Archief

Bijgaande archiefvorming kwam tot stand door per familie uit Overijse een dossier aan te leggen
 dat krantenknipsels, doodsbrieven, oude akten, foto’s, postkaarten, briefwisseling, spaarboekjes,  
reclamefolders, nieuwjaarkaarten, nieuwjaarbrieven, etc…. bevat.

De zeer uitgebreide familiefondsen zoals Clabots, Debloem, Degreef, etc… 
werden in aparte archiefboxen ondergebracht.

Archief met vooral aandacht voor iconografie, soms volledige dossiers n.a.v. bijdragen voor de heemkundige Kring. Zowel oudere verenigingen uit Overijse (begin 20 ste eeuw als hedendaagse). Kwaliteit en volledigheid per item zeer verscheiden, sommigen zeer zwak vertegenwoordigt, sommigen haast met een volledig organisch archief.

update 16/04/2016: het Fonds Clabots werd aanzienlijk geupdate en is verplaatst naar een eigen pagina. Klik hier: Fonds Clabots.

Resultaten:

Fonds Familiedossiers


familie-001 - Anciaux (thema: )

- Geboortekaartje Alex, 21 augusutus.08.2008

familie-002 - Braeckmans (thema: )

- Georges Braeckmans en Francien Rossaert, 50 jaar getrouwd, Serrist 12.09.2008

familie-003 - Brankaer (thema: )

-  Filip Brankaer, germanist, bestuurslid Beierij

familie-004 - Brankaer Renaat en Dirk (thema: )

- Burgemeester Brankaer wil town manager van Overijse zijn, Serrist 5.11.2004.
- Projecten ruimtelijke ordening op kruissnelheid Passe partout, 21-27 december 2005.
- Sfeervol feest in Overijse. De Serrist 8 oktober 2004.
- Rommelmarkt als publiekstrekker.
- Feest Burgemeester 2125 euro voor akabe. De Serrist 22 oktober 2004.
- Uitnodiging feest burgemeester 2 oktober 2007.
- Renaat Brankaer en Paula Huybrechts, zonnestraal, 2004.
- Vader, ereburgemeester geëerd door zoon burgemeester. De Serrist 2 juni 2006.
- De burgemeester kookt, affiche, met centraal Dirk B. op de foto
- De burgemeester kookt, nieuwsbrief ‘ den Blank’

familie-005 - Blanpain (thema: )

- Copie bidprentje en doodsbrief J.B. Blanpain 18.04.1811 – 12.12.1883
- Attest van dhr Van aken m.b.t de kinderen Blanpain, 20.03.1971.
- Uittreksel geboorte akte, 1868.

familie-006 - Bruffaerts (thema: )

- Visitekaartje tandarts Constant Bruffaerts
- Geschiedenis chälet du Lacte Neerijse

familie-007 - Clabots  Zie ook aparte Fondsen inventaris (thema: )

- Chef Rijkswacht van Overijse – voor 1914 (zie ook Dossier 1914-18- referte
gezagsdragers.
- Foto’s met moeder Clabots, omstreeks 1931
- Erevoorzitter A. Clabots, Aalst, krant, 1993
- Doodsbrief Albert, 1915-1997
- Wie was A. Clabots, krantenknipsel
- Brief F. Stroobants, 1994
- Diverse naam fiches, zie uitvoerig fonds Clabots
- Kaartje Raymond Denayer
- Brief abbé, L. Jous, 1989
- Uitnodiging 50 jaar getrouwd
- Stephanie Vandeput, 1917- 2008) weduwe van Louis Clabots

familie-008 - Coosemans (thema: )

- Familiefoto Francis Coosemans (1845-1954) - omstreeks 1885

familie-009 - Crabeels (thema: )

- Le cas du notaire Crabeels (1743-1812), artikel van Guy Vande Putte, Wavriensa, tome XXXII, 1983, n° 2.

familie-010 - Davé (thema: )

- oud-voorzitter ACW, priesters.
- Persknipsels bij het overlijden van Willy D’havé, 2002.
- Paul D’Havé en 25 jaar Warandewijk. De Serrist 24 september 2004.

Fonds Verenigingen


verenigingen-001 - Aerts Broederschap van het Allerhoogste sacrament (thema: )

Dossier samengesteld n.a.v. bijdrage voor de heemkundige kring de Beierij.

verenigingen-002 - Boerenbond (thema: )

Brieven uit 1942 aan deken Taverniers.

verenigingen-003 - Boeren –en  Serristengilde (thema: )

- Knipsels 1912 en 1951
- Groepsfoto Jubelfeest.
- Briefpapier met briefhoofd Boerinnengilde.
- Foto, jubileumfeest  1908 – 1950.

verenigingen-004 - Brabants Kieken 1907 – 1915   (thema: )

Dossier samengesteld naar aanleiding van een artikel voor de heemkundige kring de 
Beierij. Kopie van de volledige statuten, originele uitnodigingen bestuursvergaderingen, 
foto’s medailles etc.

verenigingen-005 - Christelijke Middenstand en Unizo (thema: )

-  Unizo organiseert bierproeverij. De  Serrist  4 juli 2008.
-   Affiche 1 maart 2001.
-  Zelfstandige ondernemers wijzer dankzij LVZ Overijse. De Serrist 6 juli 2007.
-  Gouden verjaardag NCMV – Unizo De Serrist  16 februari 2001.
-  Middenstandsfeest Passe Partout 27 januari  1993.
-  Unizo Overijse Nieuwjaarsdrink . De Serrist 11 januari 2008.
-  Unizo organiseert bierproeverij. De Serrist  11 juli 2008.
-  Affiche ‘Bal van de Middenstand’, 1 maart 2008.
-  Flyer, eerste bierproeven )november 2008 ) Unizo – Markthallen.

verenigingen-006 - Cinema  Gildenhuis (thema: )

- Knipsels 1947 – 1965
- Opening drankhuis Maurice Leskens in cinema Gildenhuis

verenigingen-007 - Cinema Century (thema: )

-  Knipsels met aankondigingen van films, periode 1956-1961

verenigingen-008 - Davidsfonds (thema: )

- Affiche kinderfeest.
- Knipsels 1943-1968.
- Affiche klucht en zangspel (kapot).
- Affiche volksontwikkeling  1924
- Volksontwikkeling lidkaart 1927-1928
- Idem 1925-1926
- Idem1924-1925
- Idem 1926-1927
- Davidsfonds Overijse bezoekt Sint-Michielskathedraal, Serrist 20.02.1994
- Cursus Open Universiteit, Serrist 11.01.2008
- 125 jaar Davidsfonds Overijse, De Serrist  10 juni 2010, uitnodiging, programmaboekje etc.
- Jaarboeken  Davidsfonds:  1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 
- Grote boekenpakket ‘ vers geperst’. Davidsfonds Overijse. De Serrist 29 september 2011.


verenigingen-009 - De Berken (thema: )

-  De Berken, de serre, i.s.m. Kerselaar, Ganspoel en Buso Terbank. De Serrist 27 april 2007.
-  Brochure m.b.t. hun werking.
-  Groot Berkenbal, 1992, twee steunkaarten.
-  Wivina de Meester ontvangt ‘ de Berken’. De Serrist  17 januari  1993.
-  De ‘gasten’ van de Berken eindelijk in hun nieuw huis in Overijse.
-  De Berken viert 20ste verjaardag. De Serrist 31 oktober  2003 en 7 november 2003.
-  Berkenblad extra editie, 1997.
-  De Berken zorgen voor 58 nestkasten voor Eikelmuizen, 2008.
-  Affiche kerstmarkt 2003 ten voordele van de Berken.
-  25 jaar de Berken. De Serrist 19 september 2008.
-  Viering 25 jaar DE BERKEN, dagcentrum Overijse, een terugblik. De Serrist  3 oktober 2008.
-  Berkenbal 9 maart  2009 –inkom ticket en affiche.
-  Affiche   - bal 6 februari  2010.
-  De Serre van de ‘Berken’, de serren staan er tien jaar en bloeiden open. De Serrist.

verenigingen-010 - De Koerp (thema: )

-  Uitnodiging Avondfeest en menu – jaar 2003 (25 jaar viering).
-  Parochiefeest Jezus –Eik, 2004.
-  Uitnodiging  1999.
-  Uitnodiging  2003.
-  30 jaar de Koerp, 14.11.2008.
-  Flyer : cultuurbeurs 200.9

zzz-999 - EINDE VAN HET ARCHIEFBESTAND (thema: )