Zoniën – vanaf 1977

Onze Tijdschriften:

Zoniën

In samenwerking met de Heemkundige Kring van Hoeilaart “Het Glazen Dorp” wordt het tijdschrift Zoniën per kwartaal uitgegeven. U kunt hieronder per nummer een korte inhoud bekijken.

De Kelle

Eveneens per kwartaal wordt voor de leden van Overijse “De Kelle – Beiersblad” uitgegeven, met verenigingsnieuws en extra wetenswaardigheden. De naam “De Kelle” verwijst naar de bron die door de muur van het kasteel “Isque” (nu staatsschool) stroomt in de wijk “Leegheid”. De betekenis van Kelle is koud, koel.

Inventaris tijdschrift Zoniën vanaf de eerste jaargang in 1977

Publicatie Auteur Artikel
Zoniën 1977-1, p.1-3 Vande Putte, Guy ‘k Hoore tuitend HOORNEN en ZONIEN is nabij voor mij …
Het eerste editoriaal, waarin de stichter-voorzitter van de “Beierij van IJse” en medestichter van Zoniën – via een parafrase van Gezelle – de band legt met De Horen, het tijdschrift van de Heemkundige Kring van Tervuren (als inspirerende publikatiekracht) en de stoomtram doorheen de beide Druivengemeenten aan de zoom van hetZoniënbos, terwijl hij het Hornejaar 1977 aankondigt.
Zoniën 1977-1, p.5-8 Versluys, Luc Een nieuwe geboorte.
De stichter-voorzitter van “Het Glazen Dorp” en medestichter van Zoniën schetst bondig de geschiedenis en de activiteiten van de Hoeilaartse Heemkring sinds 1963 en benadrukt de binding met Overijse via IJse en ijzerenweg, terwijl hij dit eerste themanummer, volledig gewijd aan de tram Groenendaal-Overijse, aankondigt.
Zoniën 1977-1, p.9-23 Bockstal, Stefaan Hoe het groeide en bloeide.
Een evocatie van de tramlijn Groenendaal-Overijse van 1888 tot 1902. Beschrijving van de toestand vóór de oprichting van de tramlijn, de moeilijkheden rond de oprichting ervan, de uitbating, het reizigersverkeer, het goederenverkeer.
Zoniën 1977-1, p.24 De redactie Bibliografie stoomtram Groenendaal-Overijse.
Bibliografie stoomtram Groenendaal-Overijse.
Zoniën 1977-1, p.25-26 Stroobants, Francis Gesprek met oudgediende van de tram, Modest Stouffs.
Modest Stouffs, meester-brigadier van de tramlijn Groenendaal-Overijse van 1920 tot 1955, haalt herinneringen op aan die periode.
Zoniën 1977-1, p.30-34 Denayer, Raymond Herinneringen uit “verreden” tijden.
Een aantal anekdoten die de auteur met de tram heeft meegemaakt, worden aangehaald. Hij lanceert ook een oproep om een aantal resten ervan (b.v. de locomotief die zich te Schepdaal bevindt in het Trammuseum), terug naar Hoeilaart of Overijse te brengen.
Zoniën 1977-1, p.36-37 De redactie De elektrieke tram.
Tekst van het lied “De elektrieke tram” uit de revue “De tijd vliegt snel, gebruik hem wel”, geschreven door Victor GOOSSENS, opgevoerd in de winter van 1931-1932 door de Hoeilaartse toneelkring “Jong maar moedig”.
Zoniën 1977-1, p.38-40 Hemeleers, Marcel Wat ik allemaal heb horen vertellen en persoonlijk weet over de “tramstatie” van Overijse.
Herinneringen aan ROMANUS, stationschef in het begin van de 20e eeuw en aan het aanleggen van het tramstation aan de IJseboorden, tussen Begijnhof en Watermolen.
Zoniën 1977-1, p.41-48 Bockstal, Stefaan Het rollend materieel van de tramlijn Groenendaal-Overijse.
Historiek van de verschillende locomotieven gebruikt voor de tramlijn Groenendaal-Overijse + afbeeldingen + tabel met nummer, type, begin en einde van de dienst van de verschillende locomotieven.
Zoniën 1977-2, p.2-3 Versluys, Luc Editoriaal.
Opzet van de heembeoefening is voortaan zich niet meer blindstaren op de geschiedenis van de druiventeelt onder glas maar de vorming van het Hoeilaartse “heem” op te sporen.
Zoniën 1977-2, p.4-6 Janssens, Guy Overijsese volkstypes. Een beruchte Overijsese braconnier: schets van een stroperstype.
Het verhaal van de overgrootvader van de auteur Charles BELLICOURT (1871-1947), beter bekend als “Charel van den trot”, braconnier “uit pure passie”, en o.m. van een tragisch ongeluk tijdens Wereldoorlog I.
Zoniën 1977-2, p.7-14 Vande Putte, Guy Boekbespreking. Landelijk Tervuren, door J.E. DAVIDTS.
J.E. DAVIDTS schetst in zijn werk het ontstaan en de ontwikkeling van de talrijke pachthoven met hun goederen van (het nog niet gefusioneerde) Tervuren (met het gehucht Moorsel): ontleding van hun bezit + geschiedenis van de opeenvolgende eigenaars. Er wordt eveneens een korte historiek gegeven van de voornaamste woningen met hun specifieke naam. De recensent heeft vooral aandacht voor veelvuldige hoofdzakelijk onomastische parallellismen met Overijse.
Zoniën 1977-2, p.15-18 Versluys, Luc Beroepen die verdwijnen. De Ratter of “Boschratter”: een oude figuur uit het Hoeilaartse volksleven.
Informatie wordt gegeven over het beroep van “boschratter”. In de vorige eeuw werd door sommige mensen hout gesprokkeld in het Zoniënwoud om het nadien in Brussel te gaan verkopen.
Zoniën 1977-2, p.18 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst in het Kerkarchief van Overijse.
In de rekeningen van de Heilige Geest van Overijse voor het jaar 1735 is er sprake van de school van Hoeilaart.
Zoniën 1977-2, p.19-22 Nagels, Jean-Paul Hoeilaartse volkstypes. Was Het een monster van wreedheid? (1/2)
Het verhaal van Jean-Baptist, die zich als beenhouwer in Hoeilaart vestigde rond het begin van de 19e eeuw en die zich aan talrijke kleine misstappen bezondigde.
Zoniën 1977-2, p.22-23 Erkens, Michel Een staaltje dorpspolitiek uit de 19e eeuw. Het einde van een “liberaal” pastoor: Emile GOUFFAUX (1899).
Verslag van de moeilijkheden tussen pastoor Emile GOUFFAUX en het katholieke gemeentebestuur in verband met de kerk, de begroting voor pastoor en onderpastoor, vooral tijdens de jaren 1898-1899 en de toekenning van de wedden.
Zoniën 1977-2, p.34-36 Vande Putte, Guy Aanlopertje tot het Hornejaar. Verantwoordingstekst voor de historische postzegeluitgave naar aanleiding van het Hornejaar.
Beknopte historiek van de erflanden en de heerlijkheden van IJssche en Evere die in 1677 door Karel V tot prinsdom werden verheven onder de naam van Horne.
Zoniën 1977-2, p.39-47 Denayer, Raymond Onze bijdrage tot het Rubensjaar. Van Rubens over Woverius naar Justus Lipsius en diens geboortehuis.
Poging van de auteur om aan de hand van verschillende bronnen het eigenlijke geboortehuis van Justus Lipsius op te sporen.
Zoniën 1977-2, p.48-51 Vande Putte, Guy De Schuttersgilde van Overijse.
De Schuttersgilde van Overijse.
Zoniën 1977-3, p.102-104 Vande Putte, Guy Editoriaal. Waarom een Hornejaar te Overijse.
Waarom een Hornejaar te Overijse, zo stelt de auteur, die een parallellisme maakt met het Rubensjaar.
Zoniën 1977-3, p.106-114 Erkens, Michel Uit onze middeleeuwse geschiedenis. Pogingen om het kasteel van de kasteleinen van Brussel te situeren. (1/2)
Onderzoek naar de plaats waar “huis en hof” van de heerlijkheid Hoeilaart stond, in het bezit van de kasteleinen van Brussel. De auteur geeft de stand van het onderzoek en poogt aan de hand van een 19e-eeuws document een eerste mogelijke lokalisering van het kasteel te geven: Marcel Félicéstraat – Gemeenteplein.
Zoniën 1977-3, p.115-127 Muyldermans, Jean-Paul In het kader van drie eeuwen Prinsdom Overijse. Drie eeuwen muziek te Overijse.
De geschiedenis van de Overijsese zangverenigingen n.a.v. 10 jaar Sint-Ceciliaviering, evenals van de orgels van de Sint-Martinuskerk te Overijse.
Zoniën 1977-3, p.128-129 Depré, Jozef De Beierij-excursie op 26 juni 1977. 50 beiers op speurtocht naar geschiedenisbronnen in het Hornejaar 1977.
Verslag van de reis die 50 leden van de “Beierij van IJse” naar het Westduitse stadje Anholt ondernamen, waar de Fürst von SalmSalm het Salmarchief beheert en zodoende heel wat Overijses Kasteelarchief, afkomstig van de Prinsen van Salm-Kyrburg, als erfgenamen van de Hornes.
Zoniën 1977-3, p.130-132 Janssens, Guy Over stroperstaal.
Enige toelichting over de stroperstaal van Hoeilaart en Overijse, samengesteld op basis van het plaatselijk dialect en weliswaar n.a.v. het verschijnen van zijn boek over Jagerstaal ’s Gravenhage-Antwerpen, 1977).
Zoniën 1977-3, p.133-136 Denayer, Raymond Hornegeschal allerlei. En laat de vrijheidsklokken maar luiden …
Korte historiek van het geslacht van Horne, prinsen van Overijse. Verwijzing naar Jaarboek III van de Beierij van IJse voor verdere informatie.
Zoniën 1977-3, p.137-141 Versluys, Luc Oorsprong van de befaamde “Côte à l’os” te Hoeilaart.
In de 19e en begin 20e eeuw telde Hoeilaart een groot aantal beenhouwers die naar Brussel hun waren gingen verkopen. Later kwamen de kopers zelf naar Hoeilaart.
Zoniën 1977-3, p.142-144 Vande Putte, Guy Naar aanleiding van de Hornefeesten op 25 september 1977 – Verbroedering tussen de Beierij van IJse en de Heemkundige Studiekring voor Boxtel en omgeving.
Verslag van een bezoek aan het Nederlandse Boxtel, waar de Hornes baronnen waren gedurende drie generaties. Tevens enige uitleg over de banden met Hoogstraten (voormalig Sa1mgraafschap).
Zoniën 1977-3, p.144 De redactie Laatste bericht. Koninklijke belangstelling voor 300 jaar Prinsdom te Overijse.
Melding dat de heer VANDEWOUDE, archivaris van het Paleis, en de heer LIEBAERS, groothofmaarschalk en gewezen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, zullen aanwezig zijn op de academische zitting van 24 september 1977.
Zoniën 1977-4, p.146-149 Versluys, Luc Editoriaal. Groenendaal als vrijetijdsbesteding ten tijde van Alexandre Dubois.
Beknopte biografie van Alexandre DUBOlS, directeur-generaal van Waters en Bossen, overleden in 1908.
Zoniën 1977-4, p.150-156 Danhieux, Marie-Paule Naar aanleiding van de opening van de Hornegrafkelder. Het ontstaan van kerkhoven.
Poging tot het geven van een antwoord op de volgende vragen: Hoe zijn de kerkhoven rond de kerk ontstaan? Waarom vindt men opvallend veel bronnen of “heilige” bomen bij bedevaartsoorden? + lijst van de grafstenen rond en in de Sint-Martinuskerk van Overijse, die nog overgebleven zijn (najaar 1977).
Zoniën 1977-4, p.157-175 Erkens, Michel Uit onze middeleeuwse geschiedenis. Pogingen om het kasteel van de kasteleinen van Brussel te situeren. (2/2)
Aan de hand van middeleeuwse documenten komt men tot de volgende conclusies: Het kasteel van de kasteleinen van Brussel bevond zich achter de huidige kerk naar de Marcel Félicéstraat toe. De hertogen van Brabant lieten op hun goed de eerste kerk van Hoeilaart bouwen.
Zoniën 1977-4, p.176-184 Vande Putte, Guy Terugblik op de Hornefeesten.
Toespraak van Beierijvoorzitter Guy VANDE PUTTE op de academische Hornezitting ten gemeentehuize van Overijse op 24 september 1977 – Met de daarbij behorende illustraties op p. 167 en 170. – Schets van het opzet van het Hornejaarboek: een nieuwsgierige maar tevens zeer kritische blik, geworpen in het verleden, een peiling naar een geschiedenis die tot nog toe in de IJsegemeente onvoldoende gekend is + een overzicht van de activiteiten van de Hornefeesten.
Zoniën 1977-4, p.185-189 Nagels, Jean-Paul Hoeilaartse volkstypes. Was Het een monster van wreedheid? (2/2)
Nog enkele feiten worden vermeld uit de beruchte levensloop van Jean-Baptist en van zijn spitsbroeder Gabriël tijdens de eerste helft van de 19e eeuw.
Zoniën 1977-4, p.190-192 Vande Putte, Guy Er zijn Hornes en Horens.
N.a.v. het Sint-Hubertusjaar wordt een overzicht gegeven van de Sint-Hubertusviering te Tervuren en wordt melding gemaakt van de aandacht die Tervuren heeft geschonken aan de Hornefeesten.
Zoniën 1978-1, p.@@@ Vande Putte, Guy Editoriaal. Welkom Huldenberg en deelgemeenten.
Beknopt overzicht van het ontstaan en de activiteiten van “De Beierij van IJse” en van de samenwerking met Hoeilaart. Voorstelling van de belangrijkste Huldenbergse auteurs die voortaan hun medewerking aan Zoniën zullen verlenen.
Zoniën 1978-1, p.7-12 Denayer, Raymond Gebeier tussen Overijse en Huldenberg of de klokken van Horneville.
De bewogen geschiedenis van vijf Overijsese klokkengeneraties (1ste generatie gesmolten door kerkbrand in 1488 of 1489; 5de generatie ingewijd in 1953). Een aantal notabelen uit Huldenberg werden aangezocht om in 1812 peter of meter van deze voorlaatste generatie klokken te worden.
Zoniën 1978-1, p.13-17 Erkens, Michel & Stroobants, Francis Hoeilaart-Overijse-Huldenberg op de Ferrariskaart.
Korte historiek van de Ferrariskaart, voor onze regio reeds opgetekend rond 1770. Enkele boeiende details over de dorpen uit de Druivenstreek, die af te leiden zijn uit een kritische studie van deze kaart.
Zoniën 1978-1, p.19-22 Rentmeesters, Jules Terug naar het land van Huldenberg.
Enkele notities omtrent de Huldenbergkern van de familie RENTMEESTERS, die de auteur op het spoor kwam na een onderzoek van de talrijke oorspronkelijke documenten over Huldenberg en deelgemeenten, bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Zoniën 1978-1, p.23-29 Vanhoren, Jozef Hoe Huldenberg aan een gemeenteplein kwam.
Aan de hand van een aantal documenten, wordt een beeld geschetst van de “Plaetse ofte merkt”, thans gemeenteplein, bekomen op 29 september 1681 door ruiling van goederen. Hierdoor bekwam Huldenberg een geschikte plaats tot het oprichten van een schietboom of wip voor de schuttersgilde. Beschrijving van het uitzicht van het plein tot rond 1787.
Zoniën 1978-1, p.30-32 Vanhoren, Jozef De Doelhof van de Huldenbergse schuttersgilde.
De ruilingsakte van 1681 en de kaart van C. EVERAERT (1756) toont ons dat de Doelhof gelegen was langs de straat van Huldenberg naar Namen, nu Elzasstraat, voorbij de rechteroever van de IJse in de Mottenbeemd. Men schoot op de doelen in de richting van Loonbeek.
Zoniën 1978-1, p.33-40 Martens, Erik Het “dispuet der twee pachthoven”, tussen Huldenberg en Loonbeek.
Relaas van het dispuut tussen twee pachthoven, Hof ten Berghe en Hof Spitsberg , gelegen tussen Huldenberg en Loonbeek aan de weg, nu geheten Spitsberg, in de 17e en 18e eeuw. De aanleiding tot deze twist was een belastingskwestie. De oorzaken zijn echter moeilijk te achterhalen.
Zoniën 1978-1, p.41-47 Versluys, Luc Hoeilaart of “het onverwoestbare dorp”.
Enkele belangrijke gegevens over de geschiedenis van Hoeilaart uit de 15e, 16e en 17e eeuw: inlichtingen omtrent demografie, stabiliteit van geslachten, namen, wijken, gehuchten.
Zoniën 1978-2, p.50-53 Versluys, Luc Editoriaal. Een derde lustrum gevierd.
De voorzitter van de Heemkundige en Toeristische Kring “Het Glazen Dorp” V.V.V. schetst het doel, de activiteiten en de plannen van deze vereniging naar aanleiding van de viering van het 3e lustrum.
Zoniën 1978-2, p.54-59 Denayer, Raymond Soldaat van Oranje.
Verhaal van een soldaat in dienst van het leger van Willem III, de latere koning van Engeland, die in Maleizen verzeild geraakt in november 1672. Deze man nam deel aan een ruiterexpeditie met het doel Charleroi, de Franse operatiebasis van waaruit de Noordelijke Nederlanden werden aangevallen, af te snijden.
Zoniën 1978-2, p.60-66 Vande Putte, Guy De Schaveien, typische plaatsnamen van bij ons.
Etymologische verklaring van het woord met beschrijving van de vier gekende schaveien in Overijse. Het artikel behandelt verder het ontstaan en de functie van de holle wegen.
Zoniën 1978-2, p.67-73 Redactie & De Smet, A De Ferrariskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778).
Verslag, door de redactie opgesteld, van de heemkundige avond die op 14 april 1978 door de Beierij werd ingericht te Huldenberg, waarop verschillende voordrachten werden gegeven onder andere door de heer A. DE SMET, ereconservator van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, over het ontstaan van de Ferrariskaart in het algemeen en van de Neerijsemap in het bijzonder. Beknopte bibliografie.
Zoniën 1978-2, p.74-77 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode leent bij de Zusters Annunciaten.
In januari 1749 verkeert Sint-Agatha-Rode in moeilijkheden vanwege de oorlogsbelastingen (naar aanleiding van de Oostenrijkse Successieoorlog hadden de Fransen van 1745 tot 1748 de Zuidelijke Nederlanden veroverd en bezet). Op verzoek van drie schepenen van Rode sluit de gemeente een lening af met de Zusters Annunciaten van Leuven, die zich vanaf 1877 te Huldenberg (Keyhof) zouden komen vestigen.
Zoniën 1978-2, p.78-87 Vanhoren, Jozef Het Gemeenteplein te Huldenberg.
Analyse van een deelstuk uit de kaart van het gemeenteplein van Huldenberg, getekend door Jan-Baptist MANS (° Huldenberg 1753, † Overijse 1810). De aandacht wordt getrokken op de rechtspleging, de schandpaal op het plein en de enige verplichte overgang met paard en kar over de IJsebrug.
Zoniën 1978-2, p.88-94 Erkens, Michel De mogelijke bescherming van twee oude huizen aan het Dumbergplein.
Oproep tot het beschermen van een woning aan het Dumbergplein, interessant uit architectonisch standpunt, met een bewogen sociale geschiedenis; waardevolle vertegenwoordiger van gewone landwoningen uit de 18e en 19e eeuw. Historiek van deze woning.
Zoniën 1978-2, p.95-96 Nagels, Jean-Paul Jan-Baptist Lauwers. Onze loteling.
Verslag van de viering die volgde op de uitloting van Jan-Baptist Lauwers in 1898 voor de legerdienst. De heer Lauwers zou in 1978 100 jaar worden.
Zoniën 1978-3, p.98-100 Vande Putte, Guy Editoriaal.
Editoriaal – De voorzitter van “De Beierij van IJse” kondigt het verschijnen van een aantal publikaties aan over de geschiedenis van het IJse- en Laneland. Tevens vestigt hij de aandacht op de historische tentoonstelling “WATERMAAL TUSSEN BOSVOORDE EN OUDERGEM”, waarin ook enkele aspecten van de geschiedenis van Hoeilaart en Overijse worden belicht.
Zoniën 1978-3, p.101-107 Vanhoren, Jozef Een bruine pater te Overijse.
Analyse van 2 notarisakten van 1707, opgemaakt voor HENDRICK VANDEN BROECK, een Overijsenaar die kapucijn wilde worden. Testament met alle afstand van tijdelijke goederen en in geval van overlijden gingen zijn bezittingen naar zijn erfgenamen. Het getuigschrift geeft aan de voorwaarden in ’t begin van de 18e eeuw tot opneming in de kloosterorde.
Zoniën 1978-3, p.108-116 Martens, Erik Het klooster van Sint-Geertrui en de tienden te Ottenburg.
Historiek van het begevingsrecht van de kerk van Ottenburg met de tienden en andere kerkelijke inkomsten die in 1208 door de Brabantse hertog Hendrik I aan de proostdij van Sint-Geertrui te Leuven werden geschonken, als een middel om de invloed van de Luikse prinsbisschop in het hertogdom Brabant te beknotten.
Zoniën 1978-3, p.117-119 De redactie Watermaal tussen Bosvoorde en Oudergem.
Aankondiging van de historische tentoonstelling “Watermaal tussen Bosvoorde en Oudergem”, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Collège Saint-Hubert. Bespreking van enkele tentoongestelde voorwerpen, nl. afkomstig uit Huldenberg en Tervuren.
Zoniën 1978-3, p.120-124 Stroobants, Francis Oude persknipsels : Het Bericht, De Gazet van Overyssche en zijne omliggende gemeenten, Annoncenblad van Overyssche. (1/2)
Enkele nummers van de voornoemde streekkranten worden doorgenomen. Hierbij toont de auteur aan dat geschreven pers en dus ook streekkranten een grote bijdrage leveren tot het schrijven van recente streekgeschiedenis.
Zoniën 1978-3, p.125-126 Dewilder, Louis 100 jaar tafeldruif te Overijse.
Geschiedenis van de druiventeelt in Overijse, vanaf het ontstaan in 1878 (gebroeders DANHIEUX) tot heden, naar aanleiding van het werk “5000 jaar druif-100 jaar tafeldruif in Overijse” door Albert MICHIELS.
Zoniën 1978-3, p.127-128 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst. Edward van Billoen was niet republikeinsgezind.
Edward van Billoen, brouwer-landbouwer, werd in 1799 tot 3 dagen dwangarbeid veroordeeld door de Franse bezetter omdat hij de opgelegde rustdag niet eerbiedigde op de stichtingsdatum van de republiek.
Zoniën 1978-3, p.128 De redactie Over Yssche verleden Overijse heden.
Aankondiging van het verschijnen van het prentenboek Over Ysscheverleden Overijse heden, samengesteld door Henri VANDENBOSCH.
Zoniën 1978-3, p.129-133 Denayer, Raymond De cholera van 1866 te Hoeilaart.
Tijdens de choleraepidemie van 22 augustus tot 23 oktober 1866, vonden 128 Hoeilanders de dood. Vermelding van de gezinnen die het zwaarst werden getroffen + afdruk van een oud recept.
Zoniën 1978-3, p.134-136 Erkens, Michel Volksgebruiken. Meiboomplanting anno 1880.
Verhaal van een bewogen meiboomplanting in 1880: een boom werd in de straat voor het huis van de onderpastoor gezet.
Zoniën 1978-4, p.138-140 Vande Putte, Guy Oude maten, gewicht en munten.
Editoriaal – De uittredende Beierij-voorzitter Guy VANDE PUTTE, die opgevolgd wordt door Dr. Roger DENAYER, schetst in het kort de activiteiten tijdens het jaar 1978 van de beide heemkundige kringen en doet een oproep tot het werven van nieuwe leden.
Zoniën 1978-4, p.141-145 Raussens, Paul Overzicht van de gebruikte lengte- en inhoudsmaten en munten in Overijse.
In vroegere jaren: voor het nu alom gebruikte metriek stelsel had immers elke streek zijn eigen maten en gewichten; ze verschilden van stad tot stad en de aanwezigheid van een openbare markt was vaak bepalend voor plaatselijke maten en gewichten.
Zoniën 1978-4, p.146-150 Vanhoren, Jozef Grensgeschillen.
In de 14e eeuw bestond er geen duidelijke grenslijn tussen Overijse en Huldenberg met als gevolg menig geval van betwisting over beemden, weiden en velden. Rond 1681 werd een minnelijke schikking tussen de regeerders van de vrijheid van Overijse en de heerlijkheid van Huldenberg getroffen. In 1811 legde de Franse republiek de grenzen vast.
Zoniën 1978-4, p.150 De redactie Uit het verleden van de gemeente Huldenberg.
Aankondiging van het verschijnen van het werk “Uit het verleden van de gemeente Huldenberg”, geschreven door Erik MARTENS. als Bijdrage IV tot de Geschiedenis van IJse-, Lane- en Dijleland.
Zoniën 1978-4, p.151-157 Erkens, Michel Hoe de overblijfselen van de haras te Groenendaal ontdekt werden.
Verslag van het begin van de opgravingen naar de haras (paardenstoeterij) van Groenendaal. Dit gebouw werd meer dan 250 jaar geleden afgebroken of vernield. Deze opgravingen worden uitgevoerd door de Heemkundige Kring van Hoeilaart.
Zoniën 1978-4, p.158 Vande Putte, Guy Wie was beier Arnold van IJse?
Enkele biografische gegevens over ARNOLD VAN IJSE, die in 1284 door Jan I de wacht van Aken werd toevertrouwd en later amman van Brussel werd.
Zoniën 1978-4, p.159-165 Denayer, Raymond De conscriptie te Overijse.
Op 3 september 1796 werden in Overijse de doopregisters opgeëist door het Frans bestuur onder verantwoordelijkheid van notaris CRABEELS, voorzitter van de kantonraad van Overijse, met het inzicht troepen te kunnen lichten.
Zoniën 1978-4, p.166-169 Versluys, Luc Grote trekken van Hoeilaarts ambachtelijk verleden in liedjesvorm.
4 liederen uit “De Tijd vliegt snel, gebruik hem wel”, geschreven door Victor GOOSSENS in 1931. Deze liederen hebben betrekking op beroepen die in een bepaalde periode door Hoeilanders werden uitgeoefend: tot 1812 ijzersteenschazers, kolenbranders; 18e eeuw marktvrouwen (boter en eieren); 19e eeuw beenhouwers.
Zoniën 1978-4, p.170 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst. Een Overijsese onderpastoor uit Bosvoorde afkomstig.
Oproep tot het verstrekken van nadere gegevens over onderpastoor VAN RILLAERT, afkomstig uit Bosvoorde, in de 18e eeuw onderpastoor te Overijse.
Zoniën 1978-4, p.171 De redactie Watermael entre Boisfort et Auderghem.
Voorstelling van dit werk, samengesteld door het Beierij-team Guy VANDE PUTTE en André VANDERBORGHT, dat belangrijke gegevens bevat over de geschiedenis van het Zoniënwoud.
Zoniën 1978-4, p.172-175 Rentmeesters, Jules Grasduinen in de oude parochieregisters van Ottenburg. (1/2)
Enkele uittreksels uit de oude parochieregisters van Ottenburg, waarin de pastoor een zeer nauwkeurig overzicht geeft van de gebeurtenissen in Ottenburg, in tegenstelling met vele andere parochieregisters, waarin men zeer beknopt was.
Zoniën 1978-4, p.176 De redactie Vragenbus.
V1.F. VAN DOORNICK vraagt bijzonderheden over de familie MIN(NE) + V2.E. MARTENS vraagt naar de betekenis van woorden in een recept anno ca 1800.
Zoniën 1978-4, p.177-183 Martens, Erik Neerijse leeft.
Verslag van het heemkundig weekeinde te Neerijse (28-29 oktober 1978, naar aanleiding van het Jaar van het Dorp. Beschrijving van een aantal gebouwen, die belangrijk zijn voor de plaatselijke geschiedenis: kasteel, kerk, pastorie, kapellen, hofsteden, brouwerijen, scholen enz.
Zoniën 1979-1, p.2-11 Versluys, Luc Een kwestie van eenvoud.
De voorzitter van “Het Glazen Dorp” schetst het belang van de uitgave van een speciaal nummer, gewijd aan de Zusterschool te Hoeilaart en geeft een korte historiek van het ontstaan en de groei van de congregatie van de Zusters van Liefde van St-Vincentius a Paulo en de stichting van de school te Hoeilaart door deze congregatie.
Zoniën 1979-1, p.12 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Historische draaglijn. (1/6)
De auteur geeft een overzicht van de archieven die hij gebruikte voor het schrijven van de geschiedenis van de Zusterschool.
Zoniën 1979-1, p.13-18 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Het prille begin. (2/6)
Geschiedenis van de stichting van de congregatie van Sint-Vincentius a Paulo, Dienstmaagden der Armen, in België. Enkele zusters van deze congregatie richten een school op te Hoeilaart in 1829, die van in het begin vele leerlingen aantrekt.
Zoniën 1979-1, p.19-27 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: De verhouding tussen school en gemeente. (3/6)
Zoals in het parlement een hevige schoolstrijd wordt gestreden in de loop van de 19e eeuw, zo zijn er ook op gemeentelijk vlak regelmatig spanningen binnen het bestuur in verband met het subsidiëren van het onderwijs in de gemeente.
Zoniën 1979-1, p.28-45 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Tussen geest en materie. (4/6)
Historiek van de gebouwen; evolutie van het aantal leerlingen in het lager onderwijs en de zondagsschool; een overzicht van het tewerkgesteld personeel.
Zoniën 1979-1, p.46-52 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Van de dingen die nimmer voorbijgaan. (5/6)
Enkele markante details uit het leven van de zusters tijdens een aantal voor Hoeilaart zeer moeilijke jaren en uit het schoolleven vroeger: de vakanties, de schooluitstappen, examens en prijsuitdeling.
Zoniën 1979-2, p.58-61 Denayer, Raymond Editoriaal.
De voorzitter ad interim van “De Beierij van IJse” geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de heemkundige kringen van Hoeilaart, Overijse en Huldenberg.
Zoniën 1979-2, p.62-66 Vanhoren, Jozef De Billoensweide of Van Billoen te Sint-AgathaRode.
Beschrijving van het wapen of familieteken van de Leuvense tak van de professoren- en patriciërsfamilie Van Billoen, namelijk het geslacht van Philip Van Billoen, bezitter van het spleet leen , de hoeve van Klabbeek met goederen te Sint-Agatha-Rode.
Zoniën 1979-2, p.67-68 Erkens, Michel 150 jaar Zusterschool: Onze jarige Zusterschool. (6/6)
Verslag van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Zusterschool te Hoeilaart. De auteur vernam nog een aantal interessante details in verband met de geschiedenis van de Zusterschool die een aanvulling vormen op het Jubileumnummer Zusterschool (zie Zoniën, jg. 111 (1979), nr. 1).
Zoniën 1979-2, p.69-74 Dekock A. (Zuster Firmine) Herinnering aan mijn schoolleven.
Herinneringen van een oud-leerlinge van de Sint-Clemensschool aan haar schooltijd aldaar, in het bijzonder aan de twee leerkrachten Zuster Regis en Zuster Majella.
Zoniën 1979-2, p.75-83 Vande Putte, Guy Klim in je stamboom op te Overijse.
Verslag van een genealogische avond, door de Beierij georganiseerd op 20 februari 1979, met voordrachten over het wat en het waarom van de familiegeschiedenis, over de soorten bronnen die dienen aangeboord bij het opzoeken van een stamboom. Enkele nuttige gegevens en adressen van personen die zich bezig houden met genealogie. Summiere toelichting bij de kwartierstaat van de auteur, Guy VANDE PUTTE.
Zoniën 1979-2, p.84-86 Hemeleers, Marcel Overijse na de meidagen 1940.
Herinneringen van de auteur aan de gebeurtenissen in Overijse, die volgden op de inval van het Duitse leger in mei 1940.
Zoniën 1979-2, p.86 De redactie Brieven van Justus Lipsius.
Aankondiging van de uitgave van de Iusti Lipsi Epistolae door de professoren A. GERLO (V.U.B.), M.A. NAUWELAERTS (K.U.L.) en H.O. VERVLIET (U.I.A.).
Zoniën 1979-2, p.87-94 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode. Rooise pastoralia uit de 18e eeuw. (1/4)
“Wie het altaar dient, leeft ervan”. Relaas van de financiële moeilijkheden van Dominicus VRINDTS, pastoor van Sint-Agatha-Rode op het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw, gebaseerd op stukken uit het parochiearchief, door pastoor DE PROFT gevonden op het einde van de zeventiger jaren.
Zoniën 1979-2, p.95-96 De redactie Vragenbus.
Antwoorden – Al. R. DENAYER over de familie MIN(NE) + A2. R. DENAYER over woordtoelichtingen bij een recept ca. 1800 + V3. R. DENAYER over het Hornewapenschild en de TV-bewerking van “Maria Spermalie” .
Zoniën 1979-2, p.97-104 Stroobants, Francis Oude persknipsels : Het Bericht, De Gazet van Overyssche en zijne omliggende gemeenten, Annoncenblad van Overyssche. (2/2)
Korte historiek van drie tijdschriften die rond de eeuwwisseling verschenen onder de naam Het Zoniënblad. Analyse van de publiciteit in Het Zoniënblad. Wekelijksche Gazet van het kanton Elsene.
Zoniën 1979-3, p.106-108 Versluys, Luc Editoriaal. Een stille wenk… maar een vurige oproep!
Aankondiging door de voorzitter van “Het Glazen Dorp” dat in 1981, ter gelegenheid van het feit dat JAN VAN RUUSBROEC 600 jaar geleden overleed, een tentoonstelling zal worden gehouden, gewijd aan deze beroemde Vlaamse mysticus. Oproep aan allen die op een of andere wijze willen meehelpen aan de totstandkoming hiervan.
Zoniën 1979-3, p.109-113 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode. Rooise pastoralia uit de 18e eeuw. (2/4)
Verslag van de materiële moeilijkheden van Petrus LOOTS, pastoor van Sint-Agatha-Rode in het begin van de 18e eeuw. Korte historiek van het leven van pastoor Henricus VAN BAELEN, die in de dertiger jaren van de 18e eeuw in Sint-Agatha-Rode werd benoemd. De auteur maakt gebruik van stukken uit het parochiearchief, door pastoor DE PROFT gevonden op het einde van de zeventiger jaren.
Zoniën 1979-3, p.114-118 Denayer, Raymond Peeter Deveen, Overijsese loteling onder Napoleon, en voorouder van staatssecretaris Lydia DEPAUW-DEVEEN.
Afdruk van een brief, geschreven door Peeter DEVEEN, die in 1813 aan een veldtocht deelnam, als loteling van Napoleon. Enkele biografische gegevens van deze Deveen en van enkelen van zijn nakomelingen.
Zoniën 1979-3, p.119-128 Erkens, Michel Familie Vanderperren. Genealogische schets.
Een deel van de stamboom van de familie VANDERPERREN, te beginnen bij Martinus VAN DER PERRE (begin 18e eeuw), afkomstig uit Zaventem en ingeweken te Huldenberg. Een weliswaar nog onafgewerkt stramien dat verder moet uitgewerkt worden.
Zoniën 1979-3, p.129-132 Van Aken, Jozef Een wassen kelk en een spookverhaal. (1/2)
Het verhaal van een wassen kelk die in juli 1941 uit een witstenen graf, rechts naast het altaar in de Overijsese Begijnhofkapel, opgegraven werd.
Zoniën 1979-3, p.134-136 Stroobants, Francis Een Hoeilaarts-Overijsese duiventandem.
Analyse van enkele nummers van Een weekblad voor duivenliefhebbers van Vlaamsch-Brabant, waarvan het eerste nummer verscheen in april 1892 en dat uitgegeven werd door Jozef VANDER PERREN uit Overijse.
Zoniën 1979-3, p.137-140 Rentmeesters, Jules Grasduinen in de oude parochieregisters van Ottenburg. (2/2)
Enkele interessante gegevens over de geschiedenis van Ottenburg, geput uit een onderzoek van de oude dorpsarchieven, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. in de verzameling Archieven van de Heerlijkheden, Dorpen en Schepenbanken van de kantons Leuven, bundels nr. 1265 tot en met 1348 – periode 17e en 18e eeuw.
Zoniën 1979-3, p.141-147 Vanhoren, Jozef Benoeming van een nieuwe meier en drossaard te Loonbeek.
Een overzicht van de wijze van aanstelling en van de bevoegdheden van meier en drossard. Situatie in Loonbeek op het einde van de 18e eeuw.
Zoniën 1979-3, p.148 De redactie Groots Brabants Volksfeest “De Zevenster”.
Aankondiging van de feestviering ter gelegenheid van het jubileum van 7 Overijsese verenigingen. Feestprogramma.
Zoniën 1979-4, p.150-152 Denayer, Raymond Editoriaal.
Verslag van “De Zevenster” van 30 september 1979, het feest van 7 jubilerende Overijsese verenigingen. Overzicht van de veranderingen bij de Beierij van IJse voor het komende jaar.
Zoniën 1979-4, p.152 Van Aken, Jozef Een wassen kelk en een spookverhaal. (2/2)
Rechtzetting van een naamverwisseling (kunstsmeden Jules DANHIEUX / Frans STOUFFS), in het artikel Een wassen kelk en een spookverhaal op p. 131 van Zoniën, jg. 111 (1979), nr. 3.
Zoniën 1979-4, p.153-160 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode. Rooise pastoralia uit de 18e eeuw. (3/4)
Enkele aspecten uit het beleid van pastoor Joannes-Nicolaas MERTENS, pastoor van Sint-Agatha-Rode tijdens de 2e helft van de 18e eeuw, een man met doorzicht en ondernemingsgeest, die bovendien begrip had voor de geest van zijn tijd.
Zoniën 1979-4, p.161-166 Vande Putte, Guy Het hotel van Salm te Parijs. Portret van laatste prins van Overijse ontdekt.
Geschiedenis van het PALAIS DE SALM, thans Musée de la Légion d’Honneur in de Rue de Bellechasse te Parijs, opgetrokken door Frederik III-Jan-Otto-Frans van Salm-Kyrburg (1745-1794), de laatste prins van Overijse.
Zoniën 1979-4, p.166 De redactie Vragenbus.
V4. E. MARTENS over “Ste eewauts in alsaten”.
Zoniën 1979-4, p.167-171 Vanhoren, Jozef De eed van de dienaar te Loonbeek.
Beschrijving van de taken, de verplichtingen en de eed van de “dienaar” in 1748 te Loonbeek.
Zoniën 1979-4, p.172-176 Vande Putte, Guy Onze bijdrage tot het jaar van het kind. Devotieve kinderportretten in de kerk van Jezus-Eik.
Beknopte studie van de 13 devotieve kinderportretten die zijn opgehangen in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw te Jezus-Eik en die door de ouders of naaste familieleden werden geofferd van bij het begin van de Mariacultus ter plaatse.
Zoniën 1979-4, p.177-180 Nijsthoven Maria (Zuster Marie-Jean-l’Evangéliste) Kroning van het wonderbaar Mariabeeld van Jezus-Eik.
Verslag van de kroning van het wonderbaarlijk Mariabeeld van Jezus-Eik op Hemelvaartdag 1924 in het park van het kasteel van Graaf de Meeüs.
Zoniën 1979-4, p.181-184 Erkens, Michel De Afbraak van het Hoeilaartse schepenhuis.
Beschrijving van het Hoeilaartse schepenhuis dat zich op het huidige Gemeenteplein bevond en tot het voormalig kasteel van Hoeilaart moet behoord hebben. Dit gebouw werd in het begin van de 20e eeuw afgebroken.
Zoniën 1979-4, p.185-188 Hemeleers, Marcel Een dorpsfiguur van vroeger: Jom Guit.
Enkele anekdoten uit het leven van Jom Guit (Guillaume SCHUYKENS, 1876-1953), een zonderling figuur uit Overijse, die al bedelend door het leven kwam.
Zoniën 1980-1, p.2-8 Versluys, Luc Editoriaal.
Aankondiging van een tentoonstelling, opgebouwd met postkaarten, die tijdens het Druiven- en Wijnfestival zal plaatsvinden en die als doel zal hebben de betekenis van al wat er in en rond het Zoniënwoud geschiedde op het einde van de vorige eeuwen in het begin van deze eeuw tot rond de jaren 1920, in het daglicht te stellen. Korte historiek van de communistische commune van Stokkel, in het begin van de 20e eeuw.
Zoniën 1980-1, p.9-11 Denayer, Raymond Een minder gekend aspect van Justus Lipsius: zijn achting en liefde voor zijn moedertaal.
In 1599 verscheen het Etymologicum Teutonicae Linguae, geschreven door Cornelius KILIAAN, met een voorwoord van de hand van JUSTUS LIPSIUS, waaruit duidelijk de liefde voor zijn moedertaal, het Nederlands, blijkt.
Zoniën 1980-1, p.12-16 Martens, Erik Sint-Agatha-Rode. Rooise pastoralia uit de 18e eeuw. (4/4)
Een overzicht van de bestaansmiddelen van Arnoldus-Hyacintus STEEMANS, pastoor van Sint-Agatha-Rode op het einde van de 18e eeuw.
Zoniën 1980-1, p.17-26 Vande Putte, Guy Overijse in 1830. Een staaltje van indrukwekkend-probate dorpskernhernieuwing.
Een overzicht van de geslaagde campagne van dorpskernhernieuwing (het aanleggen van de S-bocht), die doorgevoerd werd te Overijse in de jaren 1829-1830. Overijse stapte dus het Belgisch tijdvak resoluut binnen met een stedebouwkundig nieuw kleedje aan.
Zoniën 1980-1, p.27-29 Erkens, Michel Een devotieprentje van de Heilige Joanna.
Bespreking van een devotieprentje van de Heilige Joanna, door een inwoonster van Hoeilaart aan het gemeentelijk archief geschonken. Het was een beloningsprentje voor een kind dat regelmatig de lessen bijgewoond had.
Zoniën 1980-1, p.29-30 Stroobants, Francis Prentkaarten spreken over druiven.
Weergave van een tekst op een prentkaart die in 1899 door een zekere Kate uit Sint-Petersburg (Rusland) naar mevrouw Stevens uit Brugge werd verstuurd en waarin wordt geklaagd over de erbarmelijke toestand waarin de druiven in Rusland aankomen.
Zoniën 1980-1, p.31-38 Vannoppen, Henri Jean De Man d’Attenrode, een betwiste Hoeilaartse burgemeester. (1/3)
Na een korte schets van de familie, de welstand en het beroepsleven van Jean De Man d’Attenrode, worden de oorzaken aangehaald van zijn succes in de politiek. Er wordt eveneens een overzicht gegeven van zijn bedrijvigheid als politicus.
Zoniën 1980-1, p.39-41 Stroobants, Francis Willem-Jozef Van der Perren. Korte schets van zijn leven en werk.
Beknopte biografie van Willem-Jozef Van der Perren (°Neerijse, 25 augustus 1856 – † Leuven, 28 november 1931), waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan zijn verdiensten als pedagoog.
Zoniën 1980-1, p.43-44 De redactie Vragenbus.
REDACTIE over de betekenis van “Ste eewauts in alsaten” + REDACTIE – Vraag vanwege Beierijlid Jacques SEGERS, naar de plaats waar bijgevoegde klasfoto is genomen.
Zoniën 1980-2, p.46-48 De Pré, Jos Editoriaal. Een warme wekroep aan alle potentiële uitleners voor premuseumexpo.
De voorzitter van de V.V.V.-Overijse verheugt zich over de goede samenwerking tussen de Beierij van IJse en de V.V.V.-Overijse en doet een oproep aan alle lezers om mee te werken aan de premuseumtentoonstelling, die zal gehouden worden in november 1980.
Zoniën 1980-2, p.49-52 Versluys, Luc Oud-Zoniën.
Een overzicht van de oudste getuigenissen van menselijke aanwezigheid in en rond het Zoniënwoud. De belangrijkste en meest verrassende vindplaats blijkt de Dumberg in Hoeilaart te zijn.
Zoniën 1980-2, p.52 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst. Onheilsnieuws uit 1838.
Vermelding in Den Antwerpenaer van een tragisch ongeval met een 6-jarig kind in Overijse op 6 maart 1838.
Zoniën 1980-2, p.53-64 Vande Putte, Guy De herberg Sint-Martinus in de Leegheid en het geslacht De Coster te Overijse.
Aan de hand van talrijke documenten uit het privé-archief van Beierijlid notaris DE COSTER uit Schaarbeek, wordt de geschiedenis geschetst van zijn familie en van de laatste bestaanseeuw van de herberg Sint-Martinus (alias Sint-Hubertus) in de Leegheid, een tijdlang eigendom van genoemde familie, evenals van het geslacht POOT.
Zoniën 1980-2, p.65-75 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (1/6)
In deze eerste reeks van bijdragen, gewijd aan de Overschie’s die in Neerijse gedurende zowat een anderhalve eeuw een grote invloed uitoefenden, wordt de geschiedenis van deze familie belicht vanaf 1496 tot 1774 (dood van Charles-Joseph d’Overschie).
Zoniën 1980-2, p.75 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst, Hoog gezelschap in den Horen.
Vermelding van hoog bezoek in 1703 aan de herberg De Horen te Overijse, namelijk van mevrouw de Camargo, Vrouwe van de Heerlijkheden Eizer en Tenbisdomme, en haar gevolg.
Zoniën 1980-2, p.76-82 Vannoppen, Henri Jean De Man d’Attenrode, een betwiste Hoeilaartse burgemeester. (2/3)
Jean De Man d’Attenrode kwam, buiten zijn arrondissementele belangen, tussenbeide in militaire aangelegenheden, in de landbouwpolitiek en in zeer gevoelsgeladen materies zoals schoolpolitiek. De auteur geeft eveneens een overzicht van het beeld dat in de kranten van Jean De Man werd opgehangen.
Zoniën 1980-2, p.83-88 Denayer, Raymond Ontdekking te Ottignies-Louvain-La-Neuve van het ouderlijk huis en dus waarschijnlijk het geboortehuis van Justus Lipsius’ moeder Elisabeth Durieu.
Het ouderlijk huis van Elisabeth Durieu, de moeder van Justus Lipsius, wordt gelokaliseerd aan de hand van brieven van Justus Lipsius, als zijnde de “Ferme Tordoir” in het gehucht Petit-Ry te Ottignies-Louvain-La-Neuve.
Zoniën 1980-2, p.88 Vande Putte, Guy Gelegenheidsvondst. Parochiale geplogenheden onder het Ancien Regime.
Uittreksel uit de “Manuael van de vier Godts-huysen der Vryheydt ende Prinsdomme van Overyssche”, opgesteld door rentmeester J. CORNELIS, anno 1735, met betrekking tot enkele kerkelijke geplogenheden te Overijse.
Zoniën 1980-2, p.89-96 Schuerwegen, Paul Maleizen 1900.
Historiek onder leiding van het schoolhoofd Constant SCHUERWEGEN (van 1910 tot 1930).
Zoniën 1980-3, p.98 Versluys, Luc Editoriaal. Zoniën viert feest te Hoeilaart.
Aankondiging van het thema van het Druiven- en Wijnfestival 1980 te Hoeilaart: alles wat in en rond het Zoniënwoud geschiedde omstreeks de eeuwwisseling.
Zoniën 1980-3, p.99-101 Schuerwegen, Paul Een mooie dag te Antwerpen. Voor 17 frank, alles inbegrepen.
De kostprijs van een schoolreis naar Antwerpen op 28 juni 1926 door de hoogste klassen van de gemeenteschool van Maleizen, vergeleken met de prijzen van enkele schoolbenodigdheden in datzelfde jaar.
Zoniën 1980-3, p.101 De redactie Tentoonstelling te Oudergem.
Aankondiging van de tentoonstelling over de geschiedenis van het Zoniënbos sedert het einde van het Ancien Regime, van 6 september tot 16 november 1980 in het kasteel “Dry Borren” te Oudergem.
Zoniën 1980-3, p.102-104 Denayer, Raymond Het Wachtbataljon feliciteert bekerwinnaar Thor Waterschei.
Herinneringen aan de oprichting van het wachtbataljon in 1945 dat belast was met de militaire bewaking van enkele duizenden Duitse krijgsgevangenen, ondergronds tewerkgesteld in de Limburgse mijn. De auteur maakte deel uit van dat bataljon.
Zoniën 1980-3, p.105-111 Vande Putte, Guy Het Gemeentebestuur van Overijse in 1830.
Schets van de overgang van het Hollands naar het Belgisch bestuur te Overijse en van de leden van de eerste gemeenteraad. Enkele biografische gegevens over onder meer notaris-burgemeester F.M. VANDEVELDE (1794-1875).
Zoniën 1980-3, p.112-115 Vannoppen, Henri Jean De Man d’Attenrode, een betwiste Hoeilaartse burgemeester. (3/3)
Jean De Man d’Attenrode steunde steeds de katholiek-conservatieve politieke standpunten. Hij was ook gedurende lange tijd een overtuigd unionist.
Zoniën 1980-3, p.116 Hemeleers, Marcel Ontsnappingsroute 1944.
Verhaal van de ontsnapping van 3 Amerikaanse piloten die in 1944 in Waver belandden.
Zoniën 1980-3, p.117-131 Erkens, Michel De Belgische Revolutie van 1830 zoals ze te Hoeilaart beleefd werd en haar herdenkingen.
Verslag van de gebeurtenissen te Hoeilaart naar aanleiding van het uitbreken van de Belgische revolutie en van de reactie van de burgers op deze revolutie. Verslag van de herdenkingen van deze revolutie te Hoeilaart in 1905 en 1930.
Zoniën 1980-3, p.132-143 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (2/6)
Tot bij zijn dood in 1774 bewoonde Jean-Albert d’Overschie het kasteel van Neerijse. Hij besteedde al zijn tijd aan de verfraaiing en de uitbreiding van zijn erfgoed. Hij ontving daar eveneens Karel van Lotharingen, landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden.
Zoniën 1980-3, p.144 Vande Putte, Guy Zoekertje.
Vraag om inlichtingen over een zekere pater CUYPERS, aalmoezenier van het schoolschip “Comte de Smet de Naeyer” en vergaan in de Golf van Biskaye op 19 april 1906. Deze pater had waarschijnlijk bindingen met Overijse.
Zoniën 1980-4, p.146 Vande Putte, Guy Editoriaal.
De Beierijvoorzitter deelt mee dat dit nummer volledig gewijd is aan het werk van Guy JANSSENS. Er worden eveneens een aantal biografische inlichtingen van deze filoloog en heemkundige gegeven.
Zoniën 1980-4, p.147-158 Janssens, Guy Lexicon van de wildstropersterminologie in het IJse- en Laneland.
De bedoeling van dit lexicon is een overzicht te geven van ten minste een deel van de stropersterminologie van het IJse- en Laneland om deze alzo hopelijk voor verdwijning te behoeden.
Zoniën 1980-4, p.161-174 Janssens, Guy Enkele strooptechnieken en vangtuigen. (1/3)
Een beschrijving van enkele strooptechnieken en vangtuigen die bij de grote massa doorgaans slecht bekend zijn. Een uitgebreide en gemakkelijk toegankelijke vakliteratuur op dat gebied ontbreekt.
Zoniën 1980-4, p.175-182 Janssens, Guy Stropers in het IJse- en Laneland. (2/3)
De auteur zoekt een antwoord op de vraag welke mensen zijn begonnen te stropen en wat hun redenen hiervoor waren.
Zoniën 1980-4, p.183-188 Janssens, Guy Beknopte geschiedenis van de wildstroperij. (3/3)
Historiek van de wildstroperij die ontstaan is als gevolg van de sociaal-juridische organisatie van de middeleeuwse maatschappij en waarvan de intensiteit nauw samenhangt met de levensomstandigheden.
Zoniën 1981-1, p.2-8 Versluys, Luc Editoriaal. Het Ruusbroecjaar ingezet.
In het kader van de herdenking van het 600-jarig overlijden van Jan Ruusbroec, worden een aantal activiteiten gepland door de beide heemkundige kringen onder andere het opzetten van een tentoonstelling, het uitgeven van een bloemlezing uit de werken van Ruusbroec.
Zoniën 1981-1, p.8 Vanhoren, Jozef Henri De Leers van Huldenberg vrijwilliger van 1830.
Henri De Leers uit Huldenberg komt, dankzij verwondingen en dapperheid, voor op de naamlijst van 1865 van de burgers die met het ijzeren kruis werden vereerd.
Zoniën 1981-1, p.9 Danhieux, Marie-Paule Het vaangat.
Vóór en tijdens WO II werd het vaangat gebruikt om na de vorstperiode een rode vlag door te steken, als signaal dat karren met ijzeren wielen en vrachtwagens op volle banden slechts met halve lading over de steenweg mochten, om de baan niet te beschadigen.
Zoniën 1981-1, p.10-18 Stroobants, Francis Ook prentkaarten spreken een taal.
Analyse van het taalgebruik op de prentkaarten die over Overijse uitgegeven zijn. De auteur bereidt de uitgave voor van een Geillustreerde inventaris van Overijsese prentkaarten.
Zoniën 1981-1, p.19-23 Willaert, Carine Pioniers uit Overijse tijdens het Ancien Regime. (1/2)
Tijdens het Ancien Regime eisen de wettelijke overheid en de bezetter een aantal mensen op die dienst moeten doen als pionier, d.w.z. als burgerlijke werkkrachten die geniewerken moeten verrichten. Dit is ook het geval voor Overijse.
Zoniën 1981-1, p.23 Danhieux, Marie-Paule Jules, of: wie kent deze geluksvogel?
Vraag naar inlichtingen over een zekere Charles BERGIERS n.a.v. een brief die hij, tijdens een van de wereldoorlogen, geschreven heeft aan Jules DANHIEUX.
Zoniën 1981-1, p.24-27 Erkens, Michel Over boswachters gesproken.
Naar aanleiding van 4 processen-verbaal uit de jaren 1814-1817, bewaard in het Hoeilaartse gemeentearchief, worden een aantal vragen gesteld over de manier van houtsprokkelen, over de boswachters enz. Deze vragen kunnen nog verder bestudeerd worden.
Zoniën 1981-1, p.28-31 Vanhoren, Jozef Pastoor Moerenhoudt.
Johannes Andreas Moerenhoudt, regulier kannunik van Groenendaal, werd in 1790 pastoor van Huldenberg en beleefde aldaar de Franse bezetting. Hij weigerde de eed van trouw aan de republiek af te leggen en dook onder. In 1802 werd de openbare eredienst hersteld.
Zoniën 1981-1, p.32-33 Nagels, Jean-Paul Onze oudstrijders van 1830.
Op 24 maart 1831 stuurde het gemeentebestuur van Hoeilaart een brief naar de gouverneur van Brabant met vermelding van de namen van de Hoeilanders die deel namen aan de onafhankelijkheidsstrijd in 1830.
Zoniën 1981-1, p.33-34 Erkens, Michel 1830 … Aanvullingen.
Enkele aanvullingen op het vorige artikel, door de auteur gevonden in andere bronnen.
Zoniën 1981-1, p.35-38 Michiels, Raymond Beroepen en dorpsfiguren van weleer.
Vóór en tijdens WO II was “Jef Loieke”, geboren DEKEYSER Jozef, werkzaam in Overijse als scharenslijper. Aan hem bewaarde de auteur talrijke herinneringen.
Zoniën 1981-1, p.39-42 Danhieux, Marie-Paule Dansen: een werk van de duivel?
Vanaf de 16e eeuw werd door alle bisschoppen geschreven tegen dans en toneel. In de loop van de 18e eeuw verscheen het werk “Instructions chrétiennes peur les jeunes gens” waarin datzelfde thema aan bod komt.
Zoniën 1981-1, p.43-44 Vanhoren, Jozef Kabouters op het Hof ten Bos.
Verklaring van de benaming Mennekensbrug, een plaats gelegen in de delle bij Ganspoel aan de grens van Huldenberg en Loonbeek waarover de mensen een sprookje vertelden.
Zoniën 1981-2, p.46-47 Denayer, Raymond Editoriaal.
Een aantal herdenkingsplechtigheden worden georganiseerd: in Hoeilaart: 600 jaar geleden overleed Jan van Ruusbroec. In Overijse: 450 jaar geleden belandde Keizer Karel in Tombeek.
Zoniën 1981-2, p.48-58 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (3/6)
Na enige informatie over de familie ROBERTI die in de 18e eeuw het Puyhof van de familie d’Overschie bewoonde, wordt het leven belicht van Maximilien-Emmanuel d’Overschie (° 22 december 1770, † 30 mei 1819), die tijdens de Franse bezetting lid was van de Raad van het Dijledepartement.
Zoniën 1981-2, p.59-67 Denayer, Raymond Hoe de slag van Waterloo te Overijse ervaren werd.
De brief, geschreven dd. 14 juli 1815 door Anne-Marie KUMPS, zuster van de Overijsese burgemeester Jean-François KUMPS en echtgenote van burgemeester Ferdinand Marie VANDEVELDE, getuigt van de dikwijls schrijnende taferelen die zich afspeelden rond de slag van Waterloo. Dit document wordt voorafgegaan door een kort overzicht van de oorzaken en aanleiding tot deze veldslag.
Zoniën 1981-2, p.67-70 Lenseclaes, Dominique Het Overijsese erevaandel van 1830.
In 1832 werd door Leopold I een erevaandel geschonken aan alle Belgische steden en gemeenten die vrijwilligers naar Brussel zonden gedurende de septemberdagen van 1830. Ook de gemeente Overijse kreeg een dergelijk vaandel, gerestaureerd in het kader van de herdenking “150 Jaar België”.
Zoniën 1981-2, p.71-72 Depré, Jozef 40 jaren terug…
Op 4 juli 1941 vlogen twee Belgische piloten vanuit Welriekende (Jezus-Eik) met een tweedekker onder de neus van de Duitse bezetters naar Engeland. Deze tocht werd op 14 juni 1975 nog eens overgedaan, maar dan vanuit Koksijde.
Zoniën 1981-2, p.73-79 Erkens, Michel Hoe de laatste novice van Groenendaal een slippendrager werd van het Oostenrijks regime.
De laatste novice van Groenendaal, Donatius RISACK, zal, na de opheffing van de priorij van Groenendaal in 1783 alles in het werk stellen om zijn pensioen te bekomen. Hij laat zich daarbij verleiden tot lofzangen op het Oostenrijks bewind.
Zoniën 1981-2, p.80-86 Willaert, Carine Pioniers uit Overijse tijdens het Ancien Regime. (2/2)
De pioniers van Overijse worden opgeëist door middel van talrijke ordonnanties vanwege de overheid. De vergoedingen die aan hen worden uitbetaald, schommelen nagenoeg niet. Sommigen van hen werden vaak ver van huis tewerkgesteld.
Zoniën 1981-2, p.87-91 Versluys, Luc Welriekende, band tussen Groenendaal en Hoeilaart.
Kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de kapel van Welriekende, die een bindstuk was tussen de bevolking van Hoeilaart, de priorij van Groenendaal en de pastorie van Hoeilaart.
Zoniën 1981-3, p.98-107 Erkens, Michel Bevat de oudst gekende originele akte van Groenendaal een eigentijds portret van Jan van Ruusbroec.
Onderzoek naar de identiteit van de persoon die afgebeeld staat in de eerste letter van de oudst bewaarde akte van de proosdij Groenendaal. Deze was waarschijnlijk Jan van Ruusbroec.
Zoniën 1981-3, p.108-114 Versluys, Luc De machtige zachte Ruusbroec.
Uiteenzetting over de leer en het denken van Jan van Ruusbroec, zijn conceptie van het geloof als hoogste vorm van kennis van het wezenlijke of “overnatuurlijke” , zijn invloed op andere grote denkers zoals GEERT GROTE, TAULER, THOMAS A KEMPIS, FRANCISCUS VAN SALES.
Zoniën 1981-3, p.115-129 Uyttenbroeck, Greta Ruusbroecs leven en de bronnen.
Biografische gegevens over Jan van Ruusbroec. Kritische analyse en confrontatie van de bronnen die hiertoe gebruikt werden.
Zoniën 1981-3, p.130-135 Martens, Erik De burchtvrouwe en de prior.
Biografie van ELISABETH VAN HAMAL (1339 tot begin 15e eeuw), burchtvrouwe van Sint-Agatha-Rode, op wie Jan van Ruusbroec zeer veel invloed heeft gehad.
Zoniën 1981-3, p.137-147 Erkens, Michel Wisselwerkingen tussen Groenendaal en Hoeilaart.
De auteur gaat na, aan de hand van de intredingen in Groenendaal, van getuigenissen over de aanwezigheid van Groenendaalse pastoors en enkele andere documenten, of er een concrete invloed is uitgegaan vanwege Groenendaal op het dagelijkse leven van de Hoeilanders.
Zoniën 1981-3, p.148-171 Vanhoren, Jozef Groenendaal te Huldenberg.
De priorij van Groenendaal bekwam in Huldenberg leengoederen evenals rechten en goederen die aan de Sint-Pietersabdij van Corbie in Picardië hadden toebehoord. Door synthese van leven en wetenswaardigheden van iedere pastoor maken we kennis metde reguliere kannuniken van Groenendaal, die gedurende meer dan twee eeuwen de zielzorg van de parochie van Huldenberg hebben waargenomen.
Zoniën 1981-3, p.172-179 Denayer, Raymond Spirat volenti Deus.
Een onderzoek naar de band tussen Ruusbroec en Overijse, naar de invloed op Overijse en op geestesstromingen die tot in Overijse zijn uitgedeind, namelijk via “Broeders des Gemenen Levens” en hun stichtingen in Leuven en Brussel enerzijds, via de familie Lipsius (Martinus en Justus) anderzijds.
Zoniën 1981-3, p.180-188 Erkens, Michel Groenendaals bezit op Hoeilaartse bodem.
Groenendaal was in Hoeilaart een erg belangrijk grondbezitter, namelijk in de wijken Bakenbos, Koedaal, Dumberg.
Zoniën 1981-3, p.189-208 Vande Putte, Guy Bijdrage tot de geschiedenis van een Overijses gehucht Maleizen-Bakenbos. De grondbezittingen van Groenendaal te Overijse.
De auteur behandelt de bezittingen van het klooster van Groenendaal te Overijse op basis van een toponymische enquête en geeft een overzicht van de grensgeschillen tussen Overijse, Hoeilaart en Terhulpen in verband met de gehuchten Bakenbos en Maleizen, voornamelijk tijdens het Frans en het Hollands bewind.
Zoniën 1981-3, p.209-211 Martens, Erik De bezittingen van de priorij van Groenendaal te Vaalbeek.
In 1374 verwierf de priorij van Groenendaal rechten in de heerlijkheid Sint-Maria-Magdalena-Vaalbeek (’t Lenneke), Van 1430 tot 1786 was zij ook wereldlijke heer van Vaalbeek.
Zoniën 1981-3, p.212-218 Erkens, Michel Het huis van Ravenstein.
Het huis van Ravenstein werd opgericht rond 1520 als verblijfplaats voor het Hof wanneer het te Groenendaal op bezoek was (om de monniken niet al te zeer te storen). Het gebouw verdween in de loop van de 18e eeuw.
Zoniën 1981-3, p.219-244 Erkens, Michel Zo sloopten de Oostenrijkers Groenendaal.
De Oostenrijkers beslisten de priorij van Groenendaal te slopen in 1786. De kerk werd echter niet volledig afgebroken. In haar huidige staat is ze een symbool van het verzet van de Brabantse instellingen tegen de willekeur van Jozef II.
Zoniën 1981-3, p.245-257 Erkens, Michel De verspreiding van het kunstbezit na de opheffing van Groenendaal.
Poging tot het lokaliseren van de meubilering, bibliotheek en schilderijen die na de opheffing van Groenendaal werden weggenomen en verkocht.
Zoniën 1981-3, p.258-259 Guns, Jules Waar bevonden zich de hoofdgebouwen van de priorij Groenendaal?
De auteur lokaliseert de hoofdgebouwen van de priorij aan de hand van sporen in het gras, van de tekening uit 1649 van WENZEL HOLLAR en van de Ferrariskaart.
Zoniën 1981-3, p.260-264 Dekelver, Sebastien Groenendaal nu.
De auteur poogt een beeld op te hangen van wat Groenendaal eens was, aan de hand van nog terug te vinden overblijfselen en sporen.
Zoniën 1981-4, p.266-268 Vande Putte, Guy Editoriaal, In heemliefde bloeyende. Kantbedenkingen bij een eerste lustrum.
Een terugblik op 5 jaar Zoniën, met als belangrijke verdienste onder meer het wekken van de belangstelling voor de heemkunde in onze streken.
Zoniën 1981-4, p.269-277 Van Aken, Jozef De doodskist van Jan Neys. De ware geschiedenis.
Het ware verhaal van de doodskist die de honderdjarige Jan-Baptist NEYS (° 8 april 1838, † 18 oktober 1938) uit Tombeek in de jaren 1912-1913 maakte en waarin hij later zelf begraven werd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bewaarde de man zijn tarwe in deze doodskist.
Zoniën 1981-4, p.278-283 Denayer, Raymond Een dag te Leiden.
Bij een bezoek aan Leiden waar Justus Lipsius in 1578 een onderkomen zocht, vond de auteur een aantal herinneringen aan deze beroemde Overijsenaar onder andere het werk van MIRAEUS: De obitu Justi Lipsii.
Zoniën 1981-4, p.284 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: Pottafeir. (1/6)
Het woord POTTAFEIR, “altijd vuile jongen of man”, werd oorspronkelijk gegeven aan de rondreizende Auvergnats en van elders afkomstige vagebonden die jaarlijks potten en pannen kwamen herstellen (pot à (re)faire).
Zoniën 1981-4, p.285-290 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (1/5)
Hoewel in de 18e eeuw Overijse over een zeer groot en zeer vruchtbaar landbouwareaal beschikte en eveneens een belangrijke dienstverlenende rol speelde, vervielen door een aantal sociaaleconomische omstandigheden een groot aantal inwoners tot de armoede. Er waren evenwel verschillende liefdadigheidsinstellingen .
Zoniën 1981-4, p.291-294 Vanhoren, Jozef Plundering in 1709.
Op 31 oktober 1709, tijdens de Successieoorlog, werden door de soldaten van generaal TILLY een strooptocht georganiseerd onder andere in de IJsestreek. Een deel der angstige bevolking van Huldenberg zocht een schuilplaats in de bossen, anderen namen hun toevlucht tot de kerk en pastorie. Dankzij een lijst door de griffier voor de wet van Huldenberg opgemaakt met de opgave van het verlies van de bestolen Huldenbergenaars in geld uitgedrukt, krijgt men een beeld van de omvang van deze plundering.
Zoniën 1981-4, p.295-296 Erkens, Michel Nogmaals het Ruusbroecjaar.
Het gemeentebestuur van Hoeilaart sloot het Ruusbroecjaar af met de aankoop van een boek dat zich ooit in de bibliotheek van Groenendaal bevond, namelijk “Van t’ Beghin der eersten volcken van Europen…” door ADRIAEN VAN SCHRIECK. De auteur wil bewijzen dat het Nederlands veel ouder is dan de Griekse of Latijnse taal.
Zoniën 1982-1, p.2-4 Martens, Erik Editoriaal. Heemkunde te Huldenberg gaat onderzeil.
Naar aanleiding van de oprichting van een Heemkundige Kring te Huldenberg op 13 oktober 1981, worden de namen vermeld van diegenen die in de vroegere zelfstandige gemeenten baanbrekend werk op heemkundig gebied hebben verricht.
Zoniën 1982-1, p.5-13 Vanhoren, Jozef Uit de Huldenbergse patriottentijd. (1/2)
Op 15 juni 1790 werden de wethouders van Huldenberg naar Brussel ontboden om voor de bewindvoerders van de “Vereenigde Belgische Staten” onderrichtingen te ontvangen voor het oprichten in elk dorp van een “Compagnie van Volontairen”. In Huldenberg werd aan deze bevelen gevolg gegeven. Men ging over tot de samenstelling van een compagnie en er werd een te volgen reglement opgesteld.
Zoniën 1982-1, p.14-16 Lamal, Danny Oudstrijder Arthur Michiels (1887-1914) uit Terlanen.
Het verhaal van de enige Terlanenaar die niet terugkeerde van het front tijdens WO I. De dorpsplaats werd later omgedoopt tot Arthur Michielsplaats. Guy VANDE PUTTE verstrekt in voetnoot nog enkele inlichtingen omtrent dit plein.
Zoniën 1982-1, p.17-18 De redactie Stoet die te Terlanen in 1930 is uitgegaan naar aanleiding van een dubbele gouden bruiloft.
Uitleg bij een foto, getrokken bij het 50-jarig huwelijk van Petrus-Arthur MICHIELS en Theresia TAYMANSn, ouders van Arthur MICHIELS.
Zoniën 1982-1, p.19-28 Lenseclaes, Dominique Jezus-Eik anno 1820.
Aan de hand van de kadasterbescheiden uit de voorbereidende fase op het huidige kadaster die plaatsgreep van 1806 tot 1834, wordt een beeld geschetst van Jezus-Eik in het begin van de 19e eeuw.
Zoniën 1982-1, p.29-31 Clabots, Albert Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Clabots (1). Wat is een drogemolder?
De auteur onderzoekt de betekenis van “drogemolder”, een beroep dat uitgeoefend werd door één van zijn voorouders.
Zoniën 1982-1, p.32 Paeps, Roger Bijlage – De bevindingen van Albert CLABOTS.
Bijlage – De bevindingen van Albert CLABOTS in vorig artikel worden bevestigd door de auteur, wiens grootvader ook drogemolder was.
Zoniën 1982-1, p.33-34 Erkens, Michel Een loflied op Jan van Ruusbroec.
Tekst van het loflied op Jan van Ruusbroec, ontleend aan het postuum verschenen werk Gulde-Jaers-Feestdagen van Jan-Baptist STALPART VAN DER WIELE († 1630).
Zoniën 1982-1, p.35-42 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (2/5)
De hoofdbron voor deze studie zijn de rekeningen van de Heilige Geesttafel. Aandacht wordt in deze bijdrage besteed aan het beheer en toezicht en de financiële mogelijkheden van deze instelling.
Zoniën 1982-1, p.43-48 Denayer, Raymond Er roert entwat … te Terlanen.
Enkele gegevens in verband met de evolutie van de parochie Terlanen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kwestie van de pastorie.
Zoniën 1982-2, p.50 De redactie Bij wijze van editoriaal.
Door het feit dat dit nummer zeer veel bijdragen bevat, wordt afgezien van het editoriaal.
Zoniën 1982-2, p.50-63 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (4/6)
Deze bijdrage is volledig gewijd aan Auguste-Joseph d’Overschie die lange tijd burgemeester van Neerijse was en ook senator. De baron stierf op 21 juni 1880.
Zoniën 1982-2, p.64-67 Clabots, Albert Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Clabots (2). Wat een molenaar lijden kan.
Aan de hand van documenten gevonden in het Brusselse Stadsarchief wordt een beeld geschetst van de gebeurtenissen in de maand juli 1794 toen soldaten uit het Frans bezettingsleger de watermolen van Hoeilaart plunderden.
Zoniën 1982-2, p.68-74 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (3/5)
In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van de hulp die de armen ontvingen, met als doel de efficiëntie ervan en de houding van de beheerders ten opzicht van de armen te achterhalen.
Zoniën 1982-2, p.74 Vande Putte, Guy Ra ra ra tuut tuut tuut.
Vraag naar in1ichtingen omtrent een te identificeren foto van een “old timer” te Overijse.
Zoniën 1982-2, p.76-82 Vande Putte, Guy De parochiale toestand van Overijse in 1783. Het geval van Terlanen.
Aan de hand van een document, gevonden in het Aartsbischoppelijk Archief te Mechelen, wordt de situatie geschetst van de parochie Overijse op het einde van het Ancien Regime en meer bepaald van het gehucht Terlanen. Nagegaan worden tevens de vele pogingen door de inwoners van dat gehucht ondernomen om een eigen pastoor te bekomen en om hun kapel tot parochiekerk in te richten.
Zoniën 1982-2, p.82-83 Hemeleers, Marcel Hoe Overijse het overlijden van koning Albert vernam.
De vader van de auteur vernam als eerste het nieuws via zijn radio, een van de weinige die Overijse toen bezat Hij deelde dit mee aan deken AERTSSENS, die tijdens de vroegmis van 6u30 het bericht aankondigde aan de aanwezigen.
Zoniën 1982-2, p.84-96 Vanhoren, Jozef Uit de Huldenbergse patriottentijd. (2/2)
In 1790 werd in Huldenberg een “compagnie van volontairen” opgericht. In deze bijdrage analyseert de auteur de samenstelling van deze compagnie en de gedragingen van de leden tegenover tucht en orde.
Zoniën 1982-3, p.98-99 Versluys, Luc Editoriaal. Ons aller Zonien.
Naar aanleiding van de tentoonstelling, gewijd aan het Zonienwoud tijdens het Druiven- en Wijnfestival 1982, worden enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van dit woud aangehaald.
Zoniën 1982-3, p.100-105 Denayer, Raymond Twee letterstenen ontcijferd.
Ontcijfering van de inscriptie op twee 18e eeuwse stenen, respectievelijk op het pachthof van de Reutenbeek en in het Lipsiusdomein.
Zoniën 1982-3, p.106-113 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (5/6)
Biografie van Charles-Emmanuel d’Overschie, geboren in 1826, die omwille van zijn homosexuele neigingen het slachtoffer werd van een lastercampagne en zelfmoord pleegde in 1877.
Zoniën 1982-3, p.113-115 Clabots, Albert Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Clabots, “Aenneminghe van de vrouwvrouwe deser vryheijt” (1715).
Marie MOMMENS, sinds kerstmis 1711 in dienst als vroedvrouw te Overijse, was de weduwe van Hendrik CLABOTS, één van de rechtstreekse voorvaders van de auteur.
Zoniën 1982-3, p.116-221 Martens, Erik De vestiging van de Zusters Annunciaden te Huldenberg.
In 1787 stichtte E.H. Petrus Jacobus DE CLERCK een congregatie die later de orde van de Zusters Annunciaden zou worden. Deze zusters vestigden hun moederhuis in 1881 te Huldenberg.
Zoniën 1982-3, p.122-125 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (4/5)
Aan de hand van een grafiek wordt een vergelijking gemaakt tussen de algemene economische toestand en de uitgaven aan de armen. Hieruit blijkt dat de armen enkel gesteund werden om eventuele opstandigheid te verhinderen en de sociale rust te bewaren. Van enige structurele hulp was nog geen sprake.
Zoniën 1982-3, p.126-127 De redactie Te identificeren foto’s.
Nadere inlichtingen over een foto, afgedrukt in Zoniën, jaargang VI (1982), nr. 2, te situeren in de Leegheid te Overijse, anno 1910. Afdruk van een nieuwe te identificeren foto.
Zoniën 1982-3, p.128-133 Denayer, Raymond Tombeek, 450 plus één jaar later.
Tekst van de toespraak die op 22 augustus 1981 bij de inhuldiging van de Tombeektentoonstelling werd gehouden. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de aanwezigheid van Keizer Karel in onze regio.
Zoniën 1982-3, p.134 Vande Putte, Guy Jubileumfeesten te Tombeek.
Beschrijving van de herinneringsplaat met halfverheven borstbeeld van Keizer Karel (naar L. Loon i , Louvremuseum Parijs), dat onthuld werd naar aanleiding van de 25-jarige kostumering van de Koninklijke Fanfare “De Lanezonen”.
Zoniën 1982-3, p.134-136 Van Aken, Jozef Keizer Karel en de luieriken van Tombeek.
Pleidooi om de tinnen pot waaruit Keizer Karel gedronken heeft in een herberg te Tombeek, mee te dragen door de Keizer-Karelfanfare van Tombeek.
Zoniën 1982-3, p.137-144 Versluys, Luc Enkele Hoeilaartse geschiedenisbronnen van 1215 tot 1248 of hoe de kerk van Hoeilaart in handen van Sint-Goedele viel.
Met telkens een inleiding wordt de tekst van enkele charters afgedrukt, die belang hebben voor de geschiedenis van Hoeilaart, meer bepaald de kerkelijke geschiedenis: akte uit 1215 met betrekking de tienden van Hoeilaart, akte uit november 1217 met betrekking tot de tienden van Hoeilaart, brief gedateerd 17 juni 1223: de kerk van Hoeilaart wordt aan de kannuniken van Sint-Goedele geschonken, brief gedateerd 1 september 1227 in verband met voornoemde schenking.
Zoniën 1982-4, p.146-147 Denayer, Raymond Editoriaal.
Aankondiging dat in de schoot van de Beierij een afdeling VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE gesticht werd die de taak op zich genomen heeft de parochie registers van Overijse van 1626 tot 1812 te klapperen.
Zoniën 1982-4, p.148-157 Martens, Erik Hoogtij en nadagen van het Oude Regime te Neerijse. (6/6)
Na de dood van Victor-François d’Overschie, die zich gedurende zijn leven intens heeft beziggehouden met het uitgebreid familiearchief, vielen het domein en de bezittingen van deze aristocratische familie van Neerijse langzaam uiteen.
Zoniën 1982-4, p.157 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: Minkijzer. (2/6)
De auteur gaat de oorsprong na van het dialectwoord minkijzer: een kleine, ronde, metalen vogelklem waarmee mussen werden gevangen.
Zoniën 1982-4, p.158-159 Van Aken, Jozef De plankenzagers bij Vandendael.
Identificatie van de personen die op de foto staan van de plankenzagers bij Vandendael. Deze foto hangt in de keuken van Jules en Liske DECAT, Frans Verbeeckstraat 59 te Overijse.
Zoniën 1982-4, p.161-164 Vande Putte, Guy Nogmaals Tombeek. Tombeekheide tussen Overijse en Waver. (1/3)
In de loop van de jaren 1770 ontstond een geschil tussen Tombeek en Waver nopens het eigendomsrecht over de Tombeekheide. Beide gemeenten zochten argumenten om hun eigendomsrecht te verdedigen. Hier wordt het Wavers standpunt toegelicht.
Zoniën 1982-4, p.165-168 Martens, Erik Omtrent de bouw van de kerk te Huldenberg in 1254.
Afdruk van een document, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, namelijk de brief waarmee Hendrik VAN GELDER, prinsbisschop van Luik, in 1254 een aflaat verleent aan alwie een bijdrage levert in de kosten van de bouw van de kerk te Huldenberg.
Zoniën 1982-4, p.169-177 Denayer, Raymond 1150 jaar Overijse of de tijd van Lodewijk de Vrome.
Lodewijk de Vrome vertrouwde in 832 voor het eerst de naam ISCA aan de geschiedenis toe. In dit artikel worden een aantal feiten gereconstrueerd die zich rond deze periode afspeelden.
Zoniën 1982-4, p.178-187 Erkens, Michel Hoe de oprichting van het Godshuis te Hoeilaart leidde tot de mislukte feesten van 1889.
In 1882 vat de “Liefdadigheidskring”, die reeds vóór 1877 gesticht werd, de bouw aan van het godshuis of hospice. In 1889 worden feesten gepland ten voordele van deze instelling. Daar er evenwel gebrek aan medewerking van de aangezochten bestaat, besluit men af te zien van dit initiatief.
Zoniën 1982-4, p.188 Lamal, Danny Over de functie van waterbronnen vroeger ofte van de Moskensstraat naar de Borrestraat en terug.
In de Moskensstraat, wellicht een stuk van de Romeinse heirbaan die naar de Tomme te Ottenburg liep, zijn er twee waterbronnen die vroeger veelvuldig gebruikt werden.
Zoniën 1982-4, p.189-191 Versluys, Luc Van “de Holar” tot Absolons.
De familie Absolon werd in de loop van de 15e eeuw verwant met de familie de Holaer, die dan als geslacht verdwijnt. Tegelijkertijd verdwijnt ook het kasteel van de kasteleinen van Brussel.
Zoniën 1982-4, p.192 Denayer, Raymond Te identificeren foto.
Reactie op de vraag naar inlichtingen nopens een foto, afgedrukt in Zoniën, jaargang VI (1982), nr. 3, te situeren aan het station van Groenendaal omstreeks 1900?
Zoniën 1983-1, p.2-3 Vande Putte, Guy & Versluys, Luc Editoriaal.
De voorzitters van de heemkundige kringen “De Beierij van IJse”en “Het Glazen Dorp” wensen de heemkundige kring van Huldenberg, die beslist heeft zijn eigen weg te gaan, alle succes toe.
Zoniën 1983-1, p.4-7 Willaert, Carine Gewonde militairen in het Sint-Hubertusgasthuis te Overijse.
Een aantal militairen die gewond werden tijdens de veldslag te Ramillies op 24 mei 1707 tijdens de Spaanse Successieoorlog, werden opgenomen in het Sint-Hubertusgasthuis te Overijse.
Zoniën 1983-1, p.8-10 Erkens, Michel Een onbekende brief in verband met de stichting van Jezus-Eik (7 oktober 1642).
Analyse van een brief, geschreven in 1642 door F.J. MAES, abt van de Parkabdij te Heverlee, waaruit blijkt dat er tegen de stichting van Jezus-Eik in datzelfde jaar, heel wat oppositie bestond.
Zoniën 1983-1, p.11-19 Vande Putte, Guy Nogmaals Tombeek. Tombeekheide tussen Overijse en Waver. (2/3)
De auteur laat een aantal getuigen anno 1774 aan het woord die op een of andere manier bij de “Tombeekheidezaak” betrokken zijn geweest en het Wavers standpunt komen verdedigen.
Zoniën 1983-1, p.19 De redactie Overijse in prentkaarten.
Aankondiging van het verschijnen van het boek “Overijse in prentkaarten”, uitgegeven door Francis STROOBANTS. Het is een inventaris geworden van alle reeds gekende prentkaarten van Overijse.
Zoniën 1983-1, p.20-21 Coddens-Deveen, Lena Uit grootvaders tijd.
In het archief, nagelaten door haar grootvader Antoon Victor DEVEEN (1831-1908), oud-gemeentesecretaris van Overijse, vond mevrouw CODDENS-DEVEEN een getuigenis die een licht werpt op de levenswijze rond het midden van de vorige eeuw.
Zoniën 1983-1, p.22-23 Denayer, Raymond De laatsten der frontsoldaten 14-18.
Inlichtingen over oudstrijders uit Overijse en omgeving van de oorlog 1914-1918, gehaald uit een maandelijks verschenen frontblaadje en uit enkele dagbladen.
Zoniën 1983-1, p.30-32 Janssens, René Oude verdwenen gewoonten.
De auteur legt uit hoe vroeger stremsel of “rinsel” op een natuurlijke wijze rechtstreeks uit de organen van het dier bekomen werd. Dit produkt werd gebruikt om platte kaas te vervaardigen.
Zoniën 1983-1, p.33-36 Erkens, Michel Na de meidagen van 1940. De terugkeer der krijgsgevangenen.
Uit een onderzoek van enkele dossiers in het gemeentelijk archief te Hoeilaart, blijkt dat vanaf medio juni 1940 de gemeentelijke administratie terug op gang kwam en dat eind augustus 1940 meer dan de helft der opgeroepenen reeds teruggekeerd waren.
Zoniën 1983-1, p.37-42 Debecker, Gilbert Zoeaaf Evarist Van Nuffelen.
De Overijsenaar Evarist VAN NUFFELEN (1830-1898) deed in de jaren 1866 en 1867 dienst als pauselijke zoeaaf. De auteur geeft een korte beschrijving van deze dienstjaren.
Zoniën 1983-1, p.43 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: Kassaake. (3/6)
“Kassaake” of madeliefje is een dialectische vervorming van noordelijk Oud- en Middelfranse vormen als “cassaude” en “casotte” en is eveneens verwant met “kersouwke” wat eveneens madeliefje betekent.
Zoniën 1983-1, p.44-45 Clabots, Albert De schandpalen van de Prins van Horne.
Situering van de openbare schandpalen te Overijse en te Rosières, met de wapens van de Prins van Horne, in de 17e en 18e eeuw.
Zoniën 1983-1, p.46-47 Vande Putte, Guy Plaat van onze gildebreuk zoek.
De auteur doet een oproep om meer inlichtingen te bekomen over een gildeplaat met Horneschild uit 1718 dat zoek is geraakt. Raymond DENAYER poogt alvast hierop een antwoord te geven.
Zoniën 1983-1, p.48 Erkens, Michel Onze Hoeilaartse reuzen.
Uit een document in het gemeentearchief, gedateerd 1929, blijkt dat Hoeilaart toen reeds een reus bezat. De auteur doet eveneens een oproep om inlichtingen te bekomen over twee niet meer bestaande verenigingen, namelijk “De Vereenigde Vrienden” en “De Eendracht”.
Zoniën 1983-2, p.50-51 Versluys, Luc Editoriaal. Herleving van het humanisme.
Enkele aspecten van het humanisme worden besproken. Deze beweging oefende ook een zekere invloed uit in Overijse en Hoeilaart.
Zoniën 1983-2, p.52-53 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: Peuterke. (4/6)
Diepgaand onderzoek naar de etymologie van “peuterke”, een handjevol takjes of rijshout met een wisje in een bundeltje samengebonden om het ovenvuur of de (Leuvense) stoof aan te steken.
Zoniën 1983-2, p.54-62 Versluys, Luc Enkele aspecten over Groenendaal ten tijde van de Hervorming.
Biografie van WILHELMUS GHERSHOVEN, de 134e kannunik van Groenendaal van 5 februari 1503 tot aan zijn dood op 5 april 1547. Deze man had relaties met belangrijke humanisten.
Zoniën 1983-2, p.63-69 Uyttenbroeck, Greta Pauperisme, armenzorg en de politiek van “De Tafel van de Heilige Geest” te Overijse (1702-1754). (5/5)
In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van de ondersteunden zelf: Hoeveel Overijsenaars leefden in armoede: het beroep van de ondersteunden: de woonplaats van de ondersteunden: bezitsbeeld van de armen.
Zoniën 1983-2, p.70-74 Borremans, Romain Met een schacht op de dool (1/3).
De auteur geeft enige commentaar bij het handgeschreven verslag van de trektocht tot in het zuiden van Frankrijk door de rekruut Romain BORREMANS (° 8 juni 1920) uit Overijse.
Zoniën 1983-2, p.75-76 Schuerwegen, Paul Alva te Overijse.
Verhaal van een conflict tussen de stad Leuven en de hertog van Alva. Uit documenten hiervan blijkt dat Alva een tijd te Overijse verbleef.
Zoniën 1983-2, p.77-81 Clabots, Albert De eerste Fransgezinden te Overijse, Hoeilaart en Jezus-Eik.
Aan de hand van een bundel documenten, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, wordt nagegaan wie de eerste aanhangers waren van de Fransen, toen zij onze streken annexeerden op het einde van de 18e eeuw.
Zoniën 1983-2, p.81-85 Erkens, Michel De uitbreiding van de druiventeelt anno 1880.
Aan de hand van de landbouwtelling van 1880 en van de belastingen die de Hoeilanders in 1884 betaalden, wordt gepoogd de verspreiding van de druiventeelt anno 1880 te evalueren en een beeld te geven van de winsten van de eerste druiventelers.
Zoniën 1983-2, p.85-87 Bockstal, Stefaan Maleizen en Bakenbos. De dappere Wielrijders van Maleizen.
Een korte historiek van “De Dappere Wielrijders van Maleizen”, een vereniging die bloeide in de jaren 1910, De gegevens werden geput uit documenten in het gemeentelijk archief.
Zoniën 1983-2, p.88-93 Erkens, Michel De bevestiging der Hoeilaartse vrijheden is 600 jaar oud (17 mei 1383).
Afdruk van een kopie van de akte anno 1383, waarin de toenmalige hertogin van Brabant, Johanna, de vrijheden die de Hoeilanders toen reeds genoten, bevestigde.
Zoniën 1983-2, p.93-96 Denayer, Raymond Voor 200 jaar overleed Maria-Theresia van Horne.
Korte biografische schets van Prinses Maria-Theresia van Horne, Vrouwe van Yssche, de laatste naamdraagster van het geslacht der Hornes, die op 19 juni 1783 te Parijs overleed en daar ook begraven werd.
Zoniën 1983-3, p.98-105 Denayer, Raymond Hendrik Conscience herdacht.
Bijdrage gewijd aan de Vlaamse schrijver HENDRIK CONSCIENCE, die in 1883 overleed. De druivenstoet en de druivententoonstelling 1983 te Overijse hebben dan ook als thema Hendrik Conscience.
Zoniën 1983-3, p.106-111 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (1/13)
In een eerste bijdrage van deze reeks, gewijd aan de Mariaverering in onze streken, wordt aandacht besteed aan de kapel van O.-L.-Vrouw-van-Loretto aan de priorij van Groenendaal en aan de kapel van Welriekende.
Zoniën 1983-3, p.112-115 Clabots, Albert Afbraak en wederopbouw van Overijse in 1768-1769.
Overzicht van de werken die in de jaren 1768-1769 werden uitgevoerd om de aanleg van de steenweg van Waver naar Brussel mogelijk te maken en meer bepaald de werken aan het gedeelte in het centrum van Overijse.
Zoniën 1983-3, p.115-120 Borremans, Romain Met een schacht op de dool (2/3).
Vervolg van het verslag van de trektocht tot in het zuiden van Frankrijk door de rekruut Romain BORREMANS uit Overijse.
Zoniën 1983-3, p.121-125 Vande Putte, Guy Nogmaals Tombeek. Tombeekheide tussen Overijse en Waver. (3/3)
Relaas van de verwikkelingen, hoofdzakelijk in de 18e eeuw, in verband met het grensconflict tussen Overijse en Waver aan de Tombeekheide, vanuit Tombeeks oogpunt bekeken.
Zoniën 1983-3, p.126-132 Bockstal, Stefaan Een meestergast-serrist aan de schrijftafel.
Fragmenten uit het dagboek van D. GILLEYNS uit Hoeilaart, een neef van Felix Sohie en meestergast op diens serrebedrijf. Dit tijdsdocument is vooral interessant voor enkele wetenswaardigheden over de druiventeelt voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Zoniën 1983-3, p.133-135 Lamal, Danny Op zoek naar verdwenen helden.
Verslag van een zoektocht naar de preciese begraafplaats van de grootoom van de auteur, Modest KUMPS, die op 1 november 1914 sneuvelde te Oud-Stuivekenskerke.
Zoniën 1983-3, p.135 De redactie Nawoord en toch reeds … Voorwoord.
Aankondiging dat Zoniën, jaargang VIII (1984), nr. 2, volledig gewijd zal zijn aan Terlanen.
Zoniën 1983-3, p.136-143 Erkens, Michel Een beschrijving van de heerlijkheid Terheide uit 1531.
Een overzicht van de bezittingen en de rechten van de heer van Terheide in 1531, aan de hand van een document, gedateerd 30 januari 1531 en van de kopieën van andere akten, respectievelijk uit 1424 en 1429, die bewaard worden in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Zoniën 1983-3, p.143 Denayer, Raymond Vivat Marlijsen!
Aankondiging van de tentoonstelling in de Jongensschool van Maleizen, als start van de herdenking “Overijse, 750 jaar Vrijheid”.
Zoniën 1983-3, p.144 Denayer, Raymond Vraag en antwoord.
Er is een antwoord gekomen op de vraag die in Zonięn, jaargang VI (1982), nr. 2 werd gesteld naar de betekenis van een Malbrouckwagen, wat een soort textielkar zou zijn.
Zoniën 1983-4, p.146-147 Versluys, Luc Editoriaal.
De voorzitter van “Het Glazen Dorp” deelt mee dat de abonnementsprijs ook dit jaar onveranderd blijft.
Zoniën 1983-4, p.148-155 Vande Putte, Guy Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van het Bonten Os-pand.
De auteur toont aan dat het Rood huis niet mag verward worden met de Bonten Os. Beide gebouwen behoorden in de 15e eeuw toe aan de familie WILDEMANS, alias DE BECKER. Een onomastisch onderzoek naar oorsprong, bewoners en benaming van DE BONTEN OS.
Zoniën 1983-4, p.156-159 Versluys, Luc De mislukte samenzwering tegen Alva te Groenendaal in 1568.
Verslag van de mislukte poging tot aanslag op de persoon van de hertog van Alva te Groenendaal in 1568, aan de hand van het werk Histoire de la Guerre de Flandre, escrite en latin par Famianus STRADA, de la Compagnie de Jésus. Premier Décade. Mise en Français par P. Du-Rier (tweede boekdeel. Parijs, 1675).
Zoniën 1983-4, p.160-164 Borremans, Romain Met een schacht op de dool (3/3).
Vervolg van het verslag van de vlucht van een Belgisch soldaat naar Frankrijk in de meidagen van 1940, na de inval van de Duitsers in België.
Zoniën 1983-4, p.165-169 Willaert, Carine Lotelingen van Overijse anno 1702.
In het begin van de 18e eeuw ontstonden er internationale verwikkelingen in verband met de opvolging van de kinderloze Spaanse Habsburgers. De troepenmacht van de Zuidelijke Nederlanden werd versterkt met eenheden van een nationale militie, die door het platteland geleverd werd via een systeem van loting. Hierbij ook een aantal jongens uit Overijse.
Zoniën 1983-4, p.170-177 Erkens, Michel Inventaris van Hoeilaartse straatnamen. (1/2)
De eerste Hoeilaartse straatnameninventaris uit de Hollandse periode. Het origineel dateert van 4 maart 1821.
Zoniën 1983-4, p.178-182 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (2/13)
De vroegere kerk van Hoeilaart, in 1870 door de huidige vervangen, bezat een Mariakapel. Vermits het klooster van Groenendaal het “Cloester van Onser Lieven Vrauwen ten Groenendaele in Zoenien” heette en geheel toegewijd aan de Heilige Maria, kan men veronderstellen dat de priesters van de priorij misschien wel aan de oorsprong lagen van bedoelde “kapellerij binnen de kerk van Hoolaert”.
Zoniën 1983-4, p.183-184 Clabots, Albert Akkoord tussen ’s Hertogendal en Overijse in 1708.
In 1703 kwam een einde aan het proces tussen de abdij ’s Hertogendal te Hamme-Mille, tiendheffer van Sint-Martinus, en de gemeenschap van Overijse in verband met de restauratie van de parochiekerk die in 1692 was afgebrand. Blijkbaar werd slechts in 1708 een definitieve overeenkomst bereikt, zoals blijkt uit de akte, verleden voor notaris DE RIDDER.
Zoniën 1983-4, p.185-190 Denayer, Raymond In dit Lutherjaar 1983: bedenkingen over Lipsius, Marnix en Leopold I.
Ter gelegenheid van de 500e verjaardag van Luthers geboorte wordt aangetoond dat verre uitlopers van dit godsdienstdrama ook te Overijse nog waarneembaar zijn. Justus Lipsius werd in zijn jeugd duidelijk beinvloed door Luther en het protestantisme, waarvan ook Leopold I, koning der Belgen, en hofmaarschalk Charles Marnix van Sint-Aldegonde, eveneens aanhangers waren.
Zoniën 1983-4, p.191 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: de uitspraak van grecht, bekker en kèès. (5/6)
Deze umlautsvormen onderscheiden het Zuidwestbrabants dialect van de andere streektalen uit Vlaanderen.
Zoniën 1983-4, p.192 Hemeleers, Marcel Overijses dorpsbeeld vroeger.
Enkele bewijzen ter staving van de hypothese van J. VERBESSELT dat tot de 12e eeuw vanuit Overijse handel werd gedreven met Leuven via de Walenweg en de bevaarbare IJse.
Zoniën 1984-1, p.2-9 Versluys, Luc Editoriaal. Over enkele blijde gebeurtenissen.
Aankondiging van een belangrijke vondst in de Hoeilaartse Kerkstraat, namelijk de overblijfselen van een muur die gebouwd werd rond het kasteel van de hertogen van Brabant, afgebroken in 1503. Het Hoeilaarts Heemkundig Museum is ook een belangrijke aanwinst rijker, namelijk een gipsen reliëfplaat van de Groenendaalse priorij anno 1649.
Zoniën 1984-1, p.10-18 Vande Putte, Guy De “Vuurmolen” van Overijse, oudste betonnen fabriek van België (1) is tachtig jaar oud en … Verkrot.
Een onderzoek naar de juiste bouwdatum van de Overijsese vuurmolen (“Meunerie Stevens at Decoster”) en naar de mogelijke inbreng van Duitsers bij de bouw (1902-03). De activiteiten van deze vuurmolen werden gestopt in 1954.
Zoniën 1984-1, p.19-21 Derom, Maurits Het bijgeloof in vroegere tijden.
Het relaas van een duivelbezwering te Hoeilaart rond de dertiger jaren in de wijk Terdelle. De auteur was hierbij getuige.
Zoniën 1984-1, p.21 Denayer, Raymond Rondvraag aan onze lezers.
Vraag naar meer inlichtingen over een ongeval dat gebeurde met een leurder in de omgeving van de “IJzeren Kerk”.
Zoniën 1984-1, p.22-23 Clabots, Albert Schoolperikelen te Terlanen.
Gedurende de laatste weken van het jaar 1890 kwamen er op het gemeentehuis van Overijse een aantal klachten binnen die betrekking hadden op Bruno Louis DUPONCHEEL, schoolmeester te Terlanen. Hiervoor kreeg deze een berisping.
Zoniën 1984-1, p.24-31 Erkens, Michel Inventaris van Hoeilaartse straatnamen. (2/2)
Vervolg van de inventaris van Hoeilaartse straatnamen anno 1821. Hierdoor krijgen we een beeld van de ordening der straten en wegen zoals die bestond bij het begin der 19e eeuw vóór men aan de verharding ervan begon.
Zoniën 1984-1, p.32-42 Denayer, Raymond 750 Jaar Vrijheid Overijse, de “Vrijheidscamme” en de Vrijheidsput.
Geschiedenis van de Vrijheidscamme (bierbrouwerij), die gehuisvest was in het thans vervallen gebouw rechts op het einde van het blinde steegje aan het Justus Lipsiusplein. Het eerste document betreffende deze camme is een kopie van de verkoopbrief uit 1689.
Zoniën 1984-1, p.43-48 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (3/13)
De eredienst in de Mariakapel in Hoeilaart kwam in de loop van de 18e eeuw in handen van de Augustijnen van de Windesheimerorde, waarvan opvallend veel kloosters toegewijd waren aan Maria. De auteur haalt eveneens enkele feiten aan uit de geschiedenis van de Sint-Annakapel binnen het domein Hertoginnedal te Oudergem. De Sint-Annaverering is immers moeilijk te scheiden van de Mariaverering.
Zoniën 1984-2, p.50 Denayer, Raymond Editoriaal.
Naar aanleiding van het tweede eeuwfeest van de bouw van het “pastoreel huys” in Terlanen, wordt dit Zoniënnummer volledig aan dit Overijsese gehucht gewijd.
Zoniën 1984-2, p.51-53 Denayer, Raymond ‘s-Hertogendal koopt de weg naar de pastorie.
Uittreksel uit de akte, gedateerd 27 september 1786 (4?) in verband met de toegangsweg naar het “pastoreel huys” dat men van plan is te bouwen.
Zoniën 1984-2, p.54-56 Cuyckens, Frans Portret van Alexandrina Van Dormael, abdis van ‘s-Hertogendal (1768-1787).
Beschrijving van het schilderij, toegeschreven aan F.J. JACQUIN, gedateerd 1770-1780, waarop de abdis van’ s-Hertogendal (1768-1787) staat afgebeeld.
Zoniën 1984-2, p.57-58 Vande Putte, Guy Is abdis van Dormael van Overijsese komaf?
In 1628 wordt een Vandormael vermeld in de Overijsese parochieregisters. Deze naam duikt nog een aantal malen in Overijse op. De vraag stelt zich of er verwantschap bestaat met de abdis Van Dormael.
Zoniën 1984-2, p.58-71 Cuyckens, Frans Hoe ontstonden kerk en pastorie van Terlanen?
Enkele van de meest markante gebeurtenissen die zich bij de afwerking der kerk hebben afgespeeld. Publicatie van een aantal documenten in verband hiermee + lijst van personen, overleden tijdens het cholerajaar 1857 + chronologische lijst van de pastoors van Terlanen.
Zoniën 1984-2, p.72 Cuyckens, Frans Een priester uit Terlanen: Jan-Ernest Magosse.
Korte biografische schets van J.-E. MAGOSSE, geboren in Terlanen in 1872, priester gewijd in 1896.
Zoniën 1984-2, p.72-73 Erkens, Michel Pastoor Jan-Frans Nuewens, gewezen monnik van Groenendaal.
Pastoor Jan-Frans Nuewens, die vele inspanningen deed om de priorij van Groenendaal te laten voortbestaan, kwam in Terlanen terecht, na de tweede uitdrijving van de monniken door de Fransen.
Zoniën 1984-2, p.74-78 Cuyckens, Frans De schuttersbreuk van Terlanen.
Beschrijving van de breuk van de Sint-Sebastiaansgilde van Terlanen, onlangs teruggevonden in het kostershuis van Terlanen.
Zoniën 1984-2, p.79-84 Cuyckens, Frans Chaerte of keure van de Terlanense schuttersgilde.
Overdruk van deze “chaerte”, het reglement van deze vereniging.
Zoniën 1984-2, p.84 Cuyckens, Frans Eedt van de gulde-broederen.
Eed van de gildebroeders, gedateerd 26 augustus 1713.
Zoniën 1984-2, p.85-104 Vande Putte, Guy Het vroegere dorpsbeeld van Terlanen. Proeve van onomastische reconstructie.
Opzet van dit artikel is de configuratie van de oude dorpskom onder de loupe te nemen aan de hand van originele toponymische en anthroponymische gegevens. Terlanen was immers een (relatief) belangrijke agglomeratie, ontstaan aan de overgang van de Lane in het domein Isca.
Zoniën 1984-2, p.105-110 Vande Putte, Guy & Cuyckens, Frans De oudste documenten op de pastorie van Terlanen.
Afdrukken van twee zeer oude archiefstukken die berusten in de Terlanense pastorie en opklimmen respectievelijk tot 1426 en 1543 (kopieën begin 17e eeuw van andere akten).
Zoniën 1984-2, p.111-116 Rosier, Marcelle Terlanen, mijn dorp.
Enkele historische gegevens in verband met Terlanen: ontstaan van het gehucht, de kerk, het Hof ten Hove, het schepenhuis, de molens van het Hof ten Hove, de kam of brouwerij, de school.
Zoniën 1984-2, p.117-120 Clabots, Albert Bouwstoffen voor de parochiale geschiedenis van Terlanen.
Aan de hand van enkele documenten uit de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent en uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, wordt een licht geworpen op het probleem van de zielzorg in Terlanen gedurende de 18e eeuw.
Zoniën 1984-2, p.121-134 Lamal, Danny Sprokkelingen uit Terlanen.
Terlanen, panoramisch gezien, p. 121-122. Idyllische beschrijving van Terlanen, volgens de auteur het kleinste maar ook het mooiste gehucht van Overijse.
Zoniën 1984-2, p.122-124 Lamal, Danny Anekdoten uit vervlogen tijden.
Enkele gebeurtenissen uit het leven van Jozef DE KEYZER, beter bekend als Jef Lois, de schaarsliep, die als een echte lolbroek door het leven ging.
Zoniën 1984-2, p.125-126 Lamal, Danny Petrus-Arthur Michiels zag eens peren hangen.
Anekdote uit het leven van Petrus-Arthur MICHIELS, grootoom van de auteur, die op 27-jarige leeftijd sneuvelde.
Zoniën 1984-2, p.127-129 Lamal, Danny Resten van Romeinse beschaving in Terlanen.
In 1976 werden in de Moskensstraat, een deel van de vroegere Romeinse heirbaan Cassel-Keulen, een aantal Romeinse muntstukken gevonden die eertijds door passerende legioensoldaten verloren zijn.
Zoniën 1984-2, p.129-131 Lamal, Danny Hoe Terlanen bijna Terlaemen werd.
Vóór de Tweede Wereldoorlog bestonden er plannen om in Terlanenveld een autocircuit te bouwen, dat “Parc National des Sports Albert I” zou heten. Deze plannen werden evenwel niet doorgevoerd.
Zoniën 1984-2, p.131-134 Lamal, Danny Spoils of war.
Beschrijving van een aantal zaken die herinneren aan de aanwezigheid van het Engelse leger te Terlanen tijdens WO II, zoals tanks en soldatengraven.
Zoniën 1984-2, p.135-138 Parijs, Hilda & Steensels Mathieu De aanleg van de nieuwe baan.
Een opstel, geschreven door het Terlanens schoolmeisje, Hilda PARIJS, in 1939 over de aanleg van de betonbaan die zes jaar later beslissend zou blijken te zijn voor de lokalisatie van het krijgsgevangenkamp. Mathieu STEENSELS geeft nog enkele technische inlichtingen in verband met de aanleg van de baan.
Zoniën 1984-2, p.139-149 Denayer, Raymond De Engelse soldatengraven te Terlanen.
Relaas van de meidagen 1940 en de militaire gebeurtenissen die zich afspeelden bij de laatste uitlopers van de verdedigingslinie “De IJzeren Muur”. Beschrijving van de graven van de Engelse soldaten die hier sneuvelden in het eerste oorlogsjaar.
Zoniën 1984-2, p.150-154 Janssens, René & Lamal, Danny 21 juli 1941.
Gebeurtenissen die zich afspeelden op 21 juli 1941 in Overijsecentrum en in Terlanen, waarbij de Engelse soldaten, gesneuveld in 1940, herdacht werden.
Zoniën 1984-2, p.155 Willaert, Roger Met de Beierij op reis op 9 september 1984.
Aankondiging van het programma voor de Beierij-uitstap naar “Bachten de Kupe” op 9 september 1984.
Zoniën 1984-2, p.156 Stroobants, Francis Pinksterfeesten op Bakenbos.
Programma van de feesten in de wijk Bakenbos op 9, 10 en 11 juni 1984, met als thema “Mensen van vroeger en nu”.
Zoniën 1984-3, p.158-161 Versluys, Luc Editoriaal. Twintig jaar later.
Op 13 maart 1964 werd het Heemkundig Museum te Hoeilaart ingehuldigd. Er wordt eveneens een overzicht gegeven van de activiteiten van de Hoeilaartse Heemkundige Kring gedurende die twintig jaar.
Zoniën 1984-3, p.162-165 Erkens, Michel De ontvolking te Hoeilaart in 1578-1585.
In 1578 verlieten vele Hoeilanders hun dorp. Zij vluchtten voor het oorlogsgeweld tijdens de godsdienstoorlogen onder Filips II. Deze vlucht heeft grote gevolgen gehad voor de toestand van het dorp.
Zoniën 1984-3, p.166-167 Derom, Maurits De keizer van Terdelle.
Enkele anekdoten uit het leven van één van de kleurrijkste figuren uit de wijk Terdelle: Rochus DENlES, bijgenaamd Kalit, schaliedekker van beroep.
Zoniën 1984-3, p.168-169 Versluys, Luc Ken je Zoniën.
Geschiedenis van de Visart-beuk langsheen de weg van de Schone Eik, die tijdens de nacht van 14 op 15 november 1969 door een storm werd geveld.
Zoniën 1984-3, p.169-173 Maziers, Michel De afpaling te Groenendaal.
Resultaten van het onderzoek naar de overblijfselen van het afpalingssysteem van het woud. Dit systeem was vanaf de regering van Keizer Karel in voege.
Zoniën 1984-3, p.174-180 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (4/13)
De “O.L.Vrouwekapel ten Zavel”, ook genoemd “de kapel met de houten klok”, bevindt zich op de weg naar Roklooster, op de berg van Overijse en Tervuren, juist aan de splitsing van de wegen. Over de Mariaverering aldaar beschikt men echter over zeer weinig gegevens.
Zoniën 1984-3, p.181-183 Denayer, Raymond Editoriaal.
In het tweede deel van dit nummer wordt 750 Jaar Vrijheid Overijse herdacht.
Zoniën 1984-3, p.184-204 Clabots, Albert De Vrijheidshalle van Overijse.
De auteur staaft de stelling dat in Overijse twee hallen hebben gestaan – 1. Het “Steynen Huys”, alias ’s coninckx huys, eigendom van de centrale overheid. 2. De “Halle” of het “Vreyheyt Huys”, eigendom van de Vrijheid. Dit laatste gebouw, gelegen op het hoogste gedeelte van het huidige Justus Lipsiusplein, rechtover het gemeentehuis, brandde af in 1692 en kon niet heropgebouwd worden om financiële redenen. Bouwmeester in 1530-37 was Claes VAN DER HEYDEN.
Zoniën 1984-3, p.207 Clabots, Albert Ruzie rond de wip te Overijse.
Relaas van een dispuut tussen een aantal leden van de schuttersgilde en een zekere Hendrik CORNELIS in verband met het afschieten van “vrije vogels”, waarschijnlijk bijkomende prijsvogels die naast het aantal verplichte vogels op de wip kunnen geplaatst worden.
Zoniën 1984-3, p.207-219 Vande Putte, Guy De vrijheidsvesten van Overijse.
Een onderzoek naar het tracé van de vestingen van de Overijsese Vrijheid, op basis van een uitvoerige toponymische enquête en van de restanten die er vandaag de dag nog naar zouden verwijzen.
Zoniën 1984-3, p.220-230 Denayer, Raymond De Schuttershof der Vrijheid Overijse.
Historiek en beschrijving van de Kardaan, oefenhof en eigendom van de befaamde Sint-Sebastiaansgilde, wier lokaal, de “Schutterscamere” , als onderdeel van de Vrijheidshalle, praktisch op een boogscheut daarvandaan gelegen was.
Zoniën 1984-3, p.231-236 Clabots, Albert Poortersbrieven te Overijse in de 17e eeuw.
Enkele gegevens over de poorterij, een instelling die haar oorsprong vindt in het verlenen van de vrijheidskeure van Overijse. In bijlage een afschrift van 2 poortersbrieven uit de 17e eeuw.
Zoniën 1984-3, p.237-238 Janssens, Guy Oude dialectwoorden: (h)anneke. (6/6)
Oorsprong van de dialectische volksbenaming voor ekster.
Zoniën 1984-3, p.238 Denayer, Raymond En de (h)anne(kes) blijven maar tateren.
In een artikel van het heemkundig tijdschrift van de gemeente Erpe-Mere wordt een verduidelijking gegeven van het dialectwoord “Nen Ennen” (een Vlaamse gaai>.
Zoniën 1984-3, p.239-240 Clabots, Albert Wolvenjacht te Overijse.
Relaas van een wolvenjacht die plaats had in 1712, aan de hand van gegevens die Judocus-Thomas DE WINT, griffier van Overijse, in zijn registers neerpende, tussen de ambtelijke teksten in.
Zoniën 1984-4, p.242-245 Denayer, Raymond Editoriaal.
Eresaluut aan de voorzitter-stichter van de “Beierij van IJse”, Guy VANDE PUTTE, die ontslag nam als voorzitter, wegens familiale omstandigheden. Bespreking van het geschenk dat de steunleden van Overijse zullen ontvangen.
Zoniën 1984-4, p.246-249 Versluys, Luc Welriekendedreef ten tijde der Romeinen.
De auteur stelt als hypothese dat de weg van Hoeilaart naar Bosvoorde wellicht door de Romeinse overheerser reeds gekend was, zoniet door hem ontworpen en uitgevoerd. Op deze vragen is evenwel nog geen sluitend antwoord gevonden.
Zoniën 1984-4, p.249-250 Hemeleers, Marcel Een ontmoeting achter de IJzer.
De zonen van frontmakkers uit de Eerste Wereldoorlog, die nooit van elkaars bestaan hebben geweten, ontmoeten elkaar in het Heemkundig Museum Bachten de Kupe te Izenberge.
Zoniën 1984-4, p.251-253 Clabots, Albert Een Molenhistorie of Hoeilaart contra Groenendaal.
De Augustijnermonniken van Groenendaal gaven voor het malen dikwijls de voorkeur aan molenaars van Terhulpen, Bosvoorde en Carloo, boven deze van Hoeilaart. Uit de nagelaten protocollen van notaris J.J. VAN DE VELDE blijkt dat dit helemaal niet naar de zin van de Hoeilanders was.
Zoniën 1984-4, p.254-255 Depré, Jozef Een halve eeuw geleden: ook werken aan de staatsbaan 53.
Publikatie van het besluit van 17 februari 1934 door de burgemeester van Overijse, Em. TAYMANS, in verband met de werken aan de staatsbaan Leuven-Terhulpen, waar ook nu in 1984 moderniseringswerken aan de gang zijn.
Zoniën 1984-4, p.256-259 Clabots, Albert Geen beste dag voor meier Crabeels.
De auteur poogt, aan de hand van een document gevonden in het Algemeen Rijksarchief te Brussel in het fonds “Notariaat Generaal Brabant”, een antwoord te vinden op de vraag waarom op 24 juni 1790 de nieuwe burgemeester en schepenen van Overijse, hun eed niet aflegden tegenover meier CRABEELS, als vertegenwoordiger van de heer van Overijse.
Zoniën 1984-4, p.260-263 Dehaen, Roger Processiemijmeringen.
Naar aanleiding van een bezoek aan het huidige rusthuis Mariëndal, dat vroeger dienst deed als klooster, herinnert de man zich vroegere processies, waarbij de “Mamères” van het klooster een belangrijke rol speelden.
Zoniën 1984-4, p.264-266 Erkens, Michel Een Franstalige onderwijzer te Hoeilaart.
Perikelen rond de benoeming van een hulponderwijzer in Hoeilaart, die Vlaamsonkundig bleek te zijn. De heer DARTEVELLE gaf les aan de gemeenteschool van begin 1875 tot juni 1877.
Zoniën 1984-4, p.267-273 Denayer, Raymond Ik heb een boek van Lipsius gelezen.
Recensie van een der meesterwerken van Justus Lipsius “De Constantia in rebus malis”, dat in 1584 te Leiden, bij Plantijn, verscheen. Schets van de omstandigheden waarin dit boek geschreven werd.
Zoniën 1984-4, p.274-279 Erkens, Michel Globale bevolkingsaangroei te Hoeilaart tussen 1300 en 1800. (1/2)
De evolutie van het aantal inwoners te Hoeilaart wordt in het eerste deel van deze bijdrage geschetst aan de hand van de cijnslijsten uit de 14e eeuw en van de volkstellingen uit de 15e en 16e eeuw.
Zoniën 1984-4, p.280-288 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (5/13)
Enkele citaten uit de werken van C. VAN DER VIJVER, Wandelingen in en om Brussel benevens uitstapje naar Gent en Brugge in den jare 1823, Amsterdam, 1823, en van V. DE BUCK, Het Christelijk Hoolaert, Brussel, 1855, over de Mariaverering in de streek van Zoniën.
Zoniën 1985-1, p.2-3 Denayer, Raymond Editoriaal.
Aankondiging van een aantal activiteiten voor 1985: het Interdorpenspel, de Romeinse maaltijd enz.
Zoniën 1985-1, p.4-9 Clabots, Albert Op stap met de patriotten van Overijse.
Uit de gebeurtenissen die zich afspeelden te Overijse tijdens de Brabantse Omwenteling, blijkt dat de patriottische opwelling er eerder gering te noemen was. Deze houding is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat Prins Frederik van Salm-Kyrburg en zijn meier, J.J.C.A. CRABEELS niet erg enthousiast waren voor de behoudsgezinde Statisten die toen aan de winnende hand waren.
Zoniën 1985-1, p.9-10 Clabots, Albert Een kind op de messink te Overijse.
In 1717 werd een pasgeborene zowel door zijn moeder als door zijn vader, die niet gehuwd waren, verlaten. Door een beslissing van de schepenen werd het kind toevertrouwd aan een voedster.
Zoniën 1985-1, p.10-11 Clabots, Albert Ruzie tussen meier en schepenen te Overijs.
Uit een archiefstuk dat berust op het Algemeen Rijksarchief te Brussel, blijkt dat meier J.J.C.A. CRABEELS niet al te best kon opschieten met de schepenen van de Vrijheid.
Zoniën 1985-1, p.12-18 Derom, Maurits Figuren uit ons dorpsleven: burgemeester Jean-Baptiste Charlier, alias Tiske Wit.
Korte biografie van Jean-Baptiste CHARLIER. Een overzicht van zijn politieke activiteiten en verwezenlijkingen die tijdens zijn ambtsperiode het licht zagen.
Zoniën 1985-1, p.19-26 Denayer, Raymond Vuyt sunderlinge gratie des Keysers.
Afdruk van een document, bewaard in het Stadsarchief van Leuven, waarin Keizer Karel aan Overijse de aloude vrijstelling van het lepelrecht herbevestigt. Deze akte is gedateerd op 7 juni 1547.
Zoniën 1985-1, p.27-38 Erkens, Michel Globale bevolkingsaangroei te Hoeilaart tussen 1300 en 1800. (2/2)
De bevolkingsevolutie in de 17e en 18e eeuw wordt nagegaan aan de hand van parochieregisters en de tellingen uit de 17e en 18e eeuw. Er wordt eveneens een vergelijking met Overijse gemaakt.
Zoniën 1985-1, p.39-42 Vande Putte, Guy Een molenaarshistorie van over de taalgrens.
Oproep tot het verzamelen van gegevens in verband met de tewerkstelling van Overijsenaars in de “Papeteries de Genval”, opgericht in 1904. Deze onderneming kende een grote bloei tijdens het Interbellum.
Zoniën 1985-1, p.42-48 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (6/13)
Aan de hand van de beschrijving van de processie te Brussel, stelt de auteur dat de burgerij en de adel blijkbaar bepaalde initiatieven namen om de drang naar materiële veiligheid bij de volksmens te oriënteren naar de Heilige Maagd om alzo te ontsnappen aan de werkelijke bijstandsverlening. Verder wordt aandacht besteed aan de Onze-Lieve-Vrouwkapel Van Stokkel.
Zoniën 1985-2, p.50 Versluys, Luc Editoriaal. Voor een ecologische benadering van de heemkunde.
Een overzicht van de artikels die in dit nummer van Zoniën zijn opgenomen.
Zoniën 1985-2, p.51-53 Vande Putte, Guy De Habsburgse landvoogden en Overijse.
Uit een document in het Notariaat-Generaal van Brabant blijkt dat een Overijsenaar in het midden van de 17e eeuw hofbarbier was te Brussel, ten tijde van Leopold-Willem, aartshertog van Oostenrijk. Deze landvoogd was zeer populair en lag aan de oorsprong van menige herbergbenaming, ook te Overijse. Dit herbergpand kon evenwel nog niet precies gelokaliseerd worden.
Zoniën 1985-2, p.54-55 Depré, Jozef Een halve eeuw terug.
Een aankondiging voor een “Vlaamse Kermis” in 1935 ten voordele van de “noodlijdenden en werkloozen” van Overijse, georganiseerd door het Nationaal Hulpcomiteit – afdeling Overijse.
Zoniën 1985-2, p.56-60 Vandenborre, Roger Aspecten van natuurhistorie in het Zoniënwoud.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de “ongeschonden of originele bodems en reliëf van het Silva Carbonaria”. Het Zoniënwoud nu is de enige plaats waar men nog het oorspronkelijke reliëf van de Leemstreek kan zien en bestuderen.
Zoniën 1985-2, p.61-79 Derom, Maurits Geschiedenis van de Oudstrijdersbond Hoeilaart 1914-1918.
Daar in de gemeente nog maar 4 oudstrijders in leven zijn, is het de hoogste tijd om de geschiedenis van de Oudstrijdersbond Hoeilaart 1914-18 onder de loupe te nemen. Aandacht wordt besteed aan het bestuur van de vereniging en aan de bijzonderste activiteiten (overhandigen van vaandel – gedenksteen gesneuvelden – sociale politiek enz.).
Zoniën 1985-2, p.80-86 Denayer, Raymond Het wapenschild van Overijse.
Een overzicht van de verschillende zegels-gemeentewapens van Overijse. Het oudste was in gebruik van 1300 tot 1422. Het huidige gemeentezegel werd aan de gemeente toegekend door Leopold I in een diploma van 30 januari 1840.
Zoniën 1985-2, p.87-96 Denayer, Raymond Het glasraam van 1574.
Een schets van de historische achtergrond van het wapenschild van Overijse dat zich sedert 1574 bevond op het tweede glasraam van de in 1692 afgebrande en pas in het archief herontdekte Vrijheidshalle te Overijse.
Zoniën 1985-3, p.98-101 Versluys, Luc Editoriaal. Muzikaal handgeklap in Zoniën in 1736.
Afdruk van een document waarin wordt aangekondigd dat op 10 december 1736 te Roklooster een cantate wordt opgevoerd, waarbij het feit wordt bezongen dat in 1736 de nieuwe prior van Roklooster met volledige algemeenheid van stemmen werd verkozen.
Zoniën 1985-3, p.102-107 Denayer, Raymond Werd Ruusbroec ooit voorgedragen als pastoor van Maleizen?
In het Algemeen Rijksarchief te Brussel werd een brief gevonden waarin “de heer Jan, priester” wordt voorgedragen als pastoor van de Kapelrij van Sint-Judocus van Maleizen. De auteur onderzoekt de mogelijkheid dat het hier gaat om Jan van Ruusbroec.
Zoniën 1985-3, p.108-112 Derom, Maurits De IJzeren Kerk (Argenteuil) (1862-1941).
Op 5 april 1862 werd de IJzeren Kerk van Argenteuil, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-van-Argenteuil, opengesteld. Deze kerk werd, door het materiaal waarin ze werd opgetrokken, een uniek kerkelijk monument, doch werd afgebroken in 1942.
Zoniën 1985-3, p.113-114 Dehaen, Roger Pastorale.
Enkele lyrische bedenkingen over het natuurschoon in Rozieren en Tombeek.
Zoniën 1985-3, p.115-116 Clabots, Albert Een sermoen dat stof deed opwaaien.
Via een protocol van notaris G. VAN DEN NESSE is de inhoud bekend van een sermoen uit de 17e eeuw van de onderpastoor van Overijse dat een aanklacht was tegen hen die de armen verdrukken. Hiertegen werd door enkele notabelen sterk geprotesteerd.
Zoniën 1985-3, p.117-124 Vande Putte, Guy De Steenpoel en de Overijsese Vrijheidsputten.
Ter verduidelijking en ter illustratie van een kaart anno 1777-78, waarop de afbakening van de vrije warande van Zoniën wordt afgebeeld, wordt een toponymische beschouwing gegeven over de Steenpoel en de Vrijheidssteenput op de Reutenbeek te Overijse.
Zoniën 1985-3, p.125-131 Erkens, Michel De Hippodroom te Groenendaal: Een bijkomende kans voor de Hoeilaartse behoeftigen.
Verslag van de rellen die plaatsvonden in de hippodroom van Groenendaal na de wedren van 24 maart 1901. Er werd tevens een regeling getroffen tussen de gemeente en de uitbaters van de hippodroom dat een deel van de winst werd overgedragen op de begrotingen van de C.O.O. en het Godshuis.
Zoniën 1985-3, p.132-134 Dehaen, Roger September.
September was in het verleden de maand van het graandorsen. De auteur geeft een overzicht van het werk bij het dorsen van het graan.
Zoniën 1985-3, p.135-136 Clabots, Albert Een “divortie” te Overijse in 1783.
Door een akte van 23/10/1783, verleden ten overstaan van notaris J.J. VAN DE VELDE, werd het huwelijk tussen Michel RODANGE en Thérèse Joseph DU FOSSEZ, ontbonden. Michel Rodange was ondermeier van Overijse.
Zoniën 1985-3, p.137-144 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (7/13)
Ondanks het feit dat Ukkel een paar kapellen telt, gewijd aan Maria, gingen vele mensen vanuit Ukkel naar Stokkel om genezing te verkrijgen van een bepaalde kwaal. Dit gold vooral voor kinderen.
Zoniën 1985-4, p.146-149 Denayer, Raymond Op weg naar onze tiende jaargang.
Een overzicht van de activiteiten van de Beierij van IJse voor 1986. Een oproep tot het werven van leden.
Zoniën 1985-4, p.150-155 Steensels, Mathieu Enkele gegevens en volksgebruiken rond de loting en de loteling. (1/2)
Een overzicht van de verschillende lotingen die te Overijse plaats vonden en van een aantal volksgebruiken die aan deze gebeurtenissen verbonden waren bijvoorbeeld om bij de loting een gunstig lot af te dwingen.
Zoniën 1985-4, p.156-158 Clabots, Albert Tragische “patroille” te Hoeilaart in 1698.
Het tragisch verhaal (taal incident incluis) van een te Hoeilaart georganiseerde “patroille”, een soort burgerwacht. Door een ongeval kwam een patroillelid, na onenigheid, om het leven.
Zoniën 1985-4, p.158-161 Dehaen, Roger Van Zwervers en Leurders. Lowie.
Een van de zwervers die van deur tot deur liepen om hun koopwaar aan te bieden, was Lowie, bekend en berucht in de ganse streek omwille van het feit dat hij meestal dronken was en dan ook agressief werd.
Zoniën 1985-4, p.162-171 Derom, Maurits De Hippodroom te Groenendaal. (1/2)
Op 28 maart 1888 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die de oprichting van een renbaan te Groenendaal toeliet. De oprichting en uitbating gebeurde door de SOCIETE DES STEEPLE CHASES DE BELGIQUE. De renbaan betekende een grote bron van werkverschaffing voor een deel van de Hoeilaartse bevolking die zich ermee nauw betrokken voelde.
Zoniën 1985-4, p.172-178 Fluyt, Brigitte De indeling van de beroepsbevolking te Maleizen in 1900 of van landbouwer tot staatsgeleerde.
Uit een overzicht van de bevolking te Maleizen in 1900 blijkt dat de tertiaire sector het best vertegenwoordigd was, gevolgd door de primaire sector (landbouwers, serristen, dagloners).
Zoniën 1985-4, p.179-182 Denayer, Raymond Onze tram stal de show.
Verslag van de stoomhappening die op zondag 22 september 1985 plaatsgreep naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Spoorwegen en het 100-jarig bestaan der Buurtspoorwegen. Daar was ook de tram die vroeger tussen Groenendaal en Overijse reed, te bezichtigen.
Zoniën 1985-4, p.183-191 Vande Putte, Guy Het Justus Lipsiusplein rond 1900.
Aan de hand van het getuigenis van zijn groottante, brengt de auteur de mensen thuis die omstreeks 1900 gevestigd waren in de huizen rond het Justus Lipsiusplein, dat op dat ogenblik nog de “Groote Plaats” werd genoemd.
Zoniën 1985-4, p.192 Erkens, Michel Van een Heer die teveel pretentie had.
In 1703 had de Hoeilaartse pastoor moeilijkheden met een nieuwkomer die de communie wou ontvangen op de trappen van het altaar om zich van het volk te distantiëren.
Zoniën 1985-4, p.192 Denayer, Raymond Van een Monseigneur die het reglement goed kende.
In 1817 werd aan een overledene te Overijse een kerkelijke begraafplaats ontzegd door de vicaris-generaal omwille van zijn ongodsdienstige levensloop.
Zoniën 1986-1, p.2-3 Versluys, Luc Holaer 1186.
In 1986 valt heel wat te vieren: de 10-jarige samenwerking tussen Hoeilaart en Overijse voor de uitgave van het tijdschrift Zoniën, het 800-jarig bestaan van Hoeilaart. In 1186 werd immers voor de eerste maal Holar vernoemd in een document.
Zoniën 1986-1, p.4-11 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (8/13)
Na een korte beschrijving van de kapel van Stokkel, analyseert de auteur een tekst van de Nederlander C. VAN DER VIJVER, waarin aangetoond wordt hoe het geloof, buiten mirakelen en andere buitengewone omstandigheden, deel uitmaakt van het dagelijks leven van de volksmens.
Zoniën 1986-1, p.12-19 Vande putte, Guy De Rozierenlinde alias Le Tilleul.
Een doorlichting van de “eeuwenoude Linde van Rozieren”, een topografische bijzonderheid in de landelijke wijk Reutenbeek, halverwege Tombeek en Maleizen enerzijds, Overijse en Rozieren anderzijds. Het oudste attest over deze grensboom dateert uit de 16e eeuw.
Zoniën 1986-1, p.20-27 Derom, Maurits De Hippodroom te Groenendaal. (2/2)
Tijdens de oorlog 1914-18 is er op de renbaan nooit een munitiedepot geweest. Na de oorlog werd er wel munitie aangevoerd om te worden ontmijnd. Op 6 mei 1919 gebeurde er een verschrikkelijke ontploffing waarbij vele doden vielen.
Zoniën 1986-1, p.28-33 Steensels, Mathieu Enkele gegevens en volksgebruiken rond de loting en de loteling. (2/2)
Enkele middeltjes om zich vrij te loten. Bij de laatste loting in 1909 werden nog zes jongens uit Overijse uitgeloot. Er bestond ook een ganse reeks lotelingenliederen.
Zoniën 1986-1, p.33-35 Vanhoren, Jozef Een merkwaardige deurklopper.
De deurklopper in de zit- en werkkamer van de aalmoezenier van het rustoord “Mariëndal” te Overijse is een merkwaardig, decoratief, historisch, heraldisch pronkstuk en gebruiksvoorwerp uit vroegere tijden, dat naar Keizer Maximiliaan van Oostenrijk verwijst.
Zoniën 1986-1, p.36-44 Vandenborre, Roger Historiek van de kapmethodes in het Zoniënwoud.
Het Zoniënbos, zoals het nu bestaat, is het resultaat van vele jaren bosbouwbeheer en de kapmethode is een belangrijk onderdeel van dat beheer. De verschillende manieren van kappen, die in het Zoniënwoud gebruikt werden, worden hier toegelicht.
Zoniën 1986-1, p.45-48 Clabots, Albert De beslommeringen van een moleneigenares te Overijse.
Gedurende het laatste trimester van 1724 werden enkele mensen uit Overijse en Hoeilaart uitgenodigd bij notaris G. VAN DE NESSE om daar op aanvraag van mevrouw DE MAN, eigenares van de molen van Overijse, een getuigenis af te leggen betreffende molenaangelegenheden in Hoeilaart en Overijse.
Zoniën 1986-2, p.50-73 Vande Putte, Guy Borchten, motten en kastelen te Overijse. De archivalische stand van zaken bij het archeologisch speuren naar de Beiersmotte.
Status Quaestionis van het archiefonderzoek in verband met de motte of waterburcht van de ridders van IJse. De auteur wil in deze bijdrage aantonen dat archiefbronnen tot hiertoe nog niets hebben prijsgegeven qua enige datering of identificatie met “een” burcht, noch enig verband hebben gelegd met de Beiers op die plaats.
Zoniën 1986-2, p.74-85 Derom, Maurits De gebeurtenissen te Hoeilaart tijdens WO I.
Weergave van de gebeurtenissen te Hoeilaart tijdens WO I, waarin aandacht wordt besteed aan de zogenaamde “Slag te Welriekende” op 6 augustus 1914, aan de activiteiten van de “Garde Civique” en aan de hulpacties ten voordele van de burgerbevolking (soepbedeling – druppel melk – komiteit voor verdeling van eetwaren).
Zoniën 1986-2, p.86-95 Clabots, Albert Overijse leverde “milissiens” voor het Franse leger.
In de loop van de 18e eeuw voerden de Fransen in ons land een aantal malen de dienstplicht in. In een bundel van het Archief van de Schepenbank, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, vindt men talrijke inlichtingen in verband met de “milissiens”, die geleverd werden door de Vrijheid Overijse in het jaar 1747.
Zoniën 1986-2, p.96-102 Erkens, Michel Hoeilaartse beenhouwers. (1/2)
1795-1820. Aan de hand van twee akten waarbij de vleesbanken van een markt te Brussel verhuurd werden, gecombineerd met de beroepsvermeldingen in de akten van de burgerlijke stand, kan een tamelijk volledig overzicht gegeven worden van de personen die als eersten naar deze nieuwe stiel overstapten.
Zoniën 1986-2, p.103-105 Vande Putte, Guy Een druivenmuseum te Overijse 50 jaar na de eerste druivententoonstelling.
Een terugblik op hoe Overijse vroeger uitpakte met haar druivenproductie en de afzet ervan probeerde te valoriseren. Tevens wordt hulde gebracht aan druiventeler en propagandist van de Belgische Druif, Paul RAUSSENS, die eveneens heel wat serristenalaam schonk aan het Druivenmuseum.
Zoniën 1986-2, p.106-109 Vandenborre, Roger Heemkunde en heemtuinen (-parken).
Bedoeling van dit artikel is aan te tonen wat een heemtuin (-park) is en welke mogelijkheden dit biedt voor heemkundige kringen, scholen, V.V.V.’s en culturele verenigingen.
Zoniën 1986-2, p.110-111 Clabots, Albert Een nieuw altaar voor de Sint-Martinuskerk te Overijse.
Op 9 november 1687 werd voor notaris VAN DEN NESSE een overeenkomst afgesloten voor het leveren en het plaatsen van een nieuw altaar voor de Sint-Martinuskerk te Overijse. Dit altaar werd waarschijnlijk vernield bij de brand van 26 april 1692.
Zoniën 1986-2, p.112-118 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (9/13)
Na enige uitleg over de “Arbre Bénit” te Elsene, wordt aandacht besteed aan de bewogen geschiedenis van een Mariabeeldje dat, volgens de legende, aan een boom hing in een Brussels beukenbos en dat later overgebracht werd naar het klooster van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Vogelenzang.
Zoniën 1986-2, p.119 Clabots, Albert Oplevering van de pastorie te Overijse.
Een belangrijk document over de bouw van de pastorie te Overijse, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, dat waarschijnlijk het sluitstuk is van deze ganse bouwgeschiedenis. Hieruit blijkt dat de pastoor zijn voorzorgen neemt in verband met het toekomstig onderhoud van dit gebouw en dit tegenover de tiendheffer, de abdij van ’s Hertogendal.
Zoniën 1986-2, p.120 Clabots, Albert Een “vigneron” te Overijse in de 18e eeuw.
Tussen de twee hoogtepunten van de druiventeelt te Overijse in (namelijk 16e eeuw – laatste kwart van de 19e eeuw: druiventeelt onder glas) is de druif evenwel nooit uit het landschap verdwenen, zoals blijkt uit een notariële akte, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Zoniën 1986-3, p.121-132 Janssens, René Overijse rond de jaren dertig.
Een schets van de bewoners in de dertigerjaren van de “proche” van Overijse, namelijk het Justus Lipsiusplein, Heuvelstraat, Rowiesstraat en Coomansstraat.
Zoniën 1986-3, p.133-140 Erkens, Michel De familie Hinckaert in de Hoeilaartse geschiedenis.
Onderzoek naar een mogelijke verwantschap tussen de verschillende Hinckaerts in de Hoeilaartse geschiedenis uit de Middeleeuwen, aan de hand van een genealogische schets, verschenen in het tijdschrift Brabantica.
Zoniën 1986-3, p.141-143 Clabots, Albert Petrus Josephus Taymans gaf zijn leven voor zijn geloof.
Petrus Josephus TAYMANS, geboren in 1751 te Overijse, die tot priester werd gewijd en later de deken werd van Sint-Pieters-Leeuw, steunde daadwerkelijk het verzet tegen de Franse invallers. Hiervoor werd hij verbannen naar het eiland Ré, maar overleed onderweg.
Zoniën 1986-3, p.144-150 Derom, Maurits De velodroom van Welriekende.
Na een bondig overzicht van de wielersport in België vóór WO I, schetst de auteur de bloei en de teloorgang van deze velodroom die geopend werd op 9 mei 1909 en nog vóór het uitbreken van WO I afgebroken werd.
Zoniën 1986-3, p.151-152 Dehaen, Roger Een zomer: ’59.
Herinneringen aan de zomer van 1959, de mooiste zomer die de auteur ooit gekend heeft.
Zoniën 1986-3, p.153-161 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (10/13)
Een blik wordt geworpen op de Brusselse hoofdkerk, waar in de loop van de 17e eeuw drie verschillende Onze-Lieve-Vrouwbeelden vereerd werden. Verder wordt de nodige uitleg verstrekt over het begrip “broederschap”.
Zoniën 1986-3, p.162-168 Denayer, Raymond Overijse, sluit de rangen! (1/2)
Dit artikel wil aantonen hoe van oudsher “de nederzetting genoemd Isca” een der oudste en belangrijkste wooncentra van Brabant was, dat zich echter niet heeft kunnen bevestigen en zelfs door een paar rampen een tijdlang in de vergetelheid geraakte.
Zoniën 1986-3, p.168 De redactie Voor degenen die het nog niet zouden weten.
Aankondiging van de tentoonstelling “Overijse 1940-45”, die gehouden wordt van 10 tot 12 oktober 1986. Naar aanleiding van deze manifestatie verschijnt onder dezelfde titel een boek met getuigenissen over deze periode.
Zoniën 1986-4, p.169-170 De redactie Bij het einde van een jaargang en het begin van een nieuw decennium.
Aankondiging van een aantal nieuwigheden die vanaf volgend jaar zullen ingevoerd worden.
Zoniën 1986-4, p.171-178 Willaert, Carine 18e eeuws oorlogsleed.
Een overzicht van de schade aangericht aan de inwoners uit Overijse en bezittingen tijdens de twee grote opvolgingsoorlogen uit de eerste helft van de 18e eeuw, nl. de Spaanse (1701-1714) en de Oostenrijkse Successieoorlogen.
Zoniën 1986-4, p.179-187 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: “De Boontjes” (familie Vandenschrick).
Enkele anekdoten uit het leven van Victor, Pieter en Marie VANDENSCHRICK, een merkwaardige familie uit Hoeilaart, die een zeer grote gestalte hadden. De twee broers waren bovendien geduchte boogschutters.
Zoniën 1986-4, p.188-189 Erkens, Michel De stichtingsakte van het kasteel de Quirini (1894).
Afdruk van een kopie van de stichtingsakte van het kasteel van de Quirini, gedateerd 4 augustus 1984.
Zoniën 1986-4, p.190-206 Denayer, Raymond Overijse, sluit de rangen! (2/2)
Aan de hand van de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand, worden tabellen opgesteld van geboorten, overlijdens en huwelijken in de verschillende parochiekerken van Overijse. De zes gemeentekernen zijn duidelijk uit één kerk ontstaan.
Zoniën 1986-4, p.207-214 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (1/5)
Talrijke sporen in de bodem van het Zoniënwoud tonen aan dat de grond doorzocht werd en voor allerhande doeleinden gebruikt werd. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid van de Romeinen in onze streken en aan hun activiteiten in het Zoniënwoud.
Zoniën 1986-4, p.215-216 Dehaen, Roger The Last Post.
Naar aanleiding van het overlijden van Jules MICHIELS, de laatst overgeblevene van de Overijsese oud-strijders uit WO I, wordt hulde gebracht aan de Vlaamse soldaten, die streden in de loopgrachten aan de IJzer.
Zoniën 1987-1, p.50-64 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Emile DENAYER-VANMOER (Miel van Miskens).
De wereldberoemde druif Leopold III werd – na een lange periode van onderzoeken en experimenteren – voor het eerst geteeld door de Hoeilander Emile Denayer. De toenmalige koning, Leopold III, aanvaardde het peterschap van deze druif die ook naar hem genoemd werd. De Leopold III druif werd de eerste maal aan het grote publiek getoond in november 1937.
Zoniën 1987-1, p.65-67 Clabots, Albert Men kwam de Lane niet over zonder tol te betalen.
De Lane die vroeger een belangrijke rol had als grens, telde op het grondgebied van Overijse 3 overgangen. Een door de auteur in het Algemeen Rijksarchief teruggevonden document uit 1630 vermeldt de voorwaarden van de verpachting van de tollen die geheven werden bij het oversteken van de Lane in Overijse.
Zoniën 1987-1, p.68-73 Denayer, Raymond Steeds maar Tombeek.
De familie Vandenscrieke-Vandenschrieck fungeerde een periode als tolhouder van de overgang van de Lane in Tombeek. Verder poneert de auteur de stelling dat de zuidelijke grens van Tombeek-Overijse in de 17e eeuw veel verder (zuidelijker) lag dan nu het geval is.
Zoniën 1987-1, p.74-77 Erkens, Michel De brandschatting van Hoeilaart in 1691.
Toen het leger van Lodewijk XIV de zuidelijke grens van de Spaanse Nederlanden overgestoken was, eisten de Franse troepen die in Hoeilaart gelegerd waren, in 1691 de betaling van een som geld. Zoniet werd het dorp in brand gestoken. De Hoeilanders kwamen aan deze eis tegemoet en gingen hiervoor zelfs speciaal een lening aan.
Zoniën 1987-1, p.78-85 Willaert, Carine Over paarden, koeien, varkens en schapen.
Aan de hand van belastingsrollen, bewaard in het Algemeen Rijksarchief met vermelding van de sommen die de boeren en landarbeiders moesten betalen in de 17e en 18e eeuw, verkrijgt men gegevens in verband met de veeteelt in Overijse in deze periode.
Zoniën 1987-1, p.86-87 Dehaen, Roger Zoals het klokje …
Enkele bedenkingen over de verschillende weertypen die mogelijk zijn rond de datum van Pasen.
Zoniën 1987-1, p.88-89 Erkens, Michel Bier … liefst zonder accijnzen.
In het midden van de 16e eeuw vond men in Hoeilaart geen kandidaat voor de openbare verpachting van de accijnzen op bier. De Hoeilanders beweerden immers dat zij deze accijnzen niet moesten betalen omdat zij enkel bier brouwden voor eigen gebruik en niet voor de verkoop. Pas in 1566 wordt een kandidaat gevonden.
Zoniën 1987-1, p.90-92 Hemeleers, Marcel Provinciebaan 53 tijdens de Twee Wereldoorlogen.
Enkele herinneringen van Overijsenaren aan de uittocht van de buitenlandse troepen uit Overijse tijdens de beide wereldoorlogen.
Zoniën 1987-1, p.92 Erkens, Michel Gelegenheidsvondst: huwelijk tussen verwante personen (1794).
Gelegenheidsvondst: huwelijk tussen verwante personen (1794).
Zoniën 1987-1, p.93-99 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (2/5)
De auteur gaat dieper in op de tekst die geschreven stond op het votief altaar, gevonden bij de afbraak van de vroegere Hoeilaartse kerk. Hij besteedt in deze bijdrage vooral aandacht aan de betekenis van de naam “Caius Appianius”.
Zoniën 1987-2, p.97-103 Denayer, Raymond Van waar komt het woord “Beierij”?
Over de oorsprong van het woord BEIERIJ bestaan verschillende theorieën maar geen enkele is doorslaggevend. De auteur probeert hier een nieuw licht te werpen op deze oorsprong : beierij zou afgeleid zijn van het woord “avouerie” – erfrecht. Waar in Overijse deze Beiers gewoond hebben, is niet duidelijk.
Zoniën 1987-2, p.104-111 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Nestor Vanlier, stichter Brouwerij Groenendaal.
Nestor Vanlier kocht in 1899 de Hoeilaartse Brouwerij Timmermans aan. Gedurende bijna 60 jaar was deze Brouwerij Groenendael een begrip in de gemeente. Na Wereldoorlog II kon dit familiaal bedrijf niet optornen tegen de grote kapitaalkrachtige ondernemingen.
Zoniën 1987-2, p.112-116 Clabots, Albert Nog over de “milissiens” van Overijse.
In het Algemeen Rijksarchief te Brussel werden twee documenten gevonden die meer inlichtingen verschaffen over de milissiens die in 1747 door de Vrijheid van Overijse geleverd werden aan het Franse leger. De auteur schreef hierover reeds een eerste artikel “Overijse leverde “milissiens” voor het Franse leger” in Zoniën (1986), nr. 2.
Zoniën 1987-2, p.117-121 Dhont, Beatrijs De Hoeilaartse gemeentesecretarissen vanaf 1830.
Aan de hand van de notulen van de Hoeilaartse gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen wordt een chronologie opgesteld van de Hoeilaartse gemeentesecretarissen.
Zoniën 1987-2, p.122-125 Deveen, Victor Naar Sedan. (1/16)
In een voorwoord schetst Raymond Denayer de historische context van dit onuitgegeven werk van de Overijsese heimatschrijver Victor Deveen: de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland die uitbrak in 1870 en die eindigde met een zware nederlaag van Frankrijk. In deze eerste aflevering verduidelijkt de auteur wat hem ertoe heeft aangezet om naar het front in Sedan te vertrekken en te zorgen voor de gekwetsten.
Zoniën 1987-2, p.126-131 Vannoppen, Henri De eerste Quirini. (1/2)
Ignace Quirini, advocaat te Leuven, was de echtgenoot van Thérèse Pangaert, een afstammelinge van de familie die tot op het einde van de 18e eeuw de heerlijkheid Terheide bezat. Hij was waarschijnlijk verwant met de familie de Quirini die een kasteel op Smeyberg bouwde.
Zoniën 1987-2, p.132-134 Denies, Ernest Terdelle-kermis.
De auteur haalt enkele anekdotes aan in verband met de wijkkermis in Terdelle op Pinksteren 1934.
Zoniën 1987-2, p.135-138 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (3/5)
De auteur geeft een overzicht van werken die gepubliceerd werden over Latijnse opschriften. Hij poogt hierin inlichtingen te vinden die kunnen dienstig zijn bij het ontcijferen van de Latijnse inscriptie op het votief altaar dat in Hoeilaart gevonden werd.
Zoniën 1987-2, p.139-144 Willaert, Carine Toen de ooievaar nog langs kwam : geboorte en doop in de Nieuwe Tijd.
Enkele bedenkingen over geboorte en doop in onze streek tijdens de 16e, 17e en 18e eeuw: de bevalling, de doop, de naamgeving, de voeding van het kind.
Zoniën 1987-3, p.146-175 Nackers, P. (Zuster Ursula) Het Sint-Jozefsinstituut.
Op initiatief van de onderpastoor van Tervuren, E.H. Ratinckx, richtten de zusters van de Voorzienigheid te Tervuren een weeshuis en dorpsschool op in Eizer. Zuster Ursula schetst uitvoerig de historiek van het Sint-Jozefsinstituut.
Zoniën 1987-3, p.176-180 Nackers, P. (Zuster Ursula) Onze pastoors.
Enkele inlichtingen over de verschillende pastoors van de parochie Eizer, beginnend met pastoor Ratinckx (1882-1918) en eindigend met pastoor Mommaerts die aantrad in 1970.
Zoniën 1987-3, p.181-193 Huysegoms, Laurent Het Hof te Eizer of “Gebroken Hof”.
Aan de hand van verschillende akten wordt een overzicht gemaakt van de verschillende eigenaars van dit vroeger zo belangrijke maar thans nagenoeg volledig vergeten “hoff te Eiser”. De auteur tracht een zo volledig mogelijke genealogie samen te stellen van de erfgenamen van dit hof, vooral van de familie Decoster.
Zoniën 1987-3, p.194-196 Coudre, Josse Koninklijke Harmonie “Eendracht maakt macht”.
Zeer bondige historiek van deze muziekvereniging die in 1893 opgericht werd. De Koninklijke Harmonie “Eendracht maakt macht” is uitgegroeid tot een van de meest dynamische muziekverenigingen uit de streek.
Zoniën 1987-3, p.197-200 Willaert, Roger Het Fort Blanpain op de Ketelheide.
Tijdens de Spaanse Successieoorlog, in de lente van 1707, werd op de Ketelheide in Overijse, een kamp ingericht als verblijfplaats voor een regiment militairen. Het terrein behoorde toe aan Niclaes Blanpain. Een dergelijk kamp was een zware belasting voor de gemeenschap.
Zoniën 1987-3, p.201-213 Denayer, Raymond De Sint-Rochuskapel te Eizer.
Het document “Manuale Concernens Sacellum B.M.V. Ten Noode et Sancti Rochi Confessoris in Eijseren sub Parochia De Vura Ducum”, bewaard in het archief van Tervuren, geeft heel wat inlichtingen over de geschiedenis van de kapel van Sint-Rochus in (Hoog)Eizer, die thans nog steeds bestaat.
Zoniën 1987-3, p.214-226 Denayer, Raymond De Annalen van de Cruysboomkapel.
Publicatie in extenso van een handschrift uit 1873 uit het kerkelijk archief van Eizer dat de geloofspraktijken – vooral de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van Jezus-Eik – in de Cruysboomkapel, aan het kruispunt van de Ballingstraat en de Duisburgsesteenweg, belicht. De auteur van dit document was hoogstwaarschijnlijk Henricus Hazaert uit Eizer.
Zoniën 1987-3, p.227-235 Denayer, Raymond De kerk.
In 1873 wordt de parochie Eizer opgericht. De eerste pastoor, E.H. Godts, begint al vlug met de plannen voor de bouw van een kerk, die er pas komt in 1893. Tevens geeft de auteur een overzicht van de geschiedenis van de 7 broederschappen of aanverwante instellingen die bestaan of bestonden in de kerk van Eizer.
Zoniën 1987-3, p.236-239 Willaert, Carine Van landbouwers, kleermakers, een “chauffeur d’automobile” … of de indeling van de beroepsbevolking te Eizer in 1900.
Een onderzoek naar de beroepsbezigheden van de Eizerse bevolking rond de eeuwwisseling. In 1900 was Eizer een zeer landelijk gehucht waar de druiventeelt nog geen ingang gevonden had.
Zoniën 1987-3, p.240-243 Versluys, Luc De schat van Eizer.
Een gedetailleerde beschrijving van de munten die in 1953 in Eizer gevonden werden door Raymond Cyriel Van Overloop. Deze munten, die verstopt waren in een geheime bergplaats, dateren uit de 16e eeuw, een zeer bloedige periode in onze geschiedenis.
Zoniën 1987-3, p.244-253 Timmermans, Frieda De familie Charlier en de perzikteelt.
In 1895 bouwde Felix Charlier twee serren voor de teelt van perziken onder glas. De jaren ’20 betekenden het hoogtepunt van zijn familiaal bedrijf. Vanaf 1936 begon evenwel de teloorgang van de perzikteelt. Men ging op zoek naar nieuwe teelten: druiven, kersen, appelen, pruimen, peren … Wat er nu nog overblijft, vormt een zoete herinnering aan de teelt waarin het kleine gehucht Eizer groot was.
Zoniën 1987-3, p.254-259 Timmermans, Frieda De levensgeschiedenis van Louis Vanzegbroek … of “Eizers Technology” ° 1879 – †1956.
Deze uitbater van een klein landbouwbedrijfje zou, indien hij een eeuw later geboren was, waarschijnlijk ingenieur geworden zijn of wetenschappelijk vorser. Hij had een bijzondere interesse voor allerlei nieuwigheden zoals een fototoestel, filmprojector, radio … en experimenteerde zelf. Zo knutselde hij zelf zijn eigen radio en broedmachine ineen.
Zoniën 1987-3, p.260-270 Wynants, Maurits Het Duisburgse gehucht Waaienberg.
Volgens de auteur is Waaienberg de vroegere naam van het gehucht van Duisburg dat thans IJzer-Duisburg genoemd wordt. Dit gehucht hing kerkelijk af van Tervuren maar behoorde bestuurlijk bij Duisburg. De auteur overloopt tevens de diverse verklaringen van de benaming “Waaienberg”.
Zoniën 1987-3, p.271-282 Clabots, Albert De Heerlijkheid van Eizer in 1587.
In een handschrift dat dateert uit 1587 en opgetekend is door Henrick Stevens, staan heel wat interessante gegevens die ons een vrij duidelijk beeld schetsen van de heerlijkheid van Eizer in het laatste kwart van de 16e eeuw: lijst van de leenmannen van het leenhof van Eizer, beschrijving van de heerlijkheid, aanduiding van haar grenzen, opsomming van haar “leeger Jurisdictien”, lijst van personen die aan de heer cijnsplichtig zijn. Dit handschrift wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
Zoniën 1987-3, p.283-303 Swerts, Vic De Volkstelling van 1693.
De auteur geeft een overzicht van de resultaten van de volkstelling van 1693 in Overijse. Vermits Eizer een woonkern is die over twee gemeenten gespreid ligt, worden zowel het gedeelte van Overijse als dat van Duisburg behandeld.
Zoniën 1987-4, p.307-314 Clabots, Albert Overijse: kantonhoofdplaats of niet?
Het verslag van meer dan een halve eeuw (Franse bezetting – Hollands Bewind – begin van de Belgische Onafhankelijkheid) getwist over de vraag of Overijse al dan niet hoofdplaats van een kanton zou zijn.
Zoniën 1987-4, p.314-315 Clabots, Albert Werd het “Hoff Tyser” voor het eerst “gebroken” in 1859?
Aan de hand van een document, bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, bewijst de auteur dat het “Hoff Tyser” of het Gebroken Hof niet voor het eerst verdeeld werd in 1859. Deze stelling moet worden aanzien als een aanvulling op het in het speciaal Eizernummer verschenen artikel van Laurent Huysegoms.
Zoniën 1987-4, p.316-321 Vannoppen, Henri De eerste Quirini. (2/2)
Een overzicht van de politieke activiteiten van Ignace Quirini, professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven, gemeenteraadslid van Leuven en volksvertegenwoordiger. Hij interesseerde zich vooral voor de onderwijspolitiek en evolueerde in conservatieve richting.
Zoniën 1987-4, p.322-327 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (1/6)
Enkele – al te schaarse – archivalistische gegevens nopens het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-Hulp-der-Christenen, afkomstig uit de aloude Begijnhofkapel dat thans in de kapel van het rusthuis Mariëndal staat. Hoe oud dit beeld precies is, is nog niet uitgemaakt.
Zoniën 1987-4, p.328-333 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Jean-Baptiste Dewolf, alias Tist den blinde, en Lucia Delporte, alias Lucia van den blinde.
Jean-Baptiste Dewolf was tewerkgesteld op de renbaan van Groenendaal maar had nog tal van nevenactiviteiten: stoelenbiezer, loodgieter, officiële lantaarnman van de gemeente … Lucia Delporte oefende haar beroep van vroedvrouw uit tot 1937.
Zoniën 1987-4, p.334-336 Denies, Ernest Half-oogst processie in Terdelle.
Herinneringen aan een memorabele half-oogst processie in Terdelle in het begin van de dertiger jaren.
Zoniën 1987-4, p.337-340 Deveen, Victor Naar Sedan. (2/16)
In deze tweede aflevering beschrijft Victor Deveen hoe hij ontvangen werd op het secretariaat van het Rode Kruis in Brussel, waar hij zich aanmeldde als vrijwilliger voor hulpverlening aan de gekwetsten op het slagveld van Sedan (september 1870).
Zoniën 1987-4, p.341-344 Erkens, Michel Het huis van de burgemeester.
In een oude atlas, daterend uit het midden van vorige eeuw, is een tekening opgenomen met als notitie “Maison du Bourgmestre de Hoeilaert”. Het blijft evenwel gissen naar de juiste betekenis van de tekening.
Zoniën 1987-4, p.345-352 Denayer, Raymond André Lamal, een Overijsenaar gevallen in de Amerikaanse Burgeroorlog.
In de monografie The Flemish in Wisconsin – De Vlamingen in Wisconsin van Jeanne en Les Rentmeester worden enkele familienamen vernoemd, afkomstig uit Overijse onder andere Lamal. In 1856 vertrok André Lamal met zijn gezin en zijn schoonouders naar Amerika, wellicht om godsdienstige redenen. Zij vestigden zich in de streek van Green Bay (Wisconsin).
Zoniën 1987-4, p.353-355 Versluys, Luc Jozef Bonalini.
De kunstschilder Jozef Bonalini, gehuwd met Josefina Brusselmans, verbleef een aantal jaren te Hoeilaart, waar hij onder andere de muurschildering in de oude pastorie maakte. In een artikel in de krant Giornale del Partito conservatore-democratico, verschenen op vrijdag 16 september 1938, vinden we tal van biografische gegevens van deze artiest.
Zoniën 1987-4, p.356-360 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (4/5)
De auteur gaat op zoek naar gelijkenissen in verschillende Latijnse inscripties, gevonden op diverse votiefaltaren in België. Hij komt aldus tot de conclusie dat de moedergodinnen “Cantrusteihiae” niet zo dadelijk naar een volk verwijzen maar wel naar een geloof in de macht van de eendracht, de noodzaak van trouw die men gezamenlijk in ere wil houden.
Zoniën 1988-1, p.1-4 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Toontje de Facteur (Antoon GUNS).
Het levensverhaal van Antoon Guns (°1875 – †1961) die postbode was maar ook diverse nevenberoepen had zoals “tandarts” en kapper. Zijn belangrijkste hobby was de paardensport.
Zoniën 1988-1, p.5-11 Willaert, Carine De landelijke patrouilles te Overijse in de 18e eeuw.
De landelijke patrouilles waren leden van de dorpsgemeenschap die door de overheid werden opgeëist om de orde te handhaven en om in te staan voor de veiligheid langs de openbare wegen. In deze bijdrage schetst de auteur de samenstelling van dit politieapparaat uit de 18e eeuw en verschaft zij nadere gegevens over de patrouilles van de Vrijheid van Overijse.
Zoniën 1988-1, p.12-16 Erkens, Michel De Hoeilaartse pastorie: korte schets van haar ontstaan.
Naar aanleiding van het feit dat de oude pastorie wordt afgebroken, gaat de auteur dieper in op de oorsprong van dit pand dat in 1687 aangekocht werd door de toenmalige pastoor Aegidius Mertens. Het gebouw onderging echter heel wat veranderingen en werd zelfs herbouwd.
Zoniën 1988-1, p.17-23 Denayer, Raymond De kraaien zullen het uitbrengen.
Het verhaal van de Overijsenaar François Vanderkelen die in 1880 naar Australië uitweek. Hij stichtte daar het thans nog bestaande handelshuis in diamanten “Vanderkelen en Cie”. De auteur bevestigt dat François geboren werd in het Lipsiushuis.
Zoniën 1988-1, p.24-32 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : De bornputmakers uit Maleizen (Borreputmakers in de volksmond).
De familie Bellicourt uit Maleizen stond bekend als vakkundige aanleggers van bornputten : putten waaruit drinkwater werd gehaald. In dit artikel wordt aangetoond hoe dergelijke putten werden gemaakt en onderhouden.
Zoniën 1988-1, p.33-36 Clabots, Albert Gijzelaars uit Overijse.
Tijdens het Ancien Régime werd gijzeling door bepaalde overheidspersonen gebruikt als methode om betaling van achterstallige schulden te bekomen. In de geschiedenis van Overijse zijn een drietal dergelijke gijzelingen bekend. De auteur bespreekt deze drie gevallen.
Zoniën 1988-1, p.36 Denayer, Raymond Gelegenheidsvondst: Justus Lipsius’ ouders te Overijse begraven.
In een handschrift, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Albertina, wordt vermeld dat Justus Lipsius’ ouders begraven zijn in de Sint-Martinuskerk van Overijse.
Zoniën 1988-1, p.37-40 Deveen, Victor Naar Sedan. (3/16)
Eens de vrienden toelating hebben gekregen om te vertrekken, maken zij hun papieren in orde. Zij nemen de trein richting Sedan.
Zoniën 1988-1, p.41-45 Versluys, Luc Ontginningen in Zoniën. (5/5)
De auteur gaat in dit deel verder in op de vraag hoe Romeinse familienamen samengesteld en gevormd werden.
Zoniën 1988-1, p.46-48 Clabots, Albert Een rijke oom uit … Amsterdam.
Jacob Vanden Nesse “secretaris tot Overesse bij Bruijssel” erfde van zijn oom in Amsterdam, Cornelis Claessz, een aanzienlijke som geld, zo lezen we in een akte, verleden ten overstaan van notaris J. Meerhout uit Amsterdam. Meteen worden hierdoor de genealogische gegevens van Jacob Vanden Nesse aangevuld.
Zoniën 1988-S, p.52-63 Derom, Maurits De schildersfamilie Bonalini-Brusselmans.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-S, p.64-67 Erkens, Michel Adolphe De Taffe.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-S, p.68-78 Sohie, Jean Albert Sohie.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-S, p.79-100 Versluys, Luc Isidore Verheyden of de levenskracht van Zoniën.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-S, p.101-108 Erkens, Michel Richard Viandier.
In dit nummer worden vijf kunstenaars belicht die te Hoeilaart gewerkt en gewoond hebben en alle vijf reeds overleden zijn.
Zoniën 1988-2, p.109-131 Clabots, Albert De Processen om de “Heyde van Tombeek”.
Een gelegenheidsvondst in het kader van het onderzoek naar de geschiedenis van de familie Clabots, verschaft meerdere inlichtingen over het dispuut en diverse processen tussen Tombeek en Waver met betrekking tot het eigendomsrecht van de Tombeekheide. Het artikel geeft een weliswaar niet volledig antwoord op de vraag waarom Tombeek uiteindelijk het pleit heeft gewonnen.
Zoniën 1988-2, p.132-144 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. De pottenbakkers van Hoeilaart (familie RAES).
François Raes, pionier van de Hoeilaartse pottenbakkerij, was leverancier van alles wat met de bouw van serren te maken had. Hij bouwde tevens een fabriekje waarin aarden buizen gemaakt werden die gebruikt zijn bij de verwarming van de druivenserren. De pottenbakkerij Raes bleef draaien tot 1979.
Zoniën 1988-2, p.145-147 Denies, Ernest Bijgeloof en kwajongensstreken.
De auteur tekende een tweetal verhalen op die met bijgeloof te maken hadden. Het eerste verhaal kende hij door overlevering, de tweede gebeurtenis had hij zelf meegemaakt.
Zoniën 1988-2, p.148-152 Versluys, Luc De zaak Manteau of voorzichtigheid is geboden.
In de herfst van 1924 werden een groot aantal schilderijen van Isidore Verheyden ontvreemd uit het atelier van zijn schoonzoon Jean Vanden Eeckhoudt. Enkele werken werden te koop aangeboden in galerij Manteau (thans galerij Finck) in Brussel. Tijdens het proces werden zware beschuldigingen geuit door de verdachten aan het adres van Jean Vanden Eeckhoudt. Sommige van de gestolen werken duiken nu nog op in het kunsthandelscircuit.
Zoniën 1988-2, p.153-156 Deveen, Victor Naar Sedan. (4/16)
In Neufchâteau moeten de vrienden overstappen op een overvolle postkoets. Daar maken ze kennis met een vrolijke reisgezel uit Brugge.
Zoniën 1988-3, p.157-160 Denayer, Raymond Een Teniers te Overijse?
Enige uitleg bij een schilderij op een schouw van het Justus Lipsiushuis, gemaakt door een zekere Teniers. Over welke Teniers het hier gaat, is zeker niet duidelijk. De auteur hoopt dan ook op een reactie van diegenen die hierover meer weten.
Zoniën 1988-3, p.161-167 Vande Putte, Guy Oorlog en lichtgelovigheid. Van een efemere Kristusdevotie en een blijvende Kalvarieberg te Overijse. (1/2)
De auteur gaat op zoek naar de oorsprong van de “Jezus-van-Gembloux-cultus” in de eerste helft van de 18e eeuw in Overijse. Een mogelijkheid is dat deze cultus “geïmporteerd” werd door de Horneprinsen. Een andere verklaring vond de auteur in een artikel in een vooroorlogs nummer van “De Brabantse Folklore”.
Zoniën 1988-3, p.168-172 Erkens, Michel Hoog bezoek op het kasteel.
Tijdens de voor België woelige septemberdagen van 1830, verblijven Henri de Merode en zijn familie een tijdlang op het kasteel van “Houlay”, zoals de familie de Man haar verblijfplaats in Hoeilaart noemde.
Zoniën 1988-3, p.173-179 Clabots, Albert De “Minnebroeders- of Paterscaemer” te Overijse.
De “Minnebroeders- of Paterscaemer” was de naam van een gebouw op het huidige Justus Lipsiusplein in Overijse. De auteur schetst de historiek van dit gebouw (tot 1812) dat als verblijf diende voor de paters Minderbroeders wanneer zij in Overijse de plaatselijke geestelijkheid kwamen helpen bij het prediken en biechthoren.
Zoniën 1988-3, p.180-185 Denayer, Raymond Hoe verliep het verder met de Paeterscamere?
De auteur verhaalt de verdere geschiedenis van de Paeterscamere tot hij in 1973 zelf eigenaar wordt van het gebouw dat thans volledig opgekalfaterd werd.
Zoniën 1988-3, p.186-195 Denies, Ernest De Duivensport in Hoeilaart. Ontstaan en ontwikkeling.
De duivensport kende in Hoeilaart perioden van grote bloei. Meerdere duivenmaatschappijen waren hier actief en gedurende een lange periode werd hier zelfs een weekblad uitgegeven : “De Duif, voor duivenliefhebbers van Vlaamsch-Brabant”.
Zoniën 1988-3, p.196-199 Lamal, Danny Hoe ik op zoek naar Petrus-Arthur uit Terlanen Pierre-Joseph uit Tombeek gevonden heb.
De auteur is reeds jaren lang op zoek naar het graf van zijn grootoom, Petrus-Arthur Michiels uit Terlanen, die sneuvelde aan het front tijdens Wereldoorlog I. Hij vindt op zijn speurtocht evenwel het graf van Pierre-Joseph Michiels uit Tombeek die in 1918 in Nederland overleed. Zijn stoffelijke resten werden in 1962 begraven op de militaire begraafplaats van De Panne.
Zoniën 1988-3, p.200-205 Denayer, Raymond Hoe de vork aan de steel zat.
De auteur doet een poging om meer inlichtingen te verzamelen over Petrus-Josephus Michiels die inderdaad in Tombeek geboren werd maar wiens familie in 1896 uitweek naar Elsene. Vandaar dat bij de officiële instanties in Overijse niet gesproken werd over deze gesneuvelde.
Zoniën 1988-3, p.206-210 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. Kardinaal Goossens (°1827 – †1906).
De voorouders van kardinaal Goossens woonden tot omstreeks 1708 in Hoeilaart. Toen maakte een nazaat een ommetje langs Overijse om via Nossegem in Perk te belanden waar de kardinaal geboren werd.
Zoniën 1988-3, p.211-213 Dehaen, Roger Pastoor Bonus.
E.H. Taverniers was pastoor-deken in Overijse van 1947 tot 1966. Tijdens zijn apostolaat in Overijse verwezenlijkte hij verschillende bouwprojecten onder andere de Heilige Kruiskapel op Zavelenborre. Ook met de sociale verenigingen had de pastoor zeer nauwe banden.
Zoniën 1988-3, p.214-216 Versluys, Luc 1900 jaar geleden!
1900 jaar geleden, namelijk in 88, werd de patroonheilige van de Hoeilaartse kerk, Clemens, tot “Paus van Rome” verkozen. Uit een manuscript dat dateert van de 11e eeuw, blijkt dat deze Clemens tijdens zijn leven vermaard en bekend was in onze streken.
Zoniën 1988-3, p.217-220 Deveen, Victor Naar Sedan. (5/16)
Op hun weg naar Sedan verblijven Victor en zijn vrienden eventjes in Bouillon.
Zoniën 1988-4, p.223-230 Vande Putte, Guy Oorlog en lichtgelovigheid. Van een efemere Kristusdevotie en een blijvende Kalvarieberg te Overijse. (2/2)
Overijse werd in 1705 door Frans-Spaanse troepen bezet. Er is wel degelijk een verband tussen deze “slag” en het “mirakel” dat te Overijse plaats vond rond de cultus van Jezus van Gembloers, later vervangen door een modieuzere Mariacultus.
Zoniën 1988-4, p.231-237 Maeschaelck, Gaston 50 jaar Unie.
De Nationale Unie der Belgische Druivenkwekers werd te Hoeilaart gesticht in 1938. De auteur belicht in dit artikel vooral de stichting en de beginperiode van de Unie.
Zoniën 1988-4, p.238-242 Clabots, Albert De conscrits van Overijse van de jaren IX en X.
In een bundel bewaard in het Algemeen Rijksarchief te Brussel bevindt zich een document dat betrekking heeft op het aanduiden van conscrits uit Overijse die moeten dienen in het Frans leger, als deel van het contingent van de jaren IX en X. Vermits er te veel conscrits waren, werden de dienstplichtigen door het lot aangeduid.
Zoniën 1988-4, p.243-251 Timmermans, Frieda De Hoeilaartse Sint-Ceciliakring (1919-1962): een tijdsbeeld.
Aan de hand van de verhalen van haar grootvader, die lid was van de Hoeilaartse Sint-Ceciliakring, schetst de auteur de geschiedenis van deze muziekvereniging. De Sint-Ceciliakring, opgericht in 1909, ontbond zichzelf als gevolg van de wijzigingen in de kerkelijke ritus die werden doorgevoerd na het Tweede Vaticaans Concilie.
Zoniën 1988-4, p.252-258 Denayer, Raymond Keizer Karel te Overijse.
Op 25 januari 1531 trok Keizer Karel van Waver naar Brussel. Het is evenwel niet zeker dat hij hiervoor de weg via Tombeek nam. Vast staat dat de keizer de nacht van 28 op 29 september 1543 in Overijse doorbracht hoewel niet duidelijk was in welk hotel hij verbleef. De auteur vond deze gegevens in het dagboek van Jean Vandenesse over de reizen van Keizer Karel tussen 1514 en 1531.
Zoniën 1988-4, p.258-260 Clabots, Albert De zolders van de Vrijheidshalle.
Op 20 oktober 1538 vond volgens dr. Jan Verbesselt de verpachting plaats van de drie zolders van de Hallen van Overijse. Daarmee wordt het Keldermansgebouw, thans Gemeentehuis, bedoeld. Albert Clabots stelt evenwel dat het hier om de zolders van de Vrijheidshalle ging en niet om de zolders van het Keldermansgebouw.
Zoniën 1988-4, p.261-265 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Louis Laureys alias Tissens.
Louis Laureys (1876-1939) had in het centrum van het dorp een beenhouwerij, eethuis en herberg. “Restaurant Tissens” is in de loop der jaren een begrip geworden. De auteur geeft ook een verklaring voor de bijnaam “Tissens”.
Zoniën 1988-4, p.266-268 Erkens, Michel Beroep als migratiefactor : de familie Eggerickx.
De familie Eggerickx is een oud en erg vertakt Hoeilaarts geslacht dat hier inweek tussen de jaren 1585 en 1612. Uit de resultaten van het onderzoek naar deze familie blijkt dat het beroep van een bepaalde persoon een zeer belangrijke rol speelt bij het zich vestigen als gezin in een bepaalde levensgemeenschap.
Zoniën 1988-4, p.269-270 Deveen, Victor Naar Sedan. (6a/16)
Tijdens hun verblijf in Bouillon vernemen de vrienden dat Napoleon III verslagen is. Zij maken het moment mee waarop de keizer uit Bouillon vertrekt. Raymond Denayer verschaft nog meer gegevens over dit vertrek en de verdere reis van Napoleon III.
Zoniën 1988-4, p.272 Deveen, Edmond Kerstlied.
De auteur herinnert zich nog goed de tekst van een kerstliedje dat hij leerde van zijn grootvader. Vóór Wereldoorlog I ging hij dit liedje aan de huizen zingen.
Zoniën 1989-1, p.1-8 Denayer, Raymond Zondag 8 maart 1489 : de grootste ramp van Overijse.
Toen in 1482 Maria van Bourgondië sterft, krijgt haar echtgenoot Maximiliaan van Oostenrijk de voogdij over haar natuurlijke erfgenamen van de Nederlanden. Tussen voor- en tegenstanders van deze regeling breekt een burgeroorlog uit. De Brusselaars, traditioneel vijanden van de Bourgondiërs, richten een kamp op in Overijse. Op zondag 8 maart 1489 wordt in dat kamp een vreselijk bloedbad aangericht door hun tegenstanders.
Zoniën 1989-1, p.8 Denayer, Raymond Addenda en corrigenda.
De auteur ontving een reactie op zijn artikel over het schilderij in het Lipsiushuis.
Zoniën 1989-1, p.9-21 Derom, Maurits De treinramp van 1889 te Hoeilaart.
Op zondag 3 februari 1889 ontspoorde de exprestrein Brussel-Jemelle op het grondgebied van Hoeilaart en ramde de Engelse brug. Hoewel de hulpactie onmiddellijk op gang kwam, vielen er vele doden en gekwetsten. Deze gebeurtenis, één der grootste treinrampen uit de geschiedenis van de Belgische Spoorwegen, kreeg veel media-aandacht en werd zelfs besproken in het Parlement.
Zoniën 1989-1, p.22-23 Clabots, Albert De brand van Overijse in 1548.
In het archief van de Schepenbank van Overijse berust een verslag over een brand die de gemeente teisterde op 3 november 1548. Het was een grote brand die hoofdzakelijk de huizen in de buurt van de Markt beschadigd heeft.
Zoniën 1989-1, p.24-29 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Hippolyte Swinnen alias Poliet de Gareelmaker.
Hippolyte en zijn vrouw, Marguerite Theunissen, waren beiden afkomstig uit Limburg. Zij vestigden zich in Hoeilaart op aanraden van zijn oom die opziener was in de renbaan van Groenendaal. Poliet vestigde zich hier als zelfstandig gareelmaker. De auteur wijdt een deel van zijn artikel aan het beroep van gareelmaker.
Zoniën 1989-1, p.30-33 Deveen, Victor Naar Sedan. (6b/16)
De vrienden bereiken Frankrijk en worden voor het eerst geconfronteerd met gesneuvelde soldaten.
Zoniën 1989-1, p.34-50 Denayer, Raymond Overijse in 1705.
De auteur stelt dat in Overijse geen slag is geleverd tussen de Frans-Spaanse (“Leger der Twee Kronen”) en Engels-Hollandse troepen (de “Geallieerden”), maar waarschijnlijk wel in Neerijse. Inzet was de heerschappij over de rijke provincies van de Spaanse Nederlanden. Volgens de auteur is er ook geen onmiddellijk verband tussen deze slag en de Heilige Kruisverering.
Zoniën 1989-1, p.51-52 Clabots, Albert Een voorloper van de “Paterscaemer” te Overijse.
Uit archiefstukken van de Schepenbank van Overijse blijkt dat gedurende bijna twee eeuwen de Minderbroeders te Overijse over logies in privé-woningen beschikten vooraleer zij hun intrek namen in de “Paterscaemer” op de Markt van Overijse.
Zoniën 1989-2, p.53-58 Clabots, Albert Een paar 16e eeuwse processen om de “Heyde van Tombeek”.
Dankzij de vondst van enkele documenten in het archief van de Schepenbank van Overijse, kan de auteur meer inlichtingen verschaffen omtrent de data waarop de processen werden gevoerd tussen de inwoners van Tombeek en de eigenaars van de hoeve van Tempelieren met betrekking tot de Tombeek-heide. De eigenlijke processtukken moeten wel nog opgespoord worden.
Zoniën 1989-2, p.59-64 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Jozef (Jef) Dewolf.
Jozef Dewolf was zelfstandig serrenbouwer maar begon later met de uitbouw van een eigen serrenbedrijf langs de Waversesteenweg. Zijn bedrijf werd een van de belangrijkste uit de Druivenstreek.
Zoniën 1989-2, p.65-69 Erkens, Michel In de voetsporen van Aartshertogin Isabella.
In 1629 werd op vraag van aartshertogin Isabella in Groenendaal een dreef aangelegd langsheen de Vetvijver. Deze dreef, die naar de Ring toe loopt, bestaat nog steeds. De aanplantingen werden evenwel op het einde van de 18e eeuw vernieuwd.
Zoniën 1989-2, p.70-81 Vande Putte, Guy Sint-Anna te Overijse.
Naar aanleiding van een tentoonstelling in het kasteel van Drieborre te Oudergem over de Sint-Annaverering in de streek, waarin Overijse helemaal niet aan bod komt, wil de auteur aantonen dat er in Overijse wel degelijk een Sint-Annaverering bestond. Bewijzen hiervan zijn de Sint-Annakapellen, de Sint-Annastraat en nog andere toponymische relicten. Verder probeert hij te achterhalen waar de oorsprong ligt van de Sint-Annacultus in Overijse.
Zoniën 1989-2, p.82-87 Clabots, Albert De moord op overmeier Charlier.
Overijse en Zaventem maakten deel uit van de meierij van Vilvoorde. Tijdens een bijeenkomst van alle dorpen die tot deze meierij behoorden, ontstond er een twist tussen de drossaard van Zaventem, Frans Van Ophem, en de overmeier van Overijse, Simon Charlier. Deze laatste werd hierbij vermoord door zijn tegenstander.
Zoniën 1989-2, p.88-98 Vandenborre, Roger Notities rond de geschiedenis van de verwarming van druivenserres in Hoeilaart en omstreken. (1/2)
In deze bijdrage behandelt de auteur het technisch aspect van de verwarmingssystemen voor de serren, namelijk het zuiver technisch aspect van het “rookkanalensysteem”.
Zoniën 1989-2, p.99-102 Deveen, Victor Naar Sedan. (7/16)
De vrienden maken kennis met de geneesheren en beginnen met het verzorgen van de zieken en gewonden.
Zoniën 1989-2, p.103-104 Clabots, Albert Het stadhuis dat men te Hoeilaart niet bouwde.
In 1729 wilden de schepenen van Hoeilaart een stadhuis laten bouwen. Vermits deze beslissing niet in de smaak viel van sommige inwoners van het dorp, werd het project afgeblazen.
Zoniën 1989-3, p.105-114 Versluys, Luc Oneven in de strijd.
In het begin van deze eeuw werd een polemiek gevoerd tussen voorstanders (onder andere de burgemeester van Watermaal-Bosvoorde) en tegenstanders (Les Amis de la Forêt de Soignes) van de ontsluiting van het Zoniënwoud voor de tram.
Zoniën 1989-3, p.115-116 Clabots, Albert Nogmaals de Cardaan.
Na een mislukte poging om een stuk bouwland, genoemd de Cardaan, over te maken aan de kerkfabriek van Overijse, blijkt uit een aantal documenten dat deze overdracht later toch een realiteit is geworden.
Zoniën 1989-3, p.117-121 Erkens, Michel Een school onder het Ancien Regime te Hoeilaart.
Sinds het begin van de 16e eeuw bestond er reeds een school te Hoeilaart. Ze is blijven bestaan gedurende het hele Ancien Régime. Ten minste sinds de 17e eeuw was ze rond het Gemeenteplein gevestigd. Ook over de personen die er les gaven, zijn gegevens bekend.
Zoniën 1989-3, p.122-125 Deveen, Victor Naar Sedan. (8/16)
Uit nieuwsgierigheid gaan Victor Deveen en zijn companen naar het slagveld kijken. Zij krijgen daar evenwel verschrikkelijke dingen te zien.
Zoniën 1989-3, p.126-132 Derom, Maurits Wie was de gesneuvelde soldaat begraven op het kerkhof van Hoeilaart en niet vermeld op de gedenkzuil opgericht ter ere van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog?
Georges Vandervaeren was Brusselaar maar stamde uit twee grote Hoeilaartse families : Vandervaeren en Eggerickx. Hij sneuvelde aan het front in Ramskapelle op 10 mei 1915. De familie Eggerickx liet zijn stoffelijk overschot overbrengen naar Hoeilaart waar het werd bijgezet in de familiegrafkelder.
Zoniën 1989-3, p.133-134 Clabots, Albert Nog iets over “Tombeek-Heyde”.
De auteur vond een nieuw document in het archief van de Schepenbank van Overijse in verband met de processen tussen Overijse en Waver met betrekking tot het eigendomsrecht over de Tombeekheide. Uit deze brief blijkt dat de griffier uit Overijse nog twijfelde over de goede afloop van het proces.
Zoniën 1989-3, p.135-145 Denayer, Raymond Op zoek naar de Sint-Annakapel.
De auteur probeert te achterhalen waar de eerste grote Sint-Annakapel juist zou gestaan hebben. Verder stelt zich de vraag waarom de erfdienstbaarheid van onderhoud en instandhouding van de huidige Sint-Annakapel rust op de eigendom van bepaalde personen.
Zoniën 1989-3, p.146-150 Erkens, Michel Jezus-Eik bij Hoeilaart gevoegd.
Onder de Franse bezetting van ons land werd de parochie van Jezus-Eik bij de parochie van Hoeilaart gevoegd. Na zwaar protest vanwege de inwoners van Jezus-Eik werd deze beslissing te niet gedaan.
Zoniën 1989-3, p.151-152 Clabots, Albert Een nieuwe heer van Eizer in 1622.
Op 7 februari 1622 neemt Ernest van Rivieren, baanderheer tot Here, Herenthals, heer tot Neerlinter, bezit van de heerlijkheid en de goederen van “Ysseren” (Eizer). Deze cumulatie is het gevolg van het feit dat in de 1e helft van de XVIIe eeuw er weinig bekwame mensen waren om een openbaar ambt te bekleden.
Zoniën 1989-3, p.153-154 De redactie Een sympathiek initiatief “Maleizen 125”.
Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van Maleizen als parochie, worden een aantal activiteiten ingericht. Er wordt ook een speciaal Zoniënnummer uitgegeven.
Zoniën 1989-3, p.155-156 Versluys, Luc 70 jaar geleden …
Aankondiging van de tentoonstelling VAN MOTTE TOT WOONBURCHT in de zalen van het Hoeilaartse kasteel-gemeentehuis, dat 70 jaar geleden aangekocht werd door het gemeentebestuur van de toenmalige adellijke eigenaars, de baronnenfamilie De Man.
Zoniën 1989-4, p.257-258 De redactie Editoriaal.
Bij wijze van uitleiding … en inleiding voor volgend jaar.
Zoniën 1989-4, p.259-264 Vande Putte, Guy Honderd jaar geleden stond het in de krant. Onze openbare wegen: De Nijvelsebaan en de Warande.
Met als uitgangspunt een artikel uit het “Annoncenblad van Overijssche”, zowat 100 jaar geleden verschenen, geeft de auteur meerdere inlichtingen over de Nijvelsebaan en over de Sparrendreef, thans IJskelderlaan.
Zoniën 1989-4, p.265-269 Erkens, Michel De Hoeilaartse kosters in de 17e en 18e eeuw.
In het archief van Sint-Goedele in Brussel zijn een aantal benoemingsdossiers terug te vinden over de Hoeilaartse kosters tussen 1668 en 1770. Tweemaal ging de kosterfunctie over van vader op zoon.
Zoniën 1989-4, p.270-271 Lamal, Danny Wie kent de vrienden van Leon Michiels?
De auteur kreeg twee foto’s in handen die vermoedelijk van twee vrienden van Leon Michiels, zijn grootoom, zijn. Hij doet een oproep om meer inlichtingen over deze beide foto’s.
Zoniën 1989-4, p.272-275 Versluys, Luc Mislukte pogingen.
De auteur bespreekt twee pogingen om het natuurschoon van onze streek te beperken. In maart 1928 wilde men 700 ha van het Zoniënwoud gebruiken om er een oefenterrein voor het leger aan te leggen. Gelukkig ging dit niet door. Het gemeentebestuur wilde in de jaren 20 de lindeboom in Maleizen omhakken of ten minste onthoofden. Richard, dienstdoende gouverneur, stelde hiertegen zijn veto.
Zoniën 1989-4, p.276-278 Clabots, Albert Lotelingen uit Overijse kopen zich een plaatsvervanger anno 1702.
Uit het archief van notaris P. VANDEVELDE blijkt dat een aantal lotelingen uit Overijse zich in 1702 lieten vervangen. Een overeenkomst tussen de loteling en zijn plaatsvervanger werd gesloten voor de notaris.
Zoniën 1989-4, p.279-288 Devroey, Egide Boekerij Sint-Jan-Berchmans. Lindeken-Hoeilaart.
In 1940 richtte een groep Hoeilaartse jongeren, onder leiding van onderpastoor Jan Vankerckhoven, de Boekerij Sint-Jan-Berchmans op in de gebouwen van de vroegere peuterschool op het Lindeken. De jongeren werkten hard aan de uitbouw van de bibliotheek die later verhuisde naar de pastorij. In 1981 werd de Boekerij de Gemeentelijke Bibliotheek.
Zoniën 1989-4, p.289-292 Deveen, Victor Naar Sedan. (9/16)
Deveen helpt de gekwetsten verzorgen die in de kerk van Moulin-à-Vent waren ondergebracht.
Zoniën 1989-4, p.293-300 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp – den Tuk.
Rond de eeuwwisseling kocht Louis Bollaerts, die reeds heel wat beroepen had uitgeoefend, een stuk grond op het Lindeke, waar hij de zaal Barnum bouwde. Het werd dé Hoeilaartse volkszaal bij uitstek.
Zoniën 1989-4, p.301-308 Derocker, Maurice & Denayer, Raymond De laatste bewoners van de Begijnhofhuisjes.
Maurice Derocker woonde een tijdlang, samen met zijn ouders, in één van de begijnhofhuisjes. Hij beschrijft de levensomstandigheden aldaar. Raymond Denayer tekende zijn getuigenis op.
Zoniën 1989-S, p.158-159 De Parochiale Ploeg De Sint-Joostparochie te Maleizen-Overijse (1864-1989).
Korte inleiding met aankondiging van allerlei activiteiten die georganiseerd worden naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Sint-Joostparochie van Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.160-191 Denayer, Raymond Het ontstaan van de parochie Sint-Joost te Maleizen.
In dit artikel schetst de auteur de vroegere godsdienstige geschiedenis van Maleizen en de omstandigheden van de stichting van de Sint-Joostparochie.
Zoniën 1989-S, p.192-196 Denayer, Raymond Sint-Joost.
De auteur gaat op zoek naar de plaatsen waar Sint-Joost in België wordt vereerd. Hij benadrukt even de verwarring die er bestaat met de Heilige Justus.
Zoniën 1989-S, p.197-206 Decoster, Raymond De kapellen van Maleizen.
Maleizen telt 4 kapelletjes. Twee ervan worden uitvoerig beschreven : de kapel aan de Lindeboom op Bakenbos en de Onze-Lieve-Vrouwkapel op de Steenweg naar Rozieren. De auteur besteedt ook een klein gedeelte van zijn bijdrage aan twee bekende tekenaars die afkomstig zijn van Maleizen: Gal en Jean-Pol.
Zoniën 1989-S, p.207-213 Decoster, Raymond De Pastoors van Maleizen.
Aan de hand van oude registers en archiefstukken, bewaard op de zolder van de pastorie van Maleizen, kennen we de verschillende pastoors van Maleizen. Sedert 1864 waren er zes pastoors aangesteld in Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.214-215 Decoster, Raymond Onze missionaris in Peru.
Sinds 1966 is de Maleizenaar Jos Loits werkzaam als missionaris in Peru.
Zoniën 1989-S, p.216-219 Denayer, Raymond Le Pensionnat des religieuses du Sacré-Coeur de Marie. (1/2)
Dit befaamd Franstalig meisjespensionnaat werd in 1859 gesticht door Mère Gonzague van het meisjesinternaat van Alsemberg. Op 15 mei 1867 nemen de zusters evenwel hun intrek in een nieuw gebouw op het grondgebied van Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.219-224 Vanden Borre, Paula De Parochieschool van Maleizen.
Een beknopte historiek van de Parochieschool van Maleizen aan de hand van enkele foto’s.
Zoniën 1989-S, p.225-226 Debroux, Modest Geografische inplanting van het gehucht Maleizen.
Beknopte schets van de evolutie van de geografische inplanting van het gehucht Maleizen met een citaat uit het boek van Alphonse Wauters, vertaald door E. Rigaux.
Zoniën 1989-S, p.227-233 Debroux, Modest De Verenigde Muziekmaatschappij Maleizen-Bakenbos.
In 1895 werd de fanfare “De Vrije Burgers” gesticht in Maleizen. In 1978 ging deze fanfare samen met de “Koninklijke Vrijheidsvrienden” uit Maleizen-Overijse. Het werd de “Verenigde Muziekmaatschappij Maleizen-Bakenbos”. Thans is er ook een nauwe samenwerking met de Koninklijke Fanfare De Lanezonen uit Tombeek.
Zoniën 1989-S, p.233-235 De redactie Een Oud-Kajotter, K.A.J. – V.K.A.J.
Op 4 oktober 1947 had de stichtingsvergadering van de K.A.J.-V.K.A.J. plaats in Maleizen. Een oud-lid geeft een kort overzicht van de hoogtepunten van deze beweging.
Zoniën 1989-S, p.236-238 De Man, Pierre De Landelijke Gilde.
Gesticht in 1910 bereikte de Landelijke Gilde een hoogtepunt in 1931. Thans is het een kleine maar nog steeds bloeiende vereniging.
Zoniën 1989-S, p.239-241 Donck, Maria Boerinnenbond – K.V.L.V.-Maleizen.
De Boerinnenbond – K.V.L.V.-Maleizen werd opgericht in 1927 en is uitgegroeid tot een dynamische geëmancipeerde vrouwenbeweging met diverse activiteiten op het programma.
Zoniën 1989-S, p.242-243 Vanonckelen, Rita Het Ceciliakoor.
Overzicht van de geschiedenis van het Ceciliakoor, gesticht in 1935, en van zijn activiteiten.
Zoniën 1989-S, p.244-245 Trypsteen Louis & Goossens, Albert De Gepensioneerdenbond Maleizen.
Gesticht in 1977, kent de Gepensioneerdenbond een zeer dynamische werking. Er werden ook een volksdansgroep en een toneelgroep opgericht.
Zoniën 1989-S, p.245-247 Debroux, Stefaan Chiro-Maleizen.
Op vraag van medepastoor Raymond Decoster werd in 1977 besloten een lokale Chiro-afdeling op te richten. Dit initiatief vond grote bijval bij de jeugd van Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.248-249 Wendrix, Fons Ziekenzorg Maleizen.
Pas gesticht in 1983 heeft deze jonge vereniging toch al een aantal belangrijke initiatieven gerealiseerd.
Zoniën 1989-S, p.249-250 Decoster, Raymond Onze klok(ken).
“Barbara” werd gegoten in 1876 in het Duitse Ruhrgebied. Een tweede klein klokje, in brons, werd uit de toren gehaald en staat thans op een ijzeren gestel in de kerk. Beide klokken bleven ook tijdens Wereldoorlog II in Maleizen.
Zoniën 1989-S, p.251-256 Decoster, Raymond De Processie.
Verslag van de processie die op 30 april 1989 uitging naar aanleiding van de viering van 125 jaar parochie Maleizen. Deze uiting van geloof lokte heel wat positieve reacties uit.
Zoniën 1990-1, p.1-2 Erkens, Michel Asiel in Zevenborren.
Uit de rekeningen van de meier van Hoeilaart blijkt dat een Hoeilander, een zekere Peter Rayé, zich verschillende jaren verborgen hield in het klooster van Zevenborren na een vechtpartij met zijn schoonbroer Jan Jonné. Op dat ogenblik verleenden kerkelijke instellingen nog asiel aan hen die er om vroegen.
Zoniën 1990-1, p.3-10 Clabots, Albert Het ontstaan van het vrij onderwijs voor meisjes te Overijse.
Aan de hand van het archief van het gemeentebestuur en van de bestaande literatuur wordt aangetoond dat het vrij onderwijs voor meisjes te Overijse opgericht werd in 1838. Enkele jaren later, in 1846, werd reeds een tweede meisjesschool gesticht in het Godshuis.
Zoniën 1990-1, p.11-14 Denayer, Raymond Le Pensionnat des religieuses du Sacré-Coeur de Marie. (2/2)
Aan de hand van drie kaarten tracht de auteur de locatie van de tweede meisjesschool in het Godshuis aan te tonen.
Zoniën 1990-1, p.15-28 Derom, Maurits De Swis, een bekend figuur uit Hoeilaart.
Jan-Baptiste Joly was de enige baljuw (Suisse) die de parochie Hoeilaart heeft gehad. Daarnaast was hij van beroep schaliedekker en handelaar in bouwmaterialen.
Zoniën 1990-1, p.29-32 Deveen, Victor Naar Sedan. (10/16)
Deveen blijft verder gekwetsten verzorgen. De dokter ter plaatse, zelf geplaagd door een jichtaanval, klaagt evenwel over het gebrek aan medewerking vanuit Brussel.
Zoniën 1990-1, p.33-46 Vande Putte, Guy Sint-Anna terug van weggeweest.
Aan de hand van een begeleidend plan bij de verkoopbrochure van het Prinsbisdom Overijse, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel, kan de auteur de Sint-Annakapel in Overijse juist lokaliseren. Ook in de onmiddellijke buurt van Overijse vinden we sporen terug van de Sint-Annacultus.
Zoniën 1990-1, p.47-66 Vandenborre, Roger Notities rond de geschiedenis van de verwarming van druivenserres in Hoeilaart en omstreken. (2/2)
In deze bijdrage behandelt de auteur de systemen met water als warmtedrager: Individueel systeem per serre / Centrale installatie per bedrijf – Er zijn zelfs plannen geweest om één centraal verwarmingssysteem te realiseren voor de ganse gemeente.
Zoniën 1990-1, p.67-70 Willaert, Carine Het huwelijk in de Nieuwe Tijd.
Enkele algemene bedenkingen bij het huwelijk in de 16e, 17e en 18e eeuw. De auteur geeft ook enkele cijfers in verband met de huwelijken in Overijse in die periode.
Zoniën 1990-1, p.71-72 Versluys, Luc Een steeds hernieuwde belangstelling voor Jan van Ruusbroec. (1/2)
In 1993 zal het 700 jaar geleden zijn dat Ruusbroec geboren werd. De voorbereidingen voor dit Ruusbroecjaar moeten nu reeds aangevat worden.
Zoniën 1990-2, p.73-81 Denayer, Raymond Van Swaenpoorte tot Godshuis.
Op de hoek van de Waversesteenweg en de Grotstraat bevond zich de Swaenpoorte. In 1852 werd dit gebouw geschonken aan de Administratieve Commissie van de Burgerlijke Godshuizen te Overijse en wordt het dus een Godshuis. Vanaf 1846 waren er echter reeds een paar zusters die in dat gebouw voor onderwijs aan meisjes zorgden.
Zoniën 1990-2, p.82-88 Derom, Maurits Davidsfonds-Hoeilaart bestaat 60 jaar.
Op 10 april 1928 werd te Hoeilaart een plaatselijke afdeling van het Davidsfonds opgericht met als hoofdactiviteit de ledenwerving en de bedeling van Davidsfondsboeken. Na een moeilijke periode die volgde op Wereldoorlog II, ging het ledenaantal van de vereniging vanaf 1960 opnieuw in stijgende lijn.
Zoniën 1990-2, p.89-102 Clabots, Albert Tolbarelen te Overijse (1/3).
Gedurende de ganse geschiedenis werden in sommige gevallen de kosten voor de aanleg en het onderhoud van de wegen door de overheid verhaald op de gebruikers bijvoorbeeld via het heffen van tolgeld. Ook in Overijse werd op sommige barelen tolgeld geheven. De auteur belicht hier de barelen van de Vrijheid en de bareel te Jezus-Eik.
Zoniën 1990-2, p.103-108 Derom, Maurits De volkswijk “Het Lindeke” in vroegere tijden.
De wijk “Lindeke” was de Hoeilaartse volkswijk bij uitstek. Met de zaal Barnum was deze wijk het knooppunt van het volkse amusement. Na Wereldoorlog II kwamen er ook de Markthalle en de Serco bij.
Zoniën 1990-2, p.109-112 Lamal, Danny Broeder Eugeen-Jan (J-B) Breedstraet (1890-1989).
Broeder Eugeen-Jan werd geboren op 20 januari 1890 in Terlanen. Na zijn eeuwige professie bij de Broeders van de Christelijke Scholen, doorliep hij een ganse carrière in het onderwijs. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in het rusthuis van de Broeders in Groot-Bijgaarden. Hij werd net geen 100 jaar.
Zoniën 1990-2, p.113-118 Devroey, Egide Ons woud.
Als kleine jongen ging de auteur dikwijls naar het Zoniënwoud, samen met zijn grootmoeder, om er hout op te halen. Later ging hij er spelen met vrienden en vriendinnetjes.
Zoniën 1990-2, p.119-120 Versluys, Luc Een steeds hernieuwde belangstelling voor Jan van Ruusbroec. (2/2)
Ernest Hello maakte in de 19e eeuw de eerste vertaling van Ruusbroecs werk “Vander chierheit der gheestelike brulocht”. Hij was een grote vereerder van de Brabantse mysticus. Ook nu nog verschijnen regelmatig werken over en vertalingen van teksten van Ruusbroec.
Zoniën 1990-2, p.121-124 Deveen, Victor Naar Sedan. (11/16)
De vrienden gaan verder met het verzorgen van de talrijke gekwetsten. ’s Avonds werden zij verzorgd door de waardin in de Moulin-à-Vent.
Zoniën 1990-3, p.125-132 Vande Putte, Guy Van Godshuis tot Zwaanpoort.
Een aanvulling op de vroeger geformuleerde bevindingen van Raymond Denayer in verband met de historiek van het bovengenoemd pand (hoek Waversesteenweg-Grotstraat). In dit gebouw was een katholieke school gehuisvest.
Zoniën 1990-3, p.133-136 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Louis Mariën.
De Antwerpenaar Louis Mariën kwam eind vorige eeuw naar Hoeilaart en richtte er een houtzagerij op. Dit familiebedrijf groeide uit tot een zeer belangrijk element in de branche van de houtverwerking.
Zoniën 1990-3, p.137-156 Breedstraet, J.B. Enkele belevenissen van een broeder-brankardier uit de Wereldoorlog 1914-1918.
Broeder Eugeen Breedstraet, geboren in Terlanen, werd reeds op 1 augustus 1914 gemobiliseerd. Hij behoorde tot de gezondheidsdienst en bleef gedurende de ganse oorlog brancardier. Hij noteerde zijn ervaringen tijdens deze periode.
Zoniën 1990-3, p.157-167 Erkens, Michel Smeiberg in de 18e eeuw.
Een overzicht van de hoeve en haar landerijen zoals we die kennen aan de hand van de verkoop ervan in de 18e eeuw. Smeiberg was toen een van de grootste hoeven van het dorp.
Zoniën 1990-3, p.168-183 Clabots, Albert Tolbarelen te Overijse (2/3).
In dit tweede deel behandelt de auteur de twee barelen op de Steenweg van de stad Brussel: hun lokalisatie, wie hierop vrijgesteld waren en welke betwistingen hierrond ontstonden.
Zoniën 1990-3, p.184-188 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jeppe.
Jozef Craps werd geboren in 1862 en was beenhouwer van beroep. Hij was “één van de vedetten” van het dorp.
Zoniën 1990-3, p.189-209 Denayer, Raymond De Zuidergrens van Overijse.
Bespreking van een document uit het notariaatsarchief van notaris Judocus-Thomas Dewint uit Overijse in verband met de grens tussen Overijse en Terhulpen (1693). De verdere evolutie van deze grens wordt belicht.
Zoniën 1990-3, p.210-213 Devroey, Egide Onze bus.
De bussen van Charel verzorgden het dagelijks transport van Hoeilaart en Maleizen naar Brussel en terug tijdens de oorlogsjaren. Het waren gammele oorlogsproducten waar heel wat volk op kon.
Zoniën 1990-3, p.214-217 Deveen, Victor Naar Sedan. (12/16)
Victor Deveen en zijn vrienden helpen verder de gewonde soldaten te verzorgen.
Zoniën 1990-3, p.218-219 Versluys, Luc Een steeds hernieuwde belangstelling voor Jan van Ruusbroec.
Op het einde van de 19e en begin 20e eeuw bestond er in de Franstalige wereld ook heel wat belangstelling voor het werk van Ruusbroec.
Zoniën 1990-3, p.220 De redactie GE-ZON-D ACHTER GLAS.
Aankondiging van het verschijnen van het werk “Ge-zon-d Achter Glas” dat uitgegeven werd naar aanleiding van 125 jaar Druiventeelt.
Zoniën 1990-4, p.221-239 Denayer, Raymond Bijdrage van de “Beierij van IJse” en “Lipsianum” tot het 60/40 Jubileum van Zijne Majesteit Koning Boudewijn.
Op 3 juni 1573 sprak Justus Lipsius te Jena het treurdicht uit voor Dorothea-Suzanna van Saksen-Weimar, de weduwe van de pas overleden vorst Johann-Wilhelm, mecenas van Lipsius aldaar. Johann-Wilhelm was voorouder in de 12e generatie in rechte lijn van koning Boudewijn. De auteur streeft naar een goede Nederlandse vertaling van dit Latijnse treurdicht.
Zoniën 1990-4, p.240-245 Derom, Maurits Den Dumberg.
Den Dumberg in Hoeilaart was een aparte wijk met een eigen burgemeester en schepencollege “op democratische wijze verkozen”. Er waren ook heel wat cafés en winkels. Kortom, den Dumberg was een wijk die bruiste van activiteit met een grote samenhorigheid onder de bewoners.
Zoniën 1990-4, p.246-254 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (11/13)
De auteur komt terug naar het hartje van het Zoniënwoud: de kapel van Drieborren en de Mariaverering in Jezus-Eik.
Zoniën 1990-4, p.255-261 Vande Putte, Guy Heeft er ooit een molen in de Leegheid gestaan?
In Overijse heeft inderdaad een Molenstraatje bestaan, namelijk de kleine doorgang naar de Waversesteenweg dichtbij de Zwaanpoort. De vraag is naar welke molen dit wegeltje zou kunnen hebben geleid. Momenteel ziet de auteur 5 molens in het historisch Overijses IJselandschap.
Zoniën 1990-4, p.262-269 Doms, Raymond Kroniek van Zoniën. Pangaerde? … Prends garde!
Wanneer François Joseph Pangaert, heer van de heerlijkheid Ter Heyden, op 8 september 1759 gaat jagen, komt het tot een proces vermits hij niet in zijn eigen gebied bleef. Een overzicht van de procesvoering.
Zoniën 1990-4, p.270-274 Dhont, Beatrijs Henri Vanstallen, Hoeilander en wapenbroeder van Arthur Rimbaud op Java.
De bekende Franse dichter Arthur Rimbaud nam een tijdlang dienst in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), een onderdeel van het Nederlandse leger in Nederlands-Oost-Indië dat het karakter had van een Vreemdelingenlegioen. Ook de Hoeilander Hendrik Vanstallen nam dienst in dit KNIL. Over deze Hendrik Vanstallen zijn echter weinig andere gegevens bekend.
Zoniën 1990-4, p.275-278 Deveen, Victor Naar Sedan. (14/16)
Victor Deveen en zijn vrienden blijven verder moedig de gewonde soldaten verzorgen.
Zoniën 1990-4, p.279-285 Smets, Erwin Het Molenhuisje van Hoeilaart. (1/2)
In 1661 krijgen de prior en de kloosterlingen van de priorij van Groenendaal de toelating om een molen op te richten bij het binnenkomen van Hoeilaart. Deze molen heeft uiteindelijk slechts 25 jaar dienst gedaan. Daarna werd het gewoon een “molenhuis”.
Zoniën 1990-4, p.286-293 Clabots, Albert Tolbarelen te Overijse (3/3).
In dit 3e deel van de bijdrage wordt aandacht besteed aan volgende Overijsese barelen: de bareel op de Steenweg Hoeilaart-Waver, de bareel in de Dreef en de bareel op de weg naar Mont-Saint-Jean. Blijkbaar brachten deze bareelrechten heel wat moeilijkheden met zich mee zodat de Overijsese gemeenteraad besliste in 1867 de gemeentelijke barelen af te schaffen.
Zoniën 1990-4, p.294-298 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Den Reulle (Jef Van Laethem).
Jef Van Laethem, afkomstig uit Oudergem, woonde op “den Dumberg” en was daar op vele fronten actief. Hij was de bezieler van Dumberg-kermis en andere festiviteiten in de wijk. Nadien verhuisde hij naar zijn serrebedrijf op ’t Roth.
Zoniën 1990-4, p.299-300 De redactie Op naar de vijftiende jaargang.
Een blik op wat volgende jaargang zal brengen.
Zoniën 1991-1, p.1-2 De redactie Editoriaal: Bij het einde van ons derde lustrum.
Enkele bedenkingen bij het einde van het derde lustrum en het begin van het vierde …
Zoniën 1991-1, p.3-9 Erkens, Michel Het Molenhuisje van Hoeilaart. (2/2)
Het Molenhuisje komt voor het eerst duidelijk naar voren op een kaart van Hoeilaart uit 1777. De auteur maakt een historiek van de eigenaars van dit gebouw.
Zoniën 1991-1, p.10-19 Dewilder, Louis Brandweer 1891-1991.
100e verjaardag van de oprichting van de Gemeentelijke Brandweerdienst te Overijse, p. 10-19. – Naar aanleiding van de 100e verjaardag van de oprichting van de Gemeentelijke Brandweerdienst, wordt aandacht besteed aan de 3 grote branden die Overijse trof. De auteur schetst in detail de geschiedenis van de Brandweerdienst van Overijse.
Zoniën 1991-1, p.20-22 Clabots, Albert Waar bleef de derde onderpastoor van Overijse?
In 1795 ontbreekt in Overijse een derde onderpastoor. Notaris Crabeels krijgt de opdracht aan de abdis van ’s Hertogendal te vragen om “eenen anderen heere onderpastoor” naar Overijse te sturen. De abdis beslist evenwel deze vraag niet te beantwoorden.
Zoniën 1991-1, p.23-30 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (12/13)
Aan de hand van bronnen uit de 18e en 19e eeuw, schetst de auteur een beeld van de volkstoeloop in die periode in Jezus-Eik.
Zoniën 1991-1, p.31-33 Denayer, Raymond De Halve Steen.
De auteur poogt de oorsprong te achterhalen van de benaming De Halve Steen, die gegeven werd aan een drankgelegenheid op de Brusselsesteenweg te Jezus-Eik. Vroeger stond dit cafeetje daar alleen, nu is De Halve Steen omgeven door talrijke gebouwen.
Zoniën 1991-1, p.34-38 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. Jules Tembuyser alias de mandenmaker. (1/2)
Het levensverhaal van Jules Tembuyser, geboren in Zingem, maar die zich na zijn huwelijk in Hoeilaart vestigde. Buiten het beroep van mandenmaker heeft Jules een belangrijke rol gespeeld in de druivenexport naar Engeland. Hij was ook een gedreven duivenmelker.
Zoniën 1991-1, p.39-44 Denayer, Raymond In dit Ignatiusjaar.
Op een portiek van het kasteel Terdek werd een embleem ontdekt dat op een band met de Jezuïetenorde wijst. Het daarnaast voorkomende jaartal 1662 moet daar eveneens mee in verband gebracht worden. Maar hoe deze band eruit zag en waarin hij bestond, daar kan de auteur momenteel geen antwoord op geven.
Zoniën 1991-1, p.45-48 Deveen, Victor Naar Sedan. (15/16)
Bij het klaarmaken van een geslachte os, ontbreekt het zout. Eenmaal dat gevonden, laten de vrienden het zich smaken. Daarna gaan ze terug aan het werk.
Zoniën 1991-2, p.49-51 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. Jules Tembuyser alias de mandenmaker. (2/2)
Publicatie van de foto’s die dienden als illustratie bij het artikel in vorig nummer.
Zoniën 1991-2, p.52-59 Clabots, Albert Wat is de waarheid?
Over Anna Vandenwayenbergh, de tweede vrouw van schoolmeester-organist Ludovicus Bolengier, deden heel wat roddelpraatjes de ronde. Zij waren blijkbaar het werk van één persoon, meester Franchois Van Meldaert. Of deze laatste de waarheid sprak, of het hier ging om een wraakneming, zullen we wellicht nooit te weten komen.
Zoniën 1991-2, p.60-75 Aerts, Roger De geschiedenis van het Zoniënwoud, zoals wij dat nu kennen.
De auteur schetst de historiek van het Zoniënwoud vanaf 1750 (einde van het Oostenrijks bewind) tot nu. In die periode groeide het Zoniënwoud uit tot een beukenbos. Momenteel stapt men af van deze monocultuur en worden andere soorten bomen aangeplant.
Zoniën 1991-2, p.76-82 Denayer, Raymond De straet gaende van Overijssche naer Hoeylaert.
De auteur vond het (Franstalig) lastenkohier terug, goedgekeurd door de Provincie Brabant, in verband met verbeteringswerken uitgevoerd aan de weg van Hoeilaart naar Overijse, thans Frans Verbeekstraat geheten. Vooral de manier van handelen op het sociale vlak, namelijk de werk- en leefwijze van de uitvoerenden, beschreven in genoemd lastenkohier, trok de aandacht van de auteur.
Zoniën 1991-2, p.83-85 Erkens, Michel Pangaert, een muzikale familie.
Beschrijving van een schilderij waarop de familie Pangaert al musicerend staat afgebeeld. De vader, Jean-Baptiste Pangaert, was heer van Terheide van 1741 tot 1748.
Zoniën 1991-2, p.87-90 Derom, Maurits Den Reulle.
De auteur kreeg menige reacties vanuit Oudergem en Bosvoorde op het artikel over “den Reulle”. Hij vernam tevens dat de vader van Jef Van Laethem als “Susse Reulle” bekend stond. Hij kwam tevens voor in de revue “Na goun me lachen”, opgevoerd in 1912 te Oudergem.
Zoniën 1991-2, p.91-95 Deveen, Victor Naar Sedan. (16/16)
De vrienden vangen de terugtocht naar huis aan. Victor Deveen vindt zijn familie welvarend terug. Iedereen is verheugd hem heelhuids terug te zien.
Zoniën 1991-2, p.96-104 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp. Julien Mat alias Jee Baron.
Jee Baron werd te Hoeilaart geboren op 9 april 1891 en overleed er in 1958. Tijdens Wereldoorlog I streed hij aan het front. Hij bleef zijn ganse leven serrist maar bekleedde ook een vooraanstaande rol in het Hoeilaartse socio-culturele leven.
Zoniën 1991-3, p.105-106 De redactie Verantwoording.
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Liberale Associatie in Overijse, wordt dit Zoniënnummer volledig gewijd aan “het Liberalisme in het IJsedal”.
Zoniën 1991-3, p.107-165 Dewilder, Louis Honderd jaar Liberale Associatie in Overijse.
De geschiedenis van de Liberale Associatie wordt voorafgegaan door een algemeen beeld van het liberalisme in Overijse in de 19e eeuw. Zij wordt in een ruimere politieke context geplaatst en doorweven met wetenswaardigheden van nu en toen.
Zoniën 1991-3, p.166-212 Vande Putte, Guy Van een stamlokaal en zijn kasteleins: De harmoniezaal en de families Borremans en Verheyen te Overijse.
De auteur gaat een kijkje nemen in het gevarieerd en uitbundig Overijses verenigingsleven van de vorige eeuw. Een belangrijke plaats hierin bekleedde de harmoniezaal van de families Borremans en Verheyen, in feite de voorloper van Den Blank.
Zoniën 1991-4, p.216-221 Vandenborre, Roger Fragmentarische sfeerbeelden uit de eerste helft van de twintigste eeuw in de Druivenstreek.
De auteur probeert een sfeerbeeld te scheppen van Hoeilaart in de eerste helft van deze eeuw, toen 80% van de bevolking zijn brood verdiende met de druiventeelt in eigen dorp.
Zoniën 1991-4, p.222-228 Derom, Maurits Nestor Maeckelbergh (grootoom van Kardinaal Danneels).
Nestor Maeckelbergh werd geboren in Geluwe maar vestigde zich na Wereldoorlog I in Hoeilaart. Hij woonde een tijdlang in de kerk van de priorij van Groenendaal en zette een klein taxibedrijf op. Nestor was de grootoom van kardinaal Danneels die nog steeds contact houdt met de Hoeilaartse tak van de familie.
Zoniën 1991-4, p.229-230 Derom, Maurits Wie was Leonard?
Korte inleiding bij het volgende artikel.
Zoniën 1991-4, p.231-247 Deraemaeker, Raymond Het Leonardkruispunt.
Leonard Boon baatte een eeuw geleden in een woonwagen midden in het bos een drankgelegenheid uit en gaf zo zijn naam aan één van de drukste kruispunten van België. De auteur geeft ook een korte historiek van het alom bekende Leonardkruispunt.
Zoniën 1991-4, p.248-253 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Felix Félicé.
Felix Félicé werd op zijn geboortedag, 17 februari 1821, ten vondeling gelegd in Brussel. Hij huwde te Hoeilaart met Johanna Schenus. Enkel hun zoon Janneke zorgde voor Hoeilaarts nageslacht. Zijn levensloop is hier niet ongemerkt voorbij gegaan.
Zoniën 1991-4, p.254-259 Versluys, Luc Een kerstlied in 1924. Uitvoering door het gemengd koor ter ere van de toenmalige Hoeilaartse pastoor D’Hoe.
Tekst van een kerstlied dat uitgevoerd werd naar aanleiding van het jubileum van Zeer Eerwaarde Heer D’Hoe als pastoor van Hoeilaart. Tevens deelt de auteur een aantal biografische gegevens mee over deze pastoor.
Zoniën 1991-4, p.260-264 Maeschaelck, Gaston De processie van Courage.
Op Hemelvaartsdag 1924 werd tijdens een Eucharistieviering in het park van het kasteel van de graaf de Meeus het Mariabeeld van Jezus-Eik gekroond. Er werd eveneens een processie gehouden. Vermits totaal onverwacht van de oorspronkelijke weg werd afgeweken, beslisten enkele bezoekers van de herberg Courage, uitgebaat door Florent Poels, een nepprocessie te organiseren.
Zoniën 1991-4, p.265 Versluys, Luc Vitaminenood tijdens Wereldoorlog II.
Een vader vraagt voor zijn zoon, na de strenge oorlogswinter van 1941, via Winterhulp vitamines aan.
Zoniën 1991-4, p.266-268 Erkens, Michel Nogmaals het schilderij met de familie Pangaert.
De auteur geeft nog meer details over het in een vorig nummer besproken schilderij waarop de familie Pangaert al musicerend staat afgebeeld.
Zoniën 1992-1, p.73-98 Denayer, Raymond Drie eeuwen geleden. Gans het centrum van Overijse de prooi der vlammen.
Op 28 april 1692 brak een enorme brand uit in Overijse waarbij het centrum grote materiële schade opliep. De gemeentehalle ging totaal verloren. De leefvoorwaarden van de bevolking waren in de periode vóór en na de brand allesbehalve rooskleurig als gevolg van een aantal oorlogen en natuurrampen. Ruime aandacht wordt besteed aan de heropbouw van het dorpscentrum.
Zoniën 1992-1, p.99-107 Clabots, Albert Nieuwe klokken te Overijse na de brand van 1692.
Na de brand van 1692 begon men vlug met de vervanging van de gesmolten klokken van de kerk. Aan de hand van documenten uit het archief van de Schepenbank, schetst de auteur de historiek van het maken van deze klokken.
Zoniën 1992-1, p.108-110 Versluys, Luc Een naamloos verzet van de “Druivenkweekers”. Belangrijk bericht aan de druiventelers tijdens Wereldoorlog II.
Een aantal druivenkwekers verzetten zich tijdens Wereldoorlog II tegen een nieuw systeem van het verhandelen van de druiven, dat door de bezetter was ingevoerd. Het was niet langer toegelaten druiven te verkopen aan zelf uitgekozen handelaars. Alle druiven moesten ingeleverd worden in een speciaal opgerichte centrale.
Zoniën 1992-1, p.111-117 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jean-Baptiste Blommaert alias Tiske Flagge.
Tiske Flagge werd geboren te Hoeilaart in 1860 en overleed er in 1930. Zijn paard, Champetter, werd even beroemd als zijn baasje. Tiske Flagge was ook een verwoed duivenmelker.
Zoniën 1992-1, p.118-121 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Justin Vanmoer.
Justin Vanmoer werd geboren in Huldenberg op 5 april 1890 en overleed te Hoeilaart op 18 oktober 1973. Samen met zijn vrouw baatte hij een zeer bloeiende herberg uit. Dit stelde hem in staat in de jaren 30 het serrebedrijf van Florent Mat te kopen.
Zoniën 1992-1, p.122-129 Erkens, Michel De cholera in 1832 en 1849 te Hoeilaart.
In Hoeilaart woedden 3 grote cholera-epidemiën: 1832, 1849 en 1866. De auteur onderzoekt hier de epidemiën van 1832 en 1849 (chronologisch-sociaal-medisch). Telkens waren er meer dan 60 doden.
Zoniën 1992-1, p.130 Clabots, Albert Bij- of toenamen te Overijse in de 17e en 18e eeuw.
Een reeks van bijnamen die de auteur terugvond tijdens zijn archiefonderzoek.
Zoniën 1992-1, p.131-132 Erkens, Michel Een boek uit een ver land.
In het boek “Miranda et la Révolution Française” worden de gevechten in onze streken op het einde van de 18e eeuw beschreven. Onze streken zitten dan midden in het krijgsgewoel zonder dat evenwel sprake was van een echte veldslag.
Zoniën 1992-2, p.133-138 Joly, Ludo Het bewogen leven van Jan-Baptist Joly. (1/2)
In dit eerste deel worden de soldatenjaren van Jan-Baptist Joly, in 1843 te Hoeilaart geboren, belicht. In 1854 loot hij zich vrij van legerdienst maar neemt de plaats in van een rijke jongeling. Na anderhalf jaar legerdienst deserteert hij evenwel. Na een aantal maanden gevangenisstraf laat het leger hem voorgoed los in 1865.
Zoniën 1992-2, p.139-150 Clabots, Albert De gemeenteraad van Overijse en de schoolstrijd (1879-1884).
In 1879 werden alle gemeenten bij wet verplicht om een officiële lagere school op te richten. Als gevolg hiervan brak een schoolstrijd uit die tot 1884 zou woeden. De bedoeling van dit artikel is na te gaan welk standpunt de gemeenteraad van Overijse in deze kwestie innam. Overijse zou zich tenslotte neerleggen bij de wet van 1879 maar wel met tegenzin. Het vrij onderwijs daarentegen werd, waar mogelijk, gesteund.
Zoniën 1992-2, p.150 De redactie De Gemeenteschool van Overijse-centrum.
Foto van de gemeenteschool van Overijse, gebouwd in 1882 als gevolg van de schoolstrijd 1879-1884.
Zoniën 1992-2, p.151-169 Vandenborre, Roger Telefoon te Hoeilaart. (1/2)
In het begin van de 20e eeuw drong de telefoon ook door op het platteland. In Hoeilaart wordt een eerste telefoonnet uitgebouwd in 1904 in het station van Groenendaal.
Zoniën 1992-2, p.170-188 Denayer, Raymond Hoe de Sint-Joostkapel te Maleizen aan haar einde kwam.
In 1310 richtte ridder Arent Lombaert, beier van IJse, in Maleizen de Sint-Judocuskapel op. Het begevingsrecht van het beneficie van de kapel kwam toe aan de kanunniken van Sint-Goedele te Brussel. Na een geschiedenis van 573 jaar wordt de kapel in 1883 met de grond gelijk gemaakt.
Zoniën 1992-2, p.189-192 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jean-Baptiste Charlier en Elisabeth Huwaert alias Tiske van Za en Za van Tiske.
Jean-Baptiste Charlier en zijn vrouw verkochten als eersten hun druiven op de vroegmarkt te Brussel. Hun kinderen verwierven allen bekendheid in de sportmiddens.
Zoniën 1992-3, p.193-197 Clabots, Albert Schoolmeester Mans van Overijse in de Franse Tijd.
In de dossiers aangelegd door de “Administration Centrale du département de la Dyle” vond de auteur heel wat inlichtingen met betrekking tot de verhouding tussen schoolmeester Jan-Baptist Mans en de toenmalige Fransgezinde overheid. Deze verhouding was op zijn zachtst gezegd zeer gespannen.
Zoniën 1992-3, p.198-211 Vandenborre, Roger Telefoon te Hoeilaart. (2/2)
1931 was een belangrijk jaar voor de telefonie in Hoeilaart: de manuele centrale verhuist van Groenendaal naar Hoeilaart, realisatie van het eerste ondergrondse kabelnet, start van de bouw van een automatische telefooncentrale op de Groenendaalsesteenweg. De meest recente telefooncentrale dateert van 1986.
Zoniën 1992-3, p.212-225 Vande Putte, Guy De nieuwe Fellenoord. (1/2)
Het dorpcentrum van Overijse, het marktplein dus, heeft in de loop der eeuwen heel wat architecturale wijzigingen gekend. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ‘Fellenoord’.
Zoniën 1992-3, p.226-232 Joly, Ludo Het bewogen leven van Jan-Baptist Joly. (2/2)
Na zijn militaire loopbaan en de dood van zijn ouders, begint Jan-Baptist zijn omzwervingen doorheen België en Frankrijk. Hij leeft constant van de burelen van weldadigheid. Hij sterft in 1883 in het Sint-Janshospitaal te Brussel. Het verhaal van Jan-Baptist is wel extreem, maar vormt geen uitzondering.
Zoniën 1992-3, p.233 Hemeleers, Marcel Vijftig jaar geleden.
Een korte historiek van “Jong Overijse”, een toneelgroep uit Overijse, gesticht in 1942, die de jeugd zinvolle ontspanning wou bezorgen.
Zoniën 1992-3, p.234-235 Hemeleers, Marcel Over de legerdienst in ons dorp.
Aan de hand van een postkaart, verstuurd door dienstplichtige Frans Verbeek, geeft de auteur enkele inlichtingen over de eerste Overijsenaren die na de afschaffing van de wet op de loting, dienst moesten nemen in het Belgisch leger.
Zoniën 1992-3, p.236-241 Derom, Maurits De Hoeilaartse reuzen.
Naar aanleiding van de onafhankelijkheidsstoet die het Hoeilaartse gemeentebestuur in 1930 plande, werd reus Vincent de Zwijger gemaakt door de maatschappij “De Verenigde Vrienden”, gevestigd in ” ’t strekske” bij Alexis Vandenschriek. Enkele jaren nadien besloten de vrienden hem een reuzin te schenken.
Zoniën 1992-3, p.242-244 Clabots, Albert “Rassemblement des fanatiques” bij schoolmeester Eggericx te Hoeilaart.
Schoolmeester Eggericx uit Hoeilaart hield in zijn huis tijdens de Franse bezetting “des cultes catholiques”, een soort heilige missen. Nochtans hadden de Franse bezetters de meeste kerken gesloten. Eggericx wordt bestraft maar komt er goedkoop vanaf : slechts enkele weken schorsing als onderwijzer.
Zoniën 1992-4, p.247-255 Vande Putte, Guy De nieuwe Fellenoord. (2/2)
Naar aanleiding van de wijzigingen die uitgevoerd worden aan het Justus Lipsiusplein in Overijse, geeft de auteur een historische reconstructie van het gebouw “De Fellenoord”. Er wordt ook aandacht besteed aan de familie Van Sulper die in de Overijsese klappers genoemd wordt tussen 1626 en 1812 en waarvan een van de erfgenamen een pand bezat op het marktplein.
Zoniën 1992-4, p.256-265 Erkens, Michel Mevrouw Hélène Poot.
De levensgeschiedenis – naar aanleiding van haar 100e verjaardag – van mevrouw Hélène Poot die op 23 december 1892 te Hoeilaart geboren werd. Zij woonde haar ganse leven in haar geboortehuis en kan nog heel wat herinneringen ophalen.
Zoniën 1992-4, p.266-269 Hemeleers, Marcel De groentenmarkt in Overijse voor WO II.
Vóór de Eerste Wereldoorlog gingen de Overijsese vrachters zelf naar de vroegmarkt in Brussel om hun groenten te verkopen. Nadien werd evenwel een markt georganiseerd op het Justus Lipsiusplein. In 1941 werd deze markt evenwel vervangen door de Centrale. Iedere kweker kreeg dan een leveringsplicht aan vooraf vastgestelde prijs.
Zoniën 1992-4, p.270-279 Versluys, Luc Enkele aspecten van de Mariaverering in de streek van Zoniën tijdens de 18e en 19e eeuw. (13/13)
In en rond het Zoniënwoud waren allerlei kleinere of grotere bidoorden aan Maria toegewijd. De Beeldenstorm heeft hierop geen effect gehad.
Zoniën 1992-4, p.280-292 Denayer, Raymond Een minder gekende Overijsese gesneuvelde Jozef Paternoster.
Jozef Paternoster was wel afkomstig uit Overijse maar woonde in Brussel toen hij sneuvelde. Als gevolg hiervan kreeg hij geen straat naar zijn naam toegekend.
Zoniën 1992-4, p.293-298 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jan van Binnebeek alias Jan van Pirre.
Het levensverhaal van Jan van Binnebeek, die 102 jaar oud is geworden. Hij oefende twee beroepen uit: overdag ging hij bij de serristen de regenputten uitsteken en de serren banken. ’s Nachts was hij stroper.
Zoniën 1992-4, p.299-300 Clabots, Albert De Staten van Brabant en de wederopbouw van de kerk van Overijse.
In het Algemeen Rijksarchief Brussel bevinden zich documenten waarin meer details te lezen staan over de subsidies die de Staten van Brabant uitkeerden voor de wederopbouw van de Sint-Martinuskerk te Overijse.
Zoniën 1993-1, p.1-16 Clabots, Albert Melaatsen te Overijse (14e – 17e eeuw).
De auteur baseert zich voor zijn onderzoek naar melaatsen te Overijse op 3 bronnen: de toponymie, het plaatselijk schepenarchief en het archief van de leprozerie van Terbank. Hieruit blijkt dat in Overijse de overheid actief was in de strijd tegen de lepra.
Zoniën 1993-1, p.17-20 Versluys, Luc Isca : een bewijs.
Naar aanleiding van een artikel verschenen in het weekblad KNACK, geeft de auteur enkele beknopte gegevens over de Kelten die vóór de Romeinen een groot deel van Europa in hun macht hadden. De Keltische beschaving was een heel rijke cultuur.
Zoniën 1993-1, p.21-22 Clabots, Albert De “Fellenoord” en de “Croone”.
De auteur spreekt zijn vermoeden uit dat Guy Vande Putte in zijn in vorige nummers verschenen artikels over de Fellenoord, dit gebouw verwart met de “Croone”. De twee panden paalden wel aan elkaar.
Zoniën 1993-1, p.23-26 Erkens, Michel De eerste soldaten in het kanton Overijse.
Bespreking van een lijst uit 1799 met vermelding van de namen van 21 personen die verplicht werden dienst te nemen in het Franse bezettingsleger. Opvallend is het grote aantal Hoeilanders.
Zoniën 1993-1, p.27-34 Denayer, Raymond De laatste restjes van de “Vryheyt Overyssche”.
Van een lokale lakennijverheid in Overijse is weinig bekend of bleef nagenoeg niets over dan de blekerijen. De auteur gaat op zoek naar de plaatsen waar men vroeger het linnen te bleken legde. Tevens onderzoekt hij wie eigenaar was van deze gronden.
Zoniën 1993-1, p.35-37 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp : Jacobus Blommaert alias Kobe de Zaag 1885/1965.
Kobe de Zaag was een aparte figuur in Hoeilaart. Hij was houtmarchand en bleef zijn ganse leven een verstokte vrijgezel. Zijn laatste jaren sleet hij in het Godshuis te Hoeilaart.
Zoniën 1993-1, p.38-42 Vande Putte, Guy Een Heemkundige Kring in Terhulpen : grootscheepse enquête in voormalig Overijse (Cornichewijk).
Op 8 december 1992 werd de Heemkundige Kring van Terhulpen opgericht.Een grootscheepse enquête werd op touw gezet met het oog op de samenstelling van de geschiedenis van (een gedeelte van) de wijk rond het voormalige Overijsese station van Terhulpen, Corniche genaamd.
Zoniën 1993-1, p.43-47 Devroey, Egide De Processie.
Herinneringen aan de processies van vroeger, tijdens de zomerkermis, waaraan zowat het ganse dorp deelnam.
Zoniën 1993-1, p.48-52 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jozef Van Simpsen.
Het levensverhaal van de Hoeilander Jozef Van Simpsen. Hij werkte op het serrebedrijf van de gebroeders Sohie maar begon later zijn eigen bedrijf. Hij stond hoog aangeschreven bij zijn collega’s omwille van zijn vakkennis.
Zoniën 1993-2, p.53-63 Clabots, Albert Joost heeft lang moeten wachten.
Enkele details over de oprichting van het Lipsiusmonument van Overijse en de halfverheven beeldhouwwerken die daarop zijn aangebracht. Het monument zelf werd ingehuldigd tijdens grootse feestelijkheden op 28 juni 1853. De zijkanten zijn evenwel in 1993 nog steeds niet geleverd.
Zoniën 1993-2, p.64-66 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: professor dokter Emile Derom.
Emile Derom werd geboren te Overijse maar kwam samen met zijn ouders naar Hoeilaart wonen. Hij werd gewoon hoogleraar in de faculteit geneeskunde van de Rijksuniversiteit van Gent.
Zoniën 1993-2, p.67-85 Denayer, Raymond Wie was David Lipsius Iscanus?
David Lipsius Iscanus behaalde in 1600 de titel van Medicinae Doctor aan de Universiteit van Heidelberg. De auteur gaat na in hoeverre er verwantschap was tussen deze David en Justus Lipsius.
Zoniën 1993-2, p.86-90 Versluys, Luc Over enkele oude lichtpunten in verband met de Mariaverering in onze streken.
In de tentoonstelling “Het Muziekleven in onze gewesten tijdens het Ancien Régime” in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, kan men meerdere gegevens vinden in verband met de Mariaverering te Brussel en meer bepaald in Sint-Goedele: De Mariabroederschap in de 14e eeuw, De recollectio, De Brusselse ommegang.
Zoniën 1993-2, p.91-96 Maeschaelck, Gaston De “Centrale” tijdens Wereldoorlog II.
Tijdens Wereldoorlog II waren de serristen verplicht zich aan te sluiten bij de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie. De auteur geeft ook details over de productie en de uitvoer van druiven tijdens deze oorlog.
Zoniën 1993-2, p.97-103 Erkens, Michel Kinderen op café (1860).
Midden vorige eeuw bestond er in Hoeilaart duidelijk een drankprobleem bij kinderen. In 1860 keurde de gemeenteraad een nieuw politiereglement goed dat kinderen onder de 15 jaar, niet vergezeld van oudere personen, de toegang tot de herbergen verbood.
Zoniën 1993-2, p.104-114 Derom, Maurits De Hoeilaartse wijk ’t Roth.
De naam ’t Roth komt reeds voor in 1365 en is waarschijnlijk afgeleid van het begrip “gerode grond” of grond die ontbost is om er akkerland van te maken. De auteur beschrijft hoe ’t Roth er uitzag in zijn kinderjaren en hoe de wijk verder evolueerde.
Zoniën 1993-2, p.115-124 Vande Putte, Guy Het toponiem Ziekerlieden te Overijse.
De auteur probeert te achterhalen waar de “Ziekerlieden” zich bevond. Het gaat hier over een tehuis waar onder andere de pestlijders van Overijse verzorgd werden. Hij situeert de plaats aan de “Linde van Terdeck” of Tombeek.
Zoniën 1993-3, p.125-129 Denayer, Raymond Toespraak gehouden bij de opening van de Lipsiustentoonstelling.
Inhoud van de toespraak, gehouden bij de opening van de Lipsiustentoonstelling tijdens de Druivenfeesten 1993 in Overijse. Deze feesten staan in het teken van het afwerken van het standbeeld van Lipsius. Het plotse overlijden van koning Boudewijn in deze periode drukt zijn stempel op de opening.
Zoniën 1993-3, p.130-136 Erkens, Michel Ruusbroecverering te Hoeilaart in de 19e eeuw.
In de 19e eeuw hebben 2 personen getracht de cultus van Ruusbroec een nieuw leven in te blazen: de Bollandist Victor De Buck die in 1855 een boek uitgaf met als titel “Het Christelyck Hoolaert of Hoolaert toegewijd aen God, aen Maria en andere Gods lieve heiligen” en Eerwaarde Heer Gouffaux, die eind 19e eeuw pastoor was in Hoeilaart.
Zoniën 1993-3, p.137-148 Vande Putte, Guy Over blekers en blekerijen te Overijse.
De auteur geeft een toponymische aanvulling op de bijdrage van dr. Denayer in Zoniën, XVII (1993), nr. 1 over de blekerijen in de Vrijheyt Overijse. Uit dit artikel blijkt dat in deze gemeente er heel wat zijn geweest. Aansluitend een lijst van antroponiemen van blekers en eigenaars van blekerijen vanaf de 17e eeuw.
Zoniën 1993-3, p.149-150 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Charles Preumont.
Charles Preumont baatte vanaf 1925 als zelfstandige de buslijn Bosvoorde-Hoeilaart-Maleizen uit, de eerste regelmatige autobusverbinding in België. Hij verzorgde ook reizen naar binnen- en buitenland voor diverse verenigingen.
Zoniën 1993-3, p.151-158 Clabots, Albert Een “criminele sake” te Overijse in 1499.
Verslag aan de hand van documenten van de schepenbank van Overijse van een proces ten laste van Jan(ne) De Visch die beschuldigd werd van verkrachting van een 13-jarig meisje op het grondgebied van de Vrijheid van Overijse in 1499. Er werd een zeer zware straf uitgesproken namelijk de doodstraf door onthoofding.
Zoniën 1993-3, p.159-161 Versluys, Luc Waarom die hedendaagse belangstelling voor Jan van Ruusbroec.
Naar aanleiding van de 700e verjaardag van zijn geboorte en de 650e verjaardag van zijn komst te Groenendaal zal meer bekendheid gegeven worden aan het leven en de werken van Jan van Ruusbroec: via een tentoonstelling en de uitgave van het boek “De Luister van Groenendaal”.
Zoniën 1993-3, p.162-167 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Joseph Demol, alias Jefke Mol.
Jefke Demol, geboren in 1896 te Hoeilaart, baatte lange tijd een serrebedrijf uit te Hoeilaart. Hij bouwde ook een cultuur op in Macon nabij Chimay voor zijn schoonbroer Paul Jacquelot. Jefke was eveneens een grote sportfanaat, hij was ooit wielrenner en bleef zijn ganse leven een verwoed duivenmelker.
Zoniën 1993-3, p.168-172 Denayer, Raymond Toespraak gehouden naar aanleiding van de voltooiing van het Lipsiusmonument.
Op 28 juni 1853 werd het – weliswaar nog niet volledig voltooid – standbeeld van Justus Lipsius in Overijse ingehuldigd. Nu worden de twee bronzen zijplaten, die beide een belangrijke episode uit het leven van Lipsius voorstellen, onthuld.
Zoniën 1993-4, p.174-176 Dhont, Beatrijs De maatschappij waarin Ruusbroec leefde.
De 14e eeuw was een periode van grote decadentie en mistoestanden in de kerk. Door allerlei reactie hiertegen onder andere vanwege Ruusbroec, kwam er een grote vernieuwingsbeweging op gang die eveneens leidde tot een verdieping van het geestelijke leven.
Zoniën 1993-4, p.177-179 Socquet, Marcel Moet de Kardinaalstraat in Terlanen eigenlijk Kortendaalstraat heten?
De huidige benaming “Kardinaalstraat” in Terlanen is waarschijnlijk een vervorming van “Cortendaele wech” en later “Cortendaele straete”. Vermoedelijk heeft de naamswijziging zich voorgedaan rond 1850.
Zoniën 1993-4, p.180-183 Vande Putte, Guy Kardinaal, Kortendaal en Tendale te Overijse en Terlanen.
Op grond van toponymisch onderzoek bevestigt de auteur het vermoeden van Marcel Socquet dat de Kardinaalstraat in Terlanen vroeger “Kortendaalstraat” heette. Hij gaat ook op zoek naar een verklaring van de plaatsnaam “Kortendaal”.
Zoniën 1993-4, p.184-188 Erkens, Michel Hoeilaartse beenhouwers. (2/2)
1817-1818. Kennismaking met het begin van de opbloei van de vleeshandel te Brussel tijdens het Hollands tijdvak. Wanneer in 1818 de deur wordt opengezet voor een vrije handel in vlees, groeien de Hoeilanders uit tot de voornaamste leveranciers van de hoofdstad.
Zoniën 1993-4, p.189-194 Clabots, Albert Overijse en Eizer verenigd en opnieuw gescheiden.
Vermits Eizer een afzonderlijke heerlijkheid vormde binnen de grenzen van de Vrijheid Overijse, streefden de heren van Overijse ernaar deze heerlijkheid onder hun gezag te brengen. Toch kwam er uiteindelijk een scheiding in 1630.
Zoniën 1993-4, p.195-200 Denayer, Raymond Een nieuw wapenschild voor Overijse?
Door het decreet van 28 januari 1977 werden alle Belgische gemeenten verplicht een wapenschild te hebben. De Vlaamse Heraldische Raad stelde vast dat de kleuren van het voorgestelde wapenschild van Overijse – toegekend in 1819 en bekrachtigd door Leopold I in 1841 – niet verantwoord zijn. De auteur pleit voor een aanpassing van de kleuren.
Zoniën 1993-4, p.201-204 Derom, Maurits De “VLONPA” – Vlaamse Onpartijdige Padvinders.
De Hoeilander Modest Denayer stichtte in 1933 een onafhankelijke Vlaamse Scoutsgroep, de “Vlonpa”. Na zijn huwelijk met Yvonne Degraeve werd hun huis in de C. Coppensstraat het lokaal van deze jeugdbeweging. Met het overlijden van Modest in 1942 kwam er een einde aan het bestaan van de Vlonpa.
Zoniën 1993-4, p.205-207 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Yvonne De Man.
De bekende schrijfster Yvonne De Man, zus van BWP-voorzitter Hendrik De Man, woonde vanaf 1939 samen met haar man Gust de Muynck in Hoeilaart. Zij schreef een aantal onuitgegeven “Hoeilaartse novellen”, waarvan sommige verband houden met de verzetsactiviteiten van haar echtgenoot.
Zoniën 1993-4, p.208-209 Denayer, Raymond Uw verheerlijking, O Lieve-Vrouwe, streven wij na.
Op het jaarlijkse Allerheiligenprentje staat de afbeelding van de grafsteen van de vermoedelijke opdrachtgevers van het Mariabeeld in de vroegere begijnhofkerk, Jacob Vandenesse en Paschyne Goedschalckx.
Zoniën 1993-4, p.210-213 Timmermans, Frieda Juliette Vandeuren: 100 jaar.
Juliette, een rasechte Hoeilaartse, werd evenwel in Watermaal geboren. De omstandigheden rond haar geboorte zijn op zijn minst merkwaardig te noemen. Zij bleef haar ganse leven in Hoeilaart wonen.
Zoniën 1993-4, p.214-217 Clabots, Albert De tribulaties van onderwijzer Alflants te Overijse in de Franse tijd.
Op zijn aanvraag om in Overijse een school op te richten en om een lokaal hiervoor te verkrijgen, kwam pas jaren nadien een antwoord van de Municipaliteit van Overijse. De school was geen groot succes als gevolg van religieuze en politieke motieven maar eveneens wegens het gebrek aan een gepast onderkomen.
Zoniën 1993-4, p.218-220 Versluys, Luc Ken je Zoniën.
Commentaar bij een foto uit 1935 waarop de bekende Visart-beuk te zien is. Deze beuk stond op het domein van Graaf de Jonghe d’Ardoye in Sint-Genesius-Rode.
Zoniën 1994-1, p.1-8 Denayer, Raymond Waaraan dankt Jezus-Eik zijn plotse roem?
De beroemde orgelcomponist Abraham Van den Kerckhove zou zijn wortels hebben in Overijse. Bovendien zou hij familiebanden hebben gehad met Peter Vanden Kerckhoven, de grondlegger van de Mariaverering in Jezus-Eik. De auteur onderzoekt de filiatie Van den Kerckhove maar stelt vast dat er nog heel wat hiaten in bestaan.
Zoniën 1994-1, p.9-20 Devroey, Egide De Poefstraat.
De wijk Het Lindeke met de Poefstraat was een berucht gehucht van Hoeilaart dat zelfstandig kon bestaan. Je vond er allerlei soorten beroepen. De inwoners waren overwegend liberaal, onder hen heerste een ingeboren solidariteit.
Zoniën 1994-1, p.21-26 Dewilder, Louis Mensen van bij ons: Prins van Eyzer.
Het levensverhaal van Albert Dewilder (1897-1970), een zeer verdienstelijk lid van de K.H. Eendracht maakt Macht uit Eizer. “Prins van Schoen” was een graag geziene en haast legendarische figuur in het dorp.
Zoniën 1994-1, p.27-30 Vandenborre, Roger Een dubbele rij druivelaars.
De auteur vond tekeningen in een Duits tijdschrift, verschenen naar aanleiding van een bezoek van de leden van de “Cercle d’Arboriculture” aan de serres van de gebroeders Sohie in 1886. Hij vraagt zich af wat de bedoeling was van de dubbele rij druivelaars en waarom men deze methode na de eeuwwisseling niet is blijven toepassen.
Zoniën 1994-1, p.31-36 Clabots, Albert Eén en ander over de geschiedenis van de “Cardinael”.
Zoektocht naar de oorsprong van het gebouw “de cardinael”, gelegen dichtbij de Vrijheidshalle van Overijse. Waarschijnlijk werd het zo genoemd als eerbewijs aan de toenmalige landvoogd Ferdinand van Overijse, ook wel “kardinaal-infant” of “prins-kardinaal” genoemd.
Zoniën 1994-1, p.37-39 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Edouard Thibaut.
Edouard Thibaut werd op 17-jarige leeftijd oorlogsvrijwilliger in Wereldoorlog I. Na de oorlog begon hij zijn loopbaan als zelfstandig serrist. Hij was ook bestuurslid van de Unie der Belgische Druiventelers.
Zoniën 1994-1, p.40-41 Derom, Maurits De dappere wielrijders van Maleizen.
De auteur heeft, in aansluiting op het artikel van Stefaan Bockstal over “De Dappere Wielrijders van Maleizen”, verschenen in 1983, een artikel op de kop kunnen tikken van deze vereniging.
Zoniën 1994-1, p.42-45 Vanpee, Dominique Van een verliefde kabouter te Overijse.
Blijkbaar worden in diverse streken in België en Nederland gelijkaardige legenden verteld waarin een bizarre band bestaat tussen eten en faecaliën. Zo ook in Ottenburg. Wat deze legende precies betekent, is niet erg duidelijk.
Zoniën 1994-1, p.46-49 Versluys, Luc Zoniën en de dichters. (1/2)
De Hoeilaartse onderwijzer Marcel Willaert, tevens secretaris van de Toneelafdeling Hooger Op, schreef in zijn vrije tijd gedichten. Hierbij de publicatie van een aantal van zijn creaties met als thema: de winter.
Zoniën 1994-1, p.50-52 Clabots, Albert Het “Koninckx Huys” na de brand van 1692.
Het “Koninckx Huys” werd gebruikt voor het opslaan van graan, geleverd door de belastingbetalers van Overijse en Hoeilaart. Het gebouw ging in 1692 in de vlammen op maar werd evenwel vlug heropgebouwd.
Zoniën 1994-2, p.53-68 Denayer, Raymond 5 Thermidor An II. In memoriam Frederik-Otto van Salm-Kirburg.
200 jaar geleden, op 23 juli 1794, werd de laatste prins van Overijse, Frederic-Otto van Salm-Kirburg onthoofd. Het waren de laatste dagen van het bewind van Robespierre. Na een korte schets van de reden waarom Overijse onder Salm-Kirburg belandde, tekent de auteur de biografie van Frederic-Otto.
Zoniën 1994-2, p.69-72 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Frans Smeets.
Frans Smeets was, naast onderwijzer in de Hoeilaartse gemeenteschool, stichter-voorzitter van de Unie der Belgische Druivenkwekers en eerste hoofdredacteur van het weekblad “De Serrist”.
Zoniën 1994-2, p.73-76 Versluys, Luc Zoniën en de dichters. (2/2)
Opnieuw enkele gedichten van de Hoeilaartse dichter Marcel Willaert. Hoewel gepubliceerd in het zomernummer van Zoniën, refereren zij naar de winter.
Zoniën 1994-2, p.77-89 Vande Putte, Guy Het woordenboek van de familienamen in Overijses perspektief.
Dr. Frans Debrabandere heeft met zijn “Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk” een enorm onomastisch en onmisbaar naslagwerk afgeleverd. Een aantal typische Overijsese familienamen worden opgezocht. In bijlage: specifieke stamgeschiedkundige en familienaamkundige bibliografie van bijdragen in Zoniën en in het Beiersblad.
Zoniën 1994-2, p.90-92 Derom, Maurits Twee kistjes tomaten goed aangekomen.
Het verhaal van twee Hoeilaartse jonge mannen die tijdens WO I naar Nederland vluchtten om te ontsnappen aan deportatie naar Duitsland.
Zoniën 1994-2, p.93-95 Clabots, Albert Handen af van het Zoniënwoud.
Sedert 1547 werd regelmatig inspectie gedaan van de palen die de grens aanduidden tussen het Zoniënbos en de aanpalende eigenaars. Dezen verplaatsten immers regelmatig de palen. In 1575 werd in dit verband een proces aangespannen tegen Roelant Clabots.
Zoniën 1994-2, p.96-97 De Man, Yvonne Maria.
Publicatie van de novelle “Maria”, geschreven door Yvonne De Man. Maria was lange tijd werkvrouw bij de auteur.
Zoniën 1994-3, p.101-108 Loones, Maurits Gewelddadige overval te Groenendaal in 1632.
Aan de hand van een document, bewaard in het Algemeen Rijksarchief Brussel, geeft de auteur allerlei inlichtingen over een gewelddadige overval die in 1632 gepleegd werd op een achttal arbeiders van de priorij van Groenendaal. De daders werden evenwel nooit gevonden.
Zoniën 1994-3, p.109-117 Vande Putte, Guy De Kelle toponymisch en topografisch.
Naar aanleiding van het feit dat de Kelle opnieuw borrelt, schetst de auteur de geschiedenis van deze bron. Hij komt zo tot de vaststelling dat er nog maar weinig geweten is over het stadsbeeld van de Vrijheid Overijse.
Zoniën 1994-3, p.118-127 Denayer, Raymond Ambrosius van Horne, ridder van de Duitse Orde, commandeur van Bernissem.
Ambrosius van Horne, die begraven ligt in de Hornegrafkelder in de Sint-Martinuskerk van Overijse als Commandeur van “Berutthem” of “Beruthem” was wel degelijk commandeur van de Duitse Teutoonse Orde van Bernissem.
Zoniën 1994-3, p.128 Denayer, Raymond Ter attentie van de lezers van volgend artikel.
Een toelichting bij het volgende artikel waarin de laatste uren van Justus Lipsius beschreven worden.
Zoniën 1994-3, p.129-136 De Troeyer, Benjamin De laatste dagen van Justus Lipsius.
De minderbroeder Frans Van den Broecke bracht in twee brieven, opgesteld in het Latijn, verslag uit bij zijn hogere overste te Antwerpen van de laatste dagen van Justus Lipsius. Pater De Troeyer maakte hiervan een Nederlandse vertaling.
Zoniën 1994-3, p.137-139 Erkens, Michel Een enquête over het landbouwpersoneel anno 1920.
In 1920 werd door het Ministerie van Landbouw een uitgebreide enquête gehouden over de toestand van de landbouwersknechten. Diverse aspecten kwamen aan bod: lonen, sociale toestand, gezondheidstoestand, huisvesting, vrouwen- en kinderarbeid. Hoeilaart en Tombeek beantwoordden deze enquête.
Zoniën 1994-3, p.140-143 Derom, Maurits De molen van Maleizen: in de volksmond bekend als de molen Dechamps.
Deze molen bevond zich in de huidige Pierre Van Dijckstraat en werd gebouwd in 1846. In 1910 werd er evenwel een elektrische motor in gebouwd die verder dienst deed tot in 1945.
Zoniën 1994-3, p.144-148 Versluys, Luc Over een ander “Belgo-Romeins” votief altaar of een belangrijke aanvulling op de heirbaan Bavai-Tongeren-Keulen. (1/2)
In Pont-à-Celles, provincie Henegouwen, ongeveer 30 km in vogelvlucht verwijderd van Hoeilaart, werd een gelijkaardig stenen opschrift gevonden als op het votief altaar dat in Hoeilaart ontdekt werd. In de nabijheid van deze steen werden ook beeldjes aangetroffen van moeder-godinnen.
Zoniën 1994-4, p.151-154 Clabots, Albert De “conscrits” van Overijse in het jaar XII.
In het gemeentearchief van Overijse bevindt zich een lijst van de “conscrits de l’an XII”, namelijk alle jongelingen die opgeroepen werden tussen 23 september 1782 en 23 september 1783. Diverse inlichtingen worden daarbij gegeven: naam van de ouders, geboorteplaats- en datum, beroep, lengte, persoonsbeschrijving.
Zoniën 1994-4, p.155-157 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jozef Demol-Parquin.
Jozef Demol was een tijdlang gemeenteraadslid en zelfs schepen van Hoeilaart. Daarnaast was hij ook een bekwaam druiventeler. Hij kweekte de “Mollekens”, een soort veredelde Royaldruif.
Zoniën 1994-4, p.158-159 Hemeleers, Marcel Herinneringen aan de bevrijding.
Herinneringen aan twee Engelse soldaten die begin september 1944 als valschermspringers op de Terhulpensesteenweg in Overijse belandden. Eén van hen schreef later een brief waarin hij zijn belevenissen vertelde vanaf de landing tot aan het einde van de vijandelijkheden.
Zoniën 1994-4, p.162-168 Versluys, Luc Over een ander “Belgo-Romeins” votief altaar of een belangrijke aanvulling op de heirbaan Bavai-Tongeren-Keulen. (2/2)
Het votief altaar van Hoeilaart vertoont enkele gelijkenissen met het votief altaar van Liberchies (Pont-à-Celles). Zo wordt een vergelijking gemaakt tussen de moeder-godinnen Matrones Cantrusteihiae (Hoeilaart) en Iarae (Liberchies).
Zoniën 1994-4, p.169-175 Denayer, Raymond Soldaat Albert Alsteens.
De Tombekenaar en soldaat Albert Alsteens werd ernstig ziek enkele dagen vóór het begin van Wereldoorlog II. Hij werd opgenomen in het Militair Hospitaal in Etterbeek maar stierf uiteindelijk in een burgerziekenhuis in dezelfde gemeente. Hij werd echter niet erkend als oorlogsslachtoffer. De auteur spreekt de wens uit dat de militaire status en de verdiensten van Albert Alsteens zouden erkend worden.
Zoniën 1994-4, p.176-184 Timmermans, Frieda Louise Rems: 100 jaar.
Louise Rems werd geboren in Meldert, waar zij huwde met haar buurjongen Alfons Vanmol. Het jonge paar vestigde zich na enkele jaren in Hoeilaart waar zij een mandenmakerij opstartten. Een deel van hun productie werd gebruikt voor de verpakking van druiven.
Zoniën 1994-4, p.185-192 Dewilder, Louis Mensen van bij ons: Susse Schoen.
Het levensverhaal van Susse Schoen of Theophiel Dewilder die een tijdlang liberaal gemeenteraadslid was te Overijse. Hij oefende tevens het beroep van serrist uit.
Zoniën 1994-4, p.193-198 Versluys, Luc 650 jaar geleden te Groenendaal 1345-1995. Inwijding van de eerste kapel van Ruusbroec’s gezellen.
De auteur belicht de eerste jaren van de priorij van Groenendaal: vanaf de vestiging van Ruusbroec en zijn metgezellen in het Zoniënwoud in 1343 tot de definitieve stichting van de priorij in 1350.
Zoniën 1994-4, p.199-204 Erkens, Michel De koninklijke tribune in de hippodroom van Groenendaal (1889).
De auteur schetst de geschiedenis van de koninklijke tribune in de hippodroom van Groenendaal aan de hand van een krantenartikel uit 1889 (inhuldiging van de tribune) en van voorhanden zijnde iconografisch materiaal.
Zoniën 1995-1, p.1-4 Erkens, Michel Dr. Canstatt, een Duitse dokter in Hoeilaart in 1832.
Dr. Canstatt, een bekend Duits medicus, verbleef op vraag van baron Joseph de Man een tijdlang te Hoeilaart om er de cholerapatiënten te verzorgen. In brieven die hij schreef aan zijn geliefde Laura Diruf verschaft hij heel wat inlichtingen over Hoeilaart.
Zoniën 1995-1, p.5-13 Denayer, Raymond De Kelle “geproefd” uit een andere beker, hydrografisch en hydrodynamisch.
In aansluiting op het artikel van Guy Vande Putte over de Kelle, verschenen in een vorig Zoniënnummer, geeft de auteur een andere interpretatie van de oorsprong van het woord Kelle, dat volgens hem “koud, koel” betekent. Verder probeert hij de plaats waar de Kelle zich eerst bevond, te achterhalen.
Zoniën 1995-1, p.14-19 De Man, Yvonne Hoeilaartse novellen: Wetenschap contra pendel.
In deze novelle vertelt Yvonne De Man het verhaal van een jonge Hoeilaartse dokter die bij het opstarten van zijn praktijk heel wat concurrentie ondervond van een pendelaar. Dankzij enkele “miraculeuze” genezingen slaagde hij erin heel wat patiënten naar zijn praktijk te brengen.
Zoniën 1995-1, p.20-36 Clabots, Albert Een burgemeester van Spaanse afkomst te Overijse.
J.F. De Madrid behoorde tot een adellijke familie van Spaanse oorsprong. In de eerste helft van de 17e eeuw was hij gedurende een twaalftal jaren achtereenvolgens schepen, burgemeester en overmeier van Overijse. Hij oefende deze ambten naar behoren uit en diende Overijse met toewijding in een erg moeilijke periode.
Zoniën 1995-1, p.37-39 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: verzetsman Charles Coppens, neergeschoten door de Duitsers te Terhulpen op 15 juli 1944.
Charles Coppens maakte tijdens Wereldoorlog II deel uit van de verzetsorganisatie, het Belgisch Partizanenleger en werd door de Duitse bezetter gezocht. Hij werd op 15 juli 1944 neergeschoten in Terhulpen.
Zoniën 1995-1, p.40-50 Erkens, Michel & Vande Putte, Guy Beleggen in het Zoniënwoud en Waals-Brabant in de 19e eeuw.
De auteurs bespreken twee belangwekkende Franstalige publicaties over de geschiedenis van onze streek.
Zoniën 1995-1, p.@@@ Maziers, Michel Histoire d’une forêt périurbaine: Soignes.
1822-1843: sous la coupe de la Société Générale en MEUWISSEN Eric, Les grandes fortunes du Brabant Wallon. Seigneurs de la terre, capitaines d’industrie.
Zoniën 1995-1, p.51-52 Hemeleers, Marcel Vluchtroute. (1/2)
De auteur geeft meer informatie over de ontsnappingsperikelen van Engelse piloten wiens vliegtuig neergehaald werd boven Tessenderlo op 20 december 1943.
Zoniën 1995-1, p.53-55 Quittelier, Ernest Charles Melotte. Een politieke gevangene uit onze gemeente.
Charles Melotte die woonde op Vlaanderveld, stichtte bij het begin van WO II een weerstandsnet “Groupe Banco-Bayard”. De hoofdactiviteit bestond erin inlichtingen te verzamelen over de Duitse troepenbewegingen in het bezet gebied. Charles Melotte overleefde evenwel de oorlog niet.
Zoniën 1995-1, p.56 Hemeleers, Marcel De mandenvlechterij in de Druivenstreek.
Een korte bedenking bij het gebruik van wissen in de Druivenstreek.
Zoniën 1995-2, p.57-61 Clabots, Albert Stamreeks Clabots.
De auteur stelt zijn stamreeks op, te beginnen met Goris Clabots, die voor het eerst in het archief verschijnt in 1589. Hij woonde in Ukkel.
Zoniën 1995-2, p.62-73 Joly, Ludo Stamlijn van Maurits Derom.
De oudst gekende stamvader van Maurits Derom is Joannes Derom, geboren vermoedelijk rond 1584. Hij was in dienst van de Schepenbank van de Heerlijkheid Terheyden. Maurits Derom kon bogen op een aanwezigheid van meer dan 4 eeuwen van zijn stam in het dorp.
Zoniën 1995-2, p.74-76 Clabots, Albert De eerste (?) kluizenaar van Overijse.
In 1523 werd te Overijse een officiële kluizenaar aangesteld. Hij ging wonen in de “Cluyse” en had een aantal verplichtingen tegenover de zieken en de overledenen. Zijn taak wordt nadien door een echtpaar overgenomen.
Zoniën 1995-2, p.77-78 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Professor dokter Firmin Derom.
Firmin Derom werd geboren in Overijse maar groeide op in Hoeilaart. Hij werd hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Rijksuniversiteit van Gent.
Zoniën 1995-2, p.79-82 Socquet, Marcel Te vondeling gelegd worden. Het zal je maar overkomen!
Biografie van Julia Cérès, een van de voorouders van de auteur. Zij werd in 1811 te vondeling gelegd in het Hospice te Brussel. Julia Cérès werd enkele dagen later opgenomen in een pleeggezin te Huldenberg. Later is ze vermoedelijk gaan “dienen” bij een familie in Terlanen.
Zoniën 1995-2, p.83-84 Erkens, Michel Het testament van Francis Derom.
Onder het Ancien Régime was het niet uitzonderlijk dat de dorpspastoors optraden als notaris. Dit gebeurde ook voor het testament van Francis Derom, genoteerd op 17 juli 1780. Dit document geeft de concrete leefwereld van onze voorouders weer gestalte.
Zoniën 1995-2, p.85-93 Willaert, Carine De politieke rol van de Brabantse steden in de late Middeleeuwen.
In de 15e eeuw slaagden de steden van het Hertogdom Brabant erin hun vorst een grondwettelijk, representatief en “parlementair stelsel” op te dringen. Vooral Leuven, Brussel en Antwerpen speelden hierin een overheersende rol.
Zoniën 1995-2, p.94-95 Erkens, Michel Nogmaals “De Kelle” … maar dan in Hoeilaart.
De Hoeilaartse Kellen(borre) is even oud als de Overijsese Kelle. De Hoeilaartse Kelle is evenwel niet in het centrum van de gemeente gelegen. De auteur is van oordeel dat Kelle “koud” of “kil” betekent.
Zoniën 1995-2, p.96 Clabots, Albert Voorstel tot oprichting van een officiële school te Terlanen in de Franse Tijd.
In 1797 vonden de leden van de Municipaliteit van het kanton van Yssche dat er een school zou moeten gevestigd worden in de pastorie van het gehucht Terlanen. De auteur vermoedt evenwel dat deze kwestie op een sisser is uitgelopen.
Zoniën 1995-2, p.97 Derom, Maurits De moord op Jeanneke Wollanders op 11 mei 1919 te Hoeilaart.
Jeanne Wollanders was 12 jaar toen ze op een zondagmorgen werd vermoord. Een ernstig onderzoek naar de daders is nooit gevoerd.
Zoniën 1995-2, p.98-101 Denayer, Raymond Poorters van Overijse in de 16e eeuw.
Tussen 1498 en 1545 werden er in Overijse een 40-tal nieuwe poorters (bourgeois) aanvaard. Zij kwamen van heinde en verre.
Zoniën 1995-2, p.102 Derom, Maurits De jachthonden van maarschalk Goering. (1/2)
Baron Emmanuel Janssens, kasteelheer van Terhulpen, bracht zijn meute honden in 1939 onder in stallen op het Nilleveld te Hoeilaart. Deze honden werden in mei 1940 aangeslagen door het Duitse leger en door maarschalk Goering.
Zoniën 1995-2, p.103-104 Denayer, Raymond De inhuldiging van het Justus Lipsiusgebouw.
Verslag van de inhuldiging van het Justus Lipsiusgebouw, de nieuwe huisvesting van de Europese Raad te Brussel, op 29 mei 1995. Het belang van Justus Lipsius werd in de openingstoespraken duidelijk belicht.
Zoniën 1995-3, p.105-106 Clabots, Albert Carnavalreglement te Overijse in 1843.
Naar aanleiding van het feit dat in Overijse blijkbaar heel wat mensen zich misdroegen, werd in 1843 een gemeenteraadsbeslissing genomen waarbij een reglement voor carnaval werd opgesteld.
Zoniën 1995-3, p.107-112 Vandenborre, Roger Een politiereglement uit Hoeilaart anno 1885. (1/2)
Uit een in het gemeentearchief gevonden Hoeilaarts politiereglement citeert de auteur enkele artikels die heel wat gegevens bevatten over de gewoonten en problemen van die tijd. Sommige problemen zijn nog steeds zeer herkenbaar.
Zoniën 1995-3, p.113-114 Denayer, Raymond Tijdsbeeld – Het huidig politiereglement van Overijse.
De auteur klaagt de lawaaivervuiling in het centrum van Overijse aan hoewel het bestaande politiereglement zeker kan gebruikt worden voor het bewaren van de burgervrede.
Zoniën 1995-3, p.115 Quittelier, Ernest Verzetsstrijder Georges Huynen.
Deze Luikenaar was directeur van het “Home Prince Bauduin” in Welriekende. Hij sloot zich aan bij het verzet maar werd neergeschoten door de Gestapo.
Zoniën 1995-3, p.116-120 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: kunstschilder Maurits Verbist.
De kunstschilder Maurits Verbist werd geboren in Neerijse maar woonde een tijdlang bij zijn zus in Hoeilaart, waar hij ook school liep in de gemeenteschool. Hij werd als kunstschilder zeer bekend, tot zelfs in het buitenland.
Zoniën 1995-3, p.121-130 Vande Putte, Guy Rond het Roodhuis en het Pagestrekke.
Historiek van een aantal voorname burgerhuizen van de Vrijheid van Overijse, aan weerszijden van het Fezelarenstraatje/Pagestrekke, met in het bijzonder het “Roodhuis”. Een aantal van deze burgerhuizen werd gesloopt in het kader van de “dorpskernvernieuwing”.
Zoniën 1995-3, p.131-135 Vandenborre, Roger Een aanbesteding voor doodkisten.
In het Hoeilaartse gemeentearchief vond de auteur een aanbesteding, uitgeschreven door het College van Burgemeester en Schepenen voor het maken van doodkisten voor behoeftige overleden inwoners. Hieruit blijkt in ieder geval dat de kindersterfte aanzienlijk was.
Zoniën 1995-3, p.136-143 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (1/9)
Deze Overijsese missionaris overleed zeer jong aan de gevolgen van de slaapziekte, opgedaan in zijn missiepost in Kongo. Aan de hand van zijn brieven zal de auteur in een aantal artikelen nader ingaan op het leven van Pater Isidoor Taymans en op ons koloniaal verleden.
Zoniën 1995-3, p.144 Derom, Maurits Een woordje over de rijkswachtkazerne te Hoeilaart.
In de jaren 1920 was er een rijkswachtgroep gelegerd te Hoeilaart in de gemeenteschool – kant meisjesafdeling. Het personeel bestond uit 1 commandant en 4 soldaten. De gendarmerie verhuisde later naar Terhulpen.
Zoniën 1995-3, p.145-152 Denayer, Raymond De jachthonden van maarschalk Goering. (2/2)
De echtgenote van de auteur woonde op het Nilleveld op het domein waar de jachthonden van baron Emmanuel Janssen waren ondergebracht. Hij kan dan ook meer details geven over deze geschiedenis.
Zoniën 1995-3, p.153-156 Versluys, Luc Jan van Schoonhoven? (1/2)
Jan van Schoonhoven, monnik in de priorij van Groenendaal, kende het werk van Ruusbroec zeer goed. Hij wijdde zelfs een biografisch werk aan de mysticus. De auteur schetst het leven van deze Jan van Schoonhoven.
Zoniën 1995-4, p.160-161 Versluys, Luc Jan van Schoonhoven? (2/2)
Dom J. Huijben Ordo Sancti Benedicti had zeer veel interesse voor Jan van Schoonhoven, leerling en biograaf van Jan van Ruusbroec.
Zoniën 1995-4, p.162-163 Derom, Maurits Jozef Lauwers alias de Stoelzetter van Hoeilaart.
De ganse familie van Jozef Mauwers (1843-1942) hielp mee van 1894 tot 1946 met het klaarzetten van de stoelen in de Hoeilaartse Sint-Clemenskerk en met het ophalen van het stoelgeld.
Zoniën 1995-4, p.164-171 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (2/9)
In 1894 stichtten de Trappisten van Westmalle een missiepost in Bamania (Kongo). In 1897 vertrok nogmaals een hulppost Trappisten naar deze post, onder hen Pater Isidoor Taymans. De auteur geeft hierbij het verslag van het eerste deel van die reis.
Zoniën 1995-4, p.172-178 Erkens, Michel Het huis Derom-Debecker.
Bij de inrichtingswerken aan het pand hoek Henri Caronstraat-Emiel Vandenbroeckstraat kwam een kapelletje en een blauwe steen met inscriptie te voorschijn. De auteur gaat op zoek naar de betekenis van deze inscriptie.
Zoniën 1995-4, p.179-184 Clabots, Albert Van een politiecommissaris, een stationschef en een eerste schepen.
In 1884 werd Victor Gustave Van Mol, afkomstig uit Brussel, politiecommissaris in Overijse. Na een ganse reeks incidenten, grotendeels het gevolg van zijn drankmisbruik, werd Van Mol in 1886 een tijdlang geschorst door het college. Eind 1886 nam hij zelf ontslag.
Zoniën 1995-4, p.185-189 Vandenborre, Roger Een politiereglement uit Hoeilaart anno 1885. (2/2)
Een tweede reeks artikels uit het politiereglement van Hoeilaart anno 1885. Het gaat hierbij onder andere over artikels in verband met de veiligheid op de openbare wegen en middelen om brand te voorkomen.
Zoniën 1995-4, p.190-199 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (2/6)
Zoektocht naar de oorsprong van de plaatsnaam Fezelarenstraatje. Via dit straatje komt men in Val Maria-Mariëndal dat vroeger een klooster was maar thans een OCMW-rusthuis.
Zoniën 1995-4, p.200-206 Timmermans, Frieda Madeleine Quintelier: 100 jaar!
Deze 100-jarige werd geboren in Hamme bij Dendermonde maar kwam als klein meisje met haar ouders in Hoeilaart wonen, aangetrokken door het beeld van de groeiende welstand alhier als gevolg van de druiventeelt. Zij woont bij haar zoon in Maleizen.
Zoniën 1995-4, p.207-208 Derom, Maurits Jean Somville, alias Wannes de Schoenmaker.
Jean Somville (1836-1942) was schoenmaker maar baatte ook een herberg uit op de Overijsesteenweg.
Zoniën 1996-1, p.1-18 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (3/6)
Biografie van Jozef Prémont, architect van onder andere de verbouwingswerken aan Mariëndal dat op het punt staat gesloopt te worden. Jozef Prémont ontwierp de plannen van een aantal kloosters en scholen. Hij werkte vooral in de Beaux-Arts-stijl, een teruggrijpen naar de Franse Lodewijk XVI-stijl.
Zoniën 1996-1, p.19-28 Vandenborre, Roger Elektriciteit te Hoeilaart. (1/4)
Na maanden van onderhandelen sluiten de gemeente Hoeilaart en de Compagnie Auxiliaire d’Electricité uiteindelijk een overeenkomst voor het produceren en het verdelen van elektriciteit in Hoeilaart. De concessie werd goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 26 december 1903.
Zoniën 1996-1, p.29-30 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: de familie Vertongen.
Enkele inlichtingen over het gezin Vertongen-Denayer. Een schoondochter van hen was Marjanne Roemme, vroedvrouw onder andere in Hoeilaart.
Zoniën 1996-1, p.31-35 Clabots, Albert Ruzie tussen “Palleeressen” te Overijse.
In het archief van de Schepenbank van Overijse vond de auteur een document uit 1554 over een proces waarbij twee “palleeressen” van Overijse betrokken waren. De opdracht van een “palleeresse” bestond erin “de bruyt te palleren (opsmukken) en(de) ter kercken te leyden”. Rond deze ganse zaak blijven vele vragen hangen.
Zoniën 1996-1, p.36-39 Erkens, Michel Ten tijde van de Assignaten.
Op het einde van de 18e eeuw drong het Franse revolutionaire bewind een nieuwe munt op aan de bevolking. Het ging hierbij om een papieren munt die weinig vertrouwen genoot bij de bevolking. Er waren zelfs regeringsmaatregelen nodig om het vertrouwen in de munt te herstellen.
Zoniën 1996-1, p.40-54 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (3/9)
Rond 6 januari 1898 post Pater Isidoor Taymans een brief met het verslag van het verdere verloop van zijn reis. Hij is ondertussen in Kongo aangekomen.
Zoniën 1996-1, p.55-62 Uyttenbroeck, Greta De gebouwen van de gemeentelijke waterdienst.
In de jaren 1920 werd een project opgestart om Hoeilaart van water te voorzien. In de loop van 1932 werd de watertoren in gebruik genomen en ging men over tot de aanleg van particuliere aansluitingen.
Zoniën 1996-1, p.63-64 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Maurice Vanhimbeek.
Maurice Vanhimbeek speelde een bezielende rol in de geschiedenis van de harmonie Sint-Clemens waar hij een tijdlang dirigent was.
Zoniën 1996-2, p.65-76 Vandenborre, Roger Elektriciteit te Hoeilaart. (2/4)
In dit tweede deel bespreekt de auteur de inplanting van een elektrische centrale te Hoeilaart hoewel deze oorspronkelijk voorzien was in Terhulpen. De centrale werd in 1905 ingehuldigd.
Zoniën 1996-2, p.77-79 Versluys, Luc Ons Ruusbroecpark.
Het verhaal van het park – thans genoemd Jan van Ruusbroecpark – dat in 1931 voor een groot gedeelte werd omgevormd tot een voetbalterrein ondanks groot protest van de VZW “Les Amis de la Forêt de Soignes”.
Zoniën 1996-2, p.80-89 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (4/6)
De auteur analyseert een aantal brieven, gericht aan de kloosteroverste van de “Mameerkes” waaruit blijkt dat de verbouwingswerken aan Mariëndal (begin 20e eeuw) niet zo goed opschieten.
Zoniën 1996-2, p.90-95 Versluys, Luc Een Hoeilander in Kongo sedert 1909. Getuigenissen uit de vroege missietijd.
De auteur las enkele brieven van pater Emiel Decock, een Scheutist uit Hoeilaart en werkzaam in Leopoldstad. Hij pleitte vooral voor een degelijk uitgebouwd onderwijs voor de lokale bevolking.
Zoniën 1996-2, p.96-105 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (4/9)
Nu volgt het relaas van de reis doorheen het beruchte Kristalgebergte. Deze reis van Matadi tot Kimuenza, duurde 12 dagen en was ongeveer 388 km lang. Op het einde van deze reis krijgt Pater Isidoor Taymans het begin van een koortsaanval.
Zoniën 1996-2, p.106-108 Derom, Maurits Het spook van Steenbergstraat.
De zoveelste versie van het laatste spookverhaal uit Hoeilaart dat zich afspeelt rond het kerkhof en de Steenbergstraat.
Zoniën 1996-2, p.109-111 Clabots, Albert De laatste kluizenaar van Overijse.
Enkele inlichtingen over de laatste kluizenaars van Overijse. Zij waren gemeentebedienden met een aantal verplichtingen tegenover zieken en overledenen. In 1882 werd de Cluyze openbaar verkocht.
Zoniën 1996-2, p.112-116 Denayer, Raymond Nog over de Cluyze en haar bewoners.
Naar aanleiding van het voorgaande artikel van Albert Clabots probeert de auteur wat meer details te verschaffen over de functie van de kluizenaar. Hij tracht ook na te gaan waar de Cluyze zich bevond.
Zoniën 1996-3, p.117-118 Erkens, Michel Ten geleide.
Verantwoording van het speciaal Zoniënnummer dat volledig gewijd is aan de geschiedenis van Jezus-Eik. Het nummer is voorzien van een index.
Zoniën 1996-3, p.119-164 Loones, Maurits Jezus-Eik. De beginjaren van het Mariaoord.
Recente opzoekingen in het fonds “Administratieve Briefwisseling van de Rekenkamer” van het Algemeen Rijksarchief te Brussel brachten meer informatie aan het licht over de prille jaren van Jezus-Eik waar de Mariadevotie begon omstreeks 1636 of 1637. Het artikel behandelt volgende thema’s : Tot welke parochie behoorde Jezus-Eik? De bouw en de afbeelding van de eerste kapel. De opvang van de pelgrims. Wonderbare genezingen.
Zoniën 1996-3, p.165-184 Everaert, Leo De glasramen, schilderijen en biechtstoelen in de kerk van Jezus-Eik.
De glasramen in de kerk vertellen de geschiedenis van het bedevaartsoord tot op de dag van de kroning van het wonderbare Mariabeeld in 1924. De verzameling van votieve schilderijen worden vanuit artistiek, sociologisch, religieus en documentair oogpunt bekeken. De biechtstoelen hebben een bijzonder hoge kunstwaarde (17e eeuws, post-barok).
Zoniën 1996-3, p.185-216 Denayer, Raymond Nieuwe gegevens over het prille begin van de devotie aan de Jezuseik.
De auteur analyseerde het Jezus-Eikdossier in het Mechels Aartsbisschoppelijk archief. Dit dossier handelt over het geschil tussen Tervuren, gesteund door de abdij van Park-Heverlee, het aartsbisdom Mechelen en de Spaanse Overheid, en Overijse. De vraag was onder wiens geestelijke en wereldlijke bevoegdheid de omgeving van Jezus-Eik ressorteerde. De auteur analyseert het betoog van Guillaume De Greve ten voordele van Overijse. Uiteindelijk wint Tervuren het pleit.
Zoniën 1996-4, p.219-231 Denayer, Raymond In de marge van Jezus-Eik en de Mariaverering ten onzent.
Naar aanleiding van het speciale Jezus-Eiknummer kreeg de auteur nog enkele reacties met betrekking tot de historiek van het bedevaartsoord. Hij vond ook nog meer gegevens over dit thema.
Zoniën 1996-4, p.232-42 Vandenborre, Roger Elektriciteit te Hoeilaart. (3/4)
In dit derde deel behandelt de auteur de periode vanaf het in gebruik nemen van de elektrische centrale tot de inleidende fase van de verhuis ervan naar de wijk Dumberg. Deze periode wordt gekenmerkt door uitbreidingen, technische en organisatorische aanpassingen, allerlei problemen, betwistingen en klachten.
Zoniën 1996-4, p.243-256 Vande Putte, Guy Marcel Rau (1886-1966): een groot beeldhouwer van Overijse afkomstig. Naar aanleiding van 75 jaar oorlogsmonument te Overijse.
In 1921 werd het monument voor de gesneuvelden van Wereldoorlog I te Overijse ingehuldigd. De beeldhouwer, Marcel Rau, werd geboren in Brussel in 1886. Hij was een tijdgenoot en vriend van de Overijsese heimatschilder Louis Rigaux. Zowel Marcel Rau als zijn vrouw Lucie Hellmich hadden familiebanden met Overijse.
Zoniën 1996-4, p.257 Versluys, Luc Pater Emiel De Cock vertrekt nogmaals naar Belgisch Kongo, met de Kongoboot, waarschijnlijk in 1930.
Op een foto genomen bij het vertrek van Pater Emiel De Cock naar Kongo kan men enkele Hoeilanders herkennen.
Zoniën 1996-4, p.258-259 Hemeleers, Marcel Vluchtroute. (2/2)
Enkele foto’s van de graven van drie bemanningsleden wier bommenwerper werd neergehaald op 20 december 1943 boven Tessenderlo. De graven zijn te zien op het Engels militair kerkhof in Heverlee.
Zoniën 1996-4, p.261 Versluys, Luc “Le crime est consommé” (René Stevens). De misdaad is begaan.
Afdruk van een foto van de ravage in het Gemeentepark van Hoeilaart na het hakken van de eeuwenoude beuken in 1931.
Zoniën 1996-4, p.262-263 Clabots, Albert Een paar kanttekeningen bij het Jezus-Eiknummer (Zoniën, 1996/3).
De auteur geeft nog meer inlichtingen over enkele personen die in het speciale Jezus-Eiknummer werden vermeld.
Zoniën 1996-4, p.264-275 Erkens, Michel De uitbouw van het serrenbedrijf Sohie.
Aan de hand van gegevens uit het kadaster wordt de evolutie van het serrenbedrijf Sohie geschetst. De auteur stipt als besluit nog enkele punten aan die volgens hem belangrijk waren bij het ontstaan van de druiventeelt.
Zoniën 1996-4, p.276-277 Belmans, A.J. Een inwoner van Jezus-Eik zat in de spooktrein.
Een trein vol met politieke gevangenen die vanuit de Sint-Gillisgevangenis naar kampen in Duitsland werden overgebracht, werd tegengehouden in Schaarbeek. Alle inzittenden, onder wie de Jezus-Eikenaar Marcel Luppens, werden bevrijd.
Zoniën 1996-4, p.278-284 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (5/9)
Afdruk van de eerste brief, geschreven door Pater Isidoor Taymans, vanuit zijn nieuwe verblijfplaats Bomania (nabij Coquilhatville). Deze brief geeft duidelijk de mentaliteit weer van de apostolische ijver in de missiegebieden.
Zoniën 1997-1, p.1-15 Michiels, Roger De Koninklijke Harmonie “Sint-Martinus” bestaat 175 jaar.
“Société d’Harmonie d’Ysque” werd gesticht op 30 augustus 1822. Met een lijst van de stichters, voorzitters, muziekbestuurders, onderchefs en lokalen en een lange lijst van feiten, hoogtepunten en anekdoten.
Zoniën 1997-1, p.16-27 Vandenborre, Roger Elektriciteit te Hoeilaart. (4/4)
Vierde en laatste deel over elekriciteit te Hoeilaart, aankoop van gronden op en verhuis naar de Dumberg en perikelen rond de aanleg van het net.
Zoniën 1997-1, p.28-29 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (6/9)
Brief van Pater Berchmans aan Eerwaarde Vader Jozef, abt vab Kongo.
Zoniën 1997-1, p.30-32 Loones, Maurits Kosters te Hoeilaart.
Loonproblemen van koster Hendrik vander Linden en lijst van zijn opvolgers.
Zoniën 1997-1, p.33-44 Erkens, Michel De Koningsvijvers te Groenendaal, een idee van Leopold II.
Het grondgebied van de vijvers behoorde vroeger tot de abdij van Groenendaal, later eigendom van Nicolas Bonaventure en de familie baron De Man. Koning Leopold II voert verfraaiingsplannen uit aan de visvijver bij de Sint-Corneliskapel en de andere vijvers en moerasgebieden onder leiding van landschapsarchitekt Lainé.
Zoniën 1997-1, p.45-52 Vande Putte, Guy Het sanatorium Joseph Lemaire te Tombeek.
Een juweeltje in Art-Deco stijl staat te verkommeren te Tombeek. Eerste steenlegging op 10 augustus 1936, ingehuldigd als sanatorium van de “Prévoyance Sociale” op 30 september 1937 en verlaten in 1987, werd ontworpen door architekt Maxime Brunfaut.
Zoniën 1997-2, p.53-60 Erkens, Michel Oudste iconografisch document van het Hoeilaartse Dorpscentrum.
Schets van 1676 naar aanleiding van een vraag van de heer van Terheyden, baron Van Holsbeek over een weg naar de kerk, vergeleken met andere oude plannen.
Zoniën 1997-2, p.61-67 Colin, Michel Interbrabant. Een nieuwe aktor in de Brabantse elektriciteitssektor (1/2).
Vervolg op de geschiedenis van de elektriciteitsdistributie: productiemetoten en wetgeving.
Zoniën 1997-2, p.68-74 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (7/9)
Brief van Overijsenaar E.P. Joannes Berchmans, abt van Westmalle.
Zoniën 1997-2, p.75-80 Joly, Ludo De afkomst van de Hoeilaartse families Derom.
Genealogie van de familie Derom of de Ronghe.
Zoniën 1997-2, p.82 De redactie De koningsvijvers te Hoeilaart: correctie bij artikel in Zoniën 1977 nr.1 VANDE PUTTE Guy, Van watermolen tot funerarium, p.83-95.
Historische schets van de watermolen aan het Stationsplein, eertijds bekend als borgmolen, borchmolen, banmolen, scherrewerremolen, serrewerremolen, slachmoelen. Het artikel behandelt verder nog de ligging van de kerkhofmolen ter hoogte van de vrijheidskamme en geeft een lijst van molenaars.
Zoniën 1997-3, p.97-101 Clabots, Albert De eerste (?) huurder van de Scherrewerremolen te Overijse.
De eerste (?) huurder van de Scherrewerremolen te Overijse.
Zoniën 1997-3, p.102-111 Goffin, Yves Groenendaal: de overblijfselen van de oude Priorij der Augustijnen gezien door een nieuwe bril.
Groenendaal: de overblijfselen van de oude Priorij der Augustijnen gezien door een nieuwe bril.
Zoniën 1997-3, p.112-114 Vande Putte, Guy Van Watermolen tot Funerarium. Addenda et Corrigenda.
Van Watermolen tot Funerarium. Addenda et Corrigenda.
Zoniën 1997-3, p.115-120 Colin, Michel Interbrabant. Een nieuwe aktor in de Brabantse elektriciteitssektor (2/2).
Op 5 maart 1928 werd de NV ‘Union des Centrales du Brabant’, afgekort Interbrabant, opgericht.
Zoniën 1997-3, p.121-122 Dewilder, Louis Lipsius’ stoïcisme.
Lipsius’ stoïcisme.
Zoniën 1997-3, p.123 Hemeleers, Michel Herrineringen aan augustus 1944.
Herrineringen aan augustus 1944.
Zoniën 1997-3, p.124-132 Timmermans, Frieda Elza Defrancq: 100 jaar!
Elza Defrancq: 100 jaar!
Zoniën 1997-3, p.133-145 Vande Putte, Guy De Kluis van Overijse.
De Kluis van Overijse.
Zoniën 1997-3, p.146-149 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Theodoor Vanderperren alias Dikken Dore.
Figuren uit ons dorp: Theodoor Vanderperren alias Dikken Dore.
Zoniën 1997-3, p.150-156 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (8/9)
Brief aan familie De Veen.
Zoniën 1997-4, p.157-159 De redactie Omtrent Clabots.
Hulde aan een overleden medewerker.
Zoniën 1997-4, p.160-164 Willaert, Roger Bibliografie Albert Clabots.
Bibliografie Albert Clabots.
Zoniën 1997-4, p.165-169 Timmermans, Frieda Albert Clabots’ jeugd en jonge jaren in Overijse.
Herinneringen van schoolvrienden aan zijn jeugdjaren, zijn toen al fenomenale belezenheid. Hij was medestichter van de plaatselijke K.S.A.
Zoniën 1997-4, p.170-177 Vande Putte, Guy Clabots te Overijse en rondom: een voorlopig verhaal van linken en lacunes in briefvorm.
Overzicht van de zoektocht van Albert Clabots naar zijn voorouders en zijn poging een familiegeschiedenis te reconstrueren.
Zoniën 1997-4, p.178-187 Erkens, Michel Als oorlog ziekte verdrijft.
Overzicht van melaatsen in Hoeilaart tussen 1499 en 1575, waarna geen melaatsen meer voorkwamen.
Zoniën 1997-4, p.188-197 Denayer, Raymond Wat Lipsius blijkbaar niet wist… en Albert Clabots ons leert.
Hoe Albert Clabots in Amsterdam sporen vond een “neve” van Justus Lipsius, Cornelis Claesz. Alias Cornelis Vande Nesse, en reconstruering van de familie Vande Nesse in Amsterdam en Overijse. Vandenesse, van Rode, Garbrants, Van Bol, de Grutere, Nazareth, Montmorency, bloedraad.
Zoniën 1997-4, p.198-204 Versluys, Luc Hoeilaart en Groenedaal: eenzelfde vallei.
Beide plaatsen vormen één geheel in de vallei zoals uit voorhistorische vondsten blijkt. Door de vestiging vankluizenaars en later de abdij ontstond een scheiding.
Zoniën 1997-4, p.205 De redactie Ten huize van Albert Clabots.
Albert Clabots, promotor familiekunde.
Zoniën 1998-1, p.1-4 Versluys, Luc Mensen hebben hoop nodig.
Over het belang van Ruusbroec als wereldbezit.
Zoniën 1998-1, p.5-16 Denayer, Raymond Pater Isidoor Taymans. (9/9)
Laatste aflevering over Pater Isidoor Taymans, Trappist onder de naam Joannes Berchmans, met een in memoriam aan hem gewijd, en een nawoord van pater J. Steffen S.C.J. overgenomen uit het boek “Missie en Staat” van A.M. Delathuy.
Zoniën 1998-1, p.17-20 Erkens, Michel De Titanic als familielegende.
Een familielid op de Titanic? De legende wordt getoetst aan de realiteit: wie was Bertha Mayné? de Villers, Quigg Baxter, Sohie, Hendrickx.
Zoniën 1998-1, p.21-40 Vande Putte, Guy De familie Van Der Ke(i)len.
Een in het Lipsiushuis geboren Overijsenaar wijkt uit naar Australië. Afstamming en emigratie van François Vanderkelen met verslag van een lange bootreis naar Australië. Lenders, De Cock, Van Laer, Taymans, Coosemans, Melbourne, Harris, Charliers, De Veen.
Zoniën 1998-1, p.41-46 Willaert, Roger Bij de muur van ’t oude kerkhof.
Verslag van de voorbereiding tot verbreden van de Waversesteenweg, volgens eendocument uit 1789.
Zoniën 1998-1, p.47-51 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp, Aloïs Wittamer.
De onderstationschef van Groendaal slaagde er in het lossen van drie treinen Duitse tanks in Groenendaal in 1944 te voorkomen.
Zoniën 1998-1, p.52-60 Rigaux, Jean De bende van de kerk.
Jeugdherinneringen uit de oorlogsjaren: een ware veldslag tegen de bende van de leegheid, het avontuur in “den bos” en de ijskelder, en de schuilplaats in de ongebruikte verwarmingskelder van de kerk, volgepropt met “schatten” zoals jerrycans, sigaretten, lege obussen…
Zoniën 1998-1, p.61-64 Dewilder, Louis 50 jaar Rijks- en Gemeenschapsonderwijs in het Kasteel Isque te Overijse.
Kort verslag over het begin van de school.
Zoniën 1998-2, p.66-73 Erkens, Michel Wie ter kerke ging, passeerde niet bij de burgemeester.
Het invoeren van de “burgerlijke stand” verliep niet zonder de nodige problemen, niet alleen waren instructies en formulieren niet altijd gelijk, ook was er in het begin enige obstructie van de pastoor, zodat niet alles wat deze noteerde ook in de registers van de burgemeester kwam. Een verslag van de toestand in Hoeilaart tussen 1796 en 1803 en de index op de verschillende gegevens zoals uitgeklaard door Norbert Kimmenade.
Zoniën 1998-2, p.75-80 Erkens, Michel Architecten inHoeilaart: Faulte en Nivoy. (1/2)
Bij de opheffing van het klooster Groenendaal duiken als architecten van de oorspronkelijke plannen van het classistische gebouw op “Livois” en “Folt”, wat na enig zoekwerk Nivoy en Faulte zouden geweest zijn.
Zoniën 1998-2, p.81-93 Vande Putte, Guy Begijnhoftoponymie.
Plaatsaanduidingen door de eeuwen heen die verwijzen naar het begijnhof.
Zoniën 1998-2, p.94-104 Versluys, Luc Een “zinbaar monument”, Jan van Ruusbroec.
Herdenking van de inhuldiging van een “Ruusbroesbank” door V.T.B.-V.A.B. En mijmeringen bij de persoon van Ruusbroec en de restanten van de abdij.
Zoniën 1998-2, p.105-108 Willaert, Carine Vondelingen.
Hoe men vroeger omging met vondelingen, wie was verantwoordelijk, het invoeren van de “schuif” en hoe werden ze opgevangen.
Zoniën 1998-3, p.111-112 Versluys, Luc Een enorme betekenis op wereldvlak “Wie tot de kern van de dingen wil doorstoten”.
Na 600 jaar is Ruusbroec nog steeds belangrijk; met een uittreksel uit “Ruusbroecs leven, werken , invloed” van Pater J. Andriessen S.J. Van het Ruusbroecgenootschap.
Zoniën 1998-3, p.113-118 Denayer, Raymond Het Europees cultuurjaar van de begijnhoven. Een spookgeschiedenis te Overijse.
Onderpastoor Jozef Van Aken ontdekt het (inmiddels ter ziele gegaan) interieur van de begijnhofkapel op zoek naar de grafsteen van gravin Aleidis van Brabant (die echter in de Predikherenkerk te Leuven ligt) en laat zelfs opgravingen doen; en verneemt het verhaal van het spook van de kapel.
Zoniën 1998-3, p.119 Erkens, Michel Architecten inHoeilaart: Faulte en Nivoy. (2/2)
Opmerking van lezer Vic Motte op artikel in vorig nummer.
Zoniën 1998-3, p.120-124 Erkens, Michel Architectuur in Hoeilaart, Architect Van Ophem.
Bespreking van twee huizen van deze architect.
Zoniën 1998-3, p.125-126 Derom, Maurits Figuren uit ons dorp: Jozef PIRQUIN.
Parquin of Pirquin, Jefke was een plezante kerel die altijd won op de paardekoersen, zogezegd.
Zoniën 1998-3, p.127-139 Erkens, Michel & Goffin, Yves De tuinen aan de priorij van Groenendaal.
Aan de hand van oude prenten wordtde aanleg van de tuinen gereconstrueerd en gezocht naar restanten.
Zoniën 1998-3, p.140-144 Hemeleers, Marcel Herinneringen aan Wereldoorlog I.
De belevenissen van Gustaaf Hemeleers en Gustaaf Wargée tijdens de oorlog.
Zoniën 1998-3, p.145-152 Versluys, Luc Een Ordonnantie en Decreet van Filips II. (1/2)
Richtlijnen uit 1720 betreffende “Cabaretten oft Tavernen” om te verhelpen aan de menigvuldige misdrijven , buitensporigheden “ende Doodtslaegen”.
Zoniën 1998-3, p.153-156 Versluys, Luc Ruusbroecs honger naar gerechtigheid.
125 jaar geleden werd de neoromaanse kerk van Hoeilaart gebouwd, een moment om het hedendaagse in Ruusbroecs gedachten te belichten.
Zoniën 1998-4, p.159-172 Willaert, Carine Restauratiewerken aan de Sint-Martinuskerk te Overijse in de 19e eeuw.
Naar aanleiding van de aan gang zijnde restauratiewerken wordt teruggekeken naar deze in de 19e eeuw.
Zoniën 1998-4, p.173-175 Versluys, Luc 1288, drie jaar voor de geboorte van Ruusbroec: het hertogdom Brabant wordt een machtige staat.
Dispuut tussen Hertog Jan I van Brabant en aartsbisschop van Keulen Siegfried van Westenburg en de slag wij Woeringen waar de grafelijke legers wonnen tegen die van de aartsbisschop.
Zoniën 1998-4, p.176-181 Denayer, Raymond Het Europees jaar van de Begijnhoven, herinwijding: zondag 5 september 1965.
Verslag van de herinwijding van de begijnhofkapel met foto’s van Frans Danhieux.
Zoniën 1998-4, p.182-193 Vande Putte, Guy België-in-Amerika.
Belgische emigranten in Amerika, meer speciaal over de “Belgian settlement in Wisconsin”.
Zoniën 1998-4, p.194-200 Erkens, Michel Naar de nieuwe wereld.
Emigranten uit de streek in de jaren 1796 tot 1901.
Zoniën 1998-4, p.201-204 Versluys, Luc Een eigentijdse getuigenis over Ruusbroec: het “Proloog” van de Kartuizer van Herne, broeder Gheraert van Saintes.
Een tijdgenoot beschrijft ons hoe Ruusbroec was als mens.
Zoniën 1999-1, p.3-3 Erkens, Michel Emile Zola en Groenendaal.
Emile Zola verwerkte de treinramp van 1889 te Groenendaal in een roman “La Bête humaine” in 1890, waarin de plaats van het ongeval “Croix de Maufras” genoemd wordt. Het artikel citeert twee uittreksels die teruggaan op verslagen van het ongeluk.
Zoniën 1999-1, p.10-18 Vande Putte, Guy Een nieuwe toekomst voor onze oude plaatsnamen: Leegheid en Terborcht.
Een pleidooi om de benaming “Leegheid” in ere te herstellen, gebaseerd op oude documenten waarin reeds vanaf 1350-1400 “in de ledecheit” voorkomt. In dezelfde zin wordt gepleit voor “Terborchthof” of “Borghof” als benaming voor de private weg tussen de Gebroeders Danhieuxstraat en de Processiestraat, eveneens gestaafd met verwijzing naar oude documenten. Decoster, molenstraetken, Terborghtstraat, Borgweg, Borcht, borgmolen, scherrewerremolen.
Zoniën 1999-1, p.19-26 Dhont, Beatrijs Nieuwe straatnamen in Hoeilaart na Wereldoorlog II.
Als eerbetoon aan de gesneuvelden van WO.II ging hetgemeentebestuur over tot het wijzigen van straatnamen, waarbij meteen ook enkele slachtoffers van de Belgische revolutie en Wereldoorlog I evenals enkele notabelen met een straat bedacht werden. Een negatiefadvies van de provinciegouverneur bracht het gemeentebestuur niet op andere gedachten.
Zoniën 1999-1, p.27-41 Willaert, Carine De restauratie van de Sint-Martinuskerk in de 19e en de 20e eeuw.
Verslag van de werken aan de binnenzijde, de glasramen en de vervanging van het orgel in de 19e eeuw, en verschillende werken buiten in de 20e eeuw.
Zoniën 1999-1, p.42-52 Denayer, Raymond Het Europees jaar van de begijnhoven, de stichting van het begijnhof te Overijse.
Bespreking van een archiefstuk met nummer 26341 betreffende “Goedkeuring van de begijnhofstichting door de abdis van Hertogdal – 1264”, verband met de abdij Hamme-Mille, de vraag: wie was hertogin Aleidis van Bourgondië? Hertoginnedal, Kamerijk.
Zoniën 1999-2, p.53-75 Vandenborre, Roger Beschrijving van de Sint-Clemenskerk te Hoeilaart.
Beschrijving van de kerk en de gebruikte ornamenten, met verklarende lijst van gebruikte termen.
Zoniën 1999-2, p.76-102 Vandenborre, Roger Flarden bouwgeschiedenis van de Sint-Clemenskerk te Hoeilaart.
Verslag van de aanbesteding en bouw van de huidige kerk en briefwisseling omtrent constructieproblemen.
Zoniën 1999-2, p.103-136 Erkens, Michel De oude Sint-Clemenskerk van Hoeilaart.
Naar aanleiding van 125 jaar nieuwe kerk wordt gezocht naar de oudste sporen van de vorige (tweede) en de eerste kerk, en de vondst van een romeins votiefaltaar in de restanten van de afgebroken kerk.
Zoniën 1999-3, p.139-145 Van San, Piet De familie Charlier uit Eizer op de vlucht in 1940.
40 mensen op de vlucht tot in Zuid-Frankrijk – en terug naar huis in 1940.
Zoniën 1999-3, p.146-155 Van San, Piet De zusters van Eizer op de vlucht naar Frankrijk in 1940.
Op 14 mei 1940 vertrokken 12 zusters uit Eizer en 14 uit Herentals met 100 kinderen richting Frankrijk en kwamen op 31 augustus 1940 terug thuis.
Zoniën 1999-3, p.156-160 Van San, Piet Enkele vragen over de post te Overijse gedurende 1914-1918.
Invloed van de bezetting op de post, postzegels en poststempels.
Zoniën 1999-3, p.161-166 Denayer, Raymond Architect Joseph Premont en de grote oorlog.
De schrijver gaat op zoek naar de identiteit van architect Premont die het goed Vandevelde verbouwde tot klooster, en hoe dit goed overging in handen van de “Zusters, helpsters van zielen van het vagevuur”.
Zoniën 1999-3, p.167-182 Janssens, René De vluchtelingen uit Halluin en Menen in 1917.
Wegens de grote Duitse troepenversterkingen bij Ieper werden Halluin en Menen ontruimd; op 26 en 27 juni komen 1800 vluchtelingen in Overijse terecht en 321 in Hoeilaart. Het verhaal uit het dagboek van mevrouw Ricart begint bij het bevel tot ontruiming op 15 juni 1917 en eindigt op 14 juli 1919, na een terugreis van exact één jaar uit Overijse. Verder nog een aantal verhalen en gegevens van vluchtelingen ondergebracht in Hoeilaart.
Zoniën 1999-3, p.167-182 Hemeleers, René Herinnering aan de bevrijding, 53 jaar later.
Na 53 jaar zoekt de schrijver Gordon Davy terug op, soldaat van het Royal Corps of Signals waarmee hij tijdens de bevrijding van Overijse bevriend was geraakt.
Zoniën 1999-3, p.186-191 Petak, Gaston Een getuigenis over het Duitse hoofdkwartier in volle oorlogsgeweld.
Soms duikt een document in de streek op die feiten belicht uit een andere streek, zoals hier de brief ontdekt in de nalatenschap van de hoeilaartse politiecommissaris Lisen en die afkomstig blijkt te zijn uit het Ursulienenklooster van Tildonk, hoofdkwartier van het Duitse opperbevel, en die ook melding geeft van de “conventie van Kontich”, de overgave van Antwerpen.
Zoniën 1999-3, p.192-196 Denayer, Raymond Karel Eggerickx, een quasi vergeten gesneuvelde 14-18.
Karel Eggerickx werd geloot voor legerdienst waarschijnlijk in 1903 en gemobiliseerd in 1914 en sneuvelde in het “onvernielbaar” fort van Sint-Kathelijne-Waver waarschijnlijk op 2 oktober 1914. Omdat hij toen niet meer in Overijse woonde staat hij niet op het gemeentelijk gedenkteken. Hij verhuisde achtereenvolgens naar Huldenberg, Elsene en Vorst alwaar hij evenmin als gesneuvelde voorkomt (al blijft Vorst nog een onbeantwoorde vraag).
Zoniën 1999-3, p.197-204 Denayer, Raymond Een stropersdrama met zeer zware gevolgen in 1916-1917.
Het verhaal van Joseph Charlier die tijdens een strooptocht door een Duitse patrouille betrapt wordt, hierbij één soldaat doodschiet en na arrestatie hiervoor terechtgesteld wordt.
Zoniën 1999-3, p.205-211 Janssens, René De lotgevallen van Joseph De Hertogh.
Uittreksel uit het dagboek van Joseph De Hertogh over de aftocht naar de IJzer.
Zoniën 1999-3, p.212-216 Vande Putte, Guy Van een architect en een beeldhouwer met overijsebindingen: Jules en Marcel Rau.
Een levensschets van vader Jules en zoon Marcel Rau.
Zoniën 1999-3, p.217-219 Versluys, Luc De “Vlucht”.
Herinneringen van de vlucht in 1940 zoals een elfjarige ze beleefde.
Zoniën 1999-3, p.220 Erkens, Michel Het naamfeest van Zijne Majesteit Koning Albert.
Tekst uit een schoolboek gedateerd 15 november 1915.
Zoniën 1999-3, p.221-236 Vande Putte, Guy Het “Voedingscomiteit” van Overijse 1915-1919.
Voedselbedeling, gaarkeuken, en alle perikelen rond een rechtvaardige verdeling van de schaarse voedingsmiddelen.
Zoniën 1999-4, p.239-245 Denayer, Raymond Ter herinnering aan Albert Clabots, Vijf inpandgevingen van het Lipsiushuis.
Vijf inpandgevingen in de periode 1553 tot 1568.
Zoniën 1999-4, p.246-254 Timmermans, Frieda De Groenendaalse herdershond.
De Groenendaalse herdershond.
Zoniën 1999-4, p.255-258 Van San, Piet Een wisselplaats voor de Paardenposterij te Jezus-Eik.
Het vervoer van post en pesonen verliep sedert de invoering onder Keizer Karel door middel van de paardenposterij; keizerlijke post, het internationaal postverkeer zogezegd, werd verzorgd door Turn en Tassis.Op regelmatige afstand waren er afspanningen nodig waar paarden konden gewisseld worden. Een dergelijke wisselpost was er ook te Jezus-Eik.
Zoniën 1999-4, p.259-261 Goffin, Yves De honderdjarige Sidonie Hereng woonde in de kerk van Groenendaal.
Levensloop van Sidonie Hereng.
Zoniën 1999-4, p.262-269 Willaert, Carine Gidsen en dienaars tijdens de Spaanse en Oostenrijkse successieoorlogen.
Bij gebrek aan degelijke kaarten maakten legers gebruik van opgeëiste gidsen te voet of te paard om zich van dorp tot dorp te verplaatsen. Dienaars werden opgevorderd voor allerlei taken.
Zoniën 1999-4, p.270-273 Erkens, Michel Propagandaprofetie tijdens Wereldoorlog I, ook voor het jaar 2000.
Met het jaar 2000 in aantocht wordt eens gekeken wat Nostradamus daarover te zeggen heeft.
Zoniën 1999-4, p.273 Denayer, Raymond Vergeten gesneuvelde soldaat Karel Eggerickx.
Addenda art. 1999-3, p. 192.
Zoniën 1999-4, p.274-276 Dehaen, Roger De aanval op de watertoren te Maleizen.
Herinneringen uit de zomer van 1944 toen onder meer de watertoren van Maleizen door Amerikaanse vliegtuigen beschoten werd omdat er een radioantenne op stond.
Zoniën 1999-4, p.277-284 Versluys, Luc Een Ordonnantie en Decreet van Filips II. (2/2)
Eerste vervolg op een artikel in Zoniën, 1998 nr.3, p.145, over betekenis en functie van ordonnanties.
Zoniën 2000-1, p.1-5 Denayer, Raymond Diva Virgo Lovaniensis.
In 1606 werkte Lipsius aan een geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw van Leuven, het beeld Sedes Sapientiae; dit werk, zijn laatste, verdween in het erfdeel van Willem De Greve en later bij Contantijn Huygens, om pas in 1999 voor het eerst (in Nederlandse vertaling uit het Latijn) gepubliceerd te worden. Het artikel neemt ook een gedicht op het Overijse van 1600 over dat evenals het verhaal van het mirakel overkomen aan Maria Minnes uit Overijse in 1451 in dit boek staat.
Zoniën 2000-1, p.6-12 Timmermans, Frieda 53 jaar… een eeuwigheid?!
Mijmeringen bij een uitnodiging uit 1947 tot een studiereis naar een fruittentoonstelling in Den Haag.
Zoniën 2000-1, p.13-15 Van San, Piet De kapelanie van Sint Joris te Overijse.
Bespreking van de bezittingen van de kapelanie van Sint-Joris, gesticht in 1742.
Zoniën 2000-1, p.16-17 Erkens, Michel 1779, toen onze voorouders hun handtekening zetten.
Door het edict van 6 augustus 1778 werden vanaf 1779 parochieregisters in tweevoud opgemaakt.
Zoniën 2000-1, p.17 Erkens, Michel Correcties bij artikels in Zoniën 1999-2 en 1999-4.
Correcties bij artikels in Zoniën 1999-2 en 1999-4, p.17.
Zoniën 2000-1, p.18-25 Erkens, Michel Het verlies van internationale markten als oorzaak na, de achteruitgang van de druiventeelt.
Terugblik op de evolutie van de druiventeelt in de 20e eeuw.
Zoniën 2000-1, p.26-31 Denayer, Raymond Keizer Karel en de schrikkeldag.
Julius Caesar voerde de schrikkeldag in, waarvoor de 24e februari twee keer mocht meespelen. Keizer Karel werd op de 24e februari geboren, maar welke? De gewone of de schrikkeldag?
Zoniën 2000-1, p.32-34 Willaert, Carine Vondelingen uit de parochieregisters van Overijse.
Namen en voornamen van vondelingen uit Overijse of alhier uitbesteed.
Zoniën 2000-1, p.35-38 Versluys, Luc Ordonnnantie, statuut en decreet van Philips IV (vervolg).
Democratie is een recent gegeven, vroeger lag de macht dikwijls bij één persoon.
Zoniën 2000-1, p.39-45 Van San, Piet Overijse – Hertogendal 1234.
Integrale vertaling van de akte van 12 september 1234 over het tienderecht en patronaatschap te Overijse, gevolgd door een bespreking van het doel en de betrokken partijen. Hertogendal (Val-Duc) krijgt het recht om de pastoor te benoemen.
Zoniën 2000-1, p.46-48 Willaert, Carine De lambrisering van de Sint-Martinuskerk.
Beschrijving van de in 1936-1937 herstelde lambrisering.
Zoniën 2000-2, p.49-76 Denayer, Raymond Keizer Karel, Tombeek en Overijse.
Waarheid en verzinsel over de legende van Keizer Karel en de Tombeekheide: historische achtergrond vóór Keizer Karel, de schenking door Godfried I met de Baard aan de Tempeliers; twee processen ten tijde van de Keizer over de Tombeekheide; de toestand van 1784 tot 1930. Opgenomen is een beschrijving van Tombeek door hoofdonderwijzer Van Nuffelen rond 1930. De oprichting van “De Lanezonen” door brouwer Depage in 1957. Of Keizer Karel in Tombeek passeerde blijft onzeker, hij overnachtte wel te Overijse in het Coninckxhuys.
Zoniën 2000-2, p.77-108 Erkens, Michel Groenendaal, oogappel van Keizer Karel.
De abdij van Groendaal kon rekenen op geregeld bezoek van Keizer Karel waar hij grag verbleef: van 1514 tot 1556 is bekend dat hij 14 keer in de abdij was, daarnaast kwam hij ook enkele keren in Zevenborren en Roodklooster. Reden van deze bezoeken was ofwel jacht ofwel het Paasfeest. Het artikel vermeldt aan de hand van rekeningen wat door de Keizer en zijn gevolg op 8 september 1521 voor het diner te Groenendaal en souper te Brussel opgediend kreeg. Isca, Waver, Louvranges, Stadt, Ry, Neerwaver, Bilande, Tempelieren, Gosuinus, Chantraine, Suppelijns, Vanderlinden, Stevens, Stevenisme, vroongoederen, vroon, Terholst, Holst, Vesalius.
Zoniën 2000-3, p.109-121 Van San, Piet De Maatschappij Isque-Vélo (1901-1914). (1/2)
Reconstructe aan de hand van archieven van één van de oudste wielerclubs uit ons land.
Zoniën 2000-3, p.122-130 Versluys, Luc Toegang en uitzicht in beeld van het Hoeilaarts gemeenteplein rond en na de eeuwwisseling.
Een tocht geïllustreerd met oude prenten van aan het tramstation naar het Gemeenteplein.
Zoniën 2000-3, p.131-139 Van San, Piet Ons Brabants Kieken.
In Overijse bestond tussen 1907 en 1915 een vereniging ter bevordering van de hoenderteelt (kippenfokkerij); een overzicht van statuten, bestuur en leden.
Zoniën 2000-3, p.140-141 Rigaux, Jean 1944 – juist voor …
Kort voor de bevrijding van Brussel strandt een Duitse compagnie fietsers met een defecte “sidecar” te Overijse, garagist Fij wordt gesommeerd om hem te herstellen.
Zoniën 2000-3, p.142-146 Erkens, Michel Een overlijdenslijst te Hoeilaart uit 1556-1557.
De pastoor noteerde zijn ontvangsten met de namen van de overledenen, deze blijken niet voor te komen in de overlijdensregisters; er werd later verkeerdelijk de jaartallen 1656-1657 aan toegevoegd.
Zoniën 2000-3, p.147-153 Denayer, Raymond In de marge van Tombeekheide, een analoog geval te Rozieren?
De gemeentenaren van Rozieren kregen in 1222 van hertog Hendrik I een stuk grond in pacht, mogelijk werd op dezelfde wijze de Tombeekheide geschonken.
Zoniën 2000-3, p.154-156 Versluys, Luc Jan van Ruusbroec vandaag.
Nog enkele gedachten bij de persoon van Ruusbroec.
Zoniën 2000-3, p.157-160 Gillis, Roeland De verrassingen van de genealogie. (1/3)
De auteur verklaart zijn afstamming en verwantschappen.
Zoniën 2000-4, p.161 Erkens, Michel Hulde aan Maurits Derom.
Als hulde aan de overleden erevoorzitter Maurits DEROM van “Het Glazen Dorp” is dit nummer gevuld met mondelinge overlevering en herinneringen, specifiek omtrent de school tijd.
Zoniën 2000-4, p.164-175 Timmermans, Frieda Schoollopen in een leefwereld met geijkte waarden en beproefde tradities.
Belevenissen in de zusterschool eind jaren vijftig van de vorige eeuw.
Zoniën 2000-4, p.176-181 Dehaen, Roger O Tempora, O Mores!
Belevenissen in de jongensschool tijdens de oorlogsjaren 1940-45 en daarna.
Zoniën 2000-4, p.182-188 Van San, Piet Op bezoek bij Gustaaf De Broyer.
In het onderwijs van vader op zoon: een leraar in de Sint-Martinusschool die al examens afnam de dag dat hij zelf nog zijn licentiaatsexamen aflegde; anekdotes uit 1958 tot 1995.
Zoniën 2000-4, p.189-196 Willaert, Roger Op school in Hoeilaart juist vóór en tijdens WO.II.
Van de bewaarschool naar de jongensschool, en de hindernissen tijdens de bezetting.
Zoniën 2000-4, p.197-199 Hemeleers, Marcel Jom Guit.
Giullaume Schuykens, geboren te Tombeek in 1876, was door het leven slecht bedeeld: hij zag niet goed en mankte, kon lezen noch schrijven; maar bezocht trouw de kerk, waarbij de andere kerkgangers op een eerbiedige afstand uit de wind bleven.
Zoniën 2000-4, p.200-203 Versluys, Luc De heer Gaston Michiels.
Herinneringen aan de overjaarse autobus van Overijse naar Leuven, de Hoeilaartse dierentuin en de educatieve methoden van “rosse miester” (Gaston Michiels).
Zoniën 2000-4, p.204-206 Van San, Piet Schoolfoto te Eizer – Namen noemen.
Een klasfoto uit 1938 roept de vraag op wie er allemaal op staat.
Zoniën 2000-4, p.207-212 Joly, Ludo Jongensschool Hoeilaart, flarden herinneringen.
Jongens worden groot in de jaren 1950-1956, werden misdienaar, en speelden kinderspelen die intussen onbekend zijn: bikkelen, bikkels.
Zoniën 2000-4, p.213-2016 Timmermans, Frieda Albert Joly en Maurits Derom klasgenoten.
De jongens van 1915 zouden 85 jaar worden in 2000, slechts weinigen haalden het. Hun schooltijd verliep tussen de twee wereldoorlogen.
Zoniën 2000-4, p.217-224 Willaert, Roger Bibliografie Maurits Derom.
Tematische lijst van een indrukwekkend aantal artikels van en over Maurits Derom.
Zoniën 2001-1, p.1-11 Denayer, Raymond Het belang van onze Sint-Martinuskerk.
De Sint-Martinuskerk van Overijse behoort niet alleen tot de oudste, maar is als “eigen kerk” waarschijnlijk ook onder zijn naamgenoten één van de oudste, en tafereel van belangrijke gebeurtenissen zoals in 1141 de plechtige overdracht van de Kapellekerk te Brussel en in 1550 e wijding van jonge priesters.
Zoniën 2001-1, p.12-18 Van Orshoven, Frans Zoniën in oorlogstijd.
Enkele losse herinneringen uit de tweede wereldoorlog: de opslagplaatsen voor Duitse munitie in het Zoniënwoud, het verblijf van de Duitse commandant in de “Prince Léopold”, Italianen gelegerd op de renbaan van Groenendaal, zware schade aan serres, aanvoer en opslag van Engelse munitie, de zwarte markt en de kolenslag.
Zoniën 2001-1, p.19-28 Gillis, Roeland De verrassingen van de genealogie. (2/3)
De auteur klimt in de kwartierstaten van zijn moeder en van zijn vrouw.
Zoniën 2001-1, p.29-36 Timmermans, Frieda In Hoeilaart heette de ooievaar: Eugénie Bollue.
Levensverhaal van vroedvrouw Eugénie Bollue die vanaf 1943 zelfstandig werkte te Hoeilaart.
Zoniën 2001-1, p.37-40 Van San, Piet De Maatschappij Isque-Vélo (1901-1914). (2/2)
Reacties en aanvullingen op vorige bijdrage.
Zoniën 2001-1, p.41-46 Erkens, Michel Een vrijgevige Keizer Karel in 1531?
Geen grond maar een ordonnantie schonk de Keizer aan Overijse, Hoeilaart en Terhulpen op 17 mei 1531 omdat cijnzen en renten alhier ontdoken werden.
Zoniën 2001-1, p.47-54 Janssens, René Schoolherinneringen.
Van de kleuterklas tot het laatste leerjaar.
Zoniën 2001-1, p.55-56 Erkens, Michel Hoeilaartse bijnamen. (1/3)
Enkele bijnamen uitgelegd: Deumme, Chamit, Tiske Wijns,Dikken Dore, Kastek, ’t Sotteken van Hoolaer.
Zoniën 2001-2, p.57-63 Erkens, Michel Beschrijving van de parochie Hoeilaart anno 1901. (1/4)
Een kort overzicht van de parochie aan de hand van de beschrijving gevraagd door het aartsbisdom in 1901; met onder meer de broederschappen en kapellen.
Zoniën 2001-2, p.64-70 Denayer, Raymond Het “Vreselijk gezinsdrama te Overijse”.
Wat zat er achter het marktlied vermeld in “Lionel Bauwens, de onvergetelijk tambour”, boek van Roger Hessel? Via een frontblaadje, Paroing, Baron, Paron en Van Stallen kunnen de gebeurtenissen enigzins achterhaald worden. Als toemaatje wordt nog gezocht naar wie er achter de vermelding op het frontblaadje steekt bij “Huwelijk: de dochter van Pierre Kumps Marceline (weduwe) met Jean-Baptist van Toone Lap (Hagaerd)”.
Zoniën 2001-2, p.71-83 Timmermans, Frieda Maria Thoelen: het levensverhaal van een vrouw in de 20e eeuw.
Levensverhaal van de eerste en enige vrouwelijke “serristengast” op een bedrijf Schimp met toen 374 serren.
Zoniën 2001-2, p.84-104 Van San, Piet Aertsbroederschap van het Alder-Heyligste Sacrament in de Sint-Mertenskerk te Overijse.
Ontstaan en geschiedenis van deze broederschap tussen 1698 en 1912, met een ledenlijst van 1748 tot 1863.
Zoniën 2001-2, p.105 Erkens, Michel Hoeilaartse bijnamen. (2/3)
Bijnamen bevatten dikwijls twee (voor)namen, soms drie en zelfs vier of meer, zoals “Jef van Maria van Tiske van de Wittes van Beuzze”.
Zoniën 2001-2, p.106-112 Denayer, Raymond Het onderwijs in de gehuchten van Overijse in 1864.
In 1864 werd in de Bestendige Deputatie van de provincie vastgesteld dat in de gehuchten van Overijse geen scholen waren; dit gaf ook aanleiding tot een pleidooi voor het gebruik van Nederlands (Vlaams) in een voorstel om het verslag van de zittingen te vertalen.
Zoniën 2001-3, p.113-116 Denayer, Raymond Beatrijs van Overijse, abdis van Nazareth.
Beatrijs, abdis van de abdij van Nazareth te Lier in de periode 1284-1304, blijkt af te stammen van Geert van Overijse en Oda Nose.
Zoniën 2001-3, p.117 Erkens, Michel Hoeilaartse bijnamen. (3/3)
Beroepen vormen eveneens een bron van bijnamen.
Zoniën 2001-3, p.118-123 Rigaux, Jean Roken.
Afdruk van een hangeschreven rokersliedje uit een manuscript van Lodewijk Hoornaert.
Zoniën 2001-3, p.124-127 Willaert, Carine Ziekte en overlijden in de Nieuwe Tijd.
Overlijdensregisters waren voor de kerk minder belangrijk dan doop- en huwelijksregisters; wanneer de gegevens meer bevatten dan een naam zijn zij eenbron voor demografisch onderzoek.
Zoniën 2001-3, p.128-132 Van Stallen, Marcel De Druiventeelt in het kader van de euromarkt.
In 1961 stonden er in de driehoek Brussel-Leuven-Waver ongeveer 35.000 serren, bij de invoering van de “euromarkt” in 1962 begint de daling.
Zoniën 2001-3, p.133-138 Denayer, Raymond Lipsius en Ten Rode.
De afstamming van Lipsius van Willem van Rode leidt ons naar de localisatie van het Hof ten Rode, intussen ook alweer afgebroken.
Zoniën 2001-3, p.139-144 Erkens, Michel Beschrijving van de parochie Hoeilaart anno 1901. (2/4)
Vervolg met beschrijving van kloostergemeenschappen, scholen en het Godshuis of Hospice.
Zoniën 2001-3, p.145-157 Van San, Piet Heemkundesprokkels uit Overijse.
Een verzameling kleine bijdragen over zingen (met afdruk van enkele liedteksten naar aanleiding van het zangfeest van 20 juli 1919), de watermolen van Tombeek, de lakennijverheid te Overijse, hopteelt in 1668, ontginning van het Zoniënwoud, dienstregeling van de lijn Groenendaal – Overijse in 1894, een (eerste?) dodelijk slachtoffer van een auto-ongeluk, de Vlaamse Oudstrijdersvereniging (V.O.S.), gruisbroden, de nieuwe Statiestraat (Stationstraat), de oudste(?) postkaartfoto van Overijse (Brasserie du Béguinage).
Zoniën 2001-3, p.158-160 Gillis, Roeland De verrassingen van de genealogie. (3/3)
De vrouw van de auteur stamt af van Arnoud ’t Kint, brouwer, geboren te Erembodegem in 1590; zo ook Koningin Paola.
Zoniën 2001-4, p.163-169 Timmermans, Frieda Laatste twee zusters verlaten Hoeilaart.
De eerste zusters van de H. Vincentius a Paulo kwamen met twee in 1829, de laatste verlaten Hoeilaart in 2001, met twee. Een overzicht van de tussenliggende 172 jaren, en het raadsel van de vreemde kappen en gevouwen schorten eindelijk ontrafeld.
Zoniën 2001-4, p.170-171 Van Orshoven, Felix De K.S.A. in onze regio.
De K.S.A. voor en tijdens de oorlog.
Zoniën 2001-4, p.172-180 Vande Putte, Guy Mariëndalstory. (5/6)
In het moederhuis te Parijs van de zusters in het Klooster Mariëndal bevindt zich een verslag van een zigeunerkamp dat door de zusters bezocht en verzorgd werd.
Zoniën 2001-4, p.181-186 Erkens, Michel Een nieuwe munt: de Belgische Frank (1832).
Met een Euro in de hand: terugblik op de invoering van een eigen munt in het pas onafhankelijk geworden België: het voorstel voor een Beldisch pond werd tenslotte met de argumentatie van Alexandre Rodenbach naar analogie van de Franse munt: “franc”. De Nederlandse gulden verdween pas in 1850 definitief uit omloop.
Zoniën 2001-4, p.187-195 Van San, Piet De kwestie van de processie te Overijse (in verband met Harmonies).
Een ruzie tussen de Fanfare Sint-Paulus en de Koninlijke Harmonie Sint-Martinus leidde ertoe dat sinds einde 19e eeuw tot 1962 deze laatste weigerde mee op te stappen in de processie.
Zoniën 2001-4, p.196-201 Kimmel, Joop Boekenverzamelen in de late middeleeuwen.
Het bezit van boeken was een blijk van rijkdom en eruditie, tot 1550 (begin van de boekdrukkunst) was een bibliotheek van 20 tot 50 boeken een aanzienlijk bezit.
Zoniën 2001-4, p.202-203 Rigaux, Jean & Eugène Het Avondklokje.
Het gedichtje werd voor het eerst gepubliceerd in “Het Taelverbond” in 1851.
Zoniën 2001-4, p.204-208 Van San, Piet Enkele nota’s over Jezus-Eik in WO II.
Jezus-Eik op de vlucht, tijdens de bezetting en de bevrijding.
Zoniën 2002-1, p.1-3 Dehaen, Roger Nieuwjaar.
Een mijmering over Nieuwjaar in vroegere tijden en een herinnering aan nieuwjaarsnacht van 31 december 1944.
Zoniën 2002-1, p.4-12 Erkens, Michel De Schuttersgilde van Hoeilaart.
Met opname van het reglement uit 1823.
Zoniën 2002-1, p.13-14 Van San, Piet Heemkundige sprokkels uit Overijse.
Vervolg op het artikel in Zoniën 2001 nr.3: de inhuldiging van de “Statiestraat” (Stationstraat) en de feestelijkheden daaromtrent, en de lakennijverheid te Overijse in de vroege middeleeuwen.
Zoniën 2002-1, p.15-17 Van San, Piet Drama bij de bevrijding van Eizer in september 1944.
Enkele weerstanders slepen een kapotgeschoten Duitse tank naar van Duisburg naar Eizer en stoten daarbij op een Duitse compagnie. Louis Michiels en Jules Depré verloren het leven.
Zoniën 2002-1, p.18 Janssens, René Mariëndalstory. (6/6)
Reactie op een eerder artikel van Guy VANDE PUTTE: herinneringen aan geregelde bezoeken van Bohemers aan het graf van “den Bohemer”.
Zoniën 2002-1, p.19-23 Erkens, Michel Beschrijving van de parochie Hoeilaart anno 1901. (3/4)
Een overzicht van de voornaamste serristen met hun aantal serren, waarin naast druiven (Frankenthaler, Black en Colman) ook een kleine hoeveelheid perzikken geteeld werd; de schoolbevolking en de Werkmansbond, maatschappij van Onderlingen Bijstand.
Zoniën 2002-1, p.24-31 Denayer, Raymond Bouwstenen tot de geschiedenis van het Begijnhof.
Een inventaris van 1787, opgemaakt op bevel van keizer-koster Jozef II, waarin vermeld baten en lasten van de “Tafel van den Heilige Geest”, het “Gasthuys” en het “Beggynhof”. Het artikel neemt de officiële tekst van de inventaris en uitgaven voor het Begijnhof over.
Zoniën 2002-1, p.32-38 Versluys, Luc Toen mensen nog eigendom waren van anderen …
Over slaven, lijfeigegen, burgerij, clerus, Ruusbroec, het Roo-klooster en de gevangenis “Drij Borren”, naar aanleiding van het verschijnen van het boek “Ruusbroec in Meervoud”.
Zoniën 2002-1, p.39 De Boeck, Ivo Verdwenen mensen, verdwenen beroepen. (1/2)
In memoriam met een brouwerijgeschiedenis van Albert Lootvoet, telg uit een brouwersgeslacht uit Beveren aan de IJzer. Zijn vader Valère stichtte de “Brasserie de la Fontaine” te Overijse, bekend voor zijn “Sport Ale” (na de oorlog herdoopt in “R.A.F”) en tijdens WO II zijn “zero-huit”. In 1948 kwam de “Gold Scotch”, later nog gevolgd door het “Rubensbier” in het Rubensjaar, en het “Ketje” naar aanleiding van 1000 jaar Brussel. Paul Lootvoet zou het bekende “Leffe” in het leven roepen.
Zoniën 2002-2, p.49-60 Willaert, Carine De Slag der Gulden Sporen.
Over een geschiedenisles over de Slag der Gulden Sporen, bewaard in het archief van Eugeen-Jozef Rigaux, onderwijzer en postontvanger van 1846 tot 1883 te Overijse, met citaten uit de originele tekst van Eugeen-Jozef Rigaux.
Zoniën 2002-2, p.61-65 Walkiers, Bob De eerste dodelijke ongevallen in de Hoeilaartse serren.
De originele verslagen uit 1890 (de eerste van een hele reeks) van vier verdrinkingen in waterputten, namelijk van Joseph PARQUIN, Antoon OPHALVENS, Thérèse STERCKX en Emile VANOPHEM.
Zoniën 2002-2, p.66-68 Pieters, Mark Twee “Doenders” bezoeken Zwitserland in 1914. (1/2)
Mark PIETERS p.66-68 Een gerecontrueerd reisverslag van de reis van Désiré en Félicie DECAFMEYER naar Zwitserland, net voor het uitbreken van WO I.
Zoniën 2002-2, p.69-71 Dewilder, Louis & Denayer, Raymond De Winterschutters – Deugd en Vreugd.
Enkel twee brieven getuigen nog van het bestaan van een handboogschuttersgilde “De Winterschutters” anex tonelafdeling “Deugd en Vreugd”.
Zoniën 2002-2, p.72-76 Erkens, Michel Beschrijving van de parochie Hoeilaart anno 1901. (4/4)
Over onder meer het kasteel Quirini en Ter Heiden, wijk Dumberg, bouw van de nieuwe kerk in 1870, meubelen in de kerk.
Zoniën 2002-2, p.77-80 Dehaen, Roger Veni Creator.
Herinneringen over de Plechtige Communie halfweg de 20e eeuw.
Zoniën 2002-2, p.81-84 Versluys, Luc Ruusbroec … een mysticus of Mystieker, in de wolken .. wereldvreemd.
Bedenkingen bij Ruusbroec wanneer hij het heeft over “openbare doodzonden”.
Zoniën 2002-2, p.84 Van Orshoven, Felix Aanvulling en correctie bij het artikel “KSA in onze regio”.
Aanvulling en correctie bij het artikel “KSA in onze regio” (Zoniën XXV, nr.4, p.170).
Zoniën 2002-2, p.85-86 Timmermans, Frieda Wie was Mirza?
Over een krantenknipsel uit het archief van baron Jacques de la Rocheterie, één van de laatste bewoners van het huidige gemeentehuis, met een foto Mirza en François Rose, zoon van Nicolas Rose die met het fokken van Groenedalers begon. Mirza is de stammoeder van het hondenras “Groenendaal”.
Zoniën 2002-2, p.87-96 Denayer, Raymond Het “Gasthuys van Overyssche”,vervolg op de inventaris van 1787.
Een beetje geschiedenis en de teloorgang van dit gasthuis en de inventaris.
Zoniën 2002-3, p.97-104 Denayer, Raymond Een tracé doorheen Overijse voor de Romeinse heirbaan Rumst-Baudecet.
Zoektocht naar de juiste ligging van de zijtak (diverticulum) op de heirbaan Bavai-Keulen die in de buurt van Gembloux (Baudecet) richting noord naar de Rupel bij Rumst (Romeinse haven) ging. Deze zijtak moet noodzakelijkerwijze in de buurt van Overijse liggen.
Zoniën 2002-3, p.105-112 Timmermans, Frieda Het was zomer toen ik kind was en we zaten in de knip.
Zonder “de knip” – het uitdunnen van de druiventrossen, zouden de druiven nooit zo groot worden. Een sfeerbeeld van deze periode in het jaar waarin de serren en het leven van velen beheerst wordt door de knip.
Zoniën 2002-3, p.113-118 Willaert, Carine Soldaten “te gast” in Overijse. (1/2)
Tijdens vele veldtochten werden ook in Overijse soldaten ingekwartierd; dit artikel behandelt de daarbij toegepaste reglementen in de eerste helft van de 18e eeuw, evenals de problemen die daaruit voortvloeiden.
Zoniën 2002-3, p.119-123 Versluys, Luc Schatten in de grond.
Over het te Hoeilaart gevonden stenen monument van Caius Appianus Paternus, die hier waarschijnlijk als pensioen een stukje grond kreeg, en het Indische muntstuk uit de eerste eeuw gevonden op de Dumberg.
Zoniën 2002-3, p.124-126 Denayer, Raymond De Cruysboomkapel.
Hoe de kapel in het bezit van de parochie Sint-Martinus kwam, en de kapel aan haar naam.
Zoniën 2002-3, p.127-132 Erkens, Michel Het Glazen Dorp … 50 jaar geleden.
Een inventaris van het aantal serrebedrijven en hun oppervlakte in 1950-1951 te Hoeilaart.
Zoniën 2002-3, p.133-144 De Boeck, Ivo Verdwenen mensen, verdwenen beroepen. (2/2)
In 1919 begon Jeanne GUIOT een hoedenwinkel in de Heuvelstraat, verhuisde met haar echtgenoot Eugène RIGAUX naar het Lipsiusplein waar zij elk hun vitrine hadden: zij met hoeden en bijbehoren, hij met radio’s van Telefunken. Josetten Rigaux was eveneens aktief in de toneelgroepen “de Vakantiegangers” en de “Kadaantjes”, en stichtte het majorettenkorps voor de Koninklijke Harmonie Sint Martinus. Een geschiedenis van zowel een familie als van hoeden.
Zoniën 2002-4, p.146-159 Denayer, Raymond Proeve tot oplossing van het probleem omtrent het Castrum van Dispargum.
De Frankische koning CHLODIO (428-447) verbleef na zijn overtocht over de Rijn in zijn burcht te Dispargum. In dit artikel worden verschillende theorieën belicht over de juiste locatie van dit “Dispargum”, waarvoor zowel het Duitse Duisburg genoemd werden, als Diest, Dispurg bij Smalkalde, d’Asberg… Terwijl Wendelinus (Govaart Wendelen) de kaart trekt van Diest, nemen de Engelsman Edward Gibbon, Alphonse Wauters en Van De Velde het op voor Duisburg (deelgemeente van Tervuren). Dit artikel gaat dieper in op de waarschijnlijke locatie op het Hof van Reynegom, ook bekend als Stakenborg te Duisburg.
Zoniën 2002-4, p.160-161 Van Binnebeek, Jean-Pierre De Heirbaan Rumst – Baudecet.
Repliek op het in Zoniën 2002-3 voorgestelde tracé van de doortocht in de streek van het diverticulum Rumst-Baudecet.
Zoniën 2002-4, p.162-168 Timmermans, Frieda Verdwenen, verdwijnende en vergrlijdende tradities in deze donkere dagen: een mijmering.
Mijmeringen over Allerheiligen, Allerzielen, Halloween, kerkhofbezoek, Sinterklaas en de Greef, Sint-Hubertus en Sint-Clemens, Kerstmis en Santa Claus.
Zoniën 2002-4, p.169-173 Willaert, Carine Soldaten “te gast” in Overijse. (2/2)
Vervolg op het inkwartieren van soldaten in de 18e eeuw.
Zoniën 2002-4, p.175-179 Erkens, Michel Een kijkje in de haras.
Inventaris van de haras of paardenstoeterij van Groenendaal omstreeks 1635, en wat daaruit te leren valt.
Zoniën 2002-4, p.180-188 Van San, Piet Aan mij is geen huis of appartement besteed. Charel Delsinne, foorkramer uit Overijse.
Levensverhaal van Charel Delsinne, geboren en getogen Overijsenaar uit een familie van foorreizigers, maar meestal onderweg van de ene foor naar de andere.
Zoniën 2002-4, p.189-190 Vande Putte, Emmanuel De Brabantse fauvist Anne-Pierre de Kat (1881-1968) te Overijse. Op zoek naar een verdwenen schilderij.
Over een kunstenaarskolonie in de Cornichewijk waarvan de Nederlander Anne-Pierre de Kat deel uimaakte. Het artikel verzoekt om meer informatie over deze schilder en twee afbeelde schilderijen.
Zoniën 2002-4, p.191-198 Versluys, Luc 1954. Over Pastoor VANBEVER een Overijsenaar als priester in Hoeilaart.
Verslag van een viering voor 40-jarig priester jubileum op 10 oktober 1954.
Zoniën 2002-4, p.199-200 Loones, Maurits Prior postbedeling in 1906.
Een postkaart werd op 27 juli, tussen 14 en 15 uur te Brussel afgestempeld, maakte een reis heen en terug naar Blankenberge en was op 28 juli terug in Hoeilaart om 17-18 uur.
Zoniën 2003-1, p.1-23 Vande Putte, Guy Het Brouwershof en het geslacht De Page – van brouwerij tot bejaardenflats.
Familiegeschiedenis van de brouwersfamilie De PAGE met aanverwante families Van BILLOEN, TAYMANS, POOT, BRUFFAERTS. Een verhaal waar bier nooit veraf is: geuze, lambiek, faro, Isco, de brouwerijen van De Page, Brasserie du Béguinage, de Vrijheidskamme.
Zoniën 2003-1, p.24-25 Erkens, Michel Bij wijze van inleiding.
Hoe een verzameling postkaarten een archief wordt. Inleiding op het volgende artikel.
Zoniën 2003-1, p.26-41 Pieters, Mark De reizen van Octavie en Felix Sohie.
Dit zijn enkele reisverslagen opgemaakt aan de hand van prentkaarten verstuurd rond de jaren 1900 vanuit Italië, Zwitserland, Nederland, Noord-Afrika, Duitsland, Hongarije, Frankrijk, Scandinavië en -dichter bij huis- de Belgische kust.
Zoniën 2003-1, p.42-43 Denayer, Raymond Hoe de Cruysboomkapel eigendom werd van de kerkfabriek Sint-Martinus.
De originele tekst van het testament van Andreas DECOSTER, pachter-eigenaar van het “Gebroken Hof” te Eizer.
Zoniën 2003-1, p.44-45 Versluys, Luc Ten tijde van de Romeinen was Hoeilaart bewoond!
Mijmeringen bij de 45ste verjaardag van de Hoeilaartse Heemkundige Kring.
Zoniën 2003-1, p.46-47 Dewilder, Louis & Denayer, Raymond Overijse – Waterloo per tram of … per De Lijn /TEC-bus.
Over een aanvraag uit 1912 voor een tramlijn van Overijse naar Eigenbrakel.
Zoniën 2003-1, p.48 Lefever, Norbert Antwoord.
Het “edelhert” in een artikel van Zoniën 2002-4 zal toch eerder een hond zijn.
Zoniën 2003-2, p.49-56 Denayer, Raymond Poging tot identificatie van een votief kinderportret te Jezus-Eik.
Dit schilderij dat de afbeelding toont van “Jean-Joseph-Gilain-Maximilien van Reynegon de Raeckenboer” blijkt in werkelijkheid een “van Reynegom de Staekenbourg” voor te stellen, namelijk de laatste baron van Duisburg, Joan-Gislenus-Maximiliaan de Reynegom de Staekenbourg.
Zoniën 2003-2, p.57-65 Erkens, Michel Een molen voor de priorij van Groenedaal.
Over de problemen rond de molenrechten in Hoeilaart en Groenendaal.
Zoniën 2003-2, p.67-69 Dehaen, Roger Afscheid van een jeugdidool.
Herinneringen bij het overlijden van Rik Van STEENBERGEN.
Zoniën 2003-2, p.70-76 Timmermans, Frieda Elisa Strompers: 100 jaar!
Elisa Strompers: 100 jaar!
Zoniën 2003-2, p.77-82 Willaert, Carine Wat zit er in mijn gamel? Soldatenkost in de 18e eeuw.
Aan de hand van documenten wordt de dagelijkse kost van soldaten en officieren in de 18e eeuw achterhaald.
Zoniën 2003-2, p.83-89 Denayer, Raymond De Tafel van de Heilige Geest.
Inventaris van de bezittingen, inkomsten en uitgaven van de Tafel van de H.Geest, armenzorg en voorloper van het huidige OCMW.
Zoniën 2003-2, p.90-96 Vande Putte, Guy Twee lijkredes uit de oude doos.
Bespreking van een lijkrede voor dokter Jules-Hubert DESSY in 1902 en een tweede voor meester Jozef VANDE PUTTE in 1935, met de volledige tekst.
Zoniën 2003-3, p.97-104 Denayer, Raymond Dieper inzicht in Eizer (in de marge van Dispargum).
Op zoek naar de ligging van Dispargum, gaat dit artikel specifiek over het gehucht Eizer, met het “Gebroken Hof”, Reynegom en Stakenborg, en de discussie over de juiste ligging van het diverticulum.
Zoniën 2003-3, p.105-115 Erkens, Michel Hoeilaartse molensprokkelingen.
Over de banmolen van Hoeilaart, molenaars met problemen, enkele bekende molenaars uit de 16e, 17e en 18e eeuw zoals Mertens, de Beysere, de Cretemont, Caffmeyer, Pasteels, Clabots en Stas, invloed van de ligging van de molen op het stratenplan.
Zoniën 2003-3, p.116-119 Willaert, Carine Bewaring en verdeling van voedsel bij onze voorouders.
Droog, koel, gezouten, gesuikerd, in vaten, stenen potten en ijskelders: op alle manieren werd voedsel bewaard. Daarnaast zorgden markten allerhande voor verdeling.
Zoniën 2003-3, p.120-127 Van Orshoven, Alfons Hoeilander Guy DEROM, explorator van het Zuidpoolgebied.
Guy Derom maakte deel uit van de derde zuidpoolexpeditie van 1959 tot 1961.
Zoniën 2003-3, p.128-133 Denayer, Raymond Een eigenhandige brief van Alice Nahon.
Alice Nahon liep school bij de zusters in de “Ecole ménagère et agricole” op de Drogenberg. In de archieven van het klooster dook een brief van haar aan zuster Appolonia op, met een gedicht getiteld “Aralia Japonica”.
Zoniën 2003-3, p.134-137 Van San, Piet Afscheid van de zusters van Eizer.
Verslag van de viering bij het afscheid van de zusters.
Zoniën 2003-3, p.138-140 Dehaen, Roger Van Gildenhuis tot Ter IJse.
Over het voormalig Gildenhuis, cinema en gelagzaal uitgebaat door Maria en Cor van Dooren, waar ook “De Lustige Zeveraars” toneel speelden. Voor dat de TV een einde maakte aan kleine bioscoopzalen, heette het complex ook nog “Century”.
Zoniën 2003-4, p.143-154 Denayer, Raymond Was Wendelinus vooringenomen?
Godefridus Wendelinus, 1580-1667, priester en geleerde, was tijdgenoot van de ontdekking in Doornik op 27 mei 1653 van het graf van de Frankische koning Childeric, wiens voorouders vertrokken waren vanuit Dispargum. Hij poneerde de stelling dat Diest in aanmerking komt voor de locatie van Dispargum, terwijl de auteur een vurig pleidooi houdt voor het Stakenborgcomplex te IJzer-Duisburg.
Zoniën 2003-4, p.155-169 Erkens, Michel Het vastleggen van de Taalgrens in 1963.
40 jaar geleden werd de taalgrens vastgelegd. het artikel schetst hoe doorheen verschillende teksten en besprekingen, onder andere het gehucht “La Corniche” bij Terhulpen kwam, Nieuw-Bakenbos en ’t Rot bij Hoeilaart komen, en de zendmasten van de toenmalige BRT in Waver bleven.
Zoniën 2003-4, p.170-178 Vande Putte, Guy Sint-Joris en de Heilige-Geest hebben hun sporen nagelaten in de Overijsese Topnymie.
Een onomastische belichting van “De capellanie van Sint-Joris” leidt de lezer langs verschillende vermeldingen van grond of huis met de naam Sint-Joris in het verleden. In een tweede deel gaat de schrijver op zoek naar eigendommen van “den heyligen geest” in Overijse en Rozieren.
Zoniën 2003-4, p.179-180 Pieters, Mark Het Grafmonument Sohie-Weustenraad.
Een aanklacht voor de verwaarlozing van het grafmonument van deze voor Hoeilaart belangrijke familie.
Zoniën 2003-4, p.181-200 Denayer, Raymond Op D-Day 6 juni 1944 viel een Amerikaanse B-24 te Hoeilaart. (1/2)
Dit is het verhaal van een neergeschoten B-24 op het Nilleveld te Hoeilaart, zoals verteld door getuigen: hoe een overlevende aan burgerkleren kwam en zijn uniform deskundig verstopt werd, de huiszoekingen enz. Lt. Pratt vertelt over zijn ontsnapping met de hulp van de weerstand om na enkele maanden bij landgenoten aansluiting te vinden. Wie was de bemanning en wat is er van hen geworden na de crash?
Zoniën 2004-1, p.1-9 Janssens, René Van het Pachthof van Glams tot de Concordia en het Gildenhuis.
Het gebouw dat vandaag Ter IJse herbergt onderging heel wat veranderingen tijdens zijn bestaan, zowel qua vorm als qua functie: het pachthof van Glams of landbouwbedrijf van de familie Billoen, cinema Century, feest- en toneelzaal Concordia,het Gildenhuis.
Zoniën 2004-1, p.10-16 Vandenborre, Roger Niet-alledaagse Exploitatiemachtigingen rond eind 19e eeuw te Hoeilaart.
Vergunningen voor een ijzergieterij, een smalspoorlijn, een viskwekerij en tenslotte voor de opslag van buskruit en jachtkruit.
Zoniën 2004-1, p.@@@ Denayer, Raymond De ware schenker van de stalen klok van Maleizen: de familie Arenberg.
De auteur gaat op zoek naar de ware schenker van de stalen klok van Maleizen: de familie Arenberg, alhoewel als meter Catharina Bontemps en als peter Jean-Baptiste Stouffs genoteerd werden.
Zoniën 2004-1, p.24 Denayer, Raymond Verslagenheid.
Na het schrijven van vorig artikel duikt een verslag op in het Aartsbisschoppelijk archief waarin vermelde peter en meter van de klok van Maleizen als schenkers vermeld staan. De auteur haalt redenen aan waarom dit niet met de feiten zou stroken.
Zoniën 2004-1, p.25-36 Kimmel, Joop Een wildwal te Groenendaal.
Het was vroeger de gewoonte om het wild met beplante wallen binnen een domein te houden; de grens werd met grenspalen afgebakend. In Groenendaal zijn nog een aantal van deze palen en een wildwal terug te vinden.
Zoniën 2004-1, p.37-38 Van San, Piet Bouwstenen voor de geschiedenis van het Begijnhof te Overijse.
Tijdens een enquête in 1389 doen de begijntjes van Overijse hun beklag over het beheer van hun voogd in verband met met een te goedkoop verkocht stuk grond.
Zoniën 2004-1, p.39 De Boeck, Ivo De Beierij is klaar voor de erfgoeddag.
De Beierij is klaar voor de erfgoeddag.
Zoniën 2004-1, p.40-44 Denayer, Raymond Op D-Day 6 juni 1944 viel een Amerikaanse B-24 te Hoeilaart. (2/2)
Het vorig artikel heeft een aantal reacties en aanvullingen opgeleverd, die hier gebundeld worden. Ralph Leindorf, stalag Luft IV.
Zoniën 2004-1, p.45-47 Denayer, Raymond De Iconografie en Stakenborg.
De problematiek rond Stakenborg, Reynegom, en het diverticulum Rumst-Baudecet, kwam reeds meermaals aan bod. Dit artikel bespreekt een gravure uit 1730, overgenomen door onderwijzer Bosmans in 1833, en de lokalisatie door deken Davidts in 1965.
Zoniën 2004-1, p.48 Pieters, Mark Twee “Doenders” bezoeken Zwitserland in 1914. (2/2)
Errata bij het artikel in Zoniën 2002/2 p.66: er lag nog sneeuw in juni en toch was het niet koud…
Zoniën 2004-2, p.49-56 Denayer, Raymond Pleidooi voor het diverticulum Rumst-Baudecet doorheen Overijse.
Aan de hand van een notariële verkoopakte van 1843 van een stuk grond, onderzoekt de auteur langswaar het romeins diverticulum Rumst-Baudecet kon gelopen hebben. Hij pleit voor de Stokkemstraat. Verder komen aan bod de resten van een romeinse villa in de Moskensstraat.
Zoniën 2004-2, p.57-61 Erkens, Michel 500 jaar geleden: de eerste Vandervaeren in Hoeilaart.
Wedervaren van Jacobus Vandervaeren met zijn pacht van een hof in kennelijk slechte staat, met afdruk van een brief met onbekende bestemmeling, waarin hij zijn problemen uiteenzet.
Zoniën 2004-2, p.62-64 Clabots, Albert Jeugdherinneringen aan Eizer.
Een postuum jeugdverhaal over zijn vakanties te Eizer bij zijn grootouders.
Zoniën 2004-2, p.65-66 Erkens, Michel Een prentkaart uit augustus 1914.
Afdruk en bespreking van een kaart verstuurd vanuit Hoeilaart naar Wetteren aan de heer Schatteman, door een soldaat op weg naar Namen.
Zoniën 2004-2, p.67-75 Erkens, Michel De erkende verenigingen van 1931 te Hoeilaart.
Wegens herziening van de lijst der erkende verenigingen stuurden volgende de standregelen: Nog vermeld zijn de Koninklijke Harmonie Vooruitgang Nut en Vermaak, Racing Club Hoeylaert, en Auto-Moto Club Hoeylaert.
Zoniën 2004-2, p.76-79 Denayer, Raymond Vieren we in 2009 de 500e Verjaardag van de “Leegstad” van Overijssche?
Een penning vermeldt de “359ste verjaardag der Leegstad van Overijsche, op 2 augustus 1868. Zat de Harmonie Sint-Martinus hier achter? Wat gebeurde er 359 jaren voordien in de Leegheid dat tot vieren aanspoorde? Heropbouw na de brand in 1789?
Zoniën 2004-2, p.80-96 Willaert, Roger Erfgoedthema: Het zit in de genen: acht generaties bakker Danhieux.
Genealogie van het geslacht Danhieux in Tervuren en Overijse, bakkersgast, broodmaecker, bakker, en hoe zij in Overijse het dorps- en straatbeeld vormden, aan de Scheythaag, in “De Met”, “De Trapkens”. Interessant zijn de verschillende schrijfwijzen: Danhieux, Danhieu, Danijeù, Danrieù,D’enhieux, Danliu, D’Enhieux, Danhieù, D’anhieux, D anhieux, D’Anhieux.
Zoniën 2004-2, p.97-100 Vandenborre, Roger Een tomboila voor den “Druppel Melk”.
Kort overzicht van enkele prijzen voor de tombola van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn in januari 1932 te Hoeilaart.
Zoniën 2004-3, p.101-111 Erkens, Michel Het Verdrag van Groenendaal.
Op 26 maart 1559 het Verdrag van Groenendaal getekend, een geheim akkoord tussen de koning van Spanje, Filips II, en de hertog van Savoie, Emmanual-Philibert, voorafgaand aan het verdrag van Cateau-Canbrésis.
Zoniën 2004-3, p.112-131 Vande Putte, Guy Het jaar 1509 in 1868 herdacht: een non-event te Overijse of “Vuil lawait in de Lieghait”.
Zoektocht naar wat er te vieren viel en waarom. Dit leidt de lezer langs de harmonie Sint-Martinus, de families Borremans en Adriaens, dorpspolitiek en de vaststelling dat er voor zover geweten in 1509 niets bijzonder gebeurd is.
Zoniën 2004-3, p.132 Vande Putte, Guy Het Hof te Reutenbeek alias Borremanshof.
Als bijlage bij vorig artikel iets over het Reutenbeekhof, Paradijshof, de “Stammsitz” van het boerengeslacht Borremans.
Zoniën 2004-3, p.133-142 Kimmel, Joop Bronnen en Pompente Hoeilaart.
Waar haalden de Hoeilanders in vroegere tijden hun water? Na een geologische uiteenzetting volgt een opsomming van nog bekende bronnen of borren, de bouw van waterputten, openbare pompen, met een foto van de enige overlevende pomp.
Zoniën 2004-3, p.143-147 Willaert, Carine Milieuhinder op het platteland in de pre-industriële samenleving. (1/2)
Milieuwetten zijn niet van vandaag: ze bestonden al in de middeleeuwen. Mestvaalten langs de weg, mest van allerlei oorsprong op straat, beerputten naast de deur,rook van schouwen… allemaal redenen om vast te leggen wan mocht of moest.
Zoniën 2004-3, p.148-152 Pieters, Mark Overijsese vijverlandschappen van Albert Sohie.
Verdwenen landschappen aan de Molendreef en de Begijnhofvijver met de boerderij Van Moer.
Zoniën 2004-4, p.153-174 Denayer, Raymond Van de Zusters van Liefde tot de Zusters van Mechelen. (1/2)
Het ontstaan van de zusterkloosters in Overijse: Zusters van Liefde, Les Filles de l’Immaculée Conception de la très Sainte Vierge Marie en de Zusters van Mechelen – Overijse; het Godshuis of Hospice, het ontstaan van een pensionaat, onderwijs in het Zwaanpoortgebouw. Het verhaal hoe zuster Adrienne, later Mère Adrienne, vanuit niets een kloostergemeenschap opbouwt.
Zoniën 2004-4, p.175-180 Stroobants, Francis Mijn Ma, zus tussen de Zusters.
Herinneringen van de moeder van de auteur, en een beetje geschiedenis van scholen in Overijse: bouw van een gemeenteschool in de Heuvelstraat, en de honderjarige zuster Apolline.
Zoniën 2004-4, p.181-184 Buytaert, M. Van “Institut du Sacré-Coeur” tot “Vrij Technisch Instituut”.
Generaties vooral Brusselse commerçanten stuurden hun dochters op internaat met kleuterschool, lagere school en middelbare afdeling “commerce” en “naad”. De Franstalige afdeling moest door de federalizering in de jaren ’60 afbouwen. De landbouwschool werd tuinbouwschool, Middelbare Landelijke Huishoudschool en tenslotte Vrij technisch Instituut. Langzaam verdwijnen de zusters ook uit het onderwijs en gaan zich met andere sociale noden bezighouden.
Zoniën 2004-4, p.185-189 Timmermans, Frieda De Zusters van Overijse – Mechelen.
De Zusters van Mechelen – Overijse ontstonden uit een fusie van de Overijsese “Dochters van de Onbevlekte Ontvangenis”, de Mechelse “Zusters van Liefde” en de “Zwartzusters”; als geestelijk directeur zochten ze Bart Mesotten aan, die een autoriteit is op het gebied van haikoe’s (waarvan enkele hier opgenomen) en aloude gebeden hertaalde. De zusters vormden een stevige kern in het onthaal van vluchtelingen. p.190-196: Een selectie oude foto’s van het Heilig Hartinstituut.
Zoniën 2005-1, p.1-11 Denayer, Raymond Van de Zusters van Liefde tot de Zusters van Mechelen. (2/2)
Deel 2 van de geschiedenis van de Zusters van Liefde, Les Filles de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge Marie tot de Zusters van Overijse-Mechelen. Over schoolstrijd, de eerste aalmoezenier, bijhuizen in paervis St.-Roch, Boendaal, Oudergem, Jezus-Eik, Eizer, Sint-Joris-Weert, Pont-à-Celles, Trazegnies en Luttre; en de bouw van het klooster op de Drogenberg. Terloops komt ook de inhuldiging van de tram Groenendaal-Overijse, die het einde betekend van de “diligence séculaire Overyssche – La Hulpe”, bekend als “den oemelenbus van Lamal”, met afbeelding vandit historisch voertuig.
Zoniën 2005-1, p.12 Timmermans, Frieda Kleine wasjes, grote wasjes.
Een overzicht van “de was” in de tijd van onze (groot)ouders: over het washuis of waskot, kuipen, tobben, bassengs, doeits, savoin de Marseille, sunlight, bleekpoeder en blijk, blauwsel, javel, wasmachiene en essoreuse, stijfsel om te eidigen bij droogkasten en stoomstrijkijzers.
Zoniën 2005-1, p.22 Van San, Piet Enkele volksverhalen uit Eizer.
Verhalen over pastoor Ratinckx; de controle op paarden, koeien, varkens, tijdens WO II; en een stropersverhaal eveneens in WO II.
Zoniën 2005-1, p.26 Goffin, Yves De gewelfde kelder van de Priorij van Groenedaal.
Artikel over de ligging in het klooster van de kelders waarvan nog resten bestaan, en de kelderarchitectuur.
Zoniën 2005-1, p.34 Danhieux, Marie-Paule Wat een leven! (1/3)
Overzicht van de handel door de eeuwen heen aan de hand van het boek “Wat een leven” van Roger LINSKENS.
Zoniën 2005-1, p.42 Vandenborre, Roger Wat doet Leonard te Hoeilaart?
Sint-Leonard van Noblac, die gevangenen bevrijdde en schutspatroon is van het vee heeft een kapel in Hoeilaart; wie was hij en waarom staat hij daar?
Zoniën 2005-1, p.46 Vande Putte, Guy Het kasteeltje in de Klapstraat, gissingen naar het Molenpashof.
Een niet zo recent huis in de Klapstraat, thans Frans Verbeekstraat, in de jaren 1930 bewoond door een renteniers echtpaar IDIERS-TAYMANS (waarvoor meteen een genealogie TAYMANS wordt meegegeven) zou kunnen teruggaan op het reeds lang verdwenen Molenpashof. Molenpas situeert zich in de omgeving van borchthof en scherrewerremolen, en komt als familienaam Molenpas en Moelenpas (Cornelia Moelenpas: grootmoeder materneel van Lipsius).
Zoniën 2005-2, p.@@@ Vandenborre, Roger Kareelovens te Hoeilaart.
Kareelovens te Hoeilaart.
Zoniën 2005-3, p.85 Van San, Piet De familie Paillet, huisleverancier van miswijn.
Tijdens de eerste en tweede wereldoorlog ontstond er door onderbroken handelswegen een tekort aan miswijn. Paillet wist dit op te lossen door wij te maken van de lokale druiven.
Zoniën 2005-3, p.93 Mat, Raymond De keizerstraat.
Hoe Jozef Muyldermans keizer werd, een evolutie van arme boeren naar rijke serristen, dank zij Royal en Colman. Een familiegeschiedenis.
Zoniën 2005-3, p.101 Willaert, Carine Milieuhinder op het platteland in de pre-industriële samenleving. (2/2)
Veeteelt, visserij, jacht, hout en turf als energie, het belang en vervuiling van rivieren, de invloed van militaire activiteiten.
Zoniën 2005-3, p.117 Vandenborre, Roger Taks op publieke dansfeesten te Hoeilaart.
Briefwisseling over – en vooral tegen! – taks op dansgelegenheden.
Zoniën 2005-3, p.123 Danhieux, Marie-Paule Wat een leven! (2/3)
Tweede deel. Over hygiëne, urbanisatie en woningen, handel en leven op straat, brand en water.
Zoniën 2005-3, p.132 Erkens, Michel Export van druiven voor de eerste wereldoorlog.
Een overzicht van verkochte volumes, verkoop en transport.
Zoniën 2005-3, p.136 Vande Putte, Guy Beiers en Taymansen te Edingen en Tubeke.
Een bijdrage over Taymans en Taymans d’Eypernon.
Zoniën 2005-3, p.140 Van San, Piet Heemkundesprokkels.
Een politiereglement voor Overijse in 1833 over baden zonder kleren en het serveren van sterke drank en bier, en dansen tijdens de kermis. Hoe Jozef Muyldermans keizer werd, een evolutie van arme boeren naar rijke serristen, dank zij Royal en Colman. Een familiegeschiedenis.
Zoniën 2005-3, p.@@@ De redactie Jozef Muyldermans, een familiegeschiedenis.
Hoe Jozef Muyldermans keizer werd, een evolutie van arme boeren naar rijke serristen, dank zij Royal en Colman.
Zoniën 2005-4, p.142 Arckens, Wim Honderjarige krijgt facelift.
De Vuurmolen, vermoedelijk oudste gebouw in gewapend beton van België: over de bouw door Leon Monnoyer volgens het systeem “Perraud Dumas”, de moleninstallatie van de firma Seck, en de werkomstandigheden. Molen, meel, bloem, graan.
Zoniën 2005-4, p.162 Erkens, Michel Priesterroepingen in onze streek.
Lijst op basis van overlijdens van priesters tussen 1813 en 1961 in de gemeenten Duisburg, Hoeilaart, Huldenberg, Leefdaal, Neerijse, Ottenburg, Overijse, Tervuren, Vossem.
Zoniën 2005-4, p.171 Danhieux, Marie-Paule Wat een leven! (3/3)
Over de tijd van toen in de middeleeuwen: tijdsindeling, verlichting, verwarming, voeding, brood, vlees, kruiden, vis, zuivel, groenten en fruit, drank.
Zoniën 2005-4, p.188 Vandenborre, Roger De teelt van waterkers in de IJsevallei.
Teeltwijzen in kesbeken, cressonbeken, bewatering, aanplanting ziekten en plagen.
Zoniën 2005-4, p.193 Vandenborre, Roger Marktperikelen voor de Hoeilaartse marktkramers in Waver en Hoeilaart in 1878.
Over een petitie tegen standrecht op de markt te Waver.
Zoniën 2006-1, p.1 Vandenborre, Roger Van put- tot leidingwater te Hoeilaart.
Drinkbaar water voor 1900: aanvragen voor het plaatsen van pompen en putten, en reglementen.
Zoniën 2006-1, p.15 Van San, Piet & Debloem, Marcel Hoeilander op dodenmars in Duitsland bij het einde van de tweede wereldoorlog.
De arrestatie en zwerftocht door Duitse gevangenissen, en het integrale verhaal uit het dagboek over de tocht vlak voor de bevrijding; eveneens vermelding van de executie van Marcel Félicé, met een uittreksel van zijn laatste brief.
Zoniën 2006-1, p.25 Vande Putte, Guy Kunstschilder Jozef De Coene en Overijse.
Commentaar bij enkele schilderijen gemaakt rond Ter Nood, en in Overijse tijdens zijn verblijf alhier.
Zoniën 2006-1, p.29 Mat, Raymond Werken op de Waversesteenweg te Hoeilaart.
Met enkele beelden van de Waversesteenweg, en een overzicht van de oude straatnamen Nillestraat, Zavelstraat, Houtweg, Brusselsestraat, Nilleveld, Rosierstraete, Pierre Van Dijckstraat, Bakenbos, Veldstraat, Kweddelweg, Tenboslaan, Negenbunderweg, Donkerstraat.
Zoniën 2006-1, p.36 Vande Putte, Guy De Prinsen van Horne, de Brusselse jezuïten en Mariëndalarchitect Jozef Prémont.
Van het Hotel van Wittem en Horne, via het oude college in de Ursulinenstraat naar het nieuwe Sint Michel, gebouwd door Prémont.
Zoniën 2006-2, p.44 Van San, Piet Ons Brabants Kieken.
De stichters van deze vereniging in 1907.
Zoniën 2006-2, p.46 Denayer, Raymond De Hoeilaartse baksteenovens.
Enkele foto’s als aanvulling bij het speciaal nummer over kareelovens, Zoniën 2005-2.
Zoniën 2006-2, p.51 Willaert, Carine Middeleeuws onderwijs te Overijse.
Onderwijs algemeen en vanaf 1493 in Overijse.
Zoniën 2006-2, p.57 Borremans, Roger Van put- tot leidingwater.
Aanleg en onderhoud van waterputten en waterpompen eind 19e en begin 20e eeuw.
Zoniën 2006-2, p.79 Arckens, Wim Het Portlandmysterie.
Een blik op de hulpverlening aan de hand van krantenartikels uit Portland.
Zoniën 2006-2, p.91 Van San, Piet A friend in need is a friend indeed.
Foto met dankbare kinderen met namenlijst, uit 1917.
Zoniën 2006-2, p.93 Van San, Piet Nestor Rowies.
Nestor Rowies overleed in Kongo als “directeur de la Brasserie de Stanley-Pool” en kreeg daarvoor hier een straat naar hem genoemd.
Zoniën 2006-3, p.97 Erkens, Michel Hertogelijk bezoek in Hoeilaart.
Hoeilaart is ouder dan men denkt. Hier bespreking van een acte van rond 1155, en een bekrachtiging van een overeenkomst in 1251.
Zoniën 2006-3, p.106 Van San, Piet Inventaris van de klokken te Overijse.
Over de klokken van de kapel van het Heilige Hart te Maleizen, van de kerken van Tombeek, Jezus-Eik, Terlanen, Maleizen, Sint-Martinus, Eizer en het noviciaat van de Broeders van de Christelijke Scholen.
Zoniën 2006-3, p.114 Vandenborre, Roger Honden in het verkeer tijdens de negentiende eeuw.
Reglementen over het inspannen van honden, en belastingen op honden.
Zoniën 2006-3, p.118 Van San, Piet Den Hemel.
Geschiedenis van het huis “Den Hemel” naast huidig café De Luppe, te beginnen met de verkoop op 5 mei 1770 aan JB Janssens.
Zoniën 2006-3, p.128 Séguy-Parisel, Claire Verkavelingsgeschiedenis van de Groenendaalse steenweg.
De bewoners van deze wijk in Art-Nouveau stijl in de 19e eeuw: Demeur, Delstanche; Tilley, Hamesse, Somerhausen, Hennebert, Leclercq, Mounier, Vinche, Potvin.
Zoniën 2006-3, p.134 Arckens, Wim En toen kwam de tram.
Het belang van de stoomtram Groenendaal – Overijse voor de economische ontwikkeling van de streek; opkomst en neergang van de lijn.
Zoniën 2006-3, p.142 Mat, Raymond Jan Bode.
Van een moderne lichtkrant naar de belleman 400 jaar geleden Jan Bode, de boodschapper uit Brussel die de ordonantiën moest voorlezen. Ook nog enkele gegevens over aantallen stuks vee in de 16e en 18e eeuw.
Zoniën 2006-4, p.147 Vande Putte, Guy Nekkerspoel te Overijse.
Gelegen beneden aan “Nortsberch” of “Hof ter Noirt” of “Ter Nood” of “Tenots”, pachthof van Vroman, deel uitmakend van Terborcht, aan de Borchtmolen of Scherrewerremolen. Mogelijk is het de Begijnhofvijver. Nekker of nikker is een Germaanse watergeest die mensen naar beneden trekt in het water.
Zoniën 2006-4, p.153 Erkens, Michel Platter op bezoek bij Lipsius.
Dokter Thomas Platter uit Bazel reist in 1599 door de Nederlanden en geeft daarbij commentaar, inzonderheid over Brabant, Leuven, Groenendaal en zijn bezoek aan Lipsius te Leuven.
Zoniën 2006-4, p.160 Goedhuys, Dominique De bewoners van de grote plaats.
Over enkele generaties Charliers en Blanpain, die op “de Grote Plaats”, nu Justus Lipsiusplein, een winkel hadden, met een afbeelding van een affiche bij de opening van een filiaal “Delhaize Frères”.
Zoniën 2006-4, p.167 Kimmel, Joop Langs de grens van de Priorij van Groenendaal.
Op het spoor van de domeingrenzen aan de hand van de boswal en enkele overgebleven grenspalen.
Zoniën 2006-4, p.176 Van San, Piet Een papiermolen te Overijse?
Wat is een papiermolen en waar stond de molen van Paulina van Hauthem?
Zoniën 2006-4, p.179 Pieters, Mark De reizen van Ernest Sohie.
Het echtpaar Felix en Octavie Sohie op reis aan de azurenkust, Vichy, Rome.
Zoniën 2006-4, p.181 Vande Putte, Guy De wereldbol van de prins van Horne.
Op een veiling wordt een zilveren wereldbol verkocht, ooit eigendom van Maximiliaan-Emmanuel van Horne, prins van Overijse. De wereldbol is uitgevoerd volgens het Planciusmodel, en draagt bovenaan Cleopatra die het wapen van de Horne’s vasthoudt.
Zoniën 2006-4, p.185 Erkens, Michel Heemkundige kring koopt uitzonderlijk werk van Surius aan.
De Kartuizer Surius verzamelde als eerste al de werken van Ruusbroec en vertaalde ze allemaal in het Latijn. Het aangekochte werk is een tweede druk uit 1608.
Zoniën 2007-1, p.2 Van San, Piet De notarisfamilie Vandevelde.
Grote heren te Overijse tussen 1735 en 1875, (bekend in het notarisambt van 1673 tot 1921), en hun bezittingen aan de hand van staten van goed.
Zoniën 2007-1, p.30 Pieters, Mark De Brabantse woningen van Albert en Suzanne Sohie.
De eerste serristen konden zich luxueuze huizen permitteren.
Zoniën 2007-1, p.36 Janssens, René De serristen van Kleinenbroich.
Fons Vandenhouten werd serrist in Duitsland.
Zoniën 2007-1, p.39 Pieters, Mark Een mislukt Berlijns avontuur van Albert Sohie.
Kunstschilder Albert Sohie zou één keer in Berlijn geposeerd hebben.
Zoniën 2007-1, p.42 Mat, Raymond ’t Schansken.
Een fort op Hoeilaarts grondgebied, waar het lag, waarvoor het diende, en wat er van overblijft.
Zoniën 2007-1, p.48 Van San, Piet Capronnier en Overijse.
Het archief van de 19e eeuwse glazenier Capronnier in veilige handen bij Kadoc. Het atelier maakt de ramen in het koor en achter het orgel van de Sint-Martinuskerk.
Zoniën 2007-2, p.49 Vandenborre, Roger Van stallen voor renpaarden te Hoeilaart.
Perikelen met de buren over de bouw van paardenstallen te Groenendaal, en overzichten van gekende stallen en tewerkgesteld personeel. Als bijlage een lijsten van trainers, Engelse inwijkelingen, hoefsmeden, zadelmakers.
Zoniën 2007-2, p.83 Rigaux, Jean Televisie 75 jaar geleden.
Beschrijving van een uniekstuk erfgoed te Overijse: een TV met nipkowschijf.
Zoniën 2007-2, p.87 Goffin, Yves Domeingrenzen van de priorij van Groenendaal.
Rechtzetting bij het artikel “Op de rand”, Zoniën 2006-4 p.168.
Zoniën 2007-2, p.93 Willaert, Carine De blekerijen in Overijse.
Het bleken van linnen in vroegere tijden, en enkele gegevens over het bleken in Overijse in de 19e eeuw aan de hand van een schriftje in het archief van de zusters van Overijse.
Zoniën 2007-2, p.96 Van San, Piet De gazet van Overijssche en zijne omliggende gemeenten.
Wat stond er in de gazet van 22 januari 1888?
Zoniën 2007-2, p.104 Van San, Piet De papiermolen van Overijse of van Huldenberg?
Reactie op het artikel in Zoniën 2006-4 P.178 over een papiermolen.
Zoniën 2007-2, p.106 Van San, Piet Beschrijving van de parochie van Terlanen in 1901.
Pastoor Buts beschrijft in 1901 zijn parochie, kerk en kerkmeubilair, en zijn pastorij, in een brief aan de aartsbisschop; de integrale tekst zoals hij bewaard is gebleven, in oude spelling dus.
Zoniën 2007-3, p.113 Willaert, Carine Natuurlijke gezondheidskuren, het kuuroord Ter Nood.
Het domein Ter Nood, eertijds ook Ternoudt, Te Nots, Hof ter Noirt genoemd, was begin 19e eeuw een kuuroord, opgericht door dr. Erneste Waldemar Nyssens, gehuwd met Valerie Sidonie Hélène Verleysen, stichter van de Belgische Vegetarische Vereniging. In 1950 werd het aangekocht door het ACV om er een studiehuis in onder te brengen.
Zoniën 2007-3, p.131 Kimmel, Joop Verkaveling Hof ten Trappen.
Geschiedenis van het Hof ten Trappen sinds de 14e eeuw tot de verkavelingen van vandaag.
Zoniën 2007-3, p.142 Goedhuys, Dominique Touring Club de Belgique, Verbond der Toeristen.
Betekenis en doel van de club Over de oprichting en werking van de Touring Club in Overijse.
Zoniën 2007-3, p.149 Pieters, Mark Het droompaleis van Ernest en Felix Sohie.
De lezer krijgt een idee van de immense omvang van de tweewoonst aan de Tervurenlaan.
Zoniën 2007-3, p.167 Vandenborre, Roger Juli 1895 – Landbouwprijskamp te Hoeilaart.
Een overzicht van alles waarvoor een prijs kon gewonnen worden.
Zoniën 2007-3, p.176 Van San, Piet Een nieuwe stenen brug over de Nellebeek te Eizer.
Kostprijs voor de vervanging van een houten door een stenen brug.
Zoniën 2007-4, p.178 Vande Putte, Guy Het Groot Huys of stadspaleis van de familie Vandevelde en hun buitengoed Canduyt te Overijse.
Historisch overzicht.
Zoniën 2007-4, p.198 Pieters, Mark De reizen van Albert en Suzanne Sohie in 1898-1914.
Reisbestemmingen in de periode 1911 tot 1914.
Zoniën 2007-4, p.214 Goedhuys, Dominique Lieve ouders …
Nieuwjaarsbrieven vroeger en nu.
Zoniën 2007-4, p.220 Vandenborre, Roger Vergeten kinder- en volksspelen van begin 20e eeuw.
Beschrijving van landkappen, op het flot spelen, kastanjeslingeren, hoepellopen of met de riep speile, patattebollen gooien, op de pees spelen, bikkelen, potstampen, klakkebussen.
Zoniën 2007-4, p.225 Van San, Piet De lokale groentemarkt.
Korte geschiedenis van de groentenmarkt voor lokale producenten.
Zoniën 2007-4, p.227 Van Orshoven, Alfons Enkele kanttekeningen bij het artikel over het vastleggen van de taalgrens in 1963.
De strijd om de gemeentegrenzen van Overijse.
Zoniën 2007-4, p.231 Vandenborre, Roger Het ijken van maten en gewichten rond 1850.
Hoeilanders willen niet meer naar Overijse om te ijken.
Zoniën 2008-1, p.1 Van San, Piet Overijse in 1830. Een staaltje van indrukwekkend probate dorpskernhernieuwing.
Ook Overijsenaren vochten voor de Belgische onafhankelijkheid.
Zoniën 2008-1, p.11 Vandenborre, Roger Van twee kerhoven te Hoeilaart. (1/2)
De bouw van de nieuwe kerk betekende ook een aanpassing van het kerkhof rond de kerk.
Zoniën 2008-1, p.18 Janssens, René De groentemarkt.
Vroeger werden de groenten niet naar de veiling gebracht, maar ter plaatse op de markt aangeboden. Een sfeerbeeld.
Zoniën 2008-1, p.30 Mat, Raymond Canadees Frank Aldous, slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog.
Het wedervaren van Frank Aldous die de oorlog overleefde, maar er toch slachtoffer van werd en in Hoeilaart zijn laatste rustplaats vond.
Zoniën 2008-1, p.45 Van San, Piet Toestand van de parochie Maleizen in 1899.
Een overzicht op basis van een verslag van pastoor Ockers.
Zoniën 2008-1, p.45 Goedhuys, Dominique Recht in ’t castrol.
Het verengingsleven 100 jaar geleden en het smakelijke einde van Mie de Geit en Kalfskop.
Zoniën 2008-1, p.52 Dehaen, Roger Expo 58: een gouden jubileum.
Wie het zich herinnert is niet meer van de jongste; menig Overijsenaar trok er heen en keek zijn ogen uit.
Zoniën 2008-1, p.57 Willaert, Roger De parochiale (kunst)naaikring van de Sint-Martinuskerk.
De waardevolle misgewaden werden vakkundig hersteld door de parochiale naaikring.
Zoniën 2008-2, p.62 Pieters, Mark Edgard Sohie.
Levensloop van Edgard Sohie waarnaar in Hoeilaart een straat genoemd werd.
Zoniën 2008-2, p.66 Vande Putte, Guy De Solheide, oudste sportveld in Overijse.
Oorsprong en betekenis van de “sol” in Solheide.
Zoniën 2008-2, p.72 Mat, Raymond De trosrups.
Nadat de grenzen open gingen voor buitenlandse druiven diende zich een ongenode gast aan.
Zoniën 2008-2, p.76 Goedhuys, Dominique Werkplaats voor mechanische onderdelen in Hoeilaart.
De druiventeelt bracht ook werk voor mechaniekers.
Zoniën 2008-2, p.81 Vandenborre, Roger Van twee kerhoven te Hoeilaart. (2/2)
Het oude kerkhof rond de kerk wordt opgedoekt en een nieuw opent de poorten.
Zoniën 2008-2, p.106 Willaert, Carine De beroepsopleiding in de gilden.
Gilden zorgden voor de opleiding, controleerden de kwaliteit van de producten, en waren een vorm van ziekte- en ouderdomsverzekering.
Zoniën 2008-2, p.111 Van Orshoven, Alfons Fons den Doits, Emiel Sohie en Hector.
Een extraatje over druiventelers in Duitsland.
Zoniën 2008-2, p.112 Goedhuys, Dominique Touring Club, medailles en spelden.
Klein vervolg op vorig artikel over de Touring Club in Overijse.
Zoniën 2008-2, p.114 Arckens, Wim Genootschap van den Heilige Vincentius a Paulo in Overijse.
Stichting en werking van het genootschap, Den Bouw en de bibliotheek.
Zoniën 2008-3, p.125 Van San, Piet Inleiding op de geschiedenis van de post in Overijse tot het jaar 1900.
Postvervoer in vroegere tijden en de prille Post in Overijse.
Zoniën 2008-3, p.149 Timmermans, Frieda Een meisje van zeven ontdekt de wereld en de wereldtentoonstelling in 1958.
De wondere wereld 50 jaar geleden gezien door kinderogen.
Zoniën 2008-3, p.155 Willaert, Roger Een huwelijksmis met een vreemde afloop.
Raadsels bij een oude foto, en vreemde praktijken bij de pastoors.
Zoniën 2008-3, p.158 Willaert, Roger De parochiale naaikring van de Sint-Martinuskerk (erratum).
Aanvullingen bij vorig artikel over dit onderwerp.
Zoniën 2008-3, p.160 Erkens, Michel Jean(-Baptiste?) Michiels.
Het tragische verhaal achter een straatnaam.
Zoniën 2008-3, p.168 Willaert, Roger 1948-1949: het eerste schooljaar bij de Rijksmiddelbareschool “Kasteel Isque” te Overijse.
Het begin van de school, nu 60 jaar geleden; de eerste leerlingen, de eerste leerkrachten.
Zoniën 2008-4, p.183 Goedhuys, Dominique Clement, Lorne en de anderen.
Brieven van Canadese militairen die hier verbleven.
Zoniën 2008-4, p.194 Goedhuys, Dominique Het 44ste bataljon van de vierde Canadese Divisie.
De veldslag bij Vimy en een zoektocht naar een verdwenen monument.
Zoniën 2008-4, p.204 Pieters, Mark De prentkaarten van Felix Gillijns en de Grote Oorlog.
De oorlog bekeken vanuit opgestuurde prentkaarten.
Zoniën 2008-4, p.209 Van San, Piet Een gezicht voor de soldaten uit Overijse in de Grote Oorlog.
Lijst van militairen uit Overijse met bekende gegevens.
Zoniën 2008-4, p.244 Erkens, Michel Stichting van het Kinderwelzijn “Druppel Melk” tijdens WOI in Hoeilaart.
Uit de penibele oorlogsomstandigheden ontstond extra zorg voor de allerkleinsten.
Zoniën 2008-4, p.247 Arckens, Wim Van Antwerpen naar Harderwijk.
De gebeurtenissen aan de Belgisch-Nederlandse grens na de val van Antwerpen, en een impressie uit Harderwijk.
Zoniën 2009-1, p.1 Parmentier, Yves De verbinding van Brussel naar Waver, van landweg tot snelweg.
Een overzicht van de grote wegen vanaf de 18e eeuw, meer specifiek voor de streek: de verbinding van Overijse met Brussel via een eeuwenoude houtweg, de steenweg en tenslotte de autostrade.
Zoniën 2009-1, p.20 Pieters, Mark Tekeningen van Albert Sohie.
Bespreking van enkele bewaard gebleven tekeningen van Albert Sohie.
Zoniën 2009-1, p.26 Gillis, Roeland Van decoraties, eretekens en lintjes.
Een overzicht van decoraties en dergelijke van nationale orden zoals Leopoldsorde, Kroonorde; orden van de eerste en tweede wereldoorlog zoals Frontstrepen, Oorlogskruis, diverse medailles, Vuurkruis, Burgerlijke eretekens, Carnegie Hero Fund, militaire eretekens, Orde van de Vlaamse Leeuw en privé-eretekens.
Zoniën 2009-1, p.45 Vandenborre, Roger Zavelputten te Hoeilaart.
Zandwinning, zavelputten, zavel en zand, aanverwante straatnamen en een paar dodelijke ongevallen, moet er nog zand zijn?
Zoniën 2009-1, p.54 Vande Putte, Guy Gillis Neyts: een 17e-eeuwse schilder uit Overijse(?) gevierd in Wallonië.
Over een tentonstelling in Namen over schilder Gillis Neyts die – misschien – uit Overijse stamt.
Zoniën 2009-2, p.57 Dewaet, Victor Vlucht van de familie Dewaet – Vanderperren.
Heen en terug tot in Mirabeau.
Zoniën 2009-2, p.72 Van Orshoven, Alfons Drama op het gemeentehuis. (1/2)
De verkiezingen vallen anders uit dan gewenst door burgemeester baron de Man d’Hobrugge, met als gevolg het terug sturen van de Zusters van Gijzegem, waardoor het onderwijs in de problemen kwam, en de uiteindelijke verzoening.
Zoniën 2009-2, p.79 Goedhuys, Dominique Verhalen rond “Den Berg”.
Hoe de familie Joseph Goedhuys en Barbara Van den Dorpel uit Attenrode-Wever te Overijse terecht kwam, de villa op “den Berg” op de Schavei, verbouwing van de Concordia in de Stationsstraat.
Zoniën 2009-2, p.90 Vandenborre, Roger Hoeilaart en de aanleg van de spoorweg Brussel – Terhulpen – Namen.
Briefwisseling omtrent de problemen die opduiken bij de aanleg van de spoorweg.
Zoniën 2009-2, p.102 Willaert, Carine Edmond Dubrunfaut en zijn wandtapijt “De Serristen” of “De Druivenpluk”.
Wie was Dubrunfaut waarvan het tapijt “La Visite” beter gekend als De Serristen of De Druivenpluk in ons gemeentehuis hangt?
Zoniën 2009-2, p.111 Arckens, Wim Den Tram… ’t is altijd wat.
De kerkhorlogerie van de firma Michiels uit Mechelen ten spijt verrekt de tram te vroeg of te laat, en de sporen laten ook te wensen over.
Zoniën 2009-3, p.113 Erkens, Michel Koningsbezoek op den berg bij de Sohies.
In 1881 kwam het koningspaar op privébezoek in de serren van Sohie. Zij konden ook rekenen op bestelling van het koninklijk hof in Roemenië.
Zoniën 2009-3, p.118 Janssens, René De donderdag markt vroeger.
De weekelijkse markt op donderdag gaat terug tot 1234; wat was er te koop en wie waren de handelaars? Een impressie hoe het er aan toe ging tussen de twee oorlogen.
Zoniën 2009-3, p.@@@ Mat, Raymond Figuren uit ons dorp: Mienus Mat (1856-1928).
Een intelligent en speelse jongeman die al vroeg voor zijn kattekwaad met de politie te doen had; hij werd leraar in Laken, moest tijdens de schoolstrijd zijn job opgeven, begon een winkel en werd ten slotte serrist; en zijn nakomelingen.
Zoniën 2009-3, p.137 Dehaen, Roger Verdwenen lindebomen, voet- en andere paden te Overijse.
Nadat ook “De Kerselaar”, bekende linde in Terlanenveld sneuvelde onder stormgeweld, kijkt de schrijver terug op enkele (verdwenen) lindebomen.
Zoniën 2009-3, p.141 Vandenborre, Roger Perikelen rondordehandhaving op de renbaan van Groenendaal.
Verboden drankverkoop, diefstal, illegale bookmakers, vechtpartijen, vernielingen… waren aanleiding voor heel wat briefwisseling tussen hoger en lagere overheden om er wat aan te doen.
Zoniën 2009-3, p.153 Willaert, Carine De goede zorgen van de “Mamèrkes” van Overijse.
Het werk en leven van de “Auxiliatrices es Âmes du Purgatoire” uit Parijs in hun noviciaat “Val Maria”, het vroegere kasteeltje van notaris Vandevelde.
Zoniën 2009-4, p.163 Goedhuys, Dominique De familie Blanpain.
Al aanwezig sinds minstens 1697 in Overijse, begint dit artikel bij stamvader Joannes Blanpain gehuwd met Joanna Smets in 1727, komen verder aan bod: Philibertus senior, Philibertus junior, Guilielmus, Eduardus, Joannes-Baptista, Jan-Frans e.a.
Zoniën 2009-4, p.175 Kimmel, Joop Hof ten Doenberghe.
Via Godshuizen, Hospice en O.C.M.W. wordt de geschiedenis verteld van het rusthuis Ten Doenberghe.
Zoniën 2009-4, p.185 Vanfroyenhoven, Erik De Slag bij Woeringen 5 juni 1288.
De erfeniskwestie om het hertogdom Limburg tussen Luik en Aken leidt tot een veldslag bij Woeringen waardoor Limburg uiteindelijk onder de hertog van Brabant komt.
Zoniën 2009-4, p.193 Vandenborre, Roger De zaal ‘Raukes’ alias de zaal ‘De Baut’ te Hoeilaart.
Raukes, de Baut, “de zoel van de Bla”, “Salle de Choeurs et d’Harmonie”, dankzij een toneelzaal bloeit het cultureel leven; verer ook nog watover het goed Moonens.
Zoniën 2009-4, p.202 Dewaet, Victor Hoe het Ardennenoffensief ook in Overijse sporen naliet.
31 december 1944 om 23u35: iedereen viert ‘réveillon’ en plots vliegt een Duitse bommenwerper over de streek en laat twee bommen vallen op de Schavei. Serres in puin maar gelukkig geen slachtoffers.
Zoniën 2009-4, p.207 Goossens, Yvonne Op de vlucht in 1940.
WO II is begonnen. Van Overijse naar Brussel – en terug.
Zoniën 2009-4, p.210 Willaert, Carine Vroedvrouwen in de kijker: Van coopwijf tot Paulina Vanderperren, gediplomeerde vroedvrouw.
Vroedvrouwen in vroegere tijden, van mondelinge opleiding tot de medische wet van 1818, en de eerste gediplomeerde vroedvrouw in Overijse.
Zoniën 2010-1, p.1 Willaert, Carine Geschiedenis van de straatnamen te Eizer – Overijse.
Oorsprong en betekenis van enkele straatnamen te Eizer.
Zoniën 2010-1, p.14 Van San, Piet Enkele nieuwe gegevens over de grote brand in Overijse in 1489.
De troepen van Maximiliaan van Oostenrijk staken de kerk in brand waarbij een 400-tal burgers omkwamen, stukken uit het aartsbisschoppelijk archief brengen wat meer gegevens hierover, ondermeer uit (een kopij van) het Manualenboek van de Sint-Martinuskerk vanaf 1469 tot 1497.
Zoniën 2010-1, p.19 Borremans, Roger De wereld van renpaarden, bookmakers, jockey’s en stalknechten te Hoeilaart.
Het leven in en rond de stallen in voorbereiding op de wedstrijden.
Zoniën 2010-1, p.33 Goedhuys, Dominique Het feest van Eduardus Blanpain.
Eduardus was 50 jaar ‘knaap’ van de harmonie en werd uitbundig gevierd.
Zoniën 2010-1, p.41 Erkens, Michel Een Franstalig gedicht neergepend door pastoor Gouffaux (1897).
De merkwaardige achtergrond van een gedicht.
Zoniën 2010-1, p.49 Arckens, Wim Het Portlandmysterie.
Het was René Janssens die in 1992 het raadsel van de tekst op de gedenksteen aan de gemeentelijke basisschool voor het voetlicht bracht, Raymond Denayer zocht naar een verklaring maar vond ze niet. Dankzij het archief van Jozef Depré kregen we zicht op de achtergrond van dit opschrift.
Zoniën 2010-2, p.61 Dehaen, Roger De Tour in de Druivenstreek.
Verslag van de vorige doortochten van de Ronde van Frankrijk door de streek.
Zoniën 2010-2, p.67 Vandenborre, Roger De wereld van renpaarden.
Vervolg op het artikel in vorig nummer.
Zoniën 2010-2, p.85 Arckens, Wim Iscadun.
De Kelten in Overijse, een poging om de komst van de Kelten in de streek te situeren, en wat extra informatie over hun cultuur en gebruiken.
Zoniën 2010-2, p.121 Pieters, Mark De tentoonstelling van Albert Sohie.
Overzicht van tentoonstellingen tussen 1893 en 1914.
Zoniën 2010-3, p.141 Van San, Piet In villa vocante Isca in het jaar 832.
Een proeve tot analyse van de oudst gekende akte met de plaatsnaamaanduiding Isca, het huidige Overijse. Lodewijk de Vrome, Aginulfus, Adelhard van Huise, koninklijke domeinen, Beiers, Leefdaal, Sint Verone…
Zoniën 2010-4, p.207 Van San, Piet Davidsfonds Overijse 125 jaar jong!
Geschiedenis van het Davidsfonds in Overijse.
Zoniën 2010-4, p.228 Mat, Raymond De lindeboom van Ruusbroec.
De legende van de brandende lindeboom.
Zoniën 2010-4, p.236 Vande Putte, Guy De nieuwe Congo.
Van Adriaanstraat naar Congo.
Zoniën 2010-4, p.250 Willaert, Carine Herinrichting van de pompiersdienst.
De brandweer werd hervormd in 1910.
Zoniën 2010-4, p.252 Vandevoorde, Jackie Cyriel de schoenmaker.
Figuren uit ons dorp.
Zoniën 2010-4, p.254 Janssens, René Een Hongaarse liefde.
Verhaal van een grenzeloze liefde, letterlijk en figuurlijk.
Zoniën 2010-4, p.259 Goedhuys, Dominique In de goede maag.
Wat werd er een goeie 100 jaar geleden bij feesten op tafel gezet?
Zoniën 2010-4, p.270 Pieters, Mark Inspiratiebronen van de jonge Albert Sohie.
De invloed van catalogen op zijn oeuvre.
Zoniën 2010-4, p.273 Arckens, Wim Van Overijse tot Drosendorf.
De belegering van Dosendorf is oorzaak van de nederlaag van Ottokar van Bohemen in de veldslag in 1273 in het Marchfeld, de overwinning van Rudolf von Habsburg legt zo de grondslag van het Habsburgse rijk; wat dan weer in 1489 in Overijse oorzaak is van de grote brand.
Zoniën 2010-4, p.283 Pieters, Mark Een dankbrief aan Ernest Sohie.
Als het goed is mag het ook gezegd worden, echtgenoten van werknemers sturen een dankbrief.
Zoniën 2011-1, p.1-13 Vandenborre, Roger Van foorkramers, feestvieren en van de kermistram te Hoeilaart eind 19e eeuw.
Een aantal schriftelijke aanvragen door foorkramers om op de kermis van Hoeilaart te mogen staan en transport naar de kermis met de tram.
Zoniën 2011-1, p.14 Dehaen, Roger Opheldering na 52 jaar!
Extra uitleg bij het artikel “De Tour in de Druivenstreek” (Zoniën 2010-2): waarom het peleton de Heuvelstraat door reed.
Zoniën 2011-1, p.15-31 Van San, Piet Armoe troef! Het Bureel van Weldadigheid in Overijse tussen 1859-1900.
Bijdrage naar aanleiding van de Erfgoeddag 2011. Het thema van de erfgoeddag is “Armoe Troef”. Tijdgeest, het Bureel voor Weldadigheid, Budget en Budgetperikelen, het uitgavenpatroon van het bureel, diverse bronnen van inkomsten, wie waren de leden van het bureel?
Zoniën 2011-1, p.32-42 Willaert, Carine De maatschappij van onderlingen bijstand gezegd voor den ouden dag.
De gemeentelijke armenzorg was in de 19e eeuw in handen van twee instellingen: het Bureal van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen.
Zoniën 2011-1, p.43-63 Goedhuys, Dominique De IJssche-Zonen.
Geschiedenis van het Sint-Ceciliakoor.
Zoniën 2011-2, p.65-70 Pieters, Mark Nieuwe reconstructie van de tweewoonst Sohie.
Op 29 juli 1911 diende Ernest Sohie een bouwaanvraag in voor een serristenwoning aan de Tervurenlaan.
Zoniën 2011-2, p.71-75 Goedhuys, Dominique Aan tafel bij Paul Charliers en Alice Van Billoen.
Aan tafel bij Paul Charliers en Alice Van Billoen – Hoe René Janssens het enigma oploste van de locatie van de binnenkoer van deze familie.
Zoniën 2011-2, p.76-82 Erkens, Michel Een landschap geschilderd door Denijs Van Alsloot te Hoeilaart.
Een zicht op het oude Hoeilaart zoals we het nog nooit zagen.
Zoniën 2011-2, p.83-120 Willaert, Carine “Voer vrienden ist altyt kermisse” – Justus Lipsius.
Alle redenen zijn goed om te feesten en anders vinden we wel iets: Zoals ten tijde van de Romeinen werd er, tot op heden,voorzien in allerlei volksvermaak dat werd georganiseerd door de Kerk, de overheid en een multitude aan genootschappen en verenigingen, meestal van vrijwilligers.
Zoniën 2011-3, p.121-184 Scheys, David Militaire aanwezigheid in het Zoniënwoud tijdens de 20e eeuw.
De Belgische munitiedepots van na 1918 en die van de Duitsers vanaf 1940 en de volledige opruiming na de Tweede Wereldoorlog: de ontstaansgeschiedenis van een Belgisch munitiedepot in het Zoniënwoud en verhaal over de levensomstandigheden van de er verblijvende soldaten en krijgsgevangenen vanaf 1919. De ontploffingen van 1919. Het Duitse munitiedepot van Welriekende vanaf 1940 en de andere nabijgelegen munitiedepots en militaire installaties.
Zoniën 2011-4, p.185-186 De redactie Editoriaal.
Terugblik op 2011.
Zoniën 2011-4, p.187-197 Vande Putte, Guy Het domein Terrest. (1/2)
Wat hoorde vroeger allemaal bij het Hof Terrest: Hoe de gift van de foto van een landmeterskaart uit 1786, een nieuw licht werpt op de afbakening van het hertogelijk Zoniëndomein en het Terrestdomein.
Zoniën 2011-4, p.198-210 Mat, Raymond ’t Kapelleke van de Faro.
Geschiedenis van een kapel en zijn bouwer: Hoe Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten een Farodrinker van een gewisse verbrandingsdood redde en een kapel bekwam.
Zoniën 2011-4, p.211-226 Van San, Piet De geschiedenis van de Vrije Parochiale Bibliotheek van Overijse.
Het ontstaan van de Sint-Vincentius a Paulo bibliotheek in “Den Bouw”, de omvorming naar Sint-Martinus bibliotheek en latere overname door de gemeente.
Zoniën 2011-4, p.227-233 Van Orshoven, Alfons Drama op het gemeentehuis. (2/2)
Kloosterzusters als wapen in de dorpspolitiek: Hoe men ondankbare Orangistenaanhangers bestraft met de sluiting van de katholieke school en revanche neemt.
Zoniën 2011-4, p.234-248 Vanfroyenhoven, Erik De restauratie van een druivenserre.
Een oud ambacht komt tot leven in het verslag van een restauratie: Hoe jonge inwijkelingen zorgen voor de redding van Overijses erfgoed.
Zoniën 2012-1, p.1-21 Vande Putte, Guy Het domein Terrest. (2/2)
Terresttoponiemen en de later ontstane hoven Nieuw Terrest, Klein Terrest, en wat genealogie van Heren en pachters.
Zoniën 2012-1, p.22-23 Janssens, René Het gebeurde 80 jaar geleden.
Hoe de auteur politiek gevaarlijk werd door als kind een pamflet “Weg met de koning – leve A.Borms” op te rapen en verder uit te delen.
Zoniën 2012-1, p.24-26 Pieters, Mark Een wetenschappelijke publicatie van Edgar Sohie.
Luchtmotoren aangedreven door windkracht volgens de formule van Edgar Sohie werden tot in Amerika bekend.
Zoniën 2012-1, p.27-31 Timmermans, Djamila Enkele aanvullingen bij de schilderijen van Denijs van Alsloot.
Het Hoeilaartse landschap boeide deze schilder blijkbaar.
Zoniën 2012-1, p.32-35 Hemeleers, René Partizanen in Vlaanderen.
Gustje Goossens uit Herent sneuvelde in Overijse.
Zoniën 2012-1, p.36-41 Goffin, Yves De terrastuinen van de priorij van Groenendaal.
Bidden mag ook in een mooie tuin: op zoek naar de resten ervan.
Zoniën 2012-1, p.42-43 Pieters, Mark Isabelle en Michel Weustenraad.
Geschiedenis achter een oude foto.
Zoniën 2012-1, p.44-48 Willaert, Roger Brand en wateroverlast op het Stationsplein.
Brand in de Markthal of een houthandel, overstroming op het plein, de brandweer is de redder in nood.
Zoniën 2012-2, p.49-62 Timmermans, Djamila Klimaat en druiventeelt in de Middeleeuwen.
Wijndruiven in Overijse en omstreken, slachtoffer van het klimaat in de zo genaamde “kleine ijstijd”.
Zoniën 2012-2, p.63-70 Rosseels, Caroline Louis Debloem, ons koereurke.
De sportieve prestaties van een wielrenner uit Hoeilaart.
Zoniën 2012-2, p.71-75 Dehaen, Roger Natte kermis, letterlijk en figuurlijk.
Door een vreselijk onweer viel kermismaandag 26 mei 1956 in het water, met een verhoogd bierverbruik in de café’s door het schuilend publiek.
Zoniën 2012-2, p.76-91 Vandenborre, Roger Het huis nr 1 op het gemeenteplein van Hoeilaart.
Geschiedenis van dit huis vanaf de bouw tot de huidige verbouwing. Gebouwd door Henri Schoonjans, echtgenote Marie Sohie, andere eigenaars: César De Maesschalk, Jacobus Devos, Degroef-Deveuster, Jean Baptist Degroef, George Craps, Maurice Degroef.
Zoniën 2012-2, p.92-96 Janssens, René Brandweerervaringen uit de vorige eeuw.
Een vrijwillige brandweerman vertelt zijn belevenissen.
Zoniën 2012-3, p.97-112 Vande Putte, Guy Exit “De Cluyse” … Back to “De Horen” … via Calotte.
Geschiedenis van de Etablissement Robert Calotte op de plaats van de Kluis en De Horen. Groothandel in koloniale waren. Voorheen in handen van Alfons Borremans en Mathilde Taymans.
Zoniën 2012-3, p.113-119 Timmermans, Djamila Het Maunder Minimum in Overijse.
De invloed van het klimaat op onze geschiedenis.
Zoniën 2012-3, p.120-128 Van Orshoven, Alfons Druivenstreek 1940.
De verplichte evacuatie bij het begin van de tweede wereldoorlog.
Zoniën 2012-3, p.129-131 Dehaen, Roger Een stukje streekvoetbalgeschiedenis.
Voetbal in de jaren ’60; F.C.Overijse wint tegen F.C.Bosvoorde op verkiezingsdag.
Zoniën 2012-3, p.132-133 Vandevoorde, Jackie De dingen die voorbijgaan.
Het verleden van “het Lindeke”.
Zoniën 2012-3, p.134-140 Willaert, Carine Wie was Leonard Boon?
Een familiale geschiedenis van de familie Boon en hoe Leonard Boon zijn naam gaf aan het Leonard kruispunt.
Zoniën 2012-3, p.141-144 Goedhuys, Dominique Groetjes uit Cowes.
Hoe onze druiven ook op het Isle of Wight werden gesmaakt.
Zoniën 2012-4, p.146-162 Van San, Piet Het interneringsdepot in Terlanen (Overijse) in 1940.
In Terlanen was er gedurende enkele maanden in 1940, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, een interneringsdepot voor militairen.
Zoniën 2012-4, p.163-171 Goedhuys, Dominique In de sporen van prins Frederik van Salm-Kyrburg.
Het turbulente leven van de prins kende een tragische afloop …
Zoniën 2012-4, p.172-174 Dehaen, Roger Trage wegen, enkele kanttekeningen.
Een eigen visie over de trage wegen.
Zoniën 2012-4, p.175-183 Walkiers, Bob Hoeilanders zonder geboorteakte in de 19e eeuw.
Over vier Hoeilanders die wettelijk niet bestonden omdat hun geboorte niet geregistreerd was.
Zoniën 2012-4, p.184-192 Vandenborre, Roger De 25 eigendommen van Jacobus Devos – 1902.
25 eigendommen beschreven volgens de inventaris van 1902.
Zoniën 2013-1, p.1-16 Pieters, Mark De reizen van Albert en Suzanne Sohie 1920-1928.
Reisbestemming in de periode 1920-1928.
Zoniën 2013-1, p.17-30 Timmermans, Djamila Leven in ’t Rot te Overijse omstreeks 1900.
Het leven rondom de wijk ’t Rot.
Zoniën 2013-1, p.31-41 Walkiers, Bob Klavar.
De Hoeilaartse Gemeentelijke Volksmuziekschool en haar stichter Marcel Limme.
Zoniën 2013-1, p.42-45 Arckens, Wim Eerste mis van de Wonderlycke ende Welgestelde steenrots van Petrus Taymans.
De eerste misviering van Petrus Taymans.
Zoniën 2013-1, p.46-47 Van Orshoven, Alfons De Verhageling 1891.
“Verhageling”, prachtig Nederlands woord dat in geen enkel woordenboek te vinden is.
Zoniën 2013-1, p.48-51 Dehaen, Roger In memoriam Mathieu Steensels.
Herinnering aan Mathieu Steensels.
Zoniën 2013-1, p.52-59 Vande Putte, Guy Trage wegen op de Reutenbeek.
Aanvulling op het Trage-wegenartikel van Roger Dehaen.
Zoniën 2013-1, p.60 Goedhuys, Dominique De uitrusting van de “Motard” in de 20e eeuw.
De uitrusting van de “Motard” in de 20e eeuw.
Zoniën 2013-2, p.61-87 Van San, Piet De toestand van de Sint-Martinusparochie van Overijse centrum. Omstreeks het jaar 1900.
De toestand van de Sint-Martinusparochie van Overijse centrum. Omstreeks het jaar 1900.
Zoniën 2013-2, p.88-90 Dehaen, Roger De drie valleien aan de zuidgrens van Overijse.
De drie valleien aan de zuidgrens van Overijse.
Zoniën 2013-2, p.91-97 Vandenborre, Roger Handelaars en neringdoenden in Hoeilaart-centrum (1930/1945-2009/2010).
Handelaars en neringdoenden in Hoeilaart-centrum (1930/1945-2009/2010).
Zoniën 2013-2, p.98-100 Timmermans, Djamila Keltisch Isca – Een milieugeschiedenis.
Keltisch Isca – Een milieugeschiedenis. Naar aanleiding van het verschijnen van het gelijknamige boek.
Zoniën 2013-2, p.101-104 Erkens, Michel Wonen er Doenders in Overijse?
Wonen er Doenders in Overijse?
Zoniën 2013-3, p.105-107 Pieters, Mark Werd de driewoonst Sohie ontworpen door een Antwerps architect?
Werd de driewoonst Sohie ontworpen door een Antwerps architect?
Zoniën 2013-3, p.108-111 Van San, Piet Mariëndal 1953-2013.
Mariëndal 1953-2013.
Zoniën 2013-3, p.112-124 Van San, Piet Het onderwijs en de scholen in Overijse in de 19e eeuw.
Het onderwijs en de scholen in Overijse in de 19e eeuw.
Zoniën 2013-3, p.125-136 Willaert, Carine Den leenhove van Terdeckt.
Den leenhove van Terdeckt.
Zoniën 2013-3, p.137-145 Willaert, Carine Langs trage wegen.
Langs trage wegen.
Zoniën 2013-3, p.146-164 Vandenborre, Roger Het opeisen van non-ferrometalen tijdens WOII te Hoeilaart.
Het opeisen van non-ferrometalen tijdens WOII te Hoeilaart.
Zoniën 2013-4, p.165-166 Willaert, Carine & Erkens, Michel Voorwoord.
Voorwoord.
Zoniën 2013-4, p.167-170 Dehaen, Roger December.
December.
Zoniën 2013-4, p.171-180 Vannoppen, Henri Jagen en stropen in Brabant.
Jagen en stropen in Brabant.
Zoniën 2013-4, p.181-208 Aertsen, Wim Schuilkelder uit WOII omgebouwd tot schuilplaats voor vleermuizen.
Schuilkelder uit WOII omgebouwd tot schuilplaats voor vleermuizen.
Zoniën 2014-1, p.3-18 Van San, Piet Clement Chrétien von Stockhausen.
Clement Chrétien von Stockhausen.
Zoniën 2014-1, p.19-37 Vande Putte, Guy De wondere lotsbestemming van Amelia-Zephyrina van Salm-Kyrburg, prinses van Overijse.
De wondere lotsbestemming van Amelia-Zephyrina van Salm-Kyrburg, prinses van Overijse.
Zoniën 2014-1, p.38-44 Mat, Raymond Een ijskelder in Hoeilaart.
Een ijskelder in Hoeilaart.
Zoniën 2014-1, p.45-46 Vandenborre, Roger Een reglement voor fietsers uit 1883.
Een reglement voor fietsers uit 1883.
Zoniën 2014-2, p.47-75 Timmermans, Djamila Honger, voedsel en hulp in Overijse, WOI.
Honger, voedsel en hulp in Overijse, WOI.
Zoniën 2014-2, p.76-88 Timmermans, Djamila “Milddadigheid” van de stad Portland, Oregon.
“Milddadigheid” van de stad Portland, Oregon.
Zoniën 2014-2, p.89-96 Dehaen, Roger Exodus in mei 1940.
Exodus in mei 1940.
Zoniën 2014-2, p.97-98 Pieters, Mark Edgard Sohie, 100 jaar geleden gesneuveld.
Edgard Sohie, 100 jaar geleden gesneuveld.
Zoniën 2014-3, p.99-128 Timmermans, Djamila Franse en Belgische geëvacueerden en vluchtelingen in Overijse, WOI.
Franse en Belgische geëvacueerden en vluchtelingen in Overijse, WOI.
Zoniën 2014-3, p.129-131 Van San, Piet Clement Chrétien Von Stockhausen, addendum.
Clement Chrétien Von Stockhausen, addendum.
Zoniën 2014-3, p.132-136 Willaert, Carine Dreigement te Eizer om de rode haan te laten kraaien.
Dreigement te Eizer om de rode haan te laten kraaien.
Zoniën 2014-3, p.137-148 Van San, Piet Dokter Jean-Paul Dieudonné, burgemeester van Overijse.
Dokter Jean-Paul Dieudonné, burgemeester van Overijse.
Zoniën 2014-3, p.149-150 Willaert, Carine In memoriam René Janssens (25 december 1921 – 5 september 2014).
In memoriam René Janssens (25 december 1921 – 5 september 2014).
Zoniën 2014-S, p.151-200 Persoons – Van Reyn De kloostergevangenis van Groenendaal.
De kloostergevangenis van Groenendaal.
Zoniën 2014-S, p.201-214 Erkens, Michel Kluizenaars in het Zoniënwoud.
Kluizenaars in het Zoniënwoud.
Zoniën 2014-4, p.215-216 Willaert, Carine Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2014-4, p.217-254 Parmentier, Yves De Groote Oorlog 14-18.
De Groote Oorlog 14-18: Einde van de krijgsverrichtingen en de Wapenstilstand. De bevrijding van Overijse door de Schotten. Het verblijf van de Canadezen in Overijse.
Zoniën 2014-4, p.255-267 Mat, Raymond Monumenten ontworpen door Richard Viandier.
Monumenten ontworpen door Richard Viandier.
Zoniën 2014-4, p.268-274 Dehaen, Roger Het leven op de wijk Reutenbeek in de vorige eeuw.
Het leven op de wijk Reutenbeek in de vorige eeuw.
Zoniën 2015-1, p.3-11 Walkiers, Bob Schenking aan de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”. (1/3)
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Schenking aan de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”.
Zoniën 2015-1, p.12-23 Brankaer, Filip Op de koffie bij Yvonne Vanderlinden: herinneringen aan WOII.
Op de koffie bij Yvonne Vanderlinden: herinneringen aan WOII.
Zoniën 2015-1, p.24-27 Pieters, Mark Keverplaag in de druivenserren.
Keverplaag in de druivenserren.
Zoniën 2015-1, p.28-39 Van San, Piet Op de vlucht naar Engeland in 1914-18.
Op de vlucht naar Engeland in 1914-18.
Zoniën 2015-1, p.40-58 Mat, Raymond Ik was 2 jaar in 1940.
Ik was 2 jaar in 1940.
Zoniën 2015-1, p.59-60 Debloem, Serge Vondelingen: de naam De Blom/Debloem.
Vondelingen: de naam De Blom/Debloem.
Zoniën 2015-1, p.61-62 Van San, Piet Armenzorg in de tweede helft van de 19e eeuw in Overijse.
Armenzorg in de tweede helft van de 19e eeuw in Overijse.
Zoniën 2015-2, p.61-65 Dehaen, Roger Waterloo, de laatste stuiptrekking.
Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de slag bij Waterloo beschrijft de auteur kort de gebeurtenissen en herinnert zich zijn eerste uitstap naar Waterloo die hij in 1950 met vrienden heeft gedaan.
Zoniën 2015-2, p.66-77 Walkiers, Bob Schenking aan de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”. (2/3)
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Een selectie van twee onderwerpen uit de gedenkschriften van Hector Van Orshoven: de vooroorlogse burgerwacht, de evolutie bij de serristen betreffende de bouw van serren en wijze van verkoop in Brussel.
Zoniën 2015-2, p.78-83 Van San, Piet Eizer in de Tweede Wereldoorlog.
Een verslag op basis van de dagboeken van de Zusters van Champion (Namen), specifiek de afdeling in Eizer.
Zoniën 2015-2, p.83 Swinnen, Herman Nieuw project: Telling 1747 – transcriptie.
Uitnodiging om mee te helpen aan de transcriptie van de telling 1747.
Zoniën 2015-2, p.84-87 Van San, Piet De heer van Yssche (Overijse) in Nijmegen in 1570.
Op 18 augustus 1570 werd in de stad Nijmegen Anna van Oostenrijk plechtig ingehaald als de vierde echtgenote van Filips II van Spanje. Vanuit Brabant was een delegatie aanwezig waar ook de heer van Yssche deel van uitmaakte.
Zoniën 2015-2, p.88-91 Van San, Piet Een zoutgast in Overijse.
De Vrijheid van Overijse had in 1795 een zoutgast: Jacobus Polet. Het is echter niet geweten wat het beroep van zoutgast in hield.
Zoniën 2015-2, p.92-94 Swinnen, Herman Een peert ende eenen tweeden onderpastoir.
Op basis van een attest uit 1727 dat de omvang van de gehuchten omschrijft blijkt dat de pastoor moest voorzien worden van een paard en een tweede onderpastoor.
Zoniën 2015-2, p.95-102 Van San, Piet Opeising in Overijse in 1814.
In het kerkarchief van Jezus-Eik bevindt zich een document waaruit blijkt dat er een geldelijke som werd opgeeist in 1814 volgens Frans recht.
Zoniën 2015-2, p.103-108 Swinnen, Herman Een onfortuinlijke pachter op het hoff Terreset.
In 1684 ging pachter Peeter Coeijmans failliet.
Zoniën 2015-3, p.109-166 Mat, Raymond De memoires van een colmanteler.
Een korte familiegeschiedenis van Mat-Muylermans.
Zoniën 2015-3, p.167-172 Pieters, Mark Het portretmedaillon van Felix Sohie.
Een ontwerp van beeldhouwer Pieter Braecke.
Zoniën 2015-4, p.173-174 Erkens, Michel Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2015-4, p.175-189 Timmermans, Djamila Grote bevraging van 1389 in Brabant.
Grote bevraging van 1389 in Brabant.
Zoniën 2015-4, p.190-202 Walkiers, Bob Schenking aan de Koninklijke Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp”. (3/3)
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Memoires van Hector van Orshoven.
Zoniën 2015-4, p.203-229 Vande Putte, Guy Terhulpen: de vergeten druivengemeente.
Traditioneel bestaat de druivenstreek uit Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren maar ook in Terhulpen werden er druiven geteeld. Zo was er ook een tuinbouwschool in Terhulpen.
Zoniën 2015-4, p.230-236 Dekelver, Sebastien De geboorte van een school.
Het ontstaan van de Hoeilaartse school die nu gekend is als “Het Groene Dal”.
Zoniën 2015-4, p.237-238 Mat, Raymond De memoires van een colmanteler – addendum.
Vervuiling veroorzaakt door vette kolen.
Zoniën 2015-4, p.239-240 Pieters, Mark Een virtuele torenspits voor de Sint-Clemenskerk.
De Sint-Clemenskerk in Hoeilaart heeft nooit een torenspits gekregen. De auteur heeft een afbeelding gemaakt hoe een eventuele torenspits er zou kunnen uit zien.
Zoniën 2016-1, p.3-27 Van San, Piet Inleiding op het processiegebeuren in Overijse.
Naar aanleiding van de erfgoeddag 2016 met als nationaal thema ‘rituelen’ werd er in Overijse gekozen voor de thema’s geboorte, huwen, leven en dood. De geschiedenis van de bijhorende processies wordt in het artikele beschreven.
Zoniën 2016-1, p.28-44 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (4).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Hector Van Orshoven vertelt over zijn geboortehuis, de bouw van de eerste serren aldaar en de uitbouw van het serrenbedrijf.
Zoniën 2016-1, p.45-56 Parmentier, Yves Van Ostiarus, Piekenier-hondenslager en huurling tot Suisse en kerkwachter.
Het ontstaan van een belangrijke functie in de kerk.
Zoniën 2016-1, p.57-68 Van San, Piet Enkele eeuwenoude en opmerkelijke liturgische kleidingstukken uit de kerkschatten van de Sint-Martinuskerk in Overijse.
De kerkschat van de Sint-Martinuskerk heeft een aantal opmerkelijke borduursesls en kledingstukken die naar aanleiding van de erfgoeddag worden tentoongesteld. Een korte beschrijving van deze stukken.
Zoniën 2016-1, p.69-74 Van San, Piet De traditie van bid-, devotie- of doodsprentjes in Overijse.
Naar aanleiding van de erfgoeddag 2016 worden deze prentjes terug in het daglicht geplaatst.
Zoniën 2016-2, p.75-82 Vande Putte, Guy Frederik IV van Salm-Kyrburg: portret van een onfortuinlijke “Prins van Overijse”.
Frederik IV van Salm-Kyrburg: portret van een onfortuinlijke “Prins van Overijse”.
Zoniën 2016-2, p.83-84 Van San, Piet Van een zoutgast die een rontgast wordt!
Blijkt dat “zoutgast” een verkeerde lezing is van het woord “rontgast”.
Zoniën 2016-2, p.85-88 Erkens, Michel De druiventeelt in België net voor WOI.
Beschrijving van serrematen, kratten, uitvoer van Belgische druiven naar het buitenland.
Zoniën 2016-2, p.89-111 Swinnen, Herman Een wel gelegen afspanning genaamd den Leopoldus.
Een wel gelegen afspanning genaamd den Leopoldus.
Zoniën 2016-2, p.112-125 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (5).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Het onderwijs in Hoeilaart.
Zoniën 2016-2, p.126-129 Dehaen, Roger Lucien Theys. Een Overijsenaar nam deel aan twee Olympiaden!
In 1948 en 1952 naam Lucien Theys deel aan de Olympische Spelen. In 1950 won hij de Sint Sylverloop te São Paulo in Brazilië.
Zoniën 2016-2, p.129-130 Van San, Piet Processies in Overijse, een vervolg.
Een reactie op het artikel verschenen in Zoniën 2016-1.
Zoniën 2016-3, p.131-144 Vandenborre, Roger De betonnen abri van oindoel.
De schuilkelder van de Wijndaalstraat in Hoeilaart.
Zoniën 2016-3, p.145-155 Timmermans, Djamila Het park van Mariëndal in de Steigers.
In 2016 werd het park van Mariëndal heraangelegd. Een geschiedenis van dit park.
Zoniën 2016-3, p.156-169 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (6).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Dorpsfiguren uit Hoeilaart.
Zoniën 2016-3, p.170-178 Vandenborre, Roger Groenten als onderteelt in druivenserres in de 1e helft van de 20e eeuw.
Verschillende soorten groenten werden in de serres gekweekt als aanvulling op de druiven. De gekweekte groenten waren sneller rijp dan groenten die buiten geteeld werden.
Zoniën 2016-4, p.179-180 De redactie Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2016-4, p.181-186 Mat, Raymond Wat de tijd trotseert verdient eerbied – Hoeilaartse kapellen. (1/2)
De kapel van de koningin, de kapel van de Heilige Cornelius, de Sint Rochuskapellen.
Zoniën 2016-4, p.187-194 Proot, David Overijse in brons.
Het standbeeld van Justus Lipsius in Leuven werd in brons gegoten door een klokkengieter.
Zoniën 2016-4, p.195-207 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (7).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. De auteur schets een beeld van de kleurrijke figuren Kervel en Tiske Wit. Het derde onderwerp is de ambtenarij.
Zoniën 2016-4, p.208-211 Vandenborre, Roger De stopplaats Hoeilaart van de spoorlijn Brussel-Namen.
Op 1 mei 1912 werd de stopplaats Hoeilaart officieel geopend.
Zoniën 2016-4, p.211 Swinnen, Herman Aankopen voor de administratie anno 1700.
Een beschrijving van enkele voorwerpen die door de administratie rond circa 1700.
Zoniën 2016-4, p.212 Swinnen, Herman Vondeling te Jezus-Eik.
Een kleine nota in het oude parochieregister van Jezus-Eik verklaart hoe een vondeling aan haar naam kwam.
Zoniën 2016-4, p.213-215 Peeters, Paul Geschil in verband met de rekening van het kerkorgel van de Sint-Martinuskerk.
Een geschil in 1639 over de betaling tussen de orgelbouwer enerzijds en de pastoor, de meier, de burgemeester en schepenen van Overijse anderzijds.
Zoniën 2016-4, p.216-227 Timmermans, Djamila De BJB voor meisjes in de jaren 1930.
De activiteiten van de boerinnenjeugdbond in de vroege jaren 1930.
Zoniën 2016-4, p.228-238 Willaert, Carine Te Lourdes op de bergen.
De inwijding van de Lourdesgrot in de Grotstraat in Overijse op 2 mei 1954.
Zoniën 2017-1, p.3-4 Vandenborre, Roger Landbouwonderwijs voor volwassenen te Hoeilaart eind negentiende eeuw.
Volwassenonderwijs is geen uitvinding van nu maar bestond al eind de jaren achtienhonderd. De lessen werden op zondag of tijdens de weeks ’s avonds gegeven.
Zoniën 2017-1, p.5-15 Pieters, Mark Afbraak van een nieuwbouw te Groenendaal.
Een 3D weergave van de priorij van Groenendaal op basis van oude tekeningen.
Zoniën 2017-1, p.16-30 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (8).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Verschillende onderwerpen die van ver of nabij verband hielden met de eredienst.
Zoniën 2017-1, p.31-50 Willaert, Carine En de boer hij ploegde voort.
Geschiedenis van de landbouw in Overijse.
Zoniën 2017-1, p.51-54 Dehaen, Roger Pasen … Vroeger …
De auteur herinnert zich de gebruiken van jaren geleden.
Zoniën 2017-2, p.55-70 Swinnen, Herman Overijse en de Verenigde Oostindische Compagnie.
Een aantal Overijsenaren is destijds met de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) vertrokken. Zij werden teruggevonden in de historische archieven.
Zoniën 2017-2, p.71-82 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (9).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Artikels over watervoorziening, vuur en licht, de huisvesting.
Zoniën 2017-2, p.83-93 Van San, Piet Andrea Charlier (1932-2014).
Een portret van de eerste druivenkoning van Overijse.
Zoniën 2017-2, p.94-105 Parmentier, Yves De ridderorde van het Gulden Vlies en de Prinsen van Overijse.
Het onstaan van de Orde van het Gulden Vlies. De splitsing in een Spaanse en Oostenrijkse tak. De Prinsen van Overijse en de Orde van het Gulden Vlies.
Zoniën 2017-2, p.106-114 Van San, Piet De familie de Marnix de Sainte Aldegonde en Eizer.
In 1875 bouwde de familie een kasteeldomein in Eizer op de Ketelheide. Een terugblik op de relatie tussen Eizer en haar adellijke familie naar aanleiding van de Erfgoeddag 2017.
Zoniën 2017-3, p.115-144 Vande Putte, Guy Gezworen landmeter Dominicus Mussche (1720-1810) en het Land van IJse, Lane en Dijle.
Gezworen landmeter Dominicus Mussche (1720-1810) en het Land van IJse, Lane en Dijle.
Zoniën 2017-3, p.145-157 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (10).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Spelen met de duiven en spotliedjes.
Zoniën 2017-3, p.158-178 Mat, Raymond Felix Sohie anders bekeken.
Het levensverhaal van Felix Sohie.
Zoniën 2017-4, p.179-180 De redactie Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2017-4, p.181-188 Pieters, Mark Architect Edouard Keilig en de Renbaangebouwen.
Een 3D weergave van de renbaangebouwen.
Zoniën 2017-4, p.189-206 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (11).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Een overzicht van de bewoners van het gemeenteplein van Hoeilaart rond 1900.
Zoniën 2017-4, p.207-213 De Boeck, Ivo De kasteelmuur aan de Waversesteenweg. Een stukje erfgoed gerestaureerd.
De muur langsheen de Waversesteenweg stond op instorten en werd daarom gerestaureerd. Een korte geschiedenis van de muur en beschrijving van de uitgevoerde werken.
Zoniën 2017-4, p.214-234 De Boeck, Ivo Overijse 1940-2020.
De schuilkelders van WOII in Overijse: ligging en tweede leven als schuilplaats voor vleermuizen.
Zoniën 2017-4, p.235-242 De Boeck, Ivo Wat staat daer?
Uitleg over de hedendaagse hulplijnen om oude documenten te ontcijferen.
Zoniën 2018-1, p.3-12 Timmermans, Djamila De Patronage en de Congreganisten bij de Mamèrekes.
In de 19e eeuw onstond het idee dat de opvoeding van kinderen niet alleen door gezinnen kon ingevuld worden. Om de kinderen tegen moreel verval te beschermen werden er overal patronages gesticht.
Zoniën 2018-1, p.13-18 Dehaen, Roger De Tweede Wereldoorlog in Overijse, een getuigenis. (1/2)
De auteur zat in het vijfde leerjaar in 1945 en vertelt hoe hij als kind de laatste maanden van WOII heeft ervaren.
Zoniën 2018-1, p.19-33 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (12).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Vijf artikels waarin de moeder van Hector Van Orshoven de rode draad is.
Zoniën 2018-1, p.34-38 Van San, Piet De kruisboomkapel van Eizer.
Geschiedenis van de kapel in Eizer.
Zoniën 2018-1, p.39-43 Pieters, Mark Een monument voor Felix Sohie.
Aan de hand van een schets maakt de auteur een 3D reconstructie hoe dit monument er zou kunnen uit gezien hebben.
Zoniën 2018-1, p.44-56 Vandenborre, Roger Herinneringen aan vroeger.
Een overzicht van gebruiksvoorwerpen.
Zoniën 2018-1, p.56-58 Vandenborre, Roger De graanoogst bij mijn grootvader.
Een verslag van het binnenhalen van de oogst destijds.
Zoniën 2018-2, p.59-61 Dehaen, Roger De Tweede Wereldoorlog in Overijse, een getuigenis. (2/2)
Enkele onverwachte getuigenissen over het krijsgevangenkamp.
Zoniën 2018-2, p.62-79 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (13).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Artikels over bijnamen, de loting en het gebruik van de Franse taal.
Zoniën 2018-2, p.80-84 Pieters, Mark De verbouwing van het Gastenkwartier van Groenendaal.
De auteur maakt een 3D reconstructie van op basis van oude tekeningen.
Zoniën 2018-2, p.85-99 Timmermans, Djamila De Heren van Wittem en Overijse.
De heren van Wittem waren gedurende drie eeuwen heer en meester in Overijse.
Zoniën 2018-2, p.100-105 Timmermans, Djamila Gerard van Hornes verre familie in Gaasbeek.
De familiebanden uitgeled.
Zoniën 2018-2, p.106-119 Parmentier, Yves De Cisterciënzer Abdye van Cameren en de Heren van Yssche.
De link tussen de Abdij Ter Kameren en de Heren van Yssche wordt toegelicht.
Zoniën 2018-2, p.120-122 Vandenborre, Roger Bomen als monument in het Ruusbroecpark te Hoeilaart.
In 1926 werd er een majestueuze beuk gekapt in het park.
Zoniën 2018-3, p.123-178 Van San, Piet De perzikteelt in Eizer.
Vanaf 1895 begon Felix Charlier te experimenteren met perzikteel onder glas. Gedurende 50 jaar zorgde deze teelt voor een bron van welstand voor veel Eizerse gezinnen.
Zoniën 2018-4, p.179-180 De redactie Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2018-4, p.181-192 Van San, Piet Isidore Crokaert.
Soldaat in de Grote Oorlog.
Zoniën 2018-4, p.193-215 Van San, Piet Jan Frans, roepnaam François, Hernalsteen.
Een soldaat uit Tombeek in de Grote Oorlog 1914-1915.
Zoniën 2018-4, p.216-220 Erkens, Michel Activistische propagandapogingen in Hoeilaart en Overijse.
In 1918 probeerde de Raad van Vlaanderen een onafhankelijk Vlaanderen te bekomen.
Zoniën 2018-4, p.221-225 Denies, Etienne & Denies, Jacques Alois Van Parijs.
Oudstrijder 1914-1918.
Zoniën 2018-4, p.226-228 Erkens, Michel Vielen de allerlaatste slachtoffers van een WOI-bombardement in de Druivenstreek?
Op 10 november 1918 dropten vliegtuigen een aantal bommen op een serres op Vlierbeek. De piloten waren op zoek naar een klein Duits vliegveld in Maleizen en dachten waarschijnlijk dat de serres loodsen waren.
Zoniën 2018-4, p.229-230 Van San, Piet Noodstempels bij de Post in 1918-1919.
Na de wapenstilstand op 11 november 1918 moest het materiaal dat door de Duitse postdiensten in België werd gebruikt zo snel mogelijk buiten dienst gesteld worden en werd waar mogelijk teruggrepen naar materiaal van voor de oorlog.
Zoniën 2019-1, p.3-11 Stroobants, Francis Onstaansgeschiedenis van ‘ons’ Jezus-Eik en van het Noord-Franse Notre-Dame-au-Bois.
Een interessante speurtocht in de buurt van Valenciennes.
Zoniën 2019-1, p.12-31 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (14).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Artikels over “Firmin van Kliever” en het transport van druiven met de tram maar ook met paard en kar en hondenkarren.
Zoniën 2019-1, p.32-35 Swinnen, Herman De verdwenen Crabeels zoon.
1764. De tweede zoon van de overmeier van de vrijheid en het prinsdom Overijse leed aan de vallende ziekte.
Zoniën 2019-1, p.36-37 Vandenborre, Roger De druifluis.
De druifluis leefde aanvankelijk op de Amerikaanse wijnstokken maar toen deze stokken werden ingevoerd omdat ze bestand waren tegen meeldauw werd de druifluis mee ingevoerd.
Zoniën 2019-1, p.38-44 Swinnen, Herman Zeebots, een unieke naam.
De naam Zeebots komt tegenwoordig niet meer voor de persoon “Guilielmus Zeebots” werd niet minder dan 158 vermeld in de periode 1647-1661 in de registers als getuige.
Zoniën 2019-1, p.45-49 Mat, Raymond Wat de tijd trotseert verdient eerbied – Hoeilaartse kapellen. (2/2)
De Lourdeskappelen, de kapel van de lindenboom.
Zoniën 2019-2, p.51-87 Vande Putte, Guy Mijnheer Quisthout zijn hof.
Sinds de jeugdjaren van de auteur intrigeert de naam Quisthout hem vanwege de ongewone naam en schrijfwijze. Een zoektocht naar de familiegeschiedenis.
Zoniën 2019-2, p.88-92 Mat, Raymond Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Donkerstraat.
Een geschiedenis van de kapel gelegen langs de Waversesteenweg ter hoogte van nr. 33.
Zoniën 2019-2, p.93-95 Dehaen, Roger Een militair vliegveld te Maleizen.
De situering van een Duits militair vliegveld in Maleizen en een link met de beschieting van de luchtaanval op de oude watertoren in de zomer van 1944.
Zoniën 2019-2, p.96-110 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (15).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Artikels over een bijnaam, een anekdote over brieven die gepost werden, de jacht, een volbloed paard, een eerste rijwiel (fiets) en een velodroom in Hoeilaart.
Zoniën 2019-3, p.111-150 Teugels, Jef & Van San, Piet Het klokkenpatrimonium van Overijse.
De geschiedenis van de klokken van Overijse: Sint-Martinuskerk in Overijse Centrum, Onze-Lieve-Vrouwkerk in Jezus-Eik, Maria Magdalena kerk in Eizer, Sint-Michiels parochie in Terlanen, Sint-Joost parochie in Maleizen, kloost van het Heilig Hart in Maleizen, Sint-Bernardus parochie in Tombeek, Begijnhofkapel in Overijse Centrum, Sint-Rochuskapel in Eizer, kapel van het Sint-Martinuscollege.
Zoniën 2019-3, p.150 Walkiers, Bob Rechtzetting bij “Hoeilaart weleer” (15).
Rechtzetting bij “Hoeilaart weleer” (15).
Zoniën 2019-3, p.151-166 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (16).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Kinderspelen, spelen, rijzen en bomketel, zwemmen, voetbal, kegelspel, spelen met de merbels.
Zoniën 2019-3, p.167-168 Mat, Raymond “Kapel” Desmaels.
Paul Desmeals (°1951 – †2003) plaatste zijn “kapel” langs de openbare weg. Het is uiting van devotie tot Maria.
Zoniën 2019-3, p.168 Van San, Piet Rechtzetting Zoniën 2019 nr. 2.
Rechtzetting van een persoonsverwisseling.
Zoniën 2019-3, p.169 Mat, Raymond Nis van de Heilige Vincentius a Paulo.
De nis aan de Sint Clemensschool bestaat al 175 jaar.
Zoniën 2019-4, p.171-173 Willaert, Carine Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2019-4, p.174-183 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (17).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Handel in druiven en tomaten, verpakking, transport. Tentoonstellingen in Londen en Sint-Petersburg.
Zoniën 2019-4, p.184-189 Mat, Raymond Kapel van de Heilige Philomena & Ingebouwde kapel “Madonna met kind”.
Geschiedenis van de kapel aan de Henri Caronstraat nr. 8.
Zoniën 2019-4, p.190-222 Swinnen, Herman Chirurgijns en doctoirs in Overijse.
Zoniën 2020-1, p.3-5 Van San, Piet Mensen van bij ons.
Onverwacht bezoek na WOII uit Canada. Victor Kumps. Jules Kumps.
Zoniën 2020-1, p.8-16 Van San, Piet Robert Tastenhoye en Wereldoorlog II.
Intro – ’t Is Mobilisatie – De Soldaten te Overijsche – Ons Leger waakt – Een bewogen reis – De oorlogsbus.
Zoniën 2020-1, p.18-20 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (18).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Overijse – De Ardennen.
Zoniën 2020-1, p.22-24 Mat, Raymond De kapel van O.-L.-Vrouw der Armen.
De Kapelstraat – De Boomkapel – De huidige kapel.
Zoniën 2020-2, p.31-33 Willaert, Carine & Erkens, Michel Voorwoord.
Voorwoord.
Zoniën 2020-2, p.34-39 Erkens, Michel Hoeilaart in tijden van epidemie. (1/2).
Pestuitbraak 1348-1352 – Toponymie – De pest in de 17e eeuw.
Zoniën 2020-2, p.40-43 Kernkamp, P.M. Waar in Overijse lag Hof Ten Broeke?
Een boerderij gelegen ten noorden van de Zilverbeek.
Zoniën 2020-2, p.44-47 Pieters, Mark Een loslippige werknemer van het bedrijf Sohie.
Een verslag van een tuinbouwkundige uit 1886.
Zoniën 2020-2, p.48-55 Teugels, Jef Klokken in Hoeilaart.
Sint-Clemens Hoeilaart – Huidige toestand Clemens, Maria, Sacristieklok – Kapel van O.L.Vrouw Ter Heyde, Hoeilaart – Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Welrieken, Hoeilaart – Technische gegevens.
Zoniën 2020-2, p.56-60 Van San, Piet Een nieuw pronkstunk voor de Beierij van IJse vzw.
Intro – Het schilderij – Wie was Frans Vandooren – Vijftig jaar muziekmeester.
Zoniën 2020-2, p.61-71 Vandenborre, Roger Oorlogsherinneringen uit onze ‘kinderjaren’.
Pre-oorlogsjaren – Oorlogsjaren.
Zoniën 2020-2, p.72-74 Dehaen, Roger Afscheid van een Monument.
Zaal ‘De Eekhoorn’ te Hoeilaart.
Zoniën 2020-3, p.77-83 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (19).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. ’t Kelderken en Sint Jozef – Luie.
Zoniën 2020-3, p.84-94 Vanfroyenhoven, Erik Geallieerde pantservoertuigen in Overijse September 1944.
Uitleg over de gefotografeerde pantservoertuigen van de geallieerde strijdmachten die door Overijse reden tijdens de bevrijding in 1944.
Zoniën 2020-3, p.95-100 Erkens, Michel Hoeilaart in tijden van epidemie. (2/2).
De eeuw van de cholera: 226 cholera-doden – 1832 – 1849 – 1866 – Medische hulp – Sanitair probleem – De verwerking – Vanwaar de cholera.
Zoniën 2020-4, p.103-104 De redactie Editoriaal.
Editoriaal.
Zoniën 2020-4, p.105-111 Van San, Piet Post en de Tweede Wereldoorlog in Overijse.
Intro – Overijse voorjaar 1940 – Het Sanatorium van Tombeek – Het interneringsdepot in Terlanen in het voorjaar van 1940 – POW 2228 Overijse (Terlanen) en Brits kamp voor Duitse krijgsgevangenen.
Zoniën 2020-4, p.112-116 Stroobants, Francis Pierrot Dewolf, een Jezus-Eikse thuisblijver met een hart voor d(r)uiven.
Interview met Pierrot Dewolf, een figuur uit Jezus-Eik.
Zoniën 2020-4, p.117-130 Vandenborre, Roger Militaire mobilisaties van 1937 en 1939 in België.
De mobilisatie van 1937 – De mobilisatie van 1939 – Impact van deze mobilisaties te Hoeilaart: militievergoedingen 1939 en 1940 – De sfeer van oorlogsdreiging: tekens van onrust en oorlogsdreiging, inkwartiering van legereenheden, voedselvoorziening en rantsoenering, burgerlijkse opeisingen, schuilkelders, hamsteren – Lijst van gemobiliseerde soldaten te Hoeilaart 1939/1940 – Lijst van gemobiliseerde soldaten van Hoeilaart met bijzonder verlof van bepaalde duur 1939/1940 – Aantal paarden bij het begin van WO II te Hoeilaart.
Zoniën 2020-4, p.131-137 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (20).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. De champetters – Openbare afroep en verkoop – Brand – Vodden en been- en leurders.
Zoniën 2020-4, p.138-151 Vande Putte, Guy De Brasserie du Beguinage is er geweest (1/2).
Van de nulwaarde van een beschermend monument – Een anderhalve eeuw bestaan – De Van Billoensagen en de vrijdheidskamme.
Zoniën 2021-1, p.1-2 Erkens, Michel Wat een Overijsenaar al niet lijden kon in Hoeilaart.
In 1787 werd Jean Romanus op paasmaandag bij het buitengaan van de kerk aangevallen door een groep Hoeilanders.
Zoniën 2021-1, p.3-7 Stroobants, Francis Paul Splingaerd, van achtergelaten kindje tot Chinees wereldburger.
Paul Splingaerd werd geboren in 1842 en als vondeling uitbesteed aan in totaal twee families in Ottenburg. Hij belande als missionaris in China waar hij uiteindelijk trouwde, kinderen kreeg en zakenman werd.
Zoniën 2021-1, p.9-32 Vande Putte, Guy De Brasserie du Beguinage is er geweest (2/2).
Wie was Lamme uit de Camme? – Maar wie was Anne-Catherine van de Camme? – De naam en faam van brouwerij Depage – Een toponymisch toemaatje: al gehoord van “den Dierencoop” … en van de Villa Charliers? – Een afgezaagd wijsje om er niet meer wijs uit te geraken tot besluit.
Zoniën 2021-1, p.33-44 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (21).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Algemene politiek – Onze politiek – De Boschgalm.
Zoniën 2021-2, p.47-50 Van San, Piet Tijdloze schoonheid, versierde linnen zakken uit Overijse 1914-1918.
Intro – Linnen zakken en foto’s – Kunstig versierde zakken uit Overijse (1914-18) – Tot slot.
Zoniën 2021-2, p.51-59 Van San, Piet Jan van Yssche in 1471.
Intro – De transcriptie van het attest – Bourgondische overheersing in Brabant – Wie was Jan Van Yssche – Jan van Yssche, bode te paard van de hertog – Jan Van Yssche, koning van de mersluden – Het zegel onderaan het attest – Het belang van dit attest.
Zoniën 2021-2, p.60-65 Timmermans, Djamila Zoniën, een toponiem uit de oudheid.
Zoniën, een veelzeggende Gallische naam – Het Zoniënwoud, een woud met levendige moerassen aan de grens van het land van Lane, IJse en Voer.
Zoniën 2021-2, p.66-76 Walkiers, Bob Hoeilaart weleer (22).
Uit de memoires van Hector Van Orshoven. Moppen – Domme grappen – Braaf volk – Stin – Edward Pipper en Staaf Lamal – Julien Baron – Triene Keyoet.
Zoniën 2021-2, p.77-90 Didden, Hubert Blokveld – Serrenbedrijf Schimp Dumberg.
Het Blokveld, tussen de woonkernen Dumberg en Welriekende, is in de IJsevallei de hoogst gelegen helling, is volledig zuidgericht en was dus ideaal voor de druiventeelt.