In Memoriam Ivo De Boeck

Op 24 januari 2018 overleed na een ongeval in Tenerife (Spanje) Ivo De Boeck, bestuurslid van de Beierij. In een overvolle Sint-Martinuskerk in Overijse centrum werd op zaterdag 3 februari afscheid genomen van Ivo. Namens de Beierij nam Piet Van San het woord. Hierna de integrale tekst van zijn hommage.

 

Beste ouders van Ivo, dag Isabelle, Eline en Mimi, dag Kim,

Beste familie, vrienden, kennissen en aanwezigen vandaag in de Sint-Martinuskerk van Overijse,

 

Ook de Heemkundige Kring van Overijse, de Beierij, deelt vandaag in uw rouw want Ivo was ongeveer 15 jaar lang een van onze markantste bestuursleden. Een tochtgenoot, een kameraad van vele jaren.

Wij bieden langs deze weg ons diep medeleven aan bij dit grote verdriet dat het overlijden van Ivo is.

Wanneer we begin deze week in de bestuursploeg van de Beierij met elkaar contact zochten om een gedragen getuigenis over Ivo op te stellen, waren we niet verrast over de volgende uitspraken: creatief, kritisch, een organisator, een gulle lach, een vlotte spreker met een grote kennis van onze lokale geschiedenis. Met andere woorden dit was Ivo in de hoofden van de bestuursleden van de Beierij.

 Zelf herinner ik me nog heel goed de organisatie van erfgoeddag 2003 hier in Overijse. Het thema was reizen. De gemeente vroeg of we erfgoeddag konden organiseren en stuurde cultuur medewerker Ivo De Boeck van ‘den Blank’ ter ondersteuning. Na een uurtje overleg werd, op initiatief van Ivo uiteraard, gekozen voor het thema ‘ De Laatste Reis’. Een heel eigenzinnig alternatief, maar netjes binnen de lijnen gekleurd. Nog een uur later had Ivo de bestuursploeg van de Beierij zo zot gekregen om de uitnodiging voor de leden van de Beierij te versturen via een fake doodsbrief. Het tekent Ivo ten voeten uit. Wijlen dr. Raymond Denayer en ikzelf vonden dit laatste er over, maar we konden er niet tegen open Ivo kreeg zijn zin. We hebben trouwens nooit een groter succes gekend voor Erfgoeddag zodat we twee weken later de wandelingen nog eens mochten overdoen om de talrijke deelnemers van de  wachtlijst te kunnen gidsen. Mooie herinneringen die voortaan toch bitter smaken, nu jij Ivo,  jouw laatste reis zoveel te vroeg aanvat.

Wanneer we deze week onze souvenirs doorzochten naar verder werk van Ivo vonden we de mooie landkaart terug die hij ontwierp voor het project ‘Tussen torens van kerken en kastelen’ maar ook de omslag van het boekje rond erfgoeddag 2006 over ‘Kleuren in Harmonie’. Prachtige eigentijdse ontwerpen die tijdloos mooi zijn.

Wanneer we in de Beierij omstreeks 2000 begonnen te zoeken naar een andere ontsluiting van onze werking, naar een verbeterde maatschappelijke inbedding, wees Ivo ons de weg. Hij leerde ons om het product heemkunde anders te verpakken en een nieuw podium te geven. Persconferenties, dag en weekbladpers, ROB of Ring TV werden voortaan steevast uitgenodigd op onze buitenactiviteiten wat crescendo leidde tot veel volk als we iets organiseerden. Ivo kende dit spel door en door en blijkbaar kon men hem niets ter zake weigeren. Na verloop van tijd werd de cultuurprijs van Overijse hervormd want de Beierij won in die jaren toch altijd. Ook voor dit causaal verband wijzen we naar onze schalkse ruiter die Ivo was.

Ivo schreef zelf ook enkele gewaardeerde jaarboeken voor de Beierij, met name het boek over Chocolade en Maleizen en het boekje over Francqui, dit naast tal van andere bijdragen. Hij gidste daarenboven ook graag en veel voor de Beierij. Twee wandelingen, door hemzelf ontworpen, gidste hij en hij alleen. Met name de Vrouwenwandeling Overijse en de Vleermuiswandeling. Hij kon trouwens gidsen als geen ander en nam zijn publiek mee met een flair waar ik eigenlijk een stukje jaloers op was.

Ivo presenteerde ook graag. Zijn masterproef voor de Beierij was zeker de openingsavond van de tentoonstelling over Wereldoorlog I in ‘den Blank’  in 2014 die hij volledig aan elkaar praatte, één van de hoogtepunten uit de Beierijwerking van de voorbije jaren.Volledigheidshalve vermelden we nog dat Ivo de Beierij vertegenwoordigde op de vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland en V.V.V. Overijse.

De laatste jaren kende Ivo privé problemen die ook zijn vrienden in de Beierij niet zijn ontgaan en waarmee ook wij het soms moeilijk hadden. Hij bleef echter aan boord want hij had de voorbije jaren, zoals u kon merken, heel veel krediet opgebouwd, waarop hij kon en mocht teren van zijn vrienden in de Beierij. Vorige zomer was hij pertinent aanwezig op onze studiedag over de Tweede Wereldoorlog, waar we in 2020 mee aan de slag gaan. Ivo nam op zich onze documentatie over ‘Ontspanning in Wereldoorlog II in Overijse’ als thema te zullen uitwerken. Honderden bladzijden waarvan wij gerust waren dat hij er alweer iets mooi van zou maken. Het laatste nummer van het tijdschrift van de Beierij, Zoniën 2017 n° 4, schreef Ivo helemaal alleen vol voor Overijse. Hij schreef enthousiast over de ‘Bunkers uit Wereldoorlog II en de vleermuizen’, de kasteelmuur en het ontcijferen van oud schrift.

Het is zijn afscheid aan de Beierij geworden want in januari verontschuldigde hij zich voor de bestuursvergadering. Hij klonk enthousiast, want keek uit naar een reisje naar Tenerife.

Ik had de voorbije maanden soms het gevoel van een nieuwe doorstart door Ivo. Hij was terug van even weggeweest in ons midden. Het heeft niet mogen zijn. De Beierij is een bestuurslid kwijt. De man die ons de voorbije jaren de weg wees bij het afstoffen van onze werking en activiteiten. Onze tochtgenoot van vele jaren en een goede vriend.

Dag Ivo, vanwege de dankbare vrienden van de heemkundige kring de Beierij.

Monumentale parels in Overijse

‘As ge goeste’n èt ve te goe wandele’ met de Beierij…

… noteer dan de Marktdag van zaterdag 19 augustus 2017 in uw agenda. De Druivenfeesten, die dit jaar in het teken staan van ons sappige dialect, hebben weer heel wat te bieden. Zo zullen de 19e de straten van Overijse een gezellige drukte kennen met talrijke kraampjes, braderie, animatie en de Verenigingenmarkt.

Naar goede gewoonte zullen onze heemkundige kring, Familiekunde Overijse en de Studiekring Wereldoorlog I en II, er te vinden zijn aan een stand in de Stationsstraat. Geïnteresseerden kunnen er grasduinen in boeken over onze streekgeschiedenis en familiekunde. Ook onze recente publicaties van het ledentijdschrift Zoniën en ons nieuwsblad De Kelle worden er aangeboden.

Twee van onze heemkundigen zullen historische wandelingen gidsen doorheen het dorp. Zo stippelde Beier Erik Vanfroyenhoven voor u een mooi en boeiend traject uit langs pittoreske hoekjes en verdwenen monumenten in de Leegheid en de Dreef. Het notariskasteel, een ziekenhuis en een hoveniershuisje zullen voor even opnieuw hun plek in het landschap veroveren. De wandeling brengt u vervolgens naar een serre in de Kouterstraat, waar wordt teruggeblikt op de druiventeelt in Overijse. Met Ivo De Boeck kunt u vleermuizen ontdekken op een verborgen plek met een geschiedenis, i.s.m. Natuurpunt Druivenstreek.

Aandachtige wandelaars kunnen nadien deelnemen aan een klein kwisje, waarna een gelukkige winnaar uitgeloot wordt. Deze mag zich verheugen op een leuke Beiers-verrassing.

Vertrekpunt is de infostand van De Beierij van IJse in de Stationsstraat.

Om 14u30 start de wandeling ‘Vleermuizen in Overijse’ met Ivo De Boeck als gids, i.s.m. Natuurpunt Druivenstreek.

Om 15 uur start de wandeling ‘Monumentale parels in Overijse’ met privébezoek met Erik Vanfroyenhoven als gids.

Deelnemen kan mits betaling ter plaatse van 1 euro voor leden van de Beierij van IJse en 5 euro voor niet-leden.

 

Afspanning Sint-Martinus, Leegheid Overijse, rond 1900.

Afspanning Sint-Martinus, Leegheid Overijse, rond 1900. Archief M.T.

 

 

Op reis met de Beierij van IJse 2017

Noteer alvast de datum zaterdag 30 september 2017 in je agenda! Dit jaar bezoekt de Beierij het kasteel Marnix van Sint Aldegonde in Bornem.  Onze daguitstap kadert in het project ‘Cultuur in je buurt’ waarbij Eizer in de kijker staat. Daar de familie de Marnix nauwe banden heeft met Eizer, was de keuze voor de bestemming snel gemaakt.

Meer details over het programma volgen later.

Lezing ‘Vertrokken met de VOC’

In de 18 eeuw vertrokken meerdere Brabanders met de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar Oost-Indië. Ook enkele Overijsenaren ondernamen deze verre en avontuurlijke reis. Op dinsdag 14 maart 2017 vertelt Herman Swinnen tijdens een boeiende lezing meer over deze ‘uijtlandighe’ verwanten.

Waar? In het Bezoekerscentrum Dru!f, Den Bonten Os, Waversesteenweg 2 te Overijse.

Wanneer? Vanaf 20u30, na de Algemene vergadering van de Beierij van IJse.

Tentoonstellingsbezoek voor Beierijleden – De school van Tervuren. Pupillen en epigonen

Op het einde van de 19de eeuw stuurde meester Joseph Coosemans, die tot professor benoemd werd aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen, zijn pupillen en hun vrienden naar Tervuren om er, in het spoor van Boulenger, Asselbergs, Huberti, Montigny, Verheyden, e.a., het dorp, de omgeving en het Zoniënwoud op doek of paneel te vereeuwigen, zoals hij dat zelf ook had voorgedaan. Deze leerlingen noemen we vaak de 3de generatie van de Tervuurse School.

Tijdens de oorlogsjaren en in de naoorlogse periode – eigenlijk tot heden toe – volgden nog talrijke schilders in het spoor van de 19de-eeuwse meesters. Er waren echte Tervurenaars bij, zoals Auguste Istas, Jan Lyben en de broers Rik en Fik De Reymaeker, maar de meesten kwamen van heinde en ver om dezelfde sites op doek te brengen als hun beroemde voorgangers. De vereniging ‘De Vrienden van de School van Tervuren’ heeft sinds haar ontstaan regelmatig werken aangekocht van deze epigonen, maar vele schilderijen werden geschonken door leden of door andere families uit Tervuren.

Het loont absoluut de moeite om deze bijzondere natuurtaferelen en dorpsgezichten te komen bewonderen in het museum. U zal merken dat de landschapsschilderkunst op een hoog niveau tot op heden stand heeft gehouden.

De tentoonstelling is te bezoeken in het Hof van Melijn, Melijndreef 6, 3080 Tervuren.

De heemkundige kring De Beierij van IJse organiseert een geleid bezoek aan deze tentoonstelling op zaterdag 10 september 2016.

Toegangsprijs: 1,50 euro aan groepstarief. De gids wordt betaald door de heemkundige kring.      

Afspraak om 13:30 uur op het Stationsplein. Mogelijkheid tot carpoolen.

Vooraf telefonisch inschrijven is noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt tot 15 deelnemers. Aanmelden bij Carine Willaert 0476 45 31 28.

Speuren in familiedocumenten

Heb jij in het familiearchief documenten zoals briefomslagen, postkaarten, brieven, foto’s, akten, etc… en wens je te weten, of ben je gewoon nieuwsgierig, wat ze historisch of financieel kunnen betekenen? De Beierij biedt je een mooie gelegenheid hierover wat meer te vernemen.

Op zaterdag 1 oktober 2016 tussen 9 en 12 uur in ‘Den Bonten Os’ op de zolder, in de archiefruimte van de Beierij kan je terecht bij bestuurslid Piet Van San. Piet is commissaris literatuur, jurylid voor de disciplines postgeschiedenis, traditionele filatelie en literatuur bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Filateliekringen. Hij is tevens voorzitter van de (filatelistische) Studiekring Wereldoorlog  I en II  en is verbonden met een aantal nationale en internationale veilinghuizen voor de expertise van oude documenten die verzonden werden via de post, bodediensten, etc. Hij zal trachten je wegwijs te maken in jouw familieschatten. Maximum een kwartier per persoon.

Deelname in de kosten: 1 euro voor leden van de  Beierij, 5 euro voor niet-Beiers. Geïnteresseerd? Noteer dan alvast de datum in je agenda!

Historische wandelingen tijdens de Druivenfeesten

Ook dit jaar zal onze heemkring, samen met Familiekunde Overijse en Studiekring Wereldoorlog I en II, aanwezig zijn op de Verenigingsmarkt op zaterdag 20 augustus 2016, van 9 tot 17 uur. Traditiegetrouw worden de recente publicaties aangeboden zoals het ledenblad en de jaarboeken. Geïnteresseerden kunnen tevens grasduinen in bijzondere uitgaven en bij het antiquariaat zelfs uitzonderlijke edities op de kop tikken. Breng ons zeker een bezoekje!

Diezelfde dag zullen onze enthousiaste heemkundigen Ivo en Erik twee bijzondere historische wandelingen gidsen. Ze stippelden een verrassend parcours uit en nemen u mee op een tochtje doorheen de lokale geschiedenis naar mooie plekjes in het dorp.

Vertrekpunt: de infostand van de Beierij van IJse op het Begijnhofplein.

14 uur: Start van de ‘Bisdomwandeling’ met Ivo als gids.

14u30: Start van de ‘Aparte druivenwandeling met privé-bezoek’ met Erik als gids.

Deelname: 1 euro voor de Beierijleden, 5 euro voor niet-leden.

Iedereen is van harte welkom!

 

Prentkaart DjTimme001

Op uitstap met de Beierij

Noteer alvast in uw agenda:

  • Op zaterdag 20 augustus 2016 neemt de Beierij van IJse deel aan de jaarlijkse marktdag in Overijse. Ook een mooie gelegenheid voor geïnteresseerden om eens kennis te maken met onze vereniging. Die dag zullen tevens begeleide wandelingen in de omgeving georganiseerd worden.
  • Op zaterdag 10 september 2016 bezoeken we de collectie schilderijen van de ‘school van Tervuren’ in het Hof van Melijn.
  • De jaarlijkse Beierijreis gaat door op zaterdag 24 september 2016 en brengt ons dit jaar naar het slot van Anholt in Duitsland.
  • Op zaterdag 1 oktober 2016 krijgt u de kans om meer te weten te komen over uw oude familiedocumenten. Afspraak in de Bonten Os van 9 tot 12u.

 

Akte Isca 1234

De tienden van Overijse
Overijse – Hertogendal (Val-Duc), 1234.

Waarover gaat het?

In het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen (1) berust een zeventiend-eeuwse kopie (in de Latijnse taal) van een akte van 12 september 1234 waarmee het cijns- of tienderecht (het recht om belasting te innen) en het patronaatschap (het recht om de pastoor te benoemen) te Overijse, door de hertogen van Brabant aan de pas opgerichte abdij van Hertogendal (Val-Duc) te Hamme- Mille geschonken wordt.

Verbesselt (2) kende deze akte en geeft een reeks uittreksels her en der verspreid in zijn mooie studie van Overijse. Een integrale vertaling van deze akte naar het Nederlands is bij mijn weten nog niet gepubliceerd, wat we bij deze dan ook doen. Daarna bespreken we deze tekst kort, waarbij we ons focussen op de ondertekenaars van de akte en enkele opmerkelijke vaststelingen.

De vrijheidskeure van Overijse uit hetzelfde jaar 1234 (decembermaand) is beter bekend. Merk op dat deze akte dus enkele maanden voor de vrijheidskeure van Overijse gesitueerd is.

De tekst van de akte in vrije vertaling uit het oude latijn

We starten met een eigentijdse en integrale vertaling van deze oude akte over Overijse. Het is alleszins Nederlands dat we vandaag de dag niet meer gewoon zijn. Al lezende went het echter snel.

“Hendrik, door Gods genade hertog van Lotharingen, aan allen die door dit geschrift bereikt zullen worden, eeuwig heil in den Here. Opdat datgene dat in vrome wilsbetrachting voor het zieleheil wordt verricht, hiernamaals niet in vergetelheid rake, brengen wij door een waarheidsgetrouwe schriftelijke akte en de herinnering van deze huidige bladzijde ter kennis van de tegenwoordig levenden en ontsluieren wij ter attentie van diegenen die na (Ons) zullen komen, dat Wij voor Ons heil en voor dat van Onze zielen, tot vergiffenis van de zonden aan de abdij Huize Hertogendal van de Orde van Cîteaux, in dewelke Wij reeds een van Onze dochters aan God en de Heilige Maagd, tot (hun) dienst in geestelijk habijt, hebben opgedragen, ten titel van aalmoes hebben gegeven de gehele tiende van Overijse, zowel de kleine als de grotere, samen met het patronaatsrecht van de kerk van datzelfde dorp, met alle hunne afhankelijkheden, zoals (dat alles) eertijds door Onze Vader zaliger gedachtenis bezeten werd; en tot vredig en ongestoord bezit van de bovengenoemde abdij hebben wij door Meester Hendrik, onze klerk, Leuvens kanunnik, de abdis van bovengenoemde abdij (daarvan) in Issche, in tegenwoordigheid van de volgende geestelijken laten in bezit stellen : Franco, pastoor van Coutaza en Meester Simon de Liberisge, Johannes de plebaan en Franco van Tumbeke en andere priesters en geestelijken van het dorp, benevens van Walter van Sterrebeke en anderen van onze ridders, schepenen en mannen, in het jaar Onzes heren 1234, daags na Maria Geboorte.

Wij zullen (ook) verhinderen met 's Heeren instemming, dat voornoemde bezittingen (toebehorend) aan voormeld huis enige schade wordt toegebracht door Ons of Onze opvolgers in de toekomst en Wij hebben tevens de beloften volbracht die Wij betreffende bovengenoemde goederen aan voornoemde Vrouwe gedaan hadden ten tijde dat Onze Vader nog leefde, zoals dat is vervat in Onze (daaromtrent) opgestelde brieven, die Wij aan meergenoemde Vrouwe abdis hadden laten geworden. En opdat deze akte zowel door Ons als door de Onzen ten eeuwigen dage onverminderd worde nagekomen, hebben Wij bevel gegeven deze tekstbladzijde te bekrachtigen met de aanhanging van Ons zegel. Gedaan in het hierboven vermelde genadejaar”.

Originele bron zie tevens voetnoot (1).

De betrokken partijen bij deze akte

Hendrik zoals genoemd in deze akte is Hendrik II, hertog van Lotharingen en Brabant. Hij volgde zijn vader Hendrik I op in de loop van 1234. Op de geraadpleegde copie van de akte van 1234 is slechts vermeld : ‘Hendrik , ducus Lotharingen’.

De tweede betrokken partij is de abdij van Hertogendal bij monde van haar abdis (die niet bij naam genoemd wordt). Wanneer we hierover het Monasticum Belge (3) er op na slaan komen we uit bij abdis Alice of H (enkel het initiaal is bekend). Het is vermoedelijk abdis Alice geweest want abdis H wordt enkel geciteerd in 1239.

Johannes de plebaan. Plebaan staat gemeenzaam voor pastoor. Het Groot Woordenboek Van Dale (uitgave 1976) geeft als actuele verklaring: titel van de pastoor van een kathedraal die in naam van de bisschop een bisschopskerk bestuurt, pastoor van een kathedraal die tevens parochiekerk is.

Eén ding is voor mij zeker : de oudst bekende pastoor van Overijse, die via schrift tot ons is gekomen is deze Johannes. Hoe dan ook, plebaan Johannes, was als getuige van de hertog van Brabant, een hele man in het Overijse van 1234.

Franco van Tumbeke wordt als (inwoner van Overijse) getuige van de hertog genoemd bij het verlijden van deze akte. De verwijzing naar het gehucht Tombeek is nogal frappant. Meteen kennen we ook één van de oudst bekende vermeldingen tot op heden m.b.t. TOMBEEK.

De akte vermeldt ook: één van onze dochters. Bedoeld wordt ons inziens het jongste meisje Margaritha van hertog Hendrik II, dochter die op dat ogenblik reeds was toegetreden tot het klooster van Valduc. Deze dochter wordt later als abdis geciteerd in 1271 en 1276. Zij stierf waarschijnlijk in 1277 (4).

Walter van Sterrebeke : Vinden we ook in andere akten van de hertog terug als één van zijn getuigen en is dus waarschijnlijk één der belangrijkste leden uit de entoerage van de hertog. Het zou misschien de moeite lonen om al deze akten op dit punt nog eens te herlezen om de figuur van Walter van Sterrebeke beter in beeld te brengen. Maar dit is stof voor een andere bijdrage.

Franco, pastoor van COUTAZA, Verbesselt (2) houdt het bij Conteka in plaats van Coutaza dat misschien Kontich kan betekenen volgens hem. Ik weet het gewoon niet en zou niet weten waar te beginnen om deze man te situeren.

Wie meester Hendrik, de klerk van hertog Hendrik II en kanunnik te Leuven, Meester Simon de Liberisge zijn weten we niet. Het zijn alleszins vooraanstaanden uit het gevolg van de hertog.

Daarnaast vermeldt de akte ook nog andere van onze ridders, schepenen en mannen. Meteen ook de toenmalige hele maatschappelijke structuur op een rijtje.

Ridders en schepenen lijkt logisch, maar dat ook (onze) ‘mannen’ vermeld worden is toch wel opmerkelijk. Ik ga er van uit dat hier de ‘weerbare mannen’, of diegenen die in tijden van oorlog konden opgeroepen worden, bedoeld zijn.

Dat de hoogste kerkelijke overheid (Overijse behoorde toen tot het aartsbisdom Kamerijk) ontbreekt als getuige bij deze belangrijke akte is niet zo verrassend (maar het blijft opmerkelijk) voor diegenen die de geschiedenis van Overijse op dit vlak kennen. We komen hier uitvoerig op terug onder punt vier.


Het doel van deze akte en een paar problemen

Het is duidelijk: Hertog Hendrik II wilde het klooster van Hertogendal een inkomen garanderen. Het lijkt enerzijds logisch dat dit wat te maken heeft met de intrede van Margaritha zijn jongste dochter in het klooster.

Anderzijds vermeldt Brouette (5) dat deze schenking alles te maken heeft met de belofte van hertog Hendrik II om een klooster te stichten wanneer hem een bekwame mannelijke erfgenaam zou geboren worden. Over deze uitspraak kan getwist worden. De akte zelf geeft geen uitsluitsel want zij is getekend
Hendrik, hertog van Lotharingen‘.

Is het nu Hendrik I of Hendrik II die finaal het initiatief heeft genomen om het klooster van Hertogendal te stichten? Het is alleszins niet geheel duidelijk. Tegen pleit dat Hendrik I zijn hele leven lang in de clinch heeft gelegen met de kerkelijke overheid en zich altijd verzet heeft tegen het gezag van het aartsbisdom Kamerijk over Overijse en voor het behoud van de alleenrechten op ‘zijn’ kerken te Overijse en Tervuren. Tegen Hendrik II als stichter (en afgewogen tegen voornoemde uitspraak) is het feit dat zijn mannelijke erfgenaam de latere Hendrik III) pas in 1231 is geboren. Ik blijf het echter op Hendrik II houden, vooral om hiernavolgend argument uit de akte zelf geplukt.

” Opvallend is dat Hertog Hendrik II in deze akte verwijst naar vroegere (zelfs schriftelijke) beloften die hijzelf aan de abdis gedaan heeft op dit vlak. Dit kan betekenen dat hij het overlijden van zijn vader hertog Hendrik I heeft moeten afwachten alvorens hij zijn beloften kon waarmaken. Deze conclusie is gedeeltelijk in tegenstrijd met wat Verbesselt schrijft over deze akte die hij bekijkt als de uitvoering van het testament of de laatste wilsbeschikking van hertog Hendrik I. Ikzelf vond in deze akte geen aanknopingspunten voor een testamentaire wilsbeschikkking van Hendrik I ‘.

* Finaal worden door deze akte de gehele tiende van Overijse, zowel de kleinere als de grotere samen met het patronaatsrecht van de kerk van datzelfde dorp, met alle hunnen afhankelijkheden zoals eertijds door Onze Vader (bedoeld wordt Hendrik I) bezeten werd, geschonken aan Hertogendal (Valduc).

Het tienderecht is het recht op een tiende van de opbrengst in speciën of natura van bepaalde eigendommen. De bepaling in deze akte is vrij absoluut: het betreft zowel de kleinere als de grotere … Dit wijst er nogmaals op dat Overijse op dat ogenblik al een vrij complexe structuur van landerijen en goederen telde waarop zowel kleinere als grotere tiende kon worden geheven. In praktijk kon het tienderecht een kip, enkele mudden rugge, of een som geld, etc… betekenen. Het was nogal verschillend in functie van het land dat bewerkt werd. Hoe deze tienden (kleine als grote) in praktijk werden geïnd is in deze akte niet beschreven. Het zou ons echter te ver voeren om, in het kader van deze bijdrage, hierop nog verder door te gaan.

* Een tweede belangrijk aspect van deze akte is het recht dat aan Hertogendal (Valduc) gegeven wordt om de pastoor van de kerk van Overijse te benoemen. Blijkbaar berustte dit recht voorheen nog bij de hertogen van Brabant. Het is één van de laatste plaatsen waar dit recht (zo diep in de Middeleeuwen) nog door een wereldlijk heerser (de hertog) werd uitgeoefend, in plaats van door het kerkelijk gezag. Een en ander gaat terug op een zeer oud geschil tussen de hertogen van Brabant en de bisschop van Kamerijk. Wie hierover meer wil weten raadplege Verbesselt (2). Voor Overijse zou dit recht door Hertogendal uitgeoefend worden tot aan de val van het Ancien Régime (1793). Het was ook de pastoor die te Overijse de volgende eeuwen toezag op de tiendeheffingen en de belangen behartigde van Hertogendal.

* Merken we tenslotte nog op dat deze akte ook enkele maanden eerder gegeven is dan de akte die Overijse tot vrijheid (december 1234) maakte. Ook dit is niet toevallig maar vergt nog bijkomend onderzoek en overleg alvorens we over het waarom hiervan, en het verband tussen beide akten, een uitspraak durven doen.

De benaming ISSCHE

De akte spreekt duidelijk van ISSCHE, niet meer van Isca.
Isca of de oudst (832) bekende benaming van Overijse zoals destijds aangegeven door deken Mariën in het parochieblad (6) lijkt hiermee in 1234 verdrongen te worden door een recentere voorloper van de benaming Overijse.

Voor de Beierij van Overijse – Piet Van San – Overijse, 12 februari 2000.

_____________________

Voetnoten

(1) Archief van het Aartsbisdom Mechelen, Parochiebundel Overijse, Akte van Hendrik Hertog van Lotharingen, 8 september 1234. (Donatio do mari bij Issche…….Hendricum …)
(2) J. Verbesselt, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, deel XVII, Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig genootschap van Vlaams Brabant.
(3) E. Brouette, Abbaye de Valduc à Hamme-Mille, Monasticum Belge, deel IV, Province de Brabant, Deuxième Volume, Luik, 1968, p.531 – 548.
(4) E. Brouette, Abbaye de Valduc à Hamme- Mille, Monasticum Belge, deel IV, Province de Brabant, Deuxième Volume, Luik, 1968, p.537.