Lijst per auteur 1977-2011

Artikels uit Zoniën per Auteur 1977 – 2011.

Mariëndal

Voormalig klooster/rusthuis Mariëndal.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

A

AERTS Roger
ARCKENS Wim

B

BELMANS A.J.
BOCKSTAL Stefaan
BORREMANS Romain
BREEDSTRAET J.-Baptist

C

CLABOTS Albert
CODDENS-DEVEEN Lena
COLIN Michel
COUDRE Josse
CUYCKENS Frans

D

3darul30.gif 38x30
DANHIEUX Marie-Paule
DEBECKER Gilbert
DE BOECK Ivo
DEBROUX Modest
DEBROUX Stefaan
DECOSTER Raymond
DEHAEN Roger
DEKELVER Sebastiaan
DEKOCK A.(zuster Firmine)
DEMAN Pierre
DE MAN Yvonne
DENAYER Raymond
DENIES Ernest
DEPRE Josef
DERAEMAEKER R.
DEROM Maurits
DETIENNE Pierre
DETROEYER Benjamin
DEVEEN Edmond
DEVEEN Victor
DEVROEY Egide
DEWILDER Louis
DEWILDER Louis, DENAYER Raymond
DHONT Beatrijs
DOMS Raymond
DONCK Maria

E

3darul30.gif 38x30
ERKENS Michel
ERKENS M. + VANDE PUTTE G.
EVERAERT Leo

F

FLUYT Brigitte

G

GILLIS Roeland
GOEDHUYS Dominique
GOFFIN Yves
GUNS Jules

H

HEMELEERS Marcel
HEMELEERS René
HUYSEGOMS Laurent

I

J

JANSSENS Guy
JANSSENS René
JOLY Ludo

K

KIMMEL Joop

L

LAMAL Danny
LENSECLAES Dominique
LOONES Maurits

M

3darul30.gif 38x30
MAESCHAELCK Gaston
MARTENS Erik
MAZIERS Michel
MICHIELS Raymond
MICHIELS Roger
MUYLDERMANS Jean-Paul

N

NACKERS P. (Zuster Ursula)
NAGELS Jean-Paul
NIJSTHOVEN Maria (Zuster)

O

ONZE STAM

P

PAEPS Roger
PARIJS Hilde
PETAK Gaston
PIETERS Mark

Q

QUITTELIER Ernest

R

RAUSSENS Paul
RENTMEESTERS Jules
RIGAUX Jean
RIGAUX J.& E.
ROSIER Marcelle

S

3darul30.gif 38x30
SCHUERWEGEN Paul
SMETS Erwin
SOCQUET Marcel
SOHIE Jean
STEENSELS Mathieu
STROOBANTS Francis
SWERTS Victor

T

TIMMERMANS Frieda
TRYPSTEEN Louis

U

UYTTENBROECK Greta

V

VANAKEN Josef
VAN BINNEBEEK Jean-Pierre
VANDENBORRE Paula
VANDENBORRE Roger
VANDE PUTTE Emmanuel
VANDE PUTTE Guy
VANHOREN Jozef
VANOPPEN Henri
VANONCKELEN Rita
VAN ORSHOVEN Alfons
VAN ORSHOVEN Felix
VAN ORSHOVEN Frans
VANPEE Dominique
VAN SAN Piet
VANSTALLEN Marcel
VERSLUYS Luc

W

3darul30.gif 38x30
WALKIERS Bob
WENDRIX Fons
WILLAERT Carine
WILLAERT Roger
WYNANTS Maurits

X

Y

Z

EDITORIAAL

77/1, 1, : VANDE PUTTE G. : ‘k Hoore HOORNEN en ZONIEN is nabij…

77/2, 2, : VERSLUYS L. : Vorming Hoeilaarts ‘heem’ opsporen.

77/3, 102, : VANDE PUTTE G. : Waarom Hornejaar te Overijse?

78/1, 2, : VANDE PUTTE G. : Welkom Huldenberg en deelgemeenten.

78/2, 50, : VERSLUYS L. : Een derde lustrum gevierd.

78/3, 98, : VANDE PUTTE G. : Aankondiging publicaties.

78/4, 138, : VANDE PUTTE G. : Uittredend Beierij-voorzitter.

79/2, 58, : DENAYER R.: Overzicht geplande activiteiten.

79/3, 106, : VERSLUYS L. : Een stille wenk … maar een vurige oproep!

79/4, 150, : DENAYER R. : Verslag van “de Zevenster”.

80/1, 2, : VERSLUYS L. : Aankondiging tentoonstelling postkaarten.

80/2, 46, : DEPRE J. : Oproep uitleners premuseum-expo.

80/3, 98, : VERSLUYS L. : Zoniën viert feest te Hoeilaart.

3darul30.gif 38x30

80/4, 146, : VANDE PUTTE G. : Voorstelling Guy Janssens.

81/1, 2, : VERSLUYS L. : Het Ruusbroecjaar ingezet.

81/2, 46, : DENAYER R. : Herdenkingsplechtigheden.

81/3, 96, : VERSLUYS L. : 1381-1981: De Glorie van Groenendaal.

81/4, 266, : VANDE PUTTE G. : Kantbedenkingen bij eerste lustrum.

82/1, 2, : MARTENS E. : Heemkunde onder zeil te Huldenberg.

82/2, 50, : Bij wijze van editoriaal.

82/3, 98, : VERSLUYS L. : Ons aller Zoniën.

82/4, 146, : DENAYER R. : V.V.F. zal parochieregisters klapperen.

83/1, 2, : Redactie: Einde samenwerking met kring van Huldenberg.

83/2, 50, : VERSLUYS L. : Herleving van het humanisme.

83/3, 98, : DENAYER R. : Hendrik Conscience herdacht.

3darul30.gif 38x30

83/4, 146, : VERSLUYS L. : Wat betekent “editoriaal”?

84/1, 2, : VERSLUYS L. : Over enkele blijde gebeurtenissen.

84/2, 50, : DENAYER R. : Terlanennummer voor 2e eeuwfeest pastorij.

84/3, 158, : VERSLUYS L. : Twintig jaar later.

84/3, 181, : DENAYER R. : 750 jaar Vrijheid Overijse.

84/4, 242, : DENAYER R. : Ontslag Guy Vande Putte als Beierijvoorzitter.

85/1, 2, : DENAYER R. : Aankondiging activiteiten 1985.

85/2, 50, : VERSLUYS L. : Voor ecologische benadering van heemkunde.

85/3, 98, : VERSLUYS L. : Muzikaal handgeklap in Zoniën in 1736.

85/4, 146, : DENAYER R. : Op weg naar onze tiende jaargang.

86/1, 2 : VERSLUYS L. : Holaer 1186.

87/3, 145, : Voorwoord.

3darul30.gif 38x30

87/4, 305, : Voorwoord (L. Versluys).

88/4, 221, : Beste lezer, Liefste lezeres.

88/S, 49, : Woord vooraf (M. Erkens).

89/S, 158, : Voorwoord.

91/1, 1, : Editoriaal.

91/4, 213, : 1992.

92/4, 245 : Editoriaal: En weer verstreek een jaar.

93/4, 173, : Editoriaal.

94/4, 149, : Editoriaal.

95/4, 157, : Editoriaal – Aan onze lezers.

96/3, 117, : Ten geleide (Editoriaal Jezus-Eiknummer) (Erkens Michel).

96/4, 217, : Editoriaal: Twintig jaar.

97/4, 157, : Omtrent CLABOTS.

3darul30.gif 38x30

97/4, 158, : Abonnementshernieuwing.

98/3, 109, : Laattijdig verschijnen Zoniën.

98/4, 157, : Abonnementshernieuwing + komende activiteiten.

99/1, 1, : Abonnementshernieuwing.

99/3, 137, : Voorwoord van het bestuur.

99/4, 237, : Abonnementshernieuwing 2000.

00/4, 162, : 21e eeuw en derde millennium.

01/4, 161, : Een beroerd jaar ging voorbij … 2002 staat voor de deur.

02/4, 145, : Beste Lezer (L. Versluys).

ERRATUM.

81/4, 291, : De machtige zachte Ruusbroec (81/3/ p. 108).

83/2, 96, : Schandpalen Prins van Horne (83/1/ p. 44).

3darul30.gif 38x30

83/4, 192, : Mariaverering (83/3/ p. 106 en 109).

84/3, 240, : Oudste documenten pastorie Terlanen (84/2/ p. 109).

84/3, 240, : Een priester uit Terlanen (84/2/ p. 72).

84/3, 240, : Vrijheidscamme en Vrijheidsput (84/1/ p. 32).

84/3, 240, : Engelse soldatengraven Terlanen (84/2/ p. 148).

84/4, 266, : De Keizer van Terdelle (84/3/ p. 167).

84/4, 288, : Engelse soldatengraven Terlanen (84/2/ p. 140 en 143).

84/4, 288, : Vrijheidsvesten van Overijse (84/3/ p. 218).

87/1, 92, : Zoniën 86/4, p. 190.

87/2, 116, : Paginering Zoniën 87/1.

88/2, 152 : Zoniën 88/S, p. 54, 82, 92, 97.

89/1, 8, : Zoniën 88/3, p. 157.

89/1, 8, : Zoniën 88/4, p. 254.

89/3, 150, : Zoniën 89/2, p.62, 88, 98.

89/3, 150, : Zoniën 89/1, p. 8.

3darul30.gif 38x30

92/1, 132, : Zoniën 91/4/216: Sfeerbeelden in Druivenstreek (Swerts Vic)

92/3, 232, : Zoniën 92/2 p. 148.

92/3, 232, : Zoniën 92/1 p. 93.

01/1, 18, : Errata bij Zoniën 2000/4.

01/2, 112, : Horentje 2001/2 : Decanaat Tervuren.

01/2 112, : Zoniën 2001/1, p. 8, lijn 23 : Hornegrafkelder.

01/2, 112, : Zoniën 2001/1, p. 3, lijn 17 : patronaatschap Overijse 1234.

04/01, 48, : Zoniën 2002/2, p.66: Twee Doenders in Zwitserland

3darul30.gif 38x30

REDACTIE.

77/1, 24, : Bibliografie stoomtram Groenendaal-Overijse.

77/1, 36, : “De Elektrieke Tram” (tekst van lied uit revue).

77/3, 144, : Koninklijke belangstelling voor 300 jaar Prinsdom.

78/2, 67, : Ferrariskaart Oostenrijkse Nederlanden (1771-78).

78/3, 117, : Watermaal tussen Bosvoorde en Oudergem.

78/3, 128, : Over Yssche verleden – Overijse heden.

78/4, 150, : Uit het verleden van de gemeente Huldenberg.

78/4, 171, : Watermael entre Boitsfort et Auderghem.

79/2, 86, : Brieven van Justus Lipsius.

79/3, 148, : “De zevenster” – Groots Brabants volksfeest.

80/3, 101, : Tentoonstelling te Oudergem.

82/1, 17, : Stoet te Terlanen bij dubbele gouden bruiloft in 1930.

83/1, 19, : Overijse in prentkaarten.

83/3, 135, : Nawoord en toch reeds voorwoord (aankondiging Terlanennummer).

86/3, 168, : Voor degenen die het nog niet zouden weten.

86/4, 169, : Bij het einde van jaargang en begin nieuw decennium.

87/1, 49, : Woord vooraf (uitleg nieuwe kaft).

87/S, 71, : Het Glazen Dorp (voorstelling Kring).

87/S, 72, : De Beierij van IJse (voorstelling Kring).

3darul30.gif 38x30

89/3, 153, : Een sympathiek initiatief: MALEIZEN 125.

89/4, 257, : Bij wijze van uitleiding … en inleiding volgend jaar.

90/4, 290, : Op naar de vijftiende jaargang.

91/3, 105, : Verantwoording (R. Denayer).

92/2, 150, : De gemeenteschool van Overijse-Centrum.

96/3, : INDEX Jezus-Eiknummer.

3darul30.gif 38x30
THEMANUMMER.

77/1, : TRAMNUMMER.

78/1, : HULDENBERGNUMMER.

79/1, : 150 JAAR ZUSTERSSCHOOL.

80/4, : STROPERSNUMMER.

81/3, : RUUSBROECNUMMER.

84/2, : TERLANENNUMMER.

87/3, : EIZERNUMMER.

87/S, : SAMENVATTING 1977 – 1986. (B. Dhont)

88/S, : KUNSTSCHILDERS TE HOEILAART ROND 1900.

89/S, : 125 JAAR SINT-JOOSTPAROCHIE TE MALEIZEN.

91/3, : HONDERD JAAR LIBERALE ASSOCIATIE IN OVERIJSE.

91/S, : LIJST PER JAAR EN PER AUTEUR jaargangen 1 à 15 (1977-1991).

96/3, : JEZUS – EIK: HET PRILLE BEGIN.

96/S, : SAMENVATTING 1987-1996 EN LIJST PER AUTEUR 1977-1996.

97/4, : OMTRENT ALBERT CLABOTS.

99/2, : DE SINT – CLEMENSKERK TE HOEILAART.

99/3, : 20e EEUW: 2 x BEZETTING, 2 x BEVRIJDING, DAN 50 JAAR VREDE.

00/2, : KEIZER – KARELNUMMER.

00/4, : MAURITS DEROM.
top
VRAGENBUS.

78/4, 176, : 1) MIN of MINNE; 2) Remedie voor “sciatica”.

79/2, 95, : Antwoord op 1) MIN of MINNE; 2) Remedie voor “sciatica”.

79/2, 95, : Vraag: 3 hoorntjes.

79/4, 166, : Vraag: “Ste Eewauts in Alsaten”.

80/1, 43, : Antwoord: “Ste Eewauts in “Alsaten”.

80/1, 44, : Vraag:schoolfoto (pensionaat Terhulpen?).

80/3, 144, : Vraag: bidprentje (pater Cuypers, aalmoezenier schoolschip).

82/2, 74, : Ra ra ra tuut tuut tuut (te identificeren foto).

82/3, 126, : Antwoord op ra ra ra tuut tuut tuut.

82/3, 127, : Vraag: beroep van “bleker” of “blijker”.

82/3, 127,: Peut peut peut ju ju ju (te identificeren foto).

82/4, 192, : Antwoord peut peut ju ju foto (station Groenendaal 1900?)

83/1, 46, : Plaat van onze gildebreuk zoek.

83/1, 46, : Antwoord op: plaat van onze gildebreuk zoek.

83/3, 144, : Antwoord op vraag over Malbrouckwagen (Zoniën 82/2/ p. 67).

84/1, 21, : Vraag over ongeval met leurder aan “IJzeren Kerk”.
3darul30.gif 38x30
AERTS Roger.

91/2, 60, : Geschiedenis van het Zoniënwoud zoals wij dat nu kennen.

ARCKENS Wim.

BELMANS A.J.

96/4, 276, : Inwoner van Jezus-Eik zat in de spooktrein.

BOCKSTAL Stefaan.

77/1, 9, : Evokatie tramlijn Groenendaal – Overijse 1888 tot 1902.

77/1, 41, : Rollend materiaal van tramlijn Groenendaal – Overijse.

83/2, 85, : De Dappere wielrijders van Maleizen.

83/3, 126, : Een meestergast-serrist aan de schrijftafel.

3darul30.gif 38x30

BORREMANS Romain.

83/2, 70, : Met een schacht op de dool (1).

83/3, 115, : Met een schacht op de dool ((2).

83/4, 160, : Met een schacht op de dool (3).

BREEDSTRAET J.–Baptist (+)

90/3, 137, : Enkele belevenissen van een Broeder-Brankardier (W.O. 14-18).

CLABOTS Albert.

82/1, 29, : Wat is een drogemolder?

82/2, 64, : Wat een molenaar lijden kan.

82/3, 113, : “Aenneminghe van een vrouwvrouwe deser vrijheijt” 1715.

83/1, 44, : De schandpalen van de Prins van Horne.

83/2, 77, : Eerste fransgezinden Overijse, Hoeilaart, Jezus-Eik.

83/3, 112, : Afbraak en wederopbouw van Overijse in 1768-1769.

83/4, 183, : Akkoord’ s Hertogendal en Overijse in 1708.

84/1, 22, : Schoolperikelen te Terlanen.

84/2, 117, : Bouwstoffen voor parochiale geschiedenis te Terlanen.

3darul30.gif 38x30

84/3, 184, : De vrijheidshalle van Overijse.

84/3, 206, : Ruzie rond de wip te Overijse.

84/3, 231, : Poortersbrieven te Overijse in de 17e eeuw.

84/3, 239, : Wolvenjacht te Overijse.

84/4, 251, : Een molenhistorie, of Hoeilaart contra Groenendaal.

84/4, 256, : Geen beste dag voor meier Crabbeels.

85/1, 4, : Op stap met de patriotten van Overijse.

85/1, 9, : Een kind op de messink te Overijse.

85/1, 10, : Ruzie tussen meier en schepenen te Overijse.

85/3, 115, : Een sermoen dat stof deed opwaaien.

85/3, 135, : Een “divortie” te Overijse in 1783.

85/4, 156, : Tragische “patroille” te Hoeilaart in 1698.

86/1, 45, : De beslommeringen van een moleneigenares te Overijse.

86/2, 86, : Overijse leverde “milissiens” voor het Franse leger.

86/2, 110, : Een nieuw altaar voor Sint-Martinuskerk te Overijse.

86/2, 119, : Oplevering van de pastorie te Overijse.

86/2, 120, : Een “vigneron” te Overijse in de 18e eeuw.

3darul30.gif 38x30

86/3, 141, : Petrus J. Taymans gaf zijn leven voor zijn geloof.

87/1, 65, : Men kwam de Lane niet over zonder tol te betalen.

87/2, 112, : Nog over de “milissiens” van Overijse.

87/3, 271, : De Heerlijkheid van Eizer in 1587.

87/4, 307, : Overijse: kantonhoofdplaats of niet?

87/4, 314, : Werd het ‘HOFF TYSER” voor het eerst gebroken in 1859?

88/1, 33, : Gijzelaars uit Overijse.

88/1, 46, : Een rijke oom uit … Amsterdam (Vandennesse).

88/2, 109, : De processen om de “Heyde van Tombeek”.

88/3, 173, : De “Minnebroeders- of Paterscaemer” te Overijse.

88/4, 238, : De Conscrits van Overijse in de jaren IX en X.

88/4, 258, : De Zolders van de Vrijheidshalle.

89/1, 22, : De Brand van Overijse in 1548.

89/1, 51, : Een voorloper van de “Paterscaemer” te Overijse.

89/2, 53, : Een paar 16e-eeuwse processen om de “Heyde van Tombeek”.

3darul30.gif 38x30

89/2, 82, : De moord op Overmeier Charlier.

89/2, 103, : Het stadhuis dat men te Hoeilaart niet bouwde.

89/3, 115, : Nogmaals de Cardaan.

89/3, 133, : Nog iets over “Tombeek-Heyde”.

89/3, 151, : Een nieuwe heer van Eizer in 1622.

89/4, 276, : Lotelingen uit Overijse kopen zich een plaatsvervanger.

90/1, 3, : Ontstaan vrij onderwijs voor meisjes te Overijse.

90/2, 89, : Tolbarelen te Overijse (1).

90/3, 168, : Tolbarelen te Overijse (2).

90/4, 286, : Tolbarelen te Overijse (3).

91/1, 20, : Waar bleef de derde onderpastoor van Overijse?

91/2, 52, : Wat is de waarheid?

92/1, 99, : Nieuwe klokken te Overijse na brand van 1692.

92/1, 130, : Toenamen te Overijse in de 17e en 18e eeuwen.

92/2, 139, : De gemeenteraad van Overijse en de schoolstrijd (1879-1884).

92/3, 193, : Schoolmeester MANS van Overijse in de Franse tijd.

92/3, 242, : “Rassemblement des Fanatiques” te Hoeilaart (1798).

92/4, 299, : Staten van Brabant en wederopbouw van de kerk te Overijse.

3darul30.gif 38x30

93/1, 1, : Melaatsen te Overijse.

93/1, 21, : De “FELLENOORT” en de “CROONE”.

93/2, 53, : Joost heeft lang moeten wachten.

93/3, 151, : Een “Criminele Sake” te Overijse in 1499.

93/4, 189, : Overijse en Eizer verenigd en opnieuw gescheiden.

93/4, 214, : Tribulaties onderwijzer ALFLANTS te Overijse Franse tijd.

94/1, 31, : Eén en ander over geschiedenis van de “Cardinael”.

94/1, 50, : Het “Koninckxhuys” na de brand van 1692.

94/2, 93, : Handen af van het Zoniënwoud (anno 1575).

94/4, 151, : De “conscrits”van Overijse in het jaar XII.

95/1, 20, : Burgemeester van Spaanse afkomst te Overijse (de MADRID).

95/2, 57, : Stamreeks CLABOTS.

95/2, 74, : De eerste (?) kluizenaar van Overijse.

95/2, 96, : Voorstel oprichting officiële school Terlanen Franse tijd.

95/3, 105, : Carnavalreglement te Overijse in 1843.

95/4, 179, : Van een politiecommissaris, stationschef en eerste schepen.

96/1, 31, : Ruzie tussen “Palleeressen” te Overijse.

96/2, 109, : De laatste kluizenaar van Overijse.

96/4, 262, : Een paar kanttekeningen bij Jezus-Eiknummer (96/3).

97/3, 97, : De eerste (?) huurder van de scherrewerremolen te Overijse.

99/4, 239, : Vijf inpandgevingen van het Lipsiushuis.

04/2 62, :Jeugdherinneringen aan Eizer.

3darul30.gif 38x30

CODDENS-DEVEEN Lena.

83/1, 20, : Uit grootvaders tijd (archief A. Victor Deveen).

COLIN Michel.

97/2, 61, : INTERBRABANT, nieuwe factor in Brabantse elektriciteit.

97/3, 115, : INTERBRABANT, nieuwe factor in Brabantse elektriciteit (2).

COUDRE Josse.

87/3, 194, : Koninklijke Harmonie “Eendracht Maakt Macht”.

CUYCKENS Frans.

84/2, 54, : Portret van abdis Alexandrine van Dormael.

84/2, 58, : Hoe ontstonden kerk en pastorie van Terlanen?

84/2, 72, : Een priester uit Terlanen: Jan-Ernest Magosse.

84/2, 74, : De schuttersbreuk van Terlanen.

84/2, 79, : “Chaerte” of keure van Terlaense schuttersgilde.

84/2, 84, : Eedt van de gulde-broederen (1713).

84/2, 105, : Oudste documenten op pastorie van Terlanen.

3darul30.gif 38x30

DANHIEUXMarie-Paule.

77/4, 150, : Het ontstaan van kerkhoven.

81/1, 9, : Het vaangat.

81/1, 23, : Jules, of: Wie kent deze geluksvogel?

81/1, 39, : Dansen: een werk van de duivel?

05/1, 34 : Wat een leven.

DEBECKER Gilbert.

83/1, 37, : Zouaaf Evarist Van Nuffelen.

DE BOECK Ivo.

02/1, 39, : Verdwenen mensen, verdwenen beroepen. Lootvoet Albert.

02/3, 133, : Verdwenen beroepen : Hoedenmaakster Josette Rigaux.

04/1, 39, : De Beierij is klaar voor de erfgoeddag.

DEBROUX Modest.

89/S, 224, : Geografische inplanting van Maleizen.

89/S, 227, : De Verenigde Muziekmaatschappij Maleizen-Bakenbos.

3darul30.gif 38x30

DEBROUX Stefaan.

89/S, 245, : Chiro Maleizen.

DECOSTER Raymond.

89/S, 197, : De kapellen van Maleizen.

89/S, 207, : De pastoors van Maleizen.

89/S, 214, : Jos LOITS, onze missionaris in Peru.

89/S, 249, : Onze klok(ken).

89/S, 251, : De processie.

DEHAEN Roger.

84/4, 260, : Processiemijmeringen.

85/3, 113, : Pastorale (Rozieren en Tombeek).

85/3, 132, : September.

85/4, 158, : Van zwervers en leurders: LONIE.

86/3, 151, : Een zomer: ’59 (=1959).

86/4, 215, : The Last Post.

87/1, 86, : Zoals het klokje…

88/3, 211, : Pastoor Bonus (Deken TAVERNIERS).

99/4, 274, : Luchtaanval op watertoren te Maleizen.

3darul30.gif 38x30

00/4, 176, : O Tempora, o mores!

02/1, 1, : Nieuwjaar.

02/2, 77, : Veni Creator.

03/2, 67, : Afscheid van een jeugdidool.

03/3, 138, : Van Gildenhuis tot Ter IJse.

DEKELVER Sebastiaan.

81/3, 260, : Groenendaal nu.

DEKOCK A. (Zuster Firmine).

79/2, 69, : Herinneringen aan mijn schoolleven.

3darul30.gif 38x30

DEMAN Pierre.

89/S, 236, : De Landelijke Gilde Maleizen.

DE MAN Yvonne.

93/4, 206, : De Gestapo komt nooit na zonsopgang.

94/2, 96, : “MARIA”.

95/1, 14, : Hoeilaartse novellen: Wetenschap contra Pendel.

3darul30.gif 38x30

DENAYER Raymond.

77/1, 30, : Herinneringen uit “verreden” tijden.

77/2, 39, : Van Rubens over Hoverius naar Justus Lipsius.

77/3, 133, : En laat de Vrijheidsklok maar luiden (Hornefeesten).

78/1, 7, : Gebeier tussen Overijse en Huldenberg.

78/2, 54, : Soldaat van Oranje.

78/3, 129, : De cholera van 1866 te Hoeilaart.

78/4, 159, : De conscriptie te Overijse.

79/3, 114, : Peter DEVEEN, Overijsese loteling onder Napoleon.

80/1, 9, : Minder gekend aspect van Justus Lipsius.

80/2, 83, : Ontdekking geboortehuis Justus Lipsius’ moeder.

80/3, 102, : Wachtbataljon feliciteert bekerwinnaar Waterschei.

81/2, 59, : Hoe de slag van Waterloo te Overijse ervaren werd.

81/3, 172, : Spirat volenti Deus.

81/4, 278, : Een dag te Leiden.

82/1, 43, : Er roert entwat … te Terlanen.

82/3, 100, : Twee letterstenen ontcijferd.

82/3, 128, : Tombeek, 450 plus één jaar later.

82/4, 169, : 1150 jaar Overijse of de tijd van Lodewijk de Vrome.

83/1, 22, : De laatsten der frontsoldaten 14-18.

83/2, 93, : Voor 200 jaar overleed Maria-Theresia Van Horne.

83/3, 143, : Vivat Marlijsen.

3darul30.gif 38x30

83/4, 185, : Lutherjaar: Bedenkingen Lipsius, Marnix en Leopold I.

84/1, 32, : De “Vrijheidscamme” en de Vrijheidsput te Overijse.

84/2, 51, : ’s Hertogendal koopt weg naar de pastorie.

84/2, 139, : De Engelse soldatengraven te Terlanen.

84/3, 220, : De Schuttershof der Vrijheid Overijse.

84/3, 238, : En de (h)anne(kes) blijven maar tateren.

84/4, 267, : Ik heb een boek van Lipsius gelezen.

85/1, 19, : Vuyt sunderlinge grate des Keysers (Lepelrecht Overijse).

85/2, 80, : Het wapenschild van Overijse.

85/2, 87, : Het glasraam van 1574.

85/3, 102, : Werd Ruusbroec ooit voorgedragen tot pastoor te Maleizen?

85/4, 179, : Onze tram stal de show.

85/4, 192, : Van een Monseigneur die het reglement goed kende.

86/3, 162, : Overijse, sluit de rangen! (1)

86/4, 190, : Overijse, sluit de rangen! (2-slot)

87/1, 68, : Steeds maar Tombeek.

87/2, 97, : Van waar komt het woord “Beierij”?

87/3, 201, : De Sint-Rochuskapel te Eizer.

87/3, 214, : De Annalen van de Cruysboomkapel (Eizer).

87/3, 227, : De kerk (Eizer).

87/4, 345, : A. LAMAL, Overijsenaar gevallen in Amerikaanse burgeroorlog.

88/1, 17, : De kraaien zullen het uitbrengen (VANDERKELEN).

88/1, 36, : Justus Lipsius’ ouders te Overijse begraven.

3darul30.gif 38x30

88/3, 157, : Een TENIERS te Overijse?

88/3, 180, : Hoe verliep het verder met de Paeterscaemere?

88/3, 200, : Hoe de vork aan de steel zat (Petrus-Jozef MICHIELS).

88/4, 252, : Keizer Karel te Overijse.

89/1, 1, : Zondag 8 maart 1489, grootste ramp van Overijse.

89/1, 34, : Overijse in 1705.

89/1, 46, : Slag van Overijse (aanvulling Zoniën 88/3, p. 161).

89/1, 46, : Jezuken van Gembloux (aanvulling Zoniën 88/4, p. 223).

89/3, 135, : Op zoek naar de Sint-Annakapel.

89/4, 301, : De laatste bewoners van de Begijnhofhuisjes.

89/S, 160, : Het ontstaan van de parochie Sint-Joost.

89/S, 192, : Sint-Joost.

89/S, 216, : Le Pensionnat “Sacré Coeur de Marie” te Maleizen-Terhulpen.

90/1, 11, : Illustraties Ontstaan vrij onderwijs meisjes te Overijse.

90/2, 73, : Van Swaenpoorte tot Godshuis.

90/3, 189, : De zuidergrens van Overijse.

90/4, 221, : Bijdrage Beierij en Lipsianum tot 60/40 jubileum ZM koning.

91/1, 31, : De Halve Steen.

91/1, 39, : In dit Ignatiusjaar.

91/2, 76, : De straete gaande van Overijse naar Hoeilaart.

92/1, 73, : 3 eeuwen geleden: Gans centrum Overijse prooi der vlammen.

92/2, 170, : Hoe St-Joostkapel Maleizen aan haar einde kwam.

3darul30.gif 38x30

92/3, 225, : Muzikaal evenement 27/9/92 St. Martinuskerk Overijse.

92/3, 225, : Muzikaal evenement 18/9/92 Sporthal Hoeilaart.

92/4, 280, : Jozef PATERNOSTER, minder gekende Overijsese gesneuvelde.

93/1, 27, : De laatste restjes van de “Vryheyt Overijssche”.

93/2, 67, : Wie was David Lipsius Iscanus?

93/3, 126, : Toespraak Opening Lipsiustentoonstelling.

93/3, 169, : Toespraak voltooiing Lipsiusmonument.

93/4, 195, : Een nieuw wapenschild voor Overijse?

93/4, 209, : Grafsteen Jacob VANDENESSE.

94/1, 1, : Waaraan dankt Jezus-Eik zijn plotse roem?

94/2, 53, : In Memoriam Frederik-Otto van Salm-Kirburg.

94/3, 118, : Ambrosius v. Horne, Ridder Duitse Orde, Commandeur Bernissem.

94/4, 169, : Soldaat Albert ALSTEENS.

95/1, 5, : De Kelle “geproefd” uit een andere beker.

95/2, 103, : De inhuldiging van het Justus Lipsiusgebouw.

95/3, 113, : Het huidig politiereglement te Overijse.

95/3, 136, : Pater Isidoor TAYMANS (1).

95/3, 145, : De jachthonden van Maarschalk Goering (2).

95/4, 164, : Pater Isidoor TAYMANS (2).

96/1, 40, : Pater Isidoor TAYMANS (3).

96/2, 96, : Pater Isidoor TAYMANS (4).

3darul30.gif 38x30

96/2, 112, : Nog over de Cluyze en haar bewoners.

96/3, 185, : Nieuwe gegevens over prille begin van devotie aan Jezus-Eik.

96/4, 219, : In marge Jezus-Eik en Mariaverering ten onzent.

96/4, 278,: Pater Isidoor TAYMANS (5).

97/1, 28, : Pater Isidoor TAYMANS (6).

97/2, 68 : Pater Isidoor TAYMANS (7).

97/3, 150,: Pater Isidoor TAYMANS (8).

97/4, 188, : Corn. CLAESZ. verkocht Lipsius’ boeken te Amsterdam.

98/1, 5, : Pater Isidoor TAYMANS: 9e en laatste aflevering.

98/3, 113, : Een spookgeschiedenis te Overijse (Jaar Begijnhoven).

98/4, 176, : Herinwijding begijnhof te Overijse op 5 september 1965.

99/1, 42, : Stichting van het Begijnhof van Overijse.

99/3, 161, : Architect Jozef PREMONT en de grote oorlog.

99/3, 192, : Karel EGGERICKX, een quasi-vergeten gesneuvelde 1914-18.

99/3, 197, : Een stropersdrama met zware gevolgen in 1916-1917.

99/4, 239, : Vijf inpandgevingen van het Lipsiushuis.

99/4, 273, : Addenda art. 99/3/192 vergeten gesneuvelde EGGERICKX Karel.

00/1, 1, : Diva Virgo Lovaniensis (laatste werk van Lipsius).

00/1, 26, : Keizer Karel en de schrikkeldag.

00/2, 49, : Keizer Karel, Tombeek en Overijse.

00/3, 147, : In marge Tombeekheide: analoog geval in Rozieren?

01/1, 1, : Belang van onze Sint-Martinuskerk

01/2, 64, : Het “Vreselijk gezinsdrama te Overijse”.

01/2, 106, : Onderwijs in de gehuchten van Overijse in 1864.

01/3, 113, : Beatrijs van Overijse, abdis van Nazareth.

3darul30.gif 38x30

01/3, 133, : Lipsius en Ten Rode.

02/1, 24,: Bouwstenen tot de geschiedenis van het Begijnhof. De inventaris van1787.

02/2, 87, : Het “Gasthuys van Overyssche”.

02/3, 97, : Een tracé doorheen Overijse voor de Romeinse heirbaan Rumst-Baudecet.

02/3, 124, : De Cruysboomkapel.

02/4, 146, : Proeve tot oplossing van het probleem omtrent het castrum van Dispargum.

03/1, 42, : Hoe de Cruysboomkapel eigendom werd van de Kerkfabriek St.Martinus.

03/2, 49 : Poging tot identificatie van een votief kinderportret te Jezus-Eik.

03/2, 83, : De tafel van de H.Geest.

03/3, 97, : In de marge van Dispargum. Dieper inzicht in Eizer.

03/3, 128, : Een eigenhandige brief van Alice Nahon.

03/4, 143, : Was Wendelius vooringenomen?

03/4, 181, : Op D-Day 9 juni 1944 viel een B-24 te Hoeilaart

04/1, 17, : De stalen klok van Maleizen, een geschenk van de Arenbergs?

04/1, 24, : Verslagenheid.

04/1, 40, : Nog de B-24-crash van 6 juni 1944

04/1, 45, : De iconografie en Stakenborg.

04/2, 49 : Pleidooi voor het diverticulum Rumst-Baudecet doorheen Overijse.

04/2, 76 : Vieren we in 2009 de 500e Verjaardag van de “Leegstad” van Overijssche?

04/4, 153 : Van de Zusters van Liefde tot de Zusters van Mechelen-Overijse.

05/1, 1 : De Zusters van Liefde (vervolg op 04/4)

 

DENIES Ernest.

87/2, 132, : Terdelle-Kermis.

87/4, 334, : Half-Oogst processie in Terdelle.

88/2, 145, : Bijgeloof en Kwajongensstreken.

88/3, 186, : Duivensport in Hoeilaart: ontstaan en ontwikkeling.

 

DEPRE Jozef.

77/3, 128, : Verslag reis Beierij naar Westduitse ANHOLT.

81/2, 71, : 40 jaren terug … (ontsnapping per vliegtuig Welriekende).

84/4, 254, : Een halve eeuw geleden: ook werken aan staatsbaan 53.

85/2, 54, : Een halve eeuw geleden (aankondiging Vlaamse kermis).
3darul30.gif 38x30

DERAEMAEKER R.

91/4, 232, : Het Leonardkruispunt.

 

DEROM Maurits.

84/1, 19, : Het bijgeloof in vroegere tijden.

84/3, 166, : De keizer van Terdelle.

85/1, 12, : Burgemeester Jean-Baptiste Charlier, alias Tiske Wit.

85/2, 61, : Geschiedenis Oudstrijdersbond 1914-1918 Hoeilaart.

85/3, 108, : De IJzeren kerk (Argenteuil) (1862-1941).

85/4, 162, : De hippodroom te Groenendaal (1).

86/1, 20, : De hippodroom te Groenendaal (2).

86/2, 74, : De gebeurtenissen te Hoeilaart tijdens Wereldoorlog 1.

86/3, 144, : De velodroom van Welriekende.

86/4, 179, : Figuren uit ons dorp: “De Boontjes” (fam. Vandenschrick).

87/1, 50, : Emile DENAYER-VANMOER (Miel van Miskens).

87/2, 104, : Nestor VANLIER, stichter van de Brouwerij Groenendaal.

87/4, 328, : J.B. DEWOLF en Lucia DELPORTE (gezegd “den blinde”).

88/1, 1, : Toontje de Facteur (A. GUNS).

88/1, 24, : De Bornputmakers uit Maleizen (BELLICOURT).

88/2, 132, : De pottenbakkers van Hoeilaart (familie RAES).

88/3, 206, : Kardinaal GOOSSENS.

88/4, 261, : Louis LAUREYS alias TISSENS.

88/S, 52, : De schildersfamilie BONALINI – BRUSSELMANS.

89/1, 9, : De treinramp van 1889 te Hoeilaart.

3darul30.gif 38x30

89/1, 24, : Hippolyte SWINNEN, alias de Gareelmaker.

89/2, 59, : Jozef (Jef) DEWOLF.

89/3, 126, : Wie sneuvelde in 1e W.O. en is niet vermeld op gedenkzuil?
89/4, 293, : Den Tuk (Louis BOLLAERTS).

90/1, 15, : De Swis: een bekend figuur uit Hoeilaart (J.B. JOLY).

90/2, 82, : Davidsfonds Hoeilaart bestaat 60 jaar.

90/2, 103, : Volkswijk “Het Lindeke” in vroegere tijden.

90/3, 133, : Louis MARIEN.
90/3, 184, : Jeppe (CRAPS Jozef).

90/4, 240, : Den Dumberg.

90/4, 294, : Den Reulle (Jozef VANLAETHEM).

91/1, 34, : Jules Tembuyser, alias De Mandenmaker.

91/2, 49, : Jules Tembuyser, alias De Mandenmaker.

91/2, 87, : Den Reulle.

91/2, 96, : Julien MAT, alias Jee Baron.

91/4, 222,: Nestor MAECKELBERGH (Dorpsfiguren).

91/4, 229, : Wie was LEONARD?

91/4, 248, : Felix FELICE (Dorpsfiguren).

92/1, 111, : Figuren uit ons dorp: J.B. BLOMMAERT alias Tiske Flagge.

92/1, 118, : Figuren uit ons dorp: Justin VANMOER.

92/2, 189, : Tiske van Za en Za van Tiske (J.B. CHARLIER en El. HUWAERT).

3darul30.gif 38x30

92/3, 236, : De Hoeilaartse Reuzen.

92/4, 293, : Dorpsfiguren: Jan VAN BINNEBEEK, alias Jan van Pirre.

93/1, 35, : Dorpsfiguur: Jacobus BLOMMAERT (alias Kobe de Zaag) 1885-1965.

93/1, 48, : Dorpsfiguur: Jozef VAN SIMPSEN.

93/2, 64, : Figuren uit ons dorp: Prof. Dr. Emile DEROM.

93/2, 104, : De Hoeilaartse wijk ’t Roth.

93/3, 149, : Figuren uit ons dorp: Charel PREUMONT.

93/3, 162, : Figuren uit ons dorp: Joseph DEMOL, alias Jefke Mol.

93/4, 201, : De “VLONPA”, Vlaamse Onpartijdige Padvinders.

93/4, 205, : Figuren uit ons dorp: Yvonne DE MAN.

94/1, 37 : Figuren uit ons dorp: Edouard THIBAUT.
94/1, 40, : De dappere Wielrijders van Maleizen.

94/2, 69, : Figuren uit ons dorp: Frans SMEETS.

94/2, 90, : “Twee kistjes tomaten goed aangekomen” (1915).

94/3, 140, : De molen van Maleizen (Molen Dechamps).

94/4, 155, : Figuren uit ons dorp: Jozef DEMOL – PARQUIN.

95/1, 37, : Figuren uit ons dorp: verzetsman Charles COPPENS.

95/2, 77, : Figuren uit ons dorp: Prof. Dokter Firmin DEROM.

95/2, 97, : Moord op Jeanneke WOLLANDERS op 11 mei 1919 te Hoeilaart.

3darul30.gif 38x30

95/2, 102, : De honden van maarschalk GOERING.

95/3, 116, : Kunstschilder Maurits VERBIST.

95/3, 144, : Woordje over de Rijkswachtkazerne te Hoeilaart (1920).

95/4, 162, : Figuren uit ons dorp: Jozef LAUWERS, alias de stoelzetter.

95/4, 207, : Dorpsfiguren: Jean SOMVILLE, alias Wannes de schoenmaker.

96/1, 29, : Figuren uit ons dorp: de familie VERTONGEN.

96/1, 63, : Figuren uit ons dorp: Maurice VANHIMBEEK.

96/2, 106, : Het spook van Steenbergstraat.

97/3, 146, : Dorpsfiguren: Th. Vanderperren, alias Dikken Dore.

98/1, 47, : Dorpsfiguren: Alois WITTAMER.

98/3, 125, : Dorpsfiguren: Jozef PIRQUIN.
3darul30.gif 38x30

DETIENNE Pierre.

95/2, 98, : Poorters van Overijse in de XVIe eeuw.

 

DETROEYER Benjamin.

94/3, 128, : De laatste dagen van Justus Lipsius.

 

DEVEEN Edmond.

88/4, 272, : Kerstlied.
3darul30.gif 38x30

DEVEEN Victor (+).

87/2, 122, : Naar SEDAN (1).

87/4, 337, : Naar SEDAN (2).

88/1, 37, : Naar SEDAN (3).

88/2, 153, : Naar SEDAN (4).

88/3, 217, : Naar SEDAN (5).

88/4, 269, : Naar SEDAN (6).

89/1, 30, : Naar SEDAN (6-2).

89/2, 99, : Naar SEDAN (7).

89/3, 122, : Naar SEDAN (8).

89/4, 289, : Naar SEDAN (9).

90/1, 29, : Naar SEDAN (10).

90/2, 121, : Naar SEDAN (11).

90/3, 214, : Naar SEDAN (12).

90/4, 275, : Naar SEDAN (14). (13 ontbreekt!).

91/1, 45, : Naar SEDAN (15).

91/2, 91, : Naar SEDAN (16- einde).
3darul30.gif 38x30

DEVROEY Egide.

89/4, 279, : Boekerij St. Jan Berchmans; Lindeken-Hoeilaart.

90/2, 113, : Ons Woud.

90/3, 210, : Onze bus.

93/1, 43, : De Processie.

94/1, 9, : De Poefstraat.

 

DEWILDER Louis.

78/3, 125, : 100 jaar tafeldruif te Overijse.

91/1, 10, : 1891 – Brandweer Overijse – 1991.

91/3, 107, : Honderd jaar Liberale Associatie in Overijse.

94/1, 21, : Mensen van bij ons: Prins van EYZER (Albert DEWILDER).

94/4, 185, : Mensen van bij ons: Susse Schoen (Theophiel DEWILDER).

97/3, 121, : Lipsius’ stoicisme.

98/1, 61, : 50 jaar Rijksonderwijs in het kasteel “Isque” te Overijse.

02/2, 69, : “De Winterschutters” – “Deugd en Vreugd”.

 

DEWILDER Louis, DANAYER Raymond

03/1, 46, : Overijse – Waterloo per tram of … per De Lijn / TEC – bus.

 

DHONT Beatrijs.

87/2, 117, : De Hoeilaartse gemeentesecretarissen vanaf 1830.

87/S, : SAMENVATTING 1977 – 1986.

90/4, 270, : Henri VANSTALLEN, Hoeilander/wapenbroeder A. Rimbaud Java.

93/4, 174, : De maatschappij waarin Ruusbroec leefde.

96/S, : SAMENVATTING 1987 – 1996.

99/1, 19, : Nieuwe straatnamen in Hoeilaart na Wereldoorlog II.

3darul30.gif 38x30

DOMS Raymond.

90/4, 262, : Kroniek van Zoniën: Pangaerde … Prends garde!

 

DONCK Maria.

89/S, 239, : Boerinnenbond – K.V.L.V. Maleizen.

 

ERKENS Michel.

77/2, 23, : Emile GOUFFAUX, “liberaal” pastoor te Hoeilaart.

77/3, 106, : Poging tot situeren kasteel der kasteleinen van Brussel (1).

77/4, 157, : Poging tot situeren kasteel der kasteleinen van Brussel (2).

78/1, 13, : Hoeilaart – Overijse – Huldenberg op de Ferrariskaart.

78/2, 88, : Mogelijke bescherming 2 oude huizen aan Dumbergplein.

78/3, 134, : Volksgebruiken: Meiboomplanting anno 1880.

78/4, 151, : Ontdekking overblijfselen Haras te Groenendaal.

79/1, 12, : 150 jaar Zustersschool: Historische draaglijn.

79/1, 13, : 150 jaar Zustersschool: Het prille begin.

79/1, 19, : 150 jaar Zustersschool: Verhouding school / gemeente.

79/1, 28, : 150 jaar Zustersschool: Tussen geest en materie.

79/1, 46, : 150 jaar Zustersschool: Dingen die nimmer voorbijgaan.

79/2, 67, : Onze jarige Zustersschool.

79/3, 119, : Familie Vanderperren. Genealogische schets.

79/4, 181, : De afbraak van het Hoeilaarts schepenhuis.

80/1, 27, : Een devotieprentje van de Heilige Joanna.

80/1, 42, : Hoe onze druiven vervoerd werden en bij de klant kwamen.

80/3, 117, : Belgische revolutie 1830 zoals beleefd in Hoeilaart.

81/1, 24, : Over boswachters gesproken.

81/1, 33, : 1830 … aanvullingen.

81/2, 73, : Laatste novice Groenendaal slippendrager Oostenrijk?

81/3, 98, : Bevat oudste akte Groenendaal portret van Ruusbroec?

81/3, 137, : Wisselwerkingen tussen Groenendaal en Hoeilaart.

3darul30.gif 38x30

81/3, 180, : Groenendaals bezit op Hoeilaartse bodem.

81/3, 212, : Het huis van Ravenstein.

81/3, 219, : Zo sloopten de Oostenrijkers Groenendaal.

81/3, 245, : Verspreiding van het kunstbezit na opheffing Groenendaal.

81/4, 295, : Nogmaals het Ruusbroecjaar.

82/1, 33, : Een loflied op Jan van Ruusbroec.

82/4, 178, : Oprichting godshuis te Hoeilaart in 1889.

83/1, 8, : Onbekende brief over stichting Jezus-Eik 1642.

83/1, 33, : Nameidagen 1940. Terugkeer der krijgsgevangenen.

83/1, 48, : Onze Hoeilaartse reuzen.

83/2, 81, : Uitbreiding duiventeelt anno 1880.

83/2, 88, : Bevestiging Hoeilaartse vrijheden 600 jaar oud.

83/3, 136, : Beschrijving van heerlijkheid Terheide uit 1531.

83/4, 170, : Inventaris Hoeilaartse straatnamen (1).

84/1, 31, : Inventaris Hoeilaartse straatnamen (2).

84/2, 72, : Pastoor Jan-Frans Nuewens, gewezen monnik Groenendaal.

84/3, 162, : De ontvolking te Hoeilaart in 1578 –1585.

84/4, 264, : Een franstalig onderwijzer te Hoeilaart.

84/4, 274, : Globale bevolkingsaangroei Hoeilaart 1300/1800 (1).

85/1, 27, : Globale bevolkingsaangroei Hoeilaart 1300/1800 (2 – slot).

85/3, 125, : Hippodroom Groenendaal, bijkomstige kans voor behoeftigen.

85/4, 192, : Van een Heer die teveel pretentie had.

86/2, 96, : De eerste Hoeilaartse beenhouwers 1795 – 1820.

86/3, 133, : De familie Hinckaert in de Hoeilaartse geschiedenis.

86/4, 188, : De stichtingsakte van het kasteel de Quirini (1894).

87/1, 74, : Brandschatting van Hoeilaart in 1691.

87/1, 88, : Bier… liefst zonder accijnzen.

87/1, 92, : Gelegenheidsvondst: huwelijk tussen verwante personen (1794)

87/4, 341, : Het huis van de Burgemeester.

88/1, 12, : Hoeilaartse pastorie: korte schets van haar ontstaan.

88/3, 168, : Hoog bezoek op het kasteel.

88/4, 266, : Beroep als migratiefactor: de familie EGGERICKX.

3darul30.gif 38x30

88/S, 65, : Adolphe DE TAFFE.

88/S, 101, : Richard VIANDIER.

89/2, 65, : In de voetsporen van Aartshertogin Isabella.

89/3, 117, : Een school onder het Ancien Régime te Hoeilaart.

89/3, 146, : Jezus-Eik bij Hoeilaart gevoegd.

89/4, 265, : Hoeilaartse kosters in de XVIIe en de XVIIIe eeuw.

90/1, 1, : Asiel in Zevenborren.

90/3, 157, : Smeiberg in de 18e eeuw.

91/1, 3, : Het molenhuisje van Hoeilaart (2).

91/2, 83, : PANGAERT, een muzikale familie.

91/4, 260, : Nogmaals het schilderij met de familie Pangaert.

92/1, 122, : De cholera in 1832 en 1849 te Hoeilaart.

92/1, 131, : Een boek uit een ver land.

92/4, 256, : Mevrouw Hélène POOT (Honderdjarige).

93/1, 23, : De eerste soldaten in het kanton Overijse.

93/2, 97, : Kinderen op café (1860).

93/3, 130, : Ruusbroecverering te Hoeilaart in de 19e eeuw.

93/4, 184, : Nogmaals onze Hoeilaartse beenhouwers (1817-1818).

94/3, 137, : Enquête over Landbouwpersoneel anno 1920.

94/4, 199, : Koninklijke tribune in hippodroom van Groenendaal (1889).

95/1, 1, : Dr. CANSTATT, een Duits dokter in Hoeilaart in 1832.

95/2, 83, : Het testament van Francis DEROM.

95/2, 94, : Nogmaals “De Kelle”, maar dan in Hoeilaart.

95/4, 172, : Het huis DEROM – DEBECKER.

96/1, 36, : Ten tijde van de assignaten.

96/4, 264, : De uitbouw van het serrebedrijf Sohie.

97/1, 33, : De koningsvijvers te Hoeilaart. Een idee van Leopold II.

97/2, 53, : Oudste iconografisch document van Hoeilaartse dorpscentrum.

3darul30.gif 38x30

97/4, 178, : Als oorlog ziekte verdrijft.

98/1, 17, : De Titanic als familielegende.

98/2, 65, : Wie ter kerke ging…: Burgerlijke stand en Parochieregisters.

98/2, 74, : Architecten te Hoeilaart: FAULTE en NIVOY.

98/3, 119, : Architecten te Hoeilaart: Faulte en Nivoy (aanvulling).

98/3, 120, : Architecten te Hoeilaart: VAN OPHEM.

98/3, 127 : De tuinen aan de priorij van Groenendaal.

98/4, 194, : Naar de nieuwe wereld.

99/1, 3, : Emile ZOLA en Groenendaal.

99/3, 220, : Het naamfeest van Z.M. Koning Albert.

99/4, 270, : Propagandaprofetie tijdens W.O. I, ook voor jaar 2000.

00/1, 16, : 1779 – Toen onze voorouders hun handtekening zetten.

00/1, 18, : Verlies internationale markten achteruitgang druiventeelt.

00/2, 77, : Groenendaal, oogappel van Keizer Karel.

00/3, 142, : Overlijdenslijst Hoeilaart uit 1556-1557.

00/4, 161, : Hommage Maurits DEROM.

01/1, 41, : Een vrijgevige Keizer Karel in 1531 ?

01/1, 55, : Bijnamen : een woordje uitleg.

01/2, 57, : Beschrijving van parochie Hoeilaart anno 1901.

01/2, 105, : Hoeilaartse bijnamen (2).

01/3, 117, : Hoeilaartse bijnamen (3).

01/3, 139, : Beschrijving parochie Hoeilaart anno 1901 (2).

01/4, 181, : Een nieuwe munt : de Belgische frank (1832).

02/1, 4, : De schuttersgilde van Hoeilaart.

02/1, 19, : Beschrijving van de parochie Hoeilaart in 1901 (III).

02/2, 72, : Beschrijving van de parochie Hoeilaart (deel IV).

02/3, 127, : Het Glazen Dorp … 50 jaar geleden.

02/4, 175, : Een kijkje in de haras.

03/1, 24, : Bij wijze van inleiding.

03/2, 57, : Een molen voor de proirij Groenendaal.

03/3, 105, : Hoeilaartse Molensprokkelingen.

03/4, 155, : Het vastleggen van de taalgrens in 1963.

04/4, 57, : 500 jaar geleden: de eerste Vandervaeren in Hoeilaart.

04/2, 65 : Een prentkaart uit augustus 1914.

04/2, 67 : De erkende verenigingen van 1931 te Hoeilaart.

04/3, 101 : Het Verdrag van Groenendaal (26 maart 1559).

3darul30.gif 38x30

ERKENS M. + VANDE PUTTE G.

95/1, 40, : Beleggen in Zoniënwoud en Waals-Brabant in 19e eeuw.

EVERAERT Leo

96/3, 165, : De glasramen, schilderijen en biechtstoelen (kerk Jezus-Eik).

FLUYT Brigitte

85/4, 172, : Indeling van beroepsbevolking te Maleizen in 1900.

GILLIS Roeland

00/3, 157, : De verrassingen van de genealogie.

01/1, 19, : De verrassingen van de genealogie (2).

01/3, 158, : De verrassingen van de genealogie (3).

GOEDHUYS Dominique

06/4,

07/3,

07/4,

08/1,

08/2,

08/4, 183: Clement, Lorne en de anderen.

08/4,194: Het 44ste bataljon van de vierde Canadese Divisie.

3darul30.gif 38x30
GOFFIN Yves

97/3, 102, : Groenendaal: Overblijfselen oude Priorij door nieuwe bril.

98/3, 127, : De tuinen aan de priorij van Groenendaal.

99/4, 259, : 100-jarige Sidonie HERENG woonde in kerk van Groenendaal.

05/1, 26 : De gewelfde kelder van de Priorij Groenendaal.

GUNS Jules

81/3, 258, : Waar bevonden zich hoofdgebouwen van priorij Groenendaal?

HEMELEERS Marcel

77/1, 38, : “De Tramstatie” van Overijse.

79/2, 84, : Overijse na de meidagen 1940.

79/4, 185, : Een dorpsfiguur van vroeger: Jom Guit.

80/3, 116, : Ontsnappingsroute 1944.

82/2, 82, : Hoe Overijse het overlijden van Koning Albert vernam.

83/4, 192, : Overijses dorpsbeeld vroeger.

84/4, 249, : Een ontmoeting achter de IJzer.

87/1, 90, : Provinciebaan 53 tijdens de twee wereldoorlogen.

92/3, 233, : Vijftig jaar geleden (Jong Overijse).

92/3, 234, : Over de legerdienst in ons dorp.

92/4, 266, : De groentenmarkt in Overijse voor Wereldoorlog II.

94/4, 158, : Herinneringen aan de Bevrijding.

95/1, 51, : Vluchtroute.

95/1, 56, : De mandenvlechterij in de Druivenstreek.

96/4, 258, : Vluchtroute III.

97/3, 123, : Herinneringen aan augustus 1944.

98/3, 140, : Herinneringen aan Wereldoorlog I.

00/4, 197, : Jom GUIT.

3darul30.gif 38x30
HEMELEERS René

99/3, 183, : Herinnering aan de bevrijding 1944.

HUYSEGOMS Laurent

87/3, 181, : Het Hof te Eizer of “Gebroken Hof”.

JANSSENS Guy

77/2, 4, : Een berucht Overijsese brakkonnier: Charles Bellicourt.

77/3, 130, : Stroperstaal van Hoeilaart en Overijse.

80/4, 147, : Lexicon wildstropersterminologie in IJse- en Laneland.

80/4, 161, : Enkele strooptechnieken en vangtuigen.

80/4, 175, : Stropers in het IJse- en Laneland.

80/4, 183, : Beknopte geschiedenis van de wildstroperij.

81/4, 284, : Oude dialectwoorden (1): POTTAFEIR.

82/4, 157, : Oude dialectwoorden (2): MINKIJZER.

83/1, 43, : Oude dialectwoorden (3): KASSAAKE.

83/2, 52, : Oude dialectwoorden (4): PEUTERKE.

83/4, 191, : Oude dialectwoorden (5): uitspraak grecht, bekker, kèès.

84/3, 237, : Oude dialectwoorden (6): (H)ANNEKE.
3darul30.gif 38x30
JANSSENS René

83/1, 30, : Verdwenen gewoonten: “Rinsel”.

84/2, 150, : 21 juli 1941 (vanuit Overijse bekeken).

86/3, 121, : Overijse rond de jaren dertig (=1930).

99/3, 167, : Vluchtelingen uit HALLUIN en MENEN in 1917.

99/3, 205, : Lotgevallen Joseph DE HERTOGH, Milicien de 1905.

01/1, 47, : Schoolherinneringen.

02/1, 18, : Bohemers in Overijse – Mariëndalstory V.

04/1, 1, : Van het pachthof van Glams tot de Concordia en het Gildenhuis.

3darul30.gif 38x30
JOLY Ludo

92/2, 133, : Bewogen leven van Jan-Baptist JOLY (deel 1).

92/3, 226, : Het bewogen leven van J.B. JOLY (deel 2).

95/2, 62, : Stamlijn Maurits DEROM.

97/2, 75, : De afkomst van de Hoeilaartse families DEROM.

00/4, 207, : Jongensschool Hoeilaart: flarden herinneringen 50-56.
KIMMEL Joop

01/4, 196, : Boekenverzamelen in de late middeleeuwen.
3darul30.gif 38x30
LAMAL Danny

82/1, 14, : Oudstrijder Arthur Michiels uit Terlanen.

82/4, 188, : Functie van waterbronnen vroeger.

83/3, 133, : Op zoek naar verdwenen helden.

84/2, 121, : Terlanen, panoramisch gezien.

84/2, 122, : Anecdoten uit vervlogen tijden.

84/2, 125, : Petrus-Arthur Michiels zag eens peren hangen.

84/2, 127, : Resten van Romeinse beschaving in Terlanen.

84/2, 129, : Hoe Terlanen bijna Terlaemen werd.

84/2, 131, : Spoils of war.

84/2, 152, : 21 juli 1941 (vanuit Terlanen bekeken).

84/2, 153, : Klaaglied om een Tommy (gedicht).

88/3, 196, : Op zoek naar Petrus-Arthur Pierre-Joseph gevonden (MICHIELS).

89/4, 270, : Wie kent de vrienden van Leon MICHIELS?

90/2, 108, : Broeder Eugeen (J.B.) BREEDSTRAET (1890-1989).

04/1, 25, : Een wildwal te Groenendaal.

04/3, 133 : Bronnen en pompen te Hoeilaart.

3darul30.gif 38x30
LENSECLAES Dominique

81/2, 67, : Het Overijsese erevaandel van 1830.

82/1, 19, : Jezus-Eik anno 1820.

LOONES Maurits

94/3, 101, : Gewelddadige overval te Groenendaal in 1632.

96/3, 119, : De beginjaren van het Mariaoord (Jezus-Eik).

97/1, 30, : Kosters te Hoeilaart.

02/4, 199, : Prior-postbedeling in 1906.

MAESCHAELCK Gaston

88/4, 231, : 50 jaar Unie.

91/4, 260, : De Processie van Courage.

93/2, 91, : De “Centrale” tijdens Wereldoorlog II.

3darul30.gif 38x30
MARTENS Erik

78/1, 33, : “Dispuet der 2 pachthoven” tussen Huldenberg en Loonbeek.

78/2, 74, : St.-Agatha-Rode leent bij Zusters Annunciaten.

78/3, 108, : Klooster van Sint-Geertrui en tienden van Ottenburg.

78/4, 177, : Neerijse leeft.

79/2, 87, : Rooise pastoralia uit de 18e eeuw (1).

79/3, 109, : Rooise pastoralia uit de 18e eeuw (2).

79/4, 153, : Rooise pastoralia uit de 18e eeuw (3).

80/1, 12, : Rooise pastoralia uit de 18e eeuw (4).

80/2, 65, : Hoogtij en nadagen Oude Regime te Neerijse (1).

80/3, 132, : Hoogtij en nadagen Oude Regime te Neerijse (2).

81/2, 48, : Hoogtij en nadagen Oude Regime te Neerijse (3).

81/3, 130, : De burchtvrouwe en de prior.

81/3, 209, : Bezittingen van priorij Groenendaal te Vaalbeek.

82/2, 51, : Hoogtij en nadagen Oude Regime te Neerijse (4).

82/3, 106, : Hoogtij en nadagen Oude Regime te Neerijse (5).

82/3, 116, : Vestiging Zusters Annunciaten te Huldenberg.

82/4, 148, : Hoogtij en nadagen Oude Regime te Neerijse (6-slot).

82/4, 165, : Omtrent bouw kerk te Huldenberg in 1254.

3darul30.gif 38x30
MAZIERS Michel

84/3, 169, : De afpaling te Groenendaal.

MICHIELS Raymond

81/1, 35, : Beroepen en dorpsfiguren van weleer: “Jef LOIKE”.

MICHIELS Roger.

97/1, 1, : De Koninklijke Harmonie St-Martinus bestaat 175 jaar.

MUYLDERMANS Jean-Paul.

77/3, 115, : Drie eeuwen muziek te Overijse.

NACKERS P. (Zuster Ursula)

87/3, 146, : Het Sint-Jozefsinstituut.

3darul30.gif 38x30

NAGELS Jean-Paul.

77/2, 19, : Hoeilaartse volkstype: Was TIST monster van wreedheid?(1).

77/4, 185, : Hoeilaartse volkstype: Was TIST monster v. wreedheid?(2).

78/2, 95, : Onze loteling Jan-Baptist Lauwers.

81/1, 32, : Onze oudstrijders van 1830.

NIJSTHOVEN Maria (Zuster)

79/4, 177, : Kroning van wonderbaar Mariabeeld van Jezus-Eik.

ONZE STAM.

97/4, 205, : Ten huize van ir. Albert Clabots, promotor familiekunde.

PAEPS Roger.

82/1, 32, : Over een drogemolder.

3darul30.gif 38x30

PARIJS Hilde.

84/2, 135, : De aanleg van de nieuwe baan (1939) – opstel.

PETAK Gaston.

99/3, 186, : Getuigenis over Duits hoofdkwartier in volle oorlogsgeweld.

PIETERS Mark.

02/2, 66, : Twee Doenders bezoeken Zwitserland in 1914.

03/01, 26, : De reizen van Octavuie en Felix Sohie 1898-1920.

03/04, 179, : Het grafmonument Sohie-Weustenraad.

04/3, 148 : Overijsese landschappen van Albert Sohie.

QUITTELIER Ernest.

95/1, 53, : Charles MELOTTE, een politieke gevangene uit Hoeilaart.

95/3, 115, : Verzetsstrijder Georges HUYNEN.

RAUSSENS Paul.

78/4, 141, : Oude maten, gewichten en munten.

3darul30.gif 38x30

RENTMEESTERS Jules.

78/1, 19, : Terug naar het land van Huldenberg.

78/4, 172, : Grasduinen in oude parochieregisters van Ottenburg.

79/3, 137, : Grasduinen in oude parochieregisters van Ottenburg.

RIGAUX Jean.

98/1, 52, : De bende van de Kerk (Overijse Centrum).

00/3, 140, : 1944-Juist voor …

01/3, 118, : Roken en Rokersliedje L. Hoornaert.

RIGAUX J. & E.

01/4, 202, : Het avondklokje.

ROSIER Marcelle.

84/2, 111, : Terlanen, mijn dorp.

3darul30.gif 38x30

SCHUERWEGEN Paul.

80/2, 89, : MALEIZEN 1900.

80/3, 99, : Een mooie dag te Antwerpen, voor 17 fr., al inbegrepen.

83/2, 75, : Alva te Overijse.

SMETS Erwin.

90/4, 279, : Het Molenhuisje van Hoeilaart.

SOCQUET Marcel.

93/4, 177, : Moet Kardinaalstraat Terlanen Kortendaalstraat heten?

95/2, 79, : Te vondeling gelegd worden: het zal u maar overkomen.

SOHIEJean.

88/S, 68, : Albert SOHIE.

3darul30.gif 38x30

STEENSELS Mathieu.

84/2, 138, : De aanleg van de nieuwe baan (1939) – details.

85/4, 150, : Gegevens, volksgebruiken omtrent loten en loteling. (1).

86/1, 28, : Gegevens, volksgebruiken omtrent loten en loteling. (2).

STROOBANTS Francis.

77/1, 25, : Gesprek met Modest STOUFFS, oud-gediende van de tram.

78/1, 13, : Hoeilaart-Overijse-Huldenberg op de Ferrariskaart.

78/3, 120, : Persknipsels uit oude streekkranten (1).

79/2, 97, : Persknipsels uit oude streekkranten (2).

79/3, 134, : Een Hoeilaartse-Overijsese duiventandem.

80/1, 29, : Prentkaarten spreken over druiven.

80/1, 39, : Willem-Jozef Van der Perren.

81/1, 18, : Ook prentkaarten spreken een taal.

84/2, 156, : Pinksterfeesten op Bakenbos.

04/4, 175 : Mijn Ma, zus tussen de zusters

3darul30.gif 38x30

SWERTS Victor.

87/3, 283, : De volkstelling van 1693 (Eizer en Duisburg).

TIMMERMANS Frieda.

87/3, 244, : De familie Charlier en de perzikteelt.

87/3, 254, : De levensgeschiedenis van Louis VANZEGBROEK.

88/4, 243, : De Hoeilaartse Sint-Ceciliakring (1909-1962).

93/4, 210, : Juliette VANDEUREN: 100 jaar.

94/4, 176,: Louise REMS: 100 jaar!

95/4, 200, : Madeleine QUINTELIER: 100 jaar!

97/3, 124, : Elza DEFRANCQ: 100 jaar!

97/4, 165, : A.Clabots’ jeugd en jonge jaren in Overijse.

99/4, 246, : De Groenendaalse herdershond.

00/1, 6, : 53 jaar … een eeuwigheid (reis Verbond Druivenkwekers).

00/4, 164, : Schoollopen in leefwereld van geijkte waarden en beproefdetradities.

00/4, 213, : Albert JOLY en Maurits DEROM klasgenoten.

01/1, 29, : In Hoeilaart heette de ooievaar Eugénie Bollue.

01/2, 71, : Maria Thoelen : levensverhaal van een vrouw in de 20e eeuw.

01/4, 163, : Laatste twee zusters verlaten Hoeilaart.

02/2, 85, : Wie was Mirza?

02/3, 105, : Het was zomer toen ik kind was … en we zaten in de knip …

02/4, 162, : Verdwenen, verdwijnende en verglijdende tradities in deze donkere dagen.

03/2, 70, : Elisa Strompers: 100 jaar!

04/4, 185 : De Zusters van Mechelen-Overijse

05/1, 12 : Kleine wasjes

3darul30.gif 38x30

TRYPSTEEN Louis.

89/S, 244, : De Gepensioneerdenbond Maleizen.

UYTTENBROECK Greta.

81/3, 115, : Ruusbroecs leven en de bronnen.

81/4, 285, : Pauperisme, Armenzorg, Tafel H. Geest te Overijse (1).

82/1, 35, : Pauperisme, Armenzorg, Tafel H. Geest te Overijse (2).

82/2, 68, : Pauperisme, Armenzorg, Tafel H. Geest te Overijse (3).

82/3, 122, : Pauperisme, Armenzorg, Tafel H. Geest te Overijse (4-slot).

83/2, 63, : Pauperisme, Armenzorg, Tafel H. Geest te Overijse (5).

96/1, 55, : Gebouwen van de gemeentelijke waterdienst Hoeilaart.

3darul30.gif 38x30

VANAKEN Jozef.

79/3, 129, : Een wassen kelk en een spookverhaal.

79/4, 152, : Een wassen kelk en een spookverhaal: rechtzetting.

81/4, 269, : De doodskist van Jan Neys. De ware geschiedenis.

82/3, 134, : Keizer Karel en de luierikken van Tombeek.

82/4, 158, : De plankenzagers bij Vandendael.

VAN BINNEBEEKJean-Pierre.

02/4, 160, : De heirbaan Rumst-Baudecet.

VANDENBORRE Paula.

89/S, 219, : De Parochieschool van Maleizen.

3darul30.gif 38x30

VANDENBORRE Roger.

85/2, 56, : Aspecten van natuurhistorie in het Zoniënwoud.

86/1, 36, : Historiek van de kapmethodes in het Zoniënwoud.

86/2, 106, : Heemkunde en heemtuinen (-parken).

89/2, 88, : Notities rond geschiedenis verwarming druivenserres.

90/1, 47, : Notities geschiedenis verwarming druivenserres (2).

91/4, 216, : Fragmentarische sfeerbeelden Druivenstreek 1e helft 20e eeuw.

92/2, 151, : Telefoon te Hoeilaart (deel 1).

92/3, 198, : Telefoon te Hoeilaart (2).

94/1, 27, : Een dubbele rij druivelaars.

95/3, 107, : Politiereglement te Hoeilaart anno 1885.

95/3, 131, : Een aanbesteding voor doodskisten.

95/4, 185, : Politiereglement uit Hoeilaart anno 1885 (2).

96/1, 19, : Elektriciteit te Hoeilaart (1).

96/2, 65, : Elektriciteit te Hoeilaart (2).

96/4, 232, : Elektriciteit te Hoeilaart (3).

97/1, 16, : Elektriciteit te Hoeilaart (deel 4).

99/2, 53, : Beschrijving van de St.-Clemenskerk.

99/2, 76, : Flarden bouwgeschiedenis van de St.-Clemenskerk.

04/1, 10 : Niet-alledaagse Exploitatiemachtigingen rond eind negentiende eeuw te Hoeilaart.

04/2, 97 : Een tomboila voor den “Druppel Melk”.

05/1, 42 : Wat doet Leonard te Hoeilaart?

3darul30.gif 38x30

VANDE PUTTE Emmanuel.

02/4, 189, : De Brabantse fauvist Anne-Pierre de Kat (1881-1968) te Overijse !

VANDE PUTTE Guy.

77/2, 7, : Boekbespreking “Landelijk Tervuren” (J.E. DAVIDTS).

77/2, 18, : Gelegenheidsvondst Kerkarchief Overijse (school Hoeilaart).

77/2, 34, : Hornejaar: Historische postzegeluitgave.

77/2, 48, : De Schuttersgilde van Overijse.

77/3, 142, : Verbroedering Beierij en heemkundige kring Boxtel.

77/4, 176, : Terugblik op Hornefeesten.

77/4, 190, : Er zijn Hornes en Horens.

78/2, 60, : Schaveien, typische plaatsnamen van bij ons.

78/3, 127, : Edw. Van Billoen was niet republikeinsgezind.

78/4, 158, : Wie was beier Arnold van IJse?

78/4, 170, : Een Overijsese onderpastoor afkomstig uit Bosvoorde.

79/2, 75, : Klim in je stamboom te Overijse.

79/4, 161, : Hotel van SALM te Parijs (portret laatste Vorst Overijse).

79/4, 172, : Devotieve kinderportretten in de kerk van Jezus-Eik.

80/1, 17, : Overijse in 1830, staaltje dorpskernhernieuwing.

80/2, 52, : Gelegenheidsvondst: Onheilsnieuws uit 1838.

80/2, 53, : Herberg St. Martinus (Leegheid) en geslacht De Coster.

80/2, 75, : Hoog gezelschap in den Horen.

80/2, 88, : Parochiale geplogenheden onder Ancien Régime.

3darul30.gif 38x30

80/3, 105, : Gemeentebestuur van Overijse in 1830.

81/3, 189, : Grondbezittingen van Groenendaal te Maleizen-Bakenbos.

82/2, 76, : Terlanen. Parochiale toestand Overijse in 1783.

82/3, 134, : Jubileumfeesten te Tombeek.

82/4, 161, : Tombeekheide tussen Overijse en Waver (1).

83/1, 11, : Tombeekheide tussen Overijse en Waver (2).

83/3, 121, : Tombeekheide tussen Overijse en Waver (3).

83/4, 148, : Vroegste geschiedenis van het Bonten Os-pand.

84/1, 10, : “Vuurmolen” Overijse 80 jaar oud en … verkrot …

84/2, 57, : Is abdis van Dormael van Overijsese komaf?

84/2, 85, : Vroeger dorpsbeeld Terlanen –onomastische reconstructie.

84/2, 105, : Oudste documenten op pastorie van Terlanen.

84/3, 207, : De vrijheidsvesten van Overijse.

85/1, 39, : Een molenaarshistorie van over de taalgrens.

85/2, 51, : De Habsburgse landvoogden en Overijse.

85/3, 117, : De Steenpoel en de Overijsese Vrijheidsputten.

85/4, 183, : Het Justus-Lipsiusplein rond 1900.

86/1, 12, : De Rozierenlinde, alias le Tilleul.

86/2, 50, : Borchten, Motten en Kastelen te Overijse.

86/2, 103, : Druivenmuseum Overijse 50 jaar na eerste tentoonstelling.

87/4, 322, : O.-L.-Vrouw-van-Mariendal in Begijnhof van Overijse.

88/3, 161, : Oorlog en Lichtgelovigheid (1).

88/4, 223, : Oorlog en Lichtgelovigheid (2).

89/2, 70, : Sint-Anna te Overijse.

89/4, 259, : Onze openbare wegen: de Nijvelsebaan en de Warande.

90/1, 33, : Sint-Anna terug van weggeweest.

90/3, 125, : Van Godshuis tot Zwaanpoort.

90/4, 255, : Heeft er ooit een molen in de Leegheid gestaan?

91/3, 166, : De Harmoniezaal en families Borremans en Verheyen Overijse.

92/3, 212, : De Nieuwe Fellenoord (1).

92/4, 247, : De Nieuwe Fellenoord (2 –slot).

93/1, 38, : Heemkundige Kring in Terhulpen: enquête in Cornichewijk.

93/2, 115, : Toponiem ZIEKERLIEDEN te Overijse.

3darul30.gif 38x30

93/3, 137, : Over Blekers en Blekerijen te Overijse.

93/4, 180, : Kardinaal, Kortendaal en Tendale te Overijse en Terlanen.

94/2, 77, : Het “Woordenboek Familienamen” in Overijses perspectief.

94/2, 88, : Stamgeschiedkundige en familienaamkundige bibliografie.

94/3, 109, : De Kelle toponymisch en topografisch.

95/3, 121, : Rond het Roodhuis en het Paggestrekke.

95/4, 190, : Rond het Fezelarenstraatje en Mariendal (2).

96/1, 1, : VAL-MARIA, meesterwerk Beaux-Arts-stijl Jozef PREMONT (3).

96/2, 80, : Installatie Helpsters Vagevuur Overijse 1914-1919 (Mar.Dal 4).

96/4, 243, : Marcel RAU (1866-1966), een grote beeldhouwer van Overijse afkomstig.

97/1, 45, : Oud-sanatorium Lemaire, juweeltje Art-Decostijl verkommert.

97/2, 83, : Van Watermolen tot Funerarium.

97/3, 112, : Van Watermolen tot Funerarium. Addenda en Corrigenda.

97/3, 133, : De kluis van Overijse.

97/4, 170, : Clabots te Overijse en rondom.

98/1, 21, : De familie VAN DER KE(I)LEN Overijse-Australië.

98/2, 81, : Begijnhoftoponymie: een begijnhof met een kapel.

98/4, 182, : België – in – Amerika.

99/1, 10, : Nieuwe toekomst oude plaatsnamen: LEEGHEID en TERBORCHT.

99/3, 212, : Jules en Marcel RAU.

99/3, 221, : “VOEDSELCOMITEIT” van Overijse 1915-1919.

01/4, 172, : Zigeuners te Overijse in 1924 – Mariëndalstory V.

03/1, 1, : Het Brouwershof en het geslacht De page; van Brouwerij tot bejaardenflats.

03/02, 90, : Twee lijkredes uit de oude doos.

03/4, 170, : Sint-Joris en de H.Geest hebben hun sporen nagelaten in de Overijsesqe toponymie.

04/3, 112 : Het jaar 1509 in 1868 herdacht: “Vuil lawait in de Liegait”.

04/3, 132 : Het Hof te Reutenbeek alias Borremanshof.

05/1, 46 : Gissingen naar het Molenpashof.

3darul30.gif 38x30

VANHOREN Jozef.

78/1, 23, : Hoe Huldenberg aan een gemeenteplein kwam.

78/1, 30, : De doolhof van de Huldenbergse schuttersgilde.

78/2, 78, : Het gemeenteplein te Huldenberg.

78/3, 101, : Een bruine pater te Overijse.

78/4, 146, : Grensgeschillen tussen Overijse en Huldenberg.

79/2, 62, : De Billoensweide of Van Billoen te Sint-Agatha-Rode.

79/3, 141, : Benoeming nieuwe meier en drossaard te Loonbeek.

79/4, 167, : De eed van de dienaar te Loonbeek.

81/1, 8, : Henri De Leers van Huldenberg, vrijwilliger van 1830.

81/1, 28, : Pastoor Moerenhoudt.

81/1, 43, : Kabouters op het Hof ten Bos.

81/3, 148, : Groenendaal te Huldenberg.

81/4, 291, : Plundering in 1709.

82/1, 5, : Uit de Huldenbergse Patriottentijd (1).

82/2, 84, : Uit de Huldenbergse Patriottentijd (2).

86/1, 33, : Een merkwaardige deurklopper.

3darul30.gif 38x30

VANOPPEN Henri.

80/1, 31, : Jean de Man d’Attenrode, betwist burgemeester (1).

80/2, 76, : Jean de Man d’Attenrode, betwist burgemeester (2).

80/3, 112, : Jean de Man d’Attenrode, betwist burgemeester (3-slot).

87/2, 126, : De eerste QUIRINI.

87/4, 316, : De eerste QUIRINI (vervolg en slot).

VANONCKELEN Rita.

89/S, 242, : Het Ceciliakoor Maleizen.

VAN ORSHOVEN Alfons.

03/3, 120, : Hoeilander Guy Derom. Explorator van het Zuidpoolgebied.

VAN ORSHOVEN Felix.

01/4, 170, : De K.S.A. in onze regio.

02/2, 84,: Aanvulling en correctie op KSA-artikel (Zoniën 01/4, p. 170)

 

VAN ORSHOVEN Frans.

01/1, 12, : Zoniën in oorlogstijd.

VANPEE Dominique.

94/1, 42, : Van een verliefde Kabouter te Overijse.

3darul30.gif 38x30

VAN SAN Piet.

99/3, 139, : Familie CHARLIER uit Eizer op de vlucht in 1940.

99/3, 146, : De zusters van Eizer op de vlucht in 1940.

99/3, 156, : Enkele vragen over de post te Overijse in 1940.

99/4, 255, : Wisselplaats voor paardenposterij in Jezus-Eik.

00/1, 13, : De kapelanie van Sint-Joris te Overijse.

00/1, 39, : Overijse – Hertogendal (1234).

00/3, 109, : De maatschappij ISQUE-VELO (1901-1914).

00/3, 131, : “ONS BRABANTSCH KIEKEN” (1907-1915).

00/4, 182, : Op bezoek bij Gustaaf DE BROYER.

00/4, 204, : Schoolfoto te Eizer – Namen noemen.

01/1, 37, : De maatschappij Isque Vélo.

01/2, 84, : Aertsbroederschap Alder Heyligste Sacrament Sint-Mertenskerk.

01/3, 145,: Heemkundesprokkels uit Overijse.

01/4, 187, : De kwestie van de processie te Overijse (i.v.m. Harmonies).

01/4, 204, : Enkele nota’s over Jezus-Eik in Wereldoorlog II.

02/1, 13, : Heemkundige sprokkels uit Overijse.

02/1, 15, : Drama bij de bevrijding van Eizer in september ’44.

02/4, 180, : Charel Delsinne, foorkramer uit Overijse.

03/3, 134, : Afscheid van de Zusters van Eizer.

04/1, 37, : Bouwstenen voor de geschiedenis van het Begijnhof van Overijse.

05/1,22 : Enkele volksverhalen uit Eizer.

3darul30.gif 38x30

VAN STALLEN Marcel.

01/3, 128, : De druiventeelt in het kader van de Euromarkt.

VERSLUYS Luc.

77/1, 5, : Een nieuwe geboorte.

77/2, 15, : De “Boschratter”: een oude figuur uit Hoeilaart.

77/3, 137, : Oosprong van de “Cote à l’Os” te Hoeilaart.

77/4, 146, : Groenendaal ten tijde van Alexander DUBOIS.

77/4, 198, : Hoeilaart en Groenendaal: eenzelfde vallei.

78/1, 41, : “Het onverwoestbare dorp” Hoeilaart.

78/4, 166, : Grote trekken Hoeilaarts ambachtelijk verleden (liedje).

79/1, 2, : Een kwestie van eenvoud (150 jaar Zusterschool).

80/2, 49, : Oud-Zoniën.

81/2, 87, : Welriekende, band tussen Groenendaal en Hoeilaart.

81/3, 108, : De machtige zachte Ruusbroec.

82/3, 137, : Hoe kerk van Hoeilaart in handen van St. Goedele viel.

82/4, 189, : Van “de Holar” tot Absolons.

83/2, 54, : Enkele aspecten over Groenendaal ten tijde der Hervorming.

83/3, 106, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (1).

3darul30.gif 38x30

83/4, 156, : (Mislukte) samenzwering tegen Alva in Groenendaal 1568.

83/4, 178, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (2).

84/1, 43, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (3).

84/3, 168, : Ken je Zoniën?

84/3, 174, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (4).

84/4, 246, : Welriekendedreef ten tijde der Romeinen.

84/4, 280, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (5).

85/1, 42, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (6).

85/3, 137, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (7).

86/1, 4, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (8).

86/2, 112, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (9).

86/3, 153, : Aspecten Mariaverering streek Zoniën 18-19e eeuw (10).

86/4, 207, : Ontginningen in Zoniën (1).

87/1, 93, : Ontginningen in Zoniën (2).

87/2, 135, : Ontginningen in Zoniën (3).

87/3, 240, : De Schat van Eizer.

87/4, 353, : Jozef BONALINI, kunstschilder.

87/4, 356, : Ontginningen in Zoniën (4).

88/1, 41, : Ontginningen in Zoniën (5).

88/2, 148, : De zaak Manteau of Voorzichtigheid is geboden.

88/3, 216, : 1900 jaar geleden!

88/S, 79, : Isidore VERHEYDEN of de levenskracht van Zoniën.

89/3, 105, : Oneven in de strijd.

89/3, 155, : 70 jaar geleden…

89/4, 272, : Mislukte pogingen!

90/1, 71, : Een steeds hernieuwde belangstelling voor Jan van Ruusbroec.

90/2, 119, : Steeds hernieuwde belangstelling voor Jan van Ruusbroec (2).

90/4, 246, : Enkele aspecten Mariaverering in Zoniën 18-19e eeuw (11).

91/1, 23, : Aspecten Mariaverering Zoniën 18e en 19e eeuw (11).

3darul30.gif 38x30

91/4, 254, : Een kerstlied uit 1924.

91/4, 265, : Vitaminenood tijdens Wereldoorlog II.

92/1, 108, : Eennaamloos verzet van de “Druivenkwekers” (W.O.2).

92/4, 270, : Aspecten Mariaverering in Zoniën 18-19e eeuw (12).

93/1, 17, : ISCA: een bewijs.

93/2, 86, : Oude lichtpunten in verband met Mariaverering in onze streken.

93/3, 159, : Waarom hedendaagse belangstelling voor Jan van Ruusbroec?

93/4, 218, : Ken je Zoniën?

94/1, 46, : ZONIEN en de Dichters: Marcel WILLAERT.

94/2, 73, : ZONIEN en de Dichters: Marcel WILLAERT (2).

94/3, 144, : Over een ander “Belgo-Romeins” votief altaar (1).

94/4, 162, : Over een ander “Belgo-Romeins” votief altaar (2).

94/4, 193, : Inwijding eerste kapel Ruusbroecs gezellen (1345).

95/3, 153, : Jan van Schoonhoven? (1).

95/4, 160, : Jan van Schoonhoven? (2).

96/2, 77, : Ons Ruusbroecpark.

96/2, 90, : Een Hoeilander in Kongo sedert 1909.

96/4, 257, : Pater E. DECOCK vertrekt nogmaals naar Belgisch Kongo 1930.

96/4, 261, : “Le crime est consommé” (René STEVENS) De misdaad is begaan.

98/1, 1, : Mensen hebben hoop nodig: omtrent Jan van Ruusbroec.

98/2, 94, : Een “Zinbaar Monument” aan de grootse figuur Ruusbroec.

98/3, 111, : Enorme betekenis op wereldvlak.

98/3, 145, : Ordonnantie van Filips II van 10 juli 1628 (1).

98/3, 153, : Ruusbroecs honger naar gerechtigheid.

98/4, 159, : 1288: Drie jaar voor de geboorte van Ruusbroec.

98/4, 201, : Een eigentijdse getuigenis over Ruusbroec.

3darul30.gif 38x30

99/3, 217, : De “VLUCHT”.

99/4, 277, : Ordonnantie, statuut en decreet Filips II in 1628 (2).

00/1, 35, : Ordonnantie, statuut en decreet Philips IV (vervolg).

00/3, 122, : Toegang + uitzicht Hoeilaarts gemeenteplein eeuwwisseling (1).

00/3, 154, : Jan van Ruusbroec vandaag.

00/4, 200, : De heer Gaston MICHIELS.

02/1, 32, : Toen mensen nog eigendom waren van anderen. Van verdrukkers en verdrukten.

02/2, 81, : Ruusbroec … een mysticus of mystieker, in de wolken …

02/3, 119, : Schatten in de grond.

02/4, 191, : Over pastoor Van Bever (1954).

03/1, 44, : Ten tijde van de Romeinen was Hoeilaart bewoond.

WALKIERS Bob.

02/2, 61, : De eerste dodelijke ongevallen in de Hoeilaartse serren.

WENDRIX Fons.

89/S, 248, : Ziekenzorg Maleizen.

3darul30.gif 38x30

WILLAERT Carine.

81/1, 19, : Pioniers uit Overijse tijdens het Ancien Régime (1).

81/2, 80, : Pioniers uit Overijse tijdens het Ancien Régime (2).

83/1, 4, : Gewonde militairen in St. Hubertusgasthuis Overijse.

83/4, 165, : Lotelingen van Overijse anno 1702.

86/4, 171, : XVIIIe eeuws oorlogsleed.

87/1, 78, : Over paarden, koeien, varkens en schapen.

87/2, 139, : Geboorte en doop in de Nieuwe Tijd.

87/3, 236, : Indeling van de beroepsbevolking te Eizer in 1900.

88/1, 5, : Landelijke patrouilles te Overijse in de 18e eeuw.

90/1, 67, : Het huwelijk in de Nieuwe Tijd.

95/2, 85, : Politieke rol van Brabantse steden in late middeleeuwen.

98/2, 105, : Vondelingen: een complex probleem.

98/4, 159, : Restauratiewerken St. Martinuskerk Overijse in 19e eeuw.

99/1, 27, : Restauratie St. Martinuskerk Overijse 19e en 20e eeuw.

99/4, 262, : Gidsen/dienaars in Spaanse en Oostenrijkse successieoorlog.

00/1, 32, : Vondelingen uit de parochieregisters van Overijse.

00/1, 46, : De lambrisering van de Sint-Martinuskerk Overijse.

01/3, 124, : Ziekte en overlijden in de Nieuwe Tijd.

02/2, 49, : De Slag der Gulden Sporen.

02/3, 113, : Soldaten “te gast” te Overijse.

02/4, 169, : Soldaten “te gast” in Overijse (deel 2).

03/2, 77, : Wat zit er in mijn gamel? Soldatenkost in de 18e eeuw.

03/3, 116, : Bewaring en verdeling van voedsel bij onze voorouders.

04/3, 143 : Milieuhinder op het platteland in de pre-industriële samenleving (I).

3darul30.gif 38x30

WILLAERT Roger.

84/2, 155, : Met de Beierij op reis naar “Bachten de Kupe”.

87/3, 197, : Het Fort Blanpain op de Ketelheide.

91/S, ,: Overzicht per Jaar en per Auteur (jaarg. 1 à 15/1977-1991).

96/S, , : Lijst per auteur jaargangen 1 à 20 (1977-1996).

97/4, 160, : Bibliografie van Albert Clabots.

98/1, 41, : Bij de muur van ’t oude kerkhof (St.- Martinuskerk Overijse).

00/4, 189, : Op school te Hoeilaart juist voor en tijdens W.O. II.

00/4, 217, : Bibliografie Maurits DEROM.

04/2, 80 : Erfgoedthema: Het zit in de genen: acht generaties bakker Danhieux.

3darul30.gif 38x30

WYNANTS Maurits.

87/3, 260, : Het Duisburgse gehucht Waaienberg.

X.

89/S, 233, : K.A.J.-V.K.A.J. Maleizen.

97/2, 82, : Correcties bij artikel “Koningsvijvers te Hoeilaart” 97/1, 33.

3darul30.gif 38x30