht), die doorgevoerd werd te Overijse in de jaren 1829-1830. Overijse stapte dus het Belgisch tijdvak resoluut binnen met een stedebouwkundig nieuw kleedje aan.
Zoniën 1980-1, p.27-29 Erkens, Michel Een devotieprentje van de Heilige Joanna.
Bespreking van een devotieprentje van de Heilige Joanna, door een inwoonster van Hoeilaart aan het gemeentelijk archief geschonken. Het was een beloningsprentje voor een kind dat regelmatig de lessen bijgewoond had.
Zoniën 1980-1, p.29-30 Stroobants, Francis Prentkaarten spreken over druiven.
Weergave van een tekst op een prentkaart die in 1899 door een zekere Kate uit Sint-Petersburg (Rusland) naar mevrouw Stevens uit Brugge werd verstuurd en waarin wordt geklaagd over de erbarmelijke toestand waarin de druiven in Rusland aankomen.
Zoniën 1980-1, p.31-38 Vannoppen, Henri Jean De Man d’Attenrode, een betwiste Hoeilaartse burgemeester. (1/3)
Na een korte schets van de familie, de welstand en het beroepsleven van Jean De Man d’Attenrode, worden de oorzaken aangehaald van zijn succes in de politiek. Er wordt eveneens een overzicht gegeven van zijn bedrijvigheid als politicus.
Zoniën 1980-1, p.39-41 Stroobants, Francis Willem-Jozef Van der Perren. Korte schets van zijn leven en werk.
Beknopte biografie van Willem-Jozef Van der Perren (°Neerijse, 25 augustus 1856 – † Leuven, 28 november 1931), waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan zijn verdiensten als pedagoog.
Zoniën 1980-1, p.43-44 De redactie Vragenbus.
REDACTIE over de betekenis van “Ste eewauts in alsaten” + REDACTIE – Vraag vanwege Beierijlid Jacques SEGERS, naar de plaats waar bijgevoegde klasfoto is genomen.
Zoniën 1980-2, p.46-48 De Pré, Jos Editoriaal. Een warme wekroep aan alle potentiële uitleners voor premuseumexpo.
De voorzitter van de V.V.V.-Overijse verheugt zich over de goede samenwerking tussen de Beierij van IJse en de V.V.V.-Overijse en doet een oproep aan alle lezers om mee te werken aan de premuseumtentoonstelling, die zal gehouden worden in november 1980.
Zoniën 1980-2, p.49-52 Versluys, Luc Oud-Zoniën.
Een overzicht van de oudste getuigenissen van menselijke aanwezigheid in en rond het Zoniënwoud. De belangrijkste en meest verrassende vindplaats blijkt de Dumberg in Hoeilaart te zijn.
Zoniën 1980-2, p.52 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst. Onheilsnieuws uit 1838.
Vermelding in Den Antwerpenaer van een tragisch ongeval met een 6-jarig kind in Overijse op 6 maart 1838.
Zoniën 1980-2, p.53-64 Vande Putte, Guy De herberg Sint-Martinus in de Leegheid en het geslacht De Coster te Overijse.
Aan de hand van talrijke documenten uit het privé-archief van Beierijlid notaris DE COSTER uit Schaarbeek, wordt de geschiedenis geschetst van zijn familie en van de laatste bestaanseeuw van de herberg Sint-Martinus (alias Sint-Hubertus) in de Leegheid, een tijdlang eigendom van genoemde familie, evenals van het geslacht POOT.
Zoniën 1980-2, p.65-75 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (1/6)
In deze eerste reeks van bijdragen, gewijd aan de Overschie’s die in Neerijse gedurende zowat een anderhalve eeuw een grote invloed uitoefenden, wordt de geschiedenis van deze familie belicht vanaf 1496 tot 1774 (dood van Charles-Joseph d’Overschie).
Zoniën 1980-2, p.75 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst, Hoog gezelschap in den Horen.
Vermelding van hoog bezoek in 1703 aan de herberg De Horen te Overijse, namelijk van mevrouw de Camargo, Vrouwe van de Heerlijkheden Eizer en Tenbisdomme, en haar gevolg.
Zoniën 1980-2, p.76-82 Vannoppen, Henri Jean De Man d’Attenrode, een betwiste Hoeilaartse burgemeester. (2/3)
Jean De Man d’Attenrode kwam, buiten zijn arrondissementele belangen, tussenbeide in militaire aangelegenheden, in de landbouwpolitiek en in zeer gevoelsgeladen materies zoals schoolpolitiek. De auteur geeft eveneens een overzicht van het beeld dat in de kranten van Jean De Man werd opgehangen.
Zoniën 1980-2, p.83-88 Denayer, Raymond Ontdekking te Ottignies-Louvain-La-Neuve van het ouderlijk huis en dus waarschijnlijk het geboortehuis van Justus Lipsius’ moeder Elisabeth Durieu.
Het ouderlijk huis van Elisabeth Durieu, de moeder van Justus Lipsius, wordt gelokaliseerd aan de hand van brieven van Justus Lipsius, als zijnde de “Ferme Tordoir” in het gehucht Petit-Ry te Ottignies-Louvain-La-Neuve.
Zoniën 1980-2, p.88 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst. Parochiale geplogenheden onder het Ancien Regime.
Uittreksel uit de “Manuael van de vier Godts-huysen der Vryheydt ende Prinsdomme van Overyssche”, opgesteld door rentmeester J. CORNELIS, anno 1735, met betrekking tot enkele kerkelijke geplogenheden te Overijse.
Zoniën 1980-2, p.89-96 Schuerwegen, Paul Maleizen 1900.
Historiek onder leiding van het schoolhoofd Constant SCHUERWEGEN (van 1910 tot 1930).
Zoniën 1980-3, p.98 Versluys, Luc Editoriaal. Zoniën viert feest te Hoeilaart.
Aankondiging van het thema van het Druiven- en Wijnfestival 1980 te Hoeilaart: alles wat in en rond het Zoniënwoud geschiedde omstreeks de eeuwwisseling.
Zoniën 1980-3, p.99-101 Schuerwegen, Paul Een mooie dag te Antwerpen. Voor 17 frank, alles inbegrepen.
De kostprijs van een schoolreis naar Antwerpen op 28 juni 1926 door de hoogste klassen van de gemeenteschool van Maleizen, vergeleken met de prijzen van enkele schoolbenodigdheden in datzelfde jaar.
Zoniën 1980-3, p.101 De redactie Tentoonstelling te Oudergem.
Aankondiging van de tentoonstelling over de geschiedenis van het Zoniënbos sedert het einde van het Ancien Regime, van 6 september tot 16 november 1980 in het kasteel “Dry Borren” te Oudergem.
Zoniën 1980-3, p.102-104 Denayer, Raymond Het Wachtbataljon feliciteert bekerwinnaar Thor Waterschei.
Herinneringen aan de oprichting van het wachtbataljon in 1945 dat belast was met de militaire bewaking van enkele duizenden Duitse krijgsgevangenen, ondergronds tewerkgesteld in de Limburgse mijn. De auteur maakte deel uit van dat bataljon.
Zoniën 1980-3, p.105-111 Vande Putte, Guy Het Gemeentebestuur van Overijse in 1830.
Schets van de overgang van het Hollands naar het Belgisch bestuur te Overijse en van de leden van de eerste gemeenteraad. Enkele biografische gegevens over onder meer notaris-burgemeester F.M. VANDEVELDE (1794-1875).
Zoniën 1980-3, p.112-115 Vannoppen, Henri Jean De Man d’Attenrode, een betwiste Hoeilaartse burgemeester. (3/3)
Jean De Man d’Attenrode steunde steeds de katholiek-conservatieve politieke standpunten. Hij was ook gedurende lange tijd een overtuigd unionist.
Zoniën 1980-3, p.116 Hemeleers, Marcel Ontsnappingsroute 1944.
Verhaal van de ontsnapping van 3 Amerikaanse piloten die in 1944 in Waver belandden.
Zoniën 1980-3, p.117-131 Erkens, Michel De Belgische Revolutie van 1830 zoals ze te Hoeilaart beleefd werd en haar herdenkingen.
Verslag van de gebeurtenissen te Hoeilaart naar aanleiding van het uitbreken van de Belgische revolutie en van de reactie van de burgers op deze revolutie. Verslag van de herdenkingen van deze revolutie te Hoeilaart in 1905 en 1930.
Zoniën 1980-3, p.132-143 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (2/6)
Tot bij zijn dood in 1774 bewoonde Jean-Albert d’Overschie het kasteel van Neerijse. Hij besteedde al zijn tijd aan de verfraaiing en de uitbreiding van zijn erfgoed. Hij ontving daar eveneens Karel van Lotharingen, landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden.
Zoniën 1980-3, p.144 Vande Putte, Guy Zoekertje.
Vraag om inlichtingen over een zekere pater CUYPERS, aalmoezenier van het schoolschip “Comte de Smet de Naeyer” en vergaan in de Golf van Biskaye op 19 april 1906. Deze pater had waarschijnlijk bindingen met Overijse.
Zoniën 1980-4, p.146 Vande Putte, Guy Editoriaal.
De Beierijvoorzitter deelt mee dat dit nummer volledig gewijd is aan het werk van Guy JANSSENS. Er worden eveneens een aantal biografische inlichtingen van deze filoloog en heemkundige gegeven.
Zoniën 1980-4, p.147-158 Janssens, Guy Lexicon van de wildstropersterminologie in het IJse- en Laneland.
De bedoeling van dit lexicon is een overzicht te geven van ten minste een deel van de stropersterminologie van het IJse- en Laneland om deze alzo hopelijk voor verdwijning te behoeden.
Zoniën 1980-4, p.161-174 Janssens, Guy Enkele strooptechnieken en vangtuigen. (1/3)
Een beschrijving van enkele strooptechnieken en vangtuigen die bij de grote massa doorgaans slecht bekend zijn. Een uitgebreide en gemakkelijk toegankelijke vakliteratuur op dat gebied ontbreekt.
Zoniën 1980-4, p.175-182 Janssens, Guy Stropers in het IJse- en Laneland. (2/3)
De auteur zoekt een antwoord op de vraag welke mensen zijn begonnen te stropen en wat hun redenen hiervoor waren.
Zoniën 1980-4, p.183-188 Janssens, Guy Beknopte geschiedenis van de wildstroperij. (3/3)
Historiek van de wildstroperij die ontstaan is als gevolg van de sociaal-juridische organisatie van de middeleeuwse maatschappij en waarvan de intensiteit nauw samenhangt met de levensomstandigheden.
Zoniën 1981-1, p.2-8 Versluys, Luc Editoriaal. Het Ruusbroecjaar ingezet.
In het kader van de herdenking van het 600-jarig overlijden van Jan Ruusbroec, worden een aantal activiteiten gepland door de beide heemkundige kringen onder andere het opzetten van een tentoonstelling, het uitgeven van een bloemlezing uit de werken van Ruusbroec.
Zoniën 1981-1, p.8 Vanhoren, Jozef Henri De Leers van Huldenberg vrijwilliger van 1830.
Henri De Leers uit Huldenberg komt, dankzij verwondingen en dapperheid, voor op de naamlijst van 1865 van de burgers die met het ijzeren kruis werden vereerd.
Zoniën 1981-1, p.9 Danhieux, Marie-Paule Het vaangat.
Vóór en tijdens WO II werd het vaangat gebruikt om na de vorstperiode een rode vlag door te steken, als signaal dat karren met ijzeren wielen en vrachtwagens op volle banden slechts met halve lading over de steenweg mochten, om de baan niet te beschadigen.
Zoniën 1981-1, p.10-18 Stroobants, Francis Ook prentkaarten spreken een taal.
Analyse van het taalgebruik op de prentkaarten die over Overijse uitgegeven zijn. De auteur bereidt de uitgave voor van een Geillustreerde inventaris van Overijsese prentkaarten.
Zoniën 1981-1, p.19-23 Willaert, Carine Pioniers uit Overijse tijdens het Ancien Regime. (1/2)
Tijdens het Ancien Regime eisen de wettelijke overheid en de bezetter een aantal mensen op die dienst moeten doen als pionier, d.w.z. als burgerlijke werkkrachten die geniewerken moeten verrichten. Dit is ook het geval voor Overijse.
Zoniën 1981-1, p.23 Danhieux, Marie-Paule Jules, of: wie kent deze geluksvogel?
Vraag naar inlichtingen over een zekere Charles BERGIERS n.a.v. een brief die hij, tijdens een van de wereldoorlogen, geschreven heeft aan Jules DANHIEUX.
Zoniën 1981-1, p.24-27 Erkens, Michel Over boswachters gesproken.
Naar aanleiding van 4 processen-verbaal uit de jaren 1814-1817, bewaard in het Hoeilaartse gemeentearchief, worden een aantal vragen gesteld over de manier van houtsprokkelen, over de boswachters enz. Deze vragen kunnen nog verder bestudeerd worden.
Zoniën 1981-1, p.28-31 Vanhoren, Jozef Pastoor Moerenhoudt.
Johannes Andreas Moerenhoudt, regulier kannunik van Groenendaal, werd in 1790 pastoor van Huldenberg en beleefde aldaar de Franse bezetting. Hij weigerde de eed van trouw aan de republiek af te leggen en dook onder. In 1802 werd de openbare eredienst hersteld.
Zoniën 1981-1, p.32-33 Nagels, Jean-Paul Onze oudstrijders van 1830.
Op 24 maart 1831 stuurde het gemeentebestuur van Hoeilaart een brief naar de gouverneur van Brabant met vermelding van de namen van de Hoeilanders die deel namen aan de onafhankelijkheidsstrijd in 1830.
Zoniën 1981-1, p.33-34 Erkens, Michel 1830 … Aanvullingen.
Enkele aanvullingen op het vorige artikel, door de auteur gevonden in andere bronnen.
Zoniën 1981-1, p.35-38 Michiels, Raymond Beroepen en dorpsfiguren van weleer.
Vóór en tijdens WO II was “Jef Loieke”, geboren DEKEYSER Jozef, werkzaam in Overijse als scharenslijper. Aan hem bewaarde de auteur talrijke herinneringen.
Zoniën 1981-1, p.39-42 Danhieux, Marie-Paule Dansen: een werk van de duivel?
Vanaf de 16e eeuw werd door alle bisschoppen geschreven tegen dans en toneel. In de loop van de 18e eeuw verscheen het werk “Instructions chrétiennes peur les jeunes gens” waarin datzelfde thema aan bod komt.
Zoniën 1981-1, p.43-44 Vanhoren, Jozef Kabouters op het Hof ten Bos.
Verklaring van de benaming Mennekensbrug, een plaats gelegen in de delle bij Ganspoel aan de grens van Huldenberg en Loonbeek waarover de mensen een sprookje vertelden.
Zoniën 1981-2, p.46-47 Denayer, Raymond Editoriaal.
Een aantal herdenkingsplechtigheden worden georganiseerd: in Hoeilaart: 600 jaar geleden overleed Jan van Ruusbroec. In Overijse: 450 jaar geleden belandde Keizer Karel in Tombeek.
Zoniën 1981-2, p.48-58 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (3/6)
Na enige informatie over de familie ROBERTI die in de 18e eeuw het Puyhof van de familie d’Overschie bewoonde, wordt het leven belicht van Maximilien-Emmanuel d’Overschie (° 22 december 1770, † 30 mei 1819), die tijdens de Franse bezetting lid was van de Raad van het Dijledepartement.
Zoniën 1981-2, p.59-67 Denayer, Raymond Hoe de slag van Waterloo te Overijse ervaren werd.
De brief, geschreven dd. 14 juli 1815 door Anne-Marie KUMPS, zuster van de Overijsese burgemeester Jean-François KUMPS en echtgenote van burgemeester Ferdinand Marie VANDEVELDE, getuigt van de dikwijls schrijnende taferelen die zich afspeelden rond de slag van Waterloo. Dit document wordt voorafgegaan door een kort overzicht van de oorzaken en aanleiding tot deze veldslag.
Zoniën 1981-2, p.67-70 Lenseclaes, Dominique Het Overijsese erevaandel van 1830.
In 1832 werd door Leopold I een erevaandel geschonken aan alle Belgische steden en gemeenten die vrijwilligers naar Brussel zonden gedurende de septemberdagen van 1830. Ook de gemeente Overijse kreeg een dergelijk vaandel, gerestaureerd in het kader van de herdenking “150 Jaar België”.
Zoniën 1981-2, p.71-72 Depré, Jozef 40 jaren terug…
Op 4 juli 1941 vlogen twee Belgische piloten vanuit Welriekende (Jezus-Eik) met een tweedekker onder de neus van de Duitse bezetters naar Engeland. Deze tocht werd op 14 juni 1975 nog eens overgedaan, maar dan vanuit Koksijde.
Zoniën 1981-2, p.73-79 Erkens, Michel Hoe de laatste novice van Groenendaal een slippendrager werd van het Oostenrijks regime.
De laatste novice van Groenendaal, Donatius RISACK, zal, na de opheffing van de priorij van Groenendaal in 1783 alles in het werk stellen om zijn pensioen te bekomen. Hij laat zich daarbij verleiden tot lofzangen op het Oostenrijks bewind.
Zoniën 1981-2, p.80-86 Willaert, Carine Pioniers uit Overijse tijdens het Ancien Regime. (2/2)
De pioniers van Overijse worden opgeëist door middel van talrijke ordonnanties vanwege de overheid. De vergoedingen die aan hen worden uitbetaald, schommelen nagenoeg niet. Sommigen van hen werden vaak ver van huis tewerkgesteld.
Zoniën 1981-2, p.87-91 Versluys, Luc Welriekende, band tussen Groenendaal en Hoeilaart.
Kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de kapel van Welriekende, die een bindstuk was tussen de bevolking van Hoeilaart, de priorij van Groenendaal en de pastorie van Hoeilaart.
Zoniën 1981-3, p.98-107 Erkens, Michel Bevat de oudst gekende originele akte van Groenendaal een eigentijds portret van Jan van Ruusbroec.
Onderzoek naar de identiteit van de persoon die afgebeeld staat in de eerste letter van de oudst bewaarde akte van de proosdij Groenendaal. Deze was waarschijnlijk Jan van Ruusbroec.
Zoniën 1981-3, p.108-114 Versluys, Luc De machtige zachte Ruusbroec.
Uiteenzetting over de leer en het denken van Jan van Ruusbroec, zijn conceptie van het geloof als hoogste vorm van kennis van het wezenlijke of “overnatuurlijke” , zijn invloed op andere grote denkers zoals GEERT GROTE, TAULER, THOMAS A KEMPIS, FRANCISCUS VAN SALES.
Zoniën 1981-3, p.115-129 Uyttenbroeck, Greta Ruusbroecs leven en de bronnen.
Biografische gegevens over Jan van Ruusbroec. Kritische analyse en confrontatie van de bronnen die hiertoe gebruikt werden.
Zoniën 1981-3, p.130-135 Martens, Erik De burchtvrouwe en de prior.
Biografie van ELISABETH VAN HAMAL (1339 tot begin 15e eeuw), burchtvrouwe van Sint-Agatha-Rode, op wie Jan van Ruusbroec zeer veel invloed heeft gehad.
Zoniën 1981-3, p.137-147 Erkens, Michel Wisselwerkingen tussen Groenendaal en Hoeilaart.
De auteur gaat na, aan de hand van de intredingen in Groenendaal, van getuigenissen over de aanwezigheid van Groenendaalse pastoors en enkele andere documenten, of er een concrete invloed is uitgegaan vanwege Groenendaal op het dagelijkse leven van de Hoeilanders.
Zoniën 1981-3, p.148-171 Vanhoren, Jozef Groenendaal te Huldenberg.
De priorij van Groenendaal bekwam in Huldenberg leengoederen evenals rechten en goederen die aan de Sint-Pietersabdij van Corbie in Picardië hadden toebehoord. Door synthese van leven en wetenswaardigheden van iedere pastoor maken we kennis metde reguliere kannuniken van Groenendaal, die gedurende meer dan twee eeuwen de zielzorg van de parochie van Huldenberg hebben waargenomen.
Zoniën 1981-3, p.172-179 Denayer, Raymond Spirat volenti Deus.
Een onderzoek naar de band tussen Ruusbroec en Overijse, naar de invloed op Overijse en op geestesstromingen die tot in Overijse zijn uitgedeind, namelijk via “Broeders des Gemenen Levens” en hun stichtingen in Leuven en Brussel enerzijds, via de familie Lipsius (Martinus en Justus) anderzijds.
Zoniën 1981-3, p.180-188 Erkens, Michel Groenendaals bezit op Hoeilaartse bodem.
Groenendaal was in Hoeilaart een erg belangrijk grondbezitter, namelijk in de wijken Bakenbos, Koedaal, Dumberg.
Zoniën 1981-3, p.189-208 Vande Putte, Guy Bijdrage tot de geschiedenis van een Overijses gehucht Maleizen-Bakenbos. De grondbezittingen van Groenendaal te Overijse.
De auteur behandelt de bezittingen van het klooster van Groenendaal te Overijse op basis van een toponymische enquête en geeft een overzicht van de grensgeschillen tussen Overijse, Hoeilaart en Terhulpen in verband met de gehuchten Bakenbos en Maleizen, voornamelijk tijdens het Frans en het Hollands bewind.
Zoniën 1981-3, p.209-211 Martens, Erik De bezittingen van de priorij van Groenendaal te Vaalbeek.
In 1374 verwierf de priorij van Groenendaal rechten in de heerlijkheid Sint-Maria-Magdalena-Vaalbeek (’t Lenneke), Van 1430 tot 1786 was zij ook wereldlijke heer van Vaalbeek.
Zoniën 1981-3, p.212-218 Erkens, Michel Het huis van Ravenstein.
Het huis van Ravenstein werd opgericht rond 1520 als verblijfplaats voor het Hof wanneer het te Groenendaal op bezoek was (om de monniken niet al te zeer te storen). Het gebouw verdween in de loop van de 18e eeuw.
Zoniën 1981-3, p.219-244 Erkens, Michel Zo sloopten de Oostenrijkers Groenendaal.
De Oostenrijkers beslisten de priorij van Groenendaal te slopen in 1786. De kerk werd echter niet volledig afgebroken. In haar huidige staat is ze een symbool van het verzet van de Brabantse instellingen tegen de willekeur van Jozef II.
Zoniën 1981-3, p.245-257 Erkens, Michel De verspreiding van het kunstbezit na de opheffing van Groenendaal.
Poging tot het lokaliseren van de meubilering, bibliotheek en schilderijen die na de opheffing van Groenendaal werden weggenomen en verkocht.
Zoniën 1981-3, p.258-259 Guns, Jules Waar bevonden zich de hoofdgebouwen van de priorij Groenendaal?
De auteur lokaliseert de hoofdgebouwen van de priorij aan de hand van sporen in het gras, van de tekening uit 1649 van WENZEL HOLLAR en van de Ferrariskaart.
Zoniën 1981-3, p.260-264 Dekelver, Sebastien Groenendaal nu.
De auteur poogt een beeld op te hangen van wat Groenendaal eens was, aan de hand van nog terug te vinden overblijfselen en sporen.
Zoniën 1981-4, p.266-268 Vande Putte, Guy Editoriaal, In heemliefde bloeyende. Kantbedenkingen bij een eerste lustrum.
Een terugblik op 5 jaar Zoniën, met als belangrijke verdienste onder meer het wekken van de belangstelling voor de heemkunde in onze streken.
Zoniën 1981-4, p.269-277 Van Aken, Jozef De doodskist van Jan Neys. De ware geschiedenis.
Het ware verhaal van de doodskist die de honderdjarige Jan-Baptist NEYS (° 8 april 1838, † 18 oktober 1938) uit Tombeek in de jaren 1912-1913 maakte en waarin hij later zelf begraven werd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bewaarde de man zijn tarwe in deze doodskist.
Zoniën 1981-4, p.278-283 Denayer, Raymond Een dag te Leiden.
Bij een bezoek aan Leiden waar Justus Lipsius in 1578 een onderkomen zocht, vond de auteur een aantal herinneringen aan deze beroemde Overijsenaar onder andere het werk van MIRAEUS: De obitu Justi Lipsii.
Zoniën 1981-4, p.284 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: Pottafeir. (1/6)
Het woord POTTAFEIR, “altijd vuile jongen of man”, werd oorspronkelijk gegeven aan de rondreizende Auvergnats en van elders afkomstige vagebonden die jaarlijks potten en pannen kwamen herstellen (pot à (re)faire).
Zoniën 1981-4, p.285-290 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (1/5)
Hoewel in de 18e eeuw Overijse over een zeer groot en zeer vruchtbaar landbouwareaal beschikte en eveneens een belangrijke dienstverlenende rol speelde, vervielen door een aantal sociaaleconomische omstandigheden een groot aantal inwoners tot de armoede. Er waren evenwel verschillende liefdadigheidsinstellingen .
Zoniën 1981-4, p.291-294 Vanhoren, Jozef Plundering in 1709.
Op 31 oktober 1709, tijdens de Successieoorlog, werden door de soldaten van generaal TILLY een strooptocht georganiseerd onder andere in de IJsestreek. Een deel der angstige bevolking van Huldenberg zocht een schuilplaats in de bossen, anderen namen hun toevlucht tot de kerk en pastorie. Dankzij een lijst door de griffier voor de wet van Huldenberg opgemaakt met de opgave van het verlies van de bestolen Huldenbergenaars in geld uitgedrukt, krijgt men een beeld van de omvang van deze plundering.
Zoniën 1981-4, p.295-296 Erkens, Michel Nogmaals het Ruusbroecjaar.
Het gemeentebestuur van Hoeilaart sloot het Ruusbroecjaar af met de aankoop van een boek dat zich ooit in de bibliotheek van Groenendaal bevond, namelijk “Van t’ Beghin der eersten volcken van Europen…” door ADRIAEN VAN SCHRIECK. De auteur wil bewijzen dat het Nederlands veel ouder is dan de Griekse of Latijnse taal.
Zoniën 1982-1, p.2-4 Martens, Erik Editoriaal. Heemkunde te Huldenberg gaat onderzeil.
Naar aanleiding van de oprichting van een Heemkundige Kring te Huldenberg op 13 oktober 1981, worden de namen vermeld van diegenen die in de vroegere zelfstandige gemeenten baanbrekend werk op heemkundig gebied hebben verricht.
Zoniën 1982-1, p.5-13 Vanhoren, Jozef Uit de Huldenbergse patriottentijd. (1/2)
Op 15 juni 1790 werden de wethouders van Huldenberg naar Brussel ontboden om voor de bewindvoerders van de “Vereenigde Belgische Staten” onderrichtingen te ontvangen voor het oprichten in elk dorp van een “Compagnie van Volontairen”. In Huldenberg werd aan deze bevelen gevolg gegeven. Men ging over tot de samenstelling van een compagnie en er werd een te volgen reglement opgesteld.
Zoniën 1982-1, p.14-16 Lamal, Danny Oudstrijder Arthur Michiels (1887-1914) uit Terlanen.
Het verhaal van de enige Terlanenaar die niet terugkeerde van het front tijdens WO I. De dorpsplaats werd later omgedoopt tot Arthur Michielsplaats. Guy VANDE PUTTE verstrekt in voetnoot nog enkele inlichtingen omtrent dit plein.
Zoniën 1982-1, p.17-18 De redactie Stoet die te Terlanen in 1930 is uitgegaan naar aanleiding van een dubbele gouden bruiloft.
Uitleg bij een foto, getrokken bij het 50-jarig huwelijk van Petrus-Arthur MICHIELS en Theresia TAYMANSn, ouders van Arthur MICHIELS.
Zoniën 1982-1, p.19-28 Lenseclaes, Dominique Jezus-Eik anno 1820.
Aan de hand van de kadasterbescheiden uit de voorbereidende fase op het huidige kadaster die plaatsgreep van 1806 tot 1834, wordt een beeld geschetst van Jezus-Eik in het begin van de 19e eeuw.
Zoniën 1982-1, p.29-31 Clabots, Albert Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Clabots (1). Wat is een drogemolder?
De auteur onderzoekt de betekenis van “drogemolder”, een beroep dat uitgeoefend werd door één van zijn voorouders.
Zoniën 1982-1, p.32 Paeps, Roger Bijlage – De bevindingen van Albert CLABOTS.
Bijlage – De bevindingen van Albert CLABOTS in vorig artikel worden bevestigd door de auteur, wiens grootvader ook drogemolder was.
Zoniën 1982-1, p.33-34 Erkens, Michel Een loflied op Jan van Ruusbroec.
Tekst van het loflied op Jan van Ruusbroec, ontleend aan het postuum verschenen werk Gulde-Jaers-Feestdagen van Jan-Baptist STALPART VAN DER WIELE († 1630).
Zoniën 1982-1, p.35-42 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (2/5)
De hoofdbron voor deze studie zijn de rekeningen van de Heilige Geesttafel. Aandacht wordt in deze bijdrage besteed aan het beheer en toezicht en de financiële mogelijkheden van deze instelling.
Zoniën 1982-1, p.43-48 Denayer, Raymond Er roert entwat … te Terlanen.
Enkele gegevens in verband met de evolutie van de parochie Terlanen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kwestie van de pastorie.
Zoniën 1982-2, p.50 De redactie Bij wijze van editoriaal.
Door het feit dat dit nummer zeer veel bijdragen bevat, wordt afgezien van het editoriaal.
Zoniën 1982-2, p.50-63 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (4/6)
Deze bijdrage is volledig gewijd aan Auguste-Joseph d’Overschie die lange tijd burgemeester van Neerijse was en ook senator. De baron stierf op 21 juni 1880.
Zoniën 1982-2, p.64-67 Clabots, Albert Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Clabots (2). Wat een molenaar lijden kan.
Aan de hand van documenten gevonden in het Brusselse Stadsarchief wordt een beeld geschetst van de gebeurtenissen in de maand juli 1794 toen soldaten uit het Frans bezettingsleger de watermolen van Hoeilaart plunderden.
Zoniën 1982-2, p.68-74 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (3/5)
In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van de hulp die de armen ontvingen, met als doel de efficiëntie ervan en de houding van de beheerders ten opzicht van de armen te achterhalen.
Zoniën 1982-2, p.74 Vande Putte, Guy Ra ra ra tuut tuut tuut.
Vraag naar in1ichtingen omtrent een te identificeren foto van een “old timer” te Overijse.
Zoniën 1982-2, p.76-82 Vande Putte, Guy De parochiale toestand van Overijse in 1783. Het geval van Terlanen.
Aan de hand van een document, gevonden in het Aartsbischoppelijk Archief te Mechelen, wordt de situatie geschetst van de parochie Overijse op het einde van het Ancien Regime en meer bepaald van het gehucht Terlanen. Nagegaan worden tevens de vele pogingen door de inwoners van dat gehucht ondernomen om een eigen pastoor te bekomen en om hun kapel tot parochiekerk in te richten.
Zoniën 1982-2, p.82-83 Hemeleers, Marcel Hoe Overijse het overlijden van koning Albert vernam.
De vader van de auteur vernam als eerste het nieuws via zijn radio, een van de weinige die Overijse toen bezat Hij deelde dit mee aan deken AERTSSENS, die tijdens de vroegmis van 6u30 het bericht aankondigde aan de aanwezigen.
Zoniën 1982-2, p.84-96 Vanhoren, Jozef Uit de Huldenbergse patriottentijd. (2/2)
In 1790 werd in Huldenberg een “compagnie van volontairen” opgericht. In deze bijdrage analyseert de auteur de samenstelling van deze compagnie en de gedragingen van de leden tegenover tucht en orde.
Zoniën 1982-3, p.98-99 Versluys, Luc Editoriaal. Ons aller Zonien.
Naar aanleiding van de tentoonstelling, gewijd aan het Zonienwoud tijdens het Druiven- en Wijnfestival 1982, worden enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van dit woud aangehaald.
Zoniën 1982-3, p.100-105 Denayer, Raymond Twee letterstenen ontcijferd.
Ontcijfering van de inscriptie op twee 18e eeuwse stenen, respectievelijk op het pachthof van de Reutenbeek en in het Lipsiusdomein.
Zoniën 1982-3, p.106-113 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (5/6)
Biografie van Charles-Emmanuel d’Overschie, geboren in 1826, die omwille van zijn homosexuele neigingen het slachtoffer werd van een lastercampagne en zelfmoord pleegde in 1877.
Zoniën 1982-3, p.113-115 Clabots, Albert Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Clabots, “Aenneminghe van de vrouwvrouwe deser vryheijt” (1715).
Marie MOMMENS, sinds kerstmis 1711 in dienst als vroedvrouw te Overijse, was de weduwe van Hendrik CLABOTS, één van de rechtstreekse voorvaders van de auteur.
Zoniën 1982-3, p.116-221 Martens, Erik De vestiging van de Zusters Annunciaden te Huldenberg.
In 1787 stichtte E.H. Petrus Jacobus DE CLERCK een congregatie die later de orde van de Zusters Annunciaden zou worden. Deze zusters vestigden hun moederhuis in 1881 te Huldenberg.
Zoniën 1982-3, p.122-125 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (4/5)
Aan de hand van een grafiek wordt een vergelijking gemaakt tussen de algemene economische toestand en de uitgaven aan de armen. Hieruit blijkt dat de armen enkel gesteund werden om eventuele opstandigheid te verhinderen en de sociale rust te bewaren. Van enige structurele hulp was nog geen sprake.
Zoniën 1982-3, p.126-127 De redactie Te identificeren foto’s.
Nadere inlichtingen over een foto, afgedrukt in Zoniën, jaargang VI (1982), nr. 2, te situeren in de Leegheid te Overijse, anno 1910. Afdruk van een nieuwe te identificeren foto.
Zoniën 1982-3, p.128-133 Denayer, Raymond Tombeek, 450 plus één jaar later.
Tekst van de toespraak die op 22 augustus 1981 bij de inhuldiging van de Tombeektentoonstelling werd gehouden. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de aanwezigheid van Keizer Karel in onze regio.
Zoniën 1982-3, p.134 Vande Putte, Guy Jubileumfeesten te Tombeek.
Beschrijving van de herinneringsplaat met halfverheven borstbeeld van Keizer Karel (naar L. Loon i , Louvremuseum Parijs), dat onthuld werd naar aanleiding van de 25-jarige kostumering van de Koninklijke Fanfare “De Lanezonen”.
Zoniën 1982-3, p.134-136 Van Aken, Jozef Keizer Karel en de luieriken van Tombeek.
Pleidooi om de tinnen pot waaruit Keizer Karel gedronken heeft in een herberg te Tombeek, mee te dragen door de Keizer-Karelfanfare van Tombeek.
Zoniën 1982-3, p.137-144 Versluys, Luc Enkele Hoeilaartse geschiedenisbronnen van 1215 tot 1248 of hoe de kerk van Hoeilaart in handen van Sint-Goedele viel.
Met telkens een inleiding wordt de tekst van enkele charters afgedrukt, die belang hebben voor de geschiedenis van Hoeilaart, meer bepaald de kerkelijke geschiedenis: akte uit 1215 met betrekking de tienden van Hoeilaart, akte uit november 1217 met betrekking tot de tienden van Hoeilaart, brief gedateerd 17 juni 1223: de kerk van Hoeilaart wordt aan de kannuniken van Sint-Goedele geschonken, brief gedateerd 1 september 1227 in verband met voornoemde schenking.
Zoniën 1982-4, p.146-147 Denayer, Raymond Editoriaal.
Aankondiging dat in de schoot van de Beierij een afdeling VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE gesticht werd die de taak op zich genomen heeft de parochie registers van Overijse van 1626 tot 1812 te klapperen.
Zoniën 1982-4, p.148-157 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (6/6)
Na de dood van Victor-François d’Overschie, die zich gedurende zijn leven intens heeft beziggehouden met het uitgebreid familiearchief, vielen het domein en de bezittingen van deze aristocratische familie van Neerijse langzaam uiteen.
Zoniën 1982-4, p.157 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: Minkijzer. (2/6)
De auteur gaat de oorsprong na van het dialectwoord minkijzer: een kleine, ronde, metalen vogelklem waarmee mussen werden gevangen.
Zoniën 1982-4, p.158-159 Van Aken, Jozef De plankenzagers bij Vandendael.
Identificatie van de personen die op de foto staan van de plankenzagers bij Vandendael. Deze foto hangt in de keuken van Jules en Liske DECAT, Frans Verbeeckstraat 59 te Overijse.
Zoniën 1982-4, p.161-164 Vande Putte, Guy Nogmaals Tombeek. Tombeekheide tussen Overijse en Waver. (1/3)
In de loop van de jaren 1770 ontstond een geschil tussen Tombeek en Waver nopens het eigendomsrecht over de Tombeekheide. Beide gemeenten zochten argumenten om hun eigendomsrecht te verdedigen. Hier wordt het Wavers standpunt toegelicht.
Zoniën 1982-4, p.165-168 Martens, Erik Omtrent de bouw van de kerk te Huldenberg in 1254.
Afdruk van een document, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, namelijk de brief waarmee Hendrik VAN GELDER, prinsbisschop van Luik, in 1254 een aflaat verleent aan alwie een bijdrage levert in de kosten van de bouw van de kerk te Huldenberg.
Zoniën 1982-4, p.169-177 Denayer, Raymond 1150 jaar Overijse of de tijd van Lodewijk de Vrome.
Lodewijk de Vrome vertrouwde in 832 voor het eerst de naam ISCA aan de geschiedenis toe. In dit artikel worden een aantal feiten gereconstrueerd die zich rond deze periode afspeelden.
Zoniën 1982-4, p.178-187 Erkens, Michel Hoe de oprichting van het Godshuis te Hoeilaart leidde tot de mislukte feesten van 1889.
In 1882 vat de “Liefdadigheidskring”, die reeds vóór 1877 gesticht werd, de bouw aan van het godshuis of hospice. In 1889 worden feesten gepland ten voordele van deze instelling. Daar er evenwel gebrek aan medewerking van de aangezochten bestaat, besluit men af te zien van dit initiatief.
Zoniën 1982-4, p.188 Lamal, Danny Over de functie van waterbronnen vroeger ofte van de Moskensstraat naar de Borrestraat en terug.
In de Moskensstraat, wellicht een stuk van de Romeinse heirbaan die naar de Tomme te Ottenburg liep, zijn er twee waterbronnen die vroeger veelvuldig gebruikt werden.
Zoniën 1982-4, p.189-191 Versluys, Luc Van “de Holar” tot Absolons.
De familie Absolon werd in de loop van de 15e eeuw verwant met de familie de Holaer, die dan als geslacht verdwijnt. Tegelijkertijd verdwijnt ook het kasteel van de kasteleinen van Brussel.
Zoniën 1982-4, p.192 Denayer, Raymond Te identificeren foto.
Reactie op de vraag naar inlichtingen nopens een foto, afgedrukt in Zoniën, jaargang VI (1982), nr. 3, te situeren aan het station van Groenendaal omstreeks 1900?
Zoniën 1983-1, p.2-3 Vande Putte, Guy & Versluys, Luc Editoriaal.
De voorzitters van de heemkundige kringen “De Beierij van IJse”en “Het Glazen Dorp” wensen de heemkundige kring van Huldenberg, die beslist heeft zijn eigen weg te gaan, alle succes toe.
Zoniën 1983-1, p.4-7 Willaert, Carine Gewonde militairen in het Sint-Hubertusgasthuis te Overijse.
Een aantal militairen die gewond werden tijdens de veldslag te Ramillies op 24 mei 1707 tijdens de Spaanse Successieoorlog, werden opgenomen in het Sint-Hubertusgasthuis te Overijse.
Zoniën 1983-1, p.8-10 Erkens, Michel Een onbekende brief in verband met de stichting van Jezus-Eik (7 oktober 1642).
Analyse van een brief, geschreven in 1642 door F.J. MAES, abt van de Parkabdij te Heverlee, waaruit blijkt dat er tegen de stichting van Jezus-Eik in datzelfde jaar, heel wat oppositie bestond.
Zoniën 1983-1, p.11-19 Vande Putte, Guy Nogmaals Tombeek. Tombeekheide tussen Overijse en Waver. (2/3)
De auteur laat een aantal getuigen anno 1774 aan het woord die op een of andere manier bij de “Tombeekheidezaak” betrokken zijn geweest en het Wavers standpunt komen verdedigen.
Zoniën 1983-1, p.19 De redactie Overijse in prentkaarten.
Aankondiging van het verschijnen van het boek “Overijse in prentkaarten”, uitgegeven door Francis STROOBANTS. Het is een inventaris geworden van alle reeds gekende prentkaarten van Overijse.
Zoniën 1983-1, p.20-21 Coddens-Deveen, Lena Uit grootvaders tijd.
In het archief, nagelaten door haar grootvader Antoon Victor DEVEEN (1831-1908), oud-gemeentesecretaris van Overijse, vond mevrouw CODDENS-DEVEEN een getuigenis die een licht werpt op de levenswijze rond het midden van de vorige eeuw.
Zoniën 1983-1, p.22-23 Denayer, Raymond De laatsten der frontsoldaten 14-18.
Inlichtingen over oudstrijders uit Overijse en omgeving van de oorlog 1914-1918, gehaald uit een maandelijks verschenen frontblaadje en uit enkele dagbladen.
Zoniën 1983-1, p.30-32 Janssens, René Oude verdwenen gewoonten.
De auteur legt uit hoe vroeger stremsel of “rinsel” op een natuurlijke wijze rechtstreeks uit de organen van het dier bekomen werd. Dit produkt werd gebruikt om platte kaas te vervaardigen.
Zoniën 1983-1, p.33-36 Erkens, Michel Na de meidagen van 1940. De terugkeer der krijgsgevangenen.
Uit een onderzoek van enkele dossiers in het gemeentelijk archief te Hoeilaart, blijkt dat vanaf medio juni 1940 de gemeentelijke administratie terug op gang kwam en dat eind augustus 1940 meer dan de helft der opgeroepenen reeds teruggekeerd waren.
Zoniën 1983-1, p.37-42 Debecker, Gilbert Zoeaaf Evarist Van Nuffelen.
De Overijsenaar Evarist VAN NUFFELEN (1830-1898) deed in de jaren 1866 en 1867 dienst als pauselijke zoeaaf. De auteur geeft een korte beschrijving van deze dienstjaren.
Zoniën 1983-1, p.43 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: Kassaake. (3/6)
“Kassaake” of madeliefje is een dialectische vervorming van noordelijk Oud- en Middelfranse vormen als “cassaude” en “casotte” en is eveneens verwant met “kersouwke” wat eveneens madeliefje betekent.
Zoniën 1983-1, p.44-45 Clabots, Albert De schandpalen van de Prins van Horne.
Situering van de openbare schandpalen te Overijse en te Rosières, met de wapens van de Prins van Horne, in de 17e en 18e eeuw.
Zoniën 1983-1, p.46-47 Vande Putte, Guy Plaat van onze gildebreuk zoek.
De auteur doet een oproep om meer inlichtingen te bekomen over een gildeplaat met Horneschild uit 1718 dat zoek is geraakt. Raymond DENAYER poogt alvast hierop een antwoord te geven.
Zoniën 1983-1, p.48 Erkens, Michel Onze Hoeilaartse reuzen.
Uit een document in het gemeentearchief, gedateerd 1929, blijkt dat Hoeilaart toen reeds een reus bezat. De auteur doet eveneens een oproep om inlichtingen te bekomen over twee niet meer bestaande verenigingen, namelijk “De Vereenigde Vrienden” en “De Eendracht”.
Zoniën 1983-2, p.50-51 Versluys, Luc Editoriaal. Herleving van het humanisme.
Enkele aspecten van het humanisme worden besproken. Deze beweging oefende ook een zekere invloed uit in Overijse en Hoeilaart.
Zoniën 1983-2, p.52-53 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: Peuterke. (4/6)
Diepgaand onderzoek naar de etymologie van “peuterke”, een handjevol takjes of rijshout met een wisje in een bundeltje samengebonden om het ovenvuur of de (Leuvense) stoof aan te steken.
Zoniën 1983-2, p.54-62 Versluys, Luc Enkele aspecten over Groenendaal ten tijde van de Hervorming.
Biografie van WILHELMUS GHERSHOVEN, de 134e kannunik van Groenendaal van 5 februari 1503 tot aan zijn dood op 5 april 1547. Deze man had relaties met belangrijke humanisten.
Zoniën 1983-2, p.63-69 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (5/5)
In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van de ondersteunden zelf: Hoeveel Overijsenaars leefden in armoede: het beroep van de ondersteunden: de woonplaats van de ondersteunden: bezitsbeeld van de armen.
Zoniën 1983-2, p.70-74 Borremans, Romain Met een schacht op de dool (1/3).
De auteur geeft enige commentaar bij het handgeschreven verslag van de trektocht tot in het zuiden van Frankrijk door de rekruut Romain BORREMANS (° 8 juni 1920) uit Overijse.
Zoniën 1983-2, p.75-76 Schuerwegen, Paul Alva te Overijse.
Verhaal van een conflict tussen de stad Leuven en de hertog van Alva. Uit documenten hiervan blijkt dat Alva een tijd te Overijse verbleef.
Zoniën 1983-2, p.77-81 Clabots, Albert De eerste Fransgezinden te Overijse, Hoeilaart en Jezus-Eik.
Aan de hand van een bundel documenten, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, wordt nagegaan wie de eerste aanhangers waren van de Fransen, toen zij onze streken annexeerden op het einde van de 18e eeuw.
Zoniën 1983-2, p.81-85 Erkens, Michel De uitbreiding van de druiventeelt anno 1880.
Aan de hand van de landbouwtelling van 1880 en van de belastingen die de Hoeilanders in 1884 betaalden, wordt gepoogd de verspreiding van de druiventeelt anno 1880 te evalueren en een beeld te geven van de winsten van de eerste druiventelers.
Zoniën 1983-2, p.85-87 Bockstal, Stefaan Maleizen en Bakenbos. De dappere Wielrijders van Maleizen.
Een korte historiek van “De Dappere Wielrijders van Maleizen”, een vereniging die bloeide in de jaren 1910, De gegevens werden geput uit documenten in het gemeentelijk archief.
Zoniën 1983-2, p.88-93 Erkens, Michel De bevestiging der Hoeilaartse vrijheden is 600 jaar oud (17 mei 1383).
Afdruk van een kopie van de akte anno 1383, waarin de toenmalige hertogin van Brabant, Johanna, de vrijheden die de Hoeilanders toen reeds genoten, bevestigde.
Zoniën 1983-2, p.93-96 Denayer, Raymond Voor 200 jaar overleed Maria-Theresia van Horne.
Korte biografische schets van Prinses Maria-Theresia van Horne, Vrouwe van Yssche, de laatste naamdraagster van het geslacht der Hornes, die op 19 juni 1783 te Parijs overleed en daar ook begraven werd.
Zoniën 1983-3, p.98-105 Denayer, Raymond Hendrik Conscience herdacht.
Bijdrage gewijd aan de Vlaamse schrijver HENDRIK CONSCIENCE, die in 1883 overleed. De druivenstoet en de druivententoonstelling 1983 te Overijse hebben dan ook als thema Hendrik Conscience.
Zoniën 1983-3, p.106-111 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (1/13)
In een eerste bijdrage van deze reeks, gewijd aan de Mariaverering in onze streken, wordt aandacht besteed aan de kapel van O.-L.-Vrouw-van-Loretto aan de priorij van Groenendaal en aan de kapel van Welriekende.
Zoniën 1983-3, p.112-115 Clabots, Albert Afbraak en wederopbouw van Overijse in 1768-1769.
Overzicht van de werken die in de jaren 1768-1769 werden uitgevoerd om de aanleg van de steenweg van Waver naar Brussel mogelijk te maken en meer bepaald de werken aan het gedeelte in het centrum van Overijse.
Zoniën 1983-3, p.115-120 Borremans, Romain Met een schacht op de dool (2/3).
Vervolg van het verslag van de trektocht tot in het zuiden van Frankrijk door de rekruut Romain BORREMANS uit Overijse.
Zoniën 1983-3, p.121-125 Vande Putte, Guy Nogmaals Tombeek. Tombeekheide tussen Overijse en Waver. (3/3)
Relaas van de verwikkelingen, hoofdzakelijk in de 18e eeuw, in verband met het grensconflict tussen Overijse en Waver aan de Tombeekheide, vanuit Tombeeks oogpunt bekeken.
Zoniën 1983-3, p.126-132 Bockstal, Stefaan Een meestergast-serrist aan de schrijftafel.
Fragmenten uit het dagboek van D. GILLEYNS uit Hoeilaart, een neef van Felix Sohie en meestergast op diens serrebedrijf. Dit tijdsdocument is vooral interessant voor enkele wetenswaardigheden over de druiventeelt voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Zoniën 1983-3, p.133-135 Lamal, Danny Op zoek naar verdwenen helden.
Verslag van een zoektocht naar de preciese begraafplaats van de grootoom van de auteur, Modest KUMPS, die op 1 november 1914 sneuvelde te Oud-Stuivekenskerke.
Zoniën 1983-3, p.135 De redactie Nawoord en toch reeds … Voorwoord.
Aankondiging dat Zoniën, jaargang VIII (1984), nr. 2, volledig gewijd zal zijn aan Terlanen.
Zoniën 1983-3, p.136-143 Erkens, Michel Een beschrijving van de heerlijkheid Terheide uit 1531.
Een overzicht van de bezittingen en de rechten van de heer van Terheide in 1531, aan de hand van een document, gedateerd 30 januari 1531 en van de kopieën van andere akten, respectievelijk uit 1424 en 1429, die bewaard worden in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Zoniën 1983-3, p.143 Denayer, Raymond Vivat Marlijsen!
Aankondiging van de tentoonstelling in de Jongensschool van Maleizen, als start van de herdenking “Overijse, 750 jaar Vrijheid”.
Zoniën 1983-3, p.144 Denayer, Raymond Vraag en antwoord.
Er is een antwoord gekomen op de vraag die in Zonięn, jaargang VI (1982), nr. 2 werd gesteld naar de betekenis van een Malbrouckwagen, wat een soort textielkar zou zijn.
Zoniën 1983-4, p.146-147 Versluys, Luc Editoriaal.
De voorzitter van “Het Glazen Dorp” deelt mee dat de abonnementsprijs ook dit jaar onveranderd blijft.
Zoniën 1983-4, p.148-155 Vande Putte, Guy Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van het Bonten Os-pand.
De auteur toont aan dat het Rood huis niet mag verward worden met de Bonten Os. Beide gebouwen behoorden in de 15e eeuw toe aan de familie WILDEMANS, alias DE BECKER. Een onomastisch onderzoek naar oorsprong, bewoners en benaming van DE BONTEN OS.
Zoniën 1983-4, p.156-159 Versluys, Luc De mislukte samenzwering tegen Alva te Groenendaal in 1568.
Verslag van de mislukte poging tot aanslag op de persoon van de hertog van Alva te Groenendaal in 1568, aan de hand van het werk Histoire de la Guerre de Flandre, escrite en latin par Famianus STRADA, de la Compagnie de Jésus. Premier Décade. Mise en Français par P. Du-Rier (tweede boekdeel. Parijs, 1675).
Zoniën 1983-4, p.160-164 Borremans, Romain Met een schacht op de dool (3/3).
Vervolg van het verslag van de vlucht van een Belgisch soldaat naar Frankrijk in de meidagen van 1940, na de inval van de Duitsers in België.
Zoniën 1983-4, p.165-169 Willaert, Carine Lotelingen van Overijse anno 1702.
In het begin van de 18e eeuw ontstonden er internationale verwikkelingen in verband met de opvolging van de kinderloze Spaanse Habsburgers. De troepenmacht van de Zuidelijke Nederlanden werd versterkt met eenheden van een nationale militie, die door het platteland geleverd werd via een systeem van loting. Hierbij ook een aantal jongens uit Overijse.
Zoniën 1983-4, p.170-177 Erkens, Michel Inventaris van Hoeilaartse straatnamen. (1/2)
De eerste Hoeilaartse straatnameninventaris uit de Hollandse periode. Het origineel dateert van 4 maart 1821.
Zoniën 1983-4, p.178-182 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (2/13)
De vroegere kerk van Hoeilaart, in 1870 door de huidige vervangen, bezat een Mariakapel. Vermits het klooster van Groenendaal het “Cloester van Onser Lieven Vrauwen ten Groenendaele in Zoenien” heette en geheel toegewijd aan de Heilige Maria, kan men veronderstellen dat de priesters van de priorij misschien wel aan de oorsprong lagen van bedoelde “kapellerij binnen de kerk van Hoolaert”.
Zoniën 1983-4, p.183-184 Clabots, Albert Akkoord tussen ’s Hertogendal en Overijse in 1708.
In 1703 kwam een einde aan het proces tussen de abdij ’s Hertogendal te Hamme-Mille, tiendheffer van Sint-Martinus, en de gemeenschap van Overijse in verband met de restauratie van de parochiekerk die in 1692 was afgebrand. Blijkbaar werd slechts in 1708 een definitieve overeenkomst bereikt, zoals blijkt uit de akte, verleden voor notaris DE RIDDER.
Zoniën 1983-4, p.185-190 Denayer, Raymond In dit Lutherjaar 1983: bedenkingen over Lipsius, Marnix en Leopold I.
Ter gelegenheid van de 500e verjaardag van Luthers geboorte wordt aangetoond dat verre uitlopers van dit godsdienstdrama ook te Overijse nog waarneembaar zijn. Justus Lipsius werd in zijn jeugd duidelijk beinvloed door Luther en het protestantisme, waarvan ook Leopold I, koning der Belgen, en hofmaarschalk Charles Marnix van Sint-Aldegonde, eveneens aanhangers waren.
Zoniën 1983-4, p.191 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: de uitspraak van grecht, bekker en kèès. (5/6)
Deze umlautsvormen onderscheiden het Zuidwestbrabants dialect van de andere streektalen uit Vlaanderen.
Zoniën 1983-4, p.192 Hemeleers, Marcel Overijses dorpsbeeld vroeger.
Enkele bewijzen ter staving van de hypothese van J. VERBESSELT dat tot de 12e eeuw vanuit Overijse handel werd gedreven met Leuven via de Walenweg en de bevaarbare IJse.
Zoniën 1984-1, p.2-9 Versluys, Luc Editoriaal. Over enkele blijde gebeurtenissen.
Aankondiging van een belangrijke vondst in de Hoeilaartse Kerkstraat, namelijk de overblijfselen van een muur die gebouwd werd rond het kasteel van de hertogen van Brabant, afgebroken in 1503. Het Hoeilaarts Heemkundig Museum is ook een belangrijke aanwinst rijker, namelijk een gipsen reliëfplaat van de Groenendaalse priorij anno 1649.
Zoniën 1984-1, p.10-18 Vande Putte, Guy De “Vuurmolen” van Overijse, oudste betonnen fabriek van België (1) is tachtig jaar oud en … Verkrot.
Een onderzoek naar de juiste bouwdatum van de Overijsese vuurmolen (“Meunerie Stevens at Decoster”) en naar de mogelijke inbreng van Duitsers bij de bouw (1902-03). De activiteiten van deze vuurmolen werden gestopt in 1954.
Zoniën 1984-1, p.19-21 Derom, Maurits Het bijgeloof in vroegere tijden.
Het relaas van een duivelbezwering te Hoeilaart rond de dertiger jaren in de wijk Terdelle. De auteur was hierbij getuige.
Zoniën 1984-1, p.21 Denayer, Raymond Rondvraag aan onze lezers.
Vraag naar meer inlichtingen over een ongeval dat gebeurde met een leurder in de omgeving van de “IJzeren Kerk”.
Zoniën 1984-1, p.22-23 Clabots, Albert Schoolperikelen te Terlanen.
Gedurende de laatste weken van het jaar 1890 kwamen er op het gemeentehuis van Overijse een aantal klachten binnen die betrekking hadden op Bruno Louis DUPONCHEEL, schoolmeester te Terlanen. Hiervoor kreeg deze een berisping.
Zoniën 1984-1, p.24-31 Erkens, Michel Inventaris van Hoeilaartse straatnamen. (2/2)
Vervolg van de inventaris van Hoeilaartse straatnamen anno 1821. Hierdoor krijgen we een beeld van de ordening der straten en wegen zoals die bestond bij het begin der 19e eeuw vóór men aan de verharding ervan begon.
Zoniën 1984-1, p.32-42 Denayer, Raymond 750 Jaar Vrijheid Overijse, de “Vrijheidscamme” en de Vrijheidsput.
Geschiedenis van de Vrijheidscamme (bierbrouwerij), die gehuisvest was in het thans vervallen gebouw rechts op het einde van het blinde steegje aan het Justus Lipsiusplein. Het eerste document betreffende deze camme is een kopie van de verkoopbrief uit 1689.
Zoniën 1984-1, p.43-48 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (3/13)
De eredienst in de Mariakapel in Hoeilaart kwam in de loop van de 18e eeuw in handen van de Augustijnen van de Windesheimerorde, waarvan opvallend veel kloosters toegewijd waren aan Maria. De auteur haalt eveneens enkele feiten aan uit de geschiedenis van de Sint-Annakapel binnen het domein Hertoginnedal te Oudergem. De Sint-Annaverering is immers moeilijk te scheiden van de Mariaverering.
Zoniën 1984-2, p.50 Denayer, Raymond Editoriaal.
Naar aanleiding van het tweede eeuwfeest van de bouw van het “pastoreel huys” in Terlanen, wordt dit Zoniënnummer volledig aan dit Overijsese gehucht gewijd.
Zoniën 1984-2, p.51-53 Denayer, Raymond ‘s-Hertogendal koopt de weg naar de pastorie.
Uittreksel uit de akte, gedateerd 27 september 1786 (4?) in verband met de toegangsweg naar het “pastoreel huys” dat men van plan is te bouwen.
Zoniën 1984-2, p.54-56 Cuyckens, Frans Portret van Alexandrina Van Dormael, abdis van ‘s-Hertogendal (1768-1787).
Beschrijving van het schilderij, toegeschreven aan F.J. JACQUIN, gedateerd 1770-1780, waarop de abdis van’ s-Hertogendal (1768-1787) staat afgebeeld.
Zoniën 1984-2, p.57-58 Vande Putte, Guy Is abdis van Dormael van Overijsese komaf?
In 1628 wordt een Vandormael vermeld in de Overijsese parochieregisters. Deze naam duikt nog een aantal malen in Overijse op. De vraag stelt zich of er verwantschap bestaat met de abdis Van Dormael.
Zoniën 1984-2, p.58-71 Cuyckens, Frans Hoe ontstonden kerk en pastorie van Terlanen?
Enkele van de meest markante gebeurtenissen die zich bij de afwerking der kerk hebben afgespeeld. Publicatie van een aantal documenten in verband hiermee + lijst van personen, overleden tijdens het cholerajaar 1857 + chronologische lijst van de pastoors van Terlanen.
Zoniën 1984-2, p.72 Cuyckens, Frans Een priester uit Terlanen: Jan-Ernest Magosse.
Korte biografische schets van J.-E. MAGOSSE, geboren in Terlanen in 1872, priester gewijd in 1896.
Zoniën 1984-2, p.72-73 Erkens, Michel Pastoor Jan-Frans Nuewens, gewezen monnik van Groenendaal.
Pastoor Jan-Frans Nuewens, die vele inspanningen deed om de priorij van Groenendaal te laten voortbestaan, kwam in Terlanen terecht, na de tweede uitdrijving van de monniken door de Fransen.
Zoniën 1984-2, p.74-78 Cuyckens, Frans De schuttersbreuk van Terlanen.
Beschrijving van de breuk van de Sint-Sebastiaansgilde van Terlanen, onlangs teruggevonden in het kostershuis van Terlanen.
Zoniën 1984-2, p.79-84 Cuyckens, Frans Chaerte of keure van de Terlanense schuttersgilde.
Overdruk van deze “chaerte”, het reglement van deze vereniging.
Zoniën 1984-2, p.84 Cuyckens, Frans Eedt van de gulde-broederen.
Eed van de gildebroeders, gedateerd 26 augustus 1713.
Zoniën 1984-2, p.85-104 Vande Putte, Guy Het vroegere dorpsbeeld van Terlanen. Proeve van onomastische reconstructie.
Opzet van dit artikel is de configuratie van de oude dorpskom onder de loupe te nemen aan de hand van originele toponymische en anthroponymische gegevens. Terlanen was immers een (relatief) belangrijke agglomeratie, ontstaan aan de overgang van de Lane in het domein Isca.
Zoniën 1984-2, p.105-110 Vande Putte, Guy & Cuyckens, Frans De oudste documenten op de pastorie van Terlanen.
Afdrukken van twee zeer oude archiefstukken die berusten in de Terlanense pastorie en opklimmen respectievelijk tot 1426 en 1543 (kopieën begin 17e eeuw van andere akten).
Zoniën 1984-2, p.111-116 Rosier, Marcelle Terlanen, mijn dorp.
Enkele historische gegevens in verband met Terlanen: ontstaan van het gehucht, de kerk, het Hof ten Hove, het schepenhuis, de molens van het Hof ten Hove, de kam of brouwerij, de school.
Zoniën 1984-2, p.117-120 Clabots, Albert Bouwstoffen voor de parochiale geschiedenis van Terlanen.
Aan de hand van enkele documenten uit de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent en uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, wordt een licht geworpen op het probleem van de zielzorg in Terlanen gedurende de 18e eeuw.
Zoniën 1984-2, p.121-134 Lamal, Danny Sprokkelingen uit Terlanen.
Terlanen, panoramisch gezien, p. 121-122. Idyllische beschrijving van Terlanen, volgens de auteur het kleinste maar ook het mooiste gehucht van Overijse.
Zoniën 1984-2, p.122-124 Lamal, Danny Anekdoten uit vervlogen tijden.
Enkele gebeurtenissen uit het leven van Jozef DE KEYZER, beter bekend als Jef Lois, de schaarsliep, die als een echte lolbroek door het leven ging.
Zoniën 1984-2, p.125-126 Lamal, Danny Petrus-Arthur Michiels zag eens peren hangen.
Anekdote uit het leven van Petrus-Arthur MICHIELS, grootoom van de auteur, die op 27-jarige leeftijd sneuvelde.
Zoniën 1984-2, p.127-129 Lamal, Danny Resten van Romeinse beschaving in Terlanen.
In 1976 werden in de Moskensstraat, een deel van de vroegere Romeinse heirbaan Cassel-Keulen, een aantal Romeinse muntstukken gevonden die eertijds door passerende legioensoldaten verloren zijn.
Zoniën 1984-2, p.129-131 Lamal, Danny Hoe Terlanen bijna Terlaemen werd.
Vóór de Tweede Wereldoorlog bestonden er plannen om in Terlanenveld een autocircuit te bouwen, dat “Parc National des Sports Albert I” zou heten. Deze plannen werden evenwel niet doorgevoerd.
Zoniën 1984-2, p.131-134 Lamal, Danny Spoils of war.
Beschrijving van een aantal zaken die herinneren aan de aanwezigheid van het Engelse leger te Terlanen tijdens WO II, zoals tanks en soldatengraven.
Zoniën 1984-2, p.135-138 Parijs, Hilda & Steensels Mathieu De aanleg van de nieuwe baan.
Een opstel, geschreven door het Terlanens schoolmeisje, Hilda PARIJS, in 1939 over de aanleg van de betonbaan die zes jaar later beslissend zou blijken te zijn voor de lokalisatie van het krijgsgevangenkamp. Mathieu STEENSELS geeft nog enkele technische inlichtingen in verband met de aanleg van de baan.
Zoniën 1984-2, p.139-149 Denayer, Raymond De Engelse soldatengraven te Terlanen.
Relaas van de meidagen 1940 en de militaire gebeurtenissen die zich afspeelden bij de laatste uitlopers van de verdedigingslinie “De IJzeren Muur”. Beschrijving van de graven van de Engelse soldaten die hier sneuvelden in het eerste oorlogsjaar.
Zoniën 1984-2, p.150-154 Janssens, René & Lamal, Danny 21 juli 1941.
Gebeurtenissen die zich afspeelden op 21 juli 1941 in Overijsecentrum en in Terlanen, waarbij de Engelse soldaten, gesneuveld in 1940, herdacht werden.
Zoniën 1984-2, p.155 Willaert, Roger Met de Beierij op reis op 9 september 1984.
Aankondiging van het programma voor de Beierij-uitstap naar “Bachten de Kupe” op 9 september 1984.
Zoniën 1984-2, p.156 Stroobants, Francis Pinksterfeesten op Bakenbos.
Programma van de feesten in de wijk Bakenbos op 9, 10 en 11 juni 1984, met als thema “Mensen van vroeger en nu”.
Zoniën 1984-3, p.158-161 Versluys, Luc Editoriaal. Twintig jaar later.
Op 13 maart 1964 werd het Heemkundig Museum te Hoeilaart ingehuldigd. Er wordt eveneens een overzicht gegeven van de activiteiten van de Hoeilaartse Heemkundige Kring gedurende die twintig jaar.
Zoniën 1984-3, p.162-165 Erkens, Michel De ontvolking te Hoeilaart in 1578-1585.
In 1578 verlieten vele Hoeilanders hun dorp. Zij vluchtten voor het oorlogsgeweld tijdens de godsdienstoorlogen onder Filips II. Deze vlucht heeft grote gevolgen gehad voor de toestand van het dorp.
Zoniën 1984-3, p.166-167 Derom, Maurits De keizer van Terdelle.
Enkele anekdoten uit het leven van één van de kleurrijkste figuren uit de wijk Terdelle: Rochus DENlES, bijgenaamd Kalit, schaliedekker van beroep.
Zoniën 1984-3, p.168-169 Versluys, Luc Ken je Zoniën.
Geschiedenis van de Visart-beuk langsheen de weg van de Schone Eik, die tijdens de nacht van 14 op 15 november 1969 door een storm werd geveld.
Zoniën 1984-3, p.169-173 Maziers, Michel De afpaling te Groenendaal.
Resultaten van het onderzoek naar de overblijfselen van het afpalingssysteem van het woud. Dit systeem was vanaf de regering van Keizer Karel in voege.
Zoniën 1984-3, p.174-180 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (4/13)
De “O.L.Vrouwekapel ten Zavel”, ook genoemd “de kapel met de houten klok”, bevindt zich op de weg naar Roklooster, op de berg van Overijse en Tervuren, juist aan de splitsing van de wegen. Over de Mariaverering aldaar beschikt men echter over zeer weinig gegevens.
Zoniën 1984-3, p.181-183 Denayer, Raymond Editoriaal.
In het tweede deel van dit nummer wordt 750 Jaar Vrijheid Overijse herdacht.
Zoniën 1984-3, p.184-204 Clabots, Albert De Vrijheidshalle van Overijse.
De auteur staaft de stelling dat in Overijse twee hallen hebben gestaan – 1. Het “Steynen Huys”, alias ’s coninckx huys, eigendom van de centrale overheid. 2. De “Halle” of het “Vreyheyt Huys”, eigendom van de Vrijheid. Dit laatste gebouw, gelegen op het hoogste gedeelte van het huidige Justus Lipsiusplein, rechtover het gemeentehuis, brandde af in 1692 en kon niet heropgebouwd worden om financiële redenen. Bouwmeester in 1530-37 was Claes VAN DER HEYDEN.
Zoniën 1984-3, p.207 Clabots, Albert Ruzie rond de wip te Overijse.
Relaas van een dispuut tussen een aantal leden van de schuttersgilde en een zekere Hendrik CORNELIS in verband met het afschieten van “vrije vogels”, waarschijnlijk bijkomende prijsvogels die naast het aantal verplichte vogels op de wip kunnen geplaatst worden.
Zoniën 1984-3, p.207-219 Vande Putte, Guy De vrijheidsvesten van Overijse.
Een onderzoek naar het tracé van de vestingen van de Overijsese Vrijheid, op basis van een uitvoerige toponymische enquête en van de restanten die er vandaag de dag nog naar zouden verwijzen.
Zoniën 1984-3, p.220-230 Denayer, Raymond De Schuttershof der Vrijheid Overijse.
Historiek en beschrijving van de Kardaan, oefenhof en eigendom van de befaamde Sint-Sebastiaansgilde, wier lokaal, de “Schutterscamere” , als onderdeel van de Vrijheidshalle, praktisch op een boogscheut daarvandaan gelegen was.
Zoniën 1984-3, p.231-236 Clabots, Albert Poortersbrieven te Overijse in de 17e eeuw.
Enkele gegevens over de poorterij, een instelling die haar oorsprong vindt in het verlenen van de vrijheidskeure van Overijse. In bijlage een afschrift van 2 poortersbrieven uit de 17e eeuw.
Zoniën 1984-3, p.237-238 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: (h)anneke. (6/6)
Oorsprong van de dialectische volksbenaming voor ekster.
Zoniën 1984-3, p.238 Denayer, Raymond En de (h)anne(kes) blijven maar tateren.
In een artikel van het heemkundig tijdschrift van de gemeente Erpe-Mere wordt een verduidelijking gegeven van het dialectwoord “Nen Ennen” (een Vlaamse gaai>.
Zoniën 1984-3, p.239-240 Clabots, Albert Wolvenjacht te Overijse.
Relaas van een wolvenjacht die plaats had in 1712, aan de hand van gegevens die Judocus-Thomas DE WINT, griffier van Overijse, in zijn registers neerpende, tussen de ambtelijke teksten in.
Zoniën 1984-4, p.242-245 Denayer, Raymond Editoriaal.
Eresaluut aan de voorzitter-stichter van de “Beierij van IJse”, Guy VANDE PUTTE, die ontslag nam als voorzitter, wegens familiale omstandigheden. Bespreking van het geschenk dat de steunleden van Overijse zullen ontvangen.
Zoniën 1984-4, p.246-249 Versluys, Luc Welriekendedreef ten tijde der Romeinen.
De auteur stelt als hypothese dat de weg van Hoeilaart naar Bosvoorde wellicht door de Romeinse overheerser reeds gekend was, zoniet door hem ontworpen en uitgevoerd. Op deze vragen is evenwel nog geen sluitend antwoord gevonden.
Zoniën 1984-4, p.249-250 Hemeleers, Marcel Een ontmoeting achter de IJzer.
De zonen van frontmakkers uit de Eerste Wereldoorlog, die nooit van elkaars bestaan hebben geweten, ontmoeten elkaar in het Heemkundig Museum Bachten de Kupe te Izenberge.
Zoniën 1984-4, p.251-253 Clabots, Albert Een Molenhistorie of Hoeilaart contra Groenendaal.
De Augustijnermonniken van Groenendaal gaven voor het malen dikwijls de voorkeur aan molenaars van Terhulpen, Bosvoorde en Carloo, boven deze van Hoeilaart. Uit de nagelaten protocollen van notaris J.J. VAN DE VELDE blijkt dat dit helemaal niet naar de zin van de Hoeilanders was.
Zoniën 1984-4, p.254-255 Depré, Jozef Een halve eeuw geleden: ook werken aan de staatsbaan 53.
Publikatie van het besluit van 17 februari 1934 door de burgemeester van Overijse, Em. TAYMANS, in verband met de werken aan de staatsbaan Leuven-Terhulpen, waar ook nu in 1984 moderniseringswerken aan de gang zijn.
Zoniën 1984-4, p.256-259 Clabots, Albert Geen beste dag voor meier Crabeels.
De auteur poogt, aan de hand van een document gevonden in het Algemeen Rijksarchief te Brussel in het fonds “Notariaat Generaal Brabant”, een antwoord te vinden op de vraag waarom op 24 juni 1790 de nieuwe burgemeester en schepenen van Overijse, hun eed niet aflegden tegenover meier CRABEELS, als vertegenwoordiger van de heer van Overijse.
Zoniën 1984-4, p.260-263 Dehaen, Roger Processiemijmeringen.
Naar aanleiding van een bezoek aan het huidige rusthuis Mariëndal, dat vroeger dienst deed als klooster, herinnert de man zich vroegere processies, waarbij de “Mamères” van het klooster een belangrijke rol speelden.
Zoniën 1984-4, p.264-266 Erkens, Michel Een Franstalige onderwijzer te Hoeilaart.
Perikelen rond de benoeming van een hulponderwijzer in Hoeilaart, die Vlaamsonkundig bleek te zijn. De heer DARTEVELLE gaf les aan de gemeenteschool van begin 1875 tot juni 1877.
Zoniën 1984-4, p.267-273 Denayer, Raymond Ik heb een boek van Lipsius gelezen.
Recensie van een der meesterwerken van Justus Lipsius “De Constantia in rebus malis”, dat in 1584 te Leiden, bij Plantijn, verscheen. Schets van de omstandigheden waarin dit boek geschreven werd.
Zoniën 1984-4, p.274-279 Erkens, Michel Globale bevolkingsaangroei te Hoeilaart tussen 1300 en 1800. (1/2)
De evolutie van het aantal inwoners te Hoeilaart wordt in het eerste deel van deze bijdrage geschetst aan de hand van de cijnslijsten uit de 14e eeuw en van de volkstellingen uit de 15e en 16e eeuw.
Zoniën 1984-4, p.280-288 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (5/13)
Enkele citaten uit de werken van C. VAN DER VIJVER, Wandelingen in en om Brussel benevens uitstapje naar Gent en Brugge in den jare 1823, Amsterdam, 1823, en van V. DE BUCK, Het Christelijk Hoolaert, Brussel, 1855, over de Mariaverering in de streek van Zoniën.
Zoniën 1985-1, p.2-3 Denayer, Raymond Editoriaal.
Aankondiging van een aantal activiteiten voor 1985: het Interdorpenspel, de Romeinse maaltijd enz.
Zoniën 1985-1, p.4-9 Clabots, Albert Op stap met de patriotten van Overijse.
Uit de gebeurtenissen die zich afspeelden te Overijse tijdens de Brabantse Omwenteling, blijkt dat de patriottische opwelling er eerder gering te noemen was. Deze houding is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat Prins Frederik van Salm-Kyrburg en zijn meier, J.J.C.A. CRABEELS niet erg enthousiast waren voor de behoudsgezinde Statisten die toen aan de winnende hand waren.
Zoniën 1985-1, p.9-10 Clabots, Albert Een kind op de messink te Overijse.
In 1717 werd een pasgeborene zowel door zijn moeder als door zijn vader, die niet gehuwd waren, verlaten. Door een beslissing van de schepenen werd het kind toevertrouwd aan een voedster.
Zoniën 1985-1, p.10-11 Clabots, Albert Ruzie tussen meier en schepenen te Overijs.
Uit een archiefstuk dat berust op het Algemeen Rijksarchief te Brussel, blijkt dat meier J.J.C.A. CRABEELS niet al te best kon opschieten met de schepenen van de Vrijheid.
Zoniën 1985-1, p.12-18 Derom, Maurits Figuren uit ons dorpsleven: burgemeester Jean-Baptiste Charlier, alias Tiske Wit.
Korte biografie van Jean-Baptiste CHARLIER. Een overzicht van zijn politieke activiteiten en verwezenlijkingen die tijdens zijn ambtsperiode het licht zagen.
Zoniën 1985-1, p.19-26 Denayer, Raymond Vuyt sunderlinge gratie des Keysers.
Afdruk van een document, bewaard in het Stadsarchief van Leuven, waarin Keizer Karel aan Overijse de aloude vrijstelling van het lepelrecht herbevestigt. Deze akte is gedateerd op 7 juni 1547.
Zoniën 1985-1, p.27-38 Erkens, Michel Globale bevolkingsaangroei te Hoeilaart tussen 1300 en 1800. (2/2)
De bevolkingsevolutie in de 17e en 18e eeuw wordt nagegaan aan de hand van parochieregisters en de tellingen uit de 17e en 18e eeuw. Er wordt eveneens een vergelijking met Overijse gemaakt.
Zoniën 1985-1, p.39-42 Vande Putte, Guy Een molenaarshistorie van over de taalgrens.
Oproep tot het verzamelen van gegevens in verband met de tewerkstelling van Overijsenaars in de “Papeteries de Genval”, opgericht in 1904. Deze onderneming kende een grote bloei tijdens het Interbellum.
Zoniën 1985-1, p.42-48 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (6/13)
Aan de hand van de beschrijving van de processie te Brussel, stelt de auteur dat de burgerij en de adel blijkbaar bepaalde initiatieven namen om de drang naar materiële veiligheid bij de volksmens te oriënteren naar de Heilige Maagd om alzo te ontsnappen aan de werkelijke bijstandsverlening. Verder wordt aandacht besteed aan de Onze-Lieve-Vrouwkapel Van Stokkel.
Zoniën 1985-2, p.50 Versluys, Luc Editoriaal. Voor een ecologische benadering van de heemkunde.
Een overzicht van de artikels die in dit nummer van Zoniën zijn opgenomen.
Zoniën 1985-2, p.51-53 Vande Putte, Guy De Habsburgse landvoogden en Overijse.
Uit een document in het Notariaat-Generaal van Brabant blijkt dat een Overijsenaar in het midden van de 17e eeuw hofbarbier was te Brussel, ten tijde van Leopold-Willem, aartshertog van Oostenrijk. Deze landvoogd was zeer populair en lag aan de oorsprong van menige herbergbenaming, ook te Overijse. Dit herbergpand kon evenwel nog niet precies gelokaliseerd worden.
Zoniën 1985-2, p.54-55 Depré, Jozef Een halve eeuw terug.
Een aankondiging voor een “Vlaamse Kermis” in 1935 ten voordele van de “noodlijdenden en werkloozen” van Overijse, georganiseerd door het Nationaal Hulpcomiteit – afdeling Overijse.
Zoniën 1985-2, p.56-60 Vandenborre, Roger Aspecten van natuurhistorie in het Zoniënwoud.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de “ongeschonden of originele bodems en reliëf van het Silva Carbonaria”. Het Zoniënwoud nu is de enige plaats waar men nog het oorspronkelijke reliëf van de Leemstreek kan zien en bestuderen.
Zoniën 1985-2, p.61-79 Derom, Maurits Geschiedenis van de Oudstrijdersbond Hoeilaart 1914-1918.
Daar in de gemeente nog maar 4 oudstrijders in leven zijn, is het de hoogste tijd om de geschiedenis van de Oudstrijdersbond Hoeilaart 1914-18 onder de loupe te nemen. Aandacht wordt besteed aan het bestuur van de vereniging en aan de bijzonderste activiteiten (overhandigen van vaandel – gedenksteen gesneuvelden – sociale politiek enz.).
Zoniën 1985-2, p.80-86 Denayer, Raymond Het wapenschild van Overijse.
Een overzicht van de verschillende zegels-gemeentewapens van Overijse. Het oudste was in gebruik van 1300 tot 1422. Het huidige gemeentezegel werd aan de gemeente toegekend door Leopold I in een diploma van 30 januari 1840.
Zoniën 1985-2, p.87-96 Denayer, Raymond Het glasraam van 1574.
Een schets van de historische achtergrond van het wapenschild van Overijse dat zich sedert 1574 bevond op het tweede glasraam van de in 1692 afgebrande en pas in het archief herontdekte Vrijheidshalle te Overijse.
Zoniën 1985-3, p.98-101 Versluys, Luc Editoriaal. Muzikaal handgeklap in Zoniën in 1736.
Afdruk van een document waarin wordt aangekondigd dat op 10 december 1736 te Roklooster een cantate wordt opgevoerd, waarbij het feit wordt bezongen dat in 1736 de nieuwe prior van Roklooster met volledige algemeenheid van stemmen werd verkozen.
Zoniën 1985-3, p.102-107 Denayer, Raymond Werd Ruusbroec ooit voorgedragen als pastoor van Maleizen?
In het Algemeen Rijksarchief te Brussel werd een brief gevonden waarin “de heer Jan, priester” wordt voorgedragen als pastoor van de Kapelrij van Sint-Judocus van Maleizen. De auteur onderzoekt de mogelijkheid dat het hier gaat om Jan van Ruusbroec.
Zoniën 1985-3, p.108-112 Derom, Maurits De IJzeren Kerk (Argenteuil) (1862-1941).
Op 5 april 1862 werd de IJzeren Kerk van Argenteuil, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Argenteuil, opengesteld. Deze kerk werd, door het materiaal waarin ze werd opgetrokken, een uniek kerkelijk monument, doch werd afgebroken in 1942.
Zoniën 1985-3, p.113-114 Dehaen, Roger Pastorale.
Enkele lyrische bedenkingen over het natuurschoon in Rozieren en Tombeek.
Zoniën 1985-3, p.115-116 Clabots, Albert Een sermoen dat stof deed opwaaien.
Via een protocol van notaris G. VAN DEN NESSE is de inhoud bekend van een sermoen uit de 17e eeuw van de onderpastoor van Overijse dat een aanklacht was tegen hen die de armen verdrukken. Hiertegen werd door enkele notabelen sterk geprotesteerd.
Zoniën 1985-3, p.117-124 Vande Putte, Guy De Steenpoel en de Overijsese Vrijheidsputten.
Ter verduidelijking en ter illustratie van een kaart anno 1777-78, waarop de afbakening van de vrije warande van Zoniën wordt afgebeeld, wordt een toponymische beschouwing gegeven over de Steenpoel en de Vrijheidssteenput op de Reutenbeek te Overijse.
Zoniën 1985-3, p.125-131 Erkens, Michel De Hippodroom te Groenendaal: Een bijkomende kans voor de Hoeilaartse behoeftigen.
Verslag van de rellen die plaatsvonden in de hippodroom van Groenendaal na de wedren van 24 maart 1901. Er werd tevens een regeling getroffen tussen de gemeente en de uitbaters van de hippodroom dat een deel van de winst werd overgedragen op de begrotingen van de C.O.O. en het Godshuis.
Zoniën 1985-3, p.132-134 Dehaen, Roger September.
September was in het verleden de maand van het graandorsen. De auteur geeft een overzicht van het werk bij het dorsen van het graan.
Zoniën 1985-3, p.135-136 Clabots, Albert Een “divortie” te Overijse in 1783.
Door een akte van 23/10/1783, verleden ten overstaan van notaris J.J. VAN DE VELDE, werd het huwelijk tussen Michel RODANGE en Thérèse Joseph DU FOSSEZ, ontbonden. Michel Rodange was ondermeier van Overijse.
Zoniën 1985-3, p.137-144 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (7/13)
Ondanks het feit dat Ukkel een paar kapellen telt, gewijd aan Maria, gingen vele mensen vanuit Ukkel naar Stokkel om genezing te verkrijgen van een bepaalde kwaal. Dit gold vooral voor kinderen.
Zoniën 1985-4, p.146-149 Denayer, Raymond Op weg naar onze tiende jaargang.
Een overzicht van de activiteiten van de Beierij van IJse voor 1986. Een oproep tot het werven van leden.
Zoniën 1985-4, p.150-155 Steensels, Mathieu Enkele gegevens en volksgebruiken rond de loting en de loteling. (1/2)
Een overzicht van de verschillende lotingen die te Overijse plaats vonden en van een aantal volksgebruiken die aan deze gebeurtenissen verbonden waren bijvoorbeeld om bij de loting een gunstig lot af te dwingen.
Zoniën 1985-4, p.156-158 Clabots, Albert Tragische “patroille” te Hoeilaart in 1698.
Het tragisch verhaal (taal incident incluis) van een te Hoeilaart georganiseerde “patroille”, een soort burgerwacht. Door een ongeval kwam een patroillelid, na onenigheid, om het leven.
Zoniën 1985-4, p.158-161 Dehaen, Roger Van Zwervers en Leurders. Lowie.
Een van de zwervers die van deur tot deur liepen om hun koopwaar aan te bieden, was Lowie, bekend en berucht in de ganse streek omwille van het feit dat hij meestal dronken was en dan ook agressief werd.
Zoniën 1985-4, p.162-171 Derom, Maurits De Hippodroom te Groenendaal. (1/2)
Op 28 maart 1888 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die de oprichting van een renbaan te Groenendaal toeliet. De oprichting en uitbating gebeurde door de SOCIETE DES STEEPLE CHASES DE BELGIQUE. De renbaan betekende een grote bron van werkverschaffing voor een deel van de Hoeilaartse bevolking die zich ermee nauw betrokken voelde.
Zoniën 1985-4, p.172-178 Fluyt, Brigitte De indeling van de beroepsbevolking te Maleizen in 1900 of van landbouwer tot staatsgeleerde.
Uit een overzicht van de bevolking te Maleizen in 1900 blijkt dat de tertiaire sector het best vertegenwoordigd was, gevolgd door de primaire sector (landbouwers, serristen, dagloners).
Zoniën 1985-4, p.179-182 Denayer, Raymond Onze tram stal de show.
Verslag van de stoomhappening die op zondag 22 september 1985 plaatsgreep naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Spoorwegen en het 100-jarig bestaan der Buurtspoorwegen. Daar was ook de tram die vroeger tussen Groenendaal en Overijse reed, te bezichtigen.
Zoniën 1985-4, p.183-191 Vande Putte, Guy Het Justus Lipsiusplein rond 1900.
Aan de hand van het getuigenis van zijn groottante, brengt de auteur de mensen thuis die omstreeks 1900 gevestigd waren in de huizen rond het Justus Lipsiusplein, dat op dat ogenblik nog de “Groote Plaats” werd genoemd.
Zoniën 1985-4, p.192 Erkens, Michel Van een Heer die teveel pretentie had.
In 1703 had de Hoeilaartse pastoor moeilijkheden met een nieuwkomer die de communie wou ontvangen op de trappen van het altaar om zich van het volk te distantiëren.
Zoniën 1985-4, p.192 Denayer, Raymond Van een Monseigneur die het reglement goed kende.
In 1817 werd aan een overledene te Overijse een kerkelijke begraafplaats ontzegd door de vicaris-generaal omwille van zijn ongodsdienstige levensloop.
Zoniën 1986-1, p.2-3 Versluys, Luc Holaer 1186.
In 1986 valt heel wat te vieren: de 10-jarige samenwerking tussen Hoeilaart en Overijse voor de uitgave van het tijdschrift Zoniën, het 800-jarig bestaan van Hoeilaart. In 1186 werd immers voor de eerste maal Holar vernoemd in een document.
Zoniën 1986-1, p.4-11 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (8/13)
Na een korte beschrijving van de kapel van Stokkel, analyseert de auteur een tekst van de Nederlander C. VAN DER VIJVER, waarin aangetoond wordt hoe het geloof, buiten mirakelen en andere buitengewone omstandigheden, deel uitmaakt van het dagelijks leven van de volksmens.
Zoniën 1986-1, p.12-19 Vande putte, Guy De Rozierenlinde alias Le Tilleul.
Een doorlichting van de “eeuwenoude Linde van Rozieren”, een topografische bijzonderheid in de landelijke wijk Reutenbeek, halverwege Tombeek en Maleizen enerzijds, Overijse en Rozieren anderzijds. Het oudste attest over deze grensboom dateert uit de 16e eeuw.
Zoniën 1986-1, p.20-27 Derom, Maurits De Hippodroom te Groenendaal. (2/2)
Tijdens de oorlog 1914-18 is er op de renbaan nooit een munitiedepot geweest. Na de oorlog werd er wel munitie aangevoerd om te worden ontmijnd. Op 6 mei 1919 gebeurde er een verschrikkelijke ontploffing waarbij vele doden vielen.
Zoniën 1986-1, p.28-33 Steensels, Mathieu Enkele gegevens en volksgebruiken rond de loting en de loteling. (2/2)
Enkele middeltjes om zich vrij te loten. Bij de laatste loting in 1909 werden nog zes jongens uit Overijse uitgeloot. Er bestond ook een ganse reeks lotelingenliederen.
Zoniën 1986-1, p.33-35 Vanhoren, Jozef Een merkwaardige deurklopper.
De deurklopper in de zit- en werkkamer van de aalmoezenier van het rustoord “Mariëndal” te Overijse is een merkwaardig, decoratief, historisch, heraldisch pronkstuk en gebruiksvoorwerp uit vroegere tijden, dat naar Keizer Maximiliaan van Oostenrijk verwijst.
Zoniën 1986-1, p.36-44 Vandenborre, Roger Historiek van de kapmethodes in het Zoniënwoud.
Het Zoniënbos, zoals het nu bestaat, is het resultaat van vele jaren bosbouwbeheer en de kapmethode is een belangrijk onderdeel van dat beheer. De verschillende manieren van kappen, die in het Zoniënwoud gebruikt werden, worden hier toegelicht.
Zoniën 1986-1, p.45-48 Clabots, Albert De beslommeringen van een moleneigenares te Overijse.
Gedurende het laatste trimester van 1724 werden enkele mensen uit Overijse en Hoeilaart uitgenodigd bij notaris G. VAN DE NESSE om daar op aanvraag van mevrouw DE MAN, eigenares van de molen van Overijse, een getuigenis af te leggen betreffende molenaangelegenheden in Hoeilaart en Overijse.
Zoniën 1986-2, p.50-73 Vande Putte, Guy Borchten, motten en kastelen te Overijse. De archivalische stand van zaken bij het archeologisch speuren naar de Beiersmotte.
Status Quaestionis van het archiefonderzoek in verband met de motte of waterburcht van de ridders van IJse. De auteur wil in deze bijdrage aantonen dat archiefbronnen tot hiertoe nog niets hebben prijsgegeven qua enige datering of identificatie met “een” burcht, noch enig verband hebben gelegd met de Beiers op die plaats.
Zoniën 1986-2, p.74-85 Derom, Maurits De gebeurtenissen te Hoeilaart tijdens WO I.
Weergave van de gebeurtenissen te Hoeilaart tijdens WO I, waarin aandacht wordt besteed aan de zogenaamde “Slag te Welriekende” op 6 augustus 1914, aan de activiteiten van de “Garde Civique” en aan de hulpacties ten voordele van de burgerbevolking (soepbedeling – druppel melk – komiteit voor verdeling van eetwaren).
Zoniën 1986-2, p.86-95 Clabots, Albert Overijse leverde “milissiens” voor het Franse leger.
In de loop van de 18e eeuw voerden de Fransen in ons land een aantal malen de dienstplicht in. In een bundel van het Archief van de Schepenbank, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, vindt men talrijke inlichtingen in verband met de “milissiens”, die geleverd werden door de Vrijheid Overijse in het jaar 1747.
Zoniën 1986-2, p.96-102 Erkens, Michel Hoeilaartse beenhouwers. (1/2)
1795-1820. Aan de hand van twee akten waarbij de vleesbanken van een markt te Brussel verhuurd werden, gecombineerd met de beroepsvermeldingen in de akten van de burgerlijke stand, kan een tamelijk volledig overzicht gegeven worden van de personen die als eersten naar deze nieuwe stiel overstapten.
Zoniën 1986-2, p.103-105 Vande Putte, Guy Een druivenmuseum te Overijse 50 jaar na de eerste druivententoonstelling.
Een terugblik op hoe Overijse vroeger uitpakte met haar druivenproductie en de afzet ervan probeerde te valoriseren. Tevens wordt hulde gebracht aan druiventeler en propagandist van de Belgische Druif, Paul RAUSSENS, die eveneens heel wat serristenalaam schonk aan het Druivenmuseum.
Zoniën 1986-2, p.106-109 Vandenborre, Roger Heemkunde en heemtuinen (-parken).
Bedoeling van dit artikel is aan te tonen wat een heemtuin (-park) is en welke mogelijkheden dit biedt voor heemkundige kringen, scholen, V.V.V.’s en culturele verenigingen.
Zoniën 1986-2, p.110-111 Clabots, Albert Een nieuw altaar voor de Sint-Martinuskerk te Overijse.
Op 9 november 1687 werd voor notaris VAN DEN NESSE een overeenkomst afgesloten voor het leveren en het plaatsen van een nieuw altaar voor de Sint-Martinuskerk te Overijse. Dit altaar werd waarschijnlijk vernield bij de brand van 26 april 1692.
Zoniën 1986-2, p.112-118 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (9/13)
Na enige uitleg over de “Arbre Bénit” te Elsene, wordt aandacht besteed aan de bewogen geschiedenis van een Mariabeeldje dat, volgens de legende, aan een boom hing in een Brussels beukenbos en dat later overgebracht werd naar het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Vogelenzang.
Zoniën 1986-2, p.119 Clabots, Albert Oplevering van de pastorie te Overijse.
Een belangrijk document over de bouw van de pastorie te Overijse, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, dat waarschijnlijk het sluitstuk is van deze ganse bouwgeschiedenis. Hieruit blijkt dat de pastoor zijn voorzorgen neemt in verband met het toekomstig onderhoud van dit gebouw en dit tegenover de tiendheffer, de abdij van ’s Hertogendal.
Zoniën 1986-2, p.120 Clabots, Albert Een “vigneron” te Overijse in de 18e eeuw.
Tussen de twee hoogtepunten van de druiventeelt te Overijse in (namelijk 16e eeuw – laatste kwart van de 19e eeuw: druiventeelt onder glas) is de druif evenwel nooit uit het landschap verdwenen, zoals blijkt uit een notariële akte, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Zoniën 1986-3, p.121-132 Janssens, René Overijse rond de jaren dertig.
Een schets van de bewoners in de dertigerjaren van de “proche” van Overijse, namelijk het Justus Lipsiusplein, Heuvelstraat, Rowiesstraat en Coomansstraat.
Zoniën 1986-3, p.133-140 Erkens, Michel De familie Hinckaert in de Hoeilaartse geschiedenis.
Onderzoek naar een mogelijke verwantschap tussen de verschillende Hinckaerts in de Hoeilaartse geschiedenis uit de Middeleeuwen, aan de hand van een genealogische schets, verschenen in het tijdschrift Brabantica.
Zoniën 1986-3, p.141-143 Clabots, Albert Petrus Josephus Taymans gaf zijn leven voor zijn geloof.
Petrus Josephus TAYMANS, geboren in 1751 te Overijse, die tot priester werd gewijd en later de deken werd van Sint-Pieters-Leeuw, steunde daadwerkelijk het verzet tegen de Franse invallers. Hiervoor werd hij verbannen naar het eiland Ré, maar overleed onderweg.
Zoniën 1986-3, p.144-150 Derom, Maurits De velodroom van Welriekende.
Na een bondig overzicht van de wielersport in België vóór WO I, schetst de auteur de bloei en de teloorgang van deze velodroom die geopend werd op 9 mei 1909 en nog vóór het uitbreken van WO I afgebroken werd.
Zoniën 1986-3, p.151-152 Dehaen, Roger Een zomer: ’59.
Herinneringen aan de zomer van 1959, de mooiste zomer die de auteur ooit gekend heeft.
Zoniën 1986-3, p.153-161 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (10/13)
Een blik wordt geworpen op de Brusselse hoofdkerk, waar in de loop van de 17e eeuw drie verschillende Onze-Lieve-Vrouwbeelden vereerd werden. Verder wordt de nodige uitleg verstrekt over het begrip “broederschap”.
Zoniën 1986-3, p.162-168 Denayer, Raymond Overijse, sluit de rangen! (1/2)
Dit artikel wil aantonen hoe van oudsher “de nederzetting genoemd Isca” een der oudste en belangrijkste wooncentra van Brabant was, dat zich echter niet heeft kunnen bevestigen en zelfs door een paar rampen een tijdlang in de vergetelheid geraakte.
Zoniën 1986-3, p.168 De redactie Voor degenen die het nog niet zouden weten.
Aankondiging van de tentoonstelling “Overijse 1940-45”, die gehouden wordt van 10 tot 12 oktober 1986. Naar aanleiding van deze manifestatie verschijnt onder dezelfde titel een boek met getuigenissen over deze periode.
Zoniën 1986-4, p.169-170 De redactie Bij het einde van een jaargang en het begin van een nieuw decennium.
Aankondiging van een aantal nieuwigheden die vanaf volgend jaar zullen ingevoerd worden.
Zoniën 1986-4, p.171-178 Willaert, Carine 18e eeuws oorlogsleed.
Een overzicht van de schade aangericht aan de inwoners uit Overijse en bezittingen tijdens de twee grote opvolgingsoorlogen uit de eerste helft van de 18e eeuw, nl. de Spaanse (1701-1714) en de Oostenrijkse Successieoorlogen.
Zoniën 1986-4, p.179-187 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: “De Boontjes” (familie Vandenschrick).
Enkele anekdoten uit het leven van Victor, Pieter en Marie VANDENSCHRICK, een merkwaardige familie uit Hoeilaart, die een zeer grote gestalte hadden. De twee broers waren bovendien geduchte boogschutters.
Zoniën 1986-4, p.188-189 Erkens, Michel De stichtingsakte van het kasteel de Quirini (1894).
Afdruk van een kopie van de stichtingsakte van het kasteel van de Quirini, gedateerd 4 augustus 1984.
Zoniën 1986-4, p.190-206 Denayer, Raymond Overijse, sluit de rangen! (2/2)
Aan de hand van de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand, worden tabellen opgesteld van geboorten, overlijdens en huwelijken in de verschillende parochiekerken van Overijse. De zes gemeentekernen zijn duidelijk uit één kerk ontstaan.
Zoniën 1986-4, p.207-214 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (1/5)
Talrijke sporen in de bodem van het Zoniënwoud tonen aan dat de grond doorzocht werd en voor allerhande doeleinden gebruikt werd. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid van de Romeinen in onze streken en aan hun activiteiten in het Zoniënwoud.
Zoniën 1986-4, p.215-216 Dehaen, Roger The Last Post.
Naar aanleiding van het overlijden van Jules MICHIELS, de laatst overgeblevene van de Overijsese oud-strijders uit WO I, wordt hulde gebracht aan de Vlaamse soldaten, die streden in de loopgrachten aan de IJzer.
Zoniën 1987-1, p.50-64 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Emile DENAYER-VANMOER (Miel van Miskens).
De wereldberoemde druif Leopold III werd – na een lange periode van onderzoeken en experimenteren – voor het eerst geteeld door de Hoeilander Emile Denayer. De toenmalige koning, Leopold III, aanvaardde het peterschap van deze druif die ook naar hem genoemd werd. De Leopold III druif werd de eerste maal aan het grote publiek getoond in november 1937.
Zoniën 1987-1, p.65-67 Clabots, Albert Men kwam de Lane niet over zonder tol te betalen.
De Lane die vroeger een belangrijke rol had als grens, telde op het grondgebied van Overijse 3 overgangen. Een door de auteur in het Algemeen Rijksarchief teruggevonden document uit 1630 vermeldt de voorwaarden van de verpachting van de tollen die geheven werden bij het oversteken van de Lane in Overijse.
Zoniën 1987-1, p.68-73 Denayer, Raymond Steeds maar Tombeek.
De familie Vandenscrieke-Vandenschrieck fungeerde een periode als tolhouder van de overgang van de Lane in Tombeek. Verder poneert de auteur de stelling dat de zuidelijke grens van Tombeek-Overijse in de 17e eeuw veel verder (zuidelijker) lag dan nu het geval is.
Zoniën 1987-1, p.74-77 Erkens, Michel De brandschatting van Hoeilaart in 1691.
Toen het leger van Lodewijk XIV de zuidelijke grens van de Spaanse Nederlanden overgestoken was, eisten de Franse troepen die in Hoeilaart gelegerd waren, in 1691 de betaling van een som geld. Zoniet werd het dorp in brand gestoken. De Hoeilanders kwamen aan deze eis tegemoet en gingen hiervoor zelfs speciaal een lening aan.
Zoniën 1987-1, p.78-85 Willaert, Carine Over paarden, koeien, varkens en schapen.
Aan de hand van belastingsrollen, bewaard in het Algemeen Rijksarchief met vermelding van de sommen die de boeren en landarbeiders moesten betalen in de 17e en 18e eeuw, verkrijgt men gegevens in verband met de veeteelt in Overijse in deze periode.
Zoniën 1987-1, p.86-87 Dehaen, Roger Zoals het klokje …
Enkele bedenkingen over de verschillende weertypen die mogelijk zijn rond de datum van Pasen.
Zoniën 1987-1, p.88-89 Erkens, Michel Bier … liefst zonder accijnzen.
In het midden van de 16e eeuw vond men in Hoeilaart geen kandidaat voor de openbare verpachting van de accijnzen op bier. De Hoeilanders beweerden immers dat zij deze accijnzen niet moesten betalen omdat zij enkel bier brouwden voor eigen gebruik en niet voor de verkoop. Pas in 1566 wordt een kandidaat gevonden.
Zoniën 1987-1, p.90-92 Hemeleers, Marcel Provinciebaan 53 tijdens de Twee Wereldoorlogen.
Enkele herinneringen van Overijsenaren aan de uittocht van de buitenlandse troepen uit Overijse tijdens de beide wereldoorlogen.
Zoniën 1987-1, p.92 Erkens, Michel Gelegenheidsvondst: huwelijk tussen verwante personen (1794).
Gelegenheidsvondst: huwelijk tussen verwante personen (1794).
Zoniën 1987-1, p.93-99 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (2/5)
De auteur gaat dieper in op de tekst die geschreven stond op het votief altaar, gevonden bij de afbraak van de vroegere Hoeilaartse kerk. Hij besteedt in deze bijdrage vooral aandacht aan de betekenis van de naam “Caius Appianius”.
Zoniën 1987-2, p.97-103 Denayer, Raymond Van waar komt het woord “Beierij”?
Over de oorsprong van het woord BEIERIJ bestaan verschillende theorieën maar geen enkele is doorslaggevend. De auteur probeert hier een nieuw licht te werpen op deze oorsprong : beierij zou afgeleid zijn van het woord “avouerie” – erfrecht. Waar in Overijse deze Beiers gewoond hebben, is niet duidelijk.
Zoniën 1987-2, p.104-111 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Nestor Vanlier, stichter Brouwerij Groenendaal.
Nestor Vanlier kocht in 1899 de Hoeilaartse Brouwerij Timmermans aan. Gedurende bijna 60 jaar was deze Brouwerij Groenendael een begrip in de gemeente. Na Wereldoorlog II kon dit familiaal bedrijf niet optornen tegen de grote kapitaalkrachtige ondernemingen.
Zoniën 1987-2, p.112-116 Clabots, Albert Nog over de “milissiens” van Overijse.
In het Algemeen Rijksarchief te Brussel werden twee documenten gevonden die meer inlichtingen verschaffen over de milissiens die in 1747 door de Vrijheid van Overijse geleverd werden aan het Franse leger. De auteur schreef hierover reeds een eerste artikel “Overijse leverde “milissiens” voor het Franse leger” in Zoniën (1986), nr. 2.
Zoniën 1987-2, p.117-121 Dhont, Beatrijs De Hoeilaartse gemeentesecretarissen vanaf 1830.
Aan de hand van de notulen van de Hoeilaartse gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen wordt een chronologie opgesteld van de Hoeilaartse gemeentesecretarissen.
Zoniën 1987-2, p.122-125 Deveen, Victor Naar Sedan. (1/16)
In een voorwoord schetst Raymond Denayer de historische context van dit onuitgegeven werk van de Overijsese heimatschrijver Victor Deveen: de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland die uitbrak in 1870 en die eindigde met een zware nederlaag van Frankrijk. In deze eerste aflevering verduidelijkt de auteur wat hem ertoe heeft aangezet om naar het front in Sedan te vertrekken en te zorgen voor de gekwetsten.
Zoniën 1987-2, p.126-131 Vannoppen, Henri De eerste Quirini. (1/2)
Ignace Quirini, advocaat te Leuven, was de echtgenoot van Thérèse Pangaert, een afstammelinge van de familie die tot op het einde van de 18e eeuw de heerlijkheid Terheide bezat. Hij was waarschijnlijk verwant met de familie de Quirini die een kasteel op Smeyberg bouwde.
Zoniën 1987-2, p.132-134 Denies, Ernest Terdelle-kermis.
De auteur haalt enkele anekdotes aan in verband met de wijkkermis in Terdelle op Pinksteren 1934.
Zoniën 1987-2, p.135-138 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (3/5)
De auteur geeft een overzicht van werken die gepubliceerd werden over Latijnse opschriften. Hij poogt hierin inlichtingen te vinden die kunnen dienstig zijn bij het ontcijferen van de Latijnse inscriptie op het votief altaar dat in Hoeilaart gevonden werd.
Zoniën 1987-2, p.139-144 Willaert, Carine Toen de ooievaar nog langs kwam : geboorte en doop in de Nieuwe Tijd.
Enkele bedenkingen over geboorte en doop in onze streek tijdens de 16e, 17e en 18e eeuw: de bevalling, de doop, de naamgeving, de voeding van het kind.
Zoniën 1987-3, p.146-175 Nackers, P. (Zuster Ursula) Het Sint-Jozefsinstituut.
Op initiatief van de onderpastoor van Tervuren, E.H. Ratinckx, richtten de zusters van de Voorzienigheid te Tervuren een weeshuis en dorpsschool op in Eizer. Zuster Ursula schetst uitvoerig de historiek van het Sint-Jozefsinstituut.
Zoniën 1987-3, p.176-180 Nackers, P. (Zuster Ursula) Onze pastoors.
Enkele inlichtingen over de verschillende pastoors van de parochie Eizer, beginnend met pastoor Ratinckx (1882-1918) en eindigend met pastoor Mommaerts die aantrad in 1970.
Zoniën 1987-3, p.181-193 Huysegoms, Laurent Het Hof te Eizer of “Gebroken Hof”.
Aan de hand van verschillende akten wordt een overzicht gemaakt van de verschillende eigenaars van dit vroeger zo belangrijke maar thans nagenoeg volledig vergeten “hoff te Eiser”. De auteur tracht een zo volledig mogelijke genealogie samen te stellen van de erfgenamen van dit hof, vooral van de familie Decoster.
Zoniën 1987-3, p.194-196 Coudre, Josse Koninklijke Harmonie “Eendracht maakt macht”.
Zeer bondige historiek van deze muziekvereniging die in 1893 opgericht werd. De Koninklijke Harmonie “Eendracht maakt macht” is uitgegroeid tot een van de meest dynamische muziekverenigingen uit de streek.
Zoniën 1987-3, p.197-200 Willaert, Roger Het Fort Blanpain op de Ketelheide.
Tijdens de Spaanse Successieoorlog, in de lente van 1707, werd op de Ketelheide in Overijse, een kamp ingericht als verblijfplaats voor een regiment militairen. Het terrein behoorde toe aan Niclaes Blanpain. Een dergelijk kamp was een zware belasting voor de gemeenschap.
Zoniën 1987-3, p.201-213 Denayer, Raymond De Sint-Rochuskapel te Eizer.
Het document “Manuale Concernens Sacellum B.M.V. Ten Noode et Sancti Rochi Confessoris in Eijseren sub Parochia De Vura Ducum”, bewaard in het archief van Tervuren, geeft heel wat inlichtingen over de geschiedenis van de kapel van Sint-Rochus in (Hoog)Eizer, die thans nog steeds bestaat.
Zoniën 1987-3, p.214-226 Denayer, Raymond De Annalen van de Cruysboomkapel.
Publicatie in extenso van een handschrift uit 1873 uit het kerkelijk archief van Eizer dat de geloofspraktijken – vooral de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van Jezus-Eik – in de Cruysboomkapel, aan het kruispunt van de Ballingstraat en de Duisburgsesteenweg, belicht. De auteur van dit document was hoogstwaarschijnlijk Henricus Hazaert uit Eizer.
Zoniën 1987-3, p.227-235 Denayer, Raymond De kerk.
In 1873 wordt de parochie Eizer opgericht. De eerste pastoor, E.H. Godts, begint al vlug met de plannen voor de bouw van een kerk, die er pas komt in 1893. Tevens geeft de auteur een overzicht van de geschiedenis van de 7 broederschappen of aanverwante instellingen die bestaan of bestonden in de kerk van Eizer.
Zoniën 1987-3, p.236-239 Willaert, Carine Van landbouwers, kleermakers, een “chauffeur d’automobile” … of de indeling van de beroepsbevolking te Eizer in 1900.
Een onderzoek naar de beroepsbezigheden van de Eizerse bevolking rond de eeuwwisseling. In 1900 was Eizer een zeer landelijk gehucht waar de druiventeelt nog geen ingang gevonden had.
Zoniën 1987-3, p.240-243 Versluys, Luc De schat van Eizer.
Een gedetailleerde beschrijving van de munten die in 1953 in Eizer gevonden werden door Raymond Cyriel Van Overloop. Deze munten, die verstopt waren in een geheime bergplaats, dateren uit de 16e eeuw, een zeer bloedige periode in onze geschiedenis.
Zoniën 1987-3, p.244-253 Timmermans, Frieda De familie Charlier en de perzikteelt.
In 1895 bouwde Felix Charlier twee serren voor de teelt van perziken onder glas. De jaren ’20 betekenden het hoogtepunt van zijn familiaal bedrijf. Vanaf 1936 begon evenwel de teloorgang van de perzikteelt. Men ging op zoek naar nieuwe teelten: druiven, kersen, appelen, pruimen, peren … Wat er nu nog overblijft, vormt een zoete herinnering aan de teelt waarin het kleine gehucht Eizer groot was.
Zoniën 1987-3, p.254-259 Timmermans, Frieda De levensgeschiedenis van Louis Vanzegbroek … of “Eizers Technology” ° 1879 – †1956.
Deze uitbater van een klein landbouwbedrijfje zou, indien hij een eeuw later geboren was, waarschijnlijk ingenieur geworden zijn of wetenschappelijk vorser. Hij had een bijzondere interesse voor allerlei nieuwigheden zoals een fototoestel, filmprojector, radio … en experimenteerde zelf. Zo knutselde hij zelf zijn eigen radio en broedmachine ineen.
Zoniën 1987-3, p.260-270 Wynants, Maurits Het Duisburgse gehucht Waaienberg.
Volgens de auteur is Waaienberg de vroegere naam van het gehucht van Duisburg dat thans IJzer-Duisburg genoemd wordt. Dit gehucht hing kerkelijk af van Tervuren maar behoorde bestuurlijk bij Duisburg. De auteur overloopt tevens de diverse verklaringen van de benaming “Waaienberg”.
Zoniën 1987-3, p.271-282 Clabots, Albert De Heerlijkheid van Eizer in 1587.
In een handschrift dat dateert uit 1587 en opgetekend is door Henrick Stevens, staan heel wat interessante gegevens die ons een vrij duidelijk beeld schetsen van de heerlijkheid van Eizer in het laatste kwart van de 16e eeuw: lijst van de leenmannen van het leenhof van Eizer, beschrijving van de heerlijkheid, aanduiding van haar grenzen, opsomming van haar “leeger Jurisdictien”, lijst van personen die aan de heer cijnsplichtig zijn. Dit handschrift wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
Zoniën 1987-3, p.283-303 Swerts, Vic De Volkstelling van 1693.
De auteur geeft een overzicht van de resultaten van de volkstelling van 1693 in Overijse. Vermits Eizer een woonkern is die over twee gemeenten gespreid ligt, worden zowel het gedeelte van Overijse als dat van Duisburg behandeld.
Zoniën 1987-4, p.307-314 Clabots, Albert Overijse: kantonhoofdplaats of niet?
Het verslag van meer dan een halve eeuw (Franse bezetting – Hollands Bewind – begin van de Belgische Onafhankelijkheid) getwist over de vraag of Overijse al dan niet hoofdplaats van een kanton zou zijn.
Zoniën 1987-4, p.314-315 Clabots, Albert Werd het “Hoff Tyser” voor het eerst “gebroken” in 1859?
Aan de hand van een document, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, bewijst de auteur dat het “Hoff Tyser” of het Gebroken Hof niet voor het eerst verdeeld werd in 1859. Deze stelling moet worden aanzien als een aanvulling op het in het speciaal Eizernummer verschenen artikel van Laurent Huysegoms.
Zoniën 1987-4, p.316-321 Vannoppen, Henri De eerste Quirini. (2/2)
Een overzicht van de politieke activiteiten van Ignace Quirini, professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven, gemeenteraadslid van Leuven en volksvertegenwoordiger. Hij interesseerde zich vooral voor de onderwijspolitiek en evolueerde in conservatieve richting.
Zoniën 1987-4, p.322-327 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (1/6)
Enkele – al te schaarse – archivalistische gegevens nopens het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-Hulp-der-Christenen, afkomstig uit de aloude Begijnhofkapel dat thans in de kapel van het rusthuis Mariëndal staat. Hoe oud dit beeld precies is, is nog niet uitgemaakt.
Zoniën 1987-4, p.328-333 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Jean-Baptiste Dewolf, alias Tist den blinde, en Lucia Delporte, alias Lucia van den blinde.
Jean-Baptiste Dewolf was tewerkgesteld op de renbaan van Groenendaal maar had nog tal van nevenactiviteiten: stoelenbiezer, loodgieter, officiële lantaarnman van de gemeente … Lucia Delporte oefende haar beroep van vroedvrouw uit tot 1937.
Zoniën 1987-4, p.334-336 Denies, Ernest Half-oogst processie in Terdelle.
Herinneringen aan een memorabele half-oogst processie in Terdelle in het begin van de dertiger jaren.
Zoniën 1987-4, p.337-340 Deveen, Victor Naar Sedan. (2/16)
In deze tweede aflevering beschrijft Victor Deveen hoe hij ontvangen werd op het secretariaat van het Rode Kruis in Brussel, waar hij zich aanmeldde als vrijwilliger voor hulpverlening aan de gekwetsten op het slagveld van Sedan (september 1870).
Zoniën 1987-4, p.341-344 Erkens, Michel Het huis van de burgemeester.
In een oude atlas, daterend uit het midden van vorige eeuw, is een tekening opgenomen met als notitie “Maison du Bourgmestre de Hoeilaert”. Het blijft evenwel gissen naar de juiste betekenis van de tekening.
Zoniën 1987-4, p.345-352 Denayer, Raymond André Lamal, een Overijsenaar gevallen in de Amerikaanse Burgeroorlog.
In de monografie The Flemish in Wisconsin – De Vlamingen in Wisconsin van Jeanne en Les Rentmeester worden enkele familienamen vernoemd, afkomstig uit Overijse onder andere Lamal. In 1856 vertrok André Lamal met zijn gezin en zijn schoonouders naar Amerika, wellicht om godsdienstige redenen. Zij vestigden zich in de streek van Green Bay (Wisconsin).
Zoniën 1987-4, p.353-355 Versluys, Luc Jozef Bonalini.
De kunstschilder Jozef Bonalini, gehuwd met Josefina Brusselmans, verbleef een aantal jaren te Hoeilaart, waar hij onder andere de muurschildering in de oude pastorie maakte. In een artikel in de krant Giornale del Partito conservatore-democratico, verschenen op vrijdag 16 september 1938, vinden we tal van biografische gegevens van deze artiest.
Zoniën 1987-4, p.356-360 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (4/5)
De auteur gaat op zoek naar gelijkenissen in verschillende Latijnse inscripties, gevonden op diverse votiefaltaren in België. Hij komt aldus tot de conclusie dat de moedergodinnen “Cantrusteihiae” niet zo dadelijk naar een volk verwijzen maar wel naar een geloof in de macht van de eendracht, de noodzaak van trouw die men gezamenlijk in ere wil houden.
Zoniën 1988-1, p.1-4 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Toontje de Facteur (Antoon GUNS).
Het levensverhaal van Antoon Guns (°1875 – †1961) die postbode was maar ook diverse nevenberoepen had zoals “tandarts” en kapper. Zijn belangrijkste hobby was de paardensport.
Zoniën 1988-1, p.5-11 Willaert, Carine De landelijke patrouilles te Overijse in de 18e eeuw.
De landelijke patrouilles waren leden van de dorpsgemeenschap die door de overheid werden opgeëist om de orde te handhaven en om in te staan voor de veiligheid langs de openbare wegen. In deze bijdrage schetst de auteur de samenstelling van dit politieapparaat uit de 18e eeuw en verschaft zij nadere gegevens over de patrouilles van de Vrijheid van Overijse.
Zoniën 1988-1, p.12-16 Erkens, Michel De Hoeilaartse pastorie: korte schets van haar ontstaan.
Naar aanleiding van het feit dat de oude pastorie wordt afgebroken, gaat de auteur dieper in op de oorsprong van dit pand dat in 1687 aangekocht werd door de toenmalige pastoor Aegidius Mertens. Het gebouw onderging echter heel wat veranderingen en werd zelfs herbouwd.
Zoniën 1988-1, p.17-23 Denayer, Raymond De kraaien zullen het uitbrengen.
Het verhaal van de Overijsenaar François Vanderkelen die in 1880 naar Australië uitweek. Hij stichtte daar het thans nog bestaande handelshuis in diamanten “Vanderkelen en Cie”. De auteur bevestigt dat François geboren werd in het Lipsiushuis.
Zoniën 1988-1, p.24-32 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : De bornputmakers uit Maleizen (Borreputmakers in de volksmond).
De familie Bellicourt uit Maleizen stond bekend als vakkundige aanleggers van bornputten : putten waaruit drinkwater werd gehaald. In dit artikel wordt aangetoond hoe dergelijke putten werden gemaakt en onderhouden.
Zoniën 1988-1, p.33-36 Clabots, Albert Gijzelaars uit Overijse.
Tijdens het Ancien Régime werd gijzeling door bepaalde overheidspersonen gebruikt als methode om betaling van achterstallige schulden te bekomen. In de geschiedenis van Overijse zijn een drietal dergelijke gijzelingen bekend. De auteur bespreekt deze drie gevallen.
Zoniën 1988-1, p.36 Denayer, Raymond Gelegenheidsvondst: Justus Lipsius’ ouders te Overijse begraven.
In een handschrift, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Albertina, wordt vermeld dat Justus Lipsius’ ouders begraven zijn in de Sint-Martinuskerk van Overijse.
Zoniën 1988-1, p.37-40 Deveen, Victor Naar Sedan. (3/16)
Eens de vrienden toelating hebben gekregen om te vertrekken, maken zij hun papieren in orde. Zij nemen de trein richting Sedan.
Zoniën 1988-1, p.41-45 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (5/5)
De auteur gaat in dit deel verder in op de vraag hoe Romeinse familienamen samengesteld en gevormd werden.
Zoniën 1988-1, p.46-48 Clabots, Albert Een rijke oom uit … Amsterdam.
Jacob Vanden Nesse “secretaris tot Overesse bij Bruijssel” erfde van zijn oom in Amsterdam, Cornelis Claessz, een aanzienlijke som geld, zo lezen we in een akte, verleden ten overstaan van notaris J. Meerhout uit Amsterdam. Meteen worden hierdoor de genealogische gegevens van Jacob Vanden Nesse aangevuld.
Zoniën 1988-S, p.52-63 Derom, Maurits De schildersfamilie Bonalini-Brusselmans.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-S, p.64-67 Erkens, Michel Adolphe De Taffe.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-S, p.68-78 Sohie, Jean Albert Sohie.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-S, p.79-100 Versluys, Luc Isidore Verheyden of de levenskracht van Zoniën.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-S, p.101-108 Erkens, Michel Richard Viandier.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-2, p.109-131 Clabots, Albert De Processen om de “Heyde van Tombeek”.
Een gelegenheidsvondst in het kader van het onderzoek naar de geschiedenis van de familie Clabots, verschaft meerdere inlichtingen over het dispuut en diverse processen tussen Tombeek en Waver met betrekking tot het eigendomsrecht van de Tombeekheide. Het artikel geeft een weliswaar niet volledig antwoord op de vraag waarom Tombeek uiteindelijk het pleit heeft gewonnen.
Zoniën 1988-2, p.132-144 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. De pottenbakkers van Hoeilaart (familie RAES).
François Raes, pionier van de Hoeilaartse pottenbakkerij, was leverancier van alles wat met de bouw van serren te maken had. Hij bouwde tevens een fabriekje waarin aarden buizen gemaakt werden die gebruikt zijn bij de verwarming van de druivenserren. De pottenbakkerij Raes bleef draaien tot 1979.
Zoniën 1988-2, p.145-147 Denies, Ernest Bijgeloof en kwajongensstreken.
De auteur tekende een tweetal verhalen op die met bijgeloof te maken hadden. Het eerste verhaal kende hij door overlevering, de tweede gebeurtenis had hij zelf meegemaakt.
Zoniën 1988-2, p.148-152 Versluys, Luc De zaak Manteau of voorzichtigheid is geboden.
In de herfst van 1924 werden een groot aantal schilderijen van Isidore Verheyden ontvreemd uit het atelier van zijn schoonzoon Jean Vanden Eeckhoudt. Enkele werken werden te koop aangeboden in galerij Manteau (thans galerij Finck) in Brussel. Tijdens het proces werden zware beschuldigingen geuit door de verdachten aan het adres van Jean Vanden Eeckhoudt. Sommige van de gestolen werken duiken nu nog op in het kunsthandelscircuit.
Zoniën 1988-2, p.153-156 Deveen, Victor Naar Sedan. (4/16)
In Neufchâteau moeten de vrienden overstappen op een overvolle postkoets. Daar maken ze kennis met een vrolijke reisgezel uit Brugge.
Zoniën 1988-3, p.157-160 Denayer, Raymond Een Teniers te Overijse?
Enige uitleg bij een schilderij op een schouw van het Justus Lipsiushuis, gemaakt door een zekere Teniers. Over welke Teniers het hier gaat, is zeker niet duidelijk. De auteur hoopt dan ook op een reactie van diegenen die hierover meer weten.
Zoniën 1988-3, p.161-167 Vande Putte, Guy Oorlog en lichtgelovigheid. Van een efemere Kristusdevotie en een blijvende Kalvarieberg te Overijse. (1/2)
De auteur gaat op zoek naar de oorsprong van de “Jezus-van-Gembloux-cultus” in de eerste helft van de 18e eeuw in Overijse. Een mogelijkheid is dat deze cultus “geïmporteerd” werd door de Horneprinsen. Een andere verklaring vond de auteur in een artikel in een vooroorlogs nummer van “De Brabantse Folklore”.
Zoniën 1988-3, p.168-172 Erkens, Michel Hoog bezoek op het kasteel.
Tijdens de voor België woelige septemberdagen van 1830, verblijven Henri de Merode en zijn familie een tijdlang op het kasteel van “Houlay”, zoals de familie de Man haar verblijfplaats in Hoeilaart noemde.
Zoniën 1988-3, p.173-179 Clabots, Albert De “Minnebroeders- of Paterscaemer” te Overijse.
De “Minnebroeders- of Paterscaemer” was de naam van een gebouw op het huidige Justus Lipsiusplein in Overijse. De auteur schetst de historiek van dit gebouw (tot 1812) dat als verblijf diende voor de paters Minderbroeders wanneer zij in Overijse de plaatselijke geestelijkheid kwamen helpen bij het prediken en biechthoren.
Zoniën 1988-3, p.180-185 Denayer, Raymond Hoe verliep het verder met de Paeterscamere?
De auteur verhaalt de verdere geschiedenis van de Paeterscamere tot hij in 1973 zelf eigenaar wordt van het gebouw dat thans volledig opgekalfaterd werd.
Zoniën 1988-3, p.186-195 Denies, Ernest De Duivensport in Hoeilaart. Ontstaan en ontwikkeling.
De duivensport kende in Hoeilaart perioden van grote bloei. Meerdere duivenmaatschappijen waren hier actief en gedurende een lange periode werd hier zelfs een weekblad uitgegeven : “De Duif, voor duivenliefhebbers van Vlaamsch-Brabant”.
Zoniën 1988-3, p.196-199 Lamal, Danny Hoe ik op zoek naar Petrus-Arthur uit Terlanen Pierre-Joseph uit Tombeek gevonden heb.
De auteur is reeds jaren lang op zoek naar het graf van zijn grootoom, Petrus-Arthur Michiels uit Terlanen, die sneuvelde aan het front tijdens Wereldoorlog I. Hij vindt op zijn speurtocht evenwel het graf van Pierre-Joseph Michiels uit Tombeek die in 1918 in Nederland overleed. Zijn stoffelijke resten werden in 1962 begraven op de militaire begraafplaats van De Panne.
Zoniën 1988-3, p.200-205 Denayer, Raymond Hoe de vork aan de steel zat.
De auteur doet een poging om meer inlichtingen te verzamelen over Petrus-Josephus Michiels die inderdaad in Tombeek geboren werd maar wiens familie in 1896 uitweek naar Elsene. Vandaar dat bij de officiële instanties in Overijse niet gesproken werd over deze gesneuvelde.
Zoniën 1988-3, p.206-210 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. Kardinaal Goossens (°1827 – †1906).
De voorouders van kardinaal Goossens woonden tot omstreeks 1708 in Hoeilaart. Toen maakte een nazaat een ommetje langs Overijse om via Nossegem in Perk te belanden waar de kardinaal geboren werd.
Zoniën 1988-3, p.211-213 Dehaen, Roger Pastoor Bonus.
E.H. Taverniers was pastoor-deken in Overijse van 1947 tot 1966. Tijdens zijn apostolaat in Overijse verwezenlijkte hij verschillende bouwprojecten onder andere de Heilige Kruiskapel op Zavelenborre. Ook met de sociale verenigingen had de pastoor zeer nauwe banden.
Zoniën 1988-3, p.214-216 Versluys, Luc 1900 jaar geleden!
1900 jaar geleden, namelijk in 88, werd de patroonheilige van de Hoeilaartse kerk, Clemens, tot “Paus van Rome” verkozen. Uit een manuscript dat dateert van de 11e eeuw, blijkt dat deze Clemens tijdens zijn leven vermaard en bekend was in onze streken.
Zoniën 1988-3, p.217-220 Deveen, Victor Naar Sedan. (5/16)
Op hun weg naar Sedan verblijven Victor en zijn vrienden eventjes in Bouillon.
Zoniën 1988-4, p.223-230 Vande Putte, Guy Oorlog en lichtgelovigheid. Van een efemere Kristusdevotie en een blijvende Kalvarieberg te Overijse. (2/2)
Overijse werd in 1705 door Frans-Spaanse troepen bezet. Er is wel degelijk een verband tussen deze “slag” en het “mirakel” dat te Overijse plaats vond rond de cultus van Jezus van Gembloers, later vervangen door een modieuzere Mariacultus.
Zoniën 1988-4, p.231-237 Maeschaelck, Gaston 50 jaar Unie.
De Nationale Unie der Belgische Druivenkwekers werd te Hoeilaart gesticht in 1938. De auteur belicht in dit artikel vooral de stichting en de beginperiode van de Unie.
Zoniën 1988-4, p.238-242 Clabots, Albert De conscrits van Overijse van de jaren IX en X.
In een bundel bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel bevindt zich een document dat betrekking heeft op het aanduiden van conscrits uit Overijse die moeten dienen in het Frans leger, als deel van het contingent van de jaren IX en X. Vermits er te veel conscrits waren, werden de dienstplichtigen door het lot aangeduid.
Zoniën 1988-4, p.243-251 Timmermans, Frieda De Hoeilaartse Sint-Ceciliakring (1919-1962): een tijdsbeeld.
Aan de hand van de verhalen van haar grootvader, die lid was van de Hoeilaartse Sint-Ceciliakring, schetst de auteur de geschiedenis van deze muziekvereniging. De Sint-Ceciliakring, opgericht in 1909, ontbond zichzelf als gevolg van de wijzigingen in de kerkelijke ritus die werden doorgevoerd na het Tweede Vaticaans Concilie.
Zoniën 1988-4, p.252-258 Denayer, Raymond Keizer Karel te Overijse.
Op 25 januari 1531 trok Keizer Karel van Waver naar Brussel. Het is evenwel niet zeker dat hij hiervoor de weg via Tombeek nam. Vast staat dat de keizer de nacht van 28 op 29 september 1543 in Overijse doorbracht hoewel niet duidelijk was in welk hotel hij verbleef. De auteur vond deze gegevens in het dagboek van Jean Vandenesse over de reizen van Keizer Karel tussen 1514 en 1531.
Zoniën 1988-4, p.258-260 Clabots, Albert De zolders van de Vrijheidshalle.
Op 20 oktober 1538 vond volgens dr. Jan Verbesselt de verpachting plaats van de drie zolders van de Hallen van Overijse. Daarmee wordt het Keldermansgebouw, thans Gemeentehuis, bedoeld. Albert Clabots stelt evenwel dat het hier om de zolders van de Vrijheidshalle ging en niet om de zolders van het Keldermansgebouw.
Zoniën 1988-4, p.261-265 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Louis Laureys alias Tissens.
Louis Laureys (1876-1939) had in het centrum van het dorp een beenhouwerij, eethuis en herberg. “Restaurant Tissens” is in de loop der jaren een begrip geworden. De auteur geeft ook een verklaring voor de bijnaam “Tissens”.
Zoniën 1988-4, p.266-268 Erkens, Michel Beroep als migratiefactor : de familie Eggerickx.
De familie Eggerickx is een oud en erg vertakt Hoeilaarts geslacht dat hier inweek tussen de jaren 1585 en 1612. Uit de resultaten van het onderzoek naar deze familie blijkt dat het beroep van een bepaalde persoon een zeer belangrijke rol speelt bij het zich vestigen als gezin in een bepaalde levensgemeenschap.
Zoniën 1988-4, p.269-270 Deveen, Victor Naar Sedan. (6a/16)
Tijdens hun verblijf in Bouillon vernemen de vrienden dat Napoleon III verslagen is. Zij maken het moment mee waarop de keizer uit Bouillon vertrekt. Raymond Denayer verschaft nog meer gegevens over dit vertrek en de verdere reis van Napoleon III.
Zoniën 1988-4, p.272 Deveen, Edmond Kerstlied.
De auteur herinnert zich nog goed de tekst van een kerstliedje dat hij leerde van zijn grootvader. Vóór Wereldoorlog I ging hij dit liedje aan de huizen zingen.
Zoniën 1989-1, p.1-8 Denayer, Raymond Zondag 8 maart 1489 : de grootste ramp van Overijse.
Toen in 1482 Maria van Bourgondië sterft, krijgt haar echtgenoot Maximiliaan van Oostenrijk de voogdij over haar natuurlijke erfgenamen van de Nederlanden. Tussen voor- en tegenstanders van deze regeling breekt een burgeroorlog uit. De Brusselaars, traditioneel vijanden van de Bourgondiërs, richten een kamp op in Overijse. Op zondag 8 maart 1489 wordt in dat kamp een vreselijk bloedbad aangericht door hun tegenstanders.
Zoniën 1989-1, p.8 Denayer, Raymond Addenda en corrigenda.
De auteur ontving een reactie op zijn artikel over het schilderij in het Lipsiushuis.
Zoniën 1989-1, p.9-21 Derom, Maurits De treinramp van 1889 te Hoeilaart.
Op zondag 3 februari 1889 ontspoorde de exprestrein Brussel-Jemelle op het grondgebied van Hoeilaart en ramde de Engelse brug. Hoewel de hulpactie onmiddellijk op gang kwam, vielen er vele doden en gekwetsten. Deze gebeurtenis, één der grootste treinrampen uit de geschiedenis van de Belgische Spoorwegen, kreeg veel media-aandacht en werd zelfs besproken in het Parlement.
Zoniën 1989-1, p.22-23 Clabots, Albert De brand van Overijse in 1548.
In het archief van de Schepenbank van Overijse berust een verslag over een brand die de gemeente teisterde op 3 november 1548. Het was een grote brand die hoofdzakelijk de huizen in de buurt van de Markt beschadigd heeft.
Zoniën 1989-1, p.24-29 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Hippolyte Swinnen alias Poliet de Gareelmaker.
Hippolyte en zijn vrouw, Marguerite Theunissen, waren beiden afkomstig uit Limburg. Zij vestigden zich in Hoeilaart op aanraden van zijn oom die opziener was in de renbaan van Groenendaal. Poliet vestigde zich hier als zelfstandig gareelmaker. De auteur wijdt een deel van zijn artikel aan het beroep van gareelmaker.
Zoniën 1989-1, p.30-33 Deveen, Victor Naar Sedan. (6b/16)
De vrienden bereiken Frankrijk en worden voor het eerst geconfronteerd met gesneuvelde soldaten.
Zoniën 1989-1, p.34-50 Denayer, Raymond Overijse in 1705.
De auteur stelt dat in Overijse geen slag is geleverd tussen de Frans-Spaanse (“Leger der Twee Kronen”) en Engels-Hollandse troepen (de “Geallieerden”), maar waarschijnlijk wel in Neerijse. Inzet was de heerschappij over de rijke provincies van de Spaanse Nederlanden. Volgens de auteur is er ook geen onmiddellijk verband tussen deze slag en de Heilige Kruisverering.
Zoniën 1989-1, p.51-52 Clabots, Albert Een voorloper van de “Paterscaemer” te Overijse.
Uit archiefstukken van de Schepenbank van Overijse blijkt dat gedurende bijna twee eeuwen de Minderbroeders te Overijse over logies in privé-woningen beschikten vooraleer zij hun intrek namen in de “Paterscaemer” op de Markt van Overijse.
Zoniën 1989-2, p.53-58 Clabots, Albert Een paar 16e eeuwse processen om de “Heyde van Tombeek”.
Dankzij de vondst van enkele documenten in het archief van de Schepenbank van Overijse, kan de auteur meer inlichtingen verschaffen omtrent de data waarop de processen werden gevoerd tussen de inwoners van Tombeek en de eigenaars van de hoeve van Tempelieren met betrekking tot de Tombeek-heide. De eigenlijke processtukken moeten wel nog opgespoord worden.
Zoniën 1989-2, p.59-64 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Jozef (Jef) Dewolf.
Jozef Dewolf was zelfstandig serrenbouwer maar begon later met de uitbouw van een eigen serrenbedrijf langs de Waversesteenweg. Zijn bedrijf werd een van de belangrijkste uit de Druivenstreek.
Zoniën 1989-2, p.65-69 Erkens, Michel In de voetsporen van Aartshertogin Isabella.
In 1629 werd op vraag van aartshertogin Isabella in Groenendaal een dreef aangelegd langsheen de Vetvijver. Deze dreef, die naar de Ring toe loopt, bestaat nog steeds. De aanplantingen werden evenwel op het einde van de 18e eeuw vernieuwd.
Zoniën 1989-2, p.70-81 Vande Putte, Guy Sint-Anna te Overijse.
Naar aanleiding van een tentoonstelling in het kasteel van Drieborre te Oudergem over de Sint-Annaverering in de streek, waarin Overijse helemaal niet aan bod komt, wil de auteur aantonen dat er in Overijse wel degelijk een Sint-Annaverering bestond. Bewijzen hiervan zijn de Sint-Annakapellen, de Sint-Annastraat en nog andere toponymische relicten. Verder probeert hij te achterhalen waar de oorsprong ligt van de Sint-Annacultus in Overijse.
Zoniën 1989-2, p.82-87 Clabots, Albert De moord op overmeier Charlier.
Overijse en Zaventem maakten deel uit van de meierij van Vilvoorde. Tijdens een bijeenkomst van alle dorpen die tot deze meierij behoorden, ontstond er een twist tussen de drossaard van Zaventem, Frans Van Ophem, en de overmeier van Overijse, Simon Charlier. Deze laatste werd hierbij vermoord door zijn tegenstander.
Zoniën 1989-2, p.88-98 Vandenborre, Roger Notities rond de geschiedenis van de verwarming van druivenserres in Hoeilaart en omstreken. (1/2)
In deze bijdrage behandelt de auteur het technisch aspect van de verwarmingssystemen voor de serren, namelijk het zuiver technisch aspect van het “rookkanalensysteem”.
Zoniën 1989-2, p.99-102 Deveen, Victor Naar Sedan. (7/16)
De vrienden maken kennis met de geneesheren en beginnen met het verzorgen van de zieken en gewonden.
Zoniën 1989-2, p.103-104 Clabots, Albert Het stadhuis dat men te Hoeilaart niet bouwde.
In 1729 wilden de schepenen van Hoeilaart een stadhuis laten bouwen. Vermits deze beslissing niet in de smaak viel van sommige inwoners van het dorp, werd het project afgeblazen.
Zoniën 1989-3, p.105-114 Versluys, Luc Oneven in de strijd.
In het begin van deze eeuw werd een polemiek gevoerd tussen voorstanders (onder andere de burgemeester van Watermaal-Bosvoorde) en tegenstanders (Les Amis de la Forêt de Soignes) van de ontsluiting van het Zoniënwoud voor de tram.
Zoniën 1989-3, p.115-116 Clabots, Albert Nogmaals de Cardaan.
Na een mislukte poging om een stuk bouwland, genoemd de Cardaan, over te maken aan de kerkfabriek van Overijse, blijkt uit een aantal documenten dat deze overdracht later toch een realiteit is geworden.
Zoniën 1989-3, p.117-121 Erkens, Michel Een school onder het Ancien Regime te Hoeilaart.
Sinds het begin van de 16e eeuw bestond er reeds een school te Hoeilaart. Ze is blijven bestaan gedurende het hele Ancien Régime. Ten minste sinds de 17e eeuw was ze rond het Gemeenteplein gevestigd. Ook over de personen die er les gaven, zijn gegevens bekend.
Zoniën 1989-3, p.122-125 Deveen, Victor Naar Sedan. (8/16)
Uit nieuwsgierigheid gaan Victor Deveen en zijn companen naar het slagveld kijken. Zij krijgen daar evenwel verschrikkelijke dingen te zien.
Zoniën 1989-3, p.126-132 Derom, Maurits Wie was de gesneuvelde soldaat begraven op het kerkhof van Hoeilaart en niet vermeld op de gedenkzuil opgericht ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog?
Georges Vandervaeren was Brusselaar maar stamde uit twee grote Hoeilaartse families : Vandervaeren en Eggerickx. Hij sneuvelde aan het front in Ramskapelle op 10 mei 1915. De familie Eggerickx liet zijn stoffelijk overschot overbrengen naar Hoeilaart waar het werd bijgezet in de familiegrafkelder.
Zoniën 1989-3, p.133-134 Clabots, Albert Nog iets over “Tombeek-Heyde”.
De auteur vond een nieuw document in het archief van de Schepenbank van Overijse in verband met de processen tussen Overijse en Waver met betrekking tot het eigendomsrecht over de Tombeekheide. Uit deze brief blijkt dat de griffier uit Overijse nog twijfelde over de goede afloop van het proces.
Zoniën 1989-3, p.135-145 Denayer, Raymond Op zoek naar de Sint-Annakapel.
De auteur probeert te achterhalen waar de eerste grote Sint-Annakapel juist zou gestaan hebben. Verder stelt zich de vraag waarom de erfdienstbaarheid van onderhoud en instandhouding van de huidige Sint-Annakapel rust op de eigendom van bepaalde personen.
Zoniën 1989-3, p.146-150 Erkens, Michel Jezus-Eik bij Hoeilaart gevoegd.
Onder de Franse bezetting van ons land werd de parochie van Jezus-Eik bij de parochie van Hoeilaart gevoegd. Na zwaar protest vanwege de inwoners van Jezus-Eik werd deze beslissing te niet gedaan.
Zoniën 1989-3, p.151-152 Clabots, Albert Een nieuwe heer van Eizer in 1622.
Op 7 februari 1622 neemt Ernest van Rivieren, baanderheer tot Here, Herenthals, heer tot Neerlinter, bezit van de heerlijkheid en de goederen van “Ysseren” (Eizer). Deze cumulatie is het gevolg van het feit dat in de 1e helft van de XVIIe eeuw er weinig bekwame mensen waren om een openbaar ambt te bekleden.
Zoniën 1989-3, p.153-154 De redactie Een sympathiek initiatief “Maleizen 125”.
Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van Maleizen als parochie, worden een aantal activiteiten ingericht. Er wordt ook een speciaal Zoniënnummer uitgegeven.
Zoniën 1989-3, p.155-156 Versluys, Luc 70 jaar geleden …
Aankondiging van de tentoonstelling VAN MOTTE TOT WOONBURCHT in de zalen van het Hoeilaartse kasteel-gemeentehuis, dat 70 jaar geleden aangekocht werd door het gemeentebestuur van de toenmalige adellijke eigenaars, de baronnenfamilie De Man.
Zoniën 1989-4, p.257-258 De redactie Editoriaal.
Bij wijze van uitleiding … en inleiding voor volgend jaar.
Zoniën 1989-4, p.259-264 Vande Putte, Guy Honderd jaar geleden stond het in de krant. Onze openbare wegen: De Nijvelsebaan en de Warande.
Met als uitgangspunt een artikel uit het “Annoncenblad van Overijssche”, zowat 100 jaar geleden verschenen, geeft de auteur meerdere inlichtingen over de Nijvelsebaan en over de Sparrendreef, thans IJskelderlaan.
Zoniën 1989-4, p.265-269 Erkens, Michel De Hoeilaartse kosters in de 17e en 18e eeuw.
In het archief van Sint-Goedele in Brussel zijn een aantal benoemingsdossiers terug te vinden over de Hoeilaartse kosters tussen 1668 en 1770. Tweemaal ging de kosterfunctie over van vader op zoon.
Zoniën 1989-4, p.270-271 Lamal, Danny Wie kent de vrienden van Leon Michiels?
De auteur kreeg twee foto’s in handen die vermoedelijk van twee vrienden van Leon Michiels, zijn grootoom, zijn. Hij doet een oproep om meer inlichtingen over deze beide foto’s.
Zoniën 1989-4, p.272-275 Versluys, Luc Mislukte pogingen.
De auteur bespreekt twee pogingen om het natuurschoon van onze streek te beperken. In maart 1928 wilde men 700 ha van het Zoniënwoud gebruiken om er een oefenterrein voor het leger aan te leggen. Gelukkig ging dit niet door. Het gemeentebestuur wilde in de jaren 20 de lindeboom in Maleizen omhakken of ten minste onthoofden. Richard, dienstdoende gouverneur, stelde hiertegen zijn veto.
Zoniën 1989-4, p.276-278 Clabots, Albert Lotelingen uit Overijse kopen zich een plaatsvervanger anno 1702.
Uit het archief van notaris P. VANDEVELDE blijkt dat een aantal lotelingen uit Overijse zich in 1702 lieten vervangen. Een overeenkomst tussen de loteling en zijn plaatsvervanger werd gesloten voor de notaris.
Zoniën 1989-4, p.279-288 Devroey, Egide Boekerij Sint-Jan-Berchmans. Lindeken-Hoeilaart.
In 1940 richtte een groep Hoeilaartse jongeren, onder leiding van onderpastoor Jan Vankerckhoven, de Boekerij Sint-Jan-Berchmans op in de gebouwen van de vroegere peuterschool op het Lindeken. De jongeren werkten hard aan de uitbouw van de bibliotheek die later verhuisde naar de pastorij. In 1981 werd de Boekerij de Gemeentelijke Bibliotheek.
Zoniën 1989-4, p.289-292 Deveen, Victor Naar Sedan. (9/16)
Deveen helpt de gekwetsten verzorgen die in de kerk van Moulin-à-Vent waren ondergebracht.
Zoniën 1989-4, p.293-300 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp – den Tuk.
Rond de eeuwwisseling kocht Louis Bollaerts, die reeds heel wat beroepen had uitgeoefend, een stuk grond op het Lindeke, waar hij de zaal Barnum bouwde. Het werd dé Hoeilaartse volkszaal bij uitstek.
Zoniën 1989-4, p.301-308 Derocker, Maurice & Denayer, Raymond De laatste bewoners van de Begijnhofhuisjes.
Maurice Derocker woonde een tijdlang, samen met zijn ouders, in één van de begijnhofhuisjes. Hij beschrijft de levensomstandigheden aldaar. Raymond Denayer tekende zijn getuigenis op.
Zoniën 1989-S, p.158-159 De Parochiale Ploeg De Sint-Joostparochie te Maleizen-Overijse (1864-1989).
Korte inleiding met aankondiging van allerlei activiteiten die georganiseerd worden naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Sint-Joostparochie van Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.160-191 Denayer, Raymond Het ontstaan van de parochie Sint-Joost te Maleizen.
In dit artikel schetst de auteur de vroegere godsdienstige geschiedenis van Maleizen en de omstandigheden van de stichting van de Sint-Joostparochie.
Zoniën 1989-S, p.192-196 Denayer, Raymond Sint-Joost.
De auteur gaat op zoek naar de plaatsen waar Sint-Joost in België wordt vereerd. Hij benadrukt even de verwarring die er bestaat met de Heilige Justus.
Zoniën 1989-S, p.197-206 Decoster, Raymond De kapellen van Maleizen.
Maleizen telt 4 kapelletjes. Twee ervan worden uitvoerig beschreven : de kapel aan de Lindeboom op Bakenbos en de Onze-Lieve-Vrouwkapel op de Steenweg naar Rozieren. De auteur besteedt ook een klein gedeelte van zijn bijdrage aan twee bekende tekenaars die afkomstig zijn van Maleizen: Gal en Jean-Pol.
Zoniën 1989-S, p.207-213 Decoster, Raymond De Pastoors van Maleizen.
Aan de hand van oude registers en archiefstukken, bewaard op de zolder van de pastorie van Maleizen, kennen we de verschillende pastoors van Maleizen. Sedert 1864 waren er zes pastoors aangesteld in Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.214-215 Decoster, Raymond Onze missionaris in Peru.
Sinds 1966 is de Maleizenaar Jos Loits werkzaam als missionaris in Peru.
Zoniën 1989-S, p.216-219 Denayer, Raymond Le Pensionnat des religieuses du Sacré-Coeur de Marie. (1/2)
Dit befaamd Franstalig meisjespensionnaat werd in 1859 gesticht door Mère Gonzague van het meisjesinternaat van Alsemberg. Op 15 mei 1867 nemen de zusters evenwel hun intrek in een nieuw gebouw op het grondgebied van Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.219-224 Vanden Borre, Paula De Parochieschool van Maleizen.
Een beknopte historiek van de Parochieschool van Maleizen aan de hand van enkele foto’s.
Zoniën 1989-S, p.225-226 Debroux, Modest Geografische inplanting van het gehucht Maleizen.
Beknopte schets van de evolutie van de geografische inplanting van het gehucht Maleizen met een citaat uit het boek van Alphonse Wauters, vertaald door E. Rigaux.
Zoniën 1989-S, p.227-233 Debroux, Modest De Verenigde Muziekmaatschappij Maleizen-Bakenbos.
In 1895 werd de fanfare “De Vrije Burgers” gesticht in Maleizen. In 1978 ging deze fanfare samen met de “Koninklijke Vrijheidsvrienden” uit Maleizen-Overijse. Het werd de “Verenigde Muziekmaatschappij Maleizen-Bakenbos”. Thans is er ook een nauwe samenwerking met de Koninklijke Fanfare De Lanezonen uit Tombeek.
Zoniën 1989-S, p.233-235 De redactie Een Oud-Kajotter, K.A.J. – V.K.A.J.
Op 4 oktober 1947 had de stichtingsvergadering van de K.A.J.-V.K.A.J. plaats in Maleizen. Een oud-lid geeft een kort overzicht van de hoogtepunten van deze beweging.
Zoniën 1989-S, p.236-238 De Man, Pierre De Landelijke Gilde.
Gesticht in 1910 bereikte de Landelijke Gilde een hoogtepunt in 1931. Thans is het een kleine maar nog steeds bloeiende vereniging.
Zoniën 1989-S, p.239-241 Donck, Maria Boerinnenbond – K.V.L.V.-Maleizen.
De Boerinnenbond – K.V.L.V.-Maleizen werd opgericht in 1927 en is uitgegroeid tot een dynamische geëmancipeerde vrouwenbeweging met diverse activiteiten op het programma.
Zoniën 1989-S, p.242-243 Vanonckelen, Rita Het Ceciliakoor.
Overzicht van de geschiedenis van het Ceciliakoor, gesticht in 1935, en van zijn activiteiten.
Zoniën 1989-S, p.244-245 Trypsteen Louis & Goossens, Albert De Gepensioneerdenbond Maleizen.
Gesticht in 1977, kent de Gepensioneerdenbond een zeer dynamische werking. Er werden ook een volksdansgroep en een toneelgroep opgericht.
Zoniën 1989-S, p.245-247 Debroux, Stefaan Chiro-Maleizen.
Op vraag van medepastoor Raymond Decoster werd in 1977 besloten een lokale Chiro-afdeling op te richten. Dit initiatief vond grote bijval bij de jeugd van Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.248-249 Wendrix, Fons Ziekenzorg Maleizen.
Pas gesticht in 1983 heeft deze jonge vereniging toch al een aantal belangrijke initiatieven gerealiseerd.
Zoniën 1989-S, p.249-250 Decoster, Raymond Onze klok(ken).
“Barbara” werd gegoten in 1876 in het Duitse Ruhrgebied. Een tweede klein klokje, in brons, werd uit de toren gehaald en staat thans op een ijzeren gestel in de kerk. Beide klokken bleven ook tijdens Wereldoorlog II in Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.251-256 Decoster, Raymond De Processie.
Verslag van de processie die op 30 april 1989 uitging naar aanleiding van de viering van 125 jaar parochie Maleizen. Deze uiting van geloof lokte heel wat positieve reacties uit.
Zoniën 1990-1, p.1-2 Erkens, Michel Asiel in Zevenborren.
Uit de rekeningen van de meier van Hoeilaart blijkt dat een Hoeilander, een zekere Peter Rayé, zich verschillende jaren verborgen hield in het klooster van Zevenborren na een vechtpartij met zijn schoonbroer Jan Jonné. Op dat ogenblik verleenden kerkelijke instellingen nog asiel aan hen die er om vroegen.
Zoniën 1990-1, p.3-10 Clabots, Albert Het ontstaan van het vrij onderwijs voor meisjes te Overijse.
Aan de hand van het archief van het gemeentebestuur en van de bestaande literatuur wordt aangetoond dat het vrij onderwijs voor meisjes te Overijse opgericht werd in 1838. Enkele jaren later, in 1846, werd reeds een tweede meisjesschool gesticht in het Godshuis.
Zoniën 1990-1, p.11-14 Denayer, Raymond Le Pensionnat des religieuses du Sacré-Coeur de Marie. (2/2)
Aan de hand van drie kaarten tracht de auteur de locatie van de tweede meisjesschool in het Godshuis aan te tonen.
Zoniën 1990-1, p.15-28 Derom, Maurits De Swis, een bekend figuur uit Hoeilaart.
Jan-Baptiste Joly was de enige baljuw (Suisse) die de parochie Hoeilaart heeft gehad. Daarnaast was hij van beroep schaliedekker en handelaar in bouwmaterialen.
Zoniën 1990-1, p.29-32 Deveen, Victor Naar Sedan. (10/16)
Deveen blijft verder gekwetsten verzorgen. De dokter ter plaatse, zelf geplaagd door een jichtaanval, klaagt evenwel over het gebrek aan medewerking vanuit Brussel.
Zoniën 1990-1, p.33-46 Vande Putte, Guy Sint-Anna terug van weggeweest.
Aan de hand van een begeleidend plan bij de verkoopbrochure van het Prinsbisdom Overijse, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel, kan de auteur de Sint-Annakapel in Overijse juist lokaliseren. Ook in de onmiddellijke buurt van Overijse vinden we sporen terug van de Sint-Annacultus.
Zoniën 1990-1, p.47-66 Vandenborre, Roger Notities rond de geschiedenis van de verwarming van druivenserres in Hoeilaart en omstreken. (2/2)
In deze bijdrage behandelt de auteur de systemen met water als warmtedrager: Individueel systeem per serre / Centrale installatie per bedrijf – Er zijn zelfs plannen geweest om één centraal verwarmingssysteem te realiseren voor de ganse gemeente.
Zoniën 1990-1, p.67-70 Willaert, Carine Het huwelijk in de Nieuwe Tijd.
Enkele algemene bedenkingen bij het huwelijk in de 16e, 17e en 18e eeuw. De auteur geeft ook enkele cijfers in verband met de huwelijken in Overijse in die periode.
Zoniën 1990-1, p.71-72 Versluys, Luc Een steeds hernieuwde belangstelling voor Jan van Ruusbroec. (1/2)
In 1993 zal het 700 jaar geleden zijn dat Ruusbroec geboren werd. De voorbereidingen voor dit Ruusbroecjaar moeten nu reeds aangevat worden.
Zoniën 1990-2, p.73-81 Denayer, Raymond Van Swaenpoorte tot Godshuis.
Op de hoek van de Waversesteenweg en de Grotstraat bevond zich de Swaenpoorte. In 1852 werd dit gebouw geschonken aan de Administratieve Commissie van de Burgerlijke Godshuizen te Overijse en wordt het dus een Godshuis. Vanaf 1846 waren er echter reeds een paar zusters die in dat gebouw voor onderwijs aan meisjes zorgden.
Zoniën 1990-2, p.82-88 Derom, Maurits Davidsfonds-Hoeilaart bestaat 60 jaar.
Op 10 april 1928 werd te Hoeilaart een plaatselijke afdeling van het Davidsfonds opgericht met als hoofdactiviteit de ledenwerving en de bedeling van Davidsfondsboeken. Na een moeilijke periode die volgde op Wereldoorlog II, ging het ledenaantal van de vereniging vanaf 1960 opnieuw in stijgende lijn.
Zoniën 1990-2, p.89-102 Clabots, Albert Tolbarelen te Overijse (1/3).
Gedurende de ganse geschiedenis werden in sommige gevallen de kosten voor de aanleg en het onderhoud van de wegen door de overheid verhaald op de gebruikers bijvoorbeeld via het heffen van tolgeld. Ook in Overijse werd op sommige barelen tolgeld geheven. De auteur belicht hier de barelen van de Vrijheid en de bareel te Jezus-Eik.
Zoniën 1990-2, p.103-108 Derom, Maurits De volkswijk “Het Lindeke” in vroegere tijden.
De wijk “Lindeke” was de Hoeilaartse volkswijk bij uitstek. Met de zaal Barnum was deze wijk het knooppunt van het volkse amusement. Na Wereldoorlog II kwamen er ook de Markthalle en de Serco bij.
Zoniën 1990-2, p.109-112 Lamal, Danny Broeder Eugeen-Jan (J-B) Breedstraet (1890-1989).
Broeder Eugeen-Jan werd geboren op 20 januari 1890 in Terlanen. Na zijn eeuwige professie bij de Broeders van de Christelijke Scholen, doorliep hij een ganse carrière in het onderwijs. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in het rusthuis van de Broeders in Groot-Bijgaarden. Hij werd net geen 100 jaar.
Zoniën 1990-2, p.113-118 Devroey, Egide Ons woud.
Als kleine jongen ging de auteur dikwijls naar het Zoniënwoud, samen met zijn grootmoeder, om er hout op te halen. Later ging hij er spelen met vrienden en vriendinnetjes.
Zoniën 1990-2, p.119-120 Versluys, Luc Een steeds hernieuwde belangstelling voor Jan van Ruusbroec. (2/2)
Ernest Hello maakte in de 19e eeuw de eerste vertaling van Ruusbroecs werk “Vander chierheit der gheestelike brulocht”. Hij was een grote vereerder van de Brabantse mysticus. Ook nu nog verschijnen regelmatig werken over en vertalingen van teksten van Ruusbroec.
Zoniën 1990-2, p.121-124 Deveen, Victor Naar Sedan. (11/16)
De vrienden gaan verder met het verzorgen van de talrijke gekwetsten. ’s Avonds werden zij verzorgd door de waardin in de Moulin-à-Vent.
Zoniën 1990-3, p.125-132 Vande Putte, Guy Van Godshuis tot Zwaanpoort.
Een aanvulling op de vroeger geformuleerde bevindingen van Raymond Denayer in verband met de historiek van het bovengenoemd pand (hoek Waversesteenweg-Grotstraat). In dit gebouw was een katholieke school gehuisvest.
Zoniën 1990-3, p.133-136 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Louis Mariën.
De Antwerpenaar Louis Mariën kwam eind vorige eeuw naar Hoeilaart en richtte er een houtzagerij op. Dit familiebedrijf groeide uit tot een zeer belangrijk element in de branche van de houtverwerking.
Zoniën 1990-3, p.137-156 Breedstraet, J.B. Enkele belevenissen van een broeder-brankardier uit de Wereldoorlog 1914-1918.
Broeder Eugeen Breedstraet, geboren in Terlanen, werd reeds op 1 augustus 1914 gemobiliseerd. Hij behoorde tot de gezondheidsdienst en bleef gedurende de ganse oorlog brancardier. Hij noteerde zijn ervaringen tijdens deze periode.
Zoniën 1990-3, p.157-167 Erkens, Michel Smeiberg in de 18e eeuw.
Een overzicht van de hoeve en haar landerijen zoals we die kennen aan de hand van de verkoop ervan in de 18e eeuw. Smeiberg was toen een van de grootste hoeven van het dorp.
Zoniën 1990-3, p.168-183 Clabots, Albert Tolbarelen te Overijse (2/3).
In dit tweede deel behandelt de auteur de twee barelen op de Steenweg van de stad Brussel: hun lokalisatie, wie hierop vrijgesteld waren en welke betwistingen hierrond ontstonden.
Zoniën 1990-3, p.184-188 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jeppe.
Jozef Craps werd geboren in 1862 en was beenhouwer van beroep. Hij was “één van de vedetten” van het dorp.
Zoniën 1990-3, p.189-209 Denayer, Raymond De Zuidergrens van Overijse.
Bespreking van een document uit het notariaatsarchief van notaris Judocus-Thomas Dewint uit Overijse in verband met de grens tussen Overijse en Terhulpen (1693). De verdere evolutie van deze grens wordt belicht.
Zoniën 1990-3, p.210-213 Devroey, Egide Onze bus.
De bussen van Charel verzorgden het dagelijks transport van Hoeilaart en Maleizen naar Brussel en terug tijdens de oorlogsjaren. Het waren gammele oorlogsproducten waar heel wat volk op kon.
Zoniën 1990-3, p.214-217 Deveen, Victor Naar Sedan. (12/16)
Victor Deveen en zijn vrienden helpen verder de gewonde soldaten te verzorgen.
Zoniën 1990-3, p.218-219 Versluys, Luc Een steeds hernieuwde belangstelling voor Jan van Ruusbroec.
Op het einde van de 19e en begin 20e eeuw bestond er in de Franstalige wereld ook heel wat belangstelling voor het werk van Ruusbroec.
Zoniën 1990-3, p.220 De redactie GE-ZON-D ACHTER GLAS.
Aankondiging van het verschijnen van het werk “Ge-zon-d Achter Glas” dat uitgegeven werd naar aanleiding van 125 jaar Druiventeelt.
Zoniën 1990-4, p.221-239 Denayer, Raymond Bijdrage van de “Beierij van IJse” en “Lipsianum” tot het 60/40 Jubileum van Zijne Majesteit Koning Boudewijn.
Op 3 juni 1573 sprak Justus Lipsius te Jena het treurdicht uit voor Dorothea-Suzanna van Saksen-Weimar, de weduwe van de pas overleden vorst Johann-Wilhelm, mecenas van Lipsius aldaar. Johann-Wilhelm was voorouder in de 12e generatie in rechte lijn van koning Boudewijn. De auteur streeft naar een goede Nederlandse vertaling van dit Latijnse treurdicht.
Zoniën 1990-4, p.240-245 Derom, Maurits Den Dumberg.
Den Dumberg in Hoeilaart was een aparte wijk met een eigen burgemeester en schepencollege “op democratische wijze verkozen”. Er waren ook heel wat cafés en winkels. Kortom, den Dumberg was een wijk die bruiste van activiteit met een grote samenhorigheid onder de bewoners.
Zoniën 1990-4, p.246-254 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (11/13)
De auteur komt terug naar het hartje van het Zoniënwoud: de kapel van Drieborren en de Mariaverering in Jezus-Eik.
Zoniën 1990-4, p.255-261 Vande Putte, Guy Heeft er ooit een molen in de Leegheid gestaan?
In Overijse heeft inderdaad een Molenstraatje bestaan, namelijk de kleine doorgang naar de Waversesteenweg dichtbij de Zwaanpoort. De vraag is naar welke molen dit wegeltje zou kunnen hebben geleid. Momenteel ziet de auteur 5 molens in het historisch Overijses IJselandschap.
Zoniën 1990-4, p.262-269 Doms, Raymond Kroniek van Zoniën. Pangaerde? … Prends garde!
Wanneer François Joseph Pangaert, heer van de heerlijkheid Ter Heyden, op 8 september 1759 gaat jagen, komt het tot een proces vermits hij niet in zijn eigen gebied bleef. Een overzicht van de procesvoering.
Zoniën 1990-4, p.270-274 Dhont, Beatrijs Henri Vanstallen, Hoeilander en wapenbroeder van Arthur Rimbaud op Java.
De bekende Franse dichter Arthur Rimbaud nam een tijdlang dienst in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), een onderdeel van het Nederlandse leger in Nederlands-Oost-Indië dat het karakter had van een Vreemdelingenlegioen. Ook de Hoeilander Hendrik Vanstallen nam dienst in dit KNIL. Over deze Hendrik Vanstallen zijn echter weinig andere gegevens bekend.
Zoniën 1990-4, p.275-278 Deveen, Victor Naar Sedan. (14/16)
Victor Deveen en zijn vrienden blijven verder moedig de gewonde soldaten verzorgen.
Zoniën 1990-4, p.279-285 Smets, Erwin Het Molenhuisje van Hoeilaart. (1/2)
In 1661 krijgen de prior en de kloosterlingen van de priorij van Groenendaal de toelating om een molen op te richten bij het binnenkomen van Hoeilaart. Deze molen heeft uiteindelijk slechts 25 jaar dienst gedaan. Daarna werd het gewoon een “molenhuis”.
Zoniën 1990-4, p.286-293 Clabots, Albert Tolbarelen te Overijse (3/3).
In dit 3e deel van de bijdrage wordt aandacht besteed aan volgende Overijsese barelen: de bareel op de Steenweg Hoeilaart-Waver, de bareel in de Dreef en de bareel op de weg naar Mont-Saint-Jean. Blijkbaar brachten deze bareelrechten heel wat moeilijkheden met zich mee zodat de Overijsese gemeenteraad besliste in 1867 de gemeentelijke barelen af te schaffen.
Zoniën 1990-4, p.294-298 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Den Reulle (Jef Van Laethem).
Jef Van Laethem, afkomstig uit Oudergem, woonde op “den Dumberg” en was daar op vele fronten actief. Hij was de bezieler van Dumberg-kermis en andere festiviteiten in de wijk. Nadien verhuisde hij naar zijn serrebedrijf op ’t Roth.
Zoniën 1990-4, p.299-300 De redactie Op naar de vijftiende jaargang.
Een blik op wat volgende jaargang zal brengen.
Zoniën 1991-1, p.1-2 De redactie Editoriaal: Bij het einde van ons derde lustrum.
Enkele bedenkingen bij het einde van het derde lustrum en het begin van het vierde …
Zoniën 1991-1, p.3-9 Erkens, Michel Het Molenhuisje van Hoeilaart. (2/2)
Het Molenhuisje komt voor het eerst duidelijk naar voren op een kaart van Hoeilaart uit 1777. De auteur maakt een historiek van de eigenaars van dit gebouw.
Zoniën 1991-1, p.10-19 Dewilder, Louis Brandweer 1891-1991.
100e verjaardag van de oprichting van de Gemeentelijke Brandweerdienst te Overijse, p. 10-19. – Naar aanleiding van de 100e verjaardag van de oprichting van de Gemeentelijke Brandweerdienst, wordt aandacht besteed aan de 3 grote branden die Overijse trof. De auteur schetst in detail de geschiedenis van de Brandweerdienst van Overijse.
Zoniën 1991-1, p.20-22 Clabots, Albert Waar bleef de derde onderpastoor van Overijse?
In 1795 ontbreekt in Overijse een derde onderpastoor. Notaris Crabeels krijgt de opdracht aan de abdis van ’s Hertogendal te vragen om “eenen anderen heere onderpastoor” naar Overijse te sturen. De abdis beslist evenwel deze vraag niet te beantwoorden.
Zoniën 1991-1, p.23-30 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (12/13)
Aan de hand van bronnen uit de 18e en 19e eeuw, schetst de auteur een beeld van de volkstoeloop in die periode in Jezus-Eik.
Zoniën 1991-1, p.31-33 Denayer, Raymond De Halve Steen.
De auteur poogt de oorsprong te achterhalen van de benaming De Halve Steen, die gegeven werd aan een drankgelegenheid op de Brusselsesteenweg te Jezus-Eik. Vroeger stond dit cafeetje daar alleen, nu is De Halve Steen omgeven door talrijke gebouwen.
Zoniën 1991-1, p.34-38 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. Jules Tembuyser alias de mandenmaker. (1/2)
Het levensverhaal van Jules Tembuyser, geboren in Zingem, maar die zich na zijn huwelijk in Hoeilaart vestigde. Buiten het beroep van mandenmaker heeft Jules een belangrijke rol gespeeld in de druivenexport naar Engeland. Hij was ook een gedreven duivenmelker.
Zoniën 1991-1, p.39-44 Denayer, Raymond In dit Ignatiusjaar.
Op een portiek van het kasteel Terdek werd een embleem ontdekt dat op een band met de Jezuïetenorde wijst. Het daarnaast voorkomende jaartal 1662 moet daar eveneens mee in verband gebracht worden. Maar hoe deze band eruit zag en waarin hij bestond, daar kan de auteur momenteel geen antwoord op geven.
Zoniën 1991-1, p.45-48 Deveen, Victor Naar Sedan. (15/16)
Bij het klaarmaken van een geslachte os, ontbreekt het zout. Eenmaal dat gevonden, laten de vrienden het zich smaken. Daarna gaan ze terug aan het werk.
Zoniën 1991-2, p.49-51 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. Jules Tembuyser alias de mandenmaker. (2/2)
Publicatie van de foto’s die dienden als illustratie bij het artikel in vorig nummer.
Zoniën 1991-2, p.52-59 Clabots, Albert Wat is de waarheid?
Over Anna Vandenwayenbergh, de tweede vrouw van schoolmeester-organist Ludovicus Bolengier, deden heel wat roddelpraatjes de ronde. Zij waren blijkbaar het werk van één persoon, meester Franchois Van Meldaert. Of deze laatste de waarheid sprak, of het hier ging om een wraakneming, zullen we wellicht nooit te weten komen.
Zoniën 1991-2, p.60-75 Aerts, Roger De geschiedenis van het Zoniënwoud, zoals wij dat nu kennen.
De auteur schetst de historiek van het Zoniënwoud vanaf 1750 (einde van het Oostenrijks bewind) tot nu. In die periode groeide het Zoniënwoud uit tot een beukenbos. Momenteel stapt men af van deze monocultuur en worden andere soorten bomen aangeplant.
Zoniën 1991-2, p.76-82 Denayer, Raymond De straet gaende van Overijssche naer Hoeylaert.
De auteur vond het (Franstalig) lastenkohier terug, goedgekeurd door de Provincie Brabant, in verband met verbeteringswerken uitgevoerd aan de weg van Hoeilaart naar Overijse, thans Frans Verbeekstraat geheten. Vooral de manier van handelen op het sociale vlak, namelijk de werk- en leefwijze van de uitvoerenden, beschreven in genoemd lastenkohier, trok de aandacht van de auteur.
Zoniën 1991-2, p.83-85 Erkens, Michel Pangaert, een muzikale familie.
Beschrijving van een schilderij waarop de familie Pangaert al musicerend staat afgebeeld. De vader, Jean-Baptiste Pangaert, was heer van Terheide van 1741 tot 1748.
Zoniën 1991-2, p.87-90 Derom, Maurits Den Reulle.
De auteur kreeg menige reacties vanuit Oudergem en Bosvoorde op het artikel over “den Reulle”. Hij vernam tevens dat de vader van Jef Van Laethem als “Susse Reulle” bekend stond. Hij kwam tevens voor in de revue “Na goun me lachen”, opgevoerd in 1912 te Oudergem.
Zoniën 1991-2, p.91-95 Deveen, Victor Naar Sedan. (16/16)
De vrienden vangen de terugtocht naar huis aan. Victor Deveen vindt zijn familie welvarend terug. Iedereen is verheugd hem heelhuids terug te zien.
Zoniën 1991-2, p.96-104 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. Julien Mat alias Jee Baron.
Jee Baron werd te Hoeilaart geboren op 9 april 1891 en overleed er in 1958. Tijdens Wereldoorlog I streed hij aan het front. Hij bleef zijn ganse leven serrist maar bekleedde ook een vooraanstaande rol in het Hoeilaartse socio-culturele leven.
Zoniën 1991-3, p.105-106 De redactie Verantwoording.
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Liberale Associatie in Overijse, wordt dit Zoniënnummer volledig gewijd aan “het Liberalisme in het IJsedal”.
Zoniën 1991-3, p.107-165 Dewilder, Louis Honderd jaar Liberale Associatie in Overijse.
De geschiedenis van de Liberale Associatie wordt voorafgegaan door een algemeen beeld van het liberalisme in Overijse in de 19e eeuw. Zij wordt in een ruimere politieke context geplaatst en doorweven met wetenswaardigheden van nu en toen.
Zoniën 1991-3, p.166-212 Vande Putte, Guy Van een stamlokaal en zijn kasteleins: De harmoniezaal en de families Borremans en Verheyen te Overijse.
De auteur gaat een kijkje nemen in het gevarieerd en uitbundig Overijses verenigingsleven van de vorige eeuw. Een belangrijke plaats hierin bekleedde de harmoniezaal van de families Borremans en Verheyen, in feite de voorloper van Den Blank.
Zoniën 1991-4, p.216-221 Vandenborre, Roger Fragmentarische sfeerbeelden uit de eerste helft van de twintigste eeuw in de Druivenstreek.
De auteur probeert een sfeerbeeld te scheppen van Hoeilaart in de eerste helft van deze eeuw, toen 80% van de bevolking zijn brood verdiende met de druiventeelt in eigen dorp.
Zoniën 1991-4, p.222-228 Derom, Maurits Nestor Maeckelbergh (grootoom van Kardinaal Danneels).
Nestor Maeckelbergh werd geboren in Geluwe maar vestigde zich na Wereldoorlog I in Hoeilaart. Hij woonde een tijdlang in de kerk van de priorij van Groenendaal en zette een klein taxibedrijf op. Nestor was de grootoom van kardinaal Danneels die nog steeds contact houdt met de Hoeilaartse tak van de familie.
Zoniën 1991-4, p.229-230 Derom, Maurits Wie was Leonard?
Korte inleiding bij het volgende artikel.
Zoniën 1991-4, p.231-247 Deraemaeker, Raymond Het Leonardkruispunt.
Leonard Boon baatte een eeuw geleden in een woonwagen midden in het bos een drankgelegenheid uit en gaf zo zijn naam aan één van de drukste kruispunten van België. De auteur geeft ook een korte historiek van het alom bekende Leonardkruispunt.
Zoniën 1991-4, p.248-253 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Felix Félicé.
Felix Félicé werd op zijn geboortedag, 17 februari 1821, ten vondeling gelegd in Brussel. Hij huwde te Hoeilaart met Johanna Schenus. Enkel hun zoon Janneke zorgde voor Hoeilaarts nageslacht. Zijn levensloop is hier niet ongemerkt voorbij gegaan.
Zoniën 1991-4, p.254-259 Versluys, Luc Een kerstlied in 1924. Uitvoering door het gemengd koor ter ere van de toenmalige Hoeilaartse pastoor D’Hoe.
Tekst van een kerstlied dat uitgevoerd werd naar aanleiding van het jubileum van Zeer Eerwaarde Heer D’Hoe als pastoor van Hoeilaart. Tevens deelt de auteur een aantal biografische gegevens mee over deze pastoor.
Zoniën 1991-4, p.260-264 Maeschaelck, Gaston De processie van Courage.
Op Hemelvaartsdag 1924 werd tijdens een Eucharistieviering in het park van het kasteel van de graaf de Meeus het Mariabeeld van Jezus-Eik gekroond. Er werd eveneens een processie gehouden. Vermits totaal onverwacht van de oorspronkelijke weg werd afgeweken, beslisten enkele bezoekers van de herberg Courage, uitgebaat door Florent Poels, een nepprocessie te organiseren.
Zoniën 1991-4, p.265 Versluys, Luc Vitaminenood tijdens Wereldoorlog II.
Een vader vraagt voor zijn zoon, na de strenge oorlogswinter van 1941, via Winterhulp vitamines aan.
Zoniën 1991-4, p.266-268 Erkens, Michel Nogmaals het schilderij met de familie Pangaert.
De auteur geeft nog meer details over het in een vorig nummer besproken schilderij waarop de familie Pangaert al musicerend staat afgebeeld.
Zoniën 1992-1, p.73-98 Denayer, Raymond Drie eeuwen geleden. Gans het centrum van Overijse de prooi der vlammen.
Op 28 april 1692 brak een enorme brand uit in Overijse waarbij het centrum grote materiële schade opliep. De gemeentehalle ging totaal verloren. De leefvoorwaarden van de bevolking waren in de periode vóór en na de brand allesbehalve rooskleurig als gevolg van een aantal oorlogen en natuurrampen. Ruime aandacht wordt besteed aan de heropbouw van het dorpscentrum.
Zoniën 1992-1, p.99-107 Clabots, Albert Nieuwe klokken te Overijse na de brand van 1692.
Na de brand van 1692 begon men vlug met de vervanging van de gesmolten klokken van de kerk. Aan de hand van documenten uit het archief van de Schepenbank, schetst de auteur de historiek van het maken van deze klokken.
Zoniën 1992-1, p.108-110 Versluys, Luc Een naamloos verzet van de “Druivenkweekers”. Belangrijk bericht aan de druiventelers tijdens Wereldoorlog II.
Een aantal druivenkwekers verzetten zich tijdens Wereldoorlog II tegen een nieuw systeem van het verhandelen van de druiven, dat door de bezetter was ingevoerd. Het was niet langer toegelaten druiven te verkopen aan zelf uitgekozen handelaars. Alle druiven moesten ingeleverd worden in een speciaal opgerichte centrale.
Zoniën 1992-1, p.111-117 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jean-Baptiste Blommaert alias Tiske Flagge.
Tiske Flagge werd geboren te Hoeilaart in 1860 en overleed er in 1930. Zijn paard, Champetter, werd even beroemd als zijn baasje. Tiske Flagge was ook een verwoed duivenmelker.
Zoniën 1992-1, p.118-121 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Justin Vanmoer.
Justin Vanmoer werd geboren in Huldenberg op 5 april 1890 en overleed te Hoeilaart op 18 oktober 1973. Samen met zijn vrouw baatte hij een zeer bloeiende herberg uit. Dit stelde hem in staat in de jaren 30 het serrebedrijf van Florent Mat te kopen.
Zoniën 1992-1, p.122-129 Erkens, Michel De cholera in 1832 en 1849 te Hoeilaart.
In Hoeilaart woedden 3 grote cholera-epidemiën: 1832, 1849 en 1866. De auteur onderzoekt hier de epidemiën van 1832 en 1849 (chronologisch-sociaal-medisch). Telkens waren er meer dan 60 doden.
Zoniën 1992-1, p.130 Clabots, Albert Bij- of toenamen te Overijse in de 17e en 18e eeuw.
Een reeks van bijnamen die de auteur terugvond tijdens zijn archiefonderzoek.
Zoniën 1992-1, p.131-132 Erkens, Michel Een boek uit een ver land.
In het boek “Miranda et la Révolution Française” worden de gevechten in onze streken op het einde van de 18e eeuw beschreven. Onze streken zitten dan midden in het krijgsgewoel zonder dat evenwel sprake was van een echte veldslag.
Zoniën 1992-2, p.133-138 Joly, Ludo Het bewogen leven van Jan-Baptist Joly. (1/2)
In dit eerste deel worden de soldatenjaren van Jan-Baptist Joly, in 1843 te Hoeilaart geboren, belicht. In 1854 loot hij zich vrij van legerdienst maar neemt de plaats in van een rijke jongeling. Na anderhalf jaar legerdienst deserteert hij evenwel. Na een aantal maanden gevangenisstraf laat het leger hem voorgoed los in 1865.
Zoniën 1992-2, p.139-150 Clabots, Albert De gemeenteraad van Overijse en de schoolstrijd (1879-1884).
In 1879 werden alle gemeenten bij wet verplicht om een officiële lagere school op te richten. Als gevolg hiervan brak een schoolstrijd uit die tot 1884 zou woeden. De bedoeling van dit artikel is na te gaan welk standpunt de gemeenteraad van Overijse in deze kwestie innam. Overijse zou zich tenslotte neerleggen bij de wet van 1879 maar wel met tegenzin. Het vrij onderwijs daarentegen werd, waar mogelijk, gesteund.
Zoniën 1992-2, p.150 De redactie De Gemeenteschool van Overijse-centrum.
Foto van de gemeenteschool van Overijse, gebouwd in 1882 als gevolg van de schoolstrijd 1879-1884.
Zoniën 1992-2, p.151-169 Vandenborre, Roger Telefoon te Hoeilaart. (1/2)
In het begin van de 20e eeuw drong de telefoon ook door op het platteland. In Hoeilaart wordt een eerste telefoonnet uitgebouwd in 1904 in het station van Groenendaal.
Zoniën 1992-2, p.170-188 Denayer, Raymond Hoe de Sint-Joostkapel te Maleizen aan haar einde kwam.
In 1310 richtte ridder Arent Lombaert, beier van IJse, in Maleizen de Sint-Judocuskapel op. Het begevingsrecht van het beneficie van de kapel kwam toe aan de kanunniken van Sint-Goedele te Brussel. Na een geschiedenis van 573 jaar wordt de kapel in 1883 met de grond gelijk gemaakt.
Zoniën 1992-2, p.189-192 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jean-Baptiste Charlier en Elisabeth Huwaert alias Tiske van Za en Za van Tiske.
Jean-Baptiste Charlier en zijn vrouw verkochten als eersten hun druiven op de vroegmarkt te Brussel. Hun kinderen verwierven allen bekendheid in de sportmiddens.
Zoniën 1992-3, p.193-197 Clabots, Albert Schoolmeester Mans van Overijse in de Franse Tijd.
In de dossiers aangelegd door de “Administration Centrale du département de la Dyle” vond de auteur heel wat inlichtingen met betrekking tot de verhouding tussen schoolmeester Jan-Baptist Mans en de toenmalige Fransgezinde overheid. Deze verhouding was op zijn zachtst gezegd zeer gespannen.
Zoniën 1992-3, p.198-211 Vandenborre, Roger Telefoon te Hoeilaart. (2/2)
1931 was een belangrijk jaar voor de telefonie in Hoeilaart: de manuele centrale verhuist van Groenendaal naar Hoeilaart, realisatie van het eerste ondergrondse kabelnet, start van de bouw van een automatische telefooncentrale op de Groenendaalsesteenweg. De meest recente telefooncentrale dateert van 1986.
Zoniën 1992-3, p.212-225 Vande Putte, Guy De nieuwe Fellenoord. (1/2)
Het dorpcentrum van Overijse, het marktplein dus, heeft in de loop der eeuwen heel wat architecturale wijzigingen gekend. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ‘Fellenoord’.
Zoniën 1992-3, p.226-232 Joly, Ludo Het bewogen leven van Jan-Baptist Joly. (2/2)
Na zijn militaire loopbaan en de dood van zijn ouders, begint Jan-Baptist zijn omzwervingen doorheen België en Frankrijk. Hij leeft constant van de burelen van weldadigheid. Hij sterft in 1883 in het Sint-Janshospitaal te Brussel. Het verhaal van Jan-Baptist is wel extreem, maar vormt geen uitzondering.
Zoniën 1992-3, p.233 Hemeleers, Marcel Vijftig jaar geleden.
Een korte historiek van “Jong Overijse”, een toneelgroep uit Overijse, gesticht in 1942, die de jeugd zinvolle ontspanning wou bezorgen.
Zoniën 1992-3, p.234-235 Hemeleers, Marcel Over de legerdienst in ons dorp.
Aan de hand van een postkaart, verstuurd door dienstplichtige Frans Verbeek, geeft de auteur enkele inlichtingen over de eerste Overijsenaren die na de afschaffing van de wet op de loting, dienst moesten nemen in het Belgisch leger.
Zoniën 1992-3, p.236-241 Derom, Maurits De Hoeilaartse reuzen.
Naar aanleiding van de onafhankelijkheidsstoet die het Hoeilaartse gemeentebestuur in 1930 plande, werd reus Vincent de Zwijger gemaakt door de maatschappij “De Verenigde Vrienden”, gevestigd in ” ’t strekske” bij Alexis Vandenschriek. Enkele jaren nadien besloten de vrienden hem een reuzin te schenken.
Zoniën 1992-3, p.242-244 Clabots, Albert “Rassemblement des fanatiques” bij schoolmeester Eggericx te Hoeilaart.
Schoolmeester Eggericx uit Hoeilaart hield in zijn huis tijdens de Franse bezetting “des cultes catholiques”, een soort heilige missen. Nochtans hadden de Franse bezetters de meeste kerken gesloten. Eggericx wordt bestraft maar komt er goedkoop vanaf : slechts enkele weken schorsing als onderwijzer.
Zoniën 1992-4, p.247-255 Vande Putte, Guy De nieuwe Fellenoord. (2/2)
Naar aanleiding van de wijzigingen die uitgevoerd worden aan het Justus Lipsiusplein in Overijse, geeft de auteur een historische reconstructie van het gebouw “De Fellenoord”. Er wordt ook aandacht besteed aan de familie Van Sulper die in de Overijsese klappers genoemd wordt tussen 1626 en 1812 en waarvan een van de erfgenamen een pand bezat op het marktplein.
Zoniën 1992-4, p.256-265 Erkens, Michel Mevrouw Hélène Poot.
De levensgeschiedenis – naar aanleiding van haar 100e verjaardag – van mevrouw Hélène Poot die op 23 december 1892 te Hoeilaart geboren werd. Zij woonde haar ganse leven in haar geboortehuis en kan nog heel wat herinneringen ophalen.
Zoniën 1992-4, p.266-269 Hemeleers, Marcel De groentenmarkt in Overijse voor WO II.
Vóór de Eerste Wereldoorlog gingen de Overijsese vrachters zelf naar de vroegmarkt in Brussel om hun groenten te verkopen. Nadien werd evenwel een markt georganiseerd op het Justus Lipsiusplein. In 1941 werd deze markt evenwel vervangen door de Centrale. Iedere kweker kreeg dan een leveringsplicht aan vooraf vastgestelde prijs.
Zoniën 1992-4, p.270-279 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (13/13)
In en rond het Zoniënwoud waren allerlei kleinere of grotere bidoorden aan Maria toegewijd. De Beeldenstorm heeft hierop geen effect gehad.
Zoniën 1992-4, p.280-292 Denayer, Raymond Een minder gekende Overijsese gesneuvelde Jozef Paternoster.
Jozef Paternoster was wel afkomstig uit Overijse maar woonde in Brussel toen hij sneuvelde. Als gevolg hiervan kreeg hij geen straat naar zijn naam toegekend.
Zoniën 1992-4, p.293-298 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jan van Binnebeek alias Jan van Pirre.
Het levensverhaal van Jan van Binnebeek, die 102 jaar oud is geworden. Hij oefende twee beroepen uit: overdag ging hij bij de serristen de regenputten uitsteken en de serren banken. ’s Nachts was hij stroper.
Zoniën 1992-4, p.299-300 Clabots, Albert De Staten van Brabant en de wederopbouw van de kerk van Overijse.
In het Algemeen Rijksarchief Brussel bevinden zich documenten waarin meer details te lezen staan over de subsidies die de Staten van Brabant uitkeerden voor de wederopbouw van de Sint-Martinuskerk te Overijse.
Zoniën 1993-1, p.1-16 Clabots, Albert Melaatsen te Overijse (14e – 17e eeuw).
De auteur baseert zich voor zijn onderzoek naar melaatsen te Overijse op 3 bronnen: de toponymie, het plaatselijk schepenarchief en het archief van de leprozerie van Terbank. Hieruit blijkt dat in Overijse de overheid actief was in de strijd tegen de lepra.
Zoniën 1993-1, p.17-20 Versluys, Luc Isca : een bewijs.
Naar aanleiding van een artikel verschenen in het weekblad KNACK, geeft de auteur enkele beknopte gegevens over de Kelten die vóór de Romeinen een groot deel van Europa in hun macht hadden. De Keltische beschaving was een heel rijke cultuur.
Zoniën 1993-1, p.21-22 Clabots, Albert De “Fellenoord” en de “Croone”.
De auteur spreekt zijn vermoeden uit dat Guy Vande Putte in zijn in vorige nummers verschenen artikels over de Fellenoord, dit gebouw verwart met de “Croone”. De twee panden paalden wel aan elkaar.
Zoniën 1993-1, p.23-26 Erkens, Michel De eerste soldaten in het kanton Overijse.
Bespreking van een lijst uit 1799 met vermelding van de namen van 21 personen die verplicht werden dienst te nemen in het Franse bezettingsleger. Opvallend is het grote aantal Hoeilanders.
Zoniën 1993-1, p.27-34 Denayer, Raymond De laatste restjes van de “Vryheyt Overyssche”.
Van een lokale lakennijverheid in Overijse is weinig bekend of bleef nagenoeg niets over dan de blekerijen. De auteur gaat op zoek naar de plaatsen waar men vroeger het linnen te bleken legde. Tevens onderzoekt hij wie eigenaar was van deze gronden.
Zoniën 1993-1, p.35-37 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Jacobus Blommaert alias Kobe de Zaag 1885/1965.
Kobe de Zaag was een aparte figuur in Hoeilaart. Hij was houtmarchand en bleef zijn ganse leven een verstokte vrijgezel. Zijn laatste jaren sleet hij in het Godshuis te Hoeilaart.
Zoniën 1993-1, p.38-42 Vande Putte, Guy Een Heemkundige Kring in Terhulpen : grootscheepse enquête in voormalig Overijse (Cornichewijk).
Op 8 december 1992 werd de Heemkundige Kring van Terhulpen opgericht.Een grootscheepse enquête werd op touw gezet met het oog op de samenstelling van de geschiedenis van (een gedeelte van) de wijk rond het voormalige Overijsese station van Terhulpen, Corniche genaamd.
Zoniën 1993-1, p.43-47 Devroey, Egide De Processie.
Herinneringen aan de processies van vroeger, tijdens de zomerkermis, waaraan zowat het ganse dorp deelnam.
Zoniën 1993-1, p.48-52 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jozef Van Simpsen.
Het levensverhaal van de Hoeilander Jozef Van Simpsen. Hij werkte op het serrebedrijf van de gebroeders Sohie maar begon later zijn eigen bedrijf. Hij stond hoog aangeschreven bij zijn collega’s omwille van zijn vakkennis.
Zoniën 1993-2, p.53-63 Clabots, Albert Joost heeft lang moeten wachten.
Enkele details over de oprichting van het Lipsiusmonument van Overijse en de halfverheven beeldhouwwerken die daarop zijn aangebracht. Het monument zelf werd ingehuldigd tijdens grootse feestelijkheden op 28 juni 1853. De zijkanten zijn evenwel in 1993 nog steeds niet geleverd.
Zoniën 1993-2, p.64-66 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: professor dokter Emile Derom.
Emile Derom werd geboren te Overijse maar kwam samen met zijn ouders naar Hoeilaart wonen. Hij werd gewoon hoogleraar in de faculteit geneeskunde van de Rijksuniversiteit van Gent.
Zoniën 1993-2, p.67-85 Denayer, Raymond Wie was David Lipsius Iscanus?
David Lipsius Iscanus behaalde in 1600 de titel van Medicinae Doctor aan de Universiteit van Heidelberg. De auteur gaat na in hoeverre er verwantschap was tussen deze David en Justus Lipsius.
Zoniën 1993-2, p.86-90 Versluys, Luc Over enkele oude lichtpunten in verband met de Mariaverering in onze streken.
In de tentoonstelling “Het Muziekleven in onze gewesten tijdens het Ancien Régime” in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, kan men meerdere gegevens vinden in verband met de Mariaverering te Brussel en meer bepaald in Sint-Goedele: De Mariabroederschap in de 14e eeuw, De recollectio, De Brusselse ommegang.
Zoniën 1993-2, p.91-96 Maeschaelck, Gaston De “Centrale” tijdens Wereldoorlog II.
Tijdens Wereldoorlog II waren de serristen verplicht zich aan te sluiten bij de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie. De auteur geeft ook details over de productie en de uitvoer van druiven tijdens deze oorlog.
Zoniën 1993-2, p.97-103 Erkens, Michel Kinderen op café (1860).
Midden vorige eeuw bestond er in Hoeilaart duidelijk een drankprobleem bij kinderen. In 1860 keurde de gemeenteraad een nieuw politiereglement goed dat kinderen onder de 15 jaar, niet vergezeld van oudere personen, de toegang tot de herbergen verbood.
Zoniën 1993-2, p.104-114 Derom, Maurits De Hoeilaartse wijk ’t Roth.
De naam ’t Roth komt reeds voor in 1365 en is waarschijnlijk afgeleid van het begrip “gerode grond” of grond die ontbost is om er akkerland van te maken. De auteur beschrijft hoe ’t Roth er uitzag in zijn kinderjaren en hoe de wijk verder evolueerde.
Zoniën 1993-2, p.115-124 Vande Putte, Guy Het toponiem Ziekerlieden te Overijse.
De auteur probeert te achterhalen waar de “Ziekerlieden” zich bevond. Het gaat hier over een tehuis waar onder andere de pestlijders van Overijse verzorgd werden. Hij situeert de plaats aan de “Linde van Terdeck” of Tombeek.
Zoniën 1993-3, p.125-129 Denayer, Raymond Toespraak gehouden bij de opening van de Lipsiustentoonstelling.
Inhoud van de toespraak, gehouden bij de opening van de Lipsiustentoonstelling tijdens de Druivenfeesten 1993 in Overijse. Deze feesten staan in het teken van het afwerken van het standbeeld van Lipsius. Het plotse overlijden van koning Boudewijn in deze periode drukt zijn stempel op de opening.
Zoniën 1993-3, p.130-136 Erkens, Michel Ruusbroecverering te Hoeilaart in de 19e eeuw.
In de 19e eeuw hebben 2 personen getracht de cultus van Ruusbroec een nieuw leven in te blazen: de Bollandist Victor De Buck die in 1855 een boek uitgaf met als titel “Het Christelyck Hoolaert of Hoolaert toegewijd aen God, aen Maria en andere Gods lieve heiligen” en Eerwaarde Heer Gouffaux, die eind 19e eeuw pastoor was in Hoeilaart.
Zoniën 1993-3, p.137-148 Vande Putte, Guy Over blekers en blekerijen te Overijse.
De auteur geeft een toponymische aanvulling op de bijdrage van dr. Denayer in Zoniën, XVII (1993), nr. 1 over de blekerijen in de Vrijheyt Overijse. Uit dit artikel blijkt dat in deze gemeente er heel wat zijn geweest. Aansluitend een lijst van antroponiemen van blekers en eigenaars van blekerijen vanaf de 17e eeuw.
Zoniën 1993-3, p.149-150 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Charles Preumont.
Charles Preumont baatte vanaf 1925 als zelfstandige de buslijn Bosvoorde-Hoeilaart-Maleizen uit, de eerste regelmatige autobusverbinding in België. Hij verzorgde ook reizen naar binnen- en buitenland voor diverse verenigingen.
Zoniën 1993-3, p.151-158 Clabots, Albert Een “criminele sake” te Overijse in 1499.
Verslag aan de hand van documenten van de schepenbank van Overijse van een proces ten laste van Jan(ne) De Visch die beschuldigd werd van verkrachting van een 13-jarig meisje op het grondgebied van de Vrijheid van Overijse in 1499. Er werd een zeer zware straf uitgesproken namelijk de doodstraf door onthoofding.
Zoniën 1993-3, p.159-161 Versluys, Luc Waarom die hedendaagse belangstelling voor Jan van Ruusbroec.
Naar aanleiding van de 700e verjaardag van zijn geboorte en de 650e verjaardag van zijn komst te Groenendaal zal meer bekendheid gegeven worden aan het leven en de werken van Jan van Ruusbroec: via een tentoonstelling en de uitgave van het boek “De Luister van Groenendaal”.
Zoniën 1993-3, p.162-167 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Joseph Demol, alias Jefke Mol.
Jefke Demol, geboren in 1896 te Hoeilaart, baatte lange tijd een serrebedrijf uit te Hoeilaart. Hij bouwde ook een cultuur op in Macon nabij Chimay voor zijn schoonbroer Paul Jacquelot. Jefke was eveneens een grote sportfanaat, hij was ooit wielrenner en bleef zijn ganse leven een verwoed duivenmelker.
Zoniën 1993-3, p.168-172 Denayer, Raymond Toespraak gehouden naar aanleiding van de voltooiing van het Lipsiusmonument.
Op 28 juni 1853 werd het – weliswaar nog niet volledig voltooid – standbeeld van Justus Lipsius in Overijse ingehuldigd. Nu worden de twee bronzen zijplaten, die beide een belangrijke episode uit het leven van Lipsius voorstellen, onthuld.
Zoniën 1993-4, p.174-176 Dhont, Beatrijs De maatschappij waarin Ruusbroec leefde.
De 14e eeuw was een periode van grote decadentie en mistoestanden in de kerk. Door allerlei reactie hiertegen onder andere vanwege Ruusbroec, kwam er een grote vernieuwingsbeweging op gang die eveneens leidde tot een verdieping van het geestelijke leven.
Zoniën 1993-4, p.177-179 Socquet, Marcel Moet de Kardinaalstraat in Terlanen eigenlijk Kortendaalstraat heten?
De huidige benaming “Kardinaalstraat” in Terlanen is waarschijnlijk een vervorming van “Cortendaele wech” en later “Cortendaele straete”. Vermoedelijk heeft de naamswijziging zich voorgedaan rond 1850.
Zoniën 1993-4, p.180-183 Vande Putte, Guy Kardinaal, Kortendaal en Tendale te Overijse en Terlanen.
Op grond van toponymisch onderzoek bevestigt de auteur het vermoeden van Marcel Socquet dat de Kardinaalstraat in Terlanen vroeger “Kortendaalstraat” heette. Hij gaat ook op zoek naar een verklaring van de plaatsnaam “Kortendaal”.
Zoniën 1993-4, p.184-188 Erkens, Michel Hoeilaartse beenhouwers. (2/2)
1817-1818. Kennismaking met het begin van de opbloei van de vleeshandel te Brussel tijdens het Hollands tijdvak. Wanneer in 1818 de deur wordt opengezet voor een vrije handel in vlees, groeien de Hoeilanders uit tot de voornaamste leveranciers van de hoofdstad.
Zoniën 1993-4, p.189-194 Clabots, Albert Overijse en Eizer verenigd en opnieuw gescheiden.
Vermits Eizer een afzonderlijke heerlijkheid vormde binnen de grenzen van de Vrijheid Overijse, streefden de heren van Overijse ernaar deze heerlijkheid onder hun gezag te brengen. Toch kwam er uiteindelijk een scheiding in 1630.
Zoniën 1993-4, p.195-200 Denayer, Raymond Een nieuw wapenschild voor Overijse?
Door het decreet van 28 januari 1977 werden alle Belgische gemeenten verplicht een wapenschild te hebben. De Vlaamse Heraldische Raad stelde vast dat de kleuren van het voorgestelde wapenschild van Overijse – toegekend in 1819 en bekrachtigd door Leopold I in 1841 – niet verantwoord zijn. De auteur pleit voor een aanpassing van de kleuren.
Zoniën 1993-4, p.201-204 Derom, Maurits De “VLONPA” – Vlaamse Onpartijdige Padvinders.
De Hoeilander Modest Denayer stichtte in 1933 een onafhankelijke Vlaamse Scoutsgroep, de “Vlonpa”. Na zijn huwelijk met Yvonne Degraeve werd hun huis in de C. Coppensstraat het lokaal van deze jeugdbeweging. Met het overlijden van Modest in 1942 kwam er een einde aan het bestaan van de Vlonpa.
Zoniën 1993-4, p.205-207 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Yvonne De Man.
De bekende schrijfster Yvonne De Man, zus van BWP-voorzitter Hendrik De Man, woonde vanaf 1939 samen met haar man Gust de Muynck in Hoeilaart. Zij schreef een aantal onuitgegeven “Hoeilaartse novellen”, waarvan sommige verband houden met de verzetsactiviteiten van haar echtgenoot.
Zoniën 1993-4, p.208-209 Denayer, Raymond Uw verheerlijking, O Lieve-Vrouwe, streven wij na.
Op het jaarlijkse Allerheiligenprentje staat de afbeelding van de grafsteen van de vermoedelijke opdrachtgevers van het Mariabeeld in de vroegere begijnhofkerk, Jacob Vandenesse en Paschyne Goedschalckx.
Zoniën 1993-4, p.210-213 Timmermans, Frieda Juliette Vandeuren: 100 jaar.
Juliette, een rasechte Hoeilaartse, werd evenwel in Watermaal geboren. De omstandigheden rond haar geboorte zijn op zijn minst merkwaardig te noemen. Zij bleef haar ganse leven in Hoeilaart wonen.
Zoniën 1993-4, p.214-217 Clabots, Albert De tribulaties van onderwijzer Alflants te Overijse in de Franse tijd.
Op zijn aanvraag om in Overijse een school op te richten en om een lokaal hiervoor te verkrijgen, kwam pas jaren nadien een antwoord van de Municipaliteit van Overijse. De school was geen groot succes als gevolg van religieuze en politieke motieven maar eveneens wegens het gebrek aan een gepast onderkomen.
Zoniën 1993-4, p.218-220 Versluys, Luc Ken je Zoniën.
Commentaar bij een foto uit 1935 waarop de bekende Visart-beuk te zien is. Deze beuk stond op het domein van Graaf de Jonghe d’Ardoye in Sint-Genesius-Rode.
Zoniën 1994-1, p.1-8 Denayer, Raymond Waaraan dankt Jezus-Eik zijn plotse roem?
De beroemde orgelcomponist Abraham Van den Kerckhove zou zijn wortels hebben in Overijse. Bovendien zou hij familiebanden hebben gehad met Peter Vanden Kerckhoven, de grondlegger van de Mariaverering in Jezus-Eik. De auteur onderzoekt de filiatie Van den Kerckhove maar stelt vast dat er nog heel wat hiaten in bestaan.
Zoniën 1994-1, p.9-20 Devroey, Egide De Poefstraat.
De wijk Het Lindeke met de Poefstraat was een berucht gehucht van Hoeilaart dat zelfstandig kon bestaan. Je vond er allerlei soorten beroepen. De inwoners waren overwegend liberaal, onder hen heerste een ingeboren solidariteit.
Zoniën 1994-1, p.21-26 Dewilder, Louis Mensen van bij ons: Prins van Eyzer.
Het levensverhaal van Albert Dewilder (1897-1970), een zeer verdienstelijk lid van de K.H. Eendracht maakt Macht uit Eizer. “Prins van Schoen” was een graag geziene en haast legendarische figuur in het dorp.
Zoniën 1994-1, p.27-30 Vandenborre, Roger Een dubbele rij druivelaars.
De auteur vond tekeningen in een Duits tijdschrift, verschenen naar aanleiding van een bezoek van de leden van de “Cercle d’Arboriculture” aan de serres van de gebroeders Sohie in 1886. Hij vraagt zich af wat de bedoeling was van de dubbele rij druivelaars en waarom men deze methode na de eeuwwisseling niet is blijven toepassen.
Zoniën 1994-1, p.31-36 Clabots, Albert Eén en ander over de geschiedenis van de “Cardinael”.
Zoektocht naar de oorsprong van het gebouw “de cardinael”, gelegen dichtbij de Vrijheidshalle van Overijse. Waarschijnlijk werd het zo genoemd als eerbewijs aan de toenmalige landvoogd Ferdinand van Overijse, ook wel “kardinaal-infant” of “prins-kardinaal” genoemd.
Zoniën 1994-1, p.37-39 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Edouard Thibaut.
Edouard Thibaut werd op 17-jarige leeftijd oorlogsvrijwilliger in Wereldoorlog I. Na de oorlog begon hij zijn loopbaan als zelfstandig serrist. Hij was ook bestuurslid van de Unie der Belgische Druiventelers.
Zoniën 1994-1, p.40-41 Derom, Maurits De dappere wielrijders van Maleizen.
De auteur heeft, in aansluiting op het artikel van Stefaan Bockstal over “De Dappere Wielrijders van Maleizen”, verschenen in 1983, een artikel op de kop kunnen tikken van deze vereniging.
Zoniën 1994-1, p.42-45 Vanpee, Dominique Van een verliefde kabouter te Overijse.
Blijkbaar worden in diverse streken in België en Nederland gelijkaardige legenden verteld waarin een bizarre band bestaat tussen eten en faecaliën. Zo ook in Ottenburg. Wat deze legende precies betekent, is niet erg duidelijk.
Zoniën 1994-1, p.46-49 Versluys, Luc Zoniën en de dichters. (1/2)
De Hoeilaartse onderwijzer Marcel Willaert, tevens secretaris van de Toneelafdeling Hooger Op, schreef in zijn vrije tijd gedichten. Hierbij de publicatie van een aantal van zijn creaties met als thema: de winter.
Zoniën 1994-1, p.50-52 Clabots, Albert Het “Koninckx Huys” na de brand van 1692.
Het “Koninckx Huys” werd gebruikt voor het opslaan van graan, geleverd door de belastingbetalers van Overijse en Hoeilaart. Het gebouw ging in 1692 in de vlammen op maar werd evenwel vlug heropgebouwd.
Zoniën 1994-2, p.53-68 Denayer, Raymond 5 Thermidor An II. In memoriam Frederik-Otto van Salm-Kirburg.
200 jaar geleden, op 23 juli 1794, werd de laatste prins van Overijse, Frederic-Otto van Salm-Kirburg onthoofd. Het waren de laatste dagen van het bewind van Robespierre. Na een korte schets van de reden waarom Overijse onder Salm-Kirburg belandde, tekent de auteur de biografie van Frederic-Otto.
Zoniën 1994-2, p.69-72 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Frans Smeets.
Frans Smeets was, naast onderwijzer in de Hoeilaartse gemeenteschool, stichter-voorzitter van de Unie der Belgische Druivenkwekers en eerste hoofdredacteur van het weekblad “De Serrist”.
Zoniën 1994-2, p.73-76 Versluys, Luc Zoniën en de dichters. (2/2)
Opnieuw enkele gedichten van de Hoeilaartse dichter Marcel Willaert. Hoewel gepubliceerd in het zomernummer van Zoniën, refereren zij naar de winter.
Zoniën 1994-2, p.77-89 Vande Putte, Guy Het woordenboek van de familienamen in Overijses perspektief.
Dr. Frans Debrabandere heeft met zijn “Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk” een enorm onomastisch en onmisbaar naslagwerk afgeleverd. Een aantal typische Overijsese familienamen worden opgezocht. In bijlage: specifieke stamgeschiedkundige en familienaamkundige bibliografie van bijdragen in Zoniën en in het Beiersblad.
Zoniën 1994-2, p.90-92 Derom, Maurits Twee kistjes tomaten goed aangekomen.
Het verhaal van twee Hoeilaartse jonge mannen die tijdens WO I naar Nederland vluchtten om te ontsnappen aan deportatie naar Duitsland.
Zoniën 1994-2, p.93-95 Clabots, Albert Handen af van het Zoniënwoud.
Sedert 1547 werd regelmatig inspectie gedaan van de palen die de grens aanduidden tussen het Zoniënbos en de aanpalende eigenaars. Dezen verplaatsten immers regelmatig de palen. In 1575 werd in dit verband een proces aangespannen tegen Roelant Clabots.
Zoniën 1994-2, p.96-97 De Man, Yvonne Maria.
Publicatie van de novelle “Maria”, geschreven door Yvonne De Man. Maria was lange tijd werkvrouw bij de auteur.
Zoniën 1994-3, p.101-108 Loones, Maurits Gewelddadige overval te Groenendaal in 1632.
Aan de hand van een document, bewaard in het Algemeen Rijksarchief Brussel, geeft de auteur allerlei inlichtingen over een gewelddadige overval die in 1632 gepleegd werd op een achttal arbeiders van de priorij van Groenendaal. De daders werden evenwel nooit gevonden.
Zoniën 1994-3, p.109-117 Vande Putte, Guy De Kelle toponymisch en topografisch.
Naar aanleiding van het feit dat de Kelle opnieuw borrelt, schetst de auteur de geschiedenis van deze bron. Hij komt zo tot de vaststelling dat er nog maar weinig geweten is over het stadsbeeld van de Vrijheid Overijse.
Zoniën 1994-3, p.118-127 Denayer, Raymond Ambrosius van Horne, ridder van de Duitse Orde, commandeur van Bernissem.
Ambrosius van Horne, die begraven ligt in de Hornegrafkelder in de Sint-Martinuskerk van Overijse als Commandeur van “Berutthem” of “Beruthem” was wel degelijk commandeur van de Duitse Teutoonse Orde van Bernissem.
Zoniën 1994-3, p.128 Denayer, Raymond Ter attentie van de lezers van volgend artikel.
Een toelichting bij het volgende artikel waarin de laatste uren van Justus Lipsius beschreven worden.
Zoniën 1994-3, p.129-136 De Troeyer, Benjamin De laatste dagen van Justus Lipsius.
De minderbroeder Frans Van den Broecke bracht in twee brieven, opgesteld in het Latijn, verslag uit bij zijn hogere overste te Antwerpen van de laatste dagen van Justus Lipsius. Pater De Troeyer maakte hiervan een Nederlandse vertaling.
Zoniën 1994-3, p.137-139 Erkens, Michel Een enquête over het landbouwpersoneel anno 1920.
In 1920 werd door het Ministerie van Landbouw een uitgebreide enquête gehouden over de toestand van de landbouwersknechten. Diverse aspecten kwamen aan bod: lonen, sociale toestand, gezondheidstoestand, huisvesting, vrouwen- en kinderarbeid. Hoeilaart en Tombeek beantwoordden deze enquête.
Zoniën 1994-3, p.140-143 Derom, Maurits De molen van Maleizen: in de volksmond bekend als de molen Dechamps.
Deze molen bevond zich in de huidige Pierre Van Dijckstraat en werd gebouwd in 1846. In 1910 werd er evenwel een elektrische motor in gebouwd die verder dienst deed tot in 1945.
Zoniën 1994-3, p.144-148 Versluys, Luc Over een ander “Belgo-Romeins” votief altaar of een belangrijke aanvulling op de heirbaan Bavai-Tongeren-Keulen. (1/2)
In Pont-à-Celles, provincie Henegouwen, ongeveer 30 km in vogelvlucht verwijderd van Hoeilaart, werd een gelijkaardig stenen opschrift gevonden als op het votief altaar dat in Hoeilaart ontdekt werd. In de nabijheid van deze steen werden ook beeldjes aangetroffen van moeder-godinnen.
Zoniën 1994-4, p.151-154 Clabots, Albert De “conscrits” van Overijse in het jaar XII.
In het gemeentearchief van Overijse bevindt zich een lijst van de “conscrits de l’an XII”, namelijk alle jongelingen die opgeroepen werden tussen 23 september 1782 en 23 september 1783. Diverse inlichtingen worden daarbij gegeven: naam van de ouders, geboorteplaats- en datum, beroep, lengte, persoonsbeschrijving.
Zoniën 1994-4, p.155-157 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jozef Demol-Parquin.
Jozef Demol was een tijdlang gemeenteraadslid en zelfs schepen van Hoeilaart. Daarnaast was hij ook een bekwaam druiventeler. Hij kweekte de “Mollekens”, een soort veredelde Royaldruif.
Zoniën 1994-4, p.158-159 Hemeleers, Marcel Herinneringen aan de bevrijding.
Herinneringen aan twee Engelse soldaten die begin september 1944 als valschermspringers op de Terhulpensesteenweg in Overijse belandden. Eén van hen schreef later een brief waarin hij zijn belevenissen vertelde vanaf de landing tot aan het einde van de vijandelijkheden.
Zoniën 1994-4, p.162-168 Versluys, Luc Over een ander “Belgo-Romeins” votief altaar of een belangrijke aanvulling op de heirbaan Bavai-Tongeren-Keulen. (2/2)
Het votief altaar van Hoeilaart vertoont enkele gelijkenissen met het votief altaar van Liberchies (Pont-à-Celles). Zo wordt een vergelijking gemaakt tussen de moeder-godinnen Matrones Cantrusteihiae (Hoeilaart) en Iarae (Liberchies).
Zoniën 1994-4, p.169-175 Denayer, Raymond Soldaat Albert Alsteens.
De Tombekenaar en soldaat Albert Alsteens werd ernstig ziek enkele dagen vóór het begin van Wereldoorlog II. Hij werd opgenomen in het Militair Hospitaal in Etterbeek maar stierf uiteindelijk in een burgerziekenhuis in dezelfde gemeente. Hij werd echter niet erkend als oorlogsslachtoffer. De auteur spreekt de wens uit dat de militaire status en de verdiensten van Albert Alsteens zouden erkend worden.
Zoniën 1994-4, p.176-184 Timmermans, Frieda Louise Rems: 100 jaar.
Louise Rems werd geboren in Meldert, waar zij huwde met haar buurjongen Alfons Vanmol. Het jonge paar vestigde zich na enkele jaren in Hoeilaart waar zij een mandenmakerij opstartten. Een deel van hun productie werd gebruikt voor de verpakking van druiven.
Zoniën 1994-4, p.185-192 Dewilder, Louis Mensen van bij ons: Susse Schoen.
Het levensverhaal van Susse Schoen of Theophiel Dewilder die een tijdlang liberaal gemeenteraadslid was te Overijse. Hij oefende tevens het beroep van serrist uit.
Zoniën 1994-4, p.193-198 Versluys, Luc 650 jaar geleden te Groenendaal 1345-1995. Inwijding van de eerste kapel van Ruusbroec’s gezellen.
De auteur belicht de eerste jaren van de priorij van Groenendaal: vanaf de vestiging van Ruusbroec en zijn metgezellen in het Zoniënwoud in 1343 tot de definitieve stichting van de priorij in 1350.
Zoniën 1994-4, p.199-204 Erkens, Michel De koninklijke tribune in de hippodroom van Groenendaal (1889).
De auteur schetst de geschiedenis van de koninklijke tribune in de hippodroom van Groenendaal aan de hand van een krantenartikel uit 1889 (inhuldiging van de tribune) en van voorhanden zijnde iconografisch materiaal.
Zoniën 1995-1, p.1-4 Erkens, Michel Dr. Canstatt, een Duitse dokter in Hoeilaart in 1832.
Dr. Canstatt, een bekend Duits medicus, verbleef op vraag van baron Joseph de Man een tijdlang te Hoeilaart om er de cholerapatiënten te verzorgen. In brieven die hij schreef aan zijn geliefde Laura Diruf verschaft hij heel wat inlichtingen over Hoeilaart.
Zoniën 1995-1, p.5-13 Denayer, Raymond De Kelle “geproefd” uit een andere beker, hydrografisch en hydrodynamisch.
In aansluiting op het artikel van Guy Vande Putte over de Kelle, verschenen in een vorig Zoniënnummer, geeft de auteur een andere interpretatie van de oorsprong van het woord Kelle, dat volgens hem “koud, koel” betekent. Verder probeert hij de plaats waar de Kelle zich eerst bevond, te achterhalen.
Zoniën 1995-1, p.14-19 De Man, Yvonne Hoeilaartse novellen: Wetenschap contra pendel.
In deze novelle vertelt Yvonne De Man het verhaal van een jonge Hoeilaartse dokter die bij het opstarten van zijn praktijk heel wat concurrentie ondervond van een pendelaar. Dankzij enkele “miraculeuze” genezingen slaagde hij erin heel wat patiënten naar zijn praktijk te brengen.
Zoniën 1995-1, p.20-36 Clabots, Albert Een burgemeester van Spaanse afkomst te Overijse.
J.F. De Madrid behoorde tot een adellijke familie van Spaanse oorsprong. In de eerste helft van de 17e eeuw was hij gedurende een twaalftal jaren achtereenvolgens schepen, burgemeester en overmeier van Overijse. Hij oefende deze ambten naar behoren uit en diende Overijse met toewijding in een erg moeilijke periode.
Zoniën 1995-1, p.37-39 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: verzetsman Charles Coppens, neergeschoten door de Duitsers te Terhulpen op 15 juli 1944.
Charles Coppens maakte tijdens Wereldoorlog II deel uit van de verzetsorganisatie, het Belgisch Partizanenleger en werd door de Duitse bezetter gezocht. Hij werd op 15 juli 1944 neergeschoten in Terhulpen.
Zoniën 1995-1, p.40-50 Erkens, Michel & Vande Putte, Guy Beleggen in het Zoniënwoud en Waals-Brabant in de 19e eeuw.
De auteurs bespreken twee belangwekkende Franstalige publicaties over de geschiedenis van onze streek.
Zoniën 1995-1, p.@@@ Maziers, Michel Histoire d’une forêt périurbaine: Soignes.
1822-1843: sous la coupe de la Société Générale en MEUWISSEN Eric, Les grandes fortunes du Brabant Wallon. Seigneurs de la terre, capitaines d’industrie.
Zoniën 1995-1, p.51-52 Hemeleers, Marcel Vluchtroute. (1/2)
De auteur geeft meer informatie over de ontsnappingsperikelen van Engelse piloten wiens vliegtuig neergehaald werd boven Tessenderlo op 20 december 1943.
Zoniën 1995-1, p.53-55 Quittelier, Ernest Charles Melotte. Een politieke gevangene uit onze gemeente.
Charles Melotte die woonde op Vlaanderveld, stichtte bij het begin van WO II een weerstandsnet “Groupe Banco-Bayard”. De hoofdactiviteit bestond erin inlichtingen te verzamelen over de Duitse troepenbewegingen in het bezet gebied. Charles Melotte overleefde evenwel de oorlog niet.
Zoniën 1995-1, p.56 Hemeleers, Marcel De mandenvlechterij in de Druivenstreek.
Een korte bedenking bij het gebruik van wissen in de Druivenstreek.
Zoniën 1995-2, p.57-61 Clabots, Albert Stamreeks Clabots.
De auteur stelt zijn stamreeks op, te beginnen met Goris Clabots, die voor het eerst in het archief verschijnt in 1589. Hij woonde in Ukkel.
Zoniën 1995-2, p.62-73 Joly, Ludo Stamlijn van Maurits Derom.
De oudst gekende stamvader van Maurits Derom is Joannes Derom, geboren vermoedelijk rond 1584. Hij was in dienst van de Schepenbank van de Heerlijkheid Terheyden. Maurits Derom kon bogen op een aanwezigheid van meer dan 4 eeuwen van zijn stam in het dorp.
Zoniën 1995-2, p.74-76 Clabots, Albert De eerste (?) kluizenaar van Overijse.
In 1523 werd te Overijse een officiële kluizenaar aangesteld. Hij ging wonen in de “Cluyse” en had een aantal verplichtingen tegenover de zieken en de overledenen. Zijn taak wordt nadien door een echtpaar overgenomen.
Zoniën 1995-2, p.77-78 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Professor dokter Firmin Derom.
Firmin Derom werd geboren in Overijse maar groeide op in Hoeilaart. Hij werd hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Rijksuniversiteit van Gent.
Zoniën 1995-2, p.79-82 Socquet, Marcel Te vondeling gelegd worden. Het zal je maar overkomen!
Biografie van Julia Cérès, een van de voorouders van de auteur. Zij werd in 1811 te vondeling gelegd in het Hospice te Brussel. Julia Cérès werd enkele dagen later opgenomen in een pleeggezin te Huldenberg. Later is ze vermoedelijk gaan “dienen” bij een familie in Terlanen.
Zoniën 1995-2, p.83-84 Erkens, Michel Het testament van Francis Derom.
Onder het Ancien Régime was het niet uitzonderlijk dat de dorpspastoors optraden als notaris. Dit gebeurde ook voor het testament van Francis Derom, genoteerd op 17 juli 1780. Dit document geeft de concrete leefwereld van onze voorouders weer gestalte.
Zoniën 1995-2, p.85-93 Willaert, Carine De politieke rol van de Brabantse steden in de late Middeleeuwen.
In de 15e eeuw slaagden de steden van het Hertogdom Brabant erin hun vorst een grondwettelijk, representatief en “parlementair stelsel” op te dringen. Vooral Leuven, Brussel en Antwerpen speelden hierin een overheersende rol.
Zoniën 1995-2, p.94-95 Erkens, Michel Nogmaals “De Kelle” … maar dan in Hoeilaart.
De Hoeilaartse Kellen(borre) is even oud als de Overijsese Kelle. De Hoeilaartse Kelle is evenwel niet in het centrum van de gemeente gelegen. De auteur is van oordeel dat Kelle “koud” of “kil” betekent.
Zoniën 1995-2, p.96 Clabots, Albert Voorstel tot oprichting van een officiële school te Terlanen in de Franse Tijd.
In 1797 vonden de leden van de Municipaliteit van het kanton van Yssche dat er een school zou moeten gevestigd worden in de pastorie van het gehucht Terlanen. De auteur vermoedt evenwel dat deze kwestie op een sisser is uitgelopen.
Zoniën 1995-2, p.97 Derom, Maurits De moord op Jeanneke Wollanders op 11 mei 1919 te Hoeilaart.
Jeanne Wollanders was 12 jaar toen ze op een zondagmorgen werd vermoord. Een ernstig onderzoek naar de daders is nooit gevoerd.
Zoniën 1995-2, p.98-101 Denayer, Raymond Poorters van Overijse in de 16e eeuw.
Tussen 1498 en 1545 werden er in Overijse een 40-tal nieuwe poorters (bourgeois) aanvaard. Zij kwamen van heinde en verre.
Zoniën 1995-2, p.102 Derom, Maurits De jachthonden van maarschalk Goering. (1/2)
Baron Emmanuel Janssens, kasteelheer van Terhulpen, bracht zijn meute honden in 1939 onder in stallen op het Nilleveld te Hoeilaart. Deze honden werden in mei 1940 aangeslagen door het Duitse leger en door maarschalk Goering.
Zoniën 1995-2, p.103-104 Denayer, Raymond De inhuldiging van het Justus Lipsiusgebouw.
Verslag van de inhuldiging van het Justus Lipsiusgebouw, de nieuwe huisvesting van de Europese Raad te Brussel, op 29 mei 1995. Het belang van Justus Lipsius werd in de openingstoespraken duidelijk belicht.
Zoniën 1995-3, p.105-106 Clabots, Albert Carnavalreglement te Overijse in 1843.
Naar aanleiding van het feit dat in Overijse blijkbaar heel wat mensen zich misdroegen, werd in 1843 een gemeenteraadsbeslissing genomen waarbij een reglement voor carnaval werd opgesteld.
Zoniën 1995-3, p.107-112 Vandenborre, Roger Een politiereglement uit Hoeilaart anno 1885. (1/2)
Uit een in het gemeentearchief gevonden Hoeilaarts politiereglement citeert de auteur enkele artikels die heel wat gegevens bevatten over de gewoonten en problemen van die tijd. Sommige problemen zijn nog steeds zeer herkenbaar.
Zoniën 1995-3, p.113-114 Denayer, Raymond Tijdsbeeld – Het huidig politiereglement van Overijse.
De auteur klaagt de lawaaivervuiling in het centrum van Overijse aan hoewel het bestaande politiereglement zeker kan gebruikt worden voor het bewaren van de burgervrede.
Zoniën 1995-3, p.115 Quittelier, Ernest Verzetsstrijder Georges Huynen.
Deze Luikenaar was directeur van het “Home Prince Bauduin” in Welriekende. Hij sloot zich aan bij het verzet maar werd neergeschoten door de Gestapo.
Zoniën 1995-3, p.116-120 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: kunstschilder Maurits Verbist.
De kunstschilder Maurits Verbist werd geboren in Neerijse maar woonde een tijdlang bij zijn zus in Hoeilaart, waar hij ook school liep in de gemeenteschool. Hij werd als kunstschilder zeer bekend, tot zelfs in het buitenland.
Zoniën 1995-3, p.121-130 Vande Putte, Guy Rond het Roodhuis en het Pagestrekke.
Historiek van een aantal voorname burgerhuizen van de Vrijheid van Overijse, aan weerszijden van het Fezelarenstraatje/Pagestrekke, met in het bijzonder het “Roodhuis”. Een aantal van deze burgerhuizen werd gesloopt in het kader van de “dorpskernvernieuwing”.
Zoniën 1995-3, p.131-135 Vandenborre, Roger Een aanbesteding voor doodkisten.
In het Hoeilaartse gemeentearchief vond de auteur een aanbesteding, uitgeschreven door het College van Burgemeester en Schepenen voor het maken van doodkisten voor behoeftige overleden inwoners. Hieruit blijkt in ieder geval dat de kindersterfte aanzienlijk was.
Zoniën 1995-3, p.136-143 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (1/9)
Deze Overijsese missionaris overleed zeer jong aan de gevolgen van de slaapziekte, opgedaan in zijn missiepost in Kongo. Aan de hand van zijn brieven zal de auteur in een aantal artikelen nader ingaan op het leven van Pater Isidoor Taymans en op ons koloniaal verleden.
Zoniën 1995-3, p.144 Derom, Maurits Een woordje over de rijkswachtkazerne te Hoeilaart.
In de jaren 1920 was er een rijkswachtgroep gelegerd te Hoeilaart in de gemeenteschool – kant meisjesafdeling. Het personeel bestond uit 1 commandant en 4 soldaten. De gendarmerie verhuisde later naar Terhulpen.
Zoniën 1995-3, p.145-152 Denayer, Raymond De jachthonden van maarschalk Goering. (2/2)
De echtgenote van de auteur woonde op het Nilleveld op het domein waar de jachthonden van baron Emmanuel Janssen waren ondergebracht. Hij kan dan ook meer details geven over deze geschiedenis.
Zoniën 1995-3, p.153-156 Versluys, Luc Jan van Schoonhoven? (1/2)
Jan van Schoonhoven, monnik in de priorij van Groenendaal, kende het werk van Ruusbroec zeer goed. Hij wijdde zelfs een biografisch werk aan de mysticus. De auteur schetst het leven van deze Jan van Schoonhoven.
Zoniën 1995-4, p.160-161 Versluys, Luc Jan van Schoonhoven? (2/2)
Dom J. Huijben Ordo Sancti Benedicti had zeer veel interesse voor Jan van Schoonhoven, leerling en biograaf van Jan van Ruusbroec.
Zoniën 1995-4, p.162-163 Derom, Maurits Jozef Lauwers alias de Stoelzetter van Hoeilaart.
De ganse familie van Jozef Mauwers (1843-1942) hielp mee van 1894 tot 1946 met het klaarzetten van de stoelen in de Hoeilaartse Sint-Clemenskerk en met het ophalen van het stoelgeld.
Zoniën 1995-4, p.164-171 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (2/9)
In 1894 stichtten de Trappisten van Westmalle een missiepost in Bamania (Kongo). In 1897 vertrok nogmaals een hulppost Trappisten naar deze post, onder hen Pater Isidoor Taymans. De auteur geeft hierbij het verslag van het eerste deel van die reis.
Zoniën 1995-4, p.172-178 Erkens, Michel Het huis Derom-Debecker.
Bij de inrichtingswerken aan het pand hoek Henri Caronstraat-Emiel Vandenbroeckstraat kwam een kapelletje en een blauwe steen met inscriptie te voorschijn. De auteur gaat op zoek naar de betekenis van deze inscriptie.
Zoniën 1995-4, p.179-184 Clabots, Albert Van een politiecommissaris, een stationschef en een eerste schepen.
In 1884 werd Victor Gustave Van Mol, afkomstig uit Brussel, politiecommissaris in Overijse. Na een ganse reeks incidenten, grotendeels het gevolg van zijn drankmisbruik, werd Van Mol in 1886 een tijdlang geschorst door het college. Eind 1886 nam hij zelf ontslag.
Zoniën 1995-4, p.185-189 Vandenborre, Roger Een politiereglement uit Hoeilaart anno 1885. (2/2)
Een tweede reeks artikels uit het politiereglement van Hoeilaart anno 1885. Het gaat hierbij onder andere over artikels in verband met de veiligheid op de openbare wegen en middelen om brand te voorkomen.
Zoniën 1995-4, p.190-199 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (2/6)
Zoektocht naar de oorsprong van de plaatsnaam Fezelarenstraatje. Via dit straatje komt men in Val Maria-Mariëndal dat vroeger een klooster was maar thans een OCMW-rusthuis.
Zoniën 1995-4, p.200-206 Timmermans, Frieda Madeleine Quintelier: 100 jaar!
Deze 100-jarige werd geboren in Hamme bij Dendermonde maar kwam als klein meisje met haar ouders in Hoeilaart wonen, aangetrokken door het beeld van de groeiende welstand alhier als gevolg van de druiventeelt. Zij woont bij haar zoon in Maleizen.
Zoniën 1995-4, p.207-208 Derom, Maurits Jean Somville, alias Wannes de Schoenmaker.
Jean Somville (1836-1942) was schoenmaker maar baatte ook een herberg uit op de Overijsesteenweg.
Zoniën 1996-1, p.1-18 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (3/6)
Biografie van Jozef Prémont, architect van onder andere de verbouwingswerken aan Mariëndal dat op het punt staat gesloopt te worden. Jozef Prémont ontwierp de plannen van een aantal kloosters en scholen. Hij werkte vooral in de Beaux-Arts-stijl, een teruggrijpen naar de Franse Lodewijk XVI-stijl.
Zoniën 1996-1, p.19-28 Vandenborre, Roger Elektriciteit te Hoeilaart. (1/4)
Na maanden van onderhandelen sluiten de gemeente Hoeilaart en de Compagnie Auxiliaire d’Electricité uiteindelijk een overeenkomst voor het produceren en het verdelen van elektriciteit in Hoeilaart. De concessie werd goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 26 december 1903.
Zoniën 1996-1, p.29-30 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: de familie Vertongen.
Enkele inlichtingen over het gezin Vertongen-Denayer. Een schoondochter van hen was Marjanne Roemme, vroedvrouw onder andere in Hoeilaart.
Zoniën 1996-1, p.31-35 Clabots, Albert Ruzie tussen “Palleeressen” te Overijse.
In het archief van de Schepenbank van Overijse vond de auteur een document uit 1554 over een proces waarbij twee “palleeressen” van Overijse betrokken waren. De opdracht van een “palleeresse” bestond erin “de bruyt te palleren (opsmukken) en(de) ter kercken te leyden”. Rond deze ganse zaak blijven vele vragen hangen.
Zoniën 1996-1, p.36-39 Erkens, Michel Ten tijde van de Assignaten.
Op het einde van de 18e eeuw drong het Franse revolutionaire bewind een nieuwe munt op aan de bevolking. Het ging hierbij om een papieren munt die weinig vertrouwen genoot bij de bevolking. Er waren zelfs regeringsmaatregelen nodig om het vertrouwen in de munt te herstellen.
Zoniën 1996-1, p.40-54 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (3/9)
Rond 6 januari 1898 post Pater Isidoor Taymans een brief met het verslag van het verdere verloop van zijn reis. Hij is ondertussen in Kongo aangekomen.
Zoniën 1996-1, p.55-62 Uyttenbroeck, Greta De gebouwen van de gemeentelijke waterdienst.
In de jaren 1920 werd een project opgestart om Hoeilaart van water te voorzien. In de loop van 1932 werd de watertoren in gebruik genomen en ging men over tot de aanleg van particuliere aansluitingen.
Zoniën 1996-1, p.63-64 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Maurice Vanhimbeek.
Maurice Vanhimbeek speelde een bezielende rol in de geschiedenis van de harmonie Sint-Clemens waar hij een tijdlang dirigent was.
Zoniën 1996-2, p.65-76 Vandenborre, Roger Elektriciteit te Hoeilaart. (2/4)
In dit tweede deel bespreekt de auteur de inplanting van een elektrische centrale te Hoeilaart hoewel deze oorspronkelijk voorzien was in Terhulpen. De centrale werd in 1905 ingehuldigd.
Zoniën 1996-2, p.77-79 Versluys, Luc Ons Ruusbroecpark.
Het verhaal van het park – thans genoemd Jan van Ruusbroecpark – dat in 1931 voor een groot gedeelte werd omgevormd tot een voetbalterrein ondanks groot protest van de VZW “Les Amis de la Forêt de Soignes”.
Zoniën 1996-2, p.80-89 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (4/6)
De auteur analyseert een aantal brieven, gericht aan de kloosteroverste van de “Mameerkes” waaruit blijkt dat de verbouwingswerken aan Mariëndal (begin 20e eeuw) niet zo goed opschieten.
Zoniën 1996-2, p.90-95 Versluys, Luc Een Hoeilander in Kongo sedert 1909. Getuigenissen uit de vroege missietijd.
De auteur las enkele brieven van pater Emiel Decock, een Scheutist uit Hoeilaart en werkzaam in Leopoldstad. Hij pleitte vooral voor een degelijk uitgebouwd onderwijs voor de lokale bevolking.
Zoniën 1996-2, p.96-105 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (4/9)
Nu volgt het relaas van de reis doorheen het beruchte Kristalgebergte. Deze reis van Matadi tot Kimuenza, duurde 12 dagen en was ongeveer 388 km lang. Op het einde van deze reis krijgt Pater Isidoor Taymans het begin van een koortsaanval.
Zoniën 1996-2, p.106-108 Derom, Maurits Het spook van Steenbergstraat.
De zoveelste versie van het laatste spookverhaal uit Hoeilaart dat zich afspeelt rond het kerkhof en de Steenbergstraat.
Zoniën 1996-2, p.109-111 Clabots, Albert De laatste kluizenaar van Overijse.
Enkele inlichtingen over de laatste kluizenaars van Overijse. Zij waren gemeentebedienden met een aantal verplichtingen tegenover zieken en overledenen. In 1882 werd de Cluyze openbaar verkocht.
Zoniën 1996-2, p.112-116 Denayer, Raymond Nog over de Cluyze en haar bewoners.
Naar aanleiding van het voorgaande artikel van Albert Clabots probeert de auteur wat meer details te verschaffen over de functie van de kluizenaar. Hij tracht ook na te gaan waar de Cluyze zich bevond.
Zoniën 1996-3, p.117-118 Erkens, Michel Ten geleide.
Verantwoording van het speciaal Zoniënnummer dat volledig gewijd is aan de geschiedenis van Jezus-Eik. Het nummer is voorzien van een index.
Zoniën 1996-3, p.119-164 Loones, Maurits Jezus-Eik. De beginjaren van het Mariaoord.
Recente opzoekingen in het fonds “Administratieve Briefwisseling van de Rekenkamer” van het Algemeen Rijksarchief te Brussel brachten meer informatie aan het licht over de prille jaren van Jezus-Eik waar de Mariadevotie begon omstreeks 1636 of 1637. Het artikel behandelt volgende thema’s : Tot welke parochie behoorde Jezus-Eik? De bouw en de afbeelding van de eerste kapel. De opvang van de pelgrims. Wonderbare genezingen.
Zoniën 1996-3, p.165-184 Everaert, Leo De glasramen, schilderijen en biechtstoelen in de kerk van Jezus-Eik.
De glasramen in de kerk vertellen de geschiedenis van het bedevaartsoord tot op de dag van de kroning van het wonderbare Mariabeeld in 1924. De verzameling van votieve schilderijen worden vanuit artistiek, sociologisch, religieus en documentair oogpunt bekeken. De biechtstoelen hebben een bijzonder hoge kunstwaarde (17e eeuws, post-barok).
Zoniën 1996-3, p.185-216 Denayer, Raymond Nieuwe gegevens over het prille begin van de devotie aan de Jezuseik.
De auteur analyseerde het Jezus-Eikdossier in het Mechels Aartsbisschoppelijk archief. Dit dossier handelt over het geschil tussen Tervuren, gesteund door de abdij van Park-Heverlee, het aartsbisdom Mechelen en de Spaanse Overheid, en Overijse. De vraag was onder wiens geestelijke en wereldlijke bevoegdheid de omgeving van Jezus-Eik ressorteerde. De auteur analyseert het betoog van Guillaume De Greve ten voordele van Overijse. Uiteindelijk wint Tervuren het pleit.
Zoniën 1996-4, p.219-231 Denayer, Raymond In de marge van Jezus-Eik en de Mariaverering ten onzent.
Naar aanleiding van het speciale Jezus-Eiknummer kreeg de auteur nog enkele reacties met betrekking tot de historiek van het bedevaartsoord. Hij vond ook nog meer gegevens over dit thema.
Zoniën 1996-4, p.232-42 Vandenborre, Roger Elektriciteit te Hoeilaart. (3/4)
In dit derde deel behandelt de auteur de periode vanaf het in gebruik nemen van de elektrische centrale tot de inleidende fase van de verhuis ervan naar de wijk Dumberg. Deze periode wordt gekenmerkt door uitbreidingen, technische en organisatorische aanpassingen, allerlei problemen, betwistingen en klachten.
Zoniën 1996-4, p.243-256 Vande Putte, Guy Marcel Rau (1886-1966): een groot beeldhouwer van Overijse afkomstig. Naar aanleiding van 75 jaar oorlogsmonument te Overijse.
In 1921 werd het monument voor de gesneuvelden van Wereldoorlog I te Overijse ingehuldigd. De beeldhouwer, Marcel Rau, werd geboren in Brussel in 1886. Hij was een tijdgenoot en vriend van de Overijsese heimatschilder Louis Rigaux. Zowel Marcel Rau als zijn vrouw Lucie Hellmich hadden familiebanden met Overijse.
Zoniën 1996-4, p.257 Versluys, Luc Pater Emiel De Cock vertrekt nogmaals naar Belgisch Kongo, met de Kongoboot, waarschijnlijk in 1930.
Op een foto genomen bij het vertrek van Pater Emiel De Cock naar Kongo kan men enkele Hoeilanders herkennen.
Zoniën 1996-4, p.258-259 Hemeleers, Marcel Vluchtroute. (2/2)
Enkele foto’s van de graven van drie bemanningsleden wier bommenwerper werd neergehaald op 20 december 1943 boven Tessenderlo. De graven zijn te zien op het Engels militair kerkhof in Heverlee.
Zoniën 1996-4, p.261 Versluys, Luc “Le crime est consommé” (René Stevens). De misdaad is begaan.
Afdruk van een foto van de ravage in het Gemeentepark van Hoeilaart na het hakken van de eeuwenoude beuken in 1931.
Zoniën 1996-4, p.262-263 Clabots, Albert Een paar kanttekeningen bij het Jezus-Eiknummer (Zoniën, 1996/3).
De auteur geeft nog meer inlichtingen over enkele personen die in het speciale Jezus-Eiknummer werden vermeld.
Zoniën 1996-4, p.264-275 Erkens, Michel De uitbouw van het serrenbedrijf Sohie.
Aan de hand van gegevens uit het kadaster wordt de evolutie van het serrenbedrijf Sohie geschetst. De auteur stipt als besluit nog enkele punten aan die volgens hem belangrijk waren bij het ontstaan van de druiventeelt.
Zoniën 1996-4, p.276-277 Belmans, A.J. Een inwoner van Jezus-Eik zat in de spooktrein.
Een trein vol met politieke gevangenen die vanuit de Sint-Gillisgevangenis naar kampen in Duitsland werden overgebracht, werd tegengehouden in Schaarbeek. Alle inzittenden, onder wie de Jezus-Eikenaar Marcel Luppens, werden bevrijd.
Zoniën 1996-4, p.278-284 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (5/9)
Afdruk van de eerste brief, geschreven door Pater Isidoor Taymans, vanuit zijn nieuwe verblijfplaats Bomania (nabij Coquilhatville). Deze brief geeft duidelijk de mentaliteit weer van de apostolische ijver in de missiegebieden.
Zoniën 1997-1, p.1-15 Michiels, Roger De Koninklijke Harmonie “Sint-Martinus” bestaat 175 jaar.
“Société d’Harmonie d’Ysque” werd gesticht op 30 augustus 1822. Met een lijst van de stichters, voorzitters, muziekbestuurders, onderchefs en lokalen en een lange lijst van feiten, hoogtepunten en anekdoten.
Zoniën 1997-1, p.16-27 Vandenborre, Roger Elektriciteit te Hoeilaart. (4/4)
Vierde en laatste deel over elekriciteit te Hoeilaart, aankoop van gronden op en verhuis naar de Dumberg en perikelen rond de aanleg van het net.
Zoniën 1997-1, p.28-29 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (6/9)
Brief van Pater Berchmans aan Eerwaarde Vader Jozef, abt vab Kongo.
Zoniën 1997-1, p.30-32 Loones, Maurits Kosters te Hoeilaart.
Loonproblemen van koster Hendrik vander Linden en lijst van zijn opvolgers.
Zoniën 1997-1, p.33-44 Erkens, Michel De Koningsvijvers te Groenendaal, een idee van Leopold II.
Het grondgebied van de vijvers behoorde vroeger tot de abdij van Groenendaal, later eigendom van Nicolas Bonaventure en de familie baron De Man. Koning Leopold II voert verfraaiingsplannen uit aan de visvijver bij de Sint-Corneliskapel en de andere vijvers en moerasgebieden onder leiding van landschapsarchitekt Lainé.
Zoniën 1997-1, p.45-52 Vande Putte, Guy Het sanatorium Joseph Lemaire te Tombeek.
Een juweeltje in Art-Deco stijl staat te verkommeren te Tombeek. Eerste steenlegging op 10 augustus 1936, ingehuldigd als sanatorium van de “Prévoyance Sociale” op 30 september 1937 en verlaten in 1987, werd ontworpen door architekt Maxime Brunfaut.
Zoniën 1997-2, p.53-60 Erkens, Michel Oudste iconografisch document van het Hoeilaartse Dorpscentrum.
Schets van 1676 naar aanleiding van een vraag van de heer van Terheyden, baron Van Holsbeek over een weg naar de kerk, vergeleken met andere oude plannen.
Zoniën 1997-2, p.61-67 Colin, Michel Interbrabant. Een nieuwe aktor in de Brabantse elektriciteitssektor (1/2).
Vervolg op de geschiedenis van de elektriciteitsdistributie: productiemetoten en wetgeving.
Zoniën 1997-2, p.68-74 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (7/9)
Brief van Overijsenaar E.P. Joannes Berchmans, abt van Westmalle.
Zoniën 1997-2, p.75-80 Joly, Ludo De afkomst van de Hoeilaartse families Derom.
Genealogie van de familie Derom of de Ronghe.
Zoniën 1997-2, p.82 De redactie De koningsvijvers te Hoeilaart: correctie bij artikel in Zoniën 1977 nr.1 VANDE PUTTE Guy, Van watermolen tot funerarium, p.83-95.
Historische schets van de watermolen aan het Stationsplein, eertijds bekend als borgmolen, borchmolen, banmolen, scherrewerremolen, serrewerremolen, slachmoelen. Het artikel behandelt verder nog de ligging van de kerkhofmolen ter hoogte van de vrijheidskamme en geeft een lijst van molenaars.
Zoniën 1997-3, p.97-101 Clabots, Albert De eerste (?) huurder van de Scherrewerremolen te Overijse.
De eerste (?) huurder van de Scherrewerremolen te Overijse.
Zoniën 1997-3, p.102-111 Goffin, Yves Groenendaal: de overblijfselen van de oude Priorij der Augustijnen gezien door een nieuwe bril.
Groenendaal: de overblijfselen van de oude Priorij der Augustijnen gezien door een nieuwe bril.
Zoniën 1997-3, p.112-114 Vande Putte, Guy Van Watermolen tot Funerarium. Addenda et Corrigenda.
Van Watermolen tot Funerarium. Addenda et Corrigenda.
Zoniën 1997-3, p.115-120 Colin, Michel Interbrabant. Een nieuwe aktor in de Brabantse elektriciteitssektor (2/2).
Op 5 maart 1928 werd de NV ‘Union des Centrales du Brabant’, afgekort Interbrabant, opgericht.
Zoniën 1997-3, p.121-122 Dewilder, Louis Lipsius’ stoïcisme.
Lipsius’ stoïcisme.
Zoniën 1997-3, p.123 Hemeleers, Michel Herrineringen aan augustus 1944.
Herrineringen aan augustus 1944.
Zoniën 1997-3, p.124-132 Timmermans, Frieda Elza Defrancq: 100 jaar!
Elza Defrancq: 100 jaar!
Zoniën 1997-3, p.133-145 Vande Putte, Guy De Kluis van Overijse.
De Kluis van Overijse.
Zoniën 1997-3, p.146-149 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Theodoor Vanderperren alias Dikken Dore.
Figuren uit ons dorp: Theodoor Vanderperren alias Dikken Dore.
Zoniën 1997-3, p.150-156 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (8/9)
Brief aan familie De Veen.
Zoniën 1997-4, p.157-159 De redactie Omtrent Clabots.
Hulde aan een overleden medewerker.
Zoniën 1997-4, p.160-164 Willaert, Roger Bibliografie Albert Clabots.
Bibliografie Albert Clabots.
Zoniën 1997-4, p.165-169 Timmermans, Frieda Albert Clabots’ jeugd en jonge jaren in Overijse.
Herinneringen van schoolvrienden aan zijn jeugdjaren, zijn toen al fenomenale belezenheid. Hij was medestichter van de plaatselijke K.S.A.
Zoniën 1997-4, p.170-177 Vande Putte, Guy Clabots te Overijse en rondom: een voorlopig verhaal van linken en lacunes in briefvorm.
Overzicht van de zoektocht van Albert Clabots naar zijn voorouders en zijn poging een familiegeschiedenis te reconstrueren.
Zoniën 1997-4, p.178-187 Erkens, Michel Als oorlog ziekte verdrijft.
Overzicht van melaatsen in Hoeilaart tussen 1499 en 1575, waarna geen melaatsen meer voorkwamen.
Zoniën 1997-4, p.188-197 Denayer, Raymond Wat Lipsius blijkbaar niet wist… en Albert Clabots ons leert.
Hoe Albert Clabots in Amsterdam sporen vond een “neve” van Justus Lipsius, Cornelis Claesz. Alias Cornelis Vande Nesse, en reconstruering van de familie Vande Nesse in Amsterdam en Overijse. Vandenesse, van Rode, Garbrants, Van Bol, de Grutere, Nazareth, Montmorency, bloedraad.
Zoniën 1997-4, p.198-204 Versluys, Luc Hoeilaart en Groenedaal: eenzelfde vallei.
Beide plaatsen vormen één geheel in de vallei zoals uit voorhistorische vondsten blijkt. Door de vestiging vankluizenaars en later de abdij ontstond een scheiding.
Zoniën 1997-4, p.205 De redactie Ten huize van Albert Clabots.
Albert Clabots, promotor familiekunde.
Zoniën 1998-1, p.1-4 Versluys, Luc Mensen hebben hoop nodig.
Over het belang van Ruusbroec als wereldbezit.
Zoniën 1998-1, p.5-16 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (9/9)
Laatste aflevering over Pater Isidoor Taymans, Trappist onder de naam Joannes Berchmans, met een in memoriam aan hem gewijd, en een nawoord van pater J. Steffen S.C.J. overgenomen uit het boek “Missie en Staat” van A.M. Delathuy.
Zoniën 1998-1, p.17-20 Erkens, Michel De Titanic als familielegende.
Een familielid op de Titanic? De legende wordt getoetst aan de realiteit: wie was Bertha Mayné? de Villers, Quigg Baxter, Sohie, Hendrickx.
Zoniën 1998-1, p.21-40 Vande Putte, Guy De familie Van Der Ke(i)len.
Een in het Lipsiushuis geboren Overijsenaar wijkt uit naar Australië. Afstamming en emigratie van François Vanderkelen met verslag van een lange bootreis naar Australië. Lenders, De Cock, Van Laer, Taymans, Coosemans, Melbourne, Harris, Charliers, De Veen.
Zoniën 1998-1, p.41-46 Willaert, Roger Bij de muur van ’t oude kerkhof.
Verslag van de voorbereiding tot verbreden van de Waversesteenweg, volgens eendocument uit 1789.
Zoniën 1998-1, p.47-51 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp, Aloïs Wittamer.
De onderstationschef van Groendaal slaagde er in het lossen van drie treinen Duitse tanks in Groenendaal in 1944 te voorkomen.
Zoniën 1998-1, p.52-60 Rigaux, Jean De bende van de kerk.
Jeugdherinneringen uit de oorlogsjaren: een ware veldslag tegen de bende van de leegheid, het avontuur in “den bos” en de ijskelder, en de schuilplaats in de ongebruikte verwarmingskelder van de kerk, volgepropt met “schatten” zoals jerrycans, sigaretten, lege obussen…
Zoniën 1998-1, p.61-64 Dewilder, Louis 50 jaar Rijks- en Gemeenschapsonderwijs in het Kasteel Isque te Overijse.
Kort verslag over het begin van de school.
Zoniën 1998-2, p.66-73 Erkens, Michel Wie ter kerke ging, passeerde niet bij de burgemeester.
Het invoeren van de “burgerlijke stand” verliep niet zonder de nodige problemen, niet alleen waren instructies en formulieren niet altijd gelijk, ook was er in het begin enige obstructie van de pastoor, zodat niet alles wat deze noteerde ook in de registers van de burgemeester kwam. Een verslag van de toestand in Hoeilaart tussen 1796 en 1803 en de index op de verschillende gegevens zoals uitgeklaard door Norbert Kimmenade.
Zoniën 1998-2, p.75-80 Erkens, Michel Architecten inHoeilaart: Faulte en Nivoy. (1/2)
Bij de opheffing van het klooster Groenendaal duiken als architecten van de oorspronkelijke plannen van het classistische gebouw op “Livois” en “Folt”, wat na enig zoekwerk Nivoy en Faulte zouden geweest zijn.
Zoniën 1998-2, p.81-93 Vande Putte, Guy Begijnhoftoponymie.
Plaatsaanduidingen door de eeuwen heen die verwijzen naar het begijnhof.
Zoniën 1998-2, p.94-104 Versluys, Luc Een “zinbaar monument”, Jan van Ruusbroec.
Herdenking van de inhuldiging van een “Ruusbroesbank” door V.T.B.-V.A.B. En mijmeringen bij de persoon van Ruusbroec en de restanten van de abdij.
Zoniën 1998-2, p.105-108 Willaert, Carine Vondelingen.
Hoe men vroeger omging met vondelingen, wie was verantwoordelijk, het invoeren van de “schuif” en hoe werden ze opgevangen.
Zoniën 1998-3, p.111-112 Versluys, Luc Een enorme betekenis op wereldvlak “Wie tot de kern van de dingen wil doorstoten”.
Na 600 jaar is Ruusbroec nog steeds belangrijk; met een uittreksel uit “Ruusbroecs leven, werken , invloed” van Pater J. Andriessen S.J. Van het Ruusbroecgenootschap.
Zoniën 1998-3, p.113-118 Denayer, Raymond Het Europees cultuurjaar van de begijnhoven. Een spookgeschiedenis te Overijse.
Onderpastoor Jozef Van Aken ontdekt het (inmiddels ter ziele gegaan) interieur van de begijnhofkapel op zoek naar de grafsteen van gravin Aleidis van Brabant (die echter in de Predikherenkerk te Leuven ligt) en laat zelfs opgravingen doen; en verneemt het verhaal van het spook van de kapel.
Zoniën 1998-3, p.119 Erkens, Michel Architecten inHoeilaart: Faulte en Nivoy. (2/2)
Opmerking van lezer Vic Motte op artikel in vorig nummer.
Zoniën 1998-3, p.120-124 Erkens, Michel Architectuur in Hoeilaart, Architect Van Ophem.
Bespreking van twee huizen van deze architect.
Zoniën 1998-3, p.125-126 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jozef PIRQUIN.
Parquin of Pirquin, Jefke was een plezante kerel die altijd won op de paardekoersen, zogezegd.
Zoniën 1998-3, p.127-139 Erkens, Michel & Goffin, Yves De tuinen aan de priorij van Groenendaal.
Aan de hand van oude prenten wordtde aanleg van de tuinen gereconstrueerd en gezocht naar restanten.
Zoniën 1998-3, p.140-144 Hemeleers, Marcel Herinneringen aan Wereldoorlog I.
De belevenissen van Gustaaf Hemeleers en Gustaaf Wargée tijdens de oorlog.
Zoniën 1998-3, p.145-152 Versluys, Luc Een Ordonnantie en Decreet van Filips II. (1/2)
Richtlijnen uit 1720 betreffende “Cabaretten oft Tavernen” om te verhelpen aan de menigvuldige misdrijven , buitensporigheden “ende Doodtslaegen”.
Zoniën 1998-3, p.153-156 Versluys, Luc Ruusbroecs honger naar gerechtigheid.
125 jaar geleden werd de neoromaanse kerk van Hoeilaart gebouwd, een moment om het hedendaagse in Ruusbroecs gedachten te belichten.
Zoniën 1998-4, p.159-172 Willaert, Carine Restauratiewerken aan de Sint-Martinuskerk te Overijse in de 19e eeuw.
Naar aanleiding van de aan gang zijnde restauratiewerken wordt teruggekeken naar deze in de 19e eeuw.
Zoniën 1998-4, p.173-175 Versluys, Luc 1288, drie jaar voor de geboorte van Ruusbroec: het hertogdom Brabant wordt een machtige staat.
Dispuut tussen Hertog Jan I van Brabant en aartsbisschop van Keulen Siegfried van Westenburg en de slag wij Woeringen waar de grafelijke legers wonnen tegen die van de aartsbisschop.
Zoniën 1998-4, p.176-181 Denayer, Raymond Het Europees jaar van de Begijnhoven, herinwijding: zondag 5 september 1965.
Verslag van de herinwijding van de begijnhofkapel met foto’s van Frans Danhieux.
Zoniën 1998-4, p.182-193 Vande Putte, Guy België-in-Amerika.
Belgische emigranten in Amerika, meer speciaal over de “Belgian settlement in Wisconsin”.
Zoniën 1998-4, p.194-200 Erkens, Michel Naar de nieuwe wereld.
Emigranten uit de streek in de jaren 1796 tot 1901.
Zoniën 1998-4, p.201-204 Versluys, Luc Een eigentijdse getuigenis over Ruusbroec: het “Proloog” van de Kartuizer van Herne, broeder Gheraert van Saintes.
Een tijdgenoot beschrijft ons hoe Ruusbroec was als mens.
Zoniën 1999-1, p.3-3 Erkens, Michel Emile Zola en Groenendaal.
Emile Zola verwerkte de treinramp van 1889 te Groenendaal in een roman “La Bête humaine” in 1890, waarin de plaats van het ongeval “Croix de Maufras” genoemd wordt. Het artikel citeert twee uittreksels die teruggaan op verslagen van het ongeluk.
Zoniën 1999-1, p.10-18 Vande Putte, Guy Een nieuwe toekomst voor onze oude plaatsnamen: Leegheid en Terborcht.
Een pleidooi om de benaming “Leegheid” in ere te herstellen, gebaseerd op oude documenten waarin reeds vanaf 1350-1400 “in de ledecheit” voorkomt. In dezelfde zin wordt gepleit voor “Terborchthof” of “Borghof” als benaming voor de private weg tussen de Gebroeders Danhieuxstraat en de Processiestraat, eveneens gestaafd met verwijzing naar oude documenten. Decoster, molenstraetken, Terborghtstraat, Borgweg, Borcht, borgmolen, scherrewerremolen.
Zoniën 1999-1, p.19-26 Dhont, Beatrijs Nieuwe straatnamen in Hoeilaart na Wereldoorlog II.
Als eerbetoon aan de gesneuvelden van WO.II ging hetgemeentebestuur over tot het wijzigen van straatnamen, waarbij meteen ook enkele slachtoffers van de Belgische revolutie en Wereldoorlog I evenals enkele notabelen met een straat bedacht werden. Een negatiefadvies van de provinciegouverneur bracht het gemeentebestuur niet op andere gedachten.
Zoniën 1999-1, p.27-41 Willaert, Carine De restauratie van de Sint-Martinuskerk in de 19e en de 20e eeuw.
Verslag van de werken aan de binnenzijde, de glasramen en de vervanging van het orgel in de 19e eeuw, en verschillende werken buiten in de 20e eeuw.
Zoniën 1999-1, p.42-52 Denayer, Raymond Het Europees jaar van de begijnhoven, de stichting van het begijnhof te Overijse.
Bespreking van een archiefstuk met nummer 26341 betreffende “Goedkeuring van de begijnhofstichting door de abdis van Hertogdal – 1264”, verband met de abdij Hamme-Mille, de vraag: wie was hertogin Aleidis van Bourgondië? Hertoginnedal, Kamerijk.
Zoniën 1999-2, p.53-75 Vandenborre, Roger Beschrijving van de Sint-Clemenskerk te Hoeilaart.
Beschrijving van de kerk en de gebruikte ornamenten, met verklarende lijst van gebruikte termen.
Zoniën 1999-2, p.76-102 Vandenborre, Roger Flarden bouwgeschiedenis van de Sint-Clemenskerk te Hoeilaart.
Verslag van de aanbesteding en bouw van de huidige kerk en briefwisseling omtrent constructieproblemen.
Zoniën 1999-2, p.103-136 Erkens, Michel De oude Sint-Clemenskerk van Hoeilaart.
Naar aanleiding van 125 jaar nieuwe kerk wordt gezocht naar de oudste sporen van de vorige (tweede) en de eerste kerk, en de vondst van een romeins votiefaltaar in de restanten van de afgebroken kerk.
Zoniën 1999-3, p.139-145 Van San, Piet De familie Charlier uit Eizer op de vlucht in 1940.
40 mensen op de vlucht tot in Zuid-Frankrijk – en terug naar huis in 1940.
Zoniën 1999-3, p.146-155 Van San, Piet De zusters van Eizer op de vlucht naar Frankrijk in 1940.
Op 14 mei 1940 vertrokken 12 zusters uit Eizer en 14 uit Herentals met 100 kinderen richting Frankrijk en kwamen op 31 augustus 1940 terug thuis.
Zoniën 1999-3, p.156-160 Van San, Piet Enkele vragen over de post te Overijse gedurende 1914-1918.
Invloed van de bezetting op de post, postzegels en poststempels.
Zoniën 1999-3, p.161-166 Denayer, Raymond Architect Joseph Premont en de grote oorlog.
De schrijver gaat op zoek naar de identiteit van architect Premont die het goed Vandevelde verbouwde tot klooster, en hoe dit goed overging in handen van de “Zusters, helpsters van zielen van het vagevuur”.
Zoniën 1999-3, p.167-182 Janssens, René De vluchtelingen uit Halluin en Menen in 1917.
Wegens de grote Duitse troepenversterkingen bij Ieper werden Halluin en Menen ontruimd; op 26 en 27 juni komen 1800 vluchtelingen in Overijse terecht en 321 in Hoeilaart. Het verhaal uit het dagboek van mevrouw Ricart begint bij het bevel tot ontruiming op 15 juni 1917 en eindigt op 14 juli 1919, na een terugreis van exact één jaar uit Overijse. Verder nog een aantal verhalen en gegevens van vluchtelingen ondergebracht in Hoeilaart.
Zoniën 1999-3, p.167-182 Hemeleers, René Herinnering aan de bevrijding, 53 jaar later.
Na 53 jaar zoekt de schrijver Gordon Davy terug op, soldaat van het Royal Corps of Signals waarmee hij tijdens de bevrijding van Overijse bevriend was geraakt.
Zoniën 1999-3, p.186-191 Petak, Gaston Een getuigenis over het Duitse hoofdkwartier in volle oorlogsgeweld.
Soms duikt een document in de streek op die feiten belicht uit een andere streek, zoals hier de brief ontdekt in de nalatenschap van de hoeilaartse politiecommissaris Lisen en die afkomstig blijkt te zijn uit het Ursulienenklooster van Tildonk, hoofdkwartier van het Duitse opperbevel, en die ook melding geeft van de “conventie van Kontich”, de overgave van Antwerpen.
Zoniën 1999-3, p.192-196 Denayer, Raymond Karel Eggerickx, een quasi vergeten gesneuvelde 14-18.
Karel Eggerickx werd geloot voor legerdienst waarschijnlijk in 1903 en gemobiliseerd in 1914 en sneuvelde in het “onvernielbaar” fort van Sint-Kathelijne-Waver waarschijnlijk op 2 oktober 1914. Omdat hij toen niet meer in Overijse woonde staat hij niet op het gemeentelijk gedenkteken. Hij verhuisde achtereenvolgens naar Huldenberg, Elsene en Vorst alwaar hij evenmin als gesneuvelde voorkomt (al blijft Vorst nog een onbeantwoorde vraag).
Zoniën 1999-3, p.197-204 Denayer, Raymond Een stropersdrama met zeer zware gevolgen in 1916-1917.
Het verhaal van Joseph Charlier die tijdens een strooptocht door een Duitse patrouille betrapt wordt, hierbij één soldaat doodschiet en na arrestatie hiervoor terechtgesteld wordt.
Zoniën 1999-3, p.205-211 Janssens, René De lotgevallen van Joseph De Hertogh.
Uittreksel uit het dagboek van Joseph De Hertogh over de aftocht naar de IJzer.
Zoniën 1999-3, p.212-216 Vande Putte, Guy Van een architect en een beeldhouwer met overijsebindingen: Jules en Marcel Rau.
Een levensschets van vader Jules en zoon Marcel Rau.
Zoniën 1999-3, p.217-219 Versluys, Luc De “Vlucht”.
Herinneringen van de vlucht in 1940 zoals een elfjarige ze beleefde.
Zoniën 1999-3, p.220 Erkens, Michel Het naamfeest van Zijne Majesteit Koning Albert.
Tekst uit een schoolboek gedateerd 15 november 1915.
Zoniën 1999-3, p.221-236 Vande Putte, Guy Het “Voedingscomiteit” van Overijse 1915-1919.
Voedselbedeling, gaarkeuken, en alle perikelen rond een rechtvaardige verdeling van de schaarse voedingsmiddelen.
Zoniën 1999-4, p.239-245 Denayer, Raymond Ter herinnering aan Albert Clabots, Vijf inpandgevingen van het Lipsiushuis.
Vijf inpandgevingen in de periode 1553 tot 1568.
Zoniën 1999-4, p.246-254 Timmermans, Frieda De Groenendaalse herdershond.
De Groenendaalse herdershond.
Zoniën 1999-4, p.255-258 Van San, Piet Een wisselplaats voor de Paardenposterij te Jezus-Eik.
Het vervoer van post en pesonen verliep sedert de invoering onder Keizer Karel door middel van de paardenposterij; keizerlijke post, het internationaal postverkeer zogezegd, werd verzorgd door Turn en Tassis.Op regelmatige afstand waren er afspanningen nodig waar paarden konden gewisseld worden. Een dergelijke wisselpost was er ook te Jezus-Eik.
Zoniën 1999-4, p.259-261 Goffin, Yves De honderdjarige Sidonie Hereng woonde in de kerk van Groenendaal.
Levensloop van Sidonie Hereng.
Zoniën 1999-4, p.262-269 Willaert, Carine Gidsen en dienaars tijdens de Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen.
Bij gebrek aan degelijke kaarten maakten legers gebruik van opgeëiste gidsen te voet of te paard om zich van dorp tot dorp te verplaatsen. Dienaars werden opgevorderd voor allerlei taken.
Zoniën 1999-4, p.270-273 Erkens, Michel Propagandaprofetie tijdens Wereldoorlog I, ook voor het jaar 2000.
Met het jaar 2000 in aantocht wordt eens gekeken wat Nostradamus daarover te zeggen heeft.
Zoniën 1999-4, p.273 Denayer, Raymond Vergeten gesneuvelde soldaat Karel Eggerickx.
Addenda art. 1999-3, p. 192.
Zoniën 1999-4, p.274-276 Dehaen, Roger De aanval op de watertoren te Maleizen.
Herinneringen uit de zomer van 1944 toen onder meer de watertoren van Maleizen door Amerikaanse vliegtuigen beschoten werd omdat er een radioantenne op stond.
Zoniën 1999-4, p.277-284 Versluys, Luc Een Ordonnantie en Decreet van Filips II. (2/2)
Eerste vervolg op een artikel in Zoniën, 1998 nr.3, p.145, over betekenis en functie van ordonnanties.
Zoniën 2000-1, p.1-5 Denayer, Raymond Diva Virgo Lovaniensis.
In 1606 werkte Lipsius aan een geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw van Leuven, het beeld Sedes Sapientiae; dit werk, zijn laatste, verdween in het erfdeel van Willem De Greve en later bij Contantijn Huygens, om pas in 1999 voor het eerst (in Nederlandse vertaling uit het Latijn) gepubliceerd te worden. Het artikel neemt ook een gedicht op het Overijse van 1600 over dat evenals het verhaal van het mirakel overkomen aan Maria Minnes uit Overijse in 1451 in dit boek staat.
Zoniën 2000-1, p.6-12 Timmermans, Frieda 53 jaar… een eeuwigheid?!
Mijmeringen bij een uitnodiging uit 1947 tot een studiereis naar een fruittentoonstelling in Den Haag.
Zoniën 2000-1, p.13-15 Van San, Piet De kapelanie van Sint Joris te Overijse.
Bespreking van de bezittingen van de kapelanie van Sint-Joris, gesticht in 1742.
Zoniën 2000-1, p.16-17 Erkens, Michel 1779, toen onze voorouders hun handtekening zetten.
Door het edict van 6 augustus 1778 werden vanaf 1779 parochieregisters in tweevoud opgemaakt.
Zoniën 2000-1, p.17 Erkens, Michel Correcties bij artikels in Zoniën 1999-2 en 1999-4.
Correcties bij artikels in Zoniën 1999-2 en 1999-4, p.17.
Zoniën 2000-1, p.18-25 Erkens, Michel Het verlies van internationale markten als oorzaak na, de achteruitgang van de druiventeelt.
Terugblik op de evolutie van de druiventeelt in de 20e eeuw.
Zoniën 2000-1, p.26-31 Denayer, Raymond Keizer Karel en de schrikkeldag.
Julius Caesar voerde de schrikkeldag in, waarvoor de 24e februari twee keer mocht meespelen. Keizer Karel werd op de 24e februari geboren, maar welke? De gewone of de schrikkeldag?
Zoniën 2000-1, p.32-34 Willaert, Carine Vondelingen uit de parochieregisters van Overijse.
Namen en voornamen van vondelingen uit Overijse of alhier uitbesteed.
Zoniën 2000-1, p.35-38 Versluys, Luc Ordonnnantie, statuut en decreet van Philips IV (vervolg).
Democratie is een recent gegeven, vroeger lag de macht dikwijls bij één persoon.
Zoniën 2000-1, p.39-45 Van San, Piet Overijse – Hertogendal 1234.
Integrale vertaling van de akte van 12 september 1234 over het tienderecht en patronaatschap te Overijse, gevolgd door een bespreking van het doel en de betrokken partijen. Hertogendal (Val-Duc) krijgt het recht om de pastoor te benoemen.
Zoniën 2000-1, p.46-48 Willaert, Carine De lambrisering van de Sint-Martinuskerk.
Beschrijving van de in 1936-1937 herstelde lambrisering.
Zoniën 2000-2, p.49-76 Denayer, Raymond Keizer Karel, Tombeek en Overijse.
Waarheid en verzinsel over de legende van Keizer Karel en de Tombeekheide: historische achtergrond vóór Keizer Karel, de schenking door Godfried I met de Baard aan de Tempeliers; twee processen ten tijde van de Keizer over de Tombeekheide; de toestand van 1784 tot 1930. Opgenomen is een beschrijving van Tombeek door hoofdonderwijzer Van Nuffelen rond 1930. De oprichting van “De Lanezonen” door brouwer Depage in 1957. Of Keizer Karel in Tombeek passeerde blijft onzeker, hij overnachtte wel te Overijse in het Coninckxhuys.
Zoniën 2000-2, p.77-108 Erkens, Michel Groenendaal, oogappel van Keizer Karel.
De abdij van Groendaal kon rekenen op geregeld bezoek van Keizer Karel waar hij grag verbleef: van 1514 tot 1556 is bekend dat hij 14 keer in de abdij was, daarnaast kwam hij ook enkele keren in Zevenborren en Roodklooster. Reden van deze bezoeken was ofwel jacht ofwel het Paasfeest. Het artikel vermeldt aan de hand van rekeningen wat door de Keizer en zijn gevolg op 8 september 1521 voor het diner te Groenendaal en souper te Brussel opgediend kreeg. Isca, Waver, Louvranges, Stadt, Ry, Neerwaver, Bilande, Tempelieren, Gosuinus, Chantraine, Suppelijns, Vanderlinden, Stevens, Stevenisme, vroongoederen, vroon, Terholst, Holst, Vesalius.
Zoniën 2000-3, p.109-121 Van San, Piet De Maatschappij Isque-Vélo (1901-1914). (1/2)
Reconstructe aan de hand van archieven van één van de oudste wielerclubs uit ons land.
Zoniën 2000-3, p.122-130 Versluys, Luc Toegang en uitzicht in beeld van het Hoeilaarts gemeenteplein rond en na de eeuwwisseling.
Een tocht geïllustreerd met oude prenten van aan het tramstation naar het Gemeenteplein.
Zoniën 2000-3, p.131-139 Van San, Piet Ons Brabants Kieken.
In Overijse bestond tussen 1907 en 1915 een vereniging ter bevordering van de hoenderteelt (kippenfokkerij); een overzicht van statuten, bestuur en leden.
Zoniën 2000-3, p.140-141 Rigaux, Jean 1944 – juist voor …
Kort voor de bevrijding van Brussel strandt een Duitse compagnie fietsers met een defecte “sidecar” te Overijse, garagist Fij wordt gesommeerd om hem te herstellen.
Zoniën 2000-3, p.142-146 Erkens, Michel Een overlijdenslijst te Hoeilaart uit 1556-1557.
De pastoor noteerde zijn ontvangsten met de namen van de overledenen, deze blijken niet voor te komen in de overlijdensregisters; er werd later verkeerdelijk de jaartallen 1656-1657 aan toegevoegd.
Zoniën 2000-3, p.147-153 Denayer, Raymond In de marge van Tombeekheide, een analoog geval te Rozieren?
De gemeentenaren van Rozieren kregen in 1222 van hertog Hendrik I een stuk grond in pacht, mogelijk werd op dezelfde wijze de Tombeekheide geschonken.
Zoniën 2000-3, p.154-156 Versluys, Luc Jan van Ruusbroec vandaag.
Nog enkele gedachten bij de persoon van Ruusbroec.
Zoniën 2000-3, p.157-160 Gillis, Roeland De verrassingen van de genealogie. (1/3)
De auteur verklaart zijn afstamming en verwantschappen.
Zoniën 2000-4, p.161 Erkens, Michel Hulde aan Maurits Derom.
Als hulde aan de overleden erevoorzitter Maurits DEROM van “Het Glazen Dorp” is dit nummer gevuld met mondelinge overlevering en herinneringen, specifiek omtrent de school tijd.
Zoniën 2000-4, p.164-175 Timmermans, Frieda Schoollopen in een leefwereld met geijkte waarden en beproefde tradities.
Belevenissen in de zusterschool eind jaren vijftig van de vorige eeuw.
Zoniën 2000-4, p.176-181 Dehaen, Roger O Tempora, O Mores!
Belevenissen in de jongensschool tijdens de oorlogsjaren 1940-45 en daarna.
Zoniën 2000-4, p.182-188 Van San, Piet Op bezoek bij Gustaaf De Broyer.
In het onderwijs van vader op zoon: een leraar in de Sint-Martinusschool die al examens afnam de dag dat hij zelf nog zijn licentiaatsexamen aflegde; anekdotes uit 1958 tot 1995.
Zoniën 2000-4, p.189-196 Willaert, Roger Op school in Hoeilaart juist vóór en tijdens WO.II.
Van de bewaarschool naar de jongensschool, en de hindernissen tijdens de bezetting.
Zoniën 2000-4, p.197-199 Hemeleers, Marcel Jom Guit.
Giullaume Schuykens, geboren te Tombeek in 1876, was door het leven slecht bedeeld: hij zag niet goed en mankte, kon lezen noch schrijven; maar bezocht trouw de kerk, waarbij de andere kerkgangers op een eerbiedige afstand uit de wind bleven.
Zoniën 2000-4, p.200-203 Versluys, Luc De heer Gaston Michiels.
Herinneringen aan de overjaarse autobus van Overijse naar Leuven, de Hoeilaartse dierentuin en de educatieve methoden van “rosse miester” (Gaston Michiels).
Zoniën 2000-4, p.204-206 Van San, Piet Schoolfoto te Eizer – Namen noemen.
Een klasfoto uit 1938 roept de vraag op wie er allemaal op staat.
Zoniën 2000-4, p.207-212 Joly, Ludo Jongensschool Hoeilaart, flarden herinneringen.
Jongens worden groot in de jaren 1950-1956, werden misdienaar, en speelden kinderspelen die intussen onbekend zijn: bikkelen, bikkels.
Zoniën 2000-4, p.213-2016 Timmermans, Frieda Albert Joly en Maurits Derom klasgenoten.
De jongens van 1915 zouden 85 jaar worden in 2000, slechts weinigen haalden het. Hun schooltijd verliep tussen de twee wereldoorlogen.
Zoniën 2000-4, p.217-224 Willaert, Roger Bibliografie Maurits Derom.
Tematische lijst van een indrukwekkend aantal artikels van en over Maurits Derom.
Zoniën 2001-1, p.1-11 Denayer, Raymond Het belang van onze Sint-Martinuskerk.
De Sint-Martinuskerk van Overijse behoort niet alleen tot de oudste, maar is als “eigen kerk” waarschijnlijk ook onder zijn naamgenoten één van de oudste, en tafereel van belangrijke gebeurtenissen zoals in 1141 de plechtige overdracht van de Kapellekerk te Brussel en in 1550 e wijding van jonge priesters.
Zoniën 2001-1, p.12-18 Van Orshoven, Frans Zoniën in oorlogstijd.
Enkele losse herinneringen uit de tweede wereldoorlog: de opslagplaatsen voor Duitse munitie in het Zoniënwoud, het verblijf van de Duitse commandant in de “Prince Léopold”, Italianen gelegerd op de renbaan van Groenendaal, zware schade aan serres, aanvoer en opslag van Engelse munitie, de zwarte markt en de kolenslag.
Zoniën 2001-1, p.19-28 Gillis, Roeland De verrassingen van de genealogie. (2/3)
De auteur klimt in de kwartierstaten van zijn moeder en van zijn vrouw.
Zoniën 2001-1, p.29-36 Timmermans, Frieda In Hoeilaart heette de ooievaar: Eugénie Bollue.
Levensverhaal van vroedvrouw Eugénie Bollue die vanaf 1943 zelfstandig werkte te Hoeilaart.
Zoniën 2001-1, p.37-40 Van San, Piet De Maatschappij Isque-Vélo (1901-1914). (2/2)
Reacties en aanvullingen op vorige bijdrage.
Zoniën 2001-1, p.41-46 Erkens, Michel Een vrijgevige Keizer Karel in 1531?
Geen grond maar een ordonnantie schonk de Keizer aan Overijse, Hoeilaart en Terhulpen op 17 mei 1531 omdat cijnzen en renten alhier ontdoken werden.
Zoniën 2001-1, p.47-54 Janssens, René Schoolherinneringen.
Van de kleuterklas tot het laatste leerjaar.
Zoniën 2001-1, p.55-56 Erkens, Michel Hoeilaartse bijnamen. (1/3)
Enkele bijnamen uitgelegd: Deumme, Chamit, Tiske Wijns,Dikken Dore, Kastek, ’t Sotteken van Hoolaer.
Zoniën 2001-2, p.57-63 Erkens, Michel Beschrijving van de parochie Hoeilaart anno 1901. (1/4)
Een kort overzicht van de parochie aan de hand van de beschrijving gevraagd door het aartsbisdom in 1901; met onder meer de broederschappen en kapellen.
Zoniën 2001-2, p.64-70 Denayer, Raymond Het “Vreselijk gezinsdrama te Overijse”.
Wat zat er achter het marktlied vermeld in “Lionel Bauwens, de onvergetelijk tambour”, boek van Roger Hessel? Via een frontblaadje, Paroing, Baron, Paron en Van Stallen kunnen de gebeurtenissen enigzins achterhaald worden. Als toemaatje wordt nog gezocht naar wie er achter de vermelding op het frontblaadje steekt bij “Huwelijk: de dochter van Pierre Kumps Marceline (weduwe) met Jean-Baptist van Toone Lap (Hagaerd)”.
Zoniën 2001-2, p.71-83 Timmermans, Frieda Maria Thoelen: het levensverhaal van een vrouw in de 20e eeuw.
Levensverhaal van de eerste en enige vrouwelijke “serristengast” op een bedrijf Schimp met toen 374 serren.
Zoniën 2001-2, p.84-104 Van San, Piet Aertsbroederschap van het Alder-Heyligste Sacrament in de Sint-Mertenskerk te Overijse.
Ontstaan en geschiedenis van deze broederschap tussen 1698 en 1912, met een ledenlijst van 1748 tot 1863.
Zoniën 2001-2, p.105 Erkens, Michel Hoeilaartse bijnamen. (2/3)
Bijnamen bevatten dikwijls twee (voor)namen, soms drie en zelfs vier of meer, zoals “Jef van Maria van Tiske van de Wittes van Beuzze”.
Zoniën 2001-2, p.106-112 Denayer, Raymond Het onderwijs in de gehuchten van Overijse in 1864.
In 1864 werd in de Bestendige Deputatie van de provincie vastgesteld dat in de gehuchten van Overijse geen scholen waren; dit gaf ook aanleiding tot een pleidooi voor het gebruik van Nederlands (Vlaams) in een voorstel om het verslag van de zittingen te vertalen.
Zoniën 2001-3, p.113-116 Denayer, Raymond Beatrijs van Overijse, abdis van Nazareth.
Beatrijs, abdis van de abdij van Nazareth te Lier in de periode 1284-1304, blijkt af te stammen van Geert van Overijse en Oda Nose.
Zoniën 2001-3, p.117 Erkens, Michel Hoeilaartse bijnamen. (3/3)
Beroepen vormen eveneens een bron van bijnamen.
Zoniën 2001-3, p.118-123 Rigaux, Jean Roken.
Afdruk van een hangeschreven rokersliedje uit een manuscript van Lodewijk Hoornaert.
Zoniën 2001-3, p.124-127 Willaert, Carine Ziekte en overlijden in de Nieuwe Tijd.
Overlijdensregisters waren voor de kerk minder belangrijk dan doop- en huwelijksregisters; wanneer de gegevens meer bevatten dan een naam zijn zij eenbron voor demografisch onderzoek.
Zoniën 2001-3, p.128-132 Van Stallen, Marcel De Druiventeelt in het kader van de euromarkt.
In 1961 stonden er in de driehoek Brussel-Leuven-Waver ongeveer 35.000 serren, bij de invoering van de “euromarkt” in 1962 begint de daling.
Zoniën 2001-3, p.133-138 Denayer, Raymond Lipsius en Ten Rode.
De afstamming van Lipsius van Willem van Rode leidt ons naar de localisatie van het Hof ten Rode, intussen ook alweer afgebroken.
Zoniën 2001-3, p.139-144 Erkens, Michel Beschrijving van de parochie Hoeilaart anno 1901. (2/4)
Vervolg met beschrijving van kloostergemeenschappen, scholen en het Godshuis of Hospice.
Zoniën 2001-3, p.145-157 Van San, Piet Heemkundesprokkels uit Overijse.
Een verzameling kleine bijdragen over zingen (met afdruk van enkele liedteksten naar aanleiding van het zangfeest van 20 juli 1919), de watermolen van Tombeek, de lakennijverheid te Overijse, hopteelt in 1668, ontginning van het Zoniënwoud, dienstregeling van de lijn Groenendaal – Overijse in 1894, een (eerste?) dodelijk slachtoffer van een auto-ongeluk, de Vlaamse Oudstrijdersvereniging (V.O.S.), gruisbroden, de nieuwe Statiestraat (Stationstraat), de oudste(?) postkaartfoto van Overijse (Brasserie du Béguinage).
Zoniën 2001-3, p.158-160 Gillis, Roeland De verrassingen van de genealogie. (3/3)
De vrouw van de auteur stamt af van Arnoud ’t Kint, brouwer, geboren te Erembodegem in 1590; zo ook Koningin Paola.
Zoniën 2001-4, p.163-169 Timmermans, Frieda Laatste twee zusters verlaten Hoeilaart.
De eerste zusters van de H. Vincentius a Paulo kwamen met twee in 1829, de laatste verlaten Hoeilaart in 2001, met twee. Een overzicht van de tussenliggende 172 jaren, en het raadsel van de vreemde kappen en gevouwen schorten eindelijk ontrafeld.
Zoniën 2001-4, p.170-171 Van Orshoven, Felix De K.S.A. in onze regio.
De K.S.A. voor en tijdens de oorlog.
Zoniën 2001-4, p.172-180 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (5/6)
In het moederhuis te Parijs van de zusters in het Klooster Mariëndal bevindt zich een verslag van een zigeunerkamp dat door de zusters bezocht en verzorgd werd.
Zoniën 2001-4, p.181-186 Erkens, Michel Een nieuwe munt: de Belgische Frank (1832).
Met een Euro in de hand: terugblik op de invoering van een eigen munt in het pas onafhankelijk geworden België: het voorstel voor een Beldisch pond werd tenslotte met de argumentatie van Alexandre Rodenbach naar analogie van de Franse munt: “franc”. De Nederlandse gulden verdween pas in 1850 definitief uit omloop.
Zoniën 2001-4, p.187-195 Van San, Piet De kwestie van de processie te Overijse (in verband met Harmonies).
Een ruzie tussen de Fanfare Sint-Paulus en de Koninlijke Harmonie Sint-Martinus leidde ertoe dat sinds einde 19e eeuw tot 1962 deze laatste weigerde mee op te stappen in de processie.
Zoniën 2001-4, p.196-201 Kimmel, Joop Boekenverzamelen in de late middeleeuwen.
Het bezit van boeken was een blijk van rijkdom en eruditie, tot 1550 (begin van de boekdrukkunst) was een bibliotheek van 20 tot 50 boeken een aanzienlijk bezit.
Zoniën 2001-4, p.202-203 Rigaux, Jean & Eugène Het Avondklokje.
Het gedichtje werd voor het eerst gepubliceerd in “Het Taelverbond” in 1851.
Zoniën 2001-4, p.204-208 Van San, Piet Enkele nota’s over Jezus-Eik in WO II.
Jezus-Eik op de vlucht, tijdens de bezetting en de bevrijding.
Zoniën 2002-1, p.1-3 Dehaen, Roger Nieuwjaar.
Een mijmering over Nieuwjaar in vroegere tijden en een herinnering aan nieuwjaarsnacht van 31 december 1944.
Zoniën 2002-1, p.4-12 Erkens, Michel De Schuttersgilde van Hoeilaart.
Met opname van het reglement uit 1823.
Zoniën 2002-1, p.13-14 Van San, Piet Heemkundige sprokkels uit Overijse.
Vervolg op het artikel in Zoniën 2001 nr.3: de inhuldiging van de “Statiestraat” (Stationstraat) en de feestelijkheden daaromtrent, en de lakennijverheid te Overijse in de vroege middeleeuwen.
Zoniën 2002-1, p.15-17 Van San, Piet Drama bij de bevrijding van Eizer in september 1944.
Enkele weerstanders slepen een kapotgeschoten Duitse tank naar van Duisburg naar Eizer en stoten daarbij op een Duitse compagnie. Louis Michiels en Jules Depré verloren het leven.
Zoniën 2002-1, p.18 Janssens, René Mariëndalstory. (6/6)
Reactie op een eerder artikel van Guy VANDE PUTTE: herinneringen aan geregelde bezoeken van Bohemers aan het graf van “den Bohemer”.
Zoniën 2002-1, p.19-23 Erkens, Michel Beschrijving van de parochie Hoeilaart anno 1901. (3/4)
Een overzicht van de voornaamste serristen met hun aantal serren, waarin naast druiven (Frankenthaler, Black en Colman) ook een kleine hoeveelheid perzikken geteeld werd; de schoolbevolking en de Werkmansbond, maatschappij van Onderlingen Bijstand.
Zoniën 2002-1, p.24-31 Denayer, Raymond Bouwstenen tot de geschiedenis van het Begijnhof.
Een inventaris van 1787, opgemaakt op bevel van keizer-koster Jozef II, waarin vermeld baten en lasten van de “Tafel van den Heilige Geest”, het “Gasthuys” en het “Beggynhof”. Het artikel neemt de officiële tekst van de inventaris en uitgaven voor het Begijnhof over.
Zoniën 2002-1, p.32-38 Versluys, Luc Toen mensen nog eigendom waren van anderen …
Over slaven, lijfeigegen, burgerij, clerus, Ruusbroec, het Roo-klooster en de gevangenis “Drij Borren”, naar aanleiding van het verschijnen van het boek “Ruusbroec in Meervoud”.
Zoniën 2002-1, p.39 De Boeck, Ivo Verdwenen mensen, verdwenen beroepen. (1/2)
In memoriam met een brouwerijgeschiedenis van Albert Lootvoet, telg uit een brouwersgeslacht uit Beveren aan de IJzer. Zijn vader Valère stichtte de “Brasserie de la Fontaine” te Overijse, bekend voor zijn “Sport Ale” (na de oorlog herdoopt in “R.A.F”) en tijdens WO II zijn “zero-huit”. In 1948 kwam de “Gold Scotch”, later nog gevolgd door het “Rubensbier” in het Rubensjaar, en het “Ketje” naar aanleiding van 1000 jaar Brussel. Paul Lootvoet zou het bekende “Leffe” in het leven roepen.
Zoniën 2002-2, p.49-60 Willaert, Carine De Slag der Gulden Sporen.
Over een geschiedenisles over de Slag der Gulden Sporen, bewaard in het archief van Eugeen-Jozef Rigaux, onderwijzer en postontvanger van 1846 tot 1883 te Overijse, met citaten uit de originele tekst van Eugeen-Jozef Rigaux.
Zoniën 2002-2, p.61-65 Walkiers, Bob De eerste dodelijke ongevallen in de Hoeilaartse serren.
De originele verslagen uit 1890 (de eerste van een hele reeks) van vier verdrinkingen in waterputten, namelijk van Joseph PARQUIN, Antoon OPHALVENS, Thérèse STERCKX en Emile VANOPHEM.
Zoniën 2002-2, p.66-68 Pieters, Mark Twee “Doenders” bezoeken Zwitserland in 1914. (1/2)
Mark PIETERS p.66-68 Een gerecontrueerd reisverslag van de reis van Désiré en Félicie DECAFMEYER naar Zwitserland, net voor het uitbreken van WO I.
Zoniën 2002-2, p.69-71 Dewilder, Louis & Denayer, Raymond De Winterschutters – Deugd en Vreugd.
Enkel twee brieven getuigen nog van het bestaan van een handboogschuttersgilde “De Winterschutters” anex tonelafdeling “Deugd en Vreugd”.
Zoniën 2002-2, p.72-76 Erkens, Michel Beschrijving van de parochie Hoeilaart anno 1901. (4/4)
Over onder meer het kasteel Quirini en Ter Heiden, wijk Dumberg, bouw van de nieuwe kerk in 1870, meubelen in de kerk.
Zoniën 2002-2, p.77-80 Dehaen, Roger Veni Creator.
Herinneringen over de Plechtige Communie halfweg de 20e eeuw.
Zoniën 2002-2, p.81-84 Versluys, Luc Ruusbroec … een mysticus of Mystieker, in de wolken .. wereldvreemd.
Bedenkingen bij Ruusbroec wanneer hij het heeft over “openbare doodzonden”.
Zoniën 2002-2, p.84 Van Orshoven, Felix Aanvulling en correctie bij het artikel “KSA in onze regio”.
Aanvulling en correctie bij het artikel “KSA in onze regio” (Zoniën XXV, nr.4, p.170).
Zoniën 2002-2, p.85-86 Timmermans, Frieda Wie was Mirza?
Over een krantenknipsel uit het archief van baron Jacques de la Rocheterie, één van de laatste bewoners van het huidige gemeentehuis, met een foto Mirza en François Rose, zoon van Nicolas Rose die met het fokken van Groenedalers begon. Mirza is de stammoeder van het hondenras “Groenendaal”.
Zoniën 2002-2, p.87-96 Denayer, Raymond Het “Gasthuys van Overyssche”,vervolg op de inventaris van 1787.
Een beetje geschiedenis en de teloorgang van dit gasthuis en de inventaris.
Zoniën 2002-3, p.97-104 Denayer, Raymond Een tracé doorheen Overijse voor de Romeinse heirbaan Rumst-Baudecet.
Zoektocht naar de juiste ligging van de zijtak (diverticulum) op de heirbaan Bavai-Keulen die in de buurt van Gembloux (Baudecet) richting noord naar de Rupel bij Rumst (Romeinse haven) ging. Deze zijtak moet noodzakelijkerwijze in de buurt van Overijse liggen.
Zoniën 2002-3, p.105-112 Timmermans, Frieda Het was zomer toen ik kind was en we zaten in de knip.
Zonder “de knip” – het uitdunnen van de druiventrossen, zouden de druiven nooit zo groot worden. Een sfeerbeeld van deze periode in het jaar waarin de serren en het leven van velen beheerst wordt door de knip.
Zoniën 2002-3, p.113-118 Willaert, Carine Soldaten “te gast” in Overijse. (1/2)
Tijdens vele veldtochten werden ook in Overijse soldaten ingekwartierd; dit artikel behandelt de daarbij toegepaste reglementen in de eerste helft van de 18e eeuw, evenals de problemen die daaruit voortvloeiden.
Zoniën 2002-3, p.119-123 Versluys, Luc Schatten in de grond.
Over het te Hoeilaart gevonden stenen monument van Caius Appianus Paternus, die hier waarschijnlijk als pensioen een stukje grond kreeg, en het Indische muntstuk uit de eerste eeuw gevonden op de Dumberg.
Zoniën 2002-3, p.124-126 Denayer, Raymond De Cruysboomkapel.
Hoe de kapel in het bezit van de parochie Sint-Martinus kwam, en de kapel aan haar naam.
Zoniën 2002-3, p.127-132 Erkens, Michel Het Glazen Dorp … 50 jaar geleden.
Een inventaris van het aantal serrebedrijven en hun oppervlakte in 1950-1951 te Hoeilaart.
Zoniën 2002-3, p.133-144 De Boeck, Ivo Verdwenen mensen, verdwenen beroepen. (2/2)
In 1919 begon Jeanne GUIOT een hoedenwinkel in de Heuvelstraat, verhuisde met haar echtgenoot Eugène RIGAUX naar het Lipsiusplein waar zij elk hun vitrine hadden: zij met hoeden en bijbehoren, hij met radio’s van Telefunken. Josetten Rigaux was eveneens aktief in de toneelgroepen “de Vakantiegangers” en de “Kadaantjes”, en stichtte het majorettenkorps voor de Koninklijke Harmonie Sint Martinus. Een geschiedenis van zowel een familie als van hoeden.
Zoniën 2002-4, p.146-159 Denayer, Raymond Proeve tot oplossing van het probleem omtrent het Castrum van Dispargum.
De Frankische koning CHLODIO (428-447) verbleef na zijn overtocht over de Rijn in zijn burcht te Dispargum. In dit artikel worden verschillende theorieën belicht over de juiste locatie van dit “Dispargum”, waarvoor zowel het Duitse Duisburg genoemd werden, als Diest, Dispurg bij Smalkalde, d’Asberg… Terwijl Wendelinus (Govaart Wendelen) de kaart trekt van Diest, nemen de Engelsman Edward Gibbon, Alphonse Wauters en Van De Velde het op voor Duisburg (deelgemeente van Tervuren). Dit artikel gaat dieper in op de waarschijnlijke locatie op het Hof van Reynegom, ook bekend als Stakenborg te Duisburg.
Zoniën 2002-4, p.160-161 Van Binnebeek, Jean-Pierre De Heirbaan Rumst – Baudecet.
Repliek op het in Zoniën 2002-3 voorgestelde tracé van de doortocht in de streek van het diverticulum Rumst-Baudecet.
Zoniën 2002-4, p.162-168 Timmermans, Frieda Verdwenen, verdwijnende en vergrlijdende tradities in deze donkere dagen: een mijmering.
Mijmeringen over Allerheiligen, Allerzielen, Halloween, kerkhofbezoek, Sinterklaas en de Greef, Sint-Hubertus en Sint-Clemens, Kerstmis en Santa Claus.
Zoniën 2002-4, p.169-173 Willaert, Carine Soldaten “te gast” in Overijse. (2/2)
Vervolg op het inkwartieren van soldaten in de 18e eeuw.
Zoniën 2002-4, p.175-179 Erkens, Michel Een kijkje in de haras.
Inventaris van de haras of paardenstoeterij van Groenendaal omstreeks 1635, en wat daaruit te leren valt.
Zoniën 2002-4, p.180-188 Van San, Piet Aan mij is geen huis of appartement besteed. Charel Delsinne, foorkramer uit Overijse.
Levensverhaal van Charel Delsinne, geboren en getogen Overijsenaar uit een familie van foorreizigers, maar meestal onderweg van de ene foor naar de andere.
Zoniën 2002-4, p.189-190 Vande Putte, Emmanuel De Brabantse fauvist Anne-Pierre de Kat (1881-1968) te Overijse. Op zoek naar een verdwenen schilderij.
Over een kunstenaarskolonie in de Cornichewijk waarvan de Nederlander Anne-Pierre de Kat deel uimaakte. Het artikel verzoekt om meer informatie over deze schilder en twee afbeelde schilderijen.
Zoniën 2002-4, p.191-198 Versluys, Luc 1954. Over Pastoor VANBEVER een Overijsenaar als priester in Hoeilaart.
Verslag van een viering voor 40-jarig priester jubileum op 10 oktober 1954.
Zoniën 2002-4, p.199-200 Loones, Maurits Prior postbedeling in 1906.
Een postkaart werd op 27 juli, tussen 14 en 15 uur te Brussel afgestempeld, maakte een reis heen en terug naar Blankenberge en was op 28 juli terug in Hoeilaart om 17-18 uur.
Zoniën 2003-1, p.1-23 Vande Putte, Guy Het Brouwershof en het geslacht De Page – van brouwerij tot bejaardenflats.
Familiegeschiedenis van de brouwersfamilie De PAGE met aanverwante families Van BILLOEN, TAYMANS, POOT, BRUFFAERTS. Een verhaal waar bier nooit veraf is: geuze, lambiek, faro, Isco, de brouwerijen van De Page, Brasserie du Béguinage, de Vrijheidskamme.
Zoniën 2003-1, p.24-25 Erkens, Michel Bij wijze van inleiding.
Hoe een verzameling postkaarten een archief wordt. Inleiding op het volgende artikel.
Zoniën 2003-1, p.26-41 Pieters, Mark De reizen van Octavie en Felix Sohie.
Dit zijn enkele reisverslagen opgemaakt aan de hand van prentkaarten verstuurd rond de jaren 1900 vanuit Italië, Zwitserland, Nederland, Noord-Afrika, Duitsland, Hongarije, Frankrijk, Scandinavië en -dichter bij huis- de Belgische kust.
Zoniën 2003-1, p.42-43 Denayer, Raymond Hoe de Cruysboomkapel eigendom werd van de kerkfabriek Sint-Martinus.
De originele tekst van het testament van Andreas DECOSTER, pachter-eigenaar van het “Gebroken Hof” te Eizer.
Zoniën 2003-1, p.44-45 Versluys, Luc Ten tijde van de Romeinen was Hoeilaart bewoond!
Mijmeringen bij de 45ste verjaardag van de Hoeilaartse Heemkundige Kring.
Zoniën 2003-1, p.46-47 Dewilder, Louis & Denayer, Raymond Overijse – Waterloo per tram of … per De Lijn /TEC-bus.
Over een aanvraag uit 1912 voor een tramlijn van Overijse naar Eigenbrakel.
Zoniën 2003-1, p.48 Lefever, Norbert Antwoord.
Het “edelhert” in een artikel van Zoniën 2002-4 zal toch eerder een hond zijn.
Zoniën 2003-2, p.49-56 Denayer, Raymond Poging tot identificatie van een votief kinderportret te Jezus-Eik.
Dit schilderij dat de afbeelding toont van “Jean-Joseph-Gilain-Maximilien van Reynegon de Raeckenboer” blijkt in werkelijkheid een “van Reynegom de Staekenbourg” voor te stellen, namelijk de laatste baron van Duisburg, Joan-Gislenus-Maximiliaan de Reynegom de Staekenbourg.
Zoniën 2003-2, p.57-65 Erkens, Michel Een molen voor de priorij van Groenedaal.
Over de problemen rond de molenrechten in Hoeilaart en Groenendaal.
Zoniën 2003-2, p.67-69 Dehaen, Roger Afscheid van een jeugdidool.
Herinneringen bij het overlijden van Rik Van STEENBERGEN.
Zoniën 2003-2, p.70-76 Timmermans, Frieda Elisa Strompers: 100 jaar!
Elisa Strompers: 100 jaar!
Zoniën 2003-2, p.77-82 Willaert, Carine Wat zit er in mijn gamel? Soldatenkost in de 18e eeuw.
Aan de hand van documenten wordt de dagelijkse kost van soldaten en officieren in de 18e eeuw achterhaald.
Zoniën 2003-2, p.83-89 Denayer, Raymond De Tafel van de Heilige Geest.
Inventaris van de bezittingen, inkomsten en uitgaven van de Tafel van de H.Geest, armenzorg en voorloper van het huidige OCMW.
Zoniën 2003-2, p.90-96 Vande Putte, Guy Twee lijkredes uit de oude doos.
Bespreking van een lijkrede voor dokter Jules-Hubert DESSY in 1902 en een tweede voor meester Jozef VANDE PUTTE in 1935, met de volledige tekst.
Zoniën 2003-3, p.97-104 Denayer, Raymond Dieper inzicht in Eizer (in de marge van Dispargum).
Op zoek naar de ligging van Dispargum, gaat dit artikel specifiek over het gehucht Eizer, met het “Gebroken Hof”, Reynegom en Stakenborg, en de discussie over de juiste ligging van het diverticulum.
Zoniën 2003-3, p.105-115 Erkens, Michel Hoeilaartse molensprokkelingen.
Over de banmolen van Hoeilaart, molenaars met problemen, enkele bekende molenaars uit de 16e, 17e en 18e eeuw zoals Mertens, de Beysere, de Cretemont, Caffmeyer, Pasteels, Clabots en Stas, invloed van de ligging van de molen op het stratenplan.
Zoniën 2003-3, p.116-119 Willaert, Carine Bewaring en verdeling van voedsel bij onze voorouders.
Droog, koel, gezouten, gesuikerd, in vaten, stenen potten en ijskelders: op alle manieren werd voedsel bewaard. Daarnaast zorgden markten allerhande voor verdeling.
Zoniën 2003-3, p.120-127 Van Orshoven, Alfons Hoeilander Guy DEROM, explorator van het Zuidpoolgebied.
Guy Derom maakte deel uit van de derde zuidpoolexpeditie van 1959 tot 1961.
Zoniën 2003-3, p.128-133 Denayer, Raymond Een eigenhandige brief van Alice Nahon.
Alice Nahon liep school bij de zusters in de “Ecole ménagère et agricole” op de Drogenberg. In de archieven van het klooster dook een brief van haar aan zuster Appolonia op, met een gedicht getiteld “Aralia Japonica”.
Zoniën 2003-3, p.134-137 Van San, Piet Afscheid van de zusters van Eizer.
Verslag van de viering bij het afscheid van de zusters.
Zoniën 2003-3, p.138-140 Dehaen, Roger Van Gildenhuis tot Ter IJse.
Over het voormalig Gildenhuis, cinema en gelagzaal uitgebaat door Maria en Cor van Dooren, waar ook “De Lustige Zeveraars” toneel speelden. Voor dat de TV een einde maakte aan kleine bioscoopzalen, heette het complex ook nog “Century”.
Zoniën 2003-4, p.143-154 Denayer, Raymond Was Wendelinus vooringenomen?
Godefridus Wendelinus, 1580-1667, priester en geleerde, was tijdgenoot van de ontdekking in Doornik op 27 mei 1653 van het graf van de Frankische koning Childeric, wiens voorouders vertrokken waren vanuit Dispargum. Hij poneerde de stelling dat Diest in aanmerking komt voor de locatie van Dispargum, terwijl de auteur een vurig pleidooi houdt voor het Stakenborgcomplex te IJzer-Duisburg.
Zoniën 2003-4, p.155-169 Erkens, Michel Het vastleggen van de Taalgrens in 1963.
40 jaar geleden werd de taalgrens vastgelegd. het artikel schetst hoe doorheen verschillende teksten en besprekingen, onder andere het gehucht “La Corniche” bij Terhulpen kwam, Nieuw-Bakenbos en ’t Rot bij Hoeilaart komen, en de zendmasten van de toenmalige BRT in Waver bleven.
Zoniën 2003-4, p.170-178 Vande Putte, Guy Sint-Joris en de Heilige-Geest hebben hun sporen nagelaten in de Overijsese Topnymie.
Een onomastische belichting van “De capellanie van Sint-Joris” leidt de lezer langs verschillende vermeldingen van grond of huis met de naam Sint-Joris in het verleden. In een tweede deel gaat de schrijver op zoek naar eigendommen van “den heyligen geest” in Overijse en Rozieren.
Zoniën 2003-4, p.179-180 Pieters, Mark Het Grafmonument Sohie-Weustenraad.
Een aanklacht voor de verwaarlozing van het grafmonument van deze voor Hoeilaart belangrijke familie.
Zoniën 2003-4, p.181-200 Denayer, Raymond Op D-Day 6 juni 1944 viel een Amerikaanse B-24 te Hoeilaart. (1/2)
Dit is het verhaal van een neergeschoten B-24 op het Nilleveld te Hoeilaart, zoals verteld door getuigen: hoe een overlevende aan burgerkleren kwam en zijn uniform deskundig verstopt werd, de huiszoekingen enz. Lt. Pratt vertelt over zijn ontsnapping met de hulp van de weerstand om na enkele maanden bij landgenoten aansluiting te vinden. Wie was de bemanning en wat is er van hen geworden na de crash?
Zoniën 2004-1, p.1-9 Janssens, René Van het Pachthof van Glams tot de Concordia en het Gildenhuis.
Het gebouw dat vandaag Ter IJse herbergt onderging heel wat veranderingen tijdens zijn bestaan, zowel qua vorm als qua functie: het pachthof van Glams of landbouwbedrijf van de familie Billoen, cinema Century, feest- en toneelzaal Concordia,het Gildenhuis.
Zoniën 2004-1, p.10-16 Vandenborre, Roger Niet-alledaagse Exploitatiemachtigingen rond eind 19e eeuw te Hoeilaart.
Vergunningen voor een ijzergieterij, een smalspoorlijn, een viskwekerij en tenslotte voor de opslag van buskruit en jachtkruit.
Zoniën 2004-1, p.@@@ Denayer, Raymond De ware schenker van de stalen klok van Maleizen: de familie Arenberg.
De auteur gaat op zoek naar de ware schenker van de stalen klok van Maleizen: de familie Arenberg, alhoewel als meter Catharina Bontemps en als peter Jean-Baptiste Stouffs genoteerd werden.
Zoniën 2004-1, p.24 Denayer, Raymond Verslagenheid.
Na het schrijven van vorig artikel duikt een verslag op in het Aartsbisschoppelijk archief waarin vermelde peter en meter van de klok van Maleizen als schenkers vermeld staan. De auteur haalt redenen aan waarom dit niet met de feiten zou stroken.
Zoniën 2004-1, p.25-36 Kimmel, Joop Een wildwal te Groenendaal.
Het was vroeger de gewoonte om het wild met beplante wallen binnen een domein te houden; de grens werd met grenspalen afgebakend. In Groenendaal zijn nog een aantal van deze palen en een wildwal terug te vinden.
Zoniën 2004-1, p.37-38 Van San, Piet Bouwstenen voor de geschiedenis van het Begijnhof te Overijse.
Tijdens een enquête in 1389 doen de begijntjes van Overijse hun beklag over het beheer van hun voogd in verband met met een te goedkoop verkocht stuk grond.
Zoniën 2004-1, p.39 De Boeck, Ivo De Beierij is klaar voor de erfgoeddag.
De Beierij is klaar voor de erfgoeddag.
Zoniën 2004-1, p.40-44 Denayer, Raymond Op D-Day 6 juni 1944 viel een Amerikaanse B-24 te Hoeilaart. (2/2)
Het vorig artikel heeft een aantal reacties en aanvullingen opgeleverd, die hier gebundeld worden. Ralph Leindorf, stalag Luft IV.
Zoniën 2004-1, p.45-47 Denayer, Raymond De Iconografie en Stakenborg.
De problematiek rond Stakenborg, Reynegom, en het diverticulum Rumst-Baudecet, kwam reeds meermaals aan bod. Dit artikel bespreekt een gravure uit 1730, overgenomen door onderwijzer Bosmans in 1833, en de lokalisatie door deken Davidts in 1965.
Zoniën 2004-1, p.48 Pieters, Mark Twee “Doenders” bezoeken Zwitserland in 1914. (2/2)
Errata bij het artikel in Zoniën 2002/2 p.66: er lag nog sneeuw in juni en toch was het niet koud…
Zoniën 2004-2, p.49-56 Denayer, Raymond Pleidooi voor het diverticulum Rumst-Baudecet doorheen Overijse.
Aan de hand van een notariële verkoopakte van 1843 van een stuk grond, onderzoekt de auteur langswaar het romeins diverticulum Rumst-Baudecet kon gelopen hebben. Hij pleit voor de Stokkemstraat. Verder komen aan bod de resten van een romeinse villa in de Moskensstraat.
Zoniën 2004-2, p.57-61 Erkens, Michel 500 jaar geleden: de eerste Vandervaeren in Hoeilaart.
Wedervaren van Jacobus Vandervaeren met zijn pacht van een hof in kennelijk slechte staat, met afdruk van een brief met onbekende bestemmeling, waarin hij zijn problemen uiteenzet.
Zoniën 2004-2, p.62-64 Clabots, Albert Jeugdherinneringen aan Eizer.
Een postuum jeugdverhaal over zijn vakanties te Eizer bij zijn grootouders.
Zoniën 2004-2, p.65-66 Erkens, Michel Een prentkaart uit augustus 1914.
Afdruk en bespreking van een kaart verstuurd vanuit Hoeilaart naar Wetteren aan de heer Schatteman, door een soldaat op weg naar Namen.
Zoniën 2004-2, p.67-75 Erkens, Michel De erkende verenigingen van 1931 te Hoeilaart.
Wegens herziening van de lijst der erkende verenigingen stuurden volgende de standregelen: Nog vermeld zijn de Koninklijke Harmonie Vooruitgang Nut en Vermaak, Racing Club Hoeylaert, en Auto-Moto Club Hoeylaert.
Zoniën 2004-2, p.76-79 Denayer, Raymond Vieren we in 2009 de 500e Verjaardag van de “Leegstad” van Overijssche?
Een penning vermeldt de “359ste verjaardag der Leegstad van Overijsche, op 2 augustus 1868. Zat de Harmonie Sint-Martinus hier achter? Wat gebeurde er 359 jaren voordien in de Leegheid dat tot vieren aanspoorde? Heropbouw na de brand in 1789?
Zoniën 2004-2, p.80-96 Willaert, Roger Erfgoedthema: Het zit in de genen: acht generaties bakker Danhieux.
Genealogie van het geslacht Danhieux in Tervuren en Overijse, bakkersgast, broodmaecker, bakker, en hoe zij in Overijse het dorps- en straatbeeld vormden, aan de Scheythaag, in “De Met”, “De Trapkens”. Interessant zijn de verschillende schrijfwijzen: Danhieux, Danhieu, Danijeù, Danrieù,D’enhieux, Danliu, D’Enhieux, Danhieù, D’anhieux, D anhieux, D’Anhieux.
Zoniën 2004-2, p.97-100 Vandenborre, Roger Een tomboila voor den “Druppel Melk”.
Kort overzicht van enkele prijzen voor de tombola van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn in januari 1932 te Hoeilaart.
Zoniën 2004-3, p.101-111 Erkens, Michel Het Verdrag van Groenendaal.
Op 26 maart 1559 het Verdrag van Groenendaal getekend, een geheim akkoord tussen de koning van Spanje, Filips II, en de hertog van Savoie, Emmanual-Philibert, voorafgaand aan het verdrag van Cateau-Canbrésis.
Zoniën 2004-3, p.112-131 Vande Putte, Guy Het jaar 1509 in 1868 herdacht: een non-event te Overijse of “Vuil lawait in de Lieghait”.
Zoektocht naar wat er te vieren viel en waarom. Dit leidt de lezer langs de harmonie Sint-Martinus, de families Borremans en Adriaens, dorpspolitiek en de vaststelling dat er voor zover geweten in 1509 niets bijzonder gebeurd is.
Zoniën 2004-3, p.132 Vande Putte, Guy Het Hof te Reutenbeek alias Borremanshof.
Als bijlage bij vorig artikel iets over het Reutenbeekhof, Paradijshof, de “Stammsitz” van het boerengeslacht Borremans.
Zoniën 2004-3, p.133-142 Kimmel, Joop Bronnen en Pompente Hoeilaart.
Waar haalden de Hoeilanders in vroegere tijden hun water? Na een geologische uiteenzetting volgt een opsomming van nog bekende bronnen of borren, de bouw van waterputten, openbare pompen, met een foto van de enige overlevende pomp.
Zoniën 2004-3, p.143-147 Willaert, Carine Milieuhinder op het platteland in de pre-industriële samenleving. (1/2)
Milieuwetten zijn niet van vandaag: ze bestonden al in de middeleeuwen. Mestvaalten langs de weg, mest van allerlei oorsprong op straat, beerputten naast de deur,rook van schouwen… allemaal redenen om vast te leggen wan mocht of moest.
Zoniën 2004-3, p.148-152 Pieters, Mark Overijsese vijverlandschappen van Albert Sohie.
Verdwenen landschappen aan de Molendreef en de Begijnhofvijver met de boerderij Van Moer.
Zoniën 2004-4, p.153-174 Denayer, Raymond Van de Zusters van Liefde tot de Zusters van Mechelen. (1/2)
Het ontstaan van de zusterkloosters in Overijse: Zusters van Liefde, Les Filles de l’Immaculée Conception de la très Sainte Vierge Marie en de Zusters van Mechelen – Overijse; het Godshuis of Hospice, het ontstaan van een pensionaat, onderwijs in het Zwaanpoortgebouw. Het verhaal hoe zuster Adrienne, later Mère Adrienne, vanuit niets een kloostergemeenschap opbouwt.
Zoniën 2004-4, p.175-180 Stroobants, Francis Mijn Ma, zus tussen de Zusters.
Herinneringen van de moeder van de auteur, en een beetje geschiedenis van scholen in Overijse: bouw van een gemeenteschool in de Heuvelstraat, en de honderjarige zuster Apolline.
Zoniën 2004-4, p.181-184 Buytaert, M. Van “Institut du Sacré-Coeur” tot “Vrij Technisch Instituut”.
Generaties vooral Brusselse commerçanten stuurden hun dochters op internaat met kleuterschool, lagere school en middelbare afdeling “commerce” en “naad”. De Franstalige afdeling moest door de federalizering in de jaren ’60 afbouwen. De landbouwschool werd tuinbouwschool, Middelbare Landelijke Huishoudschool en tenslotte Vrij technisch Instituut. Langzaam verdwijnen de zusters ook uit het onderwijs en gaan zich met andere sociale noden bezighouden.
Zoniën 2004-4, p.185-189 Timmermans, Frieda De Zusters van Overijse – Mechelen.
De Zusters van Mechelen – Overijse ontstonden uit een fusie van de Overijsese “Dochters van de Onbevlekte Ontvangenis”, de Mechelse “Zusters van Liefde” en de “Zwartzusters”; als geestelijk directeur zochten ze Bart Mesotten aan, die een autoriteit is op het gebied van haikoe’s (waarvan enkele hier opgenomen) en aloude gebeden hertaalde. De zusters vormden een stevige kern in het onthaal van vluchtelingen. p.190-196: Een selectie oude foto’s van het Heilig Hartinstituut.
Zoniën 2005-1, p.1-11 Denayer, Raymond Van de Zusters van Liefde tot de Zusters van Mechelen. (2/2)
Deel 2 van de geschiedenis van de Zusters van Liefde, Les Filles de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge Marie tot de Zusters van Overijse-Mechelen. Over schoolstrijd, de eerste aalmoezenier, bijhuizen in paervis St.-Roch, Boendaal, Oudergem, Jezus-Eik, Eizer, Sint-Joris-Weert, Pont-à-Celles, Trazegnies en Luttre; en de bouw van het klooster op de Drogenberg. Terloops komt ook de inhuldiging van de tram Groenendaal-Overijse, die het einde betekend van de “diligence séculaire Overyssche – La Hulpe”, bekend als “den oemelenbus van Lamal”, met afbeelding vandit historisch voertuig.
Zoniën 2005-1, p.12 Timmermans, Frieda Kleine wasjes, grote wasjes.
Een overzicht van “de was” in de tijd van onze (groot)ouders: over het washuis of waskot, kuipen, tobben, bassengs, doeits, savoin de Marseille, sunlight, bleekpoeder en blijk, blauwsel, javel, wasmachiene en essoreuse, stijfsel om te eidigen bij droogkasten en stoomstrijkijzers.
Zoniën 2005-1, p.22 Van San, Piet Enkele volksverhalen uit Eizer.
Verhalen over pastoor Ratinckx; de controle op paarden, koeien, varkens, tijdens WO II; en een stropersverhaal eveneens in WO II.
Zoniën 2005-1, p.26 Goffin, Yves De gewelfde kelder van de Priorij van Groenedaal.
Artikel over de ligging in het klooster van de kelders waarvan nog resten bestaan, en de kelderarchitectuur.
Zoniën 2005-1, p.34 Danhieux, Marie-Paule Wat een leven! (1/3)
Overzicht van de handel door de eeuwen heen aan de hand van het boek “Wat een leven” van Roger LINSKENS.
Zoniën 2005-1, p.42 Vandenborre, Roger Wat doet Leonard te Hoeilaart?
Sint-Leonard van Noblac, die gevangenen bevrijdde en schutspatroon is van het vee heeft een kapel in Hoeilaart; wie was hij en waarom staat hij daar?
Zoniën 2005-1, p.46 Vande Putte, Guy Het kasteeltje in de Klapstraat, gissingen naar het Molenpashof.
Een niet zo recent huis in de Klapstraat, thans Frans Verbeekstraat, in de jaren 1930 bewoond door een renteniers echtpaar IDIERS-TAYMANS (waarvoor meteen een genealogie TAYMANS wordt meegegeven) zou kunnen teruggaan op het reeds lang verdwenen Molenpashof. Molenpas situeert zich in de omgeving van borchthof en scherrewerremolen, en komt als familienaam Molenpas en Moelenpas (Cornelia Moelenpas: grootmoeder materneel van Lipsius).
Zoniën 2005-2, p.@@@ Vandenborre, Roger Kareelovens te Hoeilaart.
Kareelovens te Hoeilaart.
Zoniën 2005-3, p.85 Van San, Piet De familie Paillet, huisleverancier van miswijn.
Tijdens de eerste en tweede wereldoorlog ontstond er door onderbroken handelswegen een tekort aan miswijn. Paillet wist dit op te lossen door wij te maken van de lokale druiven.
Zoniën 2005-3, p.93 Mat, Raymond De keizerstraat.
Hoe Jozef Muyldermans keizer werd, een evolutie van arme boeren naar rijke serristen, dank zij Royal en Colman. Een familiegeschiedenis.
Zoniën 2005-3, p.101 Willaert, Carine Milieuhinder op het platteland in de pre-industriële samenleving. (2/2)
Veeteelt, visserij, jacht, hout en turf als energie, het belang en vervuiling van rivieren, de invloed van militaire activiteiten.
Zoniën 2005-3, p.117 Vandenborre, Roger Taks op publieke dansfeesten te Hoeilaart.
Briefwisseling over – en vooral tegen! – taks op dansgelegenheden.
Zoniën 2005-3, p.123 Danhieux, Marie-Paule Wat een leven! (2/3)
Tweede deel. Over hygiëne, urbanisatie en woningen, handel en leven op straat, brand en water.
Zoniën 2005-3, p.132 Erkens, Michel Export van druiven voor de eerste wereldoorlog.
Een overzicht van verkochte volumes, verkoop en transport.
Zoniën 2005-3, p.136 Vande Putte, Guy Beiers en Taymansen te Edingen en Tubeke.
Een bijdrage over Taymans en Taymans d’Eypernon.
Zoniën 2005-3, p.140 Van San, Piet Heemkundesprokkels.
Een politiereglement voor Overijse in 1833 over baden zonder kleren en het serveren van sterke drank en bier, en dansen tijdens de kermis. Hoe Jozef Muyldermans keizer werd, een evolutie van arme boeren naar rijke serristen, dank zij Royal en Colman. Een familiegeschiedenis.
Zoniën 2005-3, p.@@@ De redactie Jozef Muyldermans, een familiegeschiedenis.
Hoe Jozef Muyldermans keizer werd, een evolutie van arme boeren naar rijke serristen, dank zij Royal en Colman.
Zoniën 2005-4, p.142 Arckens, Wim Honderjarige krijgt facelift.
De Vuurmolen, vermoedelijk oudste gebouw in gewapend beton van België: over de bouw door Leon Monnoyer volgens het systeem “Perraud Dumas”, de moleninstallatie van de firma Seck, en de werkomstandigheden. Molen, meel, bloem, graan.
Zoniën 2005-4, p.162 Erkens, Michel Priesterroepingen in onze streek.
Lijst op basis van overlijdens van priesters tussen 1813 en 1961 in de gemeenten Duisburg, Hoeilaart, Huldenberg, Leefdaal, Neerijse, Ottenburg, Overijse, Tervuren, Vossem.
Zoniën 2005-4, p.171 Danhieux, Marie-Paule Wat een leven! (3/3)
Over de tijd van toen in de middeleeuwen: tijdsindeling, verlichting, verwarming, voeding, brood, vlees, kruiden, vis, zuivel, groenten en fruit, drank.
Zoniën 2005-4, p.188 Vandenborre, Roger De teelt van waterkers in de IJsevallei.
Teeltwijzen in kesbeken, cressonbeken, bewatering, aanplanting ziekten en plagen.
Zoniën 2005-4, p.193 Vandenborre, Roger Marktperikelen voor de Hoeilaartse marktkramers in Waver en Hoeilaart in 1878.
Over een petitie tegen standrecht op de markt te Waver.
Zoniën 2006-1, p.1 Vandenborre, Roger Van put- tot leidingwater te Hoeilaart.
Drinkbaar water voor 1900: aanvragen voor het plaatsen van pompen en putten, en reglementen.
Zoniën 2006-1, p.15 Van San, Piet & Debloem, Marcel Hoeilander op dodenmars in Duitsland bij het einde van de tweede wereldoorlog.
De arrestatie en zwerftocht door Duitse gevangenissen, en het integrale verhaal uit het dagboek over de tocht vlak voor de bevrijding; eveneens vermelding van de executie van Marcel Félicé, met een uittreksel van zijn laatste brief.
Zoniën 2006-1, p.25 Vande Putte, Guy Kunstschilder Jozef De Coene en Overijse.
Commentaar bij enkele schilderijen gemaakt rond Ter Nood, en in Overijse tijdens zijn verblijf alhier.
Zoniën 2006-1, p.29 Mat, Raymond Werken op de Waversesteenweg te Hoeilaart.
Met enkele beelden van de Waversesteenweg, en een overzicht van de oude straatnamen Nillestraat, Zavelstraat, Houtweg, Brusselsestraat, Nilleveld, Rosierstraete, Pierre Van Dijckstraat, Bakenbos, Veldstraat, Kweddelweg, Tenboslaan, Negenbunderweg, Donkerstraat.
Zoniën 2006-1, p.36 Vande Putte, Guy De Prinsen van Horne, de Brusselse jezuïten en Mariëndalarchitect Jozef Prémont.
Van het Hotel van Wittem en Horne, via het oude college in de Ursulinenstraat naar het nieuwe Sint Michel, gebouwd door Prémont.
Zoniën 2006-2, p.44 Van San, Piet Ons Brabants Kieken.
De stichters van deze vereniging in 1907.
Zoniën 2006-2, p.46 Denayer, Raymond De Hoeilaartse baksteenovens.
Enkele foto’s als aanvulling bij het speciaal nummer over kareelovens, Zoniën 2005-2.
Zoniën 2006-2, p.51 Willaert, Carine Middeleeuws onderwijs te Overijse.
Onderwijs algemeen en vanaf 1493 in Overijse.
Zoniën 2006-2, p.57 Borremans, Roger Van put- tot leidingwater.
Aanleg en onderhoud van waterputten en waterpompen eind 19e en begin 20e eeuw.
Zoniën 2006-2, p.79 Arckens, Wim Het Portlandmysterie.
Een blik op de hulpverlening aan de hand van krantenartikels uit Portland.
Zoniën 2006-2, p.91 Van San, Piet A friend in need is a friend indeed.
Foto met dankbare kinderen met namenlijst, uit 1917.
Zoniën 2006-2, p.93 Van San, Piet Nestor Rowies.
Nestor Rowies overleed in Kongo als “directeur de la Brasserie de Stanley-Pool” en kreeg daarvoor hier een straat naar hem genoemd.
Zoniën 2006-3, p.97 Erkens, Michel Hertogelijk bezoek in Hoeilaart.
Hoeilaart is ouder dan men denkt. Hier bespreking van een acte van rond 1155, en een bekrachtiging van een overeenkomst in 1251.
Zoniën 2006-3, p.106 Van San, Piet Inventaris van de klokken te Overijse.
Over de klokken van de kapel van het Heilige Hart te Maleizen, van de kerken van Tombeek, Jezus-Eik, Terlanen, Maleizen, Sint-Martinus, Eizer en het noviciaat van de Broeders van de Christelijke Scholen.
Zoniën 2006-3, p.114 Vandenborre, Roger Honden in het verkeer tijdens de negentiende eeuw.
Reglementen over het inspannen van honden, en belastingen op honden.
Zoniën 2006-3, p.118 Van San, Piet Den Hemel.
Geschiedenis van het huis “Den Hemel” naast huidig café De Luppe, te beginnen met de verkoop op 5 mei 1770 aan JB Janssens.
Zoniën 2006-3, p.128 Séguy-Parisel, Claire Verkavelingsgeschiedenis van de Groenendaalse steenweg.
De bewoners van deze wijk in Art-Nouveau stijl in de 19e eeuw: Demeur, Delstanche; Tilley, Hamesse, Somerhausen, Hennebert, Leclercq, Mounier, Vinche, Potvin.
Zoniën 2006-3, p.134 Arckens, Wim En toen kwam de tram.
Het belang van de stoomtram Groenendaal – Overijse voor de economische ontwikkeling van de streek; opkomst en neergang van de lijn.
Zoniën 2006-3, p.142 Mat, Raymond Jan Bode.
Van een moderne lichtkrant naar de belleman 400 jaar geleden Jan Bode, de boodschapper uit Brussel die de ordonantiën moest voorlezen. Ook nog enkele gegevens over aantallen stuks vee in de 16e en 18e eeuw.
Zoniën 2006-4, p.147 Vande Putte, Guy Nekkerspoel te Overijse.
Gelegen beneden aan “Nortsberch” of “Hof ter Noirt” of “Ter Nood” of “Tenots”, pachthof van Vroman, deel uitmakend van Terborcht, aan de Borchtmolen of Scherrewerremolen. Mogelijk is het de Begijnhofvijver. Nekker of nikker is een Germaanse watergeest die mensen naar beneden trekt in het water.
Zoniën 2006-4, p.153 Erkens, Michel Platter op bezoek bij Lipsius.
Dokter Thomas Platter uit Bazel reist in 1599 door de Nederlanden en geeft daarbij commentaar, inzonderheid over Brabant, Leuven, Groenendaal en zijn bezoek aan Lipsius te Leuven.
Zoniën 2006-4, p.160 Goedhuys, Dominique De bewoners van de grote plaats.
Over enkele generaties Charliers en Blanpain, die op “de Grote Plaats”, nu Justus Lipsiusplein, een winkel hadden, met een afbeelding van een affiche bij de opening van een filiaal “Delhaize Frères”.
Zoniën 2006-4, p.167 Kimmel, Joop Langs de grens van de Priorij van Groenendaal.
Op het spoor van de domeingrenzen aan de hand van de boswal en enkele overgebleven grenspalen.
Zoniën 2006-4, p.176 Van San, Piet Een papiermolen te Overijse?
Wat is een papiermolen en waar stond de molen van Paulina van Hauthem?
Zoniën 2006-4, p.179 Pieters, Mark De reizen van Ernest Sohie.
Het echtpaar Felix en Octavie Sohie op reis aan de azurenkust, Vichy, Rome.
Zoniën 2006-4, p.181 Vande Putte, Guy De wereldbol van de prins van Horne.
Op een veiling wordt een zilveren wereldbol verkocht, ooit eigendom van Maximiliaan-Emmanuel van Horne, prins van Overijse. De wereldbol is uitgevoerd volgens het Planciusmodel, en draagt bovenaan Cleopatra die het wapen van de Horne’s vasthoudt.
Zoniën 2006-4, p.185 Erkens, Michel Heemkundige kring koopt uitzonderlijk werk van Surius aan.
De Kartuizer Surius verzamelde als eerste al de werken van Ruusbroec en vertaalde ze allemaal in het Latijn. Het aangekochte werk is een tweede druk uit 1608.
Zoniën 2007-1, p.2 Van San, Piet De notarisfamilie Vandevelde.
Grote heren te Overijse tussen 1735 en 1875, (bekend in het notarisambt van 1673 tot 1921), en hun bezittingen aan de hand van staten van goed.
Zoniën 2007-1, p.30 Pieters, Mark De Brabantse woningen van Albert en Suzanne Sohie.
De eerste serristen konden zich luxueuze huizen permitteren.
Zoniën 2007-1, p.36 Janssens, René De serristen van Kleinenbroich.
Fons Vandenhouten werd serrist in Duitsland.
Zoniën 2007-1, p.39 Pieters, Mark Een mislukt Berlijns avontuur van Albert Sohie.
Kunstschilder Albert Sohie zou één keer in Berlijn geposeerd hebben.
Zoniën 2007-1, p.42 Mat, Raymond ’t Schansken.
Een fort op Hoeilaarts grondgebied, waar het lag, waarvoor het diende, en wat er van overblijft.
Zoniën 2007-1, p.48 Van San, Piet Capronnier en Overijse.
Het archief van de 19e eeuwse glazenier Capronnier in veilige handen bij Kadoc. Het atelier maakt de ramen in het koor en achter het orgel van de Sint-Martinuskerk.
Zoniën 2007-2, p.49 Vandenborre, Roger Van stallen voor renpaarden te Hoeilaart.
Perikelen met de buren over de bouw van paardenstallen te Groenendaal, en overzichten van gekende stallen en tewerkgesteld personeel. Als bijlage een lijsten van trainers, Engelse inwijkelingen, hoefsmeden, zadelmakers.
Zoniën 2007-2, p.83 Rigaux, Jean Televisie 75 jaar geleden.
Beschrijving van een uniekstuk erfgoed te Overijse: een TV met nipkowschijf.
Zoniën 2007-2, p.87 Goffin, Yves Domeingrenzen van de priorij van Groenendaal.
Rechtzetting bij het artikel “Op de rand”, Zoniën 2006-4 p.168.
Zoniën 2007-2, p.93 Willaert, Carine De blekerijen in Overijse.
Het bleken van linnen in vroegere tijden, en enkele gegevens over het bleken in Overijse in de 19e eeuw aan de hand van een schriftje in het archief van de zusters van Overijse.
Zoniën 2007-2, p.96 Van San, Piet De gazet van Overijssche en zijne omliggende gemeenten.
Wat stond er in de gazet van 22 januari 1888?
Zoniën 2007-2, p.104 Van San, Piet De papiermolen van Overijse of van Huldenberg?
Reactie op het artikel in Zoniën 2006-4 P.178 over een papiermolen.
Zoniën 2007-2, p.106 Van San, Piet Beschrijving van de parochie van Terlanen in 1901.
Pastoor Buts beschrijft in 1901 zijn parochie, kerk en kerkmeubilair, en zijn pastorij, in een brief aan de aartsbisschop; de integrale tekst zoals hij bewaard is gebleven, in oude spelling dus.
Zoniën 2007-3, p.113 Willaert, Carine Natuurlijke gezondheidskuren, het kuuroord Ter Nood.
Het domein Ter Nood, eertijds ook Ternoudt, Te Nots, Hof ter Noirt genoemd, was begin 19e eeuw een kuuroord, opgericht door dr. Erneste Waldemar Nyssens, gehuwd met Valerie Sidonie Hélène Verleysen, stichter van de Belgische Vegetarische Vereniging. In 1950 werd het aangekocht door het ACV om er een studiehuis in onder te brengen.
Zoniën 2007-3, p.131 Kimmel, Joop Verkaveling Hof ten Trappen.
Geschiedenis van het Hof ten Trappen sinds de 14e eeuw tot de verkavelingen van vandaag.
Zoniën 2007-3, p.142 Goedhuys, Dominique Touring Club de Belgique, Verbond der Toeristen.
Betekenis en doel van de club Over de oprichting en werking van de Touring Club in Overijse.
Zoniën 2007-3, p.149 Pieters, Mark Het droompaleis van Ernest en Felix Sohie.
De lezer krijgt een idee van de immense omvang van de tweewoonst aan de Tervurenlaan.
Zoniën 2007-3, p.167 Vandenborre, Roger Juli 1895 – Landbouwprijskamp te Hoeilaart.
Een overzicht van alles waarvoor een prijs kon gewonnen worden.
Zoniën 2007-3, p.176 Van San, Piet Een nieuwe stenen brug over de Nellebeek te Eizer.
Kostprijs voor de vervanging van een houten door een stenen brug.
Zoniën 2007-4, p.178 Vande Putte, Guy Het Groot Huys of stadspaleis van de familie Vandevelde en hun buitengoed Canduyt te Overijse.
Historisch overzicht.
Zoniën 2007-4, p.198 Pieters, Mark De reizen van Albert en Suzanne Sohie in 1898-1914.
Reisbestemmingen in de periode 1911 tot 1914.
Zoniën 2007-4, p.214 Goedhuys, Dominique Lieve ouders …
Nieuwjaarsbrieven vroeger en nu.
Zoniën 2007-4, p.220 Vandenborre, Roger Vergeten kinder- en volksspelen van begin 20e eeuw.
Beschrijving van landkappen, op het flot spelen, kastanjeslingeren, hoepellopen of met de riep speile, patattebollen gooien, op de pees spelen, bikkelen, potstampen, klakkebussen.
Zoniën 2007-4, p.225 Van San, Piet De lokale groentemarkt.
Korte geschiedenis van de groentenmarkt voor lokale producenten.
Zoniën 2007-4, p.227 Van Orshoven, Alfons Enkele kanttekeningen bij het artikel over het vastleggen van de taalgrens in 1963.
De strijd om de gemeentegrenzen van Overijse.
Zoniën 2007-4, p.231 Vandenborre, Roger Het ijken van maten en gewichten rond 1850.
Hoeilanders willen niet meer naar Overijse om te ijken.
Zoniën 2008-1, p.1 Van San, Piet Overijse in 1830. Een staaltje van indrukwekkend probate dorpskernhernieuwing.
Ook Overijsenaren vochten voor de Belgische onafhankelijkheid.
Zoniën 2008-1, p.11 Vandenborre, Roger Van twee kerhoven te Hoeilaart. (1/2)
De bouw van de nieuwe kerk betekende ook een aanpassing van het kerkhof rond de kerk.
Zoniën 2008-1, p.18 Janssens, René De groentemarkt.
Vroeger werden de groenten niet naar de veiling gebracht, maar ter plaatse op de markt aangeboden. Een sfeerbeeld.
Zoniën 2008-1, p.30 Mat, Raymond Canadees Frank Aldous, slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog.
Het wedervaren van Frank Aldous die de oorlog overleefde, maar er toch slachtoffer van werd en in Hoeilaart zijn laatste rustplaats vond.
Zoniën 2008-1, p.45 Van San, Piet Toestand van de parochie Maleizen in 1899.
Een overzicht op basis van een verslag van pastoor Ockers.
Zoniën 2008-1, p.45 Goedhuys, Dominique Recht in ’t castrol.
Het verengingsleven 100 jaar geleden en het smakelijke einde van Mie de Geit en Kalfskop.
Zoniën 2008-1, p.52 Dehaen, Roger Expo 58: een gouden jubileum.
Wie het zich herinnert is niet meer van de jongste; menig Overijsenaar trok er heen en keek zijn ogen uit.
Zoniën 2008-1, p.57 Willaert, Roger De parochiale (kunst)naaikring van de Sint-Martinuskerk.
De waardevolle misgewaden werden vakkundig hersteld door de parochiale naaikring.
Zoniën 2008-2, p.62 Pieters, Mark Edgard Sohie.
Levensloop van Edgard Sohie waarnaar in Hoeilaart een straat genoemd werd.
Zoniën 2008-2, p.66 Vande Putte, Guy De Solheide, oudste sportveld in Overijse.
Oorsprong en betekenis van de “sol” in Solheide.
Zoniën 2008-2, p.72 Mat, Raymond De trosrups.
Nadat de grenzen open gingen voor buitenlandse druiven diende zich een ongenode gast aan.
Zoniën 2008-2, p.76 Goedhuys, Dominique Werkplaats voor mechanische onderdelen in Hoeilaart.
De druiventeelt bracht ook werk voor mechaniekers.
Zoniën 2008-2, p.81 Vandenborre, Roger Van twee kerhoven te Hoeilaart. (2/2)
Het oude kerkhof rond de kerk wordt opgedoekt en een nieuw opent de poorten.
Zoniën 2008-2, p.106 Willaert, Carine De beroepsopleiding in de gilden.
Gilden zorgden voor de opleiding, controleerden de kwaliteit van de producten, en waren een vorm van ziekte- en ouderdomsverzekering.
Zoniën 2008-2, p.111 Van Orshoven, Alfons Fons den Doits, Emiel Sohie en Hector.
Een extraatje over druiventelers in Duitsland.
Zoniën 2008-2, p.112 Goedhuys, Dominique Touring Club, medailles en spelden.
Klein vervolg op vorig artikel over de Touring Club in Overijse.
Zoniën 2008-2, p.114 Arckens, Wim Genootschap van den Heilige Vincentius a Paulo in Overijse.
Stichting en werking van het genootschap, Den Bouw en de bibliotheek.
Zoniën 2008-3, p.125 Van San, Piet Inleiding op de geschiedenis van de post in Overijse tot het jaar 1900.
Postvervoer in vroegere tijden en de prille Post in Overijse.
Zoniën 2008-3, p.149 Timmermans, Frieda Een meisje van zeven ontdekt de wereld en de wereldtentoonstelling in 1958.
De wondere wereld 50 jaar geleden gezien door kinderogen.
Zoniën 2008-3, p.155 Willaert, Roger Een huwelijksmis met een vreemde afloop.
Raadsels bij een oude foto, en vreemde praktijken bij de pastoors.
Zoniën 2008-3, p.158 Willaert, Roger De parochiale naaikring van de Sint-Martinuskerk (erratum).
Aanvullingen bij vorig artikel over dit onderwerp.
Zoniën 2008-3, p.160 Erkens, Michel Jean(-Baptiste?) Michiels.
Het tragische verhaal achter een straatnaam.
Zoniën 2008-3, p.168 Willaert, Roger 1948-1949: het eerste schooljaar bij de Rijksmiddelbareschool “Kasteel Isque” te Overijse.
Het begin van de school, nu 60 jaar geleden; de eerste leerlingen, de eerste leerkrachten.
Zoniën 2008-4, p.183 Goedhuys, Dominique Clement, Lorne en de anderen.
Brieven van Canadese militairen die hier verbleven.
Zoniën 2008-4, p.194 Goedhuys, Dominique Het 44ste bataljon van de vierde Canadese Divisie.
De veldslag bij Vimy en een zoektocht naar een verdwenen monument.
Zoniën 2008-4, p.204 Pieters, Mark De prentkaarten van Felix Gillijns en de Grote Oorlog.
De oorlog bekeken vanuit opgestuurde prentkaarten.
Zoniën 2008-4, p.209 Van San, Piet Een gezicht voor de soldaten uit Overijse in de Grote Oorlog.
Lijst van militairen uit Overijse met bekende gegevens.
Zoniën 2008-4, p.244 Erkens, Michel Stichting van het Kinderwelzijn “Druppel Melk” tijdens WOI in Hoeilaart.
Uit de penibele oorlogsomstandigheden ontstond extra zorg voor de allerkleinsten.
Zoniën 2008-4, p.247 Arckens, Wim Van Antwerpen naar Harderwijk.
De gebeurtenissen aan de Belgisch-Nederlandse grens na de val van Antwerpen, en een impressie uit Harderwijk.
Zoniën 2009-1, p.1 Parmentier, Yves De verbinding van Brussel naar Waver, van landweg tot snelweg.
Een overzicht van de grote wegen vanaf de 18e eeuw, meer specifiek voor de streek: de verbinding van Overijse met Brussel via een eeuwenoude houtweg, de steenweg en tenslotte de autostrade.
Zoniën 2009-1, p.20 Pieters, Mark Tekeningen van Albert Sohie.
Bespreking van enkele bewaard gebleven tekeningen van Albert Sohie.
Zoniën 2009-1, p.26 Gillis, Roeland Van decoraties, eretekens en lintjes.
Een overzicht van decoraties en dergelijke van nationale orden zoals Leopoldsorde, Kroonorde; orden van de eerste en tweede wereldoorlog zoals Frontstrepen, Oorlogskruis, diverse medailles, Vuurkruis, Burgerlijke eretekens, Carnegie Hero Fund, militaire eretekens, Orde van de Vlaamse Leeuw en privé-eretekens.
Zoniën 2009-1, p.45 Vandenborre, Roger Zavelputten te Hoeilaart.
Zandwinning, zavelputten, zavel en zand, aanverwante straatnamen en een paar dodelijke ongevallen, moet er nog zand zijn?
Zoniën 2009-1, p.54 Vande Putte, Guy Gillis Neyts: een 17e-eeuwse schilder uit Overijse(?) gevierd in Wallonië.
Over een tentonstelling in Namen over schilder Gillis Neyts die – misschien – uit Overijse stamt.
Zoniën 2009-2, p.57 Dewaet, Victor Vlucht van de familie Dewaet – Vanderperren.
Heen en terug tot in Mirabeau.
Zoniën 2009-2, p.72 Van Orshoven, Alfons Drama op het gemeentehuis. (1/2)
De verkiezingen vallen anders uit dan gewenst door burgemeester baron de Man d’Hobrugge, met als gevolg het terug sturen van de Zusters van Gijzegem, waardoor het onderwijs in de problemen kwam, en de uiteindelijke verzoening.
Zoniën 2009-2, p.79 Goedhuys, Dominique Verhalen rond “Den Berg”.
Hoe de familie Joseph Goedhuys en Barbara Van den Dorpel uit Attenrode-Wever te Overijse terecht kwam, de villa op “den Berg” op de Schavei, verbouwing van de Concordia in de Stationsstraat.
Zoniën 2009-2, p.90 Vandenborre, Roger Hoeilaart en de aanleg van de spoorweg Brussel – Terhulpen – Namen.
Briefwisseling omtrent de problemen die opduiken bij de aanleg van de spoorweg.
Zoniën 2009-2, p.102 Willaert, Carine Edmond Dubrunfaut en zijn wandtapijt “De Serristen” of “De Druivenpluk”.
Wie was Dubrunfaut waarvan het tapijt “La Visite” beter gekend als De Serristen of De Druivenpluk in ons gemeentehuis hangt?
Zoniën 2009-2, p.111 Arckens, Wim Den Tram… ’t is altijd wat.
De kerkhorlogerie van de firma Michiels uit Mechelen ten spijt verrekt de tram te vroeg of te laat, en de sporen laten ook te wensen over.
Zoniën 2009-3, p.113 Erkens, Michel Koningsbezoek op den berg bij de Sohies.
In 1881 kwam het koningspaar op privébezoek in de serren van Sohie. Zij konden ook rekenen op bestelling van het koninklijk hof in Roemenië.
Zoniën 2009-3, p.118 Janssens, René De donderdag markt vroeger.
De weekelijkse markt op donderdag gaat terug tot 1234; wat was er te koop en wie waren de handelaars? Een impressie hoe het er aan toe ging tussen de twee oorlogen.
Zoniën 2009-3, p.@@@ Mat, Raymond Figuren uit ons dorp: Mienus Mat (1856-1928).
Een intelligent en speelse jongeman die al vroeg voor zijn kattekwaad met de politie te doen had; hij werd leraar in Laken, moest tijdens de schoolstrijd zijn job opgeven, begon een winkel en werd ten slotte serrist; en zijn nakomelingen.
Zoniën 2009-3, p.137 Dehaen, Roger Verdwenen lindebomen, voet- en andere paden te Overijse.
Nadat ook “De Kerselaar”, bekende linde in Terlanenveld sneuvelde onder stormgeweld, kijkt de schrijver terug op enkele (verdwenen) lindebomen.
Zoniën 2009-3, p.141 Vandenborre, Roger Perikelen rondordehandhaving op de renbaan van Groenendaal.
Verboden drankverkoop, diefstal, illegale bookmakers, vechtpartijen, vernielingen… waren aanleiding voor heel wat briefwisseling tussen hoger en lagere overheden om er wat aan te doen.
Zoniën 2009-3, p.153 Willaert, Carine De goede zorgen van de “Mamèrkes” van Overijse.
Het werk en leven van de “Auxiliatrices es Âmes du Purgatoire” uit Parijs in hun noviciaat “Val Maria”, het vroegere kasteeltje van notaris Vandevelde.
Zoniën 2009-4, p.163 Goedhuys, Dominique De familie Blanpain.
Al aanwezig sinds minstens 1697 in Overijse, begint dit artikel bij stamvader Joannes Blanpain gehuwd met Joanna Smets in 1727, komen verder aan bod: Philibertus senior, Philibertus junior, Guilielmus, Eduardus, Joannes-Baptista, Jan-Frans e.a.
Zoniën 2009-4, p.175 Kimmel, Joop Hof ten Doenberghe.
Via Godshuizen, Hospice en O.C.M.W. wordt de geschiedenis verteld van het rusthuis Ten Doenberghe.
Zoniën 2009-4, p.185 Vanfroyenhoven, Erik De Slag bij Woeringen 5 juni 1288.
De erfeniskwestie om het hertogdom Limburg tussen Luik en Aken leidt tot een veldslag bij Woeringen waardoor Limburg uiteindelijk onder de hertog van Brabant komt.
Zoniën 2009-4, p.193 Vandenborre, Roger De zaal ‘Raukes’ alias de zaal ‘De Baut’ te Hoeilaart.
Raukes, de Baut, “de zoel van de Bla”, “Salle de Choeurs et d’Harmonie”, dankzij een toneelzaal bloeit het cultureel leven; verer ook nog watover het goed Moonens.
Zoniën 2009-4, p.202 Dewaet, Victor Hoe het Ardennenoffensief ook in Overijse sporen naliet.
31 december 1944 om 23u35: iedereen viert ‘réveillon’ en plots vliegt een Duitse bommenwerper over de streek en laat twee bommen vallen op de Schavei. Serres in puin maar gelukkig geen slachtoffers.
Zoniën 2009-4, p.207 Goossens, Yvonne Op de vlucht in 1940.
WO II is begonnen. Van Overijse naar Brussel – en terug.
Zoniën 2009-4, p.210 Willaert, Carine Vroedvrouwen in de kijker: Van coopwijf tot Paulina Vanderperren, gediplomeerde vroedvrouw.
Vroedvrouwen in vroegere tijden, van mondelinge opleiding tot de medische wet van 1818, en de eerste gediplomeerde vroedvrouw in Overijse.
Zoniën 2010-1, p.1 Willaert, Carine Geschiedenis van de straatnamen te Eizer – Overijse.
Oorsprong en betekenis van enkele straatnamen te Eizer.
Zoniën 2010-1, p.14 Van San, Piet Enkele nieuwe gegevens over de grote brand in Overijse in 1489.
De troepen van Maximiliaan van Oostenrijk staken de kerk in brand waarbij een 400-tal burgers omkwamen, stukken uit het aartsbisschoppelijk archief brengen wat meer gegevens hierover, ondermeer uit (een kopij van) het Manualenboek van de Sint-Martinuskerk vanaf 1469 tot 1497.
Zoniën 2010-1, p.19 Borremans, Roger De wereld van renpaarden, bookmakers, jockey’s en stalknechten te Hoeilaart.
Het leven in en rond de stallen in voorbereiding op de wedstrijden.
Zoniën 2010-1, p.33 Goedhuys, Dominique Het feest van Eduardus Blanpain.
Eduardus was 50 jaar ‘knaap’ van de harmonie en werd uitbundig gevierd.
Zoniën 2010-1, p.41 Erkens, Michel Een Franstalig gedicht neergepend door pastoor Gouffaux (1897).
De merkwaardige achtergrond van een gedicht.
Zoniën 2010-1, p.49 Arckens, Wim Het Portlandmysterie.
Het was René Janssens die in 1992 het raadsel van de tekst op de gedenksteen aan de gemeentelijke basisschool voor het voetlicht bracht, Raymond Denayer zocht naar een verklaring maar vond ze niet. Dankzij het archief van Jozef Depré kregen we zicht op de achtergrond van dit opschrift.
Zoniën 2010-2, p.61 Dehaen, Roger De Tour in de Druivenstreek.
Verslag van de vorige doortochten van de Ronde van Frankrijk door de streek.
Zoniën 2010-2, p.67 Vandenborre, Roger De wereld van renpaarden.
Vervolg op het artikel in vorig nummer.
Zoniën 2010-2, p.85 Arckens, Wim Iscadun.
De Kelten in Overijse, een poging om de komst van de Kelten in de streek te situeren, en wat extra informatie over hun cultuur en gebruiken.
Zoniën 2010-2, p.121 Pieters, Mark De tentoonstelling van Albert Sohie.
Overzicht van tentoonstellingen tussen 1893 en 1914.
Zoniën 2010-3, p.141 Van San, Piet In villa vocante Isca in het jaar 832.
Een proeve tot analyse van de oudst gekende akte met de plaatsnaamaanduiding Isca, het huidige Overijse. Lodewijk de Vrome, Aginulfus, Adelhard van Huise, koninklijke domeinen, Beiers, Leefdaal, Sint Verone…
Zoniën 2010-4, p.207 Van San, Piet Davidsfonds Overijse 125 jaar jong!
Geschiedenis van het Davidsfonds in Overijse.
Zoniën 2010-4, p.228 Mat, Raymond De lindeboom van Ruusbroec.
De legende van de brandende lindeboom.
Zoniën 2010-4, p.236 Vande Putte, Guy De nieuwe Congo.
Van Adriaanstraat naar Congo.
Zoniën 2010-4, p.250 Willaert, Carine Herinrichting van de pompiersdienst.
De brandweer werd hervormd in 1910.
Zoniën 2010-4, p.252 Vandevoorde, Jackie Cyriel de schoenmaker.
Figuren uit ons dorp.
Zoniën 2010-4, p.254 Janssens, René Een Hongaarse liefde.
Verhaal van een grenzeloze liefde, letterlijk en figuurlijk.
Zoniën 2010-4, p.259 Goedhuys, Dominique In de goede maag.
Wat werd er een goeie 100 jaar geleden bij feesten op tafel gezet?
Zoniën 2010-4, p.270 Pieters, Mark Inspiratiebronen van de jonge Albert Sohie.
De invloed van catalogen op zijn oeuvre.
Zoniën 2010-4, p.273 Arckens, Wim Van Overijse tot Drosendorf.
De belegering van Dosendorf is oorzaak van de nederlaag van Ottokar van Bohemen in de veldslag in 1273 in het Marchfeld, de overwinning van Rudolf von Habsburg legt zo de grondslag van het Habsburgse rijk; wat dan weer in 1489 in Overijse oorzaak is van de grote brand.
Zoniën 2010-4, p.283 Pieters, Mark Een dankbrief aan Ernest Sohie.
Als het goed is mag het ook gezegd worden, echtgenoten van werknemers sturen een dankbrief.
Zoniën 2011-1, p.1-13 Vandenborre, Roger Van foorkramers, feestvieren en van de kermistram te Hoeilaart eind 19e eeuw.
Een aantal schriftelijke aanvragen door foorkramers om op de kermis van Hoeilaart te mogen staan en transport naar de kermis met de tram.
Zoniën 2011-1, p.14 Dehaen, Roger Opheldering na 52 jaar!
Extra uitleg bij het artikel “De Tour in de Druivenstreek” (Zoniën 2010-2): waarom het peleton de Heuvelstraat door reed.
Zoniën 2011-1, p.15-31 Van San, Piet Armoe troef! Het Bureel van Weldadigheid in Overijse tussen 1859-1900.
Bijdrage naar aanleiding van de Erfgoeddag 2011. Het thema van de erfgoeddag is “Armoe Troef”. Tijdgeest, het Bureel voor Weldadigheid, Budget en Budgetperikelen, het uitgavenpatroon van het bureel, diverse bronnen van inkomsten, wie waren de leden van het bureel?
Zoniën 2011-1, p.32-42 Willaert, Carine De maatschappij van onderlingen bijstand gezegd voor den ouden dag.
De gemeentelijke armenzorg was in de 19e eeuw in handen van twee instellingen: het Bureal van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen.
Zoniën 2011-1, p.43-63 Goedhuys, Dominique De IJssche-Zonen.
Geschiedenis van het Sint-Ceciliakoor.
Zoniën 2011-2, p.65-70 Pieters, Mark Nieuwe reconstructie van de tweewoonst Sohie.
Op 29 juli 1911 diende Ernest Sohie een bouwaanvraag in voor een serristenwoning aan de Tervurenlaan.
Zoniën 2011-2, p.71-75 Goedhuys, Dominique Aan tafel bij Paul Charliers en Alice Van Billoen.
Aan tafel bij Paul Charliers en Alice Van Billoen – Hoe René Janssens het enigma oploste van de locatie van de binnenkoer van deze familie.
Zoniën 2011-2, p.76-82 Erkens, Michel Een landschap geschilderd door Denijs Van Alsloot te Hoeilaart.
Een zicht op het oude Hoeilaart zoals we het nog nooit zagen.
Zoniën 2011-2, p.83-120 Willaert, Carine “Voer vrienden ist altyt kermisse” – Justus Lipsius.
Alle redenen zijn goed om te feesten en anders vinden we wel iets: Zoals ten tijde van de Romeinen werd er, tot op heden,voorzien in allerlei volksvermaak dat werd georganiseerd door de Kerk, de overheid en een multitude aan genootschappen en verenigingen, meestal van vrijwilligers.
Zoniën 2011-3, p.121-184 Scheys, David Militaire aanwezigheid in het Zoniënwoud tijdens de 20e eeuw.
De Belgische munitiedepots van na 1918 en die van de Duitsers vanaf 1940 en de volledige opruiming na de Tweede Wereldoorlog: de ontstaansgeschiedenis van een Belgisch munitiedepot in het Zoniënwoud en verhaal over de levensomstandigheden van de er verblijvende soldaten en krijgsgevangenen vanaf 1919. De ontploffingen van 1919. Het Duitse munitiedepot van Welriekende vanaf 1940 en de andere nabijgelegen munitiedepots en militaire installaties.
Zoniën 2011-4, p.185-186 De redactie Editoriaal.
Terugblik op 2011.
Zoniën 2011-4, p.187-197 Vande Putte, Guy Het domein Terrest. (1/2)
Wat hoorde vroeger allemaal bij het Hof Terrest: Hoe de gift van de foto van een landmeterskaart uit 1786, een nieuw licht werpt op de afbakening van het hertogelijk Zoniëndomein en het Terrestdomein.
Zoniën 2011-4, p.198-210 Mat, Raymond ’t Kapelleke van de Faro.
Geschiedenis van een kapel en zijn bouwer: Hoe Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten een Farodrinker van een gewisse verbrandingsdood redde en een kapel bekwam.
Zoniën 2011-4, p.211-226 Van San, Piet De geschiedenis van de Vrije Parochiale Bibliotheek van Overijse.
Het ontstaan van de Sint-Vincentius a Paulo bibliotheek in “Den Bouw”, de omvorming naar Sint-Martinus bibliotheek en latere overname door de gemeente.
Zoniën 2011-4, p.227-233 Van Orshoven, Alfons Drama op het gemeentehuis. (2/2)
Kloosterzusters als wapen in de dorpspolitiek: Hoe men ondankbare Orangistenaanhangers bestraft met de sluiting van de katholieke school en revanche neemt.
Zoniën 2011-4, p.234-248 Vanfroyenhoven, Erik De restauratie van een druivenserre.
Een oud ambacht komt tot leven in het verslag van een restauratie: Hoe jonge inwijkelingen zorgen voor de redding van Overijses erfgoed.
Zoniën 2012-1, p.1-21 Vande Putte, Guy Het domein Terrest. (2/2)
Terresttoponiemen en de later ontstane hoven Nieuw Terrest, Klein Terrest, en wat genealogie van Heren en pachters.
Zoniën 2012-1, p.22-23 Janssens, René Het gebeurde 80 jaar geleden.
Hoe de auteur politiek gevaarlijk werd door als kind een pamflet “Weg met de koning – leve A.Borms” op te rapen en verder uit te delen.
Zoniën 2012-1, p.24-26 Pieters, Mark Een wetenschappelijke publicatie van Edgar Sohie.
Luchtmotoren aangedreven door windkracht volgens de formule van Edgar Sohie werden tot in Amerika bekend.
Zoniën 2012-1, p.27-31 Timmermans, Djamila Enkele aanvullingen bij de schilderijen van Denijs van Alsloot.
Het Hoeilaartse landschap boeide deze schilder blijkbaar.
Zoniën 2012-1, p.32-35 Hemeleers, René Partizanen in Vlaanderen.
Gustje Goossens uit Herent sneuvelde in Overijse.
Zoniën 2012-1, p.36-41 Goffin, Yves De terrastuinen van de priorij van Groenendaal.
Bidden mag ook in een mooie tuin: op zoek naar de resten ervan.
Zoniën 2012-1, p.42-43 Pieters, Mark Isabelle en Michel Weustenraad.
Geschiedenis achter een oude foto.
Zoniën 2012-1, p.44-48 Willaert, Roger Brand en wateroverlast op het Stationsplein.
Brand in de Markthal of een houthandel, overstroming op het plein, de brandweer is de redder in nood.
Zoniën 2012-2, p.49-62 Timmermans, Djamila Klimaat en druiventeelt in de Middeleeuwen.
Wijndruiven in Overijse en omstreken, slachtoffer van het klimaat in de zo genaamde “kleine ijstijd”.
Zoniën 2012-2, p.63-70 Rosseels, Caroline Louis Debloem, ons koereurke.
De sportieve prestaties van een wielrenner uit Hoeilaart.
Zoniën 2012-2, p.71-75 Dehaen, Roger Natte kermis, letterlijk en figuurlijk.
Door een vreselijk onweer viel kermismaandag 26 mei 1956 in het water, met een verhoogd bierverbruik in de café’s door het schuilend publiek.
Zoniën 2012-2, p.76-91 Vandenborre, Roger Het huis nr 1 op het gemeenteplein van Hoeilaart.
Geschiedenis van dit huis vanaf de bouw tot de huidige verbouwing. Gebouwd door Henri Schoonjans, echtgenote Marie Sohie, andere eigenaars: César De Maesschalk, Jacobus Devos, Degroef-Deveuster, Jean Baptist Degroef, George Craps, Maurice Degroef.
Zoniën 2012-2, p.92-96 Janssens, René Brandweerervaringen uit de vorige eeuw.
Een vrijwillige brandweerman vertelt zijn belevenissen.
Zoniën 2012-3, p.97-112 Vande Putte, Guy Exit “De Cluyse” … Back to “De Horen” … via Calotte.
Geschiedenis van de Etablissement Robert Calotte op de plaats van de Kluis en De Horen. Groothandel in koloniale waren. Voorheen in handen van Alfons Borremans en Mathilde Taymans.
Zoniën 2012-3, p.113-119 Timmermans, Djamila Het Maunder Minimum in Overijse.
De invloed van het klimaat op onze geschiedenis.
Zoniën 2012-3, p.120-128 Van Orshoven, Alfons Druivenstreek 1940.
De verplichte evacuatie bij het begin van de tweede wereldoorlog.
Zoniën 2012-3, p.129-131 Dehaen, Roger Een stukje streekvoetbalgeschiedenis.
Voetbal in de jaren ’60; F.C.Overijse wint tegen F.C.Bosvoorde op verkiezingsdag.
Zoniën 2012-3, p.132-133 Vandevoorde, Jackie De dingen die voorbijgaan.
Het verleden van “het Lindeke”.
Zoniën 2012-3, p.134-140 Willaert, Carine Wie was Leonard Boon?
Een familiale geschiedenis van de familie Boon en hoe Leonard Boon zijn naam gaf aan het Leonard kruispunt.
Zoniën 2012-3, p.141-144 Goedhuys, Dominique Groetjes uit Cowes.
Hoe onze druiven ook op het Isle of Wight werden gesmaakt.
Zoniën 2012-4, p.146-162 Van San, Piet Het interneringsdepot in Terlanen (Overijse) in 1940.
In Terlanen was er gedurende enkele maanden in 1940, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, een interneringsdepot voor militairen.
Zoniën 2012-4, p.163-171 Goedhuys, Dominique In de sporen van prins Frederik van Salm-Kyrburg.
Het turbulente leven van de prins kende een tragische afloop …
Zoniën 2012-4, p.172-174 Dehaen, Roger Trage wegen, enkele kanttekeningen.
Een eigen visie over de trage wegen.
Zoniën 2012-4, p.175-183 Walkiers, Bob Hoeilanders zonder geboorteakte in de 19e eeuw.
Over vier Hoeilanders die wettelijk niet bestonden omdat hun geboorte niet geregistreerd was.
Zoniën 2012-4, p.184-192 Vandenborre, Roger De 25 eigendommen van Jacobus Devos – 1902.
25 eigendommen beschreven volgens de inventaris van 1902.
Zoniën 2013-1, p.1-16 Pieters, Mark De reizen van Albert en Suzanne Sohie 1920-1928.
Reisbestemming in de periode 1920-1928.
Zoniën 2013-1, p.17-30 Timmermans, Djamila Leven in ’t Rot te Overijse omstreeks 1900.
Het leven rondom de wijk ’t Rot.
Zoniën 2013-1, p.31-41 Walkiers, Bob Klavar.
De Hoeilaartse Gemeentelijke Volksmuziekschool en haar stichter Marcel Limme.
Zoniën 2013-1, p.42-45 Arckens, Wim Eerste mis van de Wonderlycke ende Welgestelde steenrots van Petrus Taymans.
De eerste misviering van Petrus Taymans.
Zoniën 2013-1, p.46-47 Van Orshoven, Alfons De Verhageling 1891.
“Verhageling”, prachtig Nederlands woord dat in geen enkel woordenboek te vinden is.
Zoniën 2013-1, p.48-51 Dehaen, Roger In memoriam Mathieu Steensels.
Herinnering aan Mathieu Steensels.
Zoniën 2013-1, p.52-59 Vande Putte, Guy Trage wegen op de Reutenbeek.
Aanvulling op het Trage-wegenartikel van Roger Dehaen.
Zoniën 2013-1, p.60 Goedhuys, Dominique De uitrusting van de “Motard” in de 20e eeuw.
De uitrusting van de “Motard” in de 20e eeuw.
Zoniën 2013-2, p.61-87 Van San, Piet De toestand van de Sint-Martinusparochie van Overijse centrum. Omstreeks het jaar 1900.
De toestand van de Sint-Martinusparochie van Overijse centrum. Omstreeks het jaar 1900.
Zoniën 2013-2, p.88-90 Dehaen, Roger De drie valleien aan de zuidgrens van Overijse.
De drie valleien aan de zuidgrens van Overijse.
Zoniën 2013-2, p.91-97 Vandenborre, Roger Handelaars en neringdoenden in Hoeilaart-centrum (1930/1945-2009/2010).
Handelaars en neringdoenden in Hoeilaart-centrum (1930/1945-2009/2010).
Zoniën 2013-2, p.98-100 Timmermans, Djamila Keltisch Isca – Een milieugeschiedenis.
Keltisch Isca – Een milieugeschiedenis. Naar aanleiding van het verschijnen van het gelijknamige boek.
Zoniën 2013-2, p.101-104 Erkens, Michel Wonen er Doenders in Overijse?
Wonen er Doenders in Overijse?
Zoniën 2013-3, p.105-107 Pieters, Mark Werd de driewoonst Sohie ontworpen door een Antwerps architect?
Werd de driewoonst Sohie ontworpen door een Antwerps architect?
Zoniën 2013-3, p.108-111 Van San, Piet Mariëndal 1953-2013.
Mariëndal 1953-2013.
Zoniën 2013-3, p.112-124 Van San, Piet Het onderwijs en de scholen in Overijse in de 19e eeuw.
Het onderwijs en de scholen in Overijse in de 19e eeuw.
Zoniën 2013-3, p.125-136 Willaert, Carine Den leenhove van Terdeckt.
Den leenhove van Terdeckt.
Zoniën 2013-3, p.137-145 Willaert, Carine Langs trage wegen.
Langs trage wegen.
Zoniën 2013-3, p.146-164 Vandenborre, Roger Het opeisen van non-ferrometalen tijdens WOII te Hoeilaart.
Het opeisen van non-ferrometalen tijdens WOII te Hoeilaart.
Zoniën 2013-4, p.165-166 Willaert, Carine & Erkens, Michel Voorwoord.
Voorwoord.
Zoniën 2013-4, p.167-170 Dehaen, Roger December.
December.
Zoniën 2013-4, p.171-180 Vannoppen, Henri Jagen en stropen in Brabant.
Jagen en stropen in Brabant.
Zoniën 2013-4, p.181-208 Aertsen, Wim Schuilkelder uit WOII omgebouwd tot schuilplaats voor vleermuizen.
Schuilkelder uit WOII omgebouwd tot schuilplaats voor vleermuizen.
Zoniën 2014-1, p.3-18 Van San, Piet Clement Chrétien von Stockhausen.
Clement Chrétien von Stockhausen.
Zoniën 2014-1, p.19-37 Vande Putte, Guy De wondere lotsbestemming van Amelia-Zephyrina van Salm-Kyrburg, prinses van Overijse.
De wondere lotsbestemming van Amelia-Zephyrina van Salm-Kyrburg, prinses van Overijse.
Zoniën 2014-1, p.38-44 Mat, Raymond Een ijskelder in Hoeilaart.
Een ijskelder in Hoeilaart.
Zoniën 2014-1, p.45-46 Vandenborre, Roger Een reglement voor fietsers uit 1883.
Een reglement voor fietsers uit 1883.
Zoniën 2014-2, p.47-75 Timmermans, Djamila Honger, voedsel en hulp in Overijse, WOI.
Honger, voedsel en hulp in Overijse, WOI.
Zoniën 2014-2, p.76-88 Timmermans, Djamila “Milddadigheid” van de stad Portland, Oregon.
“Milddadigheid” van de stad Portland, Oregon.
Zoniën 2014-2, p.89-96 Dehaen, Roger Exodus in mei 1940.
Exodus in mei 1940.
Zoniën 2014-2, p.97-98 Pieters, Mark Edgard Sohie, 100 jaar geleden gesneuveld.
Edgard Sohie, 100 jaar geleden gesneuveld.
Zoniën 2014-3, p.99-128 Timmermans, Djamila Franse en Belgische geëvacueerden en vluchtelingen in Overijse, WOI.
Franse en Belgische geëvacueerden en vluchtelingen in Overijse, WOI.
Zoniën 2014-3, p.129-131 Van San, Piet Clement Chrétien Von Stockhausen, addendum.
Clement Chrétien Von Stockhausen, addendum.
Zoniën 2014-3, p.132-136 Willaert, Carine Dreigement te Eizer om de rode haan te laten kraaien.
Dreigement te Eizer om de rode haan te laten kraaien.
Zoniën 2014-3, p.137-148 Van San, Piet Dokter Jean-Paul Dieudonné, burgemeester van Overijse.
Dokter Jean-Paul Dieudonné, burgemeester van Overijse.
Zoniën 2014-3, p.149-150 Willaert, Carine In memoriam René Janssens (25 december 1921 – 5 september 2014).
In memoriam René Janssens (25 december 1921 – 5 september 2014).
Zoniën 2014-S, p.151-200 Persoons – Van Reyn De kloostergevangenis van Groenendaal.
De kloostergevangenis van Groenendaal.
Zoniën 2014-S, p.201-214 Erkens, Michel Kluizenaars in het Zoniënwoud.
Kluizenaars in het Zoniënwoud.
Zoniën 2014-4, p.215-216 Willaert, Carine Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2014-4, p.217-254 Parmentier, Yves De Groote Oorlog 14-18.
De Groote Oorlog 14-18: Einde van de krijgsverrichtingen en de Wapenstilstand. De bevrijding van Overijse door de Schotten. Het verblijf van de Canadezen in Overijse.
Zoniën 2014-4, p.255-267 Mat, Raymond Monumenten ontworpen door Richard Viandier.
Monumenten ontworpen door Richard Viandier.
Zoniën 2014-4, p.268-274 Dehaen, Roger Het leven op de wijk Reutenbeek in de vorige eeuw.
Het leven op de wijk Reutenbeek in de vorige eeuw.
Zoniën 2015-1, p.3-11 Walkiers, Bob Schenking aan de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”. (1/3)
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Schenking aan de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”.
Zoniën 2015-1, p.12-23 Brankaer, Filip Op de koffie bij Yvonne Vanderlinden: herinneringen aan WOII.
Op de koffie bij Yvonne Vanderlinden: herinneringen aan WOII.
Zoniën 2015-1, p.24-27 Pieters, Mark Keverplaag in de druivenserren.
Keverplaag in de druivenserren.
Zoniën 2015-1, p.28-39 Van San, Piet Op de vlucht naar Engeland in 1914-18.
Op de vlucht naar Engeland in 1914-18.
Zoniën 2015-1, p.40-58 Mat, Raymond Ik was 2 jaar in 1940.
Ik was 2 jaar in 1940.
Zoniën 2015-1, p.59-60 Debloem, Serge Vondelingen: de naam De Blom/Debloem.
Vondelingen: de naam De Blom/Debloem.
Zoniën 2015-1, p.61-62 Van San, Piet Armenzorg in de tweede helft van de 19e eeuw in Overijse.
Armenzorg in de tweede helft van de 19e eeuw in Overijse.
Zoniën 2015-2, p.61-65 Dehaen, Roger Waterloo, de laatste stuiptrekking.
Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de slag bij Waterloo beschrijft de auteur kort de gebeurtenissen en herinnert zich zijn eerste uitstap naar Waterloo die hij in 1950 met vrienden heeft gedaan.
Zoniën 2015-2, p.66-77 Walkiers, Bob Schenking aan de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”. (2/3)
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Een selectie van twee onderwerpen uit de gedenkschriften van Hector Van Orshoven: de vooroorlogse burgerwacht, de evolutie bij de serristen betreffende de bouw van serren en wijze van verkoop in Brussel.
Zoniën 2015-2, p.78-83 Van San, Piet Eizer in de Tweede Wereldoorlog.
Een verslag op basis van de dagboeken van de Zusters van Champion (Namen), specifiek de afdeling in Eizer.
Zoniën 2015-2, p.83 Swinnen, Herman Nieuw project: Telling 1747 – transcriptie.
Uitnodiging om mee te helpen aan de transcriptie van de telling 1747.
Zoniën 2015-2, p.84-87 Van San, Piet De heer van Yssche (Overijse) in Nijmegen in 1570.
Op 18 augustus 1570 werd in de stad Nijmegen Anna van Oostenrijk plechtig ingehaald als de vierde echtgenote van Filips II van Spanje. Vanuit Brabant was een delegatie aanwezig waar ook de heer van Yssche deel van uitmaakte.
Zoniën 2015-2, p.88-91 Van San, Piet Een zoutgast in Overijse.
De Vrijheid van Overijse had in 1795 een zoutgast: Jacobus Polet. Het is echter niet geweten wat het beroep van zoutgast in hield.
Zoniën 2015-2, p.92-94 Swinnen, Herman Een peert ende eenen tweeden onderpastoir.
Op basis van een attest uit 1727 dat de omvang van de gehuchten omschrijft blijkt dat de pastoor moest voorzien worden van een paard en een tweede onderpastoor.
Zoniën 2015-2, p.95-102 Van San, Piet Opeising in Overijse in 1814.
In het kerkarchief van Jezus-Eik bevindt zich een document waaruit blijkt dat er een geldelijke som werd opgeeist in 1814 volgens Frans recht.
Zoniën 2015-2, p.103-108 Swinnen, Herman Een onfortuinlijke pachter op het hoff Terreset.
In 1684 ging pachter Peeter Coeijmans failliet.
Zoniën 2015-3, p.109-166 Mat, Raymond De memoires van een colmanteler.
Een korte familiegeschiedenis van Mat-Muylermans.
Zoniën 2015-3, p.167-172 Pieters, Mark Het portretmedaillon van Felix Sohie.
Een ontwerp van beeldhouwer Pieter Braecke.
Zoniën 2015-4, p.173-174 Erkens, Michel Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2015-4, p.175-189 Timmermans, Djamila Grote bevraging van 1389 in Brabant.
Grote bevraging van 1389 in Brabant.
Zoniën 2015-4, p.190-202 Walkiers, Bob Schenking aan de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”. (3/3)
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Memoires van Hector van Orshoven.
Zoniën 2015-4, p.203-229 Vande Putte, Guy Terhulpen: de vergeten druivengemeente.
Traditioneel bestaat de druivenstreek uit Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren maar ook in Terhulpen werden er druiven geteeld. Zo was er ook een tuinbouwschool in Terhulpen.
Zoniën 2015-4, p.230-236 Dekelver, Sebastien De geboorte van een school.
Het ontstaan van de Hoeilaartse school die nu gekend is als “Het Groene Dal”.
Zoniën 2015-4, p.237-238 Mat, Raymond De memoires van een colmanteler – addendum.
Vervuiling veroorzaakt door vette kolen.
Zoniën 2015-4, p.239-240 Pieters, Mark Een virtuele torenspits voor de Sint-Clemenskerk.
De Sint-Clemenskerk in Hoeilaart heeft nooit een torenspits gekregen. De auteur heeft een afbeelding gemaakt hoe een eventuele torenspits er zou kunnen uit zien.
Zoniën 2016-1, p.3-27 Van San, Piet Inleiding op het processiegebeuren in Overijse.
Naar aanleiding van de erfgoeddag 2016 met als nationaal thema ‘rituelen’ werd er in Overijse gekozen voor de thema’s geboorte, huwen, leven en dood. De geschiedenis van de bijhorende processies wordt in het artikele beschreven.
Zoniën 2016-1, p.28-44 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (4).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Hector Van Orshoven vertelt over zijn geboortehuis, de bouw van de eerste serren aldaar en de uitbouw van het serrenbedrijf.
Zoniën 2016-1, p.45-56 Parmentier, Yves Van Ostiarus, Piekenier-hondenslager en huurling tot Suisse en kerkwachter.
Het ontstaan van een belangrijke functie in de kerk.
Zoniën 2016-1, p.57-68 Van San, Piet Enkele eeuwenoude en opmerkelijke liturgische kleidingstukken uit de kerkschatten van de Sint-Martinuskerk in Overijse.
De kerkschat van de Sint-Martinuskerk heeft een aantal opmerkelijke borduursesls en kledingstukken die naar aanleiding van de erfgoeddag worden tentoongesteld. Een korte beschrijving van deze stukken.
Zoniën 2016-1, p.69-74 Van San, Piet De traditie van bid-, devotie- of doodsprentjes in Overijse.
Naar aanleiding van de erfgoeddag 2016 worden deze prentjes terug in het daglicht geplaatst.
Zoniën 2016-2, p.75-82 Vande Putte, Guy Frederik IV van Salm-Kyrburg: portret van een onfortuinlijke “Prins van Overijse”.
Frederik IV van Salm-Kyrburg: portret van een onfortuinlijke “Prins van Overijse”.
Zoniën 2016-2, p.83-84 Van San, Piet Van een zoutgast die een rontgast wordt!
Blijkt dat “zoutgast” een verkeerde lezing is van het woord “rontgast”.
Zoniën 2016-2, p.85-88 Erkens, Michel De druiventeelt in België net voor WOI.
Beschrijving van serrematen, kratten, uitvoer van Belgische druiven naar het buitenland.
Zoniën 2016-2, p.89-111 Swinnen, Herman Een wel gelegen afspanning genaamd den Leopoldus.
Een wel gelegen afspanning genaamd den Leopoldus.
Zoniën 2016-2, p.112-125 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (5).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Het onderwijs in Hoeilaart.
Zoniën 2016-2, p.126-129 Dehaen, Roger Lucien Theys. Een Overijsenaar nam deel aan twee Olympiaden!
In 1948 en 1952 naam Lucien Theys deel aan de Olympische Spelen. In 1950 won hij de Sint Sylverloop te São Paulo in Brazilië.
Zoniën 2016-2, p.129-130 Van San, Piet Processies in Overijse, een vervolg.
Een reactie op het artikel verschenen in Zoniën 2016-1.
Zoniën 2016-3, p.131-144 Vandenborre, Roger De betonnen abri van oindoel.
De schuilkelder van de Wijndaalstraat in Hoeilaart.
Zoniën 2016-3, p.145-155 Timmermans, Djamila Het park van Mariëndal in de Steigers.
In 2016 werd het park van Mariëndal heraangelegd. Een geschiedenis van dit park.
Zoniën 2016-3, p.156-169 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (6).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Dorpsfiguren uit Hoeilaart.
Zoniën 2016-3, p.170-178 Vandenborre, Roger Groenten als onderteelt in druivenserres in de 1e helft van de 20e eeuw.
Verschillende soorten groenten werden in de serres gekweekt als aanvulling op de druiven. De gekweekte groenten waren sneller rijp dan groenten die buiten geteeld werden.
Zoniën 2016-4, p.179-180 De redactie Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2016-4, p.181-186 Mat, Raymond Wat de tijd trotseert verdient eerbied – Hoeilaartse kapellen. (1/2)
De kapel van de koningin, de kapel van de Heilige Cornelius, de Sint Rochuskapellen.
Zoniën 2016-4, p.187-194 Proot, David Overijse in brons.
Het standbeeld van Justus Lipsius in Leuven werd in brons gegoten door een klokkengieter.
Zoniën 2016-4, p.195-207 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (7).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. De auteur schets een beeld van de kleurrijke figuren Kervel en Tiske Wit. Het derde onderwerp is de ambtenarij.
Zoniën 2016-4, p.208-211 Vandenborre, Roger De stopplaats Hoeilaart van de spoorlijn Brussel-Namen.
Op 1 mei 1912 werd de stopplaats Hoeilaart officieel geopend.
Zoniën 2016-4, p.211 Swinnen, Herman Aankopen voor de administratie anno 1700.
Een beschrijving van enkele voorwerpen die door de administratie rond circa 1700.
Zoniën 2016-4, p.212 Swinnen, Herman Vondeling te Jezus-Eik.
Een kleine nota in het oude parochieregister van Jezus-Eik verklaart hoe een vondeling aan haar naam kwam.
Zoniën 2016-4, p.213-215 Peeters, Paul Geschil in verband met de rekening van het kerkorgel van de Sint-Martinuskerk.
Een geschil in 1639 over de betaling tussen de orgelbouwer enerzijds en de pastoor, de meier, de burgemeester en schepenen van Overijse anderzijds.
Zoniën 2016-4, p.216-227 Timmermans, Djamila De BJB voor meisjes in de jaren 1930.
De activiteiten van de boerinnenjeugdbond in de vroege jaren 1930.
Zoniën 2016-4, p.228-238 Willaert, Carine Te Lourdes op de bergen.
De inwijding van de Lourdesgrot in de Grotstraat in Overijse op 2 mei 1954.
Zoniën 2017-1, p.3-4 Vandenborre, Roger Landbouwonderwijs voor volwassenen te Hoeilaart eind negentiende eeuw.
Volwassenonderwijs is geen uitvinding van nu maar bestond al eind de jaren achtienhonderd. De lessen werden op zondag of tijdens de weeks ’s avonds gegeven.
Zoniën 2017-1, p.5-15 Pieters, Mark Afbraak van een nieuwbouw te Groenendaal.
Een 3D weergave van de priorij van Groenendaal op basis van oude tekeningen.
Zoniën 2017-1, p.16-30 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (8).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Verschillende onderwerpen die van ver of nabij verband hielden met de eredienst.
Zoniën 2017-1, p.31-50 Willaert, Carine En de boer hij ploegde voort.
Geschiedenis van de landbouw in Overijse.
Zoniën 2017-1, p.51-54 Dehaen, Roger Pasen … Vroeger …
De auteur herinnert zich de gebruiken van jaren geleden.
Zoniën 2017-2, p.55-70 Swinnen, Herman Overijse en de Verenigde Oostindische Compagnie.
Een aantal Overijsenaren is destijds met de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) vertrokken. Zij werden teruggevonden in de historische archieven.
Zoniën 2017-2, p.71-82 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (9).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Artikels over watervoorziening, vuur en licht, de huisvesting.
Zoniën 2017-2, p.83-93 Van San, Piet Andrea Charlier (1932-2014).
Een portret van de eerste druivenkoning van Overijse.
Zoniën 2017-2, p.94-105 Parmentier, Yves De ridderorde van het Gulden Vlies en de Prinsen van Overijse.
Het onstaan van de Orde van het Gulden Vlies. De splitsing in een Spaanse en Oostenrijkse tak. De Prinsen van Overijse en de Orde van het Gulden Vlies.
Zoniën 2017-2, p.106-114 Van San, Piet De familie de Marnix de Sainte Aldegonde en Eizer.
In 1875 bouwde de familie een kasteeldomein in Eizer op de Ketelheide. Een terugblik op de relatie tussen Eizer en haar adellijke familie naar aanleiding van de Erfgoeddag 2017.
Zoniën 2017-3, p.115-144 Vande Putte, Guy Gezworen landmeter Dominicus Mussche (1720-1810) en het Land van IJse, Lane en Dijle.
Gezworen landmeter Dominicus Mussche (1720-1810) en het Land van IJse, Lane en Dijle.
Zoniën 2017-3, p.145-157 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (10).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Spelen met de duiven en spotliedjes.
Zoniën 2017-3, p.158-178 Mat, Raymond Felix Sohie anders bekeken.
Het levensverhaal van Felix Sohie.
Zoniën 2017-4, p.179-180 De redactie Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2017-4, p.181-188 Pieters, Mark Architect Edouard Keilig en de Renbaangebouwen.
Een 3D weergave van de renbaangebouwen.
Zoniën 2017-4, p.189-206 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (11).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Een overzicht van de bewoners van het gemeenteplein van Hoeilaart rond 1900.
Zoniën 2017-4, p.207-213 De Boeck, Ivo De kasteelmuur aan de Waversesteenweg. Een stukje erfgoed gerestaureerd.
De muur langsheen de Waversesteenweg stond op instorten en werd daarom gerestaureerd. Een korte geschiedenis van de muur en beschrijving van de uitgevoerde werken.
Zoniën 2017-4, p.214-234 De Boeck, Ivo Overijse 1940-2020.
De schuilkelders van WOII in Overijse: ligging en tweede leven als schuilplaats voor vleermuizen.
Zoniën 2017-4, p.235-242 De Boeck, Ivo Wat staat daer?
Uitleg over de hedendaagse hulplijnen om oude documenten te ontcijferen.
Zoniën 2018-1, p.3-12 Timmermans, Djamila De Patronage en de Congreganisten bij de Mamèrekes.
In de 19e eeuw onstond het idee dat de opvoeding van kinderen niet alleen door gezinnen kon ingevuld worden. Om de kinderen tegen moreel verval te beschermen werden er overal patronages gesticht.
Zoniën 2018-1, p.13-18 Dehaen, Roger De Tweede Wereldoorlog in Overijse, een getuigenis. (1/2)
De auteur zat in het vijfde leerjaar in 1945 en vertelt hoe hij als kind de laatste maanden van WOII heeft ervaren.
Zoniën 2018-1, p.19-33 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (12).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Vijf artikels waarin de moeder van Hector Van Orshoven de rode draad is.
Zoniën 2018-1, p.34-38 Van San, Piet De kruisboomkapel van Eizer.
Geschiedenis van de kapel in Eizer.
Zoniën 2018-1, p.39-43 Pieters, Mark Een monument voor Felix Sohie.
Aan de hand van een schets maakt de auteur een 3D reconstructie hoe dit monument er zou kunnen uit gezien hebben.
Zoniën 2018-1, p.44-56 Vandenborre, Roger Herinneringen aan vroeger.
Een overzicht van gebruiksvoorwerpen.
Zoniën 2018-1, p.56-58 Vandenborre, Roger De graanoogst bij mijn grootvader.
Een verslag van het binnenhalen van de oogst destijds.
Zoniën 2018-2, p.59-61 Dehaen, Roger De Tweede Wereldoorlog in Overijse, een getuigenis. (2/2)
Enkele onverwachte getuigenissen over het krijsgevangenkamp.
Zoniën 2018-2, p.62-79 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (13).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Artikels over bijnamen, de loting en het gebruik van de Franse taal.
Zoniën 2018-2, p.80-84 Pieters, Mark De verbouwing van het Gastenkwartier van Groenendaal.
De auteur maakt een 3D reconstructie van op basis van oude tekeningen.
Zoniën 2018-2, p.85-99 Timmermans, Djamila De Heren van Wittem en Overijse.
De heren van Wittem waren gedurende drie eeuwen heer en meester in Overijse.
Zoniën 2018-2, p.100-105 Timmermans, Djamila Gerard van Hornes verre familie in Gaasbeek.
De familiebanden uitgeled.
Zoniën 2018-2, p.106-119 Parmentier, Yves De Cisterciënzer Abdye van Cameren en de Heren van Yssche.
De link tussen de Abdij Ter Kameren en de Heren van Yssche wordt toegelicht.
Zoniën 2018-2, p.120-122 Vandenborre, Roger Bomen als monument in het Ruusbroecpark te Hoeilaart.
In 1926 werd er een majestueuze beuk gekapt in het park.
Zoniën 2018-3, p.123-178 Van San, Piet De perzikteelt in Eizer.
Vanaf 1895 begon Felix Charlier te experimenteren met perzikteel onder glas. Gedurende 50 jaar zorgde deze teelt voor een bron van welstand voor veel Eizerse gezinnen.
Zoniën 2018-4, p.179-180 De redactie Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2018-4, p.181-192 Van San, Piet Isidore Crokaert.
Soldaat in de Grote Oorlog.
Zoniën 2018-4, p.193-215 Van San, Piet Jan Frans, roepnaam François, Hernalsteen.
Een soldaat uit Tombeek in de Grote Oorlog 1914-1915.
Zoniën 2018-4, p.216-220 Erkens, Michel Activistische propagandapogingen in Hoeilaart en Overijse.
In 1918 probeerde de Raad van Vlaanderen een onafhankelijk Vlaanderen te bekomen.
Zoniën 2018-4, p.221-225 Denies, Etienne & Denies, Jacques Alois Van Parijs.
Oudstrijder 1914-1918.
Zoniën 2018-4, p.226-228 Erkens, Michel Vielen de allerlaatste slachtoffers van een WOI-bombardement in de Druivenstreek?
Op 10 november 1918 dropten vliegtuigen een aantal bommen op een serres op Vlierbeek. De piloten waren op zoek naar een klein Duits vliegveld in Maleizen en dachten waarschijnlijk dat de serres loodsen waren.
Zoniën 2018-4, p.229-230 Van San, Piet Noodstempels bij de Post in 1918-1919.
Na de wapenstilstand op 11 november 1918 moest het materiaal dat door de Duitse postdiensten in België werd gebruikt zo snel mogelijk buiten dienst gesteld worden en werd waar mogelijk teruggrepen naar materiaal van voor de oorlog.
Zoniën 2019-1, p.3-11 Stroobants, Francis Onstaansgeschiedenis van ‘ons’ Jezus-Eik en van het Noord-Franse Notre-Dame-au-Bois.
Een interessante speurtocht in de buurt van Valenciennes.
Zoniën 2019-1, p.12-31 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (14).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Artikels over “Firmin van Kliever” en het transport van druiven met de tram maar ook met paard en kar en hondenkarren.
Zoniën 2019-1, p.32-35 Swinnen, Herman De verdwenen Crabeels zoon.
1764. De tweede zoon van de overmeier van de vrijheid en het prinsdom Overijse leed aan de vallende ziekte.
Zoniën 2019-1, p.36-37 Vandenborre, Roger De druifluis.
De druifluis leefde aanvankelijk op de Amerikaanse wijnstokken maar toen deze stokken werden ingevoerd omdat ze bestand waren tegen meeldauw werd de druifluis mee ingevoerd.
Zoniën 2019-1, p.38-44 Swinnen, Herman Zeebots, een unieke naam.
De naam Zeebots komt tegenwoordig niet meer voor de persoon “Guilielmus Zeebots” werd niet minder dan 158 vermeld in de periode 1647-1661 in de registers als getuige.
Zoniën 2019-1, p.45-49 Mat, Raymond Wat de tijd trotseert verdient eerbied – Hoeilaartse kapellen. (2/2)
De Lourdeskappelen, de kapel van de lindenboom.
Zoniën 2019-2, p.51-87 Vande Putte, Guy Mijnheer Quisthout zijn hof.
Sinds de jeugdjaren van de auteur intrigeert de naam Quisthout hem vanwege de ongewone naam en schrijfwijze. Een zoektocht naar de familiegeschiedenis.
Zoniën 2019-2, p.88-92 Mat, Raymond Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Donkerstraat.
Een geschiedenis van de kapel gelegen langs de Waversesteenweg ter hoogte van nr. 33.
Zoniën 2019-2, p.93-95 Dehaen, Roger Een militair vliegveld te Maleizen.
De situering van een Duits militair vliegveld in Maleizen en een link met de beschieting van de luchtaanval op de oude watertoren in de zomer van 1944.
Zoniën 2019-2, p.96-110 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (15).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Artikels over een bijnaam, een anekdote over brieven die gepost werden, de jacht, een volbloed paard, een eerste rijwiel (fiets) en een velodroom in Hoeilaart.
Zoniën 2019-3, p.111-150 Teugels, Jef & Van San, Piet Het klokkenpatrimonium van Overijse.
De geschiedenis van de klokken van Overijse: Sint-Martinuskerk in Overijse Centrum, Onze-Lieve-Vrouwkerk in Jezus-Eik, Maria Magdalena kerk in Eizer, Sint-Michiels parochie in Terlanen, Sint-Joost parochie in Maleizen, kloost van het Heilig Hart in Maleizen, Sint-Bernardus parochie in Tombeek, Begijnhofkapel in Overijse Centrum, Sint-Rochuskapel in Eizer, kapel van het Sint-Martinuscollege.
Zoniën 2019-3, p.150 Walkiers, Bob Rechtzetting bij “Hoeilaart weleer” (15).
Rechtzetting bij “Hoeilaart weleer” (15).
Zoniën 2019-3, p.151-166 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (16).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Kinderspelen, spelen, rijzen en bomketel, zwemmen, voetbal, kegelspel, spelen met de merbels.
Zoniën 2019-3, p.167-168 Mat, Raymond “Kapel” Desmaels.
Paul Desmeals (°1951 – †2003) plaatste zijn “kapel” langs de openbare weg. Het is uiting van devotie tot Maria.
Zoniën 2019-3, p.168 Van San, Piet Rechtzetting Zoniën 2019 nr. 2.
Rechtzetting van een persoonsverwisseling.
Zoniën 2019-3, p.169 Mat, Raymond Nis van de Heilige Vincentius a Paulo.
De nis aan de Sint Clemensschool bestaat al 175 jaar.
Zoniën 2019-4, p.171-173 Willaert, Carine Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2019-4, p.174-183 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (17).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Handel in druiven en tomaten, verpakking, transport. Tentoonstellingen in Londen en Sint-Petersburg.
Zoniën 2019-4, p.184-189 Mat, Raymond Kapel van de Heilige Philomena & Ingebouwde kapel “Madonna met kind”.
Geschiedenis van de kapel aan de Henri Caronstraat nr. 8.
Zoniën 2019-4, p.190-222 Swinnen, Herman Chirurgijns en doctoirs in Overijse.
Zoniën 2020-1, p.3-5 Van San, Piet Mensen van bij ons.
Onverwacht bezoek na WOII uit Canada. Victor Kumps. Jules Kumps.
Zoniën 2020-1, p.8-16 Van San, Piet Robert Tastenhoye en Wereldoorlog II.
Intro – ’t Is Mobilisatie – De Soldaten te Overijsche – Ons Leger waakt – Een bewogen reis – De oorlogsbus.
Zoniën 2020-1, p.18-20 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (18).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Overijse – De Ardennen.
Zoniën 2020-1, p.22-24 Mat, Raymond De kapel van O.-L.-Vrouw der Armen.
De Kapelstraat – De Boomkapel – De huidige kapel.
Zoniën 2020-2, p.31-33 Willaert, Carine & Erkens, Michel Voorwoord.
Voorwoord.
Zoniën 2020-2, p.34-39 Erkens, Michel Hoeilaart in tijden van epidemie. (1/2).
Pestuitbraak 1348-1352 – Toponymie – De pest in de 17e eeuw.
Zoniën 2020-2, p.40-43 Kernkamp, P.M. Waar in Overijse lag Hof Ten Broeke?
Een boerderij gelegen ten noorden van de Zilverbeek.
Zoniën 2020-2, p.44-47 Pieters, Mark Een loslippige werknemer van het bedrijf Sohie.
Een verslag van een tuinbouwkundige uit 1886.
Zoniën 2020-2, p.48-55 Teugels, Jef Klokken in Hoeilaart.
Sint-Clemens Hoeilaart – Huidige toestand Clemens, Maria, Sacristieklok – Kapel van O.L.Vrouw Ter Heyde, Hoeilaart – Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Welrieken, Hoeilaart – Technische gegevens.
Zoniën 2020-2, p.56-60 Van San, Piet Een nieuw pronkstunk voor de Beierij van IJse vzw.
Intro – Het schilderij – Wie was Frans Vandooren – Vijftig jaar muziekmeester.
Zoniën 2020-2, p.61-71 Vandenborre, Roger Oorlogsherinneringen uit onze ‘kinderjaren’.
Pre-oorlogsjaren – Oorlogsjaren.
Zoniën 2020-2, p.72-74 Dehaen, Roger Afscheid van een Monument.
Zaal ‘De Eekhoorn’ te Hoeilaart.
Zoniën 2020-3, p.77-83 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (19).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. ’t Kelderken en Sint Jozef – Luie.
Zoniën 2020-3, p.84-94 Vanfroyenhoven, Erik Geallieerde pantservoertuigen in Overijse September 1944.
Uitleg over de gefotografeerde pantservoertuigen van de geallieerde strijdmachten die door Overijse reden tijdens de bevrijding in 1944.
Zoniën 2020-3, p.95-100 Erkens, Michel Hoeilaart in tijden van epidemie. (2/2).
De eeuw van de cholera: 226 cholera-doden – 1832 – 1849 – 1866 – Medische hulp – Sanitair probleem – De verwerking – Vanwaar de cholera.
Zoniën 2020-4, p.103-104 De redactie Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2020-4, p.105-111 Van San, Piet Post en de Tweede Wereldoorlog in Overijse.
Intro – Overijse voorjaar 1940 – Het Sanatorium van Tombeek – Het interneringsdepot in Terlanen in het voorjaar van 1940 – POW 2228 Overijse (Terlanen) en Brits kamp voor Duitse krijgsgevangenen.
Zoniën 2020-4, p.112-116 Stroobants, Francis Pierrot Dewolf, een Jezus-Eikse thuisblijver met een hart voor d(r)uiven.
Interview met Pierrot Dewolf, een figuur uit Jezus-Eik.
Zoniën 2020-4, p.117-130 Vandenborre, Roger Militaire mobilisaties van 1937 en 1939 in België.
De mobilisatie van 1937 – De mobilisatie van 1939 – Impact van deze mobilisaties te Hoeilaart: militievergoedingen 1939 en 1940 – De sfeer van oorlogsdreiging: tekens van onrust en oorlogsdreiging, inkwartiering van legereenheden, voedselvoorziening en rantsoenering, burgerlijkse opeisingen, schuilkelders, hamsteren – Lijst van gemobiliseerde soldaten te Hoeilaart 1939/1940 – Lijst van gemobiliseerde soldaten van Hoeilaart met bijzonder verlof van bepaalde duur 1939/1940 – Aantal paarden bij het begin van WO II te Hoeilaart.
Zoniën 2020-4, p.131-137 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (20).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. De champetters – Openbare afroep en verkoop – Brand – Vodden en been- en leurders.
Zoniën 2020-4, p.138-151 Vande Putte, Guy De Brasserie du Beguinage is er geweest (1/2).
Van de nulwaarde van een beschermend monument – Een anderhalve eeuw bestaan – De Van Billoensagen en de vrijdheidskamme.
Zoniën 2021-1, p.1-2 Erkens, Michel Wat een Overijsenaar al niet lijden kon in Hoeilaart.
In 1787 werd Jean Romanus op paasmaandag bij het buitengaan van de kerk aangevallen door een groep Hoeilanders.
Zoniën 2021-1, p.3-7 Stroobants, Francis Paul Splingaerd, van achtergelaten kindje tot Chinees wereldburger.
Paul Splingaerd werd geboren in 1842 en als vondeling uitbesteed aan in totaal twee families in Ottenburg. Hij belande als missionaris in China waar hij uiteindelijk trouwde, kinderen kreeg en zakenman werd.
Zoniën 2021-1, p.9-32 Vande Putte, Guy De Brasserie du Beguinage is er geweest (2/2).
Wie was Lamme uit de Camme? – Maar wie was Anne-Catherine van de Camme? – De naam en faam van brouwerij Depage – Een toponymisch toemaatje: al gehoord van “den Dierencoop” … en van de Villa Charliers? – Een afgezaagd wijsje om er niet meer wijs uit te geraken tot besluit.
Zoniën 2021-1, p.33-44 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (21).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Algemene politiek – Onze politiek – De Boschgalm.
Zoniën 2021-2, p.47-50 Van San, Piet Tijdloze schoonheid, versierde linnen zakken uit Overijse 1914-1918.
Intro – Linnen zakken en foto’s – Kunstig versierde zakken uit Overijse (1914-18) – Tot slot.
Zoniën 2021-2, p.51-59 Van San, Piet Jan van Yssche in 1471.
Intro – De transcriptie van het attest – Bourgondische overheersing in Brabant – Wie was Jan Van Yssche – Jan van Yssche, bode te paard van de hertog – Jan Van Yssche, koning van de mersluden – Het zegel onderaan het attest – Het belang van dit attest.
Zoniën 2021-2, p.60-65 Timmermans, Djamila Zoniën, een toponiem uit de oudheid.
Zoniën, een veelzeggende Gallische naam – Het Zoniënwoud, een woud met levendige moerassen aan de grens van het land van Lane, IJse en Voer.
Zoniën 2021-2, p.66-76 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (22).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Moppen – Domme grappen – Braaf volk – Stin – Edward Pipper en Staaf Lamal – Julien Baron – Triene Keyoet.
Zoniën 2021-2, p.77-90 Didden, Hubert Blokveld – Serrenbedrijf Schimp Dumberg.
Het Blokveld, tussen de woonkernen Dumberg en Welriekende, is in de IJsevallei de hoogst gelegen helling, is volledig zuidgericht en was dus ideaal voor de druiventeelt.

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.beierij.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Akte Isca 1234

De tienden van Overijse
Overijse – Hertogendal (Val-Duc), 1234.

Waarover gaat het?

In het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen (1) berust een zeventiend-eeuwse kopie (in de Latijnse taal) van een akte van 12 september 1234 waarmee het cijns- of tienderecht (het recht om belasting te innen) en het patronaatschap (het recht om de pastoor te benoemen) te Overijse, door de hertogen van Brabant aan de pas opgerichte abdij van Hertogendal (Val-Duc) te Hamme- Mille geschonken wordt.

Verbesselt (2) kende deze akte en geeft een reeks uittreksels her en der verspreid in zijn mooie studie van Overijse. Een integrale vertaling van deze akte naar het Nederlands is bij mijn weten nog niet gepubliceerd, wat we bij deze dan ook doen. Daarna bespreken we deze tekst kort, waarbij we ons focussen op de ondertekenaars van de akte en enkele opmerkelijke vaststelingen.

De vrijheidskeure van Overijse uit hetzelfde jaar 1234 (decembermaand) is beter bekend. Merk op dat deze akte dus enkele maanden voor de vrijheidskeure van Overijse gesitueerd is.

De tekst van de akte in vrije vertaling uit het oude latijn

We starten met een eigentijdse en integrale vertaling van deze oude akte over Overijse. Het is alleszins Nederlands dat we vandaag de dag niet meer gewoon zijn. Al lezende went het echter snel.

“Hendrik, door Gods genade hertog van Lotharingen, aan allen die door dit geschrift bereikt zullen worden, eeuwig heil in den Here. Opdat datgene dat in vrome wilsbetrachting voor het zieleheil wordt verricht, hiernamaals niet in vergetelheid rake, brengen wij door een waarheidsgetrouwe schriftelijke akte en de herinnering van deze huidige bladzijde ter kennis van de tegenwoordig levenden en ontsluieren wij ter attentie van diegenen die na (Ons) zullen komen, dat Wij voor Ons heil en voor dat van Onze zielen, tot vergiffenis van de zonden aan de abdij Huize Hertogendal van de Orde van Cîteaux, in dewelke Wij reeds een van Onze dochters aan God en de Heilige Maagd, tot (hun) dienst in geestelijk habijt, hebben opgedragen, ten titel van aalmoes hebben gegeven de gehele tiende van Overijse, zowel de kleine als de grotere, samen met het patronaatsrecht van de kerk van datzelfde dorp, met alle hunne afhankelijkheden, zoals (dat alles) eertijds door Onze Vader zaliger gedachtenis bezeten werd; en tot vredig en ongestoord bezit van de bovengenoemde abdij hebben wij door Meester Hendrik, onze klerk, Leuvens kanunnik, de abdis van bovengenoemde abdij (daarvan) in Issche, in tegenwoordigheid van de volgende geestelijken laten in bezit stellen : Franco, pastoor van Coutaza en Meester Simon de Liberisge, Johannes de plebaan en Franco van Tumbeke en andere priesters en geestelijken van het dorp, benevens van Walter van Sterrebeke en anderen van onze ridders, schepenen en mannen, in het jaar Onzes heren 1234, daags na Maria Geboorte.

Wij zullen (ook) verhinderen met 's Heeren instemming, dat voornoemde bezittingen (toebehorend) aan voormeld huis enige schade wordt toegebracht door Ons of Onze opvolgers in de toekomst en Wij hebben tevens de beloften volbracht die Wij betreffende bovengenoemde goederen aan voornoemde Vrouwe gedaan hadden ten tijde dat Onze Vader nog leefde, zoals dat is vervat in Onze (daaromtrent) opgestelde brieven, die Wij aan meergenoemde Vrouwe abdis hadden laten geworden. En opdat deze akte zowel door Ons als door de Onzen ten eeuwigen dage onverminderd worde nagekomen, hebben Wij bevel gegeven deze tekstbladzijde te bekrachtigen met de aanhanging van Ons zegel. Gedaan in het hierboven vermelde genadejaar”.

Originele bron zie tevens voetnoot (1).

De betrokken partijen bij deze akte

Hendrik zoals genoemd in deze akte is Hendrik II, hertog van Lotharingen en Brabant. Hij volgde zijn vader Hendrik I op in de loop van 1234. Op de geraadpleegde copie van de akte van 1234 is slechts vermeld : ‘Hendrik , ducus Lotharingen’.

De tweede betrokken partij is de abdij van Hertogendal bij monde van haar abdis (die niet bij naam genoemd wordt). Wanneer we hierover het Monasticum Belge (3) er op na slaan komen we uit bij abdis Alice of H (enkel het initiaal is bekend). Het is vermoedelijk abdis Alice geweest want abdis H wordt enkel geciteerd in 1239.

Johannes de plebaan. Plebaan staat gemeenzaam voor pastoor. Het Groot Woordenboek Van Dale (uitgave 1976) geeft als actuele verklaring: titel van de pastoor van een kathedraal die in naam van de bisschop een bisschopskerk bestuurt, pastoor van een kathedraal die tevens parochiekerk is.

Eén ding is voor mij zeker : de oudst bekende pastoor van Overijse, die via schrift tot ons is gekomen is deze Johannes. Hoe dan ook, plebaan Johannes, was als getuige van de hertog van Brabant, een hele man in het Overijse van 1234.

Franco van Tumbeke wordt als (inwoner van Overijse) getuige van de hertog genoemd bij het verlijden van deze akte. De verwijzing naar het gehucht Tombeek is nogal frappant. Meteen kennen we ook één van de oudst bekende vermeldingen tot op heden m.b.t. TOMBEEK.

De akte vermeldt ook: één van onze dochters. Bedoeld wordt ons inziens het jongste meisje Margaritha van hertog Hendrik II, dochter die op dat ogenblik reeds was toegetreden tot het klooster van Valduc. Deze dochter wordt later als abdis geciteerd in 1271 en 1276. Zij stierf waarschijnlijk in 1277 (4).

Walter van Sterrebeke : Vinden we ook in andere akten van de hertog terug als één van zijn getuigen en is dus waarschijnlijk één der belangrijkste leden uit de entoerage van de hertog. Het zou misschien de moeite lonen om al deze akten op dit punt nog eens te herlezen om de figuur van Walter van Sterrebeke beter in beeld te brengen. Maar dit is stof voor een andere bijdrage.

Franco, pastoor van COUTAZA, Verbesselt (2) houdt het bij Conteka in plaats van Coutaza dat misschien Kontich kan betekenen volgens hem. Ik weet het gewoon niet en zou niet weten waar te beginnen om deze man te situeren.

Wie meester Hendrik, de klerk van hertog Hendrik II en kanunnik te Leuven, Meester Simon de Liberisge zijn weten we niet. Het zijn alleszins vooraanstaanden uit het gevolg van de hertog.

Daarnaast vermeldt de akte ook nog andere van onze ridders, schepenen en mannen. Meteen ook de toenmalige hele maatschappelijke structuur op een rijtje.

Ridders en schepenen lijkt logisch, maar dat ook (onze) ‘mannen’ vermeld worden is toch wel opmerkelijk. Ik ga er van uit dat hier de ‘weerbare mannen’, of diegenen die in tijden van oorlog konden opgeroepen worden, bedoeld zijn.

Dat de hoogste kerkelijke overheid (Overijse behoorde toen tot het aartsbisdom Kamerijk) ontbreekt als getuige bij deze belangrijke akte is niet zo verrassend (maar het blijft opmerkelijk) voor diegenen die de geschiedenis van Overijse op dit vlak kennen. We komen hier uitvoerig op terug onder punt vier.


Het doel van deze akte en een paar problemen

Het is duidelijk: Hertog Hendrik II wilde het klooster van Hertogendal een inkomen garanderen. Het lijkt enerzijds logisch dat dit wat te maken heeft met de intrede van Margaritha zijn jongste dochter in het klooster.

Anderzijds vermeldt Brouette (5) dat deze schenking alles te maken heeft met de belofte van hertog Hendrik II om een klooster te stichten wanneer hem een bekwame mannelijke erfgenaam zou geboren worden. Over deze uitspraak kan getwist worden. De akte zelf geeft geen uitsluitsel want zij is getekend
Hendrik, hertog van Lotharingen‘.

Is het nu Hendrik I of Hendrik II die finaal het initiatief heeft genomen om het klooster van Hertogendal te stichten? Het is alleszins niet geheel duidelijk. Tegen pleit dat Hendrik I zijn hele leven lang in de clinch heeft gelegen met de kerkelijke overheid en zich altijd verzet heeft tegen het gezag van het aartsbisdom Kamerijk over Overijse en voor het behoud van de alleenrechten op ‘zijn’ kerken te Overijse en Tervuren. Tegen Hendrik II als stichter (en afgewogen tegen voornoemde uitspraak) is het feit dat zijn mannelijke erfgenaam de latere Hendrik III) pas in 1231 is geboren. Ik blijf het echter op Hendrik II houden, vooral om hiernavolgend argument uit de akte zelf geplukt.

” Opvallend is dat Hertog Hendrik II in deze akte verwijst naar vroegere (zelfs schriftelijke) beloften die hijzelf aan de abdis gedaan heeft op dit vlak. Dit kan betekenen dat hij het overlijden van zijn vader hertog Hendrik I heeft moeten afwachten alvorens hij zijn beloften kon waarmaken. Deze conclusie is gedeeltelijk in tegenstrijd met wat Verbesselt schrijft over deze akte die hij bekijkt als de uitvoering van het testament of de laatste wilsbeschikking van hertog Hendrik I. Ikzelf vond in deze akte geen aanknopingspunten voor een testamentaire wilsbeschikkking van Hendrik I ‘.

* Finaal worden door deze akte de gehele tiende van Overijse, zowel de kleinere als de grotere samen met het patronaatsrecht van de kerk van datzelfde dorp, met alle hunnen afhankelijkheden zoals eertijds door Onze Vader (bedoeld wordt Hendrik I) bezeten werd, geschonken aan Hertogendal (Valduc).

Het tienderecht is het recht op een tiende van de opbrengst in speciën of natura van bepaalde eigendommen. De bepaling in deze akte is vrij absoluut: het betreft zowel de kleinere als de grotere … Dit wijst er nogmaals op dat Overijse op dat ogenblik al een vrij complexe structuur van landerijen en goederen telde waarop zowel kleinere als grotere tiende kon worden geheven. In praktijk kon het tienderecht een kip, enkele mudden rugge, of een som geld, etc… betekenen. Het was nogal verschillend in functie van het land dat bewerkt werd. Hoe deze tienden (kleine als grote) in praktijk werden geïnd is in deze akte niet beschreven. Het zou ons echter te ver voeren om, in het kader van deze bijdrage, hierop nog verder door te gaan.

* Een tweede belangrijk aspect van deze akte is het recht dat aan Hertogendal (Valduc) gegeven wordt om de pastoor van de kerk van Overijse te benoemen. Blijkbaar berustte dit recht voorheen nog bij de hertogen van Brabant. Het is één van de laatste plaatsen waar dit recht (zo diep in de Middeleeuwen) nog door een wereldlijk heerser (de hertog) werd uitgeoefend, in plaats van door het kerkelijk gezag. Een en ander gaat terug op een zeer oud geschil tussen de hertogen van Brabant en de bisschop van Kamerijk. Wie hierover meer wil weten raadplege Verbesselt (2). Voor Overijse zou dit recht door Hertogendal uitgeoefend worden tot aan de val van het Ancien Régime (1793). Het was ook de pastoor die te Overijse de volgende eeuwen toezag op de tiendeheffingen en de belangen behartigde van Hertogendal.

* Merken we tenslotte nog op dat deze akte ook enkele maanden eerder gegeven is dan de akte die Overijse tot vrijheid (december 1234) maakte. Ook dit is niet toevallig maar vergt nog bijkomend onderzoek en overleg alvorens we over het waarom hiervan, en het verband tussen beide akten, een uitspraak durven doen.

De benaming ISSCHE

De akte spreekt duidelijk van ISSCHE, niet meer van Isca.
Isca of de oudst (832) bekende benaming van Overijse zoals destijds aangegeven door deken Mariën in het parochieblad (6) lijkt hiermee in 1234 verdrongen te worden door een recentere voorloper van de benaming Overijse.

Voor de Beierij van Overijse – Piet Van San – Overijse, 12 februari 2000.

_____________________

Voetnoten

(1) Archief van het Aartsbisdom Mechelen, Parochiebundel Overijse, Akte van Hendrik Hertog van Lotharingen, 8 september 1234. (Donatio do mari bij Issche…….Hendricum …)
(2) J. Verbesselt, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, deel XVII, Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig genootschap van Vlaams Brabant.
(3) E. Brouette, Abbaye de Valduc à Hamme-Mille, Monasticum Belge, deel IV, Province de Brabant, Deuxième Volume, Luik, 1968, p.531 – 548.
(4) E. Brouette, Abbaye de Valduc à Hamme- Mille, Monasticum Belge, deel IV, Province de Brabant, Deuxième Volume, Luik, 1968, p.537.

Akte Isca 832

 

De oudste akte van Overijse (ISCA) uit het jaar Onzes Heren 832.

Pro fideli suo Aginulfo

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu-Christi, Ludowicus divina ordinante providentia Imperator Augustus. Imperialis Celsitudinis moris est fideliter sibi famulantes donis multiplicibus et honoribus ingentibus honorare atque sublimare. Proinde nos morem paternum, Regum videlicet praedecessorum nostrorum, sequentes, libuit Celsitudini nostrae quemdam fidelem nostrum, nomine Aginulfum, de quibusdam rebus proprietatis nostrae honorare atque in ejus juris potestatem liberalitatis nostrae gratiam conferre.

Idcirco noverit experientia atque industria omnium fidelium nostrorum, tam praesentium quam et futurorum, quia concessimus eidem fideli nostro res nostras sitas in pago ALSBANIO in villa nuncupante LINIACO, id est mansos quatuor inter vestitos et absos, cum mancipiis, terris arabilibus, pratis, silvolis, ad eos juste pertinentibus vel aspicientibus.

 

Et in pago Bragbantensi, in villa vocante Isca, mansos septem int
er vestitos et absos, cum mancipiis, terris arabilibus, pratis, silvolis, ad eos juste pertinentibus vel aspicientibus.

Et in pago Namurcensi, in villa nuncupante Beiss, mansos sex cum mancipiis terris arabilibus, pratis, silvolis, ad eos juste pertinentibus vel aspicientibus. Et in eodem pago, in loco qui dicitur Vulpilionis mansellum absum unum cum terrulis et silvolis ad eum aspicientibus.

 

Nos itaque memoratos mansos cum mancipiis et omnibus ad eos pertinentibus, sicut superius diximus, per hanc nostrae auctoritatis conscriptionem eidem Aginulfo ad proprium perpetualiter ad habendum tradimus atque concedimus, et de nostro jure in jus et potestatem illius more solemni transferimus�: ita videlicet, ut quicquid ille de his vel in his pro sua commoditate et utilitate facere decreverit, liberam et firmissimam in omnibus habeat potestatem faciendi. Et ut haec nostrae concessionis atque largitatis auctoritas inviolabilem et inconvulsam obtineat firmitatem, manu propria nostra subter eam firmavimus, et anuli nostri impressione signari jussimus.

 

Signum Ludowici serenissimi Imperatoris

Hirminmaris Notarius ad vicem Fridugisi recognovi
Data Nonas Februarii, anno Christo propitio XIX Imperii Ludowici piisimi Augusti, Indictionex.

 

Actum Aquisgrani palatio Regio in Dei nomine feliciter
Amen.

Voor Zijn getrouwe Aginulfus

In de naam van God de Heer en van onze Zaligmaker Jezus Christus, Wij Ludovicus, Hoogverheven Keizer volgens de schikking van de Goddelijke Voorzienigheid, beschouwen het als een recht van Onze Keizerlijke Hoogheid diegenen die Ons trouw gediend hebben te eren en te vereren met velerlei gunsten. Bijgevolg en in navolging van een vaderlijke gewoonte – meer bepaald van Onze koninklijke voorouders – heeft het aan Onze hoogheid behaagd één onzer getrouwen, te weten Aginulfus te begiftigen met zekere goederen uit onze bezittingen en Onze dankbaarheid tegenover hem te uiten door hem de rechterlijke macht daarin toe te vertrouwen.

 

En zo mogen al Onze getrouwen, zowel zij die thans zijn als zij die komen zullen, weten dat Wij aan Onze genoemde getrouwe Aginulfus Onze bezittingen in het domein LINIACUM, gelegen in de gouw Alsbanio overdragen, te weten vier landbouwexploitaties, zowel uitgebate als verlatene, inbegrepen hun erflaten, het landareaal, de weiden, de beboste partijen met al wat daaraan gelegen is of erbij hoort.

 

En in het domein ISCA, in de gouw Brabant, schenken Wij hem zeven leefeenheden, zowel degene in functie als de verlatene, met hun erflaten, de weiden, de bosjes en al wat daarbij hoort of er betrekking op heeft.

En in het domein BEISS, in de gouw Namen, schenken Wij hem zes leefeenheden met de erflaten, de landbouwgronden, de weiden en de bosjes die er logischer wijze bijhoren of er betrekking op hebben. En in VULPILIONIS, een plaats in dezelfde gouw, schenken Wij hem een klein braakliggend erf met wat gronden en bossen die erbij horen.

 

Door dit document, emanatie van Onze macht, schenken Wij voornoemde leefeenheden met hun erflaten, en al wat erbij hoort, zoals Wij reeds zegden, aan voornoemde Aginulfus om het voor eeuwig te bezitten. Wij bevestigen dit en dragen plechtig Onze rechtsmacht daarbij horend aan hem over, meer bepaald op zulke wijze dat hij over de meest uitgebreide en efficiënte bevoegdheid beschikt om daaromtrent alle maatregelen tot zijn nut en voordeel te treffen. En opdat dit besluit van Onze genegenheid en gulheid zijn onschendbare en definitieve bevestiging bekome, ondertekenen Wij het eigenhandig en bevelen Wij het te verzegelen met Onze ringafdruk.

Volgt de handtekening van de Hoogverheven Keizer Lodewijk de Vrome.

 

Ik Hirminmaris, secretaris, bevestigde samen met Fridigius, de juistheid van dit document. Gegeven op de Nonen van februari (5 februari) in het voor Christus voorspoedige 19e regeringsjaar (832) van de zeer Vrome Hoogverheven Keizer Lodewijk, Indictie X.

Gedaan in naam van God en tot heil van allen in het Koninklijk paleis te Aken. Amen.

Fonds Clabots

Het Fonds Clabots

Inleiding

 

Albert Clabots was een gedreven heemkundige die veelvuldig gepubliceerd heeft in het tijdschrift Zoniën van de heemkundige Kring de Beierij van Overijse. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met opzoekingen rond de familie CLABOTS en dit over het hele land, maar ook in Nederland, Luxemburg en Duitsland.

Aangezien de naam Clabots vooral in het Brabantse en specifiek in Overijse talrijk teruggevonden wordt, is in dit archief nogal wat heemkundig materiaal uit Overijse aangereikt. Materiaal dat betrokkene vooral na 1980 ook expliciet voor Overijse begon te noteren. Zijn warme vriendschap met die andere grote heemkundige uit ons dorp, dokter Raymond Denayer, is hier wellicht niet vreemd aan.

Daarnaast publiceerde hij ook enkele overzicht artikelen m.b.t. de genealogie van de familie Clabots en rond enkele onderwerpen die hem boeiden zoals de papiermolens in Brabant en het gemeente-archief van Overijse sedert 1830. Publiceren gebeurde in diverse tijdschriften zoals de Vlaamse Stam, Brabant Chronicle, heemkundig tijdschrift Huldenberg, Eigen Schoon en de Brabander en uiteraard ook het tijdschrift Zoniën van de Beierij van IJse in Overijse. Een reeks van overdrukken van deze artikels bewaren we eveneens in dit fonds.

Ook vonden we een reeks studies terug van Westvlaamse families uit het Kortrijkse. Dit hoeft ons niet te verbazen aangezien betrokkene als ingenieur jaren tewerkgesteld was bij Bekaert in Zwevegem. De heer Clabots was ook jaren werkzaam in het V.V.F. (de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde).

Het archief kon onze belangstelling ook weerhouden omwille van de aanwezigheid van interessante briefwisseling met heemkundigen, vooral uit de provincie Brabant. We citeren deken Davidts van Tervuren, dr Raymond Denayer, Guy Vande Putte, Francis Stroobants en vele anderen.  Ook zijn omvangrijk opzoekwerk in de schepengriffies en het notariaat van Overijse vormen een belangrijk onderdeel van dit archief. Albert Clabots gaf ook een reeks lezingen over heemkunde op de Kortrijkse Radio in 1945 -1946 en liet herover een historisch interessant dossier na. En er zijn nog meer verrassingen in dit archief!

De eerste nota’s, briefwisseling etc. die we terugvonden dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. Het archief eindigt met de dood van de heer Clabots. Bij zijn overlijden werd een uitvoerig jubileumnummer aan hem gewijd door de heemkundige Kring de Beierij van IJSE.

Bij zijn overlijden wisten echtgenote, zoon en dochter geen blijf met al die oude papieren van echtgenoot en vader. Het hele archief verhuisde dan maar naar zijn goede vriend dokter Raymond Denayer. Kort na diens overlijden in mei 2005 verhuisde het hele fonds naar diens goede vriend Piet Van San, die er deze inventaris over opstelde en gelukkig was om in 2012 het geheel ter beschikking te kunnen stellen van de vzw Beierij van IJse. Het Fonds Clabots is eindelijk thuisgekomen en kan nu opengesteld worden voor het grote publiek.

Uit piëteitsoverwegingen wordt de briefwisseling van de heer Clabots met actoren van de heemkunde in Overijse, niet vrijgegeven.

Piet Van San – winter  2011 – 2012

We deelden het fonds als volgt in:

 

Deel I.        Themae

 

Deel II.       De familie Clabots

 

Deel III.      Genealogie van diverse (vooral Westvlaamse) Families

 

Deel IV.      Gedrukte publicaties van Albert Clabots

 

Deel V.       Nota’s m.b.t. opzoekingen in de Schepengrifies van Overijse

 

Deel VI.      Nota’s m.b.t. opzoekingen in de Notariaat archieven Brabant m.b.t. Overijse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel  I                Themakaften

 

 1. Justus Lipsius zijn geboortehuis

–  Nota’s over de brand in te Overijse op 3 november 1548

–  Nota’s over de devolutie geschiedenis (1536-1558) van het huis van J.L.

–  Uitspraken van Justus Lipsius i.v.m. zijn geboortehuis

–  Devolutienota’s van he this van Justus Lipsius tot 1754

–  Tekst inwijding borstbeeld Justus Lipsius en gedicht Prudence van Duyse

–  Briefwisseling tussen de heren Clabots en Denayer over het huis van Justus Lipsius en het

afwijkend standpunt hierover t.o.v. dhr Vande Putte

– Kwartierstaten Justus Lipsius

 

2          De samenstelling van het kanton Overijse

–  Nota’s over de samenstelling van het kanton Overijse tussen 1790 -1830

 

 1. Album Pastorum

–  Kopie van de lijst van de pastoors van Overijse uit het Album  Pastorum (Goetschalckx)

–  Aanvulling bij uitgangspunt van Verbesselt, uit Chronique de Brabant, Bourgeois

d’Overyssche, XVIe eeuw

 

 1. De Halle van Overijse

–  Nota’s uit het handschrift 3288 van de bibliotheek van Gent

–  Nota’s Koninklijke bibliotheek, Goethals 1636,

–  Nota wapenschilden Van de Nesse, Schaetbroeck, Clabots, Bersels choore met altaar Sint

Elisabeth, grafstenen enz.

–  Nota: Waar vergaderde de wet tussen 1690 – 1699 ?

–  Vrijheidshalle – wanneer gebouwd – Middeleeuws Onderwijs (Boulange)

–  Halle, stenen huys

–  Wapenschild van Overijse in 1636

–  Halle, wapenschild, handschrift 1636

–  Een ijzeren kruis in de Sint Mertenskerk in 1665

–  Wapenschilden Charliers in St Mertenskerk in 1776

–  Gift van een biechtstoel in 1714

–  Wapenschild Henricus Stevens

–  Boulange Petrus – onderwijzer

–  Wapenschild van Messiere Anthoine de Berselle, seigneur d’Yssche in 1574

–  Wapenschild Justus Lipsius

 

 1. Withem – Van Bersele

 

–  In de rekeningen van Overijse uit 1446 -1447

–  Patentbrieven van 20.10.1501

– Overdracht van goederen te Overijse – Joris Van Beerssche, 1493

–  Leenhof van Brabant – Honorine van Witham, 1585.

–  Zegel van Simon Charliers (1593 – 1614)

 

 1. Bisdom

 

– Nota’s uit het cijnsboek (1672) van de familie de Rivière …..

– Bepalingen i.v.m. de scherrewerremolen

hof te Nederhem, Scheysbergh, etc..

– Cijnsboek Bisdom vanaf 1594, veelgegevens over de Scherrewerremolen

– Fellenort, de croone, ter borcht, rooversvijver,Nederhem ‘ sherenstraete

 

 1. Van Essche Hubert

 

–  Aumonier Militaires Belges 1914-18. Van Essche Hubert Vital

 

 1. De eerste druivenserre in Overijse door een Clabots?

 

– J. Clabots druiventeler, brief van M. Derom 1990.

– Atlas Cadastrale – tableau indicatif en matière Cadastrale, kopie van slechts enkele bladzijden (tot Clabots).

 

 1. Een borreput in Maleizen

 

– Proces verbal de borinage (met een mooie situatieschets) 1913

 

 1. Jaargetijde Clabots in Terlanen

 

–  Kopie zitting kerkfabriek Terlanen 1924, m.b.t. een Clabots

–  Brief Frans Cuykens  (pastoor Terlanen)  1.03.1986

 

 

 1. De eigendommen van Overijse in het Ancien Régime

 

–  Studiebundel

–  Nota’s voor een artikel terzake

 

 

 1. De dorpskeure van Overijse 1399

 

–  Opmerkelijke bespreking van deze dorpskeure en met name waar de Hofvaart voor 1492 plaatsvond (Vilvoorde, Leuven  of …).  Uit Eigen schoon en de Brabander, XVIII, 1938, Dorpskeure van Overijse, Strubbe E.

 

 

 1. De familie Rigaux in de 19e eeuw

 

– Kopies van studies door G. Vandeputte over deze familie

 

 

 1. Provincie Brabant en Overijse 1814 – 1828

 

–  Nota’s  A.R.A. 405/406, vanaf 1814  (2 p.)

 

 

 1. De reizen van Maximiliaan en Philips de Goede in de Nederlanden

 

–  Nota’s o ver de van Philips de Goede doorheen de Nederlanden, vel gegevens met betrekking tot zijn verschillende verblijven in Waver

 

 

 1. De poorters van Overijse

 

–  Lijst van de poorters en de opmerking van Clabots over de foute veronderstelling dienaangaande van Verbesselt.

 

 

 1. Diverse familiepapieren Clabots

 

– Originele briefwisseling voor 1950 met Westvlaamse heemkundigen (Verhoestraete, De Tienne,)

– Afschriften van diverse akten etc.

 

 

 1. Zoniënwoud

 

– Nota’s over de afbakening van he Zoniënwoud (1575)

– Bosbeheer in Brabant

– Diverse nota’s (ook Roodklooster betrokken)

– Woudmeesters van Brabant

–  Houtvesterij

 

 

 1. De familie de MADRID

 

– Volledig bundel met nota’s en uitgeschreven teksten over de familie De Madrid

 

 

 1. De conscriptie van Overijse

 

– Uitgeschreven nota’s over de opeising van de doopregisters door de Fransen (1793-1814) bij pastoor Dierckx

 

 

 1. Drama op 21 april 1734

 

– Nota’s m.b.t. drie inwoners uit Overijse die gestikt zijn in een put of steengroeve; Stroobants, Van Malder en Niklaas Min

 

 

 1. Anholt – Salm Kirburg

 

– Volledig bundel met briefwisseling, nota’s etc.. vanaf 1736

 

 

 1. Lijst van de middeleeuwse notarissen van Overijse

 

– Handgeschreven lijst met vermelding van de nummers van hun archieven in het fonds van de notarissen op het Rijksarchief en de jaren waarop ze betrekking hebben.

 

 

 1. Eizer

 

–  Studiebundel met handgeschreven nota’s uit diverse archieven

–  Leenhof van Brabant, procesnr 1961, EIZER, nota’s, copies originele stukken

–  De banden met Sint-Stevens Woluwe

–  Kaartje Duisburg Eizer (fotokopie)

–  Nota Onderwijzer Van Essche

–  Artikel: Jeugdherinneringen aan Eizer (handgeschreven)

–  Handschriftelijke bronnen – een overzicht

–  Chronologische nota’s vanaf 1599

–  Nota’s uit het Parochie archief van Overijse

–  Schepen van Eizer in 1622,

–  In bezitname Eizer (Heer Ernest van Rivière)

–  Nota’s 1703 (uitleenhof van Brabant)

–  Leenhof van Brabant, nota’s Eizer voor de periode 1682

–  Inlichtingen familie Van der Noot

–  Nota de Rivière

– Bunders land op de Bisdomme

–  Duivelsputte, den Ingel, Ter Borcht,

–  Yseren

–  Artikel over het geslacht de Rivère

–  Yseren kapel

 

 

 1. Clabots in Bakenbosch vanaf 1477

 

–  Nota’s Clabots in de 15e en 16e eeuw

–  De familie Clabots in rekeningen en akten Sint Goedele Brussel vanaf 1477-  Veel toponymisch materiaal: Bakenbosch (1392!), Paddestraete, Soniën, Hertstraete, Stachs pleijne, de eerste pael, Stakenborch, Roekelooswert, Houwervelt, Borrestraete, capelle van Marleysen, Pitheye Bosch, Roekeloosborre, thoefs coker, metten winckelhaeck een stuck lands, cleyn houwersvelt;

–  Copie m.b.t. de tienden van Terhulpen

 

 

 1. Invoeren van de registers van de burgerlijke stand in Overijse en Hoeilaart

 

–  Volledig studiebundel

–  Uitgeschreven overzichtsartikel

–  Studie van de bevolkingscijfers tot 1958

 

 

 1. Goethals (1878) confr Overijse

 

– Volledig studiebundeltje met tal van bronvermeldingen, een stamboom van de familie Yssche (beknopt enkele generaties)

 

 

 1. Tervuren

 

–  Studiebundel

–  Opzoekingen met betrekking tot meester Boulange

–  Artikel van Geuzenkerkhof tot het Kisteveld

–  Kopie Popp kaart Tervuren (A4 formaat)

–  Briefwisseling met heemkunde kring Sint-Hubertus, met o.a. handgeschreven brief en kaartje van deken Davidts.

–  Nota’s schepengriffie 1739 – 1788

 

 

 1. Omvangrijk bundel Rekenkamer – Yssche

 

–  Studiebundel

–  o.a. Eizer, cleyn coedal, Rogier bossche, Nederhem

–  Afpaling van de bossen in Eizer

–  Belangrijke nota’s NEDERHEM

–  Papier – en slijpmolen van Linckebeeck

–  Roekeloos 8 bunder lant nu Haeckbosch

–  Willem van Stakenborch is molen te Tombeek en te Rozieren

–  Roggemuelen en Moudtmuelen in Hoelilaart rekenkamer 4485)

–  Rekenkamer 12712 van 9.6.1601 f° 50, gevange van toverij en te leggen ter scherper examinantie Marie Clabots

  Meier van Vilvoorde en de hofvaart van Overijse

– Farendijs en Moelenpas in Hoeilaart

– OLV  Jesus Eycke, Hynxtenberghe, Tombeke, veeweyden Tombeek

–  La Hulpe,

– Sadelberch, Solheyde, Henrickx bos, Vronenberg, Bakenbossche, galgevelt, cortevelt, de grote trappen, Hagaert, Groot sadelberch, dam van mennensvyver

 

 

 

 

 

 1. Huwelijkskontrakt Hertog Jan I van Brabant

 

–  Uitvoerige nota m.b.t. de tijdsomstandigheden waarin het huwelijk van hertog Jan I met een dochter van de Franse koning Lodewijk I plaatsvond.

–  Met o.a. de exaustieve behandeling van de douarière van zijn aanstaande echtgenote waarin Overijse begrepen is, met een opsomming van deze goederen ten onzent.

 

 

 1. De begrenzing van de ammanie van Brussel

 

–  Nota over de grenzen van de oude ammanie van Brussel, naar Bonenfant

 

 

 1. De familie Clabots in Brussel

 

–  Bundeltje met nota’s over de familie Clabots in het Brusselse en de eigendommen die ze daar verwierf (1400- 1600)

–  Kopie van één van de oudste vermeldingen van Clabots (voor 1300)

–  Uitgeschreven nota’s i.v.m. d aankoop van huizen in Brussel door Clabots van de abdij van Affligem

 

 

 1. Verkoop van de heide in Rozieren (1772 – 1773)

           

– Bundel met uitgeschreven nota’s m.b.t. de verkoop van de heide van Rozieren, met een copie van de originele akte.

 

 

 1. Melaatsen in onze streken

 

–  Studiebundel bij zij publicaties over de melaatsen van Overijse die naar Ter Bank (Leuven) werden overgebracht.

–  Originele briefwisseling met dhr Van Pé (Huldenberg) hierover

–  Artikel Melaatsen in Tervuren (Maurits Wijnants)

–  Afbraak van het lasaris huis tussen de Roose end e eigendom Van Doornick in Overijse

–  Kleding voor de melaatsen kopen in Overijse

–  Ziekhuis neven de wech van Yssche naer Rozieren

–  Zieckhuyse van Rozieren

–  Briefwisseling met de heer Vanoppen

–  Krantenknipsels melaatsen

–  Nota’s over de melaatsenhuizen van Terbanck, Rumpst, Ieper,

–  Artikel: V. Lahaye, De Lazarij Terbank

–  Nota’s proces in 1543 Gasthuis Overijse en Kamerijk over een melaatsenhuis

–  Nota Leprozerijen in Vlaanderen

–  Lijsten gemaakt door Clabots van de melaatsen in Terbank opgenomen.

 

 

 1. De familie IPS

 

–  Briefwisseling van Clabots met Jan Calewaerts, dhr De Lobel- IPS

 

 

 1. Hedendaags gemeente archief

 

–  Nota Openbaar vervoer in Overijse 1904 – 1914

–  Electriciteit in Overijse

–  Handgeschreven inventarissen van beraadslagingen gemeenteraad en Schepencollege

–  Kopies contracten door de gemeente afgesloten

–  Nota’s verlenging tramlijn Ouderghem naar Overijse

–  Diverse nota’s aanleggen telefoon –telegraaf –en tramlijnen, begin 20e eeuw

– Overzicht schepenregisters vanaf 1821.

 

 

 1. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?

 

–  Studiebundel

–  Overzicht en leerteksten diverse schriften

–  Oefeningen en werkteksten

 

 

 1. Bundel Landbouw in de middeleeuwen

 

–   Nota geschiedenis landbouw in België, naar Lindemans

–  Kopie artikel: De weiden van de dorpsgemeenschap, de gemene weide of Vroente.

–  Boekweit (artikel)

 

 

 1. De familie Verheyleweghen

 

–  Volledige familiestudie vanaf circa 1500

–  Aparte gedrukte nota’s voor Lennick en Ukkel

–  Samenvattingen en kwartierstaten

 

 

 1. Ouderghem

 

–  Gestencilde scriptie over de Ontwikkeling van het wegennet in Ouderghem, met tekeningen, plannen, kaarten etc…, de aansluiting met de ‘halve bareel’ in Jezus Eik, etc.

 

 

 1. Tombeek

 

–  Een volledig studiedossier

–  Artikel Ferdinand Brunswick-Lunebourg geboren in Overijse 17.06.1666

–  Terdek leenhof van Brabant, nota’s vanaf 1527

–  Ter Dyck en de familie Wouters

–  Proces tegen de hertog 1773 -1774,

–  Proces tegen de Prins van Salm, 1782-  Verkoop van de Heide – 1774 etc.. en alle

processen die hiermee samenhangen

 

 

 1. B.N.R.O. (Belgische Nationale Radio Omroep)

 

–  Albert Clabots gaf in de jaren 1946-1947 een reeks lezingen op de gewestelijke Radio van

Kortrijk. Hierover is een bundel bewaard gebleven. Ook historisch interessant!

–  Loonboekje 1946 met prestatielijst en vergoedingen

–  Briefje Kortrijk 4.10.47 met stempel van de nationale Radio Omroep

–  Tekst lezing 29.09.1947‘ De Kortrijkse Wezenrij’ en briefje 29.04.1947

–  Overeenkomst over en lezing over Minister A. Delbeke 17.03.1947

–  Kroniek Westvlaamse Wetenswaardigheden, lijst (2 pp.) van de behandelde onderwerpen

tussen april 1945 en december 1946.

–  Enkele handgeschreven nota’s m.b.t. het voorgaande. Op verso van één van deze nota’s

staan ook de gedrukte voorwaarden onder dewelke B.N.R.O.  Kortrijk samenwerkte met

kunstenaars

– Tekst lezing ‘Karel de Flou en zijn Woordenboek de Toponymie’ op 7.2.1947

–  Brief BNRO op 7.2.1947 aan Clabots

–  Brief lezing Karel de Flou, 6.1.1947

–  Tekst van de lezing over ‘Het Repertorium van Vlaamse Familie –of Sibbekundigen’ op

9.2.1946.

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 2.12.1946

–  Loonboekje 1945 (één bladzijde)

–  Brief Clabots 0.10.1946 m.b.t. lezing ‘Westvlaamse Wetenswaardigheden’

–  Tekst van de lezing op 28.10.1946 over Jules van Praet, minister van koning Leopold I

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 15.10.1946

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 17.09.1946

–  Tekst van de lezing in twee delen op 26.8.1946 en 30.9.1946 over ‘ De oude parochie

registers van Westvlaanderen’

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 8.8.1946

–  Briefje 1.8.1946

– Tekst van de lezing van 29.7.1946 over ‘Plaatsnamen van Frankische Oorsprong in

Westvlaanderen

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 177.1946

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 15.7.1946

– Brief Clabots aan BNO op 8.7.1946 m.b.t. de volgende tien spreekbeurten

– Brief BNRO vn 26.6.1946 aan Clabots – nieuwe bijeenkomst

–  Kroniek Westvlaamse Wetenswaardigheden, lijst (2 pp.) van de behandelde onderwerpen

tussen april 1945 en 29 juli 1946.

– Briefje met onderwerpen, handgeschreven.

– Brief Clabots 21.6.1946, tekst lezing

– Tekst van de lezing van 17.6.1946 over de ‘Brugse Poorterij’

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 3.6.1946

–  Brief Clabots 10.5.1946, tekst lezing

– Tekst van de lezing ‘ De Westvlaamse familie Rodenbach

–  Brief Clabots 28.4.1946, tekst lezing

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 18.4.1946

–  Brief Clabots 22.3.1946, tekst lezing

– Tekst lezing ‘Geselles voorouders’

– Brief BNRO (op oud en doorstreept briefpapier van BIRO) 19.3.1946, aangeworven!

–  Brief Clabots 7.3.1946, tekst lezing

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 1.3.1946

–  Brief BNRO (op oud en doorstreept briefpapier van BIRO) 5.3.1946, aangeworven

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 21.2.1946

– Rondschrijven BNIRO 11.2.1946, maatschappelijke zekerheid en regularisatiebriefje

–  Brief Clabots 7.2.1946, tekst lezing

– Tekst van de lezing ‘Familienamen van Franse oorsprong in Westvlaanderen’ en enkele

handgeschreven nota’s hierover

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 16.1.1946

–  Brief Clabots 10.1.1946, tekst lezing

– Tekst van de lezing op 7.1.1946 ‘De betekenis van het Slosse fonds voor de familiekunde’

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 24.12.1946

– Brief BNRO 16.11.1945, bijeenkomst betrokken medewerkers

–  Brief Clabots 31.8.1945, tekst lezing

– Visitekaartje Prof Van Molle 26.7.1966

– Brief KUL op 12.7.1966 (afstand van zijn nota’s over de edelsmeedkunst in het Kortrijkse)

– Brief lezing ‘De geschiedenis van het ambacht van de Goud –en Zilversmeden van Kortrijk’

– Brief over overeenkomst van 22.08.1945 en de overeenkomst zelf

– Brief over de lezing ‘De Buitenpoorters van Kortrijk’

– Brief BNRO 4.7.1945 – verplaatsing van het programma

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 29.06.1945

– Tekst van de lezing op 9.7.145 over de ‘ Buitenpoorterij van Kortrijk

– Postkaart BNRO aan Clabots op15.5.1945

– Tekst van de lezing op 22.3.1945 over ‘Westvlaamse Familienamen’

 

 

 1. Volkstellingen in Overijse

 

–  Studiebundel

–  De telling van 1783 analyse en kopie van het originele handschrift

–  Tekst artikel en sommen van de tellingen per wijk

–  Nota visitatiebezoek van 1732 aan Overisse

–  Nota visitatiebezoeken van 1683, 1732, 1722, 1772 en 1774 aan La Hulpe

–  Sebastianus Stas

–  Gegevens m.b.t. Duisburg Ukkel, etc.

– Verwijzing naar een lijst van begijnen in de stad Brussel

–  Ontvangsten van de ontvanger in Waver

– Kerkelijke rechtspraak en haar evolutie

– Hoeilaart en Clabots 1497 – 1533

 

 

 1. Inventaris Overijse in het Aartsbisschoppelijk archief Mechelen

 

– Handgeschreven lijst door A. Clabots

 

 

 1. Terlanen

 

–  Nota erfgenamen Laureys Clabots en Elsabeth Schoefs op 15.07.162

–  Testament Carolus Vandervost

–  Gebroeders Clabots in Terlanen 1554 – 1688

–  Handgeschreven uitvoerige nota ‘stam van Terlanen’, gevolgd door bladzijden nota’s uit

de schepengriffie (meestal) ook over anderen

 

 

 1. Clabots en een beetje Justus Lipsius in Leuven

 

–  Nota’s m.b.t. de woonst van Justus Lipsius in Leuven

–  Diverse briefwisseling et gelijkgezinden, uitgevers en Rijksarchief

– Nota dr Denayer  (i.v.m .keukenlatijn voor een bepaalde bron)

–  Clabots i-aan de unief in de Middeleeuwen

–  Cholera epidemie in Leuven in d 19e eeuw

–  Nota: wie valt onder de wethouderen van Leuven: oa. Schaetbroeck en Stockhem, Yssche

en Rosières in Overijse

–  Nota’s Heverlee

–  Pampiermolen in Egenhoven

–  Diverse brieven van de stad Leuven (familie Clabots – stamboom onderzoek)

–  Handgeschreven brief van J. Rentmeesters

–  Tientallen nota’s over de Clabotsen in en rond Leuven

 1. Dossier Vondelingen

 

–  Brief Clabots, 1992, over vondelingen en Clabotsen die vondelingen in huis hadden

–  Brief de Lelys – Daems, 1992, vondelingen Overijse

–  Copie Lijst vondelingen 1785 – 1786

–  Burgemeester van Jezus-Eik aan de prefect van het departement – vondelingen

–  Bronopgave voor onderzoek vondelingen – handgeschreven door Clabots

–  Uitvoerige studie en tellingen op de vondelingen in Brabant

–  Kopie van het reglement op de vondelingen in Brussel, 1686

–  Onderhoud van de vondelingen (per gemeente in Brabant

–  Hospices voor verlaten kinderen, onderhoud en tellingen etc..(bundeltje)

–  Brussel bundel

–  Diverse auteurs of archieven – nota’s

–  Naamgeving in Brussel

–  Nota’s Alsemberg, Beersel, Droogenbos, Dworp, Linkebeek, Sint-Genesius Rode,

Sint-Kwintens Lennick, Sint-Pieters Lennick

– Handgeschreven nota: ESB  Vondelingen en Vondelingen kinderen

–  Nota’s mortaliteit in Brabant in de 17e e 18e eeuw

–   Inleiding tot de demometrie

–  Artikel kindersterfte

–  Artikel mortaliteit en onder ontwikkelde landen J. bourgeois –Pichat

–   Vondelingenhuis en Sint-Goedele

–  Bonenfant, Une enterprise d’exprtation des enfants, 1930

–  Artikel: Le Problème des enfants trouvés à Bruxelles au 17e siècle. Société Royal

d’ Archéologie de Bruxelles, avril 1950

–  Scholiers, artikel Geschiedenis van de Vondelingenbak in Brussel

–  Brief van Albert Van Lil, met opgave (5 pp) vondelingen Vorst

–  Nog enkele diverse nota’s en artikel

 

 

 1. Barelen in de Middeleeuwen

 

– Bundel in voorbereiding van de bijdrage die Clabots over de Barelen van Overijse publiceerden met kopie van tal van originele stukken uit het rijksarchie

 

 

 1. Bundel hedendaags gemeente archief Overijse 1822-1886

 

Omvangrijk bundel met alle nota’s die Albert Clabots nam uit het hedendaags gemeente archief in de periode 1822 – 1886. Hij noteerde zowat alles wat dienstig kan zijn voor heemkunde gaande van (niet exaustief) :  Namen, Veldwachters, alles over het Onderwijs, Kluizenaarswoning, molens, nachtwacht, erevlag, wapen van de gemeente, den Hemel, de Kluis, carnavalreglement, de Post,  de gendarmerie, verkiezingen, Justus LIpsius, Brandweer, Bestrating, Ontvangsten, Belastingen, secretaris weddes, banken, gehuchten, Terrest, Harmonies en Fanfares, de Barelen, Budgetten, het Nieuw hospitaal, de Dreef, Diligenties, verlaten kinderen, de Pest, Hospice, restauratie Lipsiushuis, altaar van Sint-Martinus, tuinbouw, 

 

 

 1. Uittreksels uit de registers van de doopakten overlijdensakten – 18e eeuw

 

Omvangrijk bundel, met enkele originele attesten. Achttiende eeuw, enkele originele attesten in het bundel aanwezig. Vooral de families:

 

Clabots, Puttemans, De Coster, De Both, De Pré, Vander Letten, Deman, Wittebols, Taymans, Bransom, Spreutels, Van Mour  (sic), Van Tuycom, Blanpain, Hernalsteen, Van Daelen, De Vis, Sterckx, De Prez, Van der Kelen, Michiels, Olieslaghers, Smedts, Crabeels, Van Moer, Van Obberghen, Budens, Grovens, Vande Schriek, De Nijs, Charlier, Faigni,  Struelens, Van der Veken, Houwaerts, Kips, Van den Daele, La Haye, Mees, Mouriau, Strobants, Van Eyck, Booischot, De haes, Godefroy, Luppens, Vanderzeypen, Gillyns (in Eizer), Christiaens, Vander Cammen, Alsteens, Bolanger, Materne, Bergiers, Slaghmuylder, De Cock, Landeloos, Van Keerberghen, Van de Velde, Van Billoen, Bransons, Van Keirberghe, Van Overstraete,Guns, etc.

 

 

 1. Volkstellingen in 1693

 

–  Geen Overijse.  Gezocht in deze volkstellingen naar de naam Clabots. Betreft o.a. de gemeenten: Arendonk, Beirendonck, Austruweel, Baarle Hertog, Beerse, Turnhout, Berchem, Beredrecht, Bevel, Boom, Borgerhout, Borsbeek, Bouchout, Bouwel, Brecht, Broechem, Kontich, Deurne, Duffel.  Met een bijdrage met de (gedrukt) bevolkingscijfers voor Brabant.

 

 

 1. De eerste centrales voor openbare electriciteitsdistributie (1885 – 1914)

–  Spreekbeurt door Albert Clabots

 

 1. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

 

– Albert Clabots was nauw betrokken bij de werking van deze vereniging. In 1982 vierde deze zijn 25jarig bestaan. Dit bundel bevat een kopie van alle persartikelen die bij deze verjaardag verschenen zijn over de vereniging.

– De werking van V.V.F Oostvlaanderen – bundel uit 1984

 

 

 1. De grote enquëte in Brabant in 1389

 

–  Spreekbeurt van Albert Clabots voor de Beierij m.b.t. de grote enquete in Brabant uit 1389, gepubliceerd door Bolsée.

–  Dit dossier bevat zijn voorbereidingen voor deze spreekbeurt.

 

 

 1. Albert Clabots en de heemkundige kring van Huldenberg

 

– Dossier met briefwisseling over de bijdragen die Clabots ook voor Huldenberg schreef.

–  Met o.a. de discussies over het doortrekken van de steenweg uit Overijse naar Huldenberg, de Papiermolen en de graanmolen in Huldenberg, etc.

– Ook tal van briefwisseling met het bestuur van Huldenberg over de vereniging, de publicaties, etc.

 

 

 1. De uitwijking naar Amerika in de negentiende eeuw

 

–  Artikel voor VVF

–  Detailnota’s uitwijking leden van de familie Clabots naar de US

–  Lijst van nakomelingen Clabots in de States

–  Bronnen in de literatuur

– Briefwisseling familie Van den berg, Michaux,

– Brief voor L. Verbist m.b.t. Franciscus Clabots, 1899, Wisconsin

– Briefwisseling m.b.t. de Flamish in Wisconsin

– Lijsten van uitgeweken Vlamingen, ook Overijsenaren

– Kopies van publicaties in Wisconsin over de ingeweken Vlamingen

 

 

 1. Opzoekingen rond Justus Lipsius

 

–  Handgeschreven nota ‘Speelhuys Lustus Lipsius en J.F. De Madrid’. Betreft de periode van

1709 tot 1754.

–  De letterkunde van de Middeleeuwen, nota n.a.v. het boek van prof. Van Mierlo.

–  De Wachtendonkse Psalmen (gedrukt)

–  Diverse voorbereidende nota’s

– Ontwerp van artikel voor de Beierij : Waar stond het huis van Justus Lipsius?

 

 

 1. Clabots, de stam van Terlanen

 

–  Volledig bundel over de familie van Clabots in Terlanen over de periode 1554 -1894.

–  Het bundel bevat hoofdzakelijk een tekst die in kroniekvorm is uitgeschreven en zo kan gepubliceerd worden. Daarnaast is er nog een klein bundeltje voorbereidende nota’s.

– Een schat aan gegevens (ook toponiemen) m.b.t. Terlanen.

 

 

 1. Huismerken en sibbetekens

 

– VVF tijdschrift (in memoriam Jan Lindemans)

– Bundeltje briefwisseling 1941 – 1943 over de noodzaak tot systematisch onderzoek naar huismerken

 

 1. Clabots in akten 1450 -1750

 

– In dit bundel wordt een 100 tal akten besproken waarin de naam Clabots aanwezig is.

– Een gedeelte van akten en briefwisseling heeft betrekking op Papiermolens.

 

 

 1. Overijse in het Franse tijdvak

 

–  Een bundel vooral uit de gemeente-archieven, vooral over het onderwijs onder de Fransen

–  Bespreking van de processtukken rond meester Mans

–  Een artikel over het ‘Departement van de Dijle’

 

 

 1. Familiedossier Clabots – anno 1945

 

– Een poging om alle Clabotsen in leven in 1945 op te lijsten over het hele land.

– Kopies van doodsbrieven, prentjes, etc…

 

 

 

 

 1. Ukkel

 

–  Opzoekingen in de archieven te Brussel naar sporen van de familie Clabots, met opnieuw heel wat aandacht voor papiermolens

 

 

 1. Vilvoorde

 

–  Opzoekingen in de archieven te Vilvoorde en Brussel naar sporen van de familie Clabots, met opnieuw heel wat aandacht voor papiermolens. Ook copies van originele akten.

 

 

 1. Provincie Namen

 

–  Opzoekingen in de archieven Van Namur – Namen naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten en briefwisseling.

 

 

 1. Clabots in Nederland

 

–  Opzoekingen in de archieven in Nederland naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Clabots in Anderlecht –Sint Agetha Berchem

 

–  Opzoekingen in de archieven in Anderlecht en Sint Agetha Berchem naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Loonbeek

–  Opzoekingen in de archieven naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Sint-Pieters Leeuw

 

–  Opzoekingen in de archieven naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Sint-Genesius Rode

 

–  Opzoekingen in de archieven naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Sint-Lambrechts Woluwe

 

–  Opzoekingen in de archieven naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Antoon Triest en de parochieregisters van het bisdom Gent

 

–  Voorbereidende studie bij een zeergewaardeerde studie over de parochieregisters van het bisdom Gent door Albert Clabots. Bijdrage verschenen in het tijdschrift ‘De Vlaamse Stam’.

 

 

 1. Inleiding tot de genealogie

 

–  Omvangrijk bundel over de studie van de genealogie en zijn bronnenmateriaal

 

 

 1. Thesis Michel Erkens over de parochieregisters

 

 

 1. Papiermolens

 

–  Omvangrijke studie over de papiermolens in Brabant en ver daarbuiten, aparte en

belangrijke map over  de molens in Overijse

–  Papiermolens in Gelderland

–  Opzoekingen i.v.m. papiermolens rond het Brusselse

–  Watermolen

–  Watermael Bosvoorde

–  Papiermolens in België

–  Herismolen in Beersel

–  Papiermolen Huldenburg

–  Molens en molenaars in Overijse

–   Watermolen Hoeilaart

 

 

 1. De grote brand van 1692

 

– Kopie (29 pp.) van de originele akte (schepengrifie nr 10068) uit november 1694 van de auditeurs bij de Raad van Brabant (?) over het verzoek van de Vrijheid van Overijse om steun bij het heropbouwen van hun kerk

 

 

 1. Ongelukken bij de Spoorwegen

 

– Handgeschreven nota over het verongelukken van Corneille Clabos en Felix Crockaert

– Handgeschreven brief van J. Rentmeesters aan Albert Clabots, 1986.

– Antwoord NMBS m.b.t. voormeld onderwerp, 186.

 

 

 1. Gevecht in Huldenberg in 1687

 

–  Handgeschreven nota’s over een vuurgevecht op de markt (de plaetse) van Huldenberg in 1687.

 

 

 1. De Lombaarden van Overijse

 

–  Omvangrijk bundel met handgeschreven nota’s over het verblijf van Lombaarden in Overijse tussen 1250 – 1400.

 

 

 1. Huldenberg

 

–  Zeer omvangrijk bundel met nota’s over de geschiedenis van Huldenberg met gedetaileerde bronvermelding:

–  3 pp. periode 1755 – 1758 over o.a. Andries Clabots, Jan de Volder, Jan Clabots, lange straete, d’ysjaegen, Ganspoel, molterpoel eyck en veldt, renier straete, weybos,caffmeyers Block, heyligh geest delle, dellekens, haeghboschdelle, wijngaert berghe, Jan Feytens, Cornelis Durieux, Geeraert Clarebots, Joanna Teessaerts, Wolfshaeghe,

– Wintmolder, kapelaan van Huldenberg,

– Periode 1772 -1775 met o.a. berghe straete, Clabots famile en aanverwante, Remerstraete, Caffmeyers Block, slanghen bempt, heyligh geest delle, voetweg ter laenen

– Periode 1772 – 1776, met o.a. Toiskens Block,

–  Vertaling akte 10.6.1623 Clabots (kopie van het origineel is aanwezig) pampiermolen

– Proces tegen Sebastiaen Clabots, 1673

– Aankoopakte 1727, pachthof ten spitssenberghe, borrestraete, sinte Jans cappelrije

Bundel Huldenberg en deelgemeenten, 18e eeuw

– Bundel kanton Leuven, rol van Sint Agetha beginnend in 1645 met kopie van een akte

– Bundeltje Sint Agetha Rode Raad van Brabant, verbalen 413, ARA vanaf 1795, lijst met de

beden van 1679

–  Nota’s leenboek der baenderije van Huldenberg 1787-1788

– Nota wisselgeld Anna Theresia Gennst, 1757

– Nota (en kopie akte) Margaretha Clabots e.a.

– Nota, een dagmaal … gelegen boven de Combeke etc…, 1789 en een reeks Clabots en

anderen op NEDERHEM, 1789  (oudste verwijzing  1442).

– Cijnsboek Huldenberg, 1670, op de plaetse, met copie van de akte

– Akte J.J.Janssesn, Catharina Forneville, 1787

– akte Engel Clabots

– Bogaard – Jan van Pede, akte

–  Derfgenaemen van Pauwel Clabots, goederen aan de Combeke

–  Koop Merten de Mol met o.a. Pickendore straete, curelant van Huldeberghe, duyvelspoel,

– Joannes van der vorst in huwelijk Cecilia Clabots,

– Nota, Craps, Guiliam Gilis, etc.

– Zes dagwanden land onder Loonbeek, 1784, cappelrye Sint Nicolaes

– Verkoop van een huys met hof Joanna Van Langendonck, 1787.

– Tussen de langstraete en Eyssche, onder Loonbeek boven de dommelkok, groeneweg,

– Loonbeek boven de Keystraet, nota’s

– de vloet groubbe of haeghbosch delle – Rombout Borremans erfgenaemen

– Op t’ Mortel poelvelt

– regenoten de Reynierstraat

– ten petsuynsberge, t’hof ten berge, 2 bladzijden

smeysberch, scheysdelle, scheysberg,

– regenoten de keystraete, 1787,

– beneden de smeysberg

– 1751, Pacht in Loonbeek

Caelheyde, Ogierberghe, papiermolder,

– 1706, beden, XXe penninghe, smeysbergh,  hoff ten Pittenbergh,

–  1685, overdracht van landen, bossen en vijvers, etc…

– 1688, slijpmolenblock, caelheyde, etc…

– 75 roden bempt genoempt de Groeninck, 1649

– 1665, Jan Cuppens Bergh

– 1709, schuttinghe

– bunderen lant anthoon Coren sone, scheybergh

Langestraete, straete van smeysberghe, etc.  1683,

– bos in de geesendael, 1711, 1 pp. en bundel

– kopie akte 1712

– lant genoempt Cremersbergh

Bors Block, 1719

Pitsenbergh 1719

 

 

 1. Notarissen in Brabant

 

 • Nota’s m.b.t. de regelgeving voor de notarissen in Brabant, 1531 – 1752

 

 

 1. Nota’s m.b.t. de bevoegdheden van de scabini

 

– een heuse studie, naar de nota’s van Byl

 

 

 1. Nota’s Franse Bezetting 1746 – 1749

 

– nota’s literatuurstudie

 

 

 1. Poorters van Overijse

 

–  nota’s 1503 – 1569

 

 

 1. Naamdragers Clabots in de bedeboeken

 

–  nota’s periode 1528 – 1552

–  Clabotsen na 1772

–  lijst aankopen P. Clabots

 

 

 1. School in Terlanen in de achttiende eeuw

 

– nota  2 pp.

 

 

 1. Petrus Boulange

 

–  Nota’s achttiende eeuw, schoolmeester, koster,

 

 

 1. Nota’s m.b.t. een actieve strijd tegen de Oostenrijkers

 

–  Nota’s m.b.t. Philippus Michiels (1798), met verwijzing naar de studie van Carine Willaert

 

 

 1. De familienaam Clabots en de plaatsnamen die ervan afgeleid zijn

 

–  nota’s 6 pp.

 

 

 1. Enkele losse nota’s over weggelt, bareelgelt

 

 

 1. Nota’s m.b.t. geboorten in de familie Clabots 12.9.1792 –  22.9.1796

 

– bundeltje nota’s, achttiende eeuw

 

 

 1. Hoe de schutters van Overijse hun patroon vierden

 

– handgeschreven nota, 1 pp.

 

 

 1. Gillis van Lint, schoolmeester organist, 1621 (Overijse)

 

–  Uitgeschreven nota en copie van de originele akte

 

 

 

 

 1. Priveligie van de Beenhacker

 

– Kopie van de originele akte (1712) van de schepenen van de Vrijheid van Overijse, 2 pp.

 

 

 1. Op zoek naar onze voorouders

 

–  Uitgeschreven nota’s m.b.t. een spreekbeurt gegeven voor het V.V.F., diverse andere spreekbeurten – omvangrijk bundel

–  kopie van diverse akten o.a. met een lijst van beroepen in Overijse, akten vor1300 waarin leden van de familie Clabots vermeld worde, etc.

 

 

 1. Een kind op de Messinck in Overijse in 1717

 

–  Uitgetikt artikeltje op één bladzijde.

 

 

 1. Schoolperikelen in Terlanen in 1890

 

– Tweebladsnota, getypt, m.b.t. moeilijkheden met meester Bruno Duponcheel in Terlanen.

 

 

 1. Ontstaan en geschiedenis van onze parochieregisters

 

– omvangrijk bundel

– diverse uitgeschreven teksten blijkbaar voor enkele spreekbeurten terzake.

 

 1. Familiegeschiedenis

 

–  nota’s voor een lezing voor het V.V.F.

 

 

 1. Herkomst en betekenis van onze familienamen

 

–  nota’s voor een lezing voor het V.V.F.

 

 

 1. Het notariaat als bron voor familiegeschiedenis

 

–  nota’s voor een lezing voor het V.V.F

 

 

 

 

 

 

 1. Nederheim

 

De familie Clabots heeft gedurende eeuwen het, reeds lang verdwenen, hof van Neerheim in haar bezit gehad. Een in oorsprong Frankisch hof, uit de eerste reeks van ontginningen in Overijse (dus voor het jaar 1000) volgens Verbesselt. Het hof was blijkbaar gelegen op de grens van Eizer (Overijse) met Huldenberg. Varianten op de naam zijn o.a. Neerhem, Nederhem, Neerheim, etc. Albert Clabots heeft gedurende meer dan veertig jaar gezocht naar degeschiedenis van deze hofstede en zijn familie hierop. In deze map hebben we al zijn nota’s ter zake verzameld. Een omvangrijk bundel waaruit tot op heden (winter 2011) nog nooit uit gepubliceerd werd. De documentatie is dermate omvangrijk dat er aan de hand ervan haast een boekje kan geschreven worden. De verzamelde gegevens bestrijken vooral de dertiende tot de achttiende eeuw. In de onmiddellijke omgeving vinden we ook het goed van Stockhem (eveneens van Frankische oorsprong) terug. Wie neemt de handschoen op?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel II.               De familie Clabots

 

 1. Kaft proces Clabots – Cornelius van Clempen – Inv. St Goedele, met verwijzing naar

het gasthuis van Sint-Elisabeth

 1. Naamlijsten van de familie
 2. Nota’s m.b.t. vermeldingen van de Clabots familie in de provincie Luik
 3. Briefwisseling/nota’s: St Joris Weert, Zolder, Heverlee, Schoten, Hasselt, Huldenberg
 4. Aalst
 5. Kwartierstaat Clabots
 6. Landen en omgeving
 7. Aalst, Gijzegem, etc…
 8. Bierghes, Beez, Corroy Le grand, Grez Doiceau
 9. Carloo als variant op Clabots (Ukkel)
 10. Kanton Leuven, briefwisseling, nota’s etc

– Leenboek Bertem 1762 -1794

– Nederduysborgh 1480 ev.

– Duisborgh

– Korbeek Dijle

– Kortenberg

– Kortrijk Dutsel

– Houwaart

– Tielt

– Ottenburg

– Sint Agatha Rode

– Copies van originele akten en grafstenen

 1. Sint-Pieters Leeuw
 2. Vormen van de familie Clabots
 3. Wapen van de familie Clabots
 4. Antroponiemen Clabots
 5. Clabots in de parochie registers van Overijse
 6. Antroponiemen in Hasselt
 7. Drogenbos
 8. Dworp
 9. Momborch
 10. Elsene
 11. Clabots-Renard te Aalst (met foto’s)
 12. Vorst
 13. Gent – Eecklo
 14. Geetbets
 15. Elewijt – Perk
 16. Cuypers
 17. Weert St Georges
 18. Sint Truiden
 19. Claerbots
 20. Stalle
 21. Watermael – Bosvoorde
 22. Diverse Overijse
 23. Loonbeek
 24. Triest
 25. Sint-Lambertus Woluwe
 26. Nederland
 27. Provincie Namur
 28. Ukkel
 29. Opzoeken van Clabots in kiezerslijsten
 30. Sint Pieters Leeuw
 31. Loonbeek
 32. Anderlecht en Sint Agatha Berchem
 33. Ukkel
 34. Ukkel en Stadsarchief Brussel
 35. Vilvoorde
 36. Doodsbrieven en prentjes van de familie Clabots
 37. Clabots – overzicht familienaam
 38. Clabots versus Mechelen
 39. Clabots versus Limelette

51          Clabots versus Sint Joris Weert ½

52          Clabots versus Sint Joris weert 2/2

 1. Clabots en Sint Agatha Rode
 2. Clabots en France
 3. Clabots en Sint Pieters Rode
 4. Clabots in Watermael – Bosvoorde en eens tukje Huldenberg
 5. Clabots en stam te Ukkel
 6. Kaftje (1948) oudste opzoekingen Leuven, Overijssche
 7. Clabots en Sint-Pieters Leeuw
 8. Zestiende eeuwse akten (foto’s) i.v.m. familie Clabots
 9. Briefwisseling met J. Vermeulen
 10. Diverse briefwisseling
 11. Gezinsbladen
 12. Gezinsbladen
 13. Gezinsbladen
 14. Gezinsbladen
 15. Clabots versus Wavre.
 16. Halle
 17. Geetbets
 18. Elsene
 19. Dworp
 20. Couture Saint Germain
 21. Court Saint Etienne
 22. Corroy Le Grand
 23. Chaumont Gistoux

76 .        Brussel overlijdens

 1. Brussel – geboorten
 2. Braine Le Chateau
 3. Braine L’alleud
 4. Bosvoorde
 5. Bonlez
 6. Blanden
 7. Biez
 8. Bierghes
 9. Baulers
 10. Baisy Thy
 11. Attenhoven
 12. Andenne
 13. Oud Heverlee
 14. Ottignies
 15. Ottenburg
 16. Orp Le Grand
 17. Qoisuercq
 18. Neerijse
 19. Meldert
 20. Marbais
 21. Lillois – Wittezee
 22. Leuven
 23. Lembeek
 24. Landen
 25. Familie Clabots in Overijse
 26. Alsemberg
 27. Beersel
 28. Bossut Gottechain
 29. Hoeilaart
 30. Huizingen
 31. Brussel Sint Katharina
 32. Brussel Sint Goedele
 33. Brussel Sint Gorik
 34. Brussel Sint Jacobs opde Coudenberg
 35. Brussel Sint-Niklaas
 36. Brussel O.L.V. Kapelle
 37. Ceroux Mousty
 38. Dendermonde
 39. Diegem
 40. Drogenbos
 41. Elewijt
 42. Genval
 43. Halle
 44. Korbeek Dijle
 45. La Hulpe
 46. Landen
 47. Leefdaal
 48. Leuven (Sint-MIchiels en Sint-Pieter)
 49. Linkebeek
 50. Marbais
 51. Merchtem
 52. Natoye
 53. Neerijse
 54. Nijvel
 55. Overijse
 56. Plancenoit
 57. Rotselaar
 58. Sint-Agetha Rode
 59. Sint-Genesius Rode
 60. Sint-Joris Weert
 61. Sint-Lambrechts Woluwe
 62. Sint-Pieters Leeuw
 63. Steenokkerzeel
 64. Sterrebeek
 65. Tervuren
 66. Villers La Ville
 67. Vorst
 68. Walhain Saint-Paul
 69. Watermael
 70. Wezenbeek-Ophem
 71. Zaventem
 72. Huldenberg
 73. Familie Clabots in het Rijksarchief – Niet Overijse
 74. Proeve van Familegeschiedenis Clabots, handgeschreven boekversie (?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel  III.     Genealogie (vooral Westvlaamse)

                    families

 

 1. Schape
 2. Van Heilewegen
 3. Blanpain
 4. Enveloppe met Loos, Boulange, Huens, Matterne, etc…
 5. Van de Weghe
 6. Van Spilbeeck
 7. Holvoet
 8. Lorthiois
 9. Huens
 10. Willems Le Clercq
 11. Van Overbergh
 12. Vloebergh
 13. Van den Berghe
 14. Noyens
 15. Van den Berghe
 16. Holvoet II

-17.        Collin

 1. Jacquart
 2. Landeau
 3. Van Ackere
 4. Van Spaendonck
 5. Wouez
 6. Pletinckx
 7. Naveau
 8. Jean Felix Jordens
 9. De Pré
 10. Heylwijgen- Verheywyghen – Haelwyck

 

 

Deel IV          Gedrukte publicaties van Albert Clabots

 

Opgeborgen in een aparte archiefbox.

 

Clabots  A.,     Een voorloper van de V.VF. Vlaamse Stam, jaargang 26, nr  9,  september

1992, pp. 465 – 469.

Clabots  A.,     Leden van de familie (s) Clabots als papiermolenars in Brabant, in Vlaamse

Stam, pp. 139 – 146, echter geen verdere aanduidingen.

Clabots  A.,     Bisschop Triest en de parochieregisters van het Bisdom Gent. Vlaams Stam,

 1. 185 – 194, geen verdere aanduidingen.

Clabots  A.,     De man van twaalf stielen en dertien ongelukken. pp.27 -46, geen verdere

aanduidingen.

Clabots  A.,     Een bouwpromotor in actie te Brussel in de 17e eeuw.  pp.279 – 306, geen

verdere aanduidingen.

Clabots  A.      De Familienaam Clabots.   Overdruk uit Vlaamse Stam, jaargang 16, nr 3 – 4,

april 1992, 101 – 108.

Gerits J.           Ten huize van ir. Albert Clabots., promotor van de familiekundige studie in

Vlaanderen.    Ons Heem, jaargang 45, nr 6, 1991 pp. 223 -228.

 

Clabots A.,     De plaatsing van de Brusselse vondeling op het platteland. Ons Heem,

jaargang 38, nr  2-4, 1984,  pp. 53 -64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel  V.                         Schepengriffie Overijse

 

De nota’s van Albert Clabots, of althans datgene wat bewaard is gebleven, uit de schepengrifie van Overijse werd in dit hoofdstuk opgenomen. Alle documenten werden in hun organische eenheid bewaard, wat betekent dat sommige dossiers chronologisch, per onderwerp, door de tijd heen zijn opgebouwd, waardoor sommige nummers van de schepengrifie van Overijse meerdere keren terugkeren in dit overzicht.

 

 1. Overzichten

 

A                            Administratie                                                   nr 10034 – 10044

B                             Briefwisseling                                                  nr 10045 – 10052

C                             Verklaringen                                                     nr 10053 – 10059

D                            Uitgaven                                                            nr 10060 – 10083

E                             Burgermeestersrekeningen                      nr 10084 – 10100

 

 

F                             Lijsten                                                                 nr 10101 – 10105

G                            Beden                                                                 nr 10108 – 10166

H                            Rapportboeken                                                              nr  10170 – 10175

IJ                            Weggeld                                                             nr  10255 – 10261

K                             Bieraccijnzen                                                   nr  10262 – 10271

M                           Militie en Politie                                              nr 10272

N                            Openbare verkopen en verhuringen     nr 10976 -10302

OP                         Minuten van allten

 

 1. Schepengriffie

 

In de inventaris op de volgende bladzijde verwijst het eerste nummer naar de map waarin de documenten zijn opgeborgen. Het nummer bestaande uit de letter S en een nummer in 5 cijfers verwijst naar de nummer in de Schepengrifie van Overijse op het Rijksarchief.  

 

 

Schepengrifie nr 10.000 – 10.099

 

 1. Overzichten

 

 

 1. S10034

 

– Vrouw, vrouwe aanwerving in 1712 (met copie van de originele akte)

– 1754, patent van JF. De Madrid

 

 

 1. S10042

 

– Nota’s in verband met bareelgeld met opgave van tientallen referenties

in schepengriffies. Ook diverse bronbesprekingen i.v.m. familiekunde

 

 

 

 1. S10042

 

– 1683, bieraccijns

– aankoop van poeder voor lustspelen, 1722

– 1790, logement voor 1400 keizerlijke soldaten

 

 

 1. S10040-42-43-60

 

– 1671, borgstelingen

–  20.1.1628, beschincken, feestmaal op Sint Sebastiaan

– Cardaen (3x)

– 1498 (vaanaf) verwijzing nar inventarissen en beperkte opsomming

– 1699, instructie m.b.t. het luiden der klokken

– 1657, instructie voor de vorster

– 24.12.1680, marktreglement

– 1680-83, bier

– 22.3.1792, een staak geplaatst, om doorgang van paarden te beletten

 

 

 1. S10053

 

– Moeilijkheden met het orgel in 1677

– Overlijden van schoolmeester orgelist Janssens

– 1694, verzoekschrift meester Boulenger om loon en een woonst

Peeter van den Waayenberghe, coster-onderwijzer in 1695

Jan Ubens verloor drie huizen, camme in de brand

Verbrand huis sint merten, ook eigenaar van ‘de horen’

 

 

 1. S10054

 

– werkzaamheden van de schepenknaap in 1703

– brouwers

– 1724, verkoop van een huis geërfd van pastoor de Bailly om een nieuw orgel te kopen.

Petrus Bolenge

– verzoek van de inwoners van Tombeek

– Plaats onder de camme van het stadhuis wordt school in 1734

Ph. Michiels – Brabants patriot, 1789-1790

– bareelrechten

 

 

 1. S10055

 

– oorlogsrekening (1747-1749) burgemeester ‘de Madrid’

– belangrijk stuk ivm vrijstellling ‘droit de louche (lepelrecht?) copie originele akte

aanwezig naar de rekening van 1548.

Bolengeer solliciteert in 1677

– 1681, brouwen van bier en brandewijn

Jan Hernalsteen stopt ermee als beenhouwer in 1712

‘ het stoeckhuijs, mooie onbekende (?) toponiem

– 1716, herstellen met stro wordt bestraft

 

 1. S10056

 

– kopies van de originele akten verzoekschrift meester Boulange

– nota’s begijnhof

 

 

 1. S10056 – 10057

 

– leveren van gewapende mannen in 1656

– oorlogsuitgaven en rekeningen voor de jaren 1747 – 1749

– bareel OLV ten Bossche (met kopie van de originele akte)

 

 

 1. S10060

 

– 1619, Port Vatlet

– tamboer

caerdaen

– huise sint sebastiaan in 1673

’t schuttershof in 1537

– akte van de drei

 

 

 1. S10066

 

Jan Daems klokgieter

– allerlei rekeningen herstel van de kerk

 

 

 1. S10067

 

– 1692, herstel van de kerk, levering ladders, kruiwagen, berrie

– Logementen

– Schoolgeld

– Accijns

– Bonten Osch in 1692

– Een pot bier kost twee stuivers in 1692

– De camme

–  Klokgieter verblijft in den horen

– Verbod op schouwen

– Belangrijk dossier ivm herstel van de kerk

– 1694, bieraccijns

– Militaren en hun logement te Overijse

– Logeren van de tamboer

 

 

 1. S10068

 

– dossier opbouw van de kerk

– met een reuze banket

– kopies originele akten toegevoegd

 

 

 1. S10069

 

– Branders van calck voor de kerk op 22.1.1694

– 1694, logeren in ‘den horen’

1694, executie door ophanging van G.Coeckelbergh

 

 

 1. S10070

 

– 1687, weggelt

– reparatie van orgel in de kerk

– afrekening van de klokken in 1699

– accijnsen 1699

– schepencaemere twee sleutels

– nieuwe porcessie wegh- Lambert Nots

– vrijheidscamme in 1699

 

 

 1. S10082 – 10087 – 10088

 

– 1692-93, weggeld

– 1692-93, accijnsen

– reparatie na de brand

– 1702, de vier draaibomen gerepareerd

– Proces tegen shertogendael

 

– 1705- 1707 accijnsen

– draaiboom in de Laenestraete

– 1708-1709, weggelt

– reparaties aan de klokken

 

 

 1. S10092 – S10093

 

– plan nieuwe casseide in 1736

– schilderen van den zonnewijzer op de stadhuyse

– zavel laden,schade, etc.

– rekeninghe 1745-1749

– verbod om te tappen voor soldaten

– 1751, 11 ruiten hersteld in de school

– 1745-1746, plafond halle

– inhalen van de jonge prins, rekeningen – Hornes

– steenweg naar Brussel

– Vertier van de militairen uit Overijse

 

S10093

 

– gage van de burgemeester in oorlogstijd

– 1745, ordonnantie aen sr Simon Silversmit van wapens van deze gemeente in massief silver te maken

– 1747, delegatie naar het franse leger

– verbod op hoeren

– maken van de minderbroederscamere

– miliciens (omvangrijk dossier 1746-1749)

– Betaling zilveren wapens

– huur voor Boulange P.

– kokardes voor de militairen van Overijse

 

 

 1. S10095

 

– 1753, nieuwe kasseide Overijse- Wavre

– planten van beukenbomen – maken van zavel op de markt i n 1759

P. Boulange –huishuur

– Borg voor de steenweg naar Wavre

 

 

 1. S10096

 

– 1762-63, weggeld

– cleynen bieraccijns

Boulange schoolmeester

– erf op de merckt ‘den cardinael’

– aanleggen steenweg – een detailrekening

– geschil met Brussel over de casseide

– nachtslot op de bareel in de processieweg 24.10.1772

– klokriemen – reparaties

– aanwezigheid van een afvaardiging uit Overijse te Brussel in 1790

– aanwezigheid van een afvaardiging uit Hoeilaart te Brussel in 1790

 

 

 1. S10097

 

– school, overlijden van Boulange

– bieraccijns

goreelmaecker P. Clabots – reparatie van de klokriemen

– leveren van banken en bert in de school op 16.3.1783

– bareel

– geschil met Francis Stroobants

 

 

 1. S10098

 

– 1786-1787, de vier godshuizen van overijse

– 1786-87, den cardinael

– voorloper van onze muziekmaatschappij?

– 1792, doelpleyn

Kerkehoff in de Begijnenbempt

– Vrijheidsboom in 1791-93

– 1791, schoolhuur

J.B. Mans, ontslag in 1798

– 1793, militairen gelogeert in de school

– 1793, werken aan de glaesen van de school

Judocus de Cock, afdoen van de kruisen

brief van J.B. Mans, copie

 

 

Schepengrifie 10100 – 10199

 

 1. S10101

 

J. Clabots boswachter

Nederhem ( 2 copies)

– 1685, Sint Christoffel gestaen op de steen wech

– lijst van diegenen die capabel zijn wapens te dragen

Boulanger, schoolmeester –organist

– J. Hernalsteens, beenacker

Causdel

Stockemvelt

– Schaetbreockstraete

–  1797, het huis ‘ den hert’

Sint Barbara Capelle

’t Roth in 1797

Cortevelt

’t bergvelt

corenaertsstraete, 1733

lant op den naegaert geheeten de levensberghe

– 1757, scheysberghe

– 1760, Kerselaere

– 1776 en 1789, ‘de horen’

– 1714, ‘ de bonten os’, michiel mertens is waard

– 1796, G. Bosbeeck, onderpastoor van Overijse

– 1757, huys, hoff en schuere camme sint merten

– 1796, Roothuys, rechtover de kercke

Bertel Cooremans, pachter op Nederhem

 

 

 1. S10108

 

– Bede van 1529

Gielis de papiermaecker op BAERSELE

Stas de papiermaecker op GIERBERGE

Hoff te Molenpas

– smisse te vierbeek in 1529

– school

Bakenbos

Jan van Elsbrouck, schoolmeester in 1531

– bieraccijnse

Jan Bornijs nieuwe schoolmeester op 30.9.1529 (met copie akte)

– Chelssche brief

Jan van Elser – schoelmeester en organist in 1537

Bisdom, Tercameren

Anton de Wally, scoolmeester

 

 

 1. S10109

               

– 1537, Bakenbosch

– 1630, ordonnantie van de drei tollen (Laenen-Tombeek-Rozieren) met copie akte

Merten Lips (2 x )

Lazarus huysken

– wijn drinken bij Pieter Van der Spaut

Peeters van der Spaut, proost

Henri van Schaetbroeck, tol priveligie

– school boven de zolder van …

– 1557 gage van de scoolmeestere

– schoolmeester, ook in relatie met het BEGIJNHOF

 

 

 1. S10110 – 10114

 

– Erasmus Adriaens, pachter op ’Ten Nots’

– 1575, ogierberch cauter

– 1715, Henric Vanderkeelen, burgemeester

– wijk Marleysen Bakenbosch, Breedereijcke, Speelberch

 

 

S10111 

 

– 1600, ogierenberch

– 1600, binnenlaeten bede

weduwe Lipsius

– 1609, fonteyne in state te stellen (copie akte)

 

 

S10113

 

Vroenenberch

– 1640, Vrouwenheyde

– Lijsten …

– 1649, wagenvrachten

– 1644, bos bij de witte vrouwen….

 

 

 1. S10115

               

–  Bynneweyck

heynghysbosch

– 1657, caelheyl

– Papier maecker

Vroenenberch

– 1657, witte vrouwe heyde

–  diverse briefwisseling met sommige archiefbewaarders

– Kopie van de originele brieven

– onderwerpen op jaarbasis, overzichten

– nota over het brouwen van bier

– overzicht per pachthof

 

Bedeboeken 1528-1701

– o.a; Petrus Calbots op ‘ter dect’

– drogemolder

– huur van de molen te Hoeilaart

–  1772, Meirlenbergh tiende

– 1771, Cauterstraet tiende

– 1755, lijst aankopen P.Clabots

 

Nummers S10116 – 10166 in één map (hier nummer 27)

 

 1. S10116

 

– 23.3.1659, wittevrouwenheyde

Keteldelle

– 1659, Binnewyck, Bynnewyck

Caelheyde

– de pampiere (n) moilder

Bakenbosch

 

 

S10117

 

– den pampiermolder – Laenen

Vroenenberch

 

 

S10118                

               

Baekenbosch

– 1670, Caelheyde

– papiermolen (aar)

– Wavre, Genval

 

 

S10120

 

– 1679, militaire excursie Hertog Villakermose en smeergeld om er een einde aan te  maken.

– 1679, Sint Christoffel, Jacques Coijet

– Jan Ubens in de camme van Sint Huybrechts

 

 

S10121

 

– Buitenlaeten

– XXe pennning

 

S10122-31

 

– XX e penning –  is het onderwerp van deze bundel

– Buitenlaeten

Nederhem (verschillende keren)

– Pioniers

– Krantenartikel – 3 eeuwen controleurs van de belastingen

– Kopie – plattelandsfiscaliteit in de 17” en 18e eeuw

– Artikel: Alva in profiel

– Tiende penning van Alva

Huis van Justus Lipsius

Speelhuis Justus Lipsius

– 1758, Jan van Schrieck, alias Savelman

Meilenbergh tiende

– 1773, twee rontgasten ipv patrouille

– verhuurden tienden van 1774, met copies van enkele originele akten

 

 

 1. S10171

 

Reeborre

Savelenblock

– 1681, Hendrick Teijs, nu heer van Nederhem

steskens kouter

– Scheybergh

– 1679, Van Meerebeeck, huys ende hoff genoempt ‘de clapschete biertap’

– 1685, savelenblock

– 1681, Geertsbosch

– 1685, smid van Terlanen

– 1699, de molen kelle

– Bartholomees Coremans, pachter van Nederhem

Zeemberch

– De Madrid

– 1699, Groenendael straetcken – putheydeblock

Pietaff, block land

Laserisch huyse (3 x)

Clabots bosch

Nelle beke

Caelheyde

 

 

 1. S10170-10171

 

– 1681, kaelheyde

– vooral Huldenberg

– 1696, Berthel Coremans, pachter Neerhem

– 1674, Sint-Cristoffel heeft een nieuwe waard.

– 1679-1680 in ‘den horen’

– 1689, Sint-Sebastiaan, bij de nederste brugghe

– 1679, camme Sinte Huyberechts

– 1679, ten Norts

– Camme, Brandaris

– J. Bauwens, slothmaecker

 

 

 

 

 1. S10172

 

– 1673, op de halle

– 1675, Jan Hernalsteen, beenhouwer

– 1675, Solheyde, met kopie origineel rapport

–  1676, G. Alsteens, pachter van Nederhem

– 1702, in den iersten huyse ende hoff ‘Moribus Antiquis’

– 1700, Leemberch

– 1700, dorneplate

– Schaetbroeckstraete

– 1696, na verkoop Nederhem door Bomal aan Clabots

 

 

 1. S10173 – 174

               

– 1725, lange delle

– Merten Kimps, alias magere merten

– Jan van Obbergen, alias mancken Jan

hinxtenberch

groenenwegh, horenbergh

 

 

S10174

               

– 1700, Gile van Pee, alias poulain

– originele akte in kopie

 

 

Schepengrifie 10200 – 10299

 

 1. S10244

 

– 24.03.1702 – Lijst van de weerbare mannen te Overijse.

 

 

 1. S10249

 

–  6.02.1713, begrafenis Cathelyn van Navarre, vroedvrouw

– 1731-1781, dossier Petrus BOULENGE, schoolmeester.

– 1731, Basistekst, school in Terlanen.

– Basistekst, Een actieve deelnemer aan de strijd tegen de Oostenrijkers

– 22.9.1792-22.9.1796, jaren I-IV, Opzoekingen geboorten Overijse-Hoeilaart

– Basisartikel verklaring naam Clabots

 

 

 1. S10256

 

– Stamboom Clabots

– 1632, weggelt

– Jan van Meldaert gareelmaker

– 1670-1689, pachtgelden weggelt

– 1768, kopie verpachting weggeld

 

 

 1. S10257

 

– 1690, verpachting van het weeggeld

– idem, onderhoud kasseien

 

 

34           S10258

 

– 1721, weggelt ofte casseye gelt (interessant vooral voor de vrijstellingen)

 

 

 1. S10259

 

– 1760, weggelt ofte casseyengelt

–  1760, Jan Taymans op Terrest

– 1780, accijns bier en weggelt

– 1782, accijns bier en weggelt

–  10.12.1731, herberg in ‘den hert’, Jan Van Billoen stookt er brandewijn

– 1758-1759, verpachting weggelt

 

 

 1. S10265

 

– 1720, kleijnen bieraccijns

– burgemeestersrekeningen tussen 1748 en 1755

 

 

 1. S10268

 

– 1759, accijns op het bier

– 31.12.1774, Johannes Taymans, burgemeester

– accijns op het bier

 

 

 1. S10270

 

– 31.12.1779, accijns op het bier

 

 

 1. S10271

 

– 24.7.1683, prijs van het cleyn bier

– diverse accijns bier

– accijnsboek bier tussen 1691 en 1692

– Bollen grei (?)

– klachten over herbergiers

– Francis Stroobants herbergier in Tombeek

 

 1. S10272

 

– 1747-48, pioneers

– Lijsten

– originele akten in copie aanwezig

 

 

 1. S10273

 

– 11.06.1499, erve van Reynier Alsteens

 

 

 1. S10275

 

– Wie leefde van de tafel van de Heilige Geest in 1754

– Huis ‘de Wildeman’ in de leegheid

– huis ‘Leopoldus’ in de leegheid

– huis ‘de roose’ op de steenweg

– schoolmeester organist Boulange

 

 

 1. S10276

 

– 1.2.1629, verpachting van de tollen van Tombeek

– 27.2.1555, verkoop van bomen te Ijser

– 11.9.1653 met o.a.

 

* Vroenenberch

biesbempt

* weymbosse

* te ros

* rumaeldelle

* beeck velt

* spiegel cauter

* hoff ten spiegel

* leenen delle

* pollaers block

* de laene metten c

 

 

 1. S10272

 

– Pioniers – Frans tijdvak – Overijse

 

 

 1. S10277                 Nota’s m.b.t.  VIJVERS

 

– 15.4.1688, Christiaen Min is cluysenaar, woont in de cluys, krijgt een mantel.

– 27.10.1687, verpachting accijns

– 1686, Sint Cristoffel staat leeg

– 17.5.1678, verhuring veeweiden met o.a. Moth vijver en Rooversvijver- Weg comende van den bisdomme genoemd de Borrestraat en de Borrebos – ten nots

– motte plegh

– 16.1.1679, in den horen

– 15.4.1688, Bruijsdel

– 15.3.1680, brouschdelle bij het hof te Stockhem

– 1678, lokalisering van de bruggen en doorgangen aan de IJse

– kopie van verhuurakte

 

 

 1. S10293

 

–  20.5.1734, een halve bunder land op het grevevelt

 

 

 1. S10294

               

– 21.4.1757, huys ende block lant, ter Laenen aende steenrotse

– 26.8.1756, sterfhuis van Ambrosius Coopmans

 

 

 1. S10295

 

– 4.5.1762, erve van E. Van Billoen

– 14.11.1762, grote verkoop van bomen

 

 

 1. S10296

 

– 24.2.1767, verkoop van schaerhout

– 23.10.1767, verkoop schaerhout van het gasthuysbosch

– 13.3.1764, verkoop van schaerhout in Sint Anna Bempt

 

 

 1. s10297

 

– 27.10.1774 op Esschenen bosch

– 1722, Jan Baptist stoefs pachter op het hof te Nederhem

– 14.11.1771, Carolus de Busscher, actueel molder

 

 

 1. S10298

 

– Verkoop van boomen

– 1778, Borghthoff van de heer De Man in de Heuvelstraat

 

 

 1. S10299

 

– 1781, Peeter Clabots koopt twee Abbeellen

– 1779, ter laene … in t’moillekes

– kopies van de akten

 

Schepengrifie 10300 – 10399

 

 1. S10300 – S10304

 

– 22.1.1785, stuk land solheijde aen den Doorne, regenoten de Postweg

– 3.3.1785, Hendrik Van Billoen, schoenmaker, ‘klein veeweyken’ langs den bempt van notaris J.J. Vandevelde

– 14.11.1764, Ambrosius de Coster en Anne Heyemans, pachter TER SPAUT

– 28.2.1784, herberg ‘de keyser kroon‘ bij Petrus Taymans

 

 

S10301

 

– 1789, Guillaume Cumps  sone Honoré ‘in den hert’

– 28.2. 1788, Guillaume Devis: smit

– Eduardus Van Dam in ‘den horen’

– 1786, Herberg ‘de kroon’ bij Gerard Bergiers’

–  weduwe Kumps in herberg ‘den hert’

– Jan Sterckx in de ‘Bonte Os’

 

 

S10302

 

– 16.2.1792, bareelhouder

– 1791, sieur Guillelmus Godts woonende in den papieren molen bij dat roosen …. loopt een eik

 

 

S10303 

 

– 17.02.1622, Eizer – Bisdom, kopie van originele akte

– 1623, Een vijver aan de grote veeweide

– Verbrande kercke, propositie om speelbergs heyde te vercoopen (farde 1630) na twee branden en miswas vorige oogst.

 

 

S10304

 

– Verkoop huis in IJser van Jan van de Nesse, met stukje familiegeschiedenis, farde 1647

– verkoop van de Swaenpoort in de Leecheyt op 14.09.1649

 

 

 1. S10305

 

– 1652, Bartholomeeus Sevens verkoopt ‘de weldeman’ inde ledichheyt

– beneden den cluijsen vijver

stockhem bosch– een kleine veeweide boven Rooversvijver tussen de Begijnenbempt ende quispelierenbempt.

– veeweijde gelgen tussen de borchtmolen onder Speelberghe

speelbergheheijde gelegen aen de savelborre achter …huis van Clement de ….

Genaamd ‘den doelpleijne’, 6.5.1678

– kopies akten

 

 

 1. S10306

 

– 20.3.1664 loting erfenis, merten forton en Jenneken Taymans (copes akten toegevoegd), met o.a;  ’t stalleken, de gehele messie  met t’ solderke aen de minderbroederscaemere, pruymeblerken, Hooghuys

– 15.6.1668, in de Croone bij Onze Lieve Vrouwe inden bosch

– bundeltje ‘ ter Holst’

 

 

 1. S10308 – S10323

 

–  2.10.1687, Laureys De Rycke komlt vrij na betalen van een fouragie.

–  1681, cijns t.b.v. Ph.Ph; Seigneur de Buisseret

–  1683, ‘t scheewegen nu verbeert block, regenoten straat van scheewege,vermelding leenman Bisdom

–  15.11.1685, huis met camme, hof, etc. boven de kelle, geheten Sint Christoffel, naar de cardaan, ’s heeren warande.

–  14.8.1684, rente te Yseren, terugbetaling door Crnelius de Man van 1600 gulden.

–  22.12.1685, verkoopakte ‘aende de witte borijn op de heide

–  6.5.1986, hof op de Vronenberg.

–  1686, huur molen in Terlanen

–  18.08.1688, verkoop ‘den huyse den Spieghel’

–  22.12.1687, overtreding op het bieraccijns door Jan Hendrickx

–  28.9.1688, wordt ‘de Wildeman’ in de ledichheyt verkocht

– 1687, hofstede geheten ‘Stevensweerdt’ – een bos in de Reutenbeek

– 1687, sieur G. Janssens stadhouder van het hof van de Bisdomme

– 21.2.1682 verkoop van ‘de spieghel’, hof, huis, stal, varkenskot, bakhuis, mest, poort, bij de merckt

–  1.12.1685, rente op ’den horen’, op de steenweg tegenover de halle

 

 

S10310

 

– 29.11.1692, verbrand erf in de buurt van de Ridderstraete, degoidtsput

– 1.4.1692, verkoopakte ‘paepekelder

– 30.11.1692, verkoopakte verbrande erfe ‘den fellenoort’

– 1692, diverse akten i.v.m. afgebrande erven (geen toponiemen)

– 30.5.1693, verkoopakte verbrande hofstede ‘forttuyn’

– 11.3.1693, verkoopakte verbrand huys ‘den Cardinael’, gekocht door de vrijheid, regenoten de verbrande vrijheidshalle, markt en Sint Mertenskerk

– 24.09.1692, verkoopakte ‘Sint-Cristoffel’, tegenover de steenweg, het straatje BLOMBERGH, de Prins etc…

– 22.7.1693, verklaring over ontduiking bieraccijns

– 3.10.1693, akkoord met kasseilegger Bartholomeeus Barijn uit Vilvoorde over onderhouden van steenweg en de zijstraten.

– 30.6.1669 en 23.7.1694, verkoopakte van een verbrand huis ‘de keyser’, in rand genoemd heberge ‘Sint Joseph’. De keyser was gelegen onder de lange kercktrappen dus niets te maken met de brand van 1692

– 4.5.1694, verkoopakte hof te Nederhem

– fondatie van een jaargetijde voor G. Charliers ten laste van de vrijheid, n.a.v. een schenking van 320 gulden voor herstel van de afgebrande kerk

– 7.7.1685, Philips Boulanger, koster van Hoeilaart

 

 

S10311

 

– 14.12.1699, verkoopakte, huis, stallingen inde ‘Bonteschouw inde ledicheijt’

– 1692, diverse interessante akten, m.b.t. de verbrande huizen

– 26.110.1690, ‘schuere met hophoff’ inde corte ridderstraete, later bijgeschreven: nu het huis pastoreel

– 2.3.1697, huis in de overstraete, palende aen ‘de croone’

– 20.2.1699, verkoopakte van een afgebrand goed ‘Sint Merten’ aan de here van Overijse.

– 20.2.1699, tussen de cleynen brugghe en het goed van de prins

– verkoop van een huis palende aen ‘de croone’ door griffier Van schaetbroeck

– 19.7.1698, Judocus de Wint is landmeter – Hof van Blaesvelt (Lindaal) – Eizer, op den steenweg bij de grote trappen

– 18.4.1697, J. Elisabeth Claerbots, geestelijke bejaarde dochter, verkoopt en stuk bos op baekenbosch en een halve bunder land op de vroonenberch –het cooremansblock

– 20.06.1681, import van bier en wijn, Brussel octrooibrief

– 27.6.1692, verkoop van het huis ‘den hert’ op de markt door notaris Jos de Borcht

– 1696, den fillenoort, met afschrift van de volledige akte ten behoeve van het begijnhof.

– 9.12.1699, Hertogendaal conventuale des voorschreve godshuis – verkoop ‘de roos’

– 9.12.1706, terugbetalen gift, herbouwen van de kerk

– 31.8.1701, 147 gulden, Hertogendaal, herbouwen van de kerk

– 22.3.1688, document, geregistreerd in 1702, betreft het lepelrecht te Leuven

 

 

S10313

 

– 20.7.1705, verkoop van saedelbergh block, 9 dagwanden, ten baekenbosch

– 25.2.1707, geldlichting 4350 gulden en 17 stuivers voor fouraregering

– 23.09.1709, verkoop ten Bisdomme aan de Prins van Hornes

– 5.7.1709, verkoop ‘de keyser’

 

 

S10314                

 

– 1712, vermelding van Stockhem en o.a. Antoon van Neerhoff

– 1711, Judocus de Wint, meier van Stockhem

– 18.1.1711, slijpvijver in de buurt van de Puttestraat en de Kauterstraat

 

 

S10315

 

– 1.3.1715 verkoop van een huis grenzende ‘den vogelsanck’, hof van ‘de roose’ aan

de lange trappen

– 4.8.1714, verkoop erf ‘den Wildeman’ in de ledicheijt

– 7.12.1711, verkoop van een dagwand op Vlierbeek

 

 

S10317                

 

– 1720, verkoop van een dagwand op Cleyn Savelbergh en Eselsvelt

– 1723, verkoop erf.

 

S10318

 

– 24.11.1727, Francis de Coninck, paardensmid, voeren van graan naar Terlanen

– 27.11.1727, Ter Laenen

– 14.6.1739, pastoreel huys, scheytstraete, vloetgrobbe

– 27.4.1725, Boulange

– 4.1.1708, herbouw Sint Mertenskerke

– 26.4.1724, verkoop pachthof ‘te Vlierenbeek’, de verkoper reserveert zich de nieuwe steenen kamer,etc …toto zijn overlijden  (familie Blanpain)

– 12.6.1724, Sint Anna Capelle in de clapschette, hagaertsbos of moillepleijn.

 

 

S10319

 

– 3.7.1730, attest B. Coremans, pachter ’t hoff te Nederhem

– 8.3.1738, Terdeckt, de Cruiysstraete

 

 

S10320

 

– 9.4.1733, testament van G.Remy, pastoor van Rozieren

– 20.05.1734, organist, schoolmeester, P. Boulange- 23.12.1734, overeenkomst met Nicolaus Leskens, meester orgelmaeker te Leuven, m.b.t. onderhoud orgel Sint Mertenskerke, 12 gulden

 

 

S10321                

 

– 23.9.1738, Procedure m.b.t. het huis ‘de gruijs’, omtrent het gasthuis tegenover de watermolen van de Rinsbergh en de vrijheidsvesten

– 13.4.1738, het roth bij forme van een beijl

– 13.9.1739, steenweg naar Brussel, akte in 8 pp

 

 

S10322

 

– Vermelding van Jan Mans, koster te Huldenberg in 1740

 

 

S10323

               

– 1745, vervoer van houillie ofte smiskolen

– 29.12.1746, hannegijsbos

– 1749, akte familie Clabots

 

 

 1. S10324 – S10337

 

–  16.7.1751, verkoopakte, huis op de steenweg tegenover ‘de Ridderstraete’

–  1758, akte m.b.t. het Corteveldt

–  1760, verkoopakte ‘ hoff in de heuvelstraete

–  1766, verkoop van een huis op de hoek van de merckt

–  13.04.1769, verkooakte van land in de Clapschest (met kopie originele akte)

–  1777, verkoop van ‘de Roose’ met vermelding van een beperkt aantal devolutiegegevens van dit pand, maar ook getuigenissen, barelen, werken in loondienst etc.

–  18.1.1778, verkoopakte, omtrent Sint Anna Capelle tegen de straete Overijse- Hoeilaar, regenoten de ‘kollestraete’.

–  1780, verkoopakte, achter ‘Swinckels’ nu genoemd de vette warande beneden de willigh, eertijds deel van het hof van Nederhem.

–  4.01.1782, verkoopakte (van weduwe H. Vanderthaelen) aan J.B. Mans van het   Groot Huis,met kopie van de volledige akte en enkele verwijzigingen naar het Begijnhof, Annegijsbos en de heer van Huldenberg.

– 1784, verkoopakte van een huis met bleeckerije inde leegheydt.

 

 

 1. S10340

 

– Nota’s (enkele opsommingen) m.b.t; de POORTERS van Overijse, schepengriffie 10340-10356, voor de jaren 1503 -1569.

– Fotocopie tekst en tekening grafsteen Thomas de Wint in 1726.

– h. waldor, scoelmeester van Yssche in 1492, met copie akte

’t hoff vanden rode

Lips

 

 

 1. S10341

 

– 1510, pacht molen tombeek

– clapschete

– pacht te nederhem

– palmslag

– 1513, verkoop van de scherrewerremolen

– hove ‘van den borch’

– 1514, waterslach, waterval

-1514, clapsectte

– veeweyn

– slachmolen die vergaan was in 1514

– 1516, kapelmester Sint Michiels ter Laene

– 1517, Peeter  spysken, schepen

– 1510, pacht neerhem

 

 

 1. S10344

 

– 1533, doenheye bij de baertsage regenoten straet van baerycken, gehouden van het hof van stockhem

– bakenbosch

– 1533, baerhage

– 1534, deertbrugghe

–  thoeff ter spoudt

– 1544, bos geheeten ’tverbeerde

– 1529, hove ter baersele

– 1529, Aert Albrechts, koster van sint merten

– 1529, Jan van der linden, kapelaan

– 1529, Peeter Mercier, kapelaan

– 1536, den wildeman in de ledicheyt

–  t’ hoff ter rystt

– 1527, witte vrouweheyde

– 1527, ketelbosch

– 1527, craeyendal

– 1527, vleughvelt

– 1527, bij slagersdelle

–  1527, cardaene

– sceyberch

 

 

 1. S10345

slachpleyn

wolfsdelle

houwervelt

dertsschooff

– opden apse

theurdeke op slachvelt

lysreniersbosch

den ryst

beyaers beempt

farendys

steenblock

sbeyers beempt – tbeyers

Bakenbosch

werrekens vijver, begijnen

moelen van ter laenen

molekens velt

lysbeth reniers Block

– poorters van overijse

– stenen huys straete

skokers

reeborre

raapblock

roekeloos

hagaer borre

cleyn saelberch

– 1535, brouwen en bier, akte 281 met verwijzing naar 1479

– 1535, scole

– 1535, deselvelt

Lips

– cardaen

hofstadt (deels van het bisdom)

– 1537, ten putten borre, gehten den goitsput

– hinxtenberghe

– jasmesse (?)

 

 

 

 1. S10346

 

– 1538, Jan Stevens is meier van Ijser

– 1538, scutterscamere

– 1538, de school

– 1538, ter camere

– 1548, dweggelt

willekensbos

hagaert

– 1538, Claes Lips

– 1538, bieraccijns

scutters cam

– scole, scolemeester

Int houwervelt, 1538

– 1538, dertsschooffe

– 1538, lysbeth reniers block

– 1538, vijver bij Farendys geheten werrekens vijver

 

 

 1. S10347

 

– 1547, goidshuisen in de ridderstraete

– 1547, J. van den beede, schoolmeester en organist

– buiten de zwaenpoerte

grooten winckele

opten hofackere

den ketelbosch

inde rymeerschdelle

de brusselse scavije

hof van geert rode

– verkoop hof ter mommaerts

– 1541, verhuur van de zwaenpoorte

– verpachting bieraccijns

– 1541, hof ter baersele

 

 

 1. S10349

 

– 1546, bakenbosch, op de reeborre

– 1546, roekeloosbosch, groot saelberch

– t’ hoeffs van de tempelieren

– 1546, t’ hoeffs te sippelins bij tombeke

– 1546, roekeloosborrestraat, molestraat

– 1546, inden trelhoff ter baekenbosch

– 1541, ter dect

– saelberch

– 1543, jan aerts, cleermakere

– galgenvelt, langs straete naar Maleizen

– 1543, speelberghe

– 1543, roekeloosborre

– 1543, scokershoff

schaetbroeckstraete

– 1544, dertsschooff

scerrewerre

– 1544, jan cuppens, landmetere

reeborre

– ten bakenbosch in cleyn marleysen block

– 1544, speelbergh

– 1545, crauwels horich ten bakenbosch

– 1545, scokershof

– 1545, cleyn saelberch

– 1545, hagaert borre

– 1545, tscythagestraete

– 1545, in doverstraete

– 1545, borchtboogaert

slaechpleyn

– 1545, lijsreymersbosch

 

 

 1. S10350

 

slachmolen in de clapschette

– 1548, detail brand van de fellen oort

hamelstal

– 1548, t’ hoefs cokers cautere

– bosch t’hoeffs vander beverieren oft hagaert

reeborre

Andries vander heyden, timmerman

absinckele

– 1548, willekens bosch

 

 

 1. S10351

 

– palleuse en copie akte

– 1555, Guillaume de ridder wordt meier

– 1547, boichtochte slachmolen in de clapschette

– 1548, hof ten rode

 

 

 1. S10352

 

– bakenbosch

– 1556, in de ridderstraete nevens de vijf godshuizen

– 1549, steenblock op bakenbosch

– 1549, op den dertshoff

– 1549, bredereycken

– 1549, saelbergh

– 1550, blauwen driesch

– 1558, baekenbosch slaechpleyn

– 1552, ter ziekenlieden

– 1552, tseythage straetke

– 1552, solheye

– 1552, slachpleyn

– 1553, groot saelberch

– 1553, t’hoff scokers

– 1553, cardaene,de hoffstadt

– 1553, t’ hoff ten Rode

– 1554, vroenberch

– 1554, bloemberch

– beemd in de morclaen

– buyten de zwaen poerte

sipelberch (?)

– 1553, t’steenhuys

 

 

 1. S10353

 

– 1557, Gillis Lips

t’ scutters hof geheeten de cardaene

Lips

corte ridderstraete

cortevelt

bakenbosch int raepblock

huis in marleysen

t’ hoeffs te tempelieren

– 1558, bakenbosch, bos de bemhuwe

– 1558, bakenbosch, eyckenbosch

– 1558, t’ scuttershof

– 1513, vollemolen in de clapschete

– 1558, bakenbosch op den blauwen dries

– 1550, t’hof t’scokers

cleyn saelbergh

– 1558, Peeter van der Spoudt

– 1558, bieraccijns

– huis Lips

– 1548, capelrye rondom noot godts

–  bakenbosch, grunendael block

– 1557, reeborre

– 1557, t’hoff ten trappen

 

 

 1. S10354

 

– 1559, stuk bosch op bakenbosch, genoemd de spendelle

– 1560, huisstadt

– 1560, tschutters cardaen

Gillis Lips

– 1560, hoeff vander holst

scheewech langs straat op

 

 

 1. S10355

 

– 1560, toveryssche aende mert geheeten “de hofstadt”, regenoten…

 

 

 1. S10356

 

– 1566-1578, laathof Dect

– 1567, solheyde

– 1567, op den witte vrouwen heye

– 1620, schuttershof cordaene

– 1566, clapschetten

– 1566, restvelt bij den doerne

– 1569, Maria Lips

– 1569, een steenen huys achter shertogenhuis

– 1568, overdracht vollemolen in de clapschette

– 1559, Baeckembosch (sic)

– 1569, huis tolraes op brusselsesteenweg

– 1578, poeldries

– 1571, herberg Sincte Anthonis in tombeek langs de weg Overijse-Wavre

– 1570, huis, hof en camme

– 1569, speelbeergh

– 1571, marleysenblock

– 1571, lant opden dertsschooff

– 1572, huyse den vogelensanck, beneden de merckt tegenover het kerkhof van Overijse

– heerlijkheid van stockhem behoorde aan de kannuninken van Sint-Pieters Leuven

– 1567, de cluysen van overyssche

– conditie van de molen van terlaenen

– 1568, bieraccijns

– 1572, land en boomgaert ‘te korenaerts’

 

 

 1. S10357

 

– 1585, merten van schaetbroeck

– 1581, baekenbosch op slectpleyn

– 1581, scithage straetken

– 1580, cardaene

thoeff suppelinckx bij der dect

– 1585, huis den Juiten naem Jesus, tegenover de kerk

– 1585, een schuur in de corte ridderstaete

– 1585, wittevrouweheyde, ketelheyde

– 1586, hagertbosch

 

 

10358

 

– 1607, wourechte, griffier J.de greve

– Justus Lipsius in een testament

een cleijn plecxke

– 1609, ketelheije en keteldelle

– opden winckel

– 1610, shertogenhuys welck in voor tijden plach te heten het corenhuys, was toen al afgebrand.

– capelle … der walssche marleyssie

– 1611, merten clabots is laat van het hof van Bisdom

– 1612 ter bakenboschsche op slaenpleyn          

– 1614, dorekensvelt

 

 

 1. S10358-10365

 

– 1626, tichelrye (een halve bunder land)

– te Ysser op den breckelendries

– 1623, Ysser opt beckblock

– 1624, opden even cauter

– 1624, friskens delle

baeckenbosse

ezelvelt

– 1625, een vijver bij de scherewerremolen, op de moelledelle

hophoff

bisdom

– 1624, ter cammen onder t’hoff te pharendeys

– 1520, Jacop Verhoeve, pastoor der vryheit van Overyssche

– donatie van D. de la Roye

– 1625, Jan de Greve, griffier, wautrecht van Brbant…

 

 

 1. S10361

 

– 1629, minderboreders hebben een kamer, 1625, 1631, etc.

cordaen

thuyndelle

 

 

 1. S10362

 

– 1636, hoechvelt

– 1634, uitgeschreven poorterbrief Erasmus Oriaens

– vloetgrecht

 

 

 1. S10363

 

– 1687, horenberch, frissens delle, groeneweg

– 1638, bempt ‘den vinkenhof’, scheyberch, predeys block,bossewech,vroenberch,

– 1638, vroeneberch cauter, de hoffs van IJsse

– 1639, op den winckel, wyngaert

Lange bempt, veeweyde, craijendal, blamberch, twee vijvers aan hagerts bosch

– beemden van ter caemeren

– thundelle

stockhem hof

smisse blockboven stockhem berch

hoechvelt bij de bareel

– straet van stockhem naar lovenen

– 1,5 dagwand land op baereijck velt  regenoten weg van Stockhem naar OLV 

Kersselaer en stockhemlande

– 1640, begijnhof

Wittevrouwenheyde (meerdere akten)

–  willekensvelt

– voetpad ‘t valveken’ naar de Witte vrouweheyde

– blok van het hof scoepers

drutenbeke

Cappeelbos

– 1647, Calborre ofte bornevelt

– opden dertsschooff

 

 

 1. S10365

 

– 1646, laathof Baekenbosse (sint goedele Brussel)

– 1661, steenen huys van de heer

– 1664, poort met stallen… minderbroederscaemere

– 1652, Simon Charliers – Maria vande Nesse

 

 

 1. S10366

 

– Mapje ‘Ter Holst’

 

 

 1. S10367 -10392

 

– 1654, solheyde

 

 

 1. S10368

 

– 1664, maken van een trap ‘minderbroederscaemere’

solheyde

– 1665, messinck ende coolhof

 

 

 1. S10369

 

het rot

 

 

 1. S10370

 

– 1666, planten van een jonge eijcken, geheeten de baereyck

– 1675, verkoop van de ‘prince cardinael’

– evictie van de ‘Hecht’ op de markt (van oudts)

– 1682, verkoop sinte Huybrechts

– beek comende van het gasthuys

sincte habrecht

– 1682, ‘den horen’

G. Janssen, meier van IJseren, bisdom….

 

 

 1. S10371

 

– 1680, rente op ’den horen’

– 1677, ledicheijt

 1. S10372

 

– 1671, zijn ‘muije’ (2x)

– 1683, minderboreders caemere

steenpriel

– boven de wygaerdt bergen in de winckele

cortevelt

ketelheyde hoek

 

 1. S10373

 

– 1685, Sint Christoffel, sheeren warande

 

 

 1. S10374

 

–  1687, ‘wildeman in de leegheyt, de vrijheyt van Overyssche Brauwcamme

– 1688, de weg naar de Cluysenvijver

– 1688, vrijheits borreput

– 1699, den horen

– 1699, shertogendael koopt ‘die roose’

– 1692, paepenkelder

– 1694, transport Nederhem

– ‘den cardinael’

– 1697, baekenbosch

– 1697, cooremans block op de vroonenbergh

– 1698, transport van huis en camme Sint Huybrechts op den steenwegh bij de grote Brugge

– leenhove van ‘ten broeck’

– 1694, executie van Guilliam Coeckelbergh (mette corde)

 

 

 1. S10375

 

– 1699, verbrande erve ‘de roose’

 

 

 1. S10376

 

– 1699-1708, de merlekelle, diverse kopiën van oude akten

 

 

 1. S10378

 

– 1711, sieur françois de koster

– 1719, Jan Stoeffs, burgemeester, woont in ‘den horen’

– 1719, ‘den wildeman’ in de leegheyt

– 1715, brand in Eizer

– 1709, een besloten block geheeten ‘steenput’, met plaatsbepaling (2x)

– 1712, Juan de Madrid, gouverneur van het fort

– 1712, vlaemshoff van J.T. De Wint

– 1797, op de cauter van de vronenbergh

– 1708, Jan Cannaers griffiehof genoempt ‘de welverinck’

– 1709, huis en hof ‘de keyser’

– 1710, de roose

– brand te Wavre

 

 

 1. S10379

 

– 1715, scherrewerremolen,wordt hoesmolen

 

 

 1. S10380

 

– 1721, huis ‘den cam’, marleysen bij de capelle

cortevelt

– 1724, de Croon

 

 

 1. S10381

 

– 1728, huis genoempt ‘den vijver’, gelegen tot vlierbeke

– 1728, block lant boven de solheyde, regenoten de correnaerstraete, het molenstraetken

– 1725, bij den barier op solheyde, een block barbiers block

– 1725, Alexander Popel, weert in ‘den hert’

– 1726, copie grafschrift J.J De Wint

 

 

 1. S10383

 

– 1724, corte ridderstaete

– seker hofken ter augmentatie

– 1729, het pastoreel huys

– 1729, naerderschap brouwerij

– 1728, gerstrode velt in terlaenen

 

 

 1. S10385

 

–  1735, huis op de merckt met uitvoerige beschrijving aanhorigheden

–  1781, huis gemeenlyck genoempt  de swaenpoorte’, regenoten de waversche Schavije west ter eener de staete naar ter laenen

– 1734, bos op het roode kloosterpleyn regenooten de roode clooster borrestaete

– 1735, huis met de poort…. Met veel info

– 1736, ‘den hove’, ter laene

 

 

 1. S10386

 

– 1738, cruysstraete ‘ter dect’

 

 

 

 

 1. S10387

 

– 1738, pontgelt

 

 

 1. S10388

 

– 1745, huis den hert

– pachthof stockhem

– 1750, paters caemere

 

 

 1. S10389

 

– 1751, het corte ridderstraetken

– huys, schuere, stallinghe en coolhoff

 

 

 1. S10390

 

– 1756, huis op den steenweg bij de bareel

 

 

 1. S10391

 

– 1757, Groot saedelbergh (Marleysen)

– 1759, Solheyde

– Cordaene

 

 

 1. S10392

 

–  ½ bunder land salvo juste gelegen ter laene in het moilleken geheeten ‘den slangenbergh’

 

 

 1. S10392

 

– 1761, verkoop van een slagmolen

– 1761, processiewegh

-1761, steenrots ter laene

 

 

 1. S10393

 

– 1765, huyse Sint Joseph ende te vorens genoempt den keyser, gelegen te

Overyssche beneden de lange trappen. Eigenaars sieur Honorius Raye en Catharina Devis.

– 1766, Block lant en huis op hoek van de markt (akte met 12 kopies!), nogal wat stamboomgegevens in dit dossier

 

 

 1. S10395

 

–  1773, Cleyn Saedelbergh, genoempt Matthijsbosch (1100 gulden): 1 bunder bos

hannegijsbosch

ten bisdomme

 

 1. S10396

 

– 1777, ‘de Roose’, met een nieuwe achterbouw op de steenwegh, op de pensemerckt bij het kasteel

 

 

 1. S10397

 

– 1780, een stuck land ‘ter laenen, genoempt de dry dagwanden

– 1780, land in het moilleken ter laene

– 1781, ‘cortendael straetken, ter lane’

– op de oude laene bij den steenrotse

 

 

 1. S10398

 

– 1784, huis aan het kasteel

 

 

 1. 10399

 

– 1785, drie dagwanden land op solheide aen den doorne

–  reeks leningen aan de prins

– 1625, G. Van Waijenberch, docter in de medicijnen

– verwijzing naar Justus Lipsius

– 1625, lant in Kermans block tysser

– vroenenberch, vroenenberch cauter

cortevelt

neckersdelle

– 1778, betwisting Tombeek heyde

– 1622, straat van zavellenbore naar Ketelheyde!

– 1623, corenaerstrete

1623, den quaden plasse

 

 

Schepengrifie 10401 -10499

 

 1. S10401

 

– 1792, 2 partijen land gelegen te Baersele omtrent ter laenen (2 x)

– 1792, onderpastoors waren P. Van der Maelen en G. Bosbeeck

 

 

 1. S10402 tot 10406

 

– 1735, lotinghe Poot, huis op de merckt- 1735, verkoop voor 2200 gulden van de

‘Leopoldus’

– 1738, ’t Roth op ter dect

– 1747, een huis genoemd ‘guys’

– 1748, ‘de crone ‘, recht over de markt

– 1749, seker huys, alsnu 2 woninghe, genoempt ‘de Roos’ voor 455 gulden

– 1751, de Swaen in de ledichheyt, aan Jan Cumps

– 1754, huis de ‘cam’ in Maleizen, omtrent de capelle van Sint-Joos

– 1755, 3000 gulden op ‘den Bonte Os’

– 1777, het huys ‘de guys’ gelegen omtrent het gasthuis alhier (2x)

– 1764, verkoop van ‘den horen’

– 1771, sint Merten is brauwcamme (?), schuur, stallingen, aan Ferd. Poot

– 1771, ‘den Bonte Os’

– 1772, de Swaen in de Leegheyt, 800 gulden

– 1777, de Roose, verbouwd, 2000 gulden

– 1777, op de pensmerckt

– 1781, ter laenen in het moilleken

– 1781 en 1783, Sint Joseph op de steenweg

– 1782, de Croone

– huis in de leegheid

– 1783, het Roothuys

– Prinsen Salm

– 1784, hof ten Rode

– 1786, de kroon

– 1788, molekelle, den pitlaf

-1788, den Bonte Os

Terrestgat

– 1791, Sint Joseph, met veel detail

– 1792, papenkelder

Baersele

de roose, nieuwbouw

– 1795, roothuys

 

 

 1. S10403

 

– 1771, verklaring van de griffier

 

 

 1. S10404

 

– provisoire bediening van de meierij

archives d’Overyssche naar Schillings

 

 

 1. S10405

 

– 1654, steenput

– 1659, Winckele

–  Christiaen Janssen huurt een ‘bloexcken’

– 1679, lant aan Sincte Barbelen

Hooghuis

 

 

 1. S10406

 

– 1691, penninghe ‘van horen’

– 1726, huys ende herberghe ‘den hert’

– 1670, durang heer van Huldenberg

 

 1. S10407

 

– diverse sterfhuizen

– hypotheek van 100 gulden op de herberg ‘de hert’ in 1726, bij de lange trappen

-1670, heer van Huldenberg

 

 

 1. S10408 – S 10415

 

– G. Vandennesse

– Schaetbroeck

– diverse sterfhuizen

Judocus Vandenesse in 1731

– een traphael a

 

 

 1. S10409

 

Jan Hernalsteen voor calffvleesch

 

 

 1. S10410

 

–  t’ hoff ten Rode in 1740, met opsomming van pachters/ eigenaars

 

 

 1. S10411

 

– diverse rekeningen

 

 

 1. S10412

 

– huis en hof genoemd de ‘cam’ in 1792

Mans

 

 

 1. S10413

 

Nicolaus Matthei, pastoor van Overijse in 1674

Sint Christoffel aan de ‘kelle’ bij het hof

den wildeman

Christiaen Janssen, schoolmeester organist 1674

Jan le Main, alias coetsier

Craijendal

– Bodeloon

 

 

 

 

 

 1. S10414

 

Pastoor Matthei doet op 14.4.1666 een pot wijn halen in ‘den horen’ voor den orgelmaecker van haecht met synen compagnon. Christiaan Janssen was toen organist.

– schoolgeld – Spreutels

–  uitvaart Catlijn Coremans

– Jan hernalsteen, beenhouwer

– 100 gulden op de camme ‘Sint Huybrechts’

– 1692, sterfhuis van de geestelijke dochter Anna van Waeyenberch

 

 

 1. S10415

 

– 1699, verkoop van een molenvat

– 1712, huur van ‘den horen’

– huis sint merten, cijns, achterstal

– verkoop sint merten voor 4199 gulden

– huis te koop op de markt

 

 

 1. S10416 – S10491

 

sint huyberecht camme in 1705

huysse sint merten in 1705

den horen in 1705

 

 

 1. S10417

 

– rekening uitvaart van Merten Cumps

– Boulange – kwitantie – schoolgeld kinderen TER SPOUT

– 1728, sinte merten, vekoop van de erven van J. Vande Schriek

den cardinel

 

 

 1. S10418

 

– 1679, G. Alsteens pachter op Nederhem

– 1680, J. Coijet,sint christoffel’

Jan Crabs, alias kleine Jan in 1693

– 1690, ‘den horen’

– Huyse en camme Sinte Huyberechts in 1666

– en horen tegenover den huyze offt casteel van den prince, 1690

 

 

 

 1. S10419

 

– verkoop bier door markentensters, 1703

– huyse ‘sint merten’

– begrafenis van Jan Ubens

– sterfhuis Bolange

 

 

 1. S10470

 

Sint Christoffel, waard, kleermaker Jan Huse in 1689

Peeter de waet, reepsneijder

– J.Van Meldaert,’ rogelen’, proces

– straatrumoer rond sint christoffel, 1680

 

 

 1. S10491

 

– bieraccijns in 1773

– schoolgeld L. Boulange

– huur van een clavecimbel

 

 

Schepengrifie 10500 – 10599

 

 1. S10580

 

Bundel J. en H. Adriaens / H. Cumps, mamboir van Catherine Davaux, 1766, en de gehele akte in copie.

 

 

Schepengrifie 10600 – 10699

 

 1. S10661

 

– kiezerslijst, Franse tijd, jaar 5, met copie

onderwijzer Alflants

– barièregelt

– 1797, schoolmeester Mans

– schorsng van Mans

– gendarmerie – pastorie

– diefstal

dood van Mans, vacante onderwijzersplaats

Ch. J. Carbys

– Tout est calme

 

 

 1. S10670 – 10671

 

– rol van de persoonsbelastingen 1798-1799

 

 

 1. S10672

 

–  patenten

 

 

 1. S10673

 

Jean de Kelver

 

 

 1. S10674

 

– 1806, bewoners, aantallen, beroepen

 

 

 1. S10675

 

– register der pastoors

 

 

 1. S10676

 

– patenten 1797 – 1798

 

 

 1. S10682

 

– patenten 1817 – 1827 – pas de brigands, taalperikelen

 

 

 1. S10683

 

– lotelingen militie, 1827

 

 

 1. S10686

 

– schoolsubsidies

 

 

 1. S10698

 

– hoofdelijke belastingen, 1845 – 1860

 

 

Schepengrifie  10700  – 10799

 

 1. S10701 – S10702

 

– lijst van de kiezers op 15 april 1864

– kiezerslijst vn 1842

– bewonerslijsten etc.

 

 

 1. S10706 – S10707

 

– dokters en pothekersrekeningen

– tractement van de zusterkens

 

 

 1. S10714

 

– lijst van de garde civique 1831-1848, volledig dossiertje met o.a. Rigaux die een uitzondering bekomt.

 

 

Schepengrifie 10800 – 10899

 

 1. S10875 – S10878

 

– Proces ivm het bareelgeld

– pacht heerlijkheid Eizer en Bisdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel VI.                 Notariaat Gewest Brussel

Fonds Clabots

Opzoekingen Overijse

 

 

Farde 1 Overzicht (en) notarissen in het gewest (sic) Brussel

 

 

Farde 2

 

341                        – 1678, bede om schepen Laureys Le Riche vrij te krijgen die vastzat omwille van de schulden van de vrijheid van Overijse.

– 1679, Sint Huyberechts, aende de steenen brugge

– 1680, henne camme, Sincte Christoffel – Jan Ubens

– 1681, vier successieve kapelanen van het begijnhof

– tiende van hertogendal in Maleizen

de Swaen in de Ledichheyt – 2 stukken

– 1682, de keyser, bij de lange trappen

-1681, akte brouwen, accijns

 

342

– 1686, Peeter Coyemans; pachter Terrest

– Laureys Le Riche, pachter ende coopman doen tertyt gewoond hebbende  inde herberghe genoemd ‘de spieghel’

– pastoor, P. Van Gheel

– Bollangeer, organist, schoolmeester

– verkrachting van Anna van Waayenberghe

– 1689 – 1690, Augustijn Warlu pachter op nederhem

– 1688, Pladders staeck, yssere

– 1676 – 1682, J.B. van Meldaert, dienstbode in de ‘spieghel’ bij Laureys le Riche

–  1687, kontract maken voor een nieuw altaar in de sint Mertenskercke

–  1688, Merten de wals, molder van Tombeek

 

343

– 1692, verkoop van Sint Christoffel

– 1693, Blombergh

– 1694, molder Jan de Keuster

– 1694, Boulangeer, rentmeester huis van de armen te Hoeilaart

– 1692 – 1694, Jan Ubens, eigenaar van ‘de horen’

– landmeter Judocus Themas

– 1695, brauwcamme in de ledicheyt genoempt Sint Huyberechts

– 1697, verkoop van Sint Huyberechts

–  wederbouw van een huis zoals vroeger aan de lange trappen.

– 1698, Jan Ubens, coopman van hout

– 1690, verhuur van ‘den horen’, door Jan Ubens

– 1699, de roos

– bieraccijns

– 1698, verkoop van schaarhout in Terlanen

 

 

Farde 3

 

345

– 1724, Gillis Van Pee, alias polin

– 1724, moellepleyn onder haegaertbosch en copies

 

 

Farde 4

 

496

Nicolaes Tilkien, pastoor ter hulpen en rector van Sint Joost ter marleyse

– 1689, Joos de Vleeshouwere

– 1689, Sint Christoffel – gevecht op het kerkhof

– 1693 ‘ de kroon’

solheyde

– 1699, ‘de roose’

 

497

Laureys Wouters, molder in tombeke

– 1691, Hendrik Bergiers, saegher van sijne stiele

– begijnhof, veeweide en ten nots

– 1691, de Croone

– tol, weghgelt

de Croone

– 1700, den wildeman in de leegheid

– conventie over de restauratie tussen prins en abdij

 

Farde 5

 

497

– 1717, schenking huis aan de kerk van Sint Merten door Michiel de Bailly, pastoor van Overyssche

– huyse en came Sint Huyberechts’

– 1683, de papenkelder tegenover ‘de kelle’

– 1682, huis van ouds genoemd ‘den samaritaen’ en nu de koninck van spanien

– 1683, de croon te Onse Lieve Vrouwe in Sonienbosch

– 1684, de keyser aen de lange trappen

– 1675, verkoop van huis/camme Sint Huyberechts

– 1687, bieraccijns

– 1685, Sinte Anthoonis te Tombeke

– 1688, bemt genoempt ‘den dierenkoop’

– 1689, Boulangeer, organist, slachmolen

– 1689, Sinte Christoffel

 

 

 

 

Farde 6

 

4335

 

– 1697, herstel van Sint Martinus

– bier accijns Sint Martinus

Jan Warmeir, biertapper

– 1699, boven de merckt op de staeck van justitie

– 1699, Guillaume de Keuster, deken van de grote gilde, huize Bartholomeus

– akte ivm de handbooggilde

4336

– 1704, Groenendael, papiermolen

– 1704, Caelheyde

 

4338                      – Terdeck

 

 

4339

– 1717, Jan vande plasch, boswachter, hove ter laenen

– 1718, Michiel Mertens, weert ‘den bonte os’

– 1719, cortevelt

– 1719, winckel

 

4341- 46

 

– 1721, tiende merlebergh

– 1721 tiende cauterstraat

– 1723, land van stockhem

– 1728, Alexander Popel, weert inde hert

– 1728, spitsberch

– 1728, testament van Anna Humble

– 1728, de Madrid

– 1729, schaetbroeck

– 1729, de croon

– 1729, de vinckendelle

anthonis hove, paster van overijse

– gecapten witten arduin voor de pastorij

– voordeur pastorie (copies aanwezig)

– 1729, de Swaen

– 1729, Bonte Os

– 1729, herberg en huis Vogelensanck te Eizer

– 1729, Michiel Stoffs, weert in ‘den horen’

 

Farde 7

 

4347 – 4355

 

– 1730, verkoop van varkens

– 1730, G. Tymans caelheyde, pachter Terrest

– 1730, weiderecht op

– 1730, Bartholomeeus Cordemans,pachter Nederhem

– 1730, Peeter Alsteens woont in de nachtegaal, bisdom

– hof te rode

– 1731, scherrewerremolen

– 1734, verkoop bomen, carden gulde

– 1734, handbooghoff oft cardaen

– 1735, hoff ter pharendys

– 1735, hoff ter Nederhem

– 1735, langedelle

– 1735, reutenbeek

– 1736, voorheen geheten ‘de papenkelder’ naast de afspanning ‘den horen’ in d e noortsyde

– 1736, verkoop papenkelder

– 1738, Jan Kimps in de Swaen

– 1738, hoff ten Roij

– 1737, Clara de Cock, dienstbode

– 1737, herberg ‘ de Croon’ in Jezus-Eik

– 1737, Bolange, organist, schoolmeester

– 1738, nederhem

– 1738, verkoop schaarhout, stockembos

– 1739, corenaerestraete

– 1739, grooten schaetbroeckbosch

 

Farde 8

 

4357

4370-72

– 1740, J.B Vandenschriek, koster in Tombeek, in vervanging van Hubert Sterckx

– beschrijving klokken van Huldenberg

– 1741, Anthoon Sterckx woont in de Leopoldus

– 1741, Teskens achter het hoff van nederhem

– metaal voor de klok van Huldenberg

– klokken te horen tot in Loonbeek

Nederhem hoff

de langedelle in t’ Marleysenveld

– 1675, elsen bossch

– 1675, plodder staeck

– 1675, hof te schoonenberch

– 1677, reutenbeek

– 1678, testament van Ingel Clabots en Magdalena Min

– 1678, hennegysbosch

– 1679, kaelheyde

 

1680

– verzoekschrift schoolmeester Janssens van de Vrijheid

– G. BLYCKAERTS, rector van de cappelrye van sinte Peeter en Pauwel binnen de

                               Parochiekercke van Sint Merten, Jacobus van Damme, onderpastoor Yssche en pastoor van het begijnhof

– 1681, Jasper de Creteman, molder van Hoeilaart

Smeysberg in Huldenberg

– 1682, Ferd. Tservranckx, gewezen meier van Yssche

– J Geeraert, schoolmeester en coster van Huldenberg

Boullangier, orgnaist en schoolmeester

– Rode, lachwayenberge

Farde 9

 

4375

 

– 1695, Jaeck Fornevil weert inde spieghel tot Jezus-Eik

Philips van der meule weert in ‘de croone’

B. Coremans, pachter neder hem onder overyssche nast de syde van soniën bosch

– 1696, getuigenis in verband met oorlogsfeiten

– 1698, Judocus de Wint, meier hoffs van Stockhem

 

4376

– 1700, Sieur Clerens, molder en huurder molen van De Man te overyssche

– onderzoek camme kelders

– 1691-1696, ravagie door de legers

– 1701, den hemel

– 1701, uitrusting van de soldaten, Graves de Berges

– afkopen van loteling

 

4377

– 1706, Horenberg onder Eizer (copies akte aanwezig)

– 1705, kamperen van legers gedurende 2 maanden (ook copies akte)

– 1707, huis ‘de Roose’

 

5643

– 1754, de swaen in de leegheid

 

5645

– 1756, verkoop smoutmolen, Overyssche

– Verkoop van twee huizen aan J. Poot

– 1756, Matthias de Becker in herberg ‘de horen’

 

5647

Sinte Christoffel gelegen recht over de herberghe ‘ den horen’

 

5649

-1727, verkoop van een huis in Jezus-Eik

– 1760, Tombeek onder de linde

 

5651

– 1762, verkoop ‘den horen’ en de papenkelder door Margarithe Humblé

– 1762, Causdelle

– 1762, Petrus Boulanger verhuring papenkelder, langs de poort vn ‘de horen’

 

5652

– 1763, verkoop schaerhout op ‘ den Hagaert’

 

5653

– 1764, caelheyde

– 1764, vleestiende

– 1765, moyllenbosch tegen de dryboom

– 1765, Jan de Both, boschwerker (Hoeilaart)

– 1765, Jan Taymans op Terrest

– 1766, verhuur van “de horen’

– 1765, verhuur van de scherrewerremolen

– 1766, merlenbergh vleestiende

– 1766, stockhemdelle

– 1767, verkoop van een huis langs de kerkhofmuur te tervuren

– 1767, verkoop van groot huis voor 2100 gulden

 

Farde 10

 

5658

– 1769, verhuur van ‘den horen’ reeds bewoont door Petrus Bolange

– 1769, brauw camme, inde buurt van de gemeynte borreput

– 1769, heuvelstraat waarde dryboom vele jaren was – nieuwe bareel

– 1745, scheyt haegen straetken

–  de dryboom naast de scherrewerremolen

– 1769, vlierbeek

 

5669

– 1770, verkoop van huis tegen sr Poot

– 1770, verkoop van sleunhout

 

5660

– 1771, verkoop van 1/5 van de ‘Bonte Os, met een situatieschets

– 1772, cauterstraet tiende

– 1772, spauttiende

– 1772, Hinxtenberghtiende

 

5662

– 1774, meirlenbergh tiende

– 1774, hinxtenberghtiende

 

5664

– 1775, meirlenbergh tiende

 

5665

– 1776, klooster, watermolen, tot Auderghem

 

6354

– 1723, ‘Sint Joseph’ rechtaer de kercke (copie akte aanwezig)

 

6355

– 1725, Alexander Popel, weert in de hert

 

6356

– 1725, verkoop schaerhout KOIJE bosch

– 1726, terlaene, aan het cortendael straetken

– 1726, overstraete, ½ huis en lant, nbijhet borchthof

– 1726, lant ins glovelinckx

– 1726, paddenplasch

– 1726, baereycke velt

– 1727, A. Caron

– 1727, de waersegger, schepen van Huldenberg

– 1727, molen tombeek, diverse gegevens

– 1728, baekenbosch

 

6357

– 1729, seker huis te Jezus Eik genoemd ‘sinte dominicus’

– 1728, Joannes Sterckx, weert in de Bonte Os

– 1728, brouwerij bij de gemeynte borreput

– 1729, rachterstraetken, rachter

– 1729, saevelstaete of de heirbane naar Overijse

 

6358

– 1730, stockhem heer

– 1731, lant ‘de nachtergaal’ bj de nederste veeweyde

 

6359

– 1733, verkoop van de goederen van Petrus Boullenge, organist, schoolmeester

– 1733, paddenplas

– 1733, bosch op de savelborre

 

6360

– 1734, Petrus Van Elderen, schoolmeester in Terlanen

                               – JF Davaux, coopman in Overyssche

 

6361

– 1735, Hendricus Mertens, vorster …

– 1735, Elsene, de herberg ‘de turck’

– 1735, verkoop van ‘de Leopoldus’

– Sint rogier de bosch

 

6362

– 1736, Sieur Michiel Mertens sone Christiaen pachter en brauwer

– 1736, EHJ Van Hove, pastoor van Overijse

– 1736, bouw van de pastorie in het centrum

 

 

6363

– 1737, Alexander Popel, wert in ‘ den hert’

– 1737, sieur Joseph Van Elderen, mede-eigenaar van ondermeer ‘ een huijs

Smisse recht over de kercke en de steenwegh aldaer, regenoten den processiewegh

 

6364

– 1738, vercoop corenmolen op de laene

– 1738, Henricus Cornelis, burgemeester van Overyssche

– 1738, G. Schamp, molder in Bosvoorde

– 1738, Simon de Preeter, molder op de corenmolen van terhulpen

– 2 bladzijden met gegevens over molens van Overijse en wijde omgeving

 

Farde 11

 

6365

 

– 1739, verhuur van een huis opde steenwegh aan Petrus Boulenge in ruil voor drie jar lesgeven

-dronckaerscamer

 

6366

– 1740, grouw papiermolen, Nijsdam, Terhulpen

– het Groot Huys, eertijds genoemd ‘de spieghel’

– opzeg huurmolen – Michiel Mertens, brouwer en molder

 

6367

– 1741, geschil tussen ter laene en hertogendal, hele bundel

– 1741, verkoop van de afspanning Leopoldus in Terlanen

– verkoop van een huis omtrent de merckt (2200 gulden)

– 1741, erfenis van burgemeester Christiaen Mertens, copie akte aanwezig

 

6368

– 1742, ten bakenbosch op Jans Winneveldt

– 1742, Petrus Boulenge

– 1742, Daniel de Raedemaeker, kapelaan OLV Huldenberg

 

Farde 12

 

6370

– 1744, hoff te Vlierbeek (o.a. J. Blampain, sic)

– 1744, huis naast ‘den Bonte Os’

– 1744, gieten van de klokken te Huldenberg

– 1744, tegen het huis ‘de Roose’

 

6369

– 1743, Antoon Sterckx woont in de ‘Leopoldus’

– 1743, Stockhem bosch

 

6371

– 1745, huis van P. Bollenge, bij de nieuwe steenen brucke, tegenover de Yssche, den vijverdamme, etc.

– 1746, verkoop van huis door M. Poot

– 1746, Wolfshagen, Huldenberg

 

6373

– 1747, verhuur pachthof Nederhem

– 1746, hoff te Nederhem tegen den Cauter

– 1747, Mattheus Poot, koopman

– 1748, verkoop van de ‘Croon’

– 1747, benificie van Sint-Michiel Terlanen voor Valentinus van Driessche

 

6375

– 1749, verkoop van de grouwe papiermolen in Terhulpen

– 1749, borghthoff

– 1749, langedelle

– 1749, Terlanen ‘den picken doren’

 

6377

– 1751, ‘in t’ nieuw huys’bij Christiaen van achter

– 1751, de Roose

– 1751, Petrus Bollange ‘de papenkelder’

 

6378

– 1753, ten huyze van Hendrik vander letten inde herberghe ‘de herdt’

– 1753, Caelheyde ende Heyligh Geest delle

– 1753, Stockhem

– 1754, Peter Clabots, drogenmolder

– 1754, Stockhembos

– 1754, Causdelle

 

6380

– 1755, verkoop huis gelegen bij de Steene brugge, genoempt ‘den handboogh’

 

6383

– 1766, t’hoff ten rode

 

10475

– 1741, verkoop 1/4 van de Swaene inde ledicheyt tegenover het molenstraetken

 

6384

– 1723, hendrik kimps, alias van Dist

 

9392                      – Blanpain, Franse tijd

– 1742, het huid den vitte lieue

– 1742, cleyn huisken gestaen ende geleghen achter het his den witten lieuw tot Jesus Eyck

– 1742, verkoop ‘den hert’

– 1742, verhuur van beempt in Terlanen

– 1744, attest halen van kalk voor de toren

 

10477

– 1748, Jan de Bontridder – Jan coopmans molen ter laenen

– 1748, Guillaume Min, eigenaar van de ‘Leopoldus’

– 1748, verhuur van de dry koninghen op de merckt

– 1749, verkoop van de ‘Croon’

– 1749, weduwe Hendrik Mertens in ‘de hert’

 

10478                    – 1756, Sint Agatha Rode: gansdelle-vytshaert-Bockxbergh

– 1750, weduwe F. Poot in Sint Merten

 

10479

– 1753, schaetbreockstraete

 

10480

– 1753, de cordaene, de solheyde

– 1753, Ferdinand De Wint, overmeier van Overijse en zijn eigenaardig testament

 

17797

– 1781, stockhembergh

 

17799

– 1781, de schepen van Overyssche sijn ‘Sattericken’

– 1782, Petrus Coppens, molder op de ‘scherrewerremolen’.

– 1782, Vronenbergh cauter

 

17800

– 1783, Huldenberg, Rode, etc.

Petrus Clabots, drogenmolder in Overijse

 

17801

                                – 1784, Stockhem

– 1784, herberg Sint-Merten

 

17802

– 1785, huwelijksakte P. Clabots

 

17803

                                – 1786, merriebempt

– 1786, joannes Mans, landmeter en organist

 

17804

Huldenberg, Loonbeek, etc.

– 1787, Terlaenen, doorekens velt

 

17806

                               Nicolas Michiels, pachter op het hoff van Nederhem

– 1789, verkoop van meubelen en dieren van N. Michiels, Nederhem

 

17809

– 1789, Guill. De Waet is de waard in ‘de dry coninghe’

 

17810

1790, J.B., De Vis, molder in Overijse

 

17811

– 1791, verkoop van een huis ‘recht over het kasteel’

 

17812

– 1791, verkoop van schaerhout op de Ketelheyde

 

17814

– 1782, Neerijse, leninghe, Heilige Geest

 

17816

– 1793, herstelling van de kerk in Huldenberg

–  J;B. De Vis is molder in Overyssche

Jan de Coster is molder in Terlanen

 

17817

– 1794, saertsbosch, tussen Schaetbroeckbos en Terdeck

– 1794, warande in de cauterstraat, cardaene

 

17818

– 1795, F. Poot waard in Sint Merten

– 1795, Baersel, abstraete

– 1785-1794, spijker van de gemeente, Crabeels, 5 copies

 

17820

– 1787, heere van terheyden en Huldenberg

– 1795, Marie Broothaers, schoolmeesteresse in Wavre, testament

 

17821

– 1772, Jan Sterckx is ‘Bonte Os’

– 1772, vissen in de laene

– 1772, jacht in Tombeek en de prins

– 1776, tolgelden, bareelen en ‘staak van ‘Tombeek’

 

17822

– 1773, pachthof ‘ten hove’ in Terlanen

– 1773, 5 kooplieden leggen kacht neer

– 1774, Egidius Min, ‘ en Horen’

– 1774, Peter Taymans, coopman in hout ende herbergier Jezus – Eik

– Brouwerijen, barrièrerecht en hoe ontwijken

Clement Taymans, pachter, herbergier,

– 1775, verhuur van ‘de Croone’

– 1775, Tombeekse heyde ofte veeweijde

– 1775, Carolus de Bussche, molder in Tombeek

 

Farde 14

 

17825

– 1776, Caffmeyersblock

– Loonbeek confr Clabots

 

17826

– 1777, Neerijse

– 1777, bareelrecht, Jezus-Eik

– 1777, koetsen en cheezen, uitsluitingen van het bareelrecht (8 copies akte)

– 1777, Peeter Hendrickx, bareelhouder Jezus-Eik

– 1777, bareelhouder Roelants van Sint Stevens Woluwe

– 1777, Mathieu Rousseau, bareelhouder Leuven

– 1777, Engel Verheyen, bareelhouder Leuven.

 

17827

                                – 1778, verkoop van 32 bomen van de handbooggilde St Sebastiaan

– 1778, Peter Clabots, drogenmolder te Overijse

– 1778, Eduardus Van Billoen, overdeken van Sint Sebastiaan en herbergier, sieur  Michiel Mertens is deken van de gilde

– Verwijzing naar het tijdschrift Eigen Schoon en de Brabander, LXe

jaargang, n° 1,2,3, 1977,  p.17 -52, Bijdrage tot de geschiedenis van de

schuttersgilde door G. Vande Putte, akte van verkoop op p. 47 – 52.

 

17828

– 1779, een stuk land in het ‘moilleken’ , ter laene, drogenmolder Clabots

– 1780, Josephus Taymans, priester

– 1781, Tergeyten

– 1781, G.Dewaet in de ‘dry coninghe’

– 1787, verhuur van een huis in de ‘pensmerckt’, akte 3 pp.

– 1791, verhuur van ‘handbooghoff’ i ivm het gildenhuisken.

 

17841

– 1792, Petrus Clabots, gorreelmaker, akte

 

17849

– Stuk land op Eizer, Debot, Brankaer, Adriaan Kell, J.d e Kelver, akte

 

17851

G. De Vis, testament, Franse tijd

– huis op de markt

– Cynzen aan ‘Ter Holst’, korte veld

 

17854

– 1806, Guillume Van Eyck, maréchal de profession, G. Devis, B. Devis, A.

Sterckx, Scheythaeghe straete, cortevelt met copie akte (handtekeningen!)

 

17681

– 1772, Joris Dekelver, Terlanen

– 1772, Loonbeek, Reyniersstraetehoeck

– 1772, slangenbempt

– 1778, Sieur Pierre Rodange –  Braine L’Alleud

­­­­                ­­­­- 1790, verhuur van de cardaen

– 1806, testament Devis

– 27 floréal, J.B. Mans

 

17857

– 1806, de Madrid

 

Farde 15

 

17865

– 1764, verkoop bomen ‘op den Bosch Wolfshagen’

– 1764, gift paterscaemere, akte 3 pp.

 

17866

– 1765, Terdect, verhuring van goederen van het beneficie van Sint Catharina

wekelijkse mis

 

17867

– 1765, G. Taymans, f °Geeraert ter Holst

– 1765, Jan Bergiers, abstraete, alias genijn

– 1765, beneficie H. Georgius in Sint Mertenskercke

 

17868

– 1766, Wolfshaegestraet, pachthof Wolfhagen

– 1766, vleughvelt bij de ketelheyde

– 1766, het valveken placht aan te hangen

 

17869

– 1766, corpus der heeren quotidianen Sint Merten

 

17870

– 1767, aankoop van een tangh en een visspaen

– 1767, Petrus vanden wayenbergh alias dispe

 

17871

– 1768, aankoop hout op den speelbergh

– 1768, Jan Cumps, sone hendrick alias cuul

 

17872

                                – 1768, Honorius is waard in ‘den hert’

– 1768, aankoop van twee beken bij ‘ten Rode’

– 1768, Weduwe Jan Sterckx is waard in de ‘Bonte Os’

 

17874

– 1769, Aankoop van een spinnewiel, treckpot, trefter etc…

– 1769, huur van de Swaen

– 1769, de horen

– 1769, steenvervoer voor de casseyde Wavre – Bruxlles

 

17875

– 1770, verkoop van ‘de hemel’ aan J.B. Janssens

 

17876

– 1770, nalatenchap N. De Vis

– 1770, scheythage straetken

 

17877

 

– 1771, verkoop van bomen, stockhembos

– 1771, taxatie hof van Nederhem

17878

– T.P. Gambier, cappelaen

– 1771, vigneron van de prinses

 

17879

– 1772, leerkontract, ‘het lynewevers ende serveth wevers Ambachte’

 

17880

– 1771, verkoop van schaarhout in stockhembos

– 1772, verkoop van ‘de Swaen’

 

17881

– 1773, verkoop van een huis op ‘savelborre’

 

17882

– 1773, Joannes van Immerseeel, molder van Hoeilaart

– 1773, verkoop van een erfve in ‘de heuvelstraete

–  1773, Michael Rodange, overmeier, koopt ‘de Roose’ van

Honorius Raye

17883

– 1783, verhuur (kontrakt) de papenkelder

 

17884

– priesterlycken… voor Petrus Josephus Taymans (akte 3 pp.)

 

 

Farde 16

 

17885

– verhuurakte huis tegen ‘Solheyde’

 

17896

– 1779, P. Spreutels, legaat

– 1779, steenrotse ter laene, onder de leenhove van schaetbroeck met een getekend plannetje in de akte (copie aanwezig)

 

17907

– 1785, hof ten Rode

– 1785, een welgelegen stenen huys op de merckt bij de lange trappen

– 1785, meirlenbergh

– 1785, cauterstraat

– goreelmaeker P. Clabots

– 1785, vleestiende – J.B. De Coster, met copie akte

 

17911

– 1788, bundel mbt ‘vercoopinghe van 40 partijen goederen op 4 meert 1788, met een totaal overzicht, prijzen, kopers, etc., J.B.J. Christianus Grave van de stegen – Bousval – 1788, verkoop geraamte van een schuur van Nederhem

 

 

17921

– 1762, verhuur ‘de Swaen’ aen G. De Wint

– 1763, verhuur pachthof ‘ten Rode’

– 1771, verhuur hoff te Wolfshagen

– 1772, transport huis en hof ‘de Swaen’

– 1773, verhuur ‘de Roose’

– 1774, verhuur van de ‘papenkelder’

– 1775, oude solheystraete

– 1776, Baron Rynegem, wapens in Sint Merten

– 1777, huur, ‘den horen’

– 1780, akte van codicille, vrouwe van terdect

– 1763,verhuur van ‘ten Rode’

– 1774, verhuur van wolfshagede Madrid

– 1784, verkoop van het hof  ‘ten rode’

– 1786, vercochte schuere Nederhem

– 1772, acte van cesse gedaen door weduwe de Madrid aan de heer Charlie O’Sullivan en vele andere mbt Terdeckt

 

17945

– 1750, verkoop gronden, P., J. en A. Goossens

– 1750, mengeling familie Streulens

 

 

 

Farde 17

 

 

17950

– 1753, Clabots, huur, verhuur…  copies akten

                               – 1753, ½ dagwand onder Conickx hoff op Wolfshage

 

17951

– 1753, ‘den dries’ in Terlaenen

– 1753, Ottenburg, heytheide

– 1753, verkoop van schaerhout

 

17952-54            

– Familie Clabots

 

17984

– 1756, huur Nederhem

– 1767, verhuur ‘den horen’

– 1767, pachthof in de Cauterstraat van Jan van den Wayenbergh

– 1780, verhuring van de cardaen

– 1771, verhuring van het hoff ‘ter Geijten’

 

17985

– 1778, verkoop van een ¼ van de ‘Bonte Os’

 

17986

– 1779, ter laene, ‘de dry dagwanden’

 

17987

– 1780, verkoop van een huis aan de bareel, t.o.v. o.a. de Oude Brusselse Baan

– 1780, solheyde

 

17988

– enkel familie Clabots

 

17989

– 1781, loting te Eizer

– drie dagwanden op stockhembergh

 

17990

– 1781, ‘de Croon’ bij Geeraert Bergiers

 

17991

– Familie Clabots

 

17992-3

– Familie Clabots

 

17994

– 1783, gesuprimeerd klooster van hertogendal

bosch hoff te Mommaerts

– 1784, berghvelt

 

17997

– 1785-86, Ferd. Poot is waard van Sint Merten

– 1785, herberg ‘het vosken’ , gehouden door Jan Hendrick Taymans

 

18003

-1787, ‘het vosken’, waard is Joannes Henricus Taymans

 

18006

– 1789, ‘den oren’ (sic)

– overig van dit dossier betreft specifiek de familie Clabots

 

 

Farde 18

 

18011

– 1791, ten huyse van joanna Reniers in de herberghe genaampt ‘het vosken’

 

18013

– 1792, verkoop ‘den horen’ door F. Kumps met daerinnen begrepen een kleyn huis  genoempt ‘den paepekelder’

 

18014

– 1792, hoff te Mommaerts ende van baertzele tegen de hydestraete

– 1792, verhuur van een stenen huis in de ‘overstraete’

– 1792, één dagwand land boven de ‘doren’

 

18018

– 1793, verkoop van ‘de Roose op de pensmerckt’

 

18021

– 1795, verklaring van J.B. Mans

– verhuur huis op de Reutenbeek door C. Min

 

21184

– Familie Clabots, diverse akten

 

21186

– 1779, verhuur van de ‘Croone’ recht over de merckt

– 1779, Jan Bergiers, alias Genyn

– 1779, verkoop meubelen van J.M. Mommaerts

 

21187

– 1780, een huis te koop op solheyde

– 1780, terlanen, het moilleken

– 1780, steekpartij in de heuvelstraat

– 1779, Mans resideert in Huldenberg

– 1780, Carolus de Busscher molder in Tombeek, doet afstand tocht Brauwercamme omtrent de kerk

21188

– 1780, verzoening van een steekpartij

– 1781, Eyser, te cappen op den stryck

– 1781, akte 28, met een plan getekend door Mans

 

21189

– 1782, aankoop van een stenen huis door J.B. Mans met

gedetailleerde beschrijving van de omgeving.

 

21190

– 1783, verhuur van de scherrewerremolen

– 1783, scheidingsakte, P. Rodange

21191

– 1784, verhuur van den horen’

– 1784, J.B. Mans, resideert in Overijse

– 1784, J.B. Boon, vorster soniën

 

21192

– 1785, familie Clabots, achter ..

– 1785, huis, hof paterscaemer

 

Farde  19

 

21193

– 1786, Jan Bergiers, alias jan Genijn

– 1786, verkoop van schaerhout – Schaetbroeck

– 1788, herberg ‘de gouden leeuw’ Eduardus Van Dam, Tombeek

 

21195

– 1788, verhuur van een huis recht tegenover ‘de roversvijver’

– 1788, P. Clabots, goreelmaeker

– 1788, verkoop schaerhout – Schaetbroeck

 

21196

– 1789, stuk land te Eyser op de ketelheyde

– 1789, vekoop in ‘den Bonte Os’

– 1789, Guillaume Dewaet in ‘de dry coninghe’

 

21197

– 1790, Jeronimus Zeller, burgemeester, schepen van Overyssche

m.b.t. de aanstelling van JCCA Crabeels (akte 4 pp.)

 

21198

– 1791, cijnsboek van Stockhem, mbt een betwisting

– 1791, ter laene, beemden

 

21199

– 1792, verkoop van bomen op de Vlierbeek

– 1792, schaetbroeck

– 1792, joannes Michiels in ‘de gouden leeuw’ te Tombeek

                               – 1792, Sieur J.B. Boon is/ eigenaar ‘de horen’

 

21200

– 1793, huis op solheyde

– 1793, getuigenis vechtpartij in Tombeek

– 1793, verkoop van land te Eizer (copie akte 4 pp. is aanwezig)

– 1793, verhuur van de scherrewerremolen

                               – 1793, overlijdensbericht familie Sterckx

                               – 1983 brief allocatie familie STERCKX

 

30652

– 1812, verdeling van de goederen van J.B. Van den schrick en M.T.

Dewint

– 1814, A.M. Hulleberghs, Clabots

 

30664

– 1820, J.F. Taymans, pachter op ‘Terrest’

– Clabots, zie ook de dossiers rond de bareelrechten

 

Farde 20

 

30676-77

– 1807, akten, erfenissen etc.

– 1820, Henri Taymans, huurder van de zolder van het gemeentehuis

– 1824, verkoop van ‘de gouden leeuw’ te tombeek

– 1825, verhuur van ‘de cluys’

– 1825, huis en land te Marleysen

– 1826, pagthof Nederhem

– 1826, huur afspanning in, Rigaux Jezus-Eik

– 1827, borg Rigaux ‘kleynen horen’

– 1828, verkoop van de ‘gouden leeuw’

 

30679

– 1833, Sinte merten, joannes Baptista de coster

– 1833, De Croon, J.B. Taymans

– 1833, ‘De Hert’ in het dorp, gehouden door Henricus Minnen

                               – 1833, ‘de hoorn’, gehouden door Cornelius Boon

– 1833, J.F. Clabots, goreelmaeker

– 1833, Philibertus Blanpain, herbergier in Tombeek

– 1833, wijlen Franciskus Blanpain, bij leven smid

-1833, joannes Adriaens,’ de Bonte Os’

– 1833, de apstraete

– 1833, molenbergh – Hoeilaart

– 1833, Hagaertsbosch

 

30680

– 1834, bos de vijverdelle in Eyser

– 1834, familie Goossens is eigenaar van ‘de Swaen’

– 1834, de vorssebeek

– 1834, t’ kasteeltje

 

30681

                                – 1835, Eizer in de herberg van J.B. Van Tuycom

– 1835, de gouden leeuw

– 1835, J. Huygens, blocmaeker te Overijse

– 1836, Jean François Taymans, aubergiste à Jezus-Eik in ‘la couronne’

– 1836, den Hert, J.H. Min

– 1836, de gouden leeuw, weduwe H.J. Min

– 1836, de gansdel op de Reutenbeek

– 1836, het Waelenveld op de Reutenbeek

 

30682

– 1836, ‘den Hert’ (in het dorp van Overijse)

– 1836, Jean Henri Min, aubergiste à Isque, contre le chaussée

– 1836, Nederhem

– 1836, Cauterstraet

 

30683

– 1837, ‘den Bonten Os’, kinderen Adriaens

– 1837, J.F. Taymans, aubergiste en bareelhouder

– 1840, de pensmerckt

– 1840, uitgeschreven testament J. Clabots

 

30686

– 1840, testament Clabots

– 1840, J.F. Clabots, goreelmaker, in het testament van zijn moeder

Maria Anna Devis

– 1840, Maria Theresia Hauwaert, weduwe van Philibertus Blanpain,

herbergierster te Tombeek

– 1843, Vleuggat, ketelheyde, heuvelstraat

– 1843, J.B. Dermé, winkelier in de heuvelstraat

 

30699

– 1838, kabaret ‘Le Boeuf Fleuri’ door Anna Catharina Adriaens

– 1838, de moillekenshoek, huis PITSHOF

– 1839, Jean Guns, journalière à Terlaenen

– 1841, verkoop tbv de familie Vandervorst

– 1842, het moilleken in Terlaenen

– 1843, J.B. Blanpain, boulanger

– 1843, ketelheyde en Clabots

– 1843, J.B. Dermé, boutiquier, rue e la colline

– 1844, Cabaretiers et boutiqiuiers, Henri et Marie Thérèse Thielemans

–  Ghislain de le Hoye

– diverse akten van de familie Clabots

– 1849, Joseph Van Entenryck, landbouwer in Terlanen

– 1852, Henri Leskens – landbouwer op de  Vrooneberg

– Auberge Saint Martin de F. Poot

 

36722

– 1855, vroonenbergh, stuk land genoemd ‘block’

 

36722

– 1806, Maleizen, Winand Van Hoof, cabaret Le peigne

– 1808, weduwe Poot, cabaret Saint Martin

– 1807, stenen huis ‘Le Cor’

 

 

36723

– 1810, rente voor de arme van Overijse

– 1813, hypothecaire renten in de familie Clabots

 

36726

– 1818, transport pour J.J. Rigaux et Jeanne Maijne, echtgenote te Yssche van een huis met afhankelijkheden genoemd ‘le petit cornet’ pour 300 florijnen van de Nederlanden

– 1820, Matthieu Taymans, boulanger à Notre Dame au Bois

 

36728

– 1821, ‘de groote Horen, recht over de pensmerckt

– 1822, G. Van Tuycom, ledigheyd bij de Swaenpoorte

– 1822, vijver, den kluijzen, molenstraetken

– 1823, couterstraete

– 1829, G. Van Tuycom, vedlwachter

 

36906

– 1829, Joanna Clabots, naeijster

 

 

36914

– 1838, Eyser, horenberg, groeneweg

 

36915

– 1839, lindael, horenberg

 

36916

– 1840, terrestveld

– 1840, verkoop van een stukje land van de cardaen wassers (?) te

 Overyssche

 

Farde 21

 

36916

– 1840, Cardaen, verkaveling, wassers te overijse, beenhouder, goreelmaker

– in het cardaen regenoten de vloetgrobbe

– diverse Clabots kopies

 

Farde 22

 

36920

– 1844, J.B. Blanpain, maitre boulanger

– 1844, Pierre Bauwens, menusier

– 1844, solheyde

– 1844, Hagelings delle in terlanen

– 1844, op den meuter, genaemt den Steert

– 1844, het moilleken te terlanen

– 1844, Petrus Bauwens, schrijnwerker

– 1844, Blanpain verkoopt niet enkel brood, maar ook verkenvleesch,

gaeren sajet, ameldonck (?)etc.

– 1844, Joanna Haezaert, dienstmaagd

– 1844, Mouilleken

– 1844, huis met hof in de heuvelstraat ‘ de dry koninghen’.

 

36925

Antonius Fillé, schrijnwerker

 

36922

– 1846, deling Depré

– 1846, Elisabeth Bogaerts, dienstmaagd

– 1846, J.F. Clabotsbouurelier (?)

– 1847, huis ‘de cam’ in Tombeek

– 1847, Bergstraat, Tombeek

– 1847, Langblok Tombeek, zavelstraat

– 1847, t’ kleynblock in Tombeek

 

36924

– 1848, de Reutenbeek

-1848, de Kwaehoek

– processieweg

– aen een straetje aen eenen deyck

– 1848, Joanna Honteuel, wasseresse, kon niet schrijven.

 

 

Einde studie notariaat in het fonds Albert Clabots.

 

 

Doodsprentjes en -brieven

In dit fonds worden de doodsbrieven en bidprentjes bewaard van overledenen geboren te Overijse of woonachtig te Overijse op datum van overlijden. Voor de doodsbrieven en bidprentjes van de oudstrijders van WO I (1914-1918) en WO II (1940- 1945): zie in de map van het desbetreffend fonds. Voor de doodsprentjes van de priesters: zie in de map van het desbetreffende fonds.

Klik hier om het PDF-bestand te downloaden. Lees de toelichting op pagina 3.

Met dank aan Chris en Stijn voor het vele werk!