Winkel

Beschikbare producten die u kunt aankopen.

Volgende items kunt u bestellen door storting van het bedrag op ons rekeningnummer van De Beierij vzw

  • 734-0350189-28 of
  • IBAN: BE37 7340 3501 8928
  • BIC: KREDBEBB

indien het moet opgestuurd worden voegt u de verzendingskosten toe. Voor verzendingen buiten de EU neemt u eerst contact op met De beierij voor het exacte bedrag.

Vermeld op de overschrijving de bestelinformatie.

Ga hier naar het bestelformulier.


De bewerkte klappers op de parochieregisters van Overijse van 1626 tot 1813

Prijs: 15 euro – Verzendingskosten België: 4 euro

Vermeld op de overschrijving: DVD pr 1626-1812

Een kwart eeuw geleden werden de parochieregisters van Overijse “geklapperd” door een groep vrijwilligers, omdat dit niet, zoals voorgeschreven, in de 19e eeuw gebeurde. Het resultaat was echter meer dan klappers, het werden bewerkte parochieregisters. De computer werd ingeschakeld en uiteindelijk rolden een honderdtal, intussen zo goed als onvindbare – zoniet doodversleten – , boeken van de pers. De heemkundige kring De Beierij van Overijse V.Z.W. en VVF Overijse besloten over te gaan tot digitalisering. Er werd gedacht aan “OCR” (omzetting naar tekst), maar de computerlistings van destijds werden verkleind afgedrukt en vervolgens gecopiëerd, wat de drukkwaliteit niet ten goede kwam en OCR vrijwel onmogelijk maakte. OCR betekende ook alles minutieus nalezen om te voorkomen dat er geen fouten in zouden sluipen. Terugvallen op de oorspronkelijke computerprogramma’s was evenmin een optie. De beste oplossing is dus een “beeld” reproductie. Tijdens het scannen werd gezocht naar een optimale instelling waarbij de letters zo volledig mogelijk overgenomen werden zonder al te veel “vollopers” waarbij ingesloten witruimte zoals bij a,e of o met zwart gevuld wordt. Bovendien werd het beeld van A5 naar A4 vergroot, wie een pagina wil afdrukken krijgt dus een groter beeld dan het oorspronkelijke, een pluspunt voor de leesbaarheid. De keuze is niet de meest ideale, maar is in zijn digitale vorm beter dan de oorspronkelijke boeken. Digitaal zoeken is niet mogelijk, maar door de alfabetische struktuur van de gegevens is dat geen groot gebrek. Er zijn de klassieke gegevens: dopen, huwelijken en overlijdens in alfabetsiche volgorde, waarbij de dopen ook nog per familie gegroepeerd werden, en huwelijken zowel man als vrouw bevatten. Verder zijn er twee concordantielijsten bestaande uit een standaardnaam met alle gevonden varianten enerzijds, en alle varianten met bijhorende standaardnaam anderzijds. En tenslotte is er een namenregister met meer dan 88.000 namen voorzien van een referentie waar en in welke functie (vader, moeder, getuige…) ze te vinden zijn. Om de gegevens compact te houden werd indertijd beslist om een aantal zaken gecodeerd weer te geven, om de betekenis ervan te kennen dient u de bijhorende handleiding te raadplegen. Soms wordt verwezen naar meer gedetailleerde gegevens op een steekkaart, deze kaarten zijn te raadplegen in het lokaal van De Beierij, of u kunt de originele akte opzoeken op de microfilms in het Rijksarchief. De oudste akte dateert uit 1626, de akten voor het ontstaan van de parochies Jezus-Eik en Terlanen zitten onder Sint-Martinus, de door Dr. Denayer bewerkte parochieregisters vanaf 1813 tot 1900 voor alle parochies van Overijse kunt u verkrijgen op CD.


Francis Stroobants: Brabantse Druiventeelt onder glas

Prijs: 30 euro – Verzendingskosten België: 6,20 euro

Vermeld op de overschrijving: F.S.Druiventeelt

Rijk geïllustreerd encyclopedisch overzicht van de druiventeelt. ATTENTIE: bedrag te storten aan de auteur: BE71 7341 5809 6669 KREDBEBB Vronenberglaan, 21 3090 Overijse


Raymond Denayer: De Beierij van Hysca

Prijs: 16 euro – Verzendingskosten België: 2,5 euro

Vermeld op de overschrijving: R.D.Hysca

Jaarboek 26 In dit boek gaat Dr. R. Denayer op zoek naar de betekenis van “Beier”, via de abdij van Corbie en de neef van Karel de Grote Adalardus.


De Laatste reis

Prijs: 10 euro – Verzendingskosten België: 2,5 euro

Vermeld op de overschrijving: Laatste Reis

Jaarboek 23 Begraven in het algemeen en begraven in Overijse, uitgave naar aanleiding van  het “Erfgoedweekend Vlaanderen” in 2003 dat in het thema “reizen” stond.


De bewerkte klappers op de parochieregisters van Overijse van 1813 tot 1900

Prijs: 10 euro – Verzendingskosten België: 4 euro

Vermeld op de overschrijving: CD pr 1813-1900

De registers van alle parochies van Overijse (1813-1900) werden ooit door Dr. Denayer bewerkt en in boekvorm op zeer beperkte oplage uitgebracht. De Beierij heeft deze boeken gescand en in PDF formaat uitgebracht op CD. De oorspronkelijke zes boeken bevatten elk een aantal jaren, met telkens een lijst voor dopen, alfabetisch gerangschikt per familie, dus voor elk gezin de ouders met alle kinderen. Huwelijken staan gerangschikt op de naam van de man, een afzonderlijke lijst bevat alle bruiden met hun echtgenoot. Overlijdens staan alfabetisch. Dr. Denayer heeft de gegevens uit de originele registers maximaal overgenomen, zo vindt men aanduidingen over de parochie, onwettige geboorten, herkomst van ouders enz. De zes boeken werden opgesplitst in telkens vier PDF-bestanden: dopen, huwelijken, bruiden, overlijdens. De verklarende uitleg over de opmaak van de gegevens die in het eerste boek staat, werd in een HTML-bestand geplaatst met een aanklikbare tabel voor de uiteindelijk 24 PDF-bestanden. Het is uiteraard mogelijk de bestanden rechtstreeks te openen.


Overijse 1940-1945

Prijs: 10 euro – Verzendingskosten België: 4 euro

Vermeld op de overschrijving: Overijse 1940-45

Jaarboek 10 Dit boek brengt het relaas van de vlucht in 1940 bij het begin van de oorlog, met achtereenvolgens het verhaal van zowel militaire als burgerslachtoffers. Het zijn even zovele verhalen opgetekend door familieleden die het overleefden. De vernielingen die Overijse teisterden, geïllustreerd met foto’s van vernielde huizen in de Leegheid en in Terlanen, dat op de 2e verdedigingslijn lag, bekend als de “IJzeren Muur” van Koningshooikt naar Waver. Maar ook het dagelijks leven onder de Duitse bezetting komt ruim aan bod met stukjes over voedselvoorziening, opeisingen, Winterhulp… En het culturele leven ging niettegenstaande alle ellende ook door met “De lustige Zeveraars”, de “Kadaantjes” en het zangdebuut van Anny Cordy. Verder komen aan bod: de weerstand, opeisingen, ondergedoken burgers, een neergeschoten bommenwerper te Tombeek. En tenslotte, gelukkig, is er de bevrijding die aan deze nachtmerrie een einde maakte.


Justus Lipsius en Overijse

Prijs: 25 euro – Verzendingskosten België: 4 euro

Vermeld op de overschrijving: Lipsius jaarboek 16

Jaarboek 16,  Dit boek op glanzend papier met talrijke illustraties in zwart-wit en kleur, belicht deze beroemde telg uit Overijse, zijn leven en werken, brieven en tijdgenoten. Negen brieven uit zijn talrijke correspondentie werden opgenomen: één van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, de andere gericht aan Geraard van Horne, pater Arnoldus, pater Van Ingelant, advocaat Otto Hartius en aan zijn neef Jan de Greve. Verder nog een speurtocht naar David Lipsius Iscanius en Arnoldus ab Ischa. Justus Lipsius heeft wat afgereisd; aan zijn verblijf in Dresden, Florence, Jena en Leiden wordt verslag gegeven. De volledige toespraak gehouden door de heer Raymond Denayer bij de inhuldiging van een gedenksteen (later vernietigd tijdens een “harde restauratie”, lees “afbraak”) op het geboortehuis van Justus Lipsius kunt u nog eens rustig nalezen bij een foto van een bouwval, samen met nog twee andere toespraken. Gevolgd door een fotoreportage van de afbraak van dit huis, dat vervangen werd door een nieuwbouw, door het toenmalig gemeentebestuur “restauratie” genoemd. Als troost kunnen we stilstaan bij de inhuldiging van het Justus Lipsiusgebouw van de Europese Raad te Brussel.


Keizer Karel legende

Prijs: 10 euro – Verzendingskosten België: 2,50 euro

Vermeld op de overschrijving: Keizer Karel

Jaarboek 18; legende rond de Tombeekheide en Keizer Karel. Ter gelegenheid van 500 jaar Keizer Karel, 1500-2000, kon Overijse niet achterblijven om deze merkwaardige en soms legendarische Keizer te herdenken met een boekje. Keizer Karel V heeft veel gereisd en vele avonturen beleefd met de lokale dorpelingen, waarbij iedereen wellicht aan de pot-met-drie-oren denkt, waarmee hij te Olen verwelkomd werd. Als ’t nie waar is, ’t is goe gevonden… Maar in Tombeek krijgen de huisvaders nog jaarlijks “den trek”, een kleine som geld dank zij Keizer Karel die ze uit de modder haalden met zijn karros. En als ’t nie waar is, ’t is echt geld, terwijl dat van die pot… In dit boekje wordt ingegaan op de feiten en de legende i.v.m. de Tombeekheide en het bijhorend sanatorium, waarond het allemaal draait. Dat zoiets de nodige folkore en een heuse “Keizer Karel fanfare” in aangepaste klederdracht mee brengt, wordt met de nodige foto’s en documenten aangetoond. Maar uiteraard ontbreekt evenmin een levensschets van Karel V.


Van Vesalius, chocolade en kloosterzusters (Maleizen)

Prijs: 10 euro – Verzendingskosten België: 2,50 euro

Vermeld op de overschrijving: Vesalius

Jaarboek 22 In “Van Vesalius, chocolade en kloosterzusters” beschrijft Ivo De Boeck drie elementen die bijgedragen hebben tot de ontwikkeling van het gehucht Maleizen: het hof Ter Holst (13de eeuw), de familie Michiels (Côte d’Or – 1883) en de “Soeurs du Sacré Coeur de Marie” (1833). In deel I, handelend over hof Ter Holst, verneemt u meer over het leenstelsel, de rol van Hertog Jan I van Brabant en ridder Arnold van IJse (1283), Vesalius of Andries Van Wesele en de families Taymans, Kumps, Coppijn en Doret. Deel II start met de introductie van de chocolade in de Zuidelijke Nederlanden en het begin van de chocolade-industrie te Brussel. Daar ontwikkelde ene Lambert Michiels de Côte d’Or fabriek, waar menig Maleizenaar tewerkstelling vond. De familie Michiels had haar buitenverblijf te Maleizen, waar eveneens Maleizenaars werkten in de keuken of tuin. De thans zorgvuldig gerestaureerde gebouwen van Christus Sacerdos werden in 1866 opgetrokken door soeur Gonzague van de Soeurs du Sacré Coeur de Marie. Honderden meisjes liepen er als interne of externe leerling school. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen ze een tiental Joodse ondergedoken meisjes op. Het pensionaat sloot zijn deuren in 1952, waarna een periode van verval intrad.


De Vuurmolen

Prijs: 10 euro – Verzendingskosten België: 2,50 euro

Vermeld op de overschrijving: Vuurmolen

Verzameling eerder verschenen artikels over de Vuurmolen.


Eizernummer

Prijs: 15 euro – Verzendingskosten België: 2,50 euro

Vermeld op de overschrijving: Eizernummer

Speciaal nummer over gehucht Eizer


Keltisch Isca. Een milieugeschiedenis. Door Djamila Timmermans.

Prijs: 45 euro – Verzendingskosten België: 10 euro

Vermeld op de overschrijving: Keltisch Isca


Vital Dewilder in de oorlogsjaren, 1914.

Prijs: 10 euro – Verzendingskosten België: euro

Vermeld op de overschrijving: Dewilder