De Kelle – vanaf 1977

Inventaris van het ledenblad “Beiersblad – De Kelle” vanaf de eerste jaargang in 1977:

Alleen nummers waarin relevante informatie staat zijn opgenomen. Het aantal nummers per jaargang verschilde in de eerste jaren (afhankelijk van ijver en godsvrucht…) Nummers zonder link zijn nooit verschenen, of bevatten geen belangrijke informatie.

Publicatie Auteur Artikel
De Kelle 1977-3 Redactie Wie heeft het slot van kasteel Isque dat door Gaston Stroobants aan de Beierij geschonken werd op 24-9-77?
Wie heeft het slot van kasteel Isque dat door Gaston Stroobants aan de Beierij geschonken werd op 24-9-77?
De Kelle 1978-1 Redactie Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen: Hof te Reutenbeek, of Paradijshof.
Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen: Hof te Reutenbeek, of Paradijshof.
De Kelle 1978-2 Redactie Rentmeesters, familiestudie door Jules Rentmeesters (boekbespreking).
Rentmeesters, familiestudie door Jules Rentmeesters (boekbespreking).
De Kelle 1978-2 Borremans, R Tombeek en zijn trek: een poëtische bijdrage.
Tombeek en zijn trek: een poëtische bijdrage.
De Kelle 1978-2 Redactie Justus Lipsius woonde eens op het Hof Tenrode; speelberg, Terdek, Ter Dekt.
Justus Lipsius woonde eens op het Hof Tenrode; speelberg, Terdek, Ter Dekt.
De Kelle 1978-3 Redactie Wie waren de Lustige Zeveraars?
Wie waren de Lustige Zeveraars?
De Kelle 1978-3 Redactie Gildenhuis, toneelvoorstellingen, onderpastoor Van Aken.
Gildenhuis, toneelvoorstellingen, onderpastoor Van Aken.
De Kelle 1978-5 Borremans, R Gedicht opgedragen aan de “Lustige Zeeveraars”.
Gedicht opgedragen aan de “Lustige Zeeveraars”.
De Kelle 1978-5 Redactie Kostbare schat ontdekt te Overijse (bericht in de krant “Postrijder van Antwerpen”): in het huis van brouwer Van Billoen werd “eenen pot met 1500 muntstukken gevonden van de 13e, 14e en 15e eeuw.
Kostbare schat ontdekt te Overijse (bericht in de krant “Postrijder van Antwerpen”): in het huis van brouwer Van Billoen werd “eenen pot met 1500 muntstukken gevonden van de 13e, 14e en 15e eeuw.
De Kelle 1978-5 Redactie Vrijheidscamme, kerkhofmolen.
Vrijheidscamme, kerkhofmolen.
De Kelle 1979-2 Redactie Ingegraven steen gevonden in huis in de Bergstraat door Mathieu Steensels, met tekst verwijzend naar de moord op 07/09/1835 op Franciscus Grovens, zoon van Joannes Baptista en Catharina Delvaux.
Ingegraven steen gevonden in huis in de Bergstraat door Mathieu Steensels, met tekst verwijzend naar de moord op 07/09/1835 op Franciscus Grovens, zoon van Joannes Baptista en Catharina Delvaux.
De Kelle 1979-2 Redactie Het hart van Philips Graaf van Horne in de kerk van Weert.
Het hart van Philips Graaf van Horne in de kerk van Weert.
De Kelle 1979-2 Redactie Eerste telefoonaansluiting in Overijse. Eerste auto in Overijse.
Eerste telefoonaansluiting in Overijse. Eerste auto in Overijse.
De Kelle 1979-2 Redactie Facteurs en postbodes.
Facteurs en postbodes.
De Kelle 1979-3 Redactie Grafsteen van de zuster van Justus Lipsius: Maria Lips, in de kerk van Sint-Martinus.
Grafsteen van de zuster van Justus Lipsius: Maria Lips, in de kerk van Sint-Martinus.
De Kelle 1979-3 Redactie Kapellekerk, Lipsius, Horne.
Kapellekerk, Lipsius, Horne.
De Kelle 1979-3 Redactie Philips van Surgel (Surpel), grote brand van 1692.
Philips van Surgel (Surpel), grote brand van 1692.
De Kelle 1979-6 Redactie Notice sur la famille van Zurpele de Diest, H. van den Hove d’Ertsenrijck.
Notice sur la famille van Zurpele de Diest, H. van den Hove d’Ertsenrijck.
De Kelle 1980-1 Lenseclaes, Dominique Jezus-Eik, 150 jaar kavelgeschiedenis.
Jezus-Eik, 150 jaar kavelgeschiedenis.
De Kelle 1980-2 Redactie Gedenkfeest voor Justus Lipsius op 25 juni 1860.
Gedenkfeest voor Justus Lipsius op 25 juni 1860.
De Kelle 1980-2 Redactie Philips van Surpel en de brand van 1692; genealogische schets van het echtpaar Van Sulper x Magdalena Erickx.
Philips van Surpel en de brand van 1692; genealogische schets van het echtpaar Van Sulper x Magdalena Erickx.
De Kelle 1980-2 Redactie Genealogische gegevens Ulens – Ubens – Vlens.
Genealogische gegevens Ulens – Ubens – Vlens.
De Kelle 1980-2 Redactie Genealogische gegevens Mertens – Vanderborght (Van der Borght).
Genealogische gegevens Mertens – Vanderborght (Van der Borght).
De Kelle 1980-2 Redactie Radio en telefoongeschiedenis: eerste auto, eerste radio: poste à galène.
Radio en telefoongeschiedenis: eerste auto, eerste radio: poste à galène.
De Kelle 1980-6 Redactie Wie was David Lipsius Iscanus?
Wie was David Lipsius Iscanus?
De Kelle 1980-6 Redactie Het pensionaat van Terhulpen (Maleizen) en de meisjesschool van Maleizen. Klooster van Terhulpen (La Hulpe), Burggravin Marie Vilain XIV, kasteelvrouw van Bazel.
Het pensionaat van Terhulpen (Maleizen) en de meisjesschool van Maleizen. Klooster van Terhulpen (La Hulpe), Burggravin Marie Vilain XIV, kasteelvrouw van Bazel.
De Kelle 1980-6 Redactie Maleizen: over de Vuurpoel en de kam (camme).
Maleizen: over de Vuurpoel en de kam (camme).
De Kelle 1981-2 Redactie Sprokkels uit 16e en 17e eeuwse kookboeken.
Historisch Beiersdiner.
De Kelle 1981-4 Redactie Gelegenheidsvondst: drama in een steengroeve?
Op 21 april 1734 stierven 3 Overijsenaren de verstikkingsdood in eenzelfde put.
De Kelle 1981-4 Redactie De waarde van de Overijsese vlaktematen.
1 Overijsese voet = 275,75mm.
De Kelle 1981-5 & 6 Redactie De Keizer Karel van Tombeek en het geslacht Vandenschrick.
De Keizer Karel van Tombeek en het geslacht Vandenschrick.
De Kelle 1981-5 & 6 Redactie Gelegenheidsvondst: De Cluyse functioneerde nog echt in 1813.
Gelegenheidsvondst: De Cluyse functioneerde nog echt in 1813. Kluis, dreef, hermitage, lijkenhuis, lijkschrobber.
De Kelle 1981-5 & 6 Redactie Eerste Keizer Karel folkoreprijs aan meester Kumps met een gedicht van dorpspoëet Robert Borremans.
Eerste Keizer Karel folkoreprijs aan meester Kumps met een gedicht van dorpspoëet Robert Borremans.
De Kelle 1982-1, p. 5-7 Swerts, Vic De bevolking van Overijse in 1693.
De bevolking van volgende wijken werd toen geteld: Binnenwyck, Naest den Binnenwyck, Stokhem, Laenen, Tombeecke, Reutenbeecke, Spelbergh, Marleysen, Baekenbosch, Hinxtenbergh-Vlierbeecke en Eyser.
De Kelle 1982-1 Swerts, Vic Van Sulper.
Bijkomende gegevens over de familie Van Sulper, Van Sulpen.
De Kelle 1982-1 Denayer, Raymond Hoe zat het met die “schroomelijke aertbevinghe” van 1692?
Na de brand van 28 april 1692 komt op 18 september 1692 een aardbeving.
De Kelle 1982-1 Redactie Ook nog nieuws over het overlijden van Ann VANDE CALSTER, echtgenote en weduwe van Justus Lipsius.
Ook nog nieuws over het overlijden van Ann VANDE CALSTER, echtgenote en weduwe van Justus Lipsius.
De Kelle 1982-1 Denayer, Raymond Het gebeurde 100 jaar geleden.
De Provinciegouverneur weigert het gemeentehuis als schoolgebouw wegens ongeschikt.
De Kelle 1982-2, p. 15-16 Clabots, Albert Levering van witte steen en arduin voor de pastorie.
Akte van bestelling voor notaris Judocus De Wint op 27 oktober 1792 van stenen en ander materiaal te leveren door Pier MARCHAL.
De Kelle 1982-2, p. 26-30 Redactie Volkstelling 1693.
De gehuchten Tombeek, Reutenbeek, Maleizen, Stokkem (vervolg uit 1982.1).
De Kelle 1982-3, p. 41-44 Denayer, Raymond Toespraak naar aanleiding van het schuttersfestijn.
Over de ooit beroemde “Schuttersgilde van den Edelen Ridder en Heyligen Martelaer Sebastiaen binnen Overijse” en met wetenswaardigheden over Prinses Maria Theresia van Horne.
De Kelle 1982-3, p. 45-46 Redactie Varia: Terlanen – Tuurluut.
Het vakantieoord “La vie heureuse” of Home la Lasne te Terlanen.
De Kelle 1982-3, p. 50-52 Redactie Vervolg volkstelling: Hengstenberg – Vlierbeek, Bakenbos.
Vervolg volkstelling: Hengstenberg – Vlierbeek, Bakenbos.
De Kelle 1982-4, p. 71-74 Redactie Vervolg volkstelling 1693: Terlanen, Eizer.
Vervolg volkstelling 1693: Terlanen, Eizer.
De Kelle 1982-5, p. 81-85 Danhieux, Marie-Paule Schuttersfestijn.
Over tafelmanieren, eten in vroegere tijden én de recepten van het Schuttersfestijn: een Renaissance-soep “potage aux légumes”, poulet aux crevettes, citroentaart.
De Kelle 1982-5, p. 91-94 Michiels, Andreas Een verdwenen wijk.
De volledige tekst van drie liederen gemaakt door A. BELANG ter gelegenheid van de Leegheidsfeesten op 11, 12 en 13 augustus 1956: “Bij ons in de Leegheid”, “Lied van de Leegheid” en “Leegheid 1956”.
De Kelle 1982-6, p. 101 Hemeleers, Marcel Dodelijk ongeval door stormwind in de Huldenbergse Dreef.
Louis Paternoster (14 jaar) verongelukt onder een omvallende boom, Eugeen Wargee werd gewond.
De Kelle 1982-6, p. 102-109 Van Aken, Jozef Vervolg op “De Doodskist van Jan Neys (1838-1938).
Verslag van de viering van de honderdjarige Jan Neys, en verder over de grote brand te Overijse in 1910 in de stal van de koster van Tombeek, Jef Vandooren.
De Kelle 1982-6, p. 116 Van Aken, Jozef Dodenregister uit 1857 in Terlanen.
Namenlijst van overledenen tijdens de epidemie van “den rooden loop”.
De Kelle 1983-1, p. 13-22 Redactie Vervolg en einde Volkstelling 1693: Binnenwijk.
Vervolg en einde Volkstelling 1693: Binnenwijk.
De Kelle 1983-2 Danhieux, Marie-Paule Verslag en recepten van de vastenmaaltijd in de “IJse-abdij”.
Solaet van caroten en ajuin, Stuer van Uccle, Zalmpasteye, Tailles ,Hypocras.
De Kelle 1983-3, p. 59-64 Denayer, Raymond Het huiveringwekkend Picpuskerkhof te Parijs.
De orde van de Picpussen maakte zicht te Parijs verdienstelijk met het verzorgen van pestlijders. 1794: de tijd dat menig hoofd rolde onder de guillotine. Overijse kwam via Maria-Theresia van Horne in handen van Salm-Kyrburg: Frederik-Otto, die echter eveneens te Parijs het hoofd verloor. Het massagraf waarin hij terecht komt wordt later “Sépulture de la maison Salm-Kyrburg”. Prinses Amelie van Hohenzollern-Simaringen, geboren Salm-Kyrburg is de overgrootmoeder van koning Albert I.
De Kelle 1983-4, p. 83-86 Denayer, Raymond Het Iers geweld.
Over de zonen van koning Karel I van Engeland die naar Brussel vluchtten en in het Hornehotel verbleven. De doortocht door Overijse van de troepen van Willem III in 1672.
De Kelle 1983-4, p. 89-90 Denayer, Raymond Over Hannekens, Annegijs en Kanduyt (Canduyt) en Stichelenweg of Stichellekensweg.
Over Hannekens, Annegijs en Kanduyt (Canduyt) en Stichelenweg of Stichellekensweg.
De Kelle 1983-5, p. 114-115 Denayer, Raymond Annegijsbos – Hannekensbos.
Annegijsbos – Heyn Gijsbosch – Heynegeysbosch.
De Kelle 1984-1, p. 10-12 Danhieux, Marie-Paule Suikerbonen.
Over oorsprong en betekenis van suikerbonen bij een geboorte.
De Kelle 1984-2, p. 53-56 Danhieux, Marie-Paule Recepten van het historisch ridderfeest.
Recepten van het historisch ridderfeest.
De Kelle 1984-5, p. 105 Steensels, Mathieu Gedenkpenning Keizer Karel en de Trek van Tombeek.
Gedenkpenning Keizer Karel en de Trek van Tombeek.
De Kelle 1985-2, p. 21-24 Danhieux, Marie-Paule Recepten Romeinse feestmaaltijd.
Recepten Romeinse feestmaaltijd.
De Kelle 1985-5, p. 79-85 Vande Putte, Guy Het geslacht VAN OPHEM te Overijse.
Genealogische bijdrag over van Ophem (Oppem).
De Kelle 1985-5, p. 96-91 Denayer, Raymond Addenda en Corrigenda op de klappers.
In boek 2 werd D560 twee keer afgedrukt ten nadele van D562, dat hierbij afgedrukt wordt. Het betreft doopakten voor: Wittebols – Waerseggers, 1700-1713 / Wouters – Alsteens, 1684-1689 / Wouters – Bauwens, 1713-1725 / Wouters – Bergiers, 1648-1661 / Wouters – Caron / Wouters – Coosemans, 1669-1672. Verder ontbreken doopakten die hier afgedrukt worden voor: Magdalena GOOSSENS / Marianna VAN BILOEN / Petrus VAN DORNECK / Laurentius KUMPS / Jacobus KUMPS. Verder nog correcties in gezinsamenstelling voor volgende gezinnen, die hier ok gegeven worden: Sterckx Matheus – Vanden Waeyenbergh catharina / Stuckens Franciscus – Vanden waeyenbergh Catharina / Van Sulper Franciscus – Ottermans Anna / Van Sulper Petrus – Ottermans Catharina. Nog bedenkingen bij de gebruikte standaardnamen dat soms te ver ging; wie één van deze namen zoekt kan ook bijhorende varianten consulteren: Tessens Thijs / Puttemans Vandenput / Vanderveken Vanderbeken / Vanderletten Bautrelez / Struelens Spreutels / Hernalsteen Alsteen / Vanden Eynde Van Ingelant / Callon Caron / Vanderaert De Raedt / De Dion De Jonghe / Mans Maes Moons Smeyers / De Wint Swinnen Switten Duwingh Dewitte Dewinne De Winter / Fossé Forton Delfos Davau Delvaux Depauw. Tenslotte een opmerking over familieverenigingen, raadpleeg dit nummer dus ook voor families met volgende namen: De Vleeschauwer Nieulant / Demuylder Callewaert en Demuyter Callaert / Lestraet / Mertens / Deboth / Min / Streutens / Smeyers / Vleminckx / Rees / Thijs / Vandenschriek / Caron / Cumps / Van Obbergen.
De Kelle 1985-5, p. 93-98 Willaert, Carine Glossarium van Latijnse en Nederlandse kerkelijke termen.
Een verklarende lijst van veel voorkomende woorden in oude teksten.
De Kelle 1985-6, p. 107-109 Denayer, Francis Vijftig jaar geleden overleed Emile Francqui.
Onderluitnant in dienst van de Onafhankelijke Kongo Vrijstaat, nam Katanga in bezit, verdrijft de Arabische Mahdisten uit Uele, ziet de hoofdplaats na Kasaï naar hem genoemd: Port Francqui. Hij leefde sinds 1917 te Overijse en stierf er in 1935.
De Kelle 1985-6, p. 110-111 Stroobants, Francis Was Ferdinand de Marnix de Sainte-Aldegonde een Overijses senator?
Ere-voorzitter Depre werd verkozen tot kamerlid, maar was senator Ferdinand de Marnix de Sainte-Aldegonde van Overijse of van Bornem?
De Kelle 1985-6, p. 118-119 Denayer, Raymond Meer over Robertus Delzaert en Anna-Catharina Vanderbeken. Delsaert, Hannecart.
Meer over Robertus Delzaert en Anna-Catharina Vanderbeken. Delsaert, Hannecart.
De Kelle 1986-1, p. 4 Dehaen, Roger Februari.
Wetenswaardigheden over de sprokkelmaand.
De Kelle 1986-1, p. 6 Denayer, Raymond Mysterie in het kwadraat.
Verslag van de lezing over de Tempeliers, en het wonderlijke verhaal van de hovenier van het kasteel van Gisors.
De Kelle 1986-1, p. 8-9 Hemeleers, Marcel & Danhieux, Chrétien Details over Justus Lipsiusplein.
Namelijk eigendommen van gemeentesecretaris Pierre Bouffé, Goossens en Danhieux, La Maison Haute.
De Kelle 1986-1, p. 10 Denayer, Raymond Toespraak gehouden bij de inhuldiging van de Lipsiussteen.
De steen werd geplaatst op het bijgebouw van wat het Justus Lipsius huis is, dit verkrotte gebouwtje werd, steen incluis, afgebroken als vorm van “restauratie”. In de toespraak worden enkele gegevens ter staving opgesomd. Op p.21 een foto van de plechtigheid.
De Kelle 1986-2, p. 31 Denayer, Raymond Wat houdt Sint Martinus in de rechterhand?
Waarom het een palmtak is en geen boek.
De Kelle 1986-2, p. 33 Denayer, Raymond Het kanon.
Naar aanleiding van een vraag in vorig nummer, staat hier een foto van het gemeentehuis met kanon. Ook een oude waterpomp is er nog te zien.
De Kelle 1986-2, p. 36 Hemeleers, Marcel & Denayer, Raymond Lindenlyriek.
Over enkele al dan niet verdwenen lindebomen.
De Kelle 1986-2, p. 44 Danhieux, Marie-Paule Feestmaaltijd met Justus Lipsius.
Pottagie van visch, Hinne opse spaens, Taerte van dadels, Candeelsoppe.
De Kelle 1986-2, p. 51 Denayer, Raymond De Fratsen van de Godseput.
De Stationsstraat werd tegenover de Pastoriestraat vroeger geregeld geteisterd door opwellend water van de bron genaamd Godseput of Duivelsput.
De Kelle 1986-3, p. 65 Denayer, Raymond De Stevenssteen.
Naar aanleiding van een brief om inlichtingen wordt een verdwenen glasraam geschonken door Henricus Stevens afgebeeld, evenals een deel van een grafsteen van priester Stevens, waarschijnlijk pastoor te Overijse rond 1556. Verder wordt nog uitgeweid over E.H. Verhoeven, pastoor in 1616 en in 1623, wiens grafsteen in de Hornekelder zou bevinden (vroeger er bovenop); en E.H. Meeus Henrick, pastoor, gestorven 30-12-1532.
De Kelle 1986-3, p. 70 Danhieux, Robert Een klokkentoren vol.
Het werk van de Martinusklok, Mariaklok en Jozefklok in de kerktoren: luiden voor de mis, bij een overlijden, tampen voor het angelus; de laatste klokkenluidster Nie de smet (echtg. Pierre Lahaye alias Pie de smet); de twee grote klokken werden in 1943 weggehaald door de duitsers, en pas in 1953 vervangen. Robert Danhieux was de laatste opwinder van het torenuurwerk.
De Kelle 1986-3, p. 79 Denayer, Raymond De “vreedzame dood” van Sint Martinus.
Rechtzetting in verband met de afbeelding op een glasraam in de kerk, en hoe Sint Martinus stierf.
De Kelle 1986-3, p. 80 Janssens, René Het kanon.
Nog meer over het kanon aan het gemeentehuis, en over commissaris Vandekelder, Jeannette Vandermeeren en andere wetenswaardigheden al dan niet op de eerder gepubliceerde foto van het kanon, zoals de verdwenen pomp, de arduinen palen, het klein kadoinke (klein kardaan). Vermelding van een brief over de klokken van de firma MICHIELS uit Mechelen.
De Kelle 1986-4, p. 87 Huysegoms, Laurent De Beierijreis.
Verslag van de reis met toch enkele wetenswaardigheden, zoals in Mariemont (Morlanwez) een bezoek aan het park en ruïne van het kasteel van Maria van Hongarije, zuster van Keizer Karel, met enkele kunstwerken van Rodin; verder het doel van de reis; Bancigny, oorsprong van de graven Horne in Overijse.
De Kelle 1986-4, p. 104 Denayer, Raymond Terugkeer van een verloren schaap.
De vlag van de oude Sint-Sebastiaansgilde terug in Overijse, “Confrerie d’Archers d’Over-Yssche”.
De Kelle 1986-4, p. 106 Clabots, Albert & Swerts, Vic Het kanon.
Enkele genealogische rechtzettingen over Vandermeeren, Clabots.
De Kelle 1987-2, p. 28 Denayer, Raymond Oude Gloriën.
Interessant voor de bijgaande foto waarop een nog vrijwel intact Jachtpaviljoen in de IJskelderstraat, nog voor de klassering, en het intussen ook reeds lang verdwenen kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën; andere oude gloriën op de foto zijn de atleten Marcel Van De Wattijne en Lucien Theys.
De Kelle 1987-4, p. 86 Danhieux, Marie-Paule De Feestmaaltijd, de recepten.
La Cuisinière Bourgeoise: Potage à la vierge, Langue de beoef au gratin, canard en hauchepot, L’assiette de fruits: Pomme à la Portugaise.
De Kelle 1987-4, p. 91 de Lelys, Eugène Een Overijsenaar in de Garde Imperiale.
Overgenomen uit het VVF-INFO ledenblad; betreft Jean-Baptiste VANDOOREN.
De Kelle 1987-4, p. 94 Denayer, Raymond Grafsteen van pastoor Meeus.
De grafsteen zit onder het koorgestoelte dateert van 1531.
De Kelle 1987-4, p. 104 Hofkens, Katrien Een waar gebeurd verhaal.
Op de vlucht in 1940: baby vergeten.
De Kelle 1987-4, p. 106 Denayer, Raymond Welke dekens visiteerden de Overijsese kerken?
Dekens en vistiaties in de 19e eeuw. Mgr DE RAM, Mgr LADEUZE, Ludovicus Julius BRAFFORT, Josephina Ghislena DE LE HOYE, Emilius Victor DE LE HOYE, Joanna Maria VAN ELDER, FAVRESSE, Maria VERHAEGHE, Nestor ROWIE, Isidoor TAYMANS.
De Kelle 1988-1, p. 8 Redactie Op de lugubere toer.
Vraag in verband met een oud lied dat hier afgedrukt wordt over “Het vreselijk gezinsdrama te Overijssche”.
De Kelle 1988-1, p. 13 Denayer, Raymond Wie wordt hier begraven?
Bewijzen over het graf van prinses Paulina van Arenberg, begraven 9 juli 1921 te Maleizen.
De Kelle 1988-1, p. 14 Denayer, Raymond Het nieuwe kerkglasraam.
Beschrijving van het glasraam.
De Kelle 1988-1, p. 18 Swerts, Vic Maigret genealogie Het belang van Limburg.
Overname van een artikel in Het Belang van Limburg over de familie MAIGRET.
De Kelle 1988-2, p. 29 Denayer, Raymond Zoniën en de “Société Générale”.
Geschiedenis over de kaalkap die ontstond nadat koning Willem I van Nederland zijn domein van het zoniënwoud gebruikte bij de oprichting van de Generale.
De Kelle 1988-2, p. 33 Swerts, Vic De Azoren of Vlaamse Eilanden.
De kolonisatie van deze eilanden door Vlamingen, met enkele plaatselijke familienamen met hun Vlaamse oorsprongsnamen.
De Kelle 1988-2, p. 36 Swerts, Vic Overijsenaars in de nationale politiek.
Resultaat voor de verkiezingen van 13 december 1987.
De Kelle 1988-2, p. 40 Van Doornick, François PRIMES – SINT MICHIEL – BRUXELLES.
De oprichting van verzekeringsmaatschappij “Compagnie de Bruxelles” in 1819 en de oorsprong van loden platen.
De Kelle 1988-2, p. 42 Denayer, Raymond Vraagbak.
Het droeve verhaal van Gustaaf Carels, die twee keer een zwaar ongeluk had en zijn broer Emiel die sneuvelde bij Diksmuide.
De Kelle 1988-2, p. 45 Denayer, Raymond Het geval VANDENESSE.
Hypothese over de familieverwantschap van de Vandenesse uit Overijse met Niklaas, uitgeweken naar Amsterdam.
De Kelle 1988-3, p. 55 Danhieux, Marie-Paule Bruiloft in de hogere burgerij anno 1900.
Verslag van historische maaltijd, met menu en recepten voor Russische soep, cotelettes de crevettes, gibelotte op zyn parysch en pudding torero.
De Kelle 1988-3, p. 58 Janssens, René Frans Deveen.
Gedicht ter gelegenheid van de historische maaltijd.
De Kelle 1988-3, p. 80 Hemeleers, Marcel Emiel CARELS.
Een getuigenis over de dood van Emiel Carels.
De Kelle 1988-3, p. 61 Denayer, Raymond Nieuws uit Amerika.
Bericht overlijden Joseph DANHIEUX in Amerika, afkomstig uit Overijse.
De Kelle 1988-3, p. 63 Denayer, Raymond In memoriam deken Taverniers.
In memoriam deken Taverniers.
De Kelle 1988-3, p. 70 Huysegoms, Laurent Druivenstreek ziet toekomst somber in.
Bedreiging en teloorgang van de druiventeel onder glas.
De Kelle 1988-3, p. 74 Willaert, Carine Pirrevissen ontmoeten Pirrevissen in Eizer.
Verslag van familiefeest van de familie VANDERLINDEN, afstammelingen van “Pirre Vis” alias “Pirre Kat”, op 26 maart 1988.
De Kelle 1988-3, p. 76 Van Haesebrouck, René De Stamlijn “Van Haesebrouck”.
Vijftien generaties Van Haesebrouck, uit achtereenvolgens Bellegem, Harelbeke, Deerlijk, Otegem, Heestert, Moeskroen, Ottenburg en Overijse.
De Kelle 1988-4, p. 91 Denayer, Raymond Het verschil van de differentie.
De zevendelige reeks van Hervé DOUXCHAMPS over de afstammelingen van Rubens, waarvan er ook in Overijse rondlopen.
De Kelle 1988-4, p. 106 Denayer, Raymond Nieuws over Anna Vandecalster.
Een bewijs dat Anna Vandecalster bij haar man Justus Lipsius begraven werd.
De Kelle 1988-4, p. 110 Denayer, Raymond De Godseput.
Over de ligging en met een foto van de huidige afloop naar de Bruffaerts vijver.
De Kelle 1988-5, p. 114 Swerts, Vic Jozef Simonsjaar.
Herdenkingsjaar, en enkele genealogische gegevens van de afstammelingen VERHEYEN Franciscus x RUTTEN Joanna Elisabeth en zijn band met de “Villa des Roses”, alias “Het Toreken”.
De Kelle 1988-5, p. 117 Van Doornick, François Van Dornick, mijn voorouder te Overijse.
Uitgebreide genealogie met Van Dornick, De Dion, Min, Vande Nesse, Godtschalkx, Spyskens.
De Kelle 1988-5, p. 125 Willaert, Carine Familienamen.
Over schrijfwijzen, met voorbeeld kwartierstaat Dehertog – Foucaer.
De Kelle 1988-5, p. 129 Swerts, Vic Waarschuwing tegen klakkeloos overnemen van gepubliceerde gegevens.
Voorbeeld uit “Genelogie de la famille Taymans” van Julien Cuypers, betreft huwelijk van Martin Taymans met Jeanne Stoefs.
De Kelle 1988-6, p. 156 Denayer, Raymond Het handteken van Lijsbet de Rieu (Justus Lipsius’ moeder).
Een afdruk met omzetting naar leesbaar schrift van een kwijting geschreven door Lipsius’ moeder.
De Kelle 1988-6, p. 159 Denayer, Raymond 70 jaar later, 11 november 1918.
Een interview met oud-strijder Jules MICHIELS.
De Kelle 1988-6, p. 167 Denayer, Raymond Kerstlied uit 1914, bezorgd door Mevrouw Decoster-Vandenwayenberg.
Kerstlied uit 1914, bezorgd door Mevrouw Decoster-Vandenwayenberg.
De Kelle 1989-1, p. 8 Denayer, Raymond Wie was burgemeester van Overijse in 1815?
Was Johannes STRENS een (Nederlandse) burgemeester alhier?
De Kelle 1989-2, p. 20 Vande Putte, Guy Van een waalse burgemeester van Overijse die een Hollander zou zijn: Julien STRENS.
Uitgebreid artikel waaruit blijkt dat de familie STRENS in de streek Genval – Rixensart thuis is; Julien STRENS werd benoemd als burgemeester op 20 april 1814 en woonde toen te Overijse. De naam is verwant met STREYNS, STREYEN.
De Kelle 1989-2, p. 29 Denayer, Raymond Omtrent Strens.
Nog meer over het burgemeesterschap van Strens, Poot en Crabeels.
De Kelle 1989-2, p. 31 Denayer, Raymond Luppe van de Met.
Bedenkingen bij gelijknamig toneelstuk van Piet D’Havé, en afdruk van de verzen van Prudens Van Duyse, voorgedragen bij de inhuldiging van het standbeeld van Justus Lipsius in 1854.
De Kelle 1989-2, p. 35 Denayer, Raymond Een slachtoffer van de omwenteling van 1830?
Joannes Franciscus KUMPS overleed te Gent in het militair hospitaal.
De Kelle 1989-3, p. 46 Danhieux, Marie-Paule Het bourgondisch feestmaal.
De recepten van vermelde feestdis: cretonnée de lart, brouet de canelle, lapereaux au saupiquet, perdriaux au sucre, chapons farcis dedans de cresme, pastés de pyjons, chevrotz à la cameline, poires à l’ypocras, leches dorées, gelée, creme blanche.
De Kelle 1989-3, p. 58 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Geboorte in het gezin Guillielmus TAYMANS – Joanna Daverkerken (verschrijving voor Van Overkerke?); onwettige geboorten in 1815, de stichter van het Stevenisme, Cornelius Stevens, peter van Cornelius Franciscus Julianus Crabeels; kinderlijkje gevonden te Maleizen.
De Kelle 1989-4, p. 66 De Troeyer, B. Arnoldus ab Ischa.
Voordracht gehouden op 16/04/1989.
De Kelle 1989-4, p. 75 Denayer, Raymond De brief van Lipsius aan Arnoldus ab Ischa.
Latijnse tekst met vertaling van een brief.
De Kelle 1989-4, p. 83 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Overlijdensbericht van begijntje Margarita DENS; de afschaffing van het kerkhof rond de kerk en inwijding van het nieuwe op Solheide 16/11/1825.
De Kelle 1989-4, p. 88 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
De inventaris van het gemeentehuis in 1836.
De Kelle 1989-4, p. 87 Denayer, Raymond Was het Overijses gemeentehuis gesloten op 24 september 1830?
Anna-Maria DEKOCK kon niet trouwen in 1861 omdat ze niet geboren was, dit wil zeggen niet werd ingeschreven.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 95 Denayer, Raymond De Beierij van IJse.
Gedicht ter aansporing om het lidgeld te betalen.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 96 Vande Putte, Guy Overijsenaars in Kongo.
Over Nestor ROWIES en Pater Isidoor TAYMANS en hun straten.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 107 Denayer, Raymond Maleizeniana.
Maleizen, correcties op het Maleizennummer van Zoniën: kermis in november; huwelijk van dr. Nelis en Thérèse Kumps; het Hof Terholst; promotie van druiven in het Duitse Pesch.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 113 Denayer, Raymond E.H. Bernard VAN REETH. (1/2)
Onthullingen over deze priester wiens graf op Solheide ligt. Hij trok naar Amerika in 1844 voor de “American Missions Etrangères”, en was er in Saratoga Springs, Cohoes N.Y. en vertrok in 1858 naar Burton Park, Petworth, Sussex in Engeland, en tenslotte in Christchurch tot 1871. Dit verhaal leidt ook naar het “klooster in de Leegheid” dat vooraf lijkt te gaan aan het klooster op de Drogenberg.
De Kelle 1989-5 & 6, p. 120 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Joanna Daverkerken is geen verwante van generaal Van Overkerke, maar van wie dan wel weten we niet. Haar vader Thomas Haverkerck is van onbekende ouders. Er waren geen prindselijke huwelijken alhier in het Ancien Régimeé, wel daarna: Guilelmus Désiré Polydoor prins van Loos-Corswarem met Eugenia Angelina Joanna O’Sullivan, de O’Sullivans woonden op Terdek. De grote brand van Overijse vond plaats op 28 april 1692 (in de Geschiedenis der Oude Vrijheid en Heerlijkheid van Overyssche” van E. RIGAUX staat verkeerdelijk 1682).
De Kelle 1990-1, p. 7 Janssens, René De Bruesseler Traubenanlagen.
Alfons VANDENHOUTEN vertrok naar Duitsland rond 1900 om er een serrebrijf te beginnen voor de kweek van druiven, eerst te Reith, daarna te Kleinenbroich. Hij kweekte Frankenthal, Black, Royal, Colman en perzikken. Het gezin kwam terug naar Overijse in 1924; oom Viktor bleef en schakelde over op bloemen.
De Kelle 1990-1, p. 10 Vande Putte, Guy Historisch verantwoorde straatnaam in wijk Lotharingenkruis.
Uitleg over de namen Lotharingenkruis, Roekloosborre, Bakengat, de geslachte Bake en Roekeloos.
De Kelle 1990-1, p. 14 Vande Putte, Guy De Fraat te Eizer.
Oorsprong van de naam “Fraat” gegeven aan het ontmoetingscentrum: freyte, freijt, fraict, freyt, fraet, fraut, frait, , floreyt, floreit, freyte.
De Kelle 1990-1, p. 16 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Onder andere de doortocht van het leger van de prins van Chimay te Overijse.
De Kelle 1990-1, p. 20 Denayer, Raymond Kuierend doorheen de overlijdensregisters (1833-1842).
Interessant voor een aantal plaatsnamen; ook in verband met drie moorden: Catharina DELVAUX, Michael CLABOTS en Laurentius DEFAQUE, en twee zelfmoorden: Petrus TAYMANS en Maria-Gertrudis BOUDART. En J-B VAN GEND werd dood gebliksemd.
De Kelle 1990-1, p. 23 Vande Putte, Guy Pater Isidoor Taymans.
Uittreksel uit de “Bibliographie coloniale belge” over het verblijf van pater Isidoor Taymans in Congo.
De Kelle 1990-1, p. 24 Denayer, Raymond De familie van Pater Isidoor Taymans.
Genealogische gegevens Taymans, Latine Michiels, Coeckelbergs, Kumps, Mommaerts, Frans.
De Kelle 1990-1, p. 26 Denayer, Raymond Reacties.
Correcties op een prinselijk huwelijk: de LOOZ-CORSWAREM, de NUE. Verder gissingen over de doodsoorzaak van pater Isidoor Taymans; en nog een uit Overijse naar Afrika vertrokken: MICHIELS Jean-Joseph (dit Isidore).
De Kelle 1990-2 & 3, p. 36 Danhieux, Marie-Paule Menu van de feestmaaltijd “De gekroonde Hoofden”.
Eerste keer was 1980, hier volgt menu en recepten: Potage aux laitues eminences, triute à la gantoise, horly de poulets, timbales de macaroni, pigeon roti aux haricots à la purée d’oignons, petits pots de creme au café vierge.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 43 Willaert, Carine Van Rank tot Drank, 2000 jaar handel in wijn.
Naar aanleiding van een bezoek aan een tentoonstelling, een overzicht van de druivenkweek en wijnproductie in onder andere Brabant.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 49 Denayer, Raymond De orkaan van 1716.
Enkele winterstormen: januari 1990, november 1940, november 1983, de “windhoos” van 10 juni 1716 waarvan het plaatselijk verslag afgedrukt wordt, met de vernielingen op hof ten Bisdomme, hof Ter Geyten, Brunsdellebos, hof te Stokkem.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 52 Vande Putte, Guy Wie was dokter Verluyten?
Over de oorsprong van Guilielmus-Henricus en Joannes-Baptista Verluyten uit Overijse, maar afkomstig uit Mechelen.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 56 Denayer, Raymond De ongelooflijke kindersterfte.
In de periode 1833-1842 overlijden 350 kinderen jonger dan 15 jaar, of 40% van het totaal. Lijst van 1835 is afgedrukt.
De Kelle 1990-2 & 3, p. 60 Denayer, Raymond E.H. Bernard VAN REETH. (2/2)
Correctie op geboortedatum: 12/06/1815, en foto’s van de grafsteen.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 67 Clabots, Albert Brand te Eizer in 1715.
De “petite histoire” genoteerd door griffier Judocus-Thomas DE WINT, de brand had plaats op 6 april 1715 rons één uur ’s middags op het pachthof Henrieck VAN DEUREN te Lindael, ook het huis van Peter CHRISTIAENS ging in de vlammen op en Gile CHRISTAENS (11j) liet er het leven bij.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 69 Vande Putte, Guy Van Overijse naar de Nieuwe Wereld en retour.
Verre familie op bezoek, verwanten van Bruffaerts, Vanderwegen, Klubertanz, met afstammingslijnen van Belgische en Amerikaanse tak.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 76 Denayer, Raymond Wie was Jennie VANDENHOUTEN?
Eugenia, jongste dochter van Giullaume Vandenhouten en Petronilla Vanderveken.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 78 Clabots, Albert Kapel wordt school te Maleizen.
De vrije school onder meester Guillaume DE BECKER wordt door de gemeente overgenomen in 1867.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 80 Denayer, Raymond Ditjes en datjes.
Wat bepaalde de graad van behoeftigheid? Een voorbeeld van Jan-Baptist TRENTEL en Joanna HALSTEEN.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 82 Clabots, Albert Grensperikelen te Eizer.
Problemen met de “gemene” of gemeynte” weide op de grens te Eizer tussen Hendrieck De Romme en Peeter Van Pee pachter van hey hof Pipenpoij (of Pipenpij).
De Kelle 1990-4 & 5, p. 86 Denayer, Raymond Bouwstoffen voor een medische geschiedenis van Overijse.
Over Dr. Gaspar-Amoysius VERLUYTEN, Sebastiaan PEETERS, zelfmoord van dr. Jozef VERLINDEN, en een lijstje van telefoonnummers van dokters in 1949 en 1990 te Overijse.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 90 Denayer, Raymond Een Overijsenaar in het leger van Keizer Maximiliaan van Mexico.
Jan-Baptist De Coster, soldaat in het regiment van keizerin Charlotte.
De Kelle 1990-4 & 5, p. 96 Hemeleers, Marcel Druiventeelt.
Colman: van de Krim over Engeland naar Hoeilaart.
De Kelle 1990-6, p. 108 Clabots, Albert Overijse zegt neen aan de middelbare school.
Op een vraag van de gouverneur wordt negatief geantwoord.
De Kelle 1990-6, p. 113 Denayer, Raymond In de leer bij Zonnestraal.
Een lied van Victor Michiels over de straten van Overijse.
De Kelle 1990-6, p. 116 Clabots, Albert Meier Crabeels versus griffier Devis.
Advies van Strens voor de Raad van Brabant.
De Kelle 1990-6, p. 118 Breedstraet, Eugeen (broeder) Begin van het noviciaat te Overijse.
Tengevolge van de “pensioenwet van 65” bleven meer oude mensen in de familiekring, en moest het mannenhospice sluiten; in de plaats verhuisde het klein noviciaat uit Kaprijke naar Overijse.
De Kelle 1990-6, p. 120 Denayer, Raymond Omtrent Lipsius’ iconografie.
Over portretten van Lipsius.
De Kelle 1991-1, p. 7 Denayer, Raymond Over tweelingen.
Tussen 1861 en 1870 werden te Overijse 16 tweelingen gedoopt onder andere in de gezinnen KUMPS, DE COSTER, DEWAET.
De Kelle 1991-2, p. 17 Clabots, Albert Ruzie tussen Meier Crabeels en burgemeester Mertens.
Crabeels had ruzie met pastoor Vercammen, de heer Van Lint, de administrateur van de Prins van Salm, met griffier Devis, burgemeester Mertens en schepen Sterckx. Hier verslag over de geschillen met beide laatste.
De Kelle 1991-3, p. 41 Danhieux, Marie-Paule Tafelen met Keizer Karel.
De recepten van de historische maaltijd van 1991: PAREYE, GHECLOVEN NONNEN, CALFVLEESCH ENDE KIEKENEN MET EEN GRUEN SAUSSE DAERTOE, ROFFIOELEN.
De Kelle 1991-3, p. 47 Clabots, Albert Op de “Vrijheijts Mert” te Overijse in 1683.
Reglement en verplichtingen van pachters en kopers op de markt ten jare 1862.
De Kelle 1991-3, p. 49 Denayer, Raymond De puntjes op de IJ.
Vlaams soldaat “VAN DIJON” (Zoniën-Beiersblad 1989 nrs 5 & 6) blijkt Petrus-Joseph VAN DIJCK te zijn, soldaat 5e Linieregiment, begraven te Terhulpen.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 61 Schuerwegen, Paul Twee straatnamen.
Rue Pierre Van Dijck en Jozef Kumps straat, genaamd naar twee gesneuvelden in de Westhoek.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 71 Vande Putte, Guy Een amerikapionierster uit Tombeek gekiekt.
Emigranten Helen Vanderwegen uit de stam Bruffaerts en Eugenia “Jennie” Vanderhouten.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 73 Dehaen, Roger Ontmoeting met de Heilige Gertrudis in het hoge noorden.
Tijdens een verblijf in Stockholm vindt de schrijver een 16e eeuws kerk opgericht ter ere van “Sainte Getrude van Nivelles”.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 76 Clabots, Albert Anonieme aanklacht tegen de dynastie die wint.
Aanklacht uit begin 18e eeuw tegen griffier DE WINT; betrokken personen: Judocus Thomas De Wint, Jan De Wint, Judocus De Wint, Guillam Vandenesse, Ferdinant De Wint, Wayenberge; met koret stamboom De Wint.
De Kelle 1991-4 & 5, p. 80 Denayer, Raymond Mooie huizen bouwen.
Mooie huizen bouwen.
De Kelle 1991-6, p. 100 Denayer, Raymond Politieagent TAYMANS.
Kort overzicht van dit Overijses geslacht sinds de 15e eeuw.
De Kelle 1991-6, p. 103 Denayer, Raymond Bayer de Boppard.
Nog een artikeltje over Beiers en Bayers.
De Kelle 1991-6, p. 104 Denayer, Raymond Oorlogsgraf Commonwealth War Grave.
Het graf op het kerkhof Solheide en het overlijdensregister van J.MC.K. Sinclair, Seaforth Highlanders. John Sinclair overleed te Overijse 20 januari 1919; register getekend door sergeant Agnus Macleod en korporaal Henry Laird.
De Kelle 1991-6, p. 108 Denayer, Raymond De Schuilkelder op het Lipsiusplein.
Meer vragen dan antwoorden bij deze schuilkelder die er al voor 1940 was.
De Kelle 1992-1, p. 5 Schuerwegen, Paul Ciudich’n rich.
Uitleg bij deze spreuk op het graf van korporaal Mac Sinclair, zie Beiersblad 1991-6.
De Kelle 1992-1, p. 14 Denayer, Raymond Een beetje genealogie over families Stas, Vanderkelen, Michiels, Van Essche en Van Beethoven.
Een beetje genealogie over families Stas, Vanderkelen, Michiels, Van Essche en Van Beethoven.
De Kelle 1992-1, p. 14 Denayer, Raymond Russische toestanden te Overijse in 1797.
Een merkwaardige doop in 1797 van een onwettig kind Petrus van Lodewijk-Jozef Prevoteau en Maria-Anna-Josepha-Victoria Tourtren.
De Kelle 1992-1, p. 24 Denayer, Raymond De doopakte van Leonard Boon.
Het Leonardkruispunt, maar wie was Leonard? Hij werd geboren op 24 oktober 1842 als zoon van Joannes Baptista Boon.
De Kelle 1992-2, p. 33 Danhieux, Marie-Paule Mozartfestijn.
De recepten van de historische maaltijd: Potage de marrons, dindon à l’escalope, epaule d’agneau à le Turque met oignons blancs, charlotte de pommes.
De Kelle 1992-2, p. 40 Vande Putte, Guy Van Beethovens in het land van IJse en Lane.
Benoni Van Beethoven in Rosières.
De Kelle 1992-2, p. 42 Denayer, Raymond Wat gebeurde er op 20 april 1875 op Zavelenborre?
Die dag overleden op hetzelfde uur drie personen uit dezelfde familie: Guillaume, Jan-Frans en Antoon Debroux.
De Kelle 1992-2, p. 44 Clabots, Albert Een schooltje te Jezus-Eik in de 18e eeuw.
Eerste onderwijzer was Joannes Goosssens, tevens koster, 10 jaar later Sebastianus Stas.
De Kelle 1992-2, p. 46 Denayer, Raymond Rechtzetting (in verband met Russische toestanden Beiersblad 1992-1).
In verband met de ondertekening van doopakten.
De Kelle 1992-2, p. 48 Denayer, Raymond Wie was pater Courtois?
Deze benediktijn, Jezus-Eikenaar, monnik te Affligem was de zoon van de rijkswachtcommandant te Overijse.
De Kelle 1993-3, p. 62 Denayer, Raymond Wie was wie een eeuw geleden?
Lijst van personen en hun beroep.
De Kelle 1992-4, p. 100 Denayer, Raymond Het geval Vanderkelen.
Vanderkelen uit Australië en Overijse.
De Kelle 1992-4, p. 102 Clabots, Albert Jan en Maria trouwden tweemaal met elkaar.
Jan Goossens en Maria Anna Groevens blijken verwanten te zijn, na reeds getrouwd te zijn zonder dispensatie, dus ongeldig, en trouwen opnieuw – met dispensatie.
De Kelle 1992-5 & 6, p. 124 Hemeleers, Marcel Herinneringen aan de lente van 1944.
Bombardement op Limal – Ottignies op 20 april 1944; met foto’s van vernielde serren.
De Kelle 1993-1, p. 4 Vande Putte, Guy Van Beethovenvaria bis.
Nog meer Van Beethovens uit Leefdaal, Tervuren, Vossem, Neerijse en de “Stammsitz”(?) van Ludwigs betovergrootvader: Bertem.
De Kelle 1993-1, p. 9 Denayer, Raymond Portland in Oregon, USA.
Eerste van een reeks artikels in verband met de gedenksteen voor Portland aan de gemeenteschool.
De Kelle 1993-1, p. 14 Denayer, Raymond Nieuwtjes allerhande.
De Heilige Gertrudis in Stockholm. Het Coninckxhuis als bezit van de prins van Horne. Pastoor Peremans van Maleizen. Notre-Dame-au-Bois te Bruille-Saint-Amand. De prijs van steeksla. Vlaamse uitwijkelingen in Leiden.
De Kelle 1993-1, p. 17 Denayer, Raymond Een vraagteken minder?
Op de kist van Ambroise-Joseph de Hornes staat “Berutthem(?)”, wat waarschijnlijk “Bernshem” of Bernissem zou zijn.
De Kelle 1993-2 & 3, p. 39 Denayer, Raymond Maleizen II.
Dokter Guillaume Nelis en de parochie Maleizen.
De Kelle 1993-2 & 3, p. 43 Denayer, Raymond Soeur Hélène.
27e burgerlijk slachtoffer van de vlucht in mei 1940.
De Kelle 1993-2 & 3 Depré, Jozef Volksontwikkeling in 1924.
Afdruk van documenten over de “Volksontwikkeling”.
De Kelle 1993-2 & 3, p. 51 Hemeleers, Jozef Gemeentegetuige J-B Van Loo.
Korte informatie over Van Loo, Hemeleers, Bauwens, Renier, Brankaer.
De Kelle 1993-2 & 3, p. 52 Denayer, Raymond Een ongewoon doodsprentje.
Zuster Norbertina van de heilige Philomena, geboren Joanna Van Der Maeren (ook Vandermaelen, Vandermoeren).
De Kelle 1993-2 & 3, p. 54 Goossens, Michel Flor Peeters speelde het kloosterorgel in!
Eerste concert op 28 april 1935 op het orgel van het pensionaat op de Brusselsesteenweg, orgel van Emile Kerckhoff; samenstelling van het orgen en het feestprogramma.
De Kelle 1993-4, p. 62 Danhieux, Marie-Paule Carpe Diem.
Alle recepten van de historische romeinse maaltijd: komkommers, speenvarken, kip op de wijze van Varda, kikkererwten met ei, abrikozenschoten, mosselen, tongschotel, prei, wortelen, gepeperde zoetigheid, gevulde dadels, hapjes van Hubelius.
De Kelle 1993-4, p. 67 Socquet, Marcel Terlanen en de leprozerie van Terbank.
600 jaar oud charter.
De Kelle 1993-4, p. 70 Vande Putte, Guy Sint-Joost, Architect Spaak en deken Aertssens.
Pastoor Egidius en Deken Jozef Aertssens, en de bouw van de kerk van Maleizen.
De Kelle 1993-4, p. 72 Clabots, Albert Een anonieme dichter uit Overijse met een hulde aan Lipsius.
Over een brochure waarin onder andere een gedicht bij de inhuldiging van het borstbeeld.
De Kelle 1993-4, p. 76 Denayer, Raymond Een lettersteen ontcijferd.
Een steen, waarvan afbeelding, verwijst naar J-B Poot en Maria-Anna Weemaels.
De Kelle 1993-4, p. 78 Denayer, Raymond Nog over Guillaume Nelis.
De stichting van de parochie Maleizen en de echtgenoten Nelis-Kumps.
De Kelle 1993-5, p. 96 Denayer, Raymond De Tour in de Druivenstreek.
Doortochten van de Ronde van Frankrijk in de Druivenstreek.
De Kelle 1993-5, p. 100 Clabots, Albert Een onwettige schakel in de Lipsius-genealogie.
Op 7 juli 1500 werd de geboorte genoteerd van Joes Lips, natuurlijke zoon van Gheerts Lips.
De Kelle 1993-5, p. 102 Denayer, Raymond Een belangrijke rechtzetting in verband met “De Vita Sua”.
De tekst bevat een correctie van Prof. Tournoy op de vertaling van “a carceribus” in de autobiografische brief van Lipsius.
De Kelle 1993-5, p. 103 Denayer, Raymond Een geschiedenisvervalsing of niet?
Het Sint Rochuskapelletje op de hoek van de Tenrode en Hagaardstraat kreeg verkeerdelijk als jaartal 1966; dit moet 1866 zijn, jaar van een cholera-epidemie.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 107 Erkens, Michel Nestor Rowies.
Levensloop van deze Overijsenaar die naar Kongo trok.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 109 Denayer, Raymond Wie was “Lamme van de Camme”?
Lamme van de Camme uit een oud versje is waarschijnlijk Guillaume van Billoen, brouwer en jarenlang eerste schepen, hierbij enige genealogische gegevens.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 112 Hemeleers, Marcel De band tussen de Sint-Martinusharmonie en de eedaflegging van Koning Albert II.
Louis GASIA, dirigent van de Sint-Martinusharmonie, componeerde de mars die bij “Onbekende soldaat” het eerst gespeeld werd. Na de tweede oorlog componeerde hij als lid van de zeemacht kapel de mars “March van de Zeemacht”.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 124 Vande Putte, Guy In memoriam René Timmermans (1912-1993).
Bijgevoegd is een genealogie vanaf 1730.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 129 Denayer, Raymond In memoriam Albert Coomans (1907-1993).
In memoriam Albert Coomans (1907-1993).
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 134 Denayer, Raymond Henri Siret.
Een beroemd archeoloog begraven te Maleizen.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 136 Redactie Soeur Hélène.
Een brief uit Dieppe bevestigd haar overlijden in 1940.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 137 Redactie Een kras besluit van de Overijses gemeenteraad op 12/02/1918.
Reactie op de onafhankelijkheidsverklaring door de “Raad van Vlaanderen.
De Kelle 1993-6 & 6bis, p. 138 Denayer, Raymond Thadeus Spaeninck.
Geboren in Tombeek, priester en leraar in Hoogstraten, ijverde voor beschaafd Nederlands en vervlaamsing van het Middelbaar Onderwijs.
De Kelle 1994-2, p. 17 Denayer, Raymond Van de tram die er ooit was … en van degene die er nooit kwamen.
Verslag van de inhuldiging van de stoomtram op 15 juli 1894, door Moeder Overste Danhieux; en geplande maar nooit aangelegde tramlijnen.
De Kelle 1994-2, p. 22 Denayer, Raymond In memoriam E.H. Albert Mommaerts, pastoor van Eizer.
In memoriam E.H. Albert Mommaerts, pastoor van Eizer.
De Kelle 1994-2, p. 26 Denayer, Raymond In memoriam Deken Mariën.
In memoriam Deken Mariën.
De Kelle 1994-2, p. 28 Clabots, Albert De “Kelle” werd eeuwen geleden ook reeds hersteld.
In 1432 en 1609 werden ook herstellingen uitgevoerd. De wapens op de huidige steen die van 1609 moet dateren zouden van Gerard van Horne en Honorina van Wittem zijn, volgens het volgende artikel van Raymond Denayer.
De Kelle 1994-3, p. 38 Danhieux, Marie-Paule Festijn der Sansculotten.
De recepten van de historische maaltijd: Poularde aux Moules, Côte de boeuf au vin de Malaga, pommes de terre à la Lyonnaise, gelée au muscat.
De Kelle 1994-3, p. 49 Vande Putte, Guy De doelen van de Overijsese schuttersgilde.
Enkele plaatsen waar ooit de wip van de schuutersgilde zou gestaan hebben.
De Kelle 1994-4, p. 69 Denayer, Raymond Nabeschouwingen bij het in Memoriam Frederik-Otto van Salm-Kyrburg.
Nabeschouwingen bij het in Memoriam Frederik-Otto van Salm-Kyrburg.
De Kelle 1994-4, p. 72 Denayer, Raymond In memoriam Adrien Vande Putte.
Gevolgd door een gedicht in het Frans, met Nederlandse vertaling, van de overledene.
De Kelle 1994-4, p. 84 Hemeleers, Marcel Hoe de dood van prins Frederik-Otto bijdroeg tot de economische ontwikkeling van Overijse.
In de nalatenschap bevond zich de watermolen van Tombeek die door Stevens aangekocht werd; een nazaat bouwde later de Vuurmolen.
De Kelle 1994-5 Redactie Herdenking van de 50ste verjaardag van de bevrijding van Overijse door Willem Romanus.
Herdenking van de 50ste verjaardag van de bevrijding van Overijse door Willem Romanus.
De Kelle 1994-5 Redactie Toespraak gehouden door de heer Lionel R. Kitchingman uit Norton bij de opening van de bevrijdingstentoonstelling en verslag van zijn huwelijk te Overijse.
Toespraak gehouden door de heer Lionel R. Kitchingman uit Norton bij de opening van de bevrijdingstentoonstelling en verslag van zijn huwelijk te Overijse.
De Kelle 1994-5 Denayer, Raymond Toespraak bij de inhuldiging van de Kellebron.
Toespraak bij de inhuldiging van de Kellebron.
De Kelle 1994-5 Vande Putte, Guy Toespraak gehouden in de Raadzaal naar aanleiding van de voorstelling van zijn boek “Herken je Overijse nog?”.
Toespraak gehouden in de Raadzaal naar aanleiding van de voorstelling van zijn boek “Herken je Overijse nog?”.
De Kelle 1994-5 Denayer, Raymond Toespraak met een overzicht van 20 jaar Beierij.
Toespraak met een overzicht van 20 jaar Beierij.
De Kelle 1994-6, p. 128 Janssens, René Toespraak gehouden op de Bevrijdingstentoonstelling.
Toespraak gehouden op de Bevrijdingstentoonstelling.
De Kelle 1994-6, p. 131 Clabots, Albert Terlanenaar opgeëist als gids.
Het gebeurde in 1690, Lamberecht Clabots moet drie soldaten “gidderen”.
De Kelle 1994-6, p. 132 De Leersnijder, Emmy & Schuerwegen, Paul De grote was.
Hoe de wasweek verliep in grootmoeders tijd; met intussen in onbruik geraakte voorwerpen zoals waskot, doets, zink, kellebak, tobbe, wasplank, blauwsel, mangel, blijk.
De Kelle 1994-6, p. 134 Clabots, Albert Leerling-landmeters te Overijse.
Opleiding tot landmeter in de 16e en 17e eeuw te Overijse.
De Kelle 1995-2, p. 16 Denayer, Raymond De bliksem en de boksboom.
Op 19 augustus 1994 werd de sequoia in de Lipsiustuin door de bliksem getroffen, wat overbleef werd afgezaagd.
De Kelle 1995-2, p. 18 Denayer, Raymond Het Portlandgeheim.
Hopeloze opzoekingen en nog steeds meer vragen dan antwoorden.
De Kelle 1995-3, p. 31 Danhieux, Marie-Paule Met Breugel aan tafel.
De recepten van de laatste historische maaltijd waar opgediend werd: Capuynpasteyen, Pameye, Verckensbille ende voghelen in een goede sause, Goet rijs samen met gouwieren op tafel.
De Kelle 1995-3, p. 40 Van Binnenbeek, J.P. De familie Van Binnebeek, een merkwaardige stamboom.
400 jaar Van Binnebeek in de Druivenstreek.
De Kelle 1995-3, p. 48 Denayer, Raymond Herdenkingsstoet van 100 jaar onafhankelijkheid.
Herdenkingsstoet van 100 jaar onafhankelijkheid.
De Kelle 1995-3, p. 49 Denayer, Raymond Bouwstenen voor de begijnhofgeschiedenis met een afdruk uit een boekje gedrukt in 1731.
Bouwstenen voor de begijnhofgeschiedenis met een afdruk uit een boekje gedrukt in 1731.
De Kelle 1995-3, p. 50 Denayer, Raymond Het belangrijke De Madrid artikel.
Het belangrijke De Madrid artikel.
De Kelle 1995-3, p. 53 Denayer, Raymond Het missiekruis van 1895.
Het missiekruis van 1895.
De Kelle 1995-4, p. 58 Denayer, Raymond Toespraak: Het tachtigjarig jubileum van Albert Clabots.
Toespraak: Het tachtigjarig jubileum van Albert Clabots.
De Kelle 1995-4, p. 79 Clabots, Albert Nog over het wapen van Overijse.
Over de patentbrief van 15/09/1819 en diploma van 30/01/1840 betreffende het wapen.
De Kelle 1995-4, p. 84 Borremans, Lea Frans Borremans.
Herinneringen aan Frans Borremans, en gedicht naar aanleiding van zijn onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontfice”.
De Kelle 1995-5 & 6, p. 90 Everaert, Leo Jezus-Eik, een twistappel tussen Tervuren en Overijse.
Wie heeft recht op de inhoud van de offerblok van dit bedevaartsoord?
De Kelle 1996-1, p. 4 Denayer, Raymond In memoriam François Doornick.
In memoriam François Doornick.
De Kelle 1996-1, p. 12 Everaert, Leo De staatsfinanciën ten tijde van de Jezus Eik.
Ook de vorsten moesten een aanvraag doen om bomen te kappen; en ook de administratieve implicaties bij de bouw van de kerk in Jezus-Eik.
De Kelle 1996-2, p. 26 Everaert, Leo Een blik op de administratie van drie eeuwen terug.
Pastoor Assels van Tervuren neemt offerblok in Jezus-Eik in beslag; en de bouw van een voorlopige kapel.
De Kelle 1996-2, p. 29 Denayer, Raymond Veel herrie om niets?
Zoektocht naar Philips Van Surpel in wiens huis de grote brand van 1692 begon.
De Kelle 1996-2, p. 30 Clabots, Albert De “Warande” van Overijse in 1525.
Uit het archief van de schepenbank; Claes Cuppens huurde van Philips van Berssel (Wittem of Wittham), met de grenzen van de warande.
De Kelle 1996-2, p. 32 Clabots, Albert Strafbedevaarten te Overijse.
De veroordeling van Hendrick Commenaerts.
De Kelle 1996-3 Clabots-Berghmans Tweehonderd jaar rijkswacht te Overijse.
Van de stichting in 1796, de Brigands, Charlepoeng, en de verschillende locaties van de rijkswachtkazerne, met foto’s.
De Kelle 1996-4, p. 69 Denayer, Raymond Toespraken en recepten van toch nog een historische maaltijd.
Toespraken en recepten van toch nog een historische maaltijd.
De Kelle 1996-4, p. 72 Vande Putte, Guy Toespraak over Jozef Prémont die Mariëndal bouwde.
Toespraak over Jozef Prémont die Mariëndal bouwde.
De Kelle 1996-4, p. 77 Redactie De recepten.
Potage à la Tapioca, bouchées aux crevettes, aspic à la provençale, côtelettes d’agneau à la jardinière, Charlotte Russe met gelée aux oranges.
De Kelle 1996-5, p. 102 Denayer, Raymond De rijkswachttentoonstelling in den Bonten Os.
Met vooral de vraag: waar in de Heuvelstraat was ooit de rijkswachtkazerne? Oplossing met foto.
De Kelle 1996-5, p. 109 Everaert, Leo De twee herdenkingstenen van 1650.
Leopold van Oostenrijk plaatste de eerste steen van de kerk van Jezus-Eik.
De Kelle 1997-1, p. 2 Borremans, Lea Inhuldiging Heilig Hartbeeld in 1927.
Tekst van het lied dat bij de inhuldiging gezongen werd.
De Kelle 1997-6, p. 57 Denayer, Raymond Sint-Martinus.
Levensverhaal van de heilige met lokale foto’s.
De Kelle 1997-6, p. 63 Denayer, Raymond Toespraak bij de heropening van Den Bouw.
Voormalig gebouw van de vereniging “Genootschap van de H. Vincentius a Paulo”, voormalige bibliotheek, voormalige school, en woning van koster Thaelemans en koster Seghers.
De Kelle 1997-6, p. 72 Denayer, Raymond Homilie voor Albert Clabots.
Homilie voor Albert Clabots.
De Kelle 1997-6, p. 75 Schuerwegen, Paul Een Romeinse muntenschat te Overijse.
In 1932 zou een brocanteur munten te koop aangeboden hebben, gevonden door een landbouwer te Overijse, de munten dateren uit de periode 272 en 273 n.C.
De Kelle 1998-2, p. 23 Vande Putte, Guy Beierij en Beiers aan de eer.
Jean Michiels kreef de “Levenslange titel en Verdienstelijk Erelid en de Zilveren Palm vande Beierij van IJse voor zijn werk als fotograaf van onze heimat”; hij kreeg eveneens de Prijs van de Folkore van de gemeente Overijse.
De Kelle 1998-2, p. 27 Danhieux, Marie-Paule Het doopfeest van Joost Lips.
Recepten van weer eens een historische maaltijd in het teken van Joost Lips: Solaet vanlactouwe, solaet van caroten, solaet van ayiuyn, pottagie van visch, hateleiten, ghebraeden kiecken opt roomeyns, palincpasteye, een sause vanprumen van Demast opt rooms, suker confijt, quecruyt, candeel, nieuwelen.
De Kelle 1998-2, p. 44 Denayer, Raymond Het Portland mysterie.
De dank van Overijse tegenover de Amerikaanse stad Portland in Oregon; een paar tips kwamen binnen, en hierbij een foto met kinderen die de naam van geleverde eetwaren op een bordje tonen.
De Kelle 1999-1, p. 11 Vande Putte, Guy Nogmaals Maleizen.
Briefwisseling over de naam Maleizen – Marleizen – Malaze.
De Kelle 1999-1, p. 20 Redactie In Memoriam Leon Hendrickx.
In Memoriam Leon Hendrickx.
De Kelle 1999-1, p. 21 Redactie In Memoriam Maurice De Frenne.
In Memoriam Maurice De Frenne.
De Kelle 1999-1, p. 28 Redactie In Memoriam Leo Everaert.
In Memoriam Leo Everaert (°1926 – †1999).
De Kelle 1999-2, p. 36 Denayer, Raymond Een belangrijk schilderij bij de Zusters van Overijse-Mechelen.
Het betreft het schilderij van Kardinaal Willem van Enkenvoirt.
De Kelle 1999-2, p. 38 Denayer, Raymond Het Portlandmysterie.
Opgedoken is een affiche over deVaderlansche Eeuwfeesten van 18 mei 1930, waarbij ook de gedenksteen in de Heuvelstraat onthuld wordt.
De Kelle 1999-2, p. 50 Schuerwegen, Paul Waar lag Malaze?
Liep de romeinse weg Boulogne-sur-Mer naar Keulen door Maleizen, alias Mala Asia?
De Kelle 1999-2, p. – Denayer, Raymond De Boerenkrijg en Overijse.
Afdruk van een verslag van de “Administration municipale du canton d’Yssche” uit 1798.
De Kelle 1999-3, p. 70 Vande Putte, Guy Scoop: Bommelding in Mariëndal na W.O. I.
Over Oorlogsschade en een niet ontplofte bom in de tuin van de Mamerkes.
De Kelle 1999-4, p. 78 Denayer, Raymond Een onbekend werk van Lipsius.
Een onafgewerk boek over Onze-Lieve-Vrouw van Leuven, over de bekende Sedes Sapientiae, verzeilde in het erfdeel van Willem De Greve, en nawerd in 1752 door de universiteit van Leiden gekocht, wordt in Latijns-Engelse versie uitgegeven; hierin staat de bekende lofzang op Overijse.
De Kelle 1999-4, p. 84 Redactie In memoriam Maurits Derom.
In memoriam Maurits Derom.
De Kelle 2000-1, p. 2 Redactie In memoriam Vic Swerts.
In memoriam Vic Swerts.
De Kelle 2000-4, p. 46 Hemeleers, Marcel Als afscheid aan een veroordeeld gebouw.
Notarisakte en afbeelding van het Vandevelde kasteel, intussen rusthuis Mariëndal.
De Kelle 2000-5, p. 61 Denayer, Raymond De inhuldiging van het Heilig-Hartbeeld te Overijse op zondag 31 juli 1927.
Met uitgebreid fotoverslag.
De Kelle 2001-1, p. 61 Denayer, Raymond De inhuldiging van het Heilig-Hartbeeld te Overijse op zondag 31 juli 1927.
Deel twee, met talrijke afbeeldingen van documenten en stichtingsfoto.
De Kelle 2001-1, p. 13 Hemeleers, Marcel Herinneringen aan mijn schoolreizen.
Herinneringen aan mijn schoolreizen.
De Kelle 2001-3, p. 39 Denayer, Raymond Het kruisbeeld van Zavelborre.
De geschiedenis van het kruisbeeld.
De Kelle 2001-4, p. 56 Denayer, Raymond Een chirurgijn van Overijses komaf te Braine l’Alleud.
Jean-Baptist Van De Velde; een choleralijdster uit Terlanen verzorgd te Leuven: Suzanne Boon.
De Kelle 2001-5, p. 62 Redactie In memoriam Marcel hemeleers.
In memoriam Marcel hemeleers.
De Kelle 2001-5, p. 63 Denayer, Raymond De bijbel van Terhulpen.
Bij de voorstelling van het boek “La Hulpe – Moisson d’Histoire”, enkele bedenkingen over Bakenbos – Stoefs (Stoufs of Stouffs) met genealogie; Rouge Cloitre – Roekeloos Auguste-Lambert Nieuwenhuys; pastoor Depauw.
De Kelle 2002-3, p. 22 Denayer, Raymond & Dewilder, Louis De rijkswachtgevangenis te Overijse en haar bevoorrading.
Met brieven uit het gemeentearchief; verantwoordelijke Boeljaer in 1832; commandant Courtois.
De Kelle 2002-3, p. 27 Vande Putte, Guy De sibbe Steeno.
De sibbe Steeno.
De Kelle 2002-4, p. 27 Van San, Piet Sinte Metten, de patroonheilige van Overijse.
Het leven van Sint Martinus, de relikwie van de heilige in Overijse.
De Kelle 2003-1, p. 5 Redactie In memoriam priester Jozef Van Aken (°1913 – †2003).
In memoriam priester Jozef Van Aken (°1913 – †2003).
De Kelle 2003-2, p. 33 Denayer, Raymond Niet begraven te Overijse.
Overlijdensbericht uit Ebersdorff in 1809 van Jean-Baptiste Delrosé of Delrongé en een uittreksel uit het dagboek van Willem Kenis uit Loenhout die de Napoleontische oorlogen overleefde.
De Kelle 2003-3, p. 43 Redactie In memoriam Jozef Depré.
In memoriam Jozef Depré.
De Kelle 2003-3, p. 54 Dehaen, Roger Het Gildenhuis.
Herinneringen aan het gildenhuis, nu parochiecentrum Ter IJse.
De Kelle 2003-3, p. 58 Denayer, Raymond Een schot in de roos.
De installatie van het schoepenwiel voor aandrijving van een generator, aan de (voormalige) watermolen op de IJse.
De Kelle 2003-4, p. 72 Redactie In memoriam Louis Dewilder.
In memoriam Louis Dewilder.
De Kelle 2004-1, p. 2 Arckens, Wim Beierij digitaal: een webstek in de digitale wereld.
Beierij digitaal: een webstek in de digitale wereld.
De Kelle 2004-1, p. 9 Denayer, Raymond Nog een boeiende geschiedenis van Overijses 19e eeuw.
Een zuster schreef een geschiedenis van 1830 tot 1930; heel wat interessante informatie over beroepen, aanleg van steenweg, druivenkweek.
De Kelle 2004-2, p. 24 Vande Putte, Guy Het Overijses geslacht Van Lier en de Brabantse geschiedenis.
Beatrijs Van IJse, het geslacht Van Lier, Stoefs of Stouffs.
De Kelle 2004-3, p. 50 Redactie In memoriam Willem Romanus.
In memoriam Willem Romanus.
De Kelle 2004-4, p. 70 Denayer, Raymond De laatste zusters verlaten Overijse.
De laatste zusters verlaten Overijse.
De Kelle 2004-4, p. 77 Denayer, Raymond Reactie op de rondvraag omtrent de schuilkelder op het Lipsiusplein.
Niet deze maar die op ’t Roth op de Nijvelse baan komt hier ter sprake, met bouwgegevens.
De Kelle 2005-1, p. 11 Van San, Piet Joodse kinderen verborgen in Overijse gedurende de tweede wereldoorlog?
Joodse kinderen verborgen in Overijse gedurende de tweede wereldoorlog?
De Kelle 2005-1, p. 20 Denayer, Raymond Groothertogin Joséphine-Charlotte en Overijse.
Burgemeester Heylen stond het gezelschap op te wachten tijdens de doortocht in Overijse, wegens te veel vertraging reden ze echter door.
De Kelle 2005-3, p. 42 Dehaen, Roger In memoriam Dr. Raymond Denayer.
In memoriam Dr. Raymond Denayer.
De Kelle 2005-3, p. 44 Janssens, René De reuzen van Overijse.
John Colman, Mieke Muscat, Pitje Royal en Cambrinus.
De Kelle 2005-3, p. 52 Arckens, Wim Het graf van priester Leyten hersteld.
Het graf van priester Leyten hersteld.
De Kelle 2005-3, p. 55 Coopmans, René De Welfen te Overijse.
Een Duits vorstelijk geslacht op Terdeck.
De Kelle 2005-4, p. 66 Van San, Piet Herstelling aan de Goitsputborre.
Rekening van F. Guiot in 1823 voor deze beruchte bron met namen als Godsput, Duivelsput, Goidtsput, Godsputbron.
De Kelle 2006-1, p. 3 Dehaen, Roger Pasen – Toen.
Enkele gebruiken uit de paastijd vroeger: palm ronddragen, eieren rapen, biechten… en uitgaan.
De Kelle 2006-1, p. 6 Arckens, Wim Gimp voor heemkundigen en genealogen.
Tips over het gebruik van het programma Gimp voor bewerking van te publiceren documenten.
De Kelle 2006-1, p. 15 Van San, Piet Reactie Goidtsputborre.
Bijkomende informatie over de vermoedelijke ligging.
De Kelle 2006-1, p. 16 Vander Hulst, Dirk Op zoek naar informatie over een noodlanding van een B-17.
Kort verhaal van een bemanningslid, met verzoek om meer informatie.
De Kelle 2006-1, p. 20 Arckens, Wim Contrast.
Cursiefje over de afbraak van het vermoedelijke geboortehuis van Justus Lipsius.
De Kelle 2006-2, p. 22 Danhieux, Marie-Paule De recepten van de Lipsiusmaaltijd.
Potagie met bloemcoolen, groene tourte uyt Cremona, eieren gevult, capoenen opt Hongaars, raepen ghevult, solaet van tartouffels, toomsche soetigheit, frituur van vijgen, marmelaeten.
De Kelle 2006-2, p. 28 Rossaert, Theo De vlucht.
Herinneringen aan de vlucht in 1940.
De Kelle 2006-2, p. 35 Janssens, René Wijwater, productie en gebruik.
Gebruiken rondom Pasen en wijwater.
De Kelle 2006-2, p. 38 Van San, Piet Nog een reactie op de bijdragen over de Goitsputborre.
Met nog een andere naam: goeidseput.
De Kelle 2006-2, p. 39 Van San, Piet Het afsterven van deken Aertssens van Overijse.
Overlijden en begrafenis.
De Kelle 2006-2, p. 40 Arckens, Wim Rondom de Vuurmolen.
Wat extra naar aanleiding van het artikel over de Vuurmolen in Zoniën.
De Kelle 2006-3, p. 47 Dehaen, Roger Exit “Au Casino”.
Herinneringen aan het voormalig café met danszaal.
De Kelle 2006-3, p. 50 Redactie In memoriam Romain Vangrunderbeek.
In memoriam Romain Vangrunderbeek.
De Kelle 2006-3, p. 53 Arckens, Wim Familiekwesties.
Genealogische tips.
De Kelle 2006-3, p. 58 Van San, Piet Herstelling van de uurwijzers op de Sint-Martinustoren in 1823.
Rekening van E.J. Vander Linden.
De Kelle 2006-4, p. 64 De Redactie Academische hulde voor Raymond Denayer, voorstelling van het boek “De Beierij van Hysca”.
Toespraken van Carine Willaert, Piet Van San en Leo Verhoeven.
De Kelle 2006-4, p. 83 Van San, Piet Herbert Hoover and the Commission for relief in Belgium.
Een tentoonstelling waar Overijse prominent aanwezig is.
De Kelle 2007-1, p. 1 Denayer, Raymond Childeric achterna.
Over de schat in het graf van Childeric in Doornik, en wat er mee gebeurde.
De Kelle 2007-1, p. 7 Willaert, Carine Suske Tast uit Eizer.
Franciscus Tastenoye.
De Kelle 2007-1, p. 8 Demol, Frans De Bisdom, beelden uit mijn kinderjaren.
leven en bewoners in de wijk De Bisdom tijdens het interbellum.
De Kelle 2007-2, p. 24 Hemeleers, René Een Overijsenaar werkte mee aan de Vuurmolen.
Petrus Hemeleers werkte als timmerman mee aan de bouw van de Vuurmolen.
De Kelle 2007-2, p. 29 Redactie Bouchespel.
Spelregels van het spel met bouche en sollen, zoals nog eens gedemonstreerd tijdens de erfgoeddag.
De Kelle 2007-2, p. 32 Arckens, Wim Familiekunde: Het nut van peters en meters in de genealogie.
Familiekunde: Het nut van peters en meters in de genealogie.
De Kelle 2007-3, p. 33 Rossaert, Theo Langs trage wegen.
De ligging van buurtweg 100 en 105 langs de Kardaan (Kadoinke), Braffortlaan, IJskelderlaan, Kalvarieberg, Kroendaalplein,Kouterstraat, Puttestraat, Borstelke, Koningsbos, Souffraanstraat, Walravenbosstraat, Groeneweg.
De Kelle 2007-3, p. 40 Hemeleers, René Een Overijsenaar werkte mee aan de afwerking van de Vuurmolen.
Een Overijsenaar werkte mee aan de afwerking van de Vuurmolen.
De Kelle 2007-4, p. 54 Willaert, Roger Onbekende kunstenaars te Overijse.
De restauratie van de lambrisering van de Sint-Martinuskerk door Emile Hemeleers en Cyriel Demol; en hoe de houtzwam aangepakt werd.
De Kelle 2007-4, p. 55 Willaert, Carine De geschiedenis van Overijse en Corbie.
Kort overzicht uit “De Beierij van Hysca”, gevolgd door een uitgebreid reisverslag van de Beierijreis naar Corbie, Amiens, Cambrai door Piet Van San en Roger Dehaen.
De Kelle 2008-1, p. 2 Van San, Piet Kasseistenen tussen de gemeentepomp en de Brusselsesteenweg, en herstelling aan de gemeentepomp aan de kerk.
Kasseistenen tussen de gemeentepomp en de Brusselsesteenweg, en herstelling aan de gemeentepomp aan de kerk.
De Kelle 2008-1, p. 3 Van San, Piet Het strooiwiske te Overijse.
Het strooiwiske te Overijse.
De Kelle 2008-1, p. 5 Van San, Piet Het paard van Buffalo Bill en dokter Wargé.
Het paard van Buffalo Bill en dokter Wargé.
De Kelle 2008-1, p. 11 Van San, Piet Wist u dat.
Over: Jean Baptiste Blanpain; de “Internationale vlucht op Barcelona” voor duiven; Henri Van Dyck en zijn kareeloven; Marie Thérèse Houwaert, kabarethoudster.
De Kelle 2008-2, p. 17 Willaert, Carine Gegevensupdate in Archiefbank.
Informatie in verband met Archiefbank Vlaanderen.
De Kelle 2008-2, p. 18 Willaert, Carine Gemeentebestuur beslist: maximum snelheid wordt 20km.
Wegen en verkeer gezien door de zusters in Overijse.
De Kelle 2008-2, p. 23 Van San, Piet Een werkbezoek van de Beierij aan de restauratiewerken van het Justus Lipsiusgebouw.
Plaatsbeschrijving van de huidige toestand.
De Kelle 2008-3, p. 39 Dehaen, Roger Lucien Theys: een Overijsenaar nam deel aan twee Olympiaden.
Legendarische verhalen van toen.
De Kelle 2008-3, p. 43 Willaert, Carine Prijsuitdeling in de Gemeentelijke Basisschool van Overijse.
De winnaars van onze quiz.
De Kelle 2008-3, p. 45 Arckens, Wim Leegheidsfeesten 2008: eerbetoon aan “Dikke Julia”.
(Zeer) kort verslag.
De Kelle 2008-3, p. 46 Brankaer, Philip Vandaag WNT en VMNW.
Woordenboeken op internet.
De Kelle 2008-3, p. 50 Arckens, Wim Duivenmelker dr. Poot.
En de winnaar is.
De Kelle 2008-4, p. 57 Vanfroyenhoven, Erik Terugblik op de Open Monumenten Dag.
Korte geschiedenis van de wijk en overzicht van villa’s.
De Kelle 2008-4, p. 70 Gillis, Roeland In de marge van een wandeling op de Open Monumenten Dag.
Vader en dochter Maisky.
De Kelle 2008-4, p. 72 Mat, René Nieuwsgierige Beiers op bezoek bij de buren.
Een impressie over de Beierijreis van 4 oktober 2008.
De Kelle 2008-4, p. 74 Dehaen, Roger Het meer van Genval.
Herinneringen aan waterpret en echte winters.
De Kelle 2012-1, p. 4 Davidsfonds Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds.
Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds.
De Kelle 2012-1, p. 5 Redactie We gaan op reis – Mededeling.
We gaan op reis – Mededeling.
De Kelle 2012-1, p. 6 Redactie Dagboeknotities van Achiel Lefever 1914-1918.
Dagboeknotities van Achiel Lefever 1914-1918.
De Kelle 2012-1, p. 1 Parmentier, Yves Archief en de werkruimte van De Beierij.
Archief en de werkruimte van De Beierij.
De Kelle 2012-1, p. 8 Redactie Tervuren, zijn waardevolle architectuur en landschappen – Lezingenreeks.
Tervuren, zijn waardevolle architectuur en landschappen – Lezingenreeks.
De Kelle 2012-2, p. 9 Parmentier, Yves Beierijreis naar Antwerpen op 2 juni 2012.
Beierijreis naar Antwerpen op 2 juni 2012.
De Kelle 2012-2, p. 12 Willekens, Sven Opening van Dru!f.
Opening van Dru!f.
De Kelle 2012-2, p. 15 Willaert, Carine Verslag erfgoeddag 22 april 2012.
Verslag erfgoeddag 22 april 2012.
De Kelle 2012-2, p. 17 De Boeck, Ivo 1914-2014. De ‘Grote Oorlog’ herbeleefd? – Een oproep.
1914-2014. De ‘Grote Oorlog’ herbeleefd? – Een oproep.
De Kelle 2012-2, p. 19 Stroobants, Francis Vrijwilligers ‘kerkwachters’ gezocht.
Vrijwilligers ‘kerkwachters’ gezocht.
De Kelle 2012-2, p. 21 Redactie Heemkunde Vlaanderen, hou ze aan boord – Mededeling.
Heemkunde Vlaanderen, hou ze aan boord – Mededeling.
De Kelle 2012-2, p. 22 Dehaen, Roger Het zal je kind maar wezen.
Het zal je kind maar wezen.
De Kelle 2012-2, p. 23 Vande Putte, Guy Die van Eizer zijn daar.
Die van Eizer zijn daar.
De Kelle 2012-2, p. 28 Redactie Documentatiecentrum Vlaams-Brabant – Medeling.
Documentatiecentrum Vlaams-Brabant – Medeling.
De Kelle 2012-3, p. 29 Dehaen, Roger De stad aan de stroom.
De stad aan de stroom – Verslag van de reis naar Antwerpen.
De Kelle 2012-3, p. 32 Arckens, Wim ’t Zal je DNA maar wezen – Wat er allemaal te lezen valt in ons DNA.
’t Zal je DNA maar wezen – Wat er allemaal te lezen valt in ons DNA.
De Kelle 2012-3, p. 34 Van den Cloot, Marc DNA ontrafeld.
De verschillende ontdekkingen die tot onze huidige kennis leidden, en een uitleg hoe men genetische informatie uit het DNA haalt.
De Kelle 2012-3, p. 40 Redactie Statuten van de vzw De Beierij van IJse.
Statuten van de vzw De Beierij van IJse.
De Kelle 2012-3, p. 49 Redactie Convenant tussen de Gemeente Overijse en de Beierij van IJse vzw.
Convenant tussen de Gemeente Overijse en de Beierij van IJse vzw.
De Kelle 2012-3, p. 56 Willaert, Carine Koninklijke Harmonie Sint-Martinus vierde 190 jaar bestaan.
Koninklijke Harmonie Sint-Martinus vierde 190 jaar bestaan.
De Kelle 2012-3, p. 58 Willaert, Carine Open Monumentendag op zondag 9 september in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Jezus-Eik.
Open Monumentendag op zondag 9 september in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Jezus-Eik.
De Kelle 2012-3, p. 60 Redactie Algemene Vergadering.
Algemene Vergadering.
De Kelle 2012-4, p. 61 Redactie Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering – Mededeling.
Verslag van de Statutaire Algemene Vergadering – Mededeling.
De Kelle 2012-4, p. 68 Van Binnenbeek, J-P & De Volder, Yolan Aankondiging boek: Bijnamen in Groot-Huldenberg.
Aankondiging boek: Bijnamen in Groot-Huldenberg.
De Kelle 2012-4, p. 70 Caluwaert, Jan De Brabantse voorouders van Hendrik Conscience.
De Brabantse voorouders van Hendrik Conscience.
De Kelle 2013-1, p. 1 Redactie Algemene Vergadering.
Algemene Vergadering.
De Kelle 2013-1, p. 2 Davidsfonds Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds.
Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds.
De Kelle 2013-1, p. 3 Dehaen, Roger In memoriam René Hemeleers.
In memoriam René Hemeleers.
De Kelle 2013-1, p. 6 Redactie Erfgoedweekend op zaterdag 20 en zondag 21 april – Mededeling.
Erfgoedweekend op zaterdag 20 en zondag 21 april – Mededeling.
De Kelle 2013-1, p. 7 Willaert, Carine & Goedhuys Domini Inschrijven voor de Beierijreis van zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013.
Inschrijven voor de Beierijreis van zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013.
De Kelle 2013-1, p. 9 Redactie De Beierij van IJse anno 2013 – Mededeling.
De Beierij van IJse anno 2013 – Mededeling.
De Kelle 2013-1, p. 10 Redactie Onze ereleden 2012 – Mededeling.
Onze ereleden 2012 – Mededeling.
De Kelle 2013-2, p. 13 Van San, Piet Ici Paris – Reisverslag van de Beierijreis naar Parijs op 25 mei – 26 mei 2013.
Ici Paris – Reisverslag van de Beierijreis naar Parijs op 25 mei – 26 mei 2013.
De Kelle 2013-2, p. 28 Van San, Piet Toespraak Erfgoeddag april 2013.
Toespraak Erfgoeddag april 2013.
De Kelle 2013-2, p. 31 Willaert, Carine De Heemkundige Kring Het Glazen Dorp viert feest!
De Heemkundige Kring Het Glazen Dorp viert feest!
De Kelle 2013-2, p. 32 Van San, Piet Oproep herdenking WOI.
Oproep herdenking WOI.
De Kelle 2013-2, p. 33 Willaert, Carine & Brankaer, Filip Verslag Statutaire Algemene Vergadering vzw De Beierij van IJse 12 maart 2013.
Verslag Statutaire Algemene Vergadering vzw De Beierij van IJse 12 maart 2013.
De Kelle 2013-2, p. 24 Timmermans, Djamila Timmermans Djamila.
Timmermans Djamila.
De Kelle 2013-3, p. 37 Van San, Piet In memoriam voor Wim Arckens.
In memoriam voor Wim Arckens.
De Kelle 2013-3, p. 40 Timmermans, Djamila Op zoek naar de vluchtelingen van Halluin uit 1914-1918.
Op zoek naar de vluchtelingen van Halluin uit 1914-1918.
De Kelle 2013-3, p. 41 Willaert, Carine Parlement keurt onroerend erfgoeddecreet goed.
Parlement keurt onroerend erfgoeddecreet goed.
De Kelle 2013-3, p. 42 Willaert, Carine Herinnering aan Jan Roegiers.
Herinnering aan Jan Roegiers.
De Kelle 2013-3, p. 43 Walterus, Jeroen Digitalisering Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog.
Digitalisering Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog.
De Kelle 2013-3, p. 45 Timmermans, Djamila Nieuw! Het boek “Keltisch Isca, een milieugeschiedenis”.
Nieuw! Het boek ‘Keltisch Isca, een milieugeschiedenis’.
De Kelle 2013-3, p. 46 Vanfroyenhoven, Erik Open Monumentendag 2013.
Open Monumentendag 2013.
De Kelle 2013-4, p. 49 Willaert, Carine Voorstelling ‘Keltisch Isca, een milieugeschiedenis’.
Voorstelling ‘Keltisch Isca, een milieugeschiedenis’.
De Kelle 2013-4, p. 50 Willaert, Carine Promotekst Cult ’14.
Promotekst Cult ’14.
De Kelle 2013-4, p. 51 Willaert, Carine Nacht van de geschiedenis: WOI en Overijse.
Nacht van de geschiedenis: WOI en Overijse.
De Kelle 2013-4, p. 52 Willaert, Carine Zwarte Piet, immaterieel cultureel erfgoed?
Zwarte Piet, immaterieel cultureel erfgoed?
De Kelle 2013-4, p. 56 Van San, Piet Herdenking ‘De Groote Oorlog’.
Herdenking ‘De Groote Oorlog’.
De Kelle 2013-4, p. 62 Willaert, Carine De Groote Oorlog, boeken die je niet mag missen.
De Groote Oorlog, boeken die je niet mag missen.
De Kelle 2013-4, p. 68 Willaert, Carine Lokale wegen digitaal ontsloten.
Lokale wegen digitaal ontsloten.
De Kelle 2014-1, p. 3 Van San, Piet Uitnodiging.
Uitnodiging.
De Kelle 2014-1, p. 4 Redactie Cultuur om 14u met bezoek aan het archief van onze kring.
Cultuur om 14u met bezoek aan het archief van onze kring.
De Kelle 2014-1, p. 5 Van San, Piet Giften en bruikleen voor de tentoonstelling van de Beierij Bij het herdenken van de ‘Groote Oorlog’ in 2014 (11 april – 18 mei).
Giften en bruikleen voor de tentoonstelling van de Beierij Bij het herdenken van de ‘Groote Oorlog’ in 2014 (11 april – 18 mei).
De Kelle 2014-1, p. 6 Willaert, Carine Algemene vergadering.
Algemene vergadering.
De Kelle 2014-1, p. 7 Willaert, Carine Cultuurprijzen Overijse 2013.
Cultuurprijzen Overijse 2013.
De Kelle 2014-1, p. 9 Willaert, Carine Allerlei over ‘De Groote Oorlog’.
Allerlei over ‘De Groote Oorlog’.
De Kelle 2014-2, p. 20 Van San, Piet Literatuur over de Eerste Wereldoorlog.
Literatuur over de Eerste Wereldoorlog.
De Kelle 2014-2, p. 34 Timmermans, Djamila Postkaarten WOI, het dagelijkse leven in Overijse.
Postkaarten WOI, het dagelijkse leven in Overijse.
De Kelle 2014-2, p. 15 Timmermans, Djamila Openingsavond tentoonstelling, In de Gloed van de Grote Oorlog.
Openingsavond tentoonstelling, In de Gloed van de Grote Oorlog.
De Kelle 2014-3, p. 35 Willaert, Carine Beierijreis 2014.
Beierijreis 2014.
De Kelle 2014-3, p. 39 Van San, Piet Literatuur over de Eerste Wereldoorlog.
Literatuur over de Eerste Wereldoorlog.
De Kelle 2014-3, p. 44 Willaert, Carine & Brankaer, Filip Verslag van de Statutaire Algemene vergadering van 15 april 2014.
Verslag van de Statutaire Algemene vergadering van 15 april 2014.
De Kelle 2014-3, p. 49 Put, Eddy Vrijwilligers verwerken 300.000 huwelijksakten of 3 miljoen persoonsvermeldingen in zoekrobot Rijksarchief.
Vrijwilligers verwerken 300.000 huwelijksakten of 3 miljoen persoonsvermeldingen in zoekrobot Rijksarchief.
De Kelle 2014-3, p. 50 Willaert, Carine Activiteiten van de heemkundige kring op 11 november 2014.
Activiteiten van de heemkundige kring op 11 november 2014.
De Kelle 2014-4, p. 51 Timmermans, Djamila Terugblik op de Beierijreis 2014.
Terugblik op de Beierijreis 2014.
De Kelle 2014-4, p. 56 Van San, Piet Literatuurlijst Wereldoorlog I en II.
Literatuurlijst Wereldoorlog I en II.
De Kelle 2014-4, p. 63 Van San, Piet Vrijwilligers gevraagd!
Vrijwilligers gevraagd!
De Kelle 2014-4, p. 66 Van San, Piet Een nieuw boek.
Een nieuw boek.
De Kelle 2014-4, p. 68 Van San, Piet Evaluatie project Groote Oorlog van de Beierij van IJse in 2014.
Evaluatie project Groote Oorlog van de Beierij van IJse in 2014.
De Kelle 2014-4, p. 80 Willaert, Carine Overlijden van Lady Mary Soames-Churchill.
Overlijden van Lady Mary Soames-Churchill.
De Kelle 2014-4, p. 83 Willaert, Carine Dankwoord vanwege de Beierij van IJse.
Dankwoord vanwege de Beierij van IJse.
De Kelle 2014-4, p. 85 Willaert, Carine De Beierij van IJse wint cultuurprijs 2014 en andere gelukkigen.
De Beierij van IJse wint cultuurprijs 2014 en andere gelukkigen.
De Kelle 2015-1, p. 3 Willaert, Carine Algemene vergadering en lezing.
Algemene vergadering en lezing.
De Kelle 2015-1, p. 3 Willaert, Carine Familiekunde Vlaanderen viert 50-jarig jubileum met tweedaags evenement.
Familiekunde Vlaanderen viert 50-jarig jubileum met tweedaags evenement.
De Kelle 2015-1, p. 4 Willaert, Carine Interessante cursussen voor vrijwilligers.
Interessante cursussen voor vrijwilligers.
De Kelle 2015-1, p. 5 Willaert, Carine Erfgoeddag in Overijse: Maleizen erft!
Erfgoeddag in Overijse: Maleizen erft!
De Kelle 2015-1, p. 6 Willaert, Carine Nacht van de geschiedenis: Landbouw in Overijse.
Nacht van de geschiedenis: Landbouw in Overijse.
De Kelle 2015-1, p. 9 Van San, Piet Literatuur Wereldoorlog I en II.
Literatuur Wereldoorlog I en II.